Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 531 din 12 decembrie 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  7 ianuarie 2002


SmartCity3


    Secretarul de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    in conformitate cu:
    - prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001 - 2004,
    in temeiul art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se infiinteaza Comisia pentru Clauze Abuzive, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, din reprezentanti ai agentilor economici si din reprezentanti ai consumatorilor, in vederea reprezentarii organizatiilor neguvernamentale in procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind eliminarea clauzelor abuzive din contractele incheiate cu consumatorii.
    Art. 2
    Organizarea si functionarea comisiei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                              Rovana Plumb,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                       ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
                      Comisiei pentru Clauze Abuzive

    Art. 1
    Comisia pentru Clauze Abuzive este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, din reprezentanti ai agentilor economici si din reprezentanti ai consumatorilor, in vederea reprezentarii organizatiilor neguvernamentale in procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii.
    Art. 2
    (1) Comisia pentru Clauze Abuzive este compusa din 9 (noua) membri cu drept de vot, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
    b) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Ministerul Industriei si Resurselor;
    c) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Oficiul Concurentei;
    d) un reprezentant in calitate de membru, cadru didactic, desemnat de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice;
    e) 2 reprezentanti in calitate de membri, desemnati de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti;
    f) 3 reprezentanti ai asociatiilor de proprietari constituite in baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai consumatorilor, in calitate de membri, desemnati de asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica, in conformitate cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
    (2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive vor desemna prin vot un presedinte si un vicepresedinte.
    (3) Nominalizarea membrilor se face de catre institutiile si asociatiile mentionate, la solicitarea secretarului de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    (4) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive au un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (5) Comisia pentru Clauze Abuzive se intruneste trimestrial, la convocarea presedintelui ori a vicepresedintelui acesteia, sau ori de cate ori este necesar.
    Art. 3
    (1) Modalitatea de constituire, organizare si functionare a secretariatului Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi prevazuta in regulamentul intern de organizare si functionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Clauze Abuzive este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia.
    (2) Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi sprijinita de raportori permanenti, desemnati de institutiile si organizatiile mentionate la art. 2.
    (3) Pot fi cooptati si alti raportori, desemnati de presedinte sau vicepresedinte, in functie de nevoile Comisiei pentru Clauze Abuzive, de specialitatea si de competenta acestora.
    Art. 4
    (1) Comisia pentru Clauze Abuzive are atributii de a analiza si de a evalua contractele preformulate pentru servicii de interes public sau care se adreseaza unui numar mare de consumatori, in vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.
    (2) In exercitarea atributiilor sale Comisia pentru Clauze Abuzive analizeaza si emite punctul de vedere consultativ in ceea ce priveste:
    a) eliminarea sau modificarea clauzelor si conditiilor contractuale pe care le considera ca pot crea un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor, in detrimentul consumatorilor;
    b) includerea in contracte a unor clauze, conditii, mentiuni si precizari pe care le considera necesare pentru informarea consumatorilor sau a caror lipsa se considera ca poate crea un dezechilibru intre obligatiile si drepturile partilor, in detrimentul consumatorilor;
    c) formularea clara a clauzelor si conditiilor contractuale, astfel incat sa permita consumatorilor intelegerea corecta a sensului si a dimensiunii efectelor acestora asupra lor.
    Art. 5
    Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi consultata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, precum si de catre instantele de judecata, carora urmeaza sa li se transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii, punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive, care are caracter consultativ.
    Art. 6
    (1) Raportorii intocmesc pentru fiecare sesizare repartizata de Comisia pentru Clauze Abuzive un raport in care prezinta punctul propriu de vedere privind problemele mentionate in sesizare, raport incheiat in urma cercetarii documentelor si audierii persoanelor pe care le considera necesare.
    (2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive si raportorii raspund de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care iau cunostinta in decursul cercetarii documentelor si audierii persoanelor invitate.
    Art. 7
    Punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive se transmite, daca este cazul, si organelor de specialitate ale administratiei publice competente.
    Art. 8
    (1) Deliberarea se face in plenul Comisiei pentru Clauze Abuzive, la care trebuie sa fie prezenta cel putin jumatate din numarul membrilor acesteia, prezenta presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui fiind obligatorie, in urma analizarii punctului de vedere al raportorului, dupa caz.
    (2) In cazul unui vot paritar votul presedintelui sau, in lipsa acestuia, al vicepresedintelui este hotarator.
    (3) Sedintele Comisiei pentru Clauze Abuzive nu sunt publice.
    Art. 9
    Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive nu pot delibera intr-o problema in care sunt direct interesati sau sunt reprezentanti ai unei parti interesate.
    Art. 10
    (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Clauze Abuzive poate fi pierduta in urmatoarele cazuri:
    - lipsa nejustificata, in mod repetat, de la sedintele acesteia;
    - deliberarea intr-o problema in care era direct interesat sau reprezentant al unei parti interesate;
    - a fost dispusa inceperea urmaririi penale;
    - nu mai este membru sau angajat al institutiei care l-a desemnat;
    - retragerea calitatii de reprezentant al institutiei care l-a desemnat;
    - deces.
    (2) In locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.
    Art. 11
    Procesul-verbal al sedintei va fi semnat de toti membrii prezenti ai Comisiei pentru Clauze Abuzive. Punctul de vedere al acesteia va fi formulat in scris, va fi inregistrat si indosariat de catre secretariat in urma consemnarii in procesul-verbal al sedintei in care a fost adoptat.
    Art. 12
    (1) Convocarea Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi facuta de secretariatul acesteia in termen de 5 (cinci) zile de la data inregistrarii cererii de consultare, formulata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, sau de la data sesizarii Comisiei pentru Clauze Abuzive de catre instanta de judecata.
    (2) Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In convocarea la sedinta se vor preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia.
    Art. 13
    Regulamentul intern de organizare si functionare a Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi elaborat si adoptat de catre membrii sai, in termen de 45 de zile de la data primei sedinte a acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 531/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 531 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 531/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu