Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 581 din 11 octombrie 1999

privind cerintele minime pentru navele maritime care transporta marfuri periculoase sau poluante

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 614 din 16 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul art. 11 lit. k), r) si t) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila, al art. 3 pct. 15 si 17 si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Operatorii sau comandantii navelor maritime care intra/ies in/din apele sau porturile romanesti si care transporta marfuri periculoase sau poluante in vrac ori in forma ambalata, precum si expeditorii unor astfel de marfuri sunt obligati sa respecte cerintele minime prevazute in prezentul ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin nu se aplica:
    a) navelor militare si navelor oficiale utilizate in scopuri necomerciale;
    b) buncherelor, proviziilor si echipamentului utilizat la bordul navelor.
    Art. 2
    In sensul prezentului ordin, termenii utilizati au urmatoarele semnificatii:
    a) Conventia SOLAS - Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, modificata si completata prin Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;
    b) Conventia MARPOL 73/78 - Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, incheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amendamentele ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1993;
    c) Codul IMDG - Codul maritim international de marfuri periculoase, adoptat prin Rezolutia A.716(17) a Organizatiei Maritime Internationale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Conventia SOLAS, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    d) Codul INF - Codul international pentru siguranta transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu si deseuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezolutia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 si introdus in Conventia SOLAS la cap. VII partea D prin Rezolutia MSC.87(71), adoptata la 27 mai 1999;
    e) Codul IBC - Codul international pentru constructia si echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezolutia MSC.4(48) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei SOLAS, cap. VII, adoptat si de Comitetul pentru Protectia Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezolutia MEPC.19(22) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisterna care transporta marfuri chimice periculoase, construite la sau dupa 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    f) Codul BCH - Codul pentru constructia si echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac, adoptat de CPMM al OMI prin Rezolutia MEPC.20(22), si de CSM prin Rezolutia MSC.9(53), devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisterna care transporta marfuri chimice periculoase, construite inainte de 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    g) Codul IGC - Codul international pentru constructia si echiparea navelor care transporta gaze lichefiate in vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezolutia MSC.5(48) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei SOLAS, cap. VII, pentru navele care transporta gaze, construite la sau dupa 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    h) operator - proprietarii, navlositorii, managerii si agentii de nave;
    i) nava - orice nava maritima pentru transport de marfa, petrolier, nava-cisterna pentru transport de substante chimice sau gaze lichefiate ori nava de pasageri avand ca destinatie un port romanesc sau care iese dintr-un port romanesc si care transporta marfuri periculoase sau poluante in vrac ori sub forma ambalata;
    j) marfuri periculoase - marfurile clasificate in Codul IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse in Codul INF, marfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC si la cap. 19 al Codului IGC;
    k) marfuri poluante - desemneaza hidrocarburile, substantele lichide nocive si substantele daunatoare, astfel cum sunt definite in Conventia MARPOL 73/78;
    l) expeditor - orice persoana prin care sau in numele careia ori in folosul careia a fost incheiat un contract de transport de marfuri pe mare cu un caraus;
    m) VTS - Port Control - serviciul de urmarire a traficului de nave.
    Art. 3
    (1) Marfurile periculoase sau poluante vor fi oferite pentru transport si vor fi acceptate la bordul navei numai daca sunt insotite de o declaratie scrisa, care se prezinta comandantului sau operatorului navei si care va contine: denumirile tehnice corecte ale marfurilor periculoase sau poluante; numerele conform codificarii Natiunilor Unite (UN), atunci cand ele exista; clasele OMI de periculozitate in conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH, dupa caz, si IGC si, daca este cazul, clasa navei in conformitate cu Codul INF; cantitatile de astfel de marfuri si, daca acestea sunt incarcate in cisterne sau in containere de marfa, marcile lor de identificare.
    (2) Obligatia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaratia prevazuta la alin. (1) si de a se asigura ca incarcatura oferita pentru transport este aceeasi cu cea declarata revine expeditorului marfurilor periculoase sau poluante.
    Art. 4
    (1) Operatorul sau comandantul unei nave care iese dintr-un port romanesc trebuie sa comunice in scris capitaniei de port, inaintea plecarii navei, toate informatiile prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (2) Operatorul sau comandantul unei nave care are ca destinatie un port romanesc sau ancoreaza in apele teritoriale ale Romaniei trebuie, ca o conditie pentru intrarea in port sau pentru ancorare, ca la plecarea din portul de incarcare sa comunice capitaniei primului port romanesc de destinatie sau in care se face ancorarea toate informatiile prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Orice modificare fata de momentul in care s-au transmis informatiile prevazute in anexa nr. 1 va fi comunicata imediat capitaniei de port la care au fost transmise informatiile initiale.
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica navelor care efectueaza servicii cu program regulat care dureaza mai putin de o ora. Pentru cazuri temeinic justificate, Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., denumit in continuare I.N.C., poate extinde aceasta perioada. In toate cazurile aceste nave vor face comunicarile prevazute la alin. (1) si (2) la solicitarea I.N.C.
    (5) Navele care intra sau ies dintr-un port romanesc trebuie:
    a) sa utilizeze VTS - Port Control, acolo unde acesta exista;
    b) sa foloseasca piloti, indiferent de tonajul navelor.
    Art. 5
    In caz de accident sau de incident pe mare, care prezinta un pericol pentru litoralul sau pentru apele teritoriale romanesti, comandantul navei implicate trebuie sa il notifice imediat, transmitand prin statia de radio-coasta, pe cel putin una dintre frecventele alocate comunicatiilor de apel, pericol si salvare, de 500 kHz, 2.182 kHz sau 156,800 MHz, informatii privind caracteristicile incidentului, precum si informatiile prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Notificarile si informatiile ce trebuie furnizate in conformitate cu prevederile art. 4 si 5 nu vor prejudicia cerintele existente, impuse de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 7
    (1) Comandantul navei trebuie sa completeze cu date reale si exacte o lista de verificare in conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o va pune la dispozitie pilotului pentru informare si o va preda capitaniei de port la controlul efectuat la sosire, respectiv la plecare.
    (2) Pilotii angajati pentru acostarea, plecarea de la cheu sau manevrarea navelor trebuie sa informeze imediat capitania de port ori de cate ori constata ca exista deficiente care pot afecta navigatia in siguranta a navei.
    Art. 8
    Operatorul serviciului de comunicatii de apel, pericol si salvare va comunica prin statia de radio-coasta, in cadrul zonelor corespunzatoare, orice incident notificat conform art. 5 si informatii cu privire la orice nava care prezinta un pericol pentru navigatie. Aceste informatii vor fi transmise, in mod obligatoriu, capitaniei de port cea mai apropiata de zona incidentului, precum si I.N.C.
    Art. 9
    (1) Capitania de port care a fost notificata in conformitate cu prevederile art. 4 si 8 trebuie sa comunice aceste informatii I.N.C. si sa verifice daca VTS - Port Control, acolo unde acesta exista, a luat in evidenta navele care transporta marfuri periculoase sau poluante si daca a marcat corespunzator prezenta acestora.
    (2) I.N.C. va furniza institutiilor care au sarcini de interventie in combaterea poluarii si stingerea incendiilor informatiile primite, prevazute in anexa nr. 1, si, prin capitaniile de port, va lua masurile necesare privind siguranta navigatiei la intrarea, iesirea si la manevrarea navelor in porturile romanesti.
    (3) I.N.C. va lua masurile corespunzatoare pentru a furniza informatii la cerere, in orice moment, pentru ratiuni de siguranta, autoritatilor competente ale altor state.
    Art. 10
    I.N.C. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul transporturilor,
                          Traian Basescu

    ANEXA 1
    (Annex no. 1)

    Informatii cu privire la navele care transporta marfuri periculoase sau poluante (Information on vessels carrying dangerous or polluting goods)

  1. Numele si indicativul de apel ale navei, precum si numarul OMI de
     identificare, daca exista:
     (Name and call sign of the vessel and, where appropriate, its IMO
     identification number)
     ......................................................................

  2. Nationalitatea navei: ................................................
     (Nationality of the vessel)

  3. Lungimea si pescajul navei [m]: ......................................
     (Length and draught of the vessel [m])

  4. Portul de destinatie: ................................................
     (Port of destination)

  5. Timpul estimat de sosire in portul de destinatie sau la locul de
     preluare a pilotului: ................................................
     (Estimated time of arrival at the port of destination or pilot station)

  6. Timpul estimat de plecare: ...........................................
     (Estimated time of departure)

  7. Ruta planificata: ....................................................
     (Intended route)

  8. Denumirile tehnice corecte ale marfurilor periculoase sau poluante,
     numerele conform codificarii Natiunilor Unite (numerele UN), atunci cand
     ele exista, clasele OMI de periculozitate in conformitate cu codurile
     IMDG, IBC sau BCH, dupa caz, si IGC si, daca este cazul, clasa navei in
     conformitate cu Codul INF, cantitatile de astfel de marfuri si
     amplasarea lor la bord si, daca acestea sunt transportate in cisterne
     sau containere pentru transportul de marfa, marcile lor de
     identificare - se va completa tabelul din apendice:
     (The correct technical names of the dangerous or polluting goods, the
     United Nations (UN) numbers where they exist, the IMO hazard classes in
     accordance with the IMDG, IBC or BCH, as applicable, and IGC Codes and,
     where appropriate, the class of the vessel as defined by the INF Code,
     the quantities of such goods and their location on board and, if in
     portable tanks or freight containers, their identification marks - fill
     in the form presented in appendix)

  9. Confirmarea ca la bordul navei exista o lista, un manifest sau un plan
     corespunzator de incarcare care furnizeaza detalii despre marfurile
     periculoase sau poluante transportate si despre amplasarea lor pe
     nava - se bifeaza corespunzator:
     (Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving
     details of the dangerous or polluting goods carried and of their
     location of the vessel is on board - tick the appropriate box)
      ______________________________________________________________________
     | Lista (list)                     |                                   |
     |__________________________________|___________________________________|
     | Manifest (manifest)              |                                   |
     |__________________________________|___________________________________|
     | Plan de incarcare (loading plan) |                                   |
     |__________________________________|___________________________________|

 10. Numarul membrilor de echipaj existent la bord: .........................
     (Number of crew on board)

    Apendice la Anexa nr. 1 (Appendix to Annex no. 1)

    Legenda:
    A = Nr. crt
        (Current number)
    B = Denumirea marfii periculoase sau poluante
        (Name of the dangerous or polluting goods)
    C = Numarul conform codificarii Natiunilor Unite
        (United Nations (UN) number)
 ______________________________________________________________________________
| A | B | C |Clasa OMI de  |Clasa navei |Cantitatea |Amplasarea|Marca de       |
|   |   |   |periculozitate|    in      |de astfel  |la bord   |identificare a |
|   |   |   |     in       |conformitate|de marfuri |(Location |containerului  |
|   |   |   |conformitate  |cu Codul INF|(Quantities|on board) |sau cisternei  |
|   |   |   |cu codurile   |(Class of   |of such    |          |(Identification|
|   |   |   |IMDG, IBC sau |the vessel  |goods)     |          |marks of       |
|   |   |   |BCH si IGC    |as defined  |           |          |portable tank  |
|   |   |   |(IMO hazard   |by the INF  |           |          |or freight     |
|   |   |   |class in      |Code)       |           |          |container)     |
|   |   |   |accordance    |            |           |          |               |
|   |   |   |with the IMDG,|            |           |          |               |
|   |   |   |IBC or BCH and|            |           |          |               |
|   |   |   |IGC Codes)    |            |  [mc; t]  |          |               |
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|
|___|___|___|______________|____________|___________|__________|_______________|

    ANEXA 2
    (Annex no. 2)

                   Lista de verificare pentru nave
                       (Check list for vessels)

    A. Identificarea navei:
       (Vessel identification)
 _____________________________________________________________________________
| Numele navei:                                         |                     |
| (Name of vessel)                                      |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Armatorul:                                            |                     |
| (Owner)                                               |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Anul de constructie:                                  |                     |
| (Year built)                                          |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Pavilionul:                                           |                     |
| (Flag)                                                |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Tonajul brut:                                         |                     |
| (Gross tonnage)                                       |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Portul de inmatriculare:                              |                     |
| (Port of registry)                                    |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Lungimea totala [m]:                                  |                     |
| (Length overall [m])                                  |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Literele sau numerele distinctive                     |                     |
| (indicativul de apel):                                |                     |
| (Distinctive letters or numbers (call sign))          |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Numarul OMI de identificare, daca exista:             |                     |
| (IMO identification number, where appropriate)        |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Societatea de clasificare:                            |                     |
| (Classification society)                              |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Zonele maritime in care nava este certificata pentru  |                     |
| operare:                                              |                     |
| (Sea areas in which the ship is certified to operate) |                     |
|_______________________________________________________|_____________________|
| Simbolul de clasa:          | Corpul:             | Masinile:               |
| (Class notation)            | (Hull)              | (Machinery)             |
|_____________________________|_____________________|_________________________|
| Instalatia de propulsie:    | Puterea: | Agentul: |
| (Propulsion machinery)      | (Output)            | (Agent)                 |
|_____________________________|_____________________|_________________________|
| Pescajul [m]:    | Prova:           | Mijlocul navei:       | Pupa:         |
| (Draught [m])    | (Forward)        | (Amidship)            | (Aft)         |
|__________________|__________________|_______________________|_______________|
|                                                        |                    |
| Volumul/masa marfii periculoase sau poluante [mc;t]:   |                    |
|                                                        |                    |
|                                                        |                    |
| (Volume/mass of dangerous or polluting cargo [mc;t])   |                    |
|________________________________________________________|____________________|

    B. Instalatiile de siguranta la bordul navei:
       (Safety installations aboard)
 =============================================================================
| 1. Constructia si echipamentele tehnice:                                    |
|    (Construction and technical equipment)                                   |
|_____________________________________________________________________________|
| In stare buna de functionare:           | Da   |  Nu  | Defectiuni:         |
|   (In good working order)               |(Yes) | (No) | (Deficiencies)      |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Motoare principale si auxiliare:        |      |      |                     |
| (Main and auxiliary engines)            |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia principala de guvernare:     |      |      |                     |
| (Main steering gear)                    |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia auxiliara de guvernare:      |      |      |                     |
| (Auxiliary steering gear)               |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia de ancorare:                 |      |      |                     |
| (Anchor gear)                           |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia fixa pentru combaterea       |      |      |                     |
| incendiului:             |      |      |                     |
| (Fixed fire-extinguishing system)       |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia de gaz inert                 |      |      |                     |
| (daca este cazul):                      |      |      |                     |
| (Inert gas system, if applicable)       |      |      |                     |
|=============================================================================|
| 2. Echipamentul de navigatie:                                               |
|    (Navigational equipment)                                                 |
|_____________________________________________________________________________|
| In stare buna de functionare:           | Da   |  Nu  | Defectiuni:         |
|   (In good working order)               |(Yes) | (No) | (Deficiencies)      |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Caracteristicile disponibile de manevra:|      |      |                     |
| (Manoeuvring characteristics available) |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia radar principala: |      |      |                     |
| (First radar installation)              |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatia radar secundara:  |      |      |                     |
| (Second radar installation)             |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Girocompas:                             |      |      |                     |
| (Gyro compass)                          |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Compasul magnetic standard:             |      |      |                     |
| (Standard magnetic compass)             |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Goniometru:                             |      |      |                     |
| (Radio direction-finding apparatus)     |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Sonda ultrason:                         |      |      |                     |
| (Echo-sounding device)                  |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Alte mijloace electronice de            |      |      |                     |
| determinare a pozitiei:  |      |      |                     |
| (Other electronic position-fixing aids) |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Echipament de masurare a vitezei si     |      |      |                     |
| distantei:                              |      |      |                     |
| (Equipment for measuring speed and      |      |      |                     |
| distance) (log))                        |      |      |                     |
| - Viteza prin apa                       |      |      |                     |
|   (Speed through the water)             |      |      |                     |
|=============================================================================|
| 3. Echipament radio                                                         |
|    (Radio equipment)                                                        |
|_____________________________________________________________________________|
| In stare buna de functionare:           | Da   |  Nu  | Defectiuni:         |
|   (In good working order)               |(Yes) | (No) | (Deficiencies)      |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatie radiotelegrafica:            |      |      |                     |
| (Radiotelegraphy equipment)             |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatie radiotelefonica:             |      |      |                     |
| (Radiotelephony equipment)              |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatie radio GMDSS:                 |      |      |                     |
| (GMDSS radio equipment)                 |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Instalatie radio pentru mijloace de     |      |      |                     |
| salvare:                                |      |      |                     |
| (Radio equipment for life-saving        |      |      |                     |
| appliances)                             |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|

    C. Documente:
      (Documents)
 _____________________________________________________________________________
| Certificate/documente valabile existente| Da   |  Nu  | Observatii:         |
| la bord:                                |      |      |                     |
| (Certificates/documents valid on board) |(Yes) | (No) | (Remarks)           |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de tonaj     |      |      |                     |
| (1969):                                 |      |      |                     |
| (International tonnage certificate      |      |      |                     |
| (1969))                                 |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de siguranta pentru navele |      |      |                     |
| de pasageri:                            |      |      |                     |
| (Passenger Ship Safety Certificate)     |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de siguranta a constructiei|      |      |                     |
| pentru nava de marfuri:                 |      |      |                     |
| (Cargo Ship Safety Construction         |      |      |                     |
| Certificate)                            |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de siguranta a             |      |      |                     |
| echipamentului pentru nava de marfuri:  |      |      |                     |
| (Cargo Ship Safety Equipement           |      |      |                     |
| Certificate)                            |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de siguranta radio pentru  |      |      |                     |
| nava de marfuri:                        |      |      |                     |
| (Cargo Ship Safety Radio Certificate)   |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificat de scutire (SOLAS)           |      |      |                     |
| (Exemption Certificate (SOLAS))         |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de bord liber|      |      |                     |
| (International Load Line Certificate)   |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de scutire   |      |      |                     |
| pentru bord liber                       |      |      |                     |
| (International Load Line Exemption      |      |      |                     |
| Certificate)                            |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de clasa                   |      |      |                     |
| (Class Certificate)                     |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de aptitudine|      |      |                     |
| pentru transportul de marfuri chimice   |      |      |                     |
| periculoase in vrac*)                   |      |      |                     |
| (International Certificate of Fitness   |      |      |                     |
| for the Carriage of Dangerous Chemicals |      |      |                     |
| in Bulk*))                              |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul de aptitudine pentru       |      |      |                     |
| transportul de marfuri chimice          |      |      |                     |
| periculoase in vrac*)                  |      |      |                     |
| (Certificate of Fitness for the         |      |      |                     |
| Carriage of Dangerous Chemicals in      |      |      |                     |
| Bulk*))                                |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de aptitudine|      |      |                     |
| pentru transportul de gaze lichefiate   |      |      |                     |
| in vrac*)                             |      |      |                     |
| (International Certificate of Fitness   |      |      |                     |
| for the Carriage of Liquefied Gases in  |      |      |                     |
| Bulk*))                               |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Certificatul international de prevenire |      |      |                     |
| a poluarii pentru transportul           |      |      |                     |
| substantelor lichide nocive in vrac     |      |      |                     |
| (International Pollution Prevention     |      |      |                     |
| Certificate for the Carriage of Noxious |      |      |                     |
| Liquid Substances in Bulk)              |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|
| Document de conformitate cu cerintele   |      |      |                     |
| speciale pentru navele care transporta  |      |      |                     |
| marfuri periculoase (SOLAS)             |      |      |                     |
| (Document of compliance with the special|      |      |                     |
| requirements for ships carrying         |      |      |                     |
| dangerous goods (SOLAS))                |      |      |                     |
|_________________________________________|______|______|_____________________|

    *) Pentru navele-cisterna care transporta marfuri chimice periculoase, construite la sau dupa 1 iulie 1986.
       (for the ships carrying dangerous liquid chemicals built on or after 1 July 1986)
    *) Pentru navele-cisterna care transporta marfuri chimice periculoase, construite inainte de 1 iulie 1986.
        (for the ships carrying dangerous liquid chemicals built before 1 July 1986)
    *) Pentru navele care transporta gaze, construite la sau dupa 1 iulie 1986.
         (for the ships carrying gases built on or after 1 July 1986)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 581/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 581 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu