Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 11 februarie 2010

pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 12 februarie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 274 din 4 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 63 lit. b), c), i) şi m) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti au obligaţia de a acţiona operativ pentru stingerea cât mai rapida şi eficienta a focarelor în cazul bolilor notificabile; intervenţia rapidă şi eficientă în stingerea focarelor constituie o condiţie esenţială în stoparea răspândirii bolilor la animale.

Art. 2. - Stingerea oficială şi ridicarea restricţiilor în cazul focarelor de boli prevăzute în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, la care există legislaţie specifică, se efectuează conform prevederilor legislative existente, respectiv regulamente, directive, decizii, ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, planuri de contingenţă, manuale operaţionale.

Art. 3. - In maximum 60 de zile de la declararea oficială a focarului de boală, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor lua măsuri urgente pentru stingerea oficială a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CE nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu amendamentele ulterioare, astfel:

a) animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar în exploataţie nu mai există animale din speciile receptive pentru respectiva boală de peste 6 luni;

b) animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar animalele receptive rămase în exploataţie au fost testate cu rezultat negativ sau imunizate activ pentru boala respectivă, potrivit programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale'la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului într-o perioadă cel puţin egală cu perioada de incubaţie a bolii conform Codului terestru de sănătate animală al Organizaţiei Mondiale de Sănătate Animală (OIE);

c) în cazul în care sunt eliminate din exploataţii doar animalele diagnosticate pozitiv pentru anemia infecţioasă ecvină, animalele care rămân vor putea fi destinate sacrificării exclusiv pe teritoriul naţional sau vor putea părăsi exploataţia, după efectuarea la un interval de 3 luni a două teste Coggins cu rezultate negative.

Art. 4. - (1) Ridicarea restricţiilor ca urmare a stingerii oficiale a focarelor vor avea în vedere respectarea şi aplicarea tuturor măsurilor de combatere, ţinându-se cont de agentul cauzal al infecţiei, tipul exploataţiei, posibilii vectori transmiţători ai bolii şi de orice'alţe elemente relevante specifice bolii.

(2) In cazul confirmării la animalele domestice a antraxului, tuberculozei, paratuberculozei şi brucelozei, stingerea oficială a focarelor se realizează cu obligativitatea efectuării curăţeniei mecanice şi a două decontaminări efectuate la interval de 14 zile.

(3)   Pentru decontaminare se vor folosi substanţe biocide autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide şi incluse în Registrul naţional al produselor biocide.

(4) In cazul bolilor ce pot fi diseminate prin intermediul insectelor hematofage, în activitatea de combatere a bolii sunt necesare efectuarea la interval de 10-14 zile a două dezinsecţii eficiente pentru stadiile larvare şi de adult.

(5) In cazul tuberculozei bovine este recomandabil ca gunoiul de grajd să fie distrus prin ardere sau îngropare. In cazul în care este folosit ca îngrăşământ, acesta trebuie colectat pe o platformă special amenajată, pulverizat cu un decontaminant eficient faţă de Mycobacterium tuberculosis şi menţinut 6 luni înainte de a fi împrăştiat pe un teren ce urmează' a fi cultivat. Se interzice împrăştierea acestuia pe păşuni. Imprăştierea gunoiului de grajd se va face în condiţii de vreme'bună, iar echipamentul utilizat trebuie dezinfectat înainte şi după utilizare.

Art. 5. - In cazul în care sunt eliminate din exploataţii doar animalele diagnosticate pozitiv, animalele care rămân vor putea părăsi exploataţia, cu excepţia sacrificării, după minimum 42 de zile în cazul brucelozei, după minimum 30 de zile în cazul rabiei şi după minimum 15 zile în cazul antraxului, în condiţiile menţionate la art. 3 lit. b).

Art. 6. - O copie a actului san'itar-vetefinar de stingere oficială a bolii se transmite la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 7.- Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Nerespectarea prezentului ordin se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 12 din Norma sanitară veterinară privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. 7.1 al cap. VII din Planul pentru eradicarea accelerată a anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 686/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6/2010
Procedura - 2010
„Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem“
Ordin 29 2008
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si salbatice
Procedura - 2007
PROCEDURA "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem"
Ordin 42 2007
privind aplicarea de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. a procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizarii retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrica intre operatorii de transport si de sistem"
Ordin 686 2003
privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu