Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.677 din 29.03.2019

pentru aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019SmartCity1

Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 43.023/2.176 din 9.11.2018 privind aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL,având în vedere prevederile regulii 5 paragraful 4.5 din anexa VI la MARPOL, implementată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 975/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016,luând în considerare Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP) adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.282(70), implementate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile circularei MEPC. 1/Circ. 876 din 16 aprilie 2018 - Exemplu de model pentru confirmarea conformităţii, transmiterea din timp a Părţii a II-a a SEEMP referitoare la Planul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navei şi verificarea ei la timp în conformitate cu regula 5.4.5 din anexa VI la MARPOL, emise de Organizaţia Maritimă Internaţională,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă forma şi conţinutul documentului pentru confirmarea conformităţii Părţii a II-a a Planului de management al randamentului energetic al navei - SEEMP, referitoare la Planul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navei, cu regula 22 paragraful 2 din anexa VI la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost amendată prin Protocolul din 1997, eliberat navelor maritime care arborează pavilionul român, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Navală Română sau organizaţiile recunoscute autorizate conform dispoziţiilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale, cu modificările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc ANEXĂCONFIRMAREA CONFORMITĂŢII - PARTEA A II-A A SEEMP CONFIRMATION OF COMPLIANCE - SEEMP PART II Emis în conformitate cu prevederile Protocolului din 1997, aşa cum a fost amendat, privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumită în continuare „Convenţia"), sub autoritatea Guvernului României Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as „the Convention") under the authority of the Government of Romania de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (denumirea completă a persoanei competente sau organizaţiei autorizate în temeiul prevederilor Convenţiei) by ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention) Caracteristicile navei* Particulars of ship* Numele navei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Name of ship ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Numărul sau literele distinctive ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Distinctive number or letters ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Numărul IMO ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. IMO Number ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Portul de înmatriculare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Port of registry ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Tonajul brut ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Gross tonnage ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data revizuirii părţii a II-a a SEEMP, dacă este cazul ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. SEEMP part II date of revision, as applicable ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ SE CONFIRMĂ PRIN PREZENTUL CĂ: THIS IS TO CONFIRM: Luând în considerare Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP) adoptate prin Rezoluţia MEPC.282(70), SEEMP-ul navei a fost elaborat şi este conform cu regula 22.2 din anexa VI la Convenţie. Taking into account the 2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) adopted by Resolution MEPC.282(70), the ship’s SEEMP has been developed and complies with regulation 22.2 of Annex VI of the Convention. Emis la: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (locul emiterii Confirmării) Issued at: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (place of issue of Confirmation) Data (zz/ll/aaaa) ........ ................ ................ ............... (data emiterii) Date (dd/mm/yyyy) ........ ................ ................ ........ ............. (date of issue) ........ ................ ................ ................ ................ ......... (semnătura persoanei oficiale legal autorizată să emită Confirmarea) ........ ................ ................ ................ ................ ......... (signature of duly authorized official issuing the Confirmation) (sigiliul sau ştampila, după caz, a autorităţii) (seal or stamp of the authority, as appropriate) *Ca alternativă, caracteristicile navei pot fi indicate în rubrici dispuse orizontal. Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. † În conformitate cu Schema numărului IMO de identificare a navei, adoptată de Organizaţie prin Rezoluţia A.1117(30). In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme, adopted by the Organization by Resolution A.1117(30).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 677/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 677 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu