Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 516 din 10 martie 1998

pentru aprobarea modificarii si completarii modelelor unor formulare tipizate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din 18 martie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    in baza prevederilor art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modificarea si completarea modelelor urmatoarelor formulare tipizate, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.146/1996:
    1. Taxa pe valoarea adaugata - Decont pe luna: ............ anul: ....., cod 14.13.01.02;
    2. Taxa pe valoarea adaugata - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;
    3. Borderoul cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 din prezentul ordin vor fi utilizate pentru reflectarea operatiunilor cu termene de raportare incepand cu data de 1 martie 1998.
    Art. 3
    Directia economica, social-administrativ, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, precum si, dupa caz, directiile interesate din Ministerul Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

   ____________
  |  ROMANIA   |
  |  _______   |
  | |  M.F. |  |          TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
  | |_______|  |                          ___________       ____
  | MINISTERUL |         DECONT PE LUNA: |___________| AN: |____|
  | FINANTELOR |
  |____________|
  _________________________________________________________________________
 |                                          _____________________________  |
 | CODUL FISCAL AL PLATITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
 | DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ......................................... |
 | LOCALITATEA ........., str. ....... nr. .... judetul (sectorul) ....... |
 | codul postal: ............... tel./fax ..............                   |
 |_________________________________________________________________________|

                     OPERATIUNI REALIZATE (IN LEI, FARA ZECIMALE)
  ___________________________________________________________________________
 |                                   IESIRI                                  |
 |___________________________________________________________________________|
 |                                                | Valoarea | Cota | T.V.A. |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 1. Vanzari in tara                             |          | 22%  |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 2. Vanzari in tara                             |          | 11%  |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 3. Regularizari                                |          | x    |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 4. Export                                      |          | x    |    x   |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 5. Scutite cu drept de deducere                |          | x    |    x   |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 6. Scutite fara drept de deducere              |          | x    |    x   |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 7. TOTAL [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]             |          |      |        |
 ||=====================================================|===||---------------
 || 8. PRO RATA                                       % | . ||
 ||=====================================================|===||
  ___________________________________________________________________________
 |                                   INTRARI                                 |
 |___________________________________________________________________________|
 |                                                | Valoarea | Cota | T.V.A. |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 9. Cumparari pentru nevoile agentului economic |          | 22%  |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 |10. Cumparari pentru nevoile agentului economic |          | 11%  |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 11. T.V.A. DEDUCTIBILA [(9)+(10)]                                |        |
 |__________________________________________________________________|________|
 | 12. T.V.A. DE DEDUS [(11)x(8)/100]                               |        |
 |__________________________________________________________________|________|
 | 13. Cumparari supuse criteriilor specifice de  |          |      |        |
 |     exercitare a dreptului de deducere         |          |  x   |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 14. Cumparari scutite de T.V.A.                |          |  x   |   x    |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 15. Regularizari                               |          |  x   |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 16. TOTAL T.V.A.DE DEDUS [(12)+(13)+(15)]      |     x    |  x   |        |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 17. TOTAL [(9)+(10)+(13)+(14)+(15)]            |          |  x   |   x    |
 |________________________________________________|__________|______|________|
 | 18. SUMA DE RAMBURSAT DIN LUNA PRECEDENTA                        |        |
 |__________________________________________________________________|________|
 | 19. SUMA DE PLATA DIN LUNA PRECEDENTA                            |        |
 |-----------------------------------------------------------------||=======||
 | 20. SUMA DE PLATA [(7)-(16)-(18)+(19)]                          ||       ||
 |-----------------------------------------------------------------||=======||
 | 21. SUMA DE RAMBURSAT [(16)-(7)+(18)-(19)]                      ||       ||
 |-----------------------------------------------------------------||=======||
 _______________________________________   ___________________________________
|          DOCUMENTE DE PLATA           | | Organul fiscal ...... codul ..... |
|_______________________________________| | Numarul de inregistrare ......... |
| TIPUL*)       | NUMARUL | DATA | SUMA | | Data depunerii (ZZ/LL/AA)../../.. |
|_______________|_________|______|______| | Primit .......................... |
|[ ]1 [ ]2 [ ]3 |         |      |      | | Amenda pentru nedepunerea         |
|_______________|_________|______|______| | in termen ....................... |
|[ ]1 [ ]2 [ ]3 |         |      |      | |___________________________________|
|_______________|_________|______|______|
|[ ]1 [ ]2 [ ]3 |         |      |      |
|_______________|_________|______|______|
|[ ]1 [ ]2 [ ]3 |         |      |      |
|_______________|_________|______|______|
    DECLAR CA INFORMATIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE.
    Numele .......................... Functia ................................
    Prenumele ....................... Semnatura si stampila ..................
_____________________
    *) Tipul documentului de plata: 1 - chitanta C.E.C.; 2 - cec cu limita de suma; 3 - ordin de plata.

    M.F. cod 14.13.01.02


             Instructiuni de completare a decontului de T.V.A.

    Decontul se va completa in doua exemplare:
    - originalul ramane la organul fiscal unde agentul economic a fost luat in evidenta ca platitor de T.V.A.;
    - copia cu confirmarea de primire ramane la platitor.

    Iesiri
    Randurile 1 si 2 - Se vor prelua lunar totalul coloanelor 10, 11, 12 si 13 din Jurnalul pentru vanzari, precum si operatiunile asimilate livrarilor (conform art. 2 pct. 2.2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata), centralizate in borderoul pentru operatiuni asimilate.
    Randul 3 - Se vor evidentia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum si sumele aferente operatiunilor neexigibile existente in sold la 31 ianuarie 1998 si care au devenit exigibile in luna pentru care se intocmeste decontul.
    Randul 4 - Se vor inscrie operatiunile de export inregistrate in coloana 9 din Jurnalul pentru vanzari, numai pe baza documentelor prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Randul 5 - Se vor evidentia operatiunile scutite cu drept de deducere, inscrise in coloana 7 din Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 6 - Se vor evidentia operatiunile scutite fara drept de deducere, inscrise in coloana 8 din Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 8 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor legale.

    Intrari
    Randurile 9 si 10 - Se vor prelua lunar din coloanele 7, 8, 9 si 10 din Jurnalul pentru cumparari sumele aferente bunurilor si serviciilor achizitionate pentru nevoile agentului economic, cu exceptia celor inscrise in randurile 13 si 14.
    Randul 13 - Se vor evidentia cumpararile destinate realizarii de bunuri si servicii scutite cu drept de deducere, cumpararile nesupuse pro ratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agentii economici care realizeaza si operatiuni scutite fara drept de deducere.
    Randul 14 - Se va prelua totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru cumparari, reprezentand bunurile si serviciile achizitionate de la neplatitorii de T.V.A., precum si cele care nu au legatura directa cu activitatea agentului economic.
    Randul 15 - Se vor evidentia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum si sumele aferente operatiunilor neexigibile existente in sold la 31 ianuarie 1998 si care au devenit exigibile in luna pentru care se intocmeste decontul.
    Randul 18 - Se va inscrie suma prevazuta in randul 21 din decontul lunii precedente pentru care nu s-a primit confirmarea sau aprobarea rambursarii.
    Randul 19 - Se va inscrie suma totala sau partiala din randul 20 din decontul lunii precedente, ramasa neachitata pana la data depunerii decontului.
    In decontul pentru luna februarie 1998 se vor prelua sumele neachitate integral sau partial la bugetul de stat din soldul contului 4423 "T.V.A. de plata", existent la 31 ianuarie 1998.

    NOTA:
    La iesiri nu se cuprind in decont sumele care, potrivit legii, nu intra in baza de impozitare, inclusiv suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice.

   ____________
  |  ROMANIA   |
  |  _______   |
  | |  M.F. |  |          TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
  | |_______|  |
  | MINISTERUL |             CERERE DE RAMBURSARE
  | FINANTELOR |
  |____________|
  _________________________________________________________________________
 |                                          _____________________________  |
 | CODUL FISCAL AL PLATITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
 | DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ......................................... |
 | LOCALITATEA ........., str. ....... nr. .... judetul (sectorul) ....... |
 | codul postal: ............... tel./fax ..............                   |
 |_________________________________________________________________________|
I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT:                                    Sume
          _ _
   Luna: |_|_|
   1. Platitori care au realizat livrari atat la intern,
      cat si la export:
    1.1. Total operatiuni impozabile realizate            ____________________
         [(7)-(6) din decont]                            |____________________|
    1.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont]     |____________________|
    1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100]       __________%___|__.__|
    1.4. Operatiuni de export [(4) din decont]           |____________________|
    1.5. T.V.A, aferenta exportului [(1.4)x(1.3)/100]    |____________________|

    2. Platitori care au realizat exclusiv livrari
       la export:                                         ____________________
    2.1. Total intrari [(17) din decont]                 |____________________|
    2.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont]     |____________________|
    2.3. Pondere T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)x100]        __________%___|__.__|
    2.4. Operatiuni de export [(4) din decont]           |______________|_____|
    2.5. T.V.A. aferenta exportului [(2.4)x(2.3)/100]*)  |______________|_____|

II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITATI SPECIFICE:
           _ _
    Luna: |_|_|                                           ____________________
    Se depune de unitatile care au drept de rambursare   |____________________|
    lunara.
    Se va inscrie suma de rambursat din decont (21).

III. RAMBURSARE PENTRU INTREAGA ACTIVITATE:
            _ _   _ _   _ _
   Lunile: |_|_| |_|_| |_|_|
   Se depune de unitatile care, pe o perioada de 3 luni   ____________________
   consecutiv, au raportat sume de rambursat.            |____________________|
   Se va inscrie suma de rambursat din decontul lunii
   a 3-a (21).

IV. SOLICIT RAMBURSAREA
    In contul nr. ..............., deschis la ..............................
    Numele ...................... Functia ..................................
    Prenumele ................... Semnatura si stampila ....................

 _____________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                        |
|_____________________________________________________________________________|
|                           __________  |                                     |
| Se aproba rambursarea    |          | | Organul fiscal ......... Codul .... |
| pentru suma de           |__________| |                                     |
| Nu se aproba rambursarea |          | | Numarul de inregistrare ........... |
| sumei de                 |__________| |                                     |
| Suma de reportat in      |          | | Data depunerii (ZZ/LL/AA) ../../... |
| decontul lunii urmatoare |__________| |                                     |
| Numele persoanei care                 | Primit                              |
| aproba rambursarea .................. |                                     |
| Functia ..... Semnatura ............. |                                     |
| Data (ZZ/LL/AA) .../..../......       |                                     |
|_______________________________________|_____________________________________|
    *) Suma de rambursat se determina potrivit prevederilor Deciziei nr. 9/1997 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.

    M.F. cod 14.13.03.02


                                  BORDEROU
cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, realizate in luna ...........
______________________________________________________________________________
Nr.  | Documentul | Explicatii    | Valoarea         | Baza de     | Valoarea |
crt. |____________| privind       | de inregistrare  | impozitare  |  T.V.A.  |
     | A |  B | C | natura        | rezultata din    | determinata |          |
     |   |    |   | operatiunilor | evidenta         | potrivit    |          |
     |   |    |   |               | contabila        | art. 13     |          |
     |   |    |   |               |                  | lit. d) si  |          |
     |   |    |   |               |                  | f) din      |          |
     |   |    |   |               |                  | Ordonanta   |          |
     |   |    |   |               |                  | Guvernului  |          |
     |   |    |   |               |                  | nr. 3/1992  |          |
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
_____|___|____|___|_______________|__________________|_____________|__________|
    SEMNIFICATIA LITERELOR A, B SI C DIN COLOANELE TABELULUI DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
    A = DATA
    B = NR.
    C = FELUL DOCUMENTULUISmartCity5

COMENTARII la Ordinul 516/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 516 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu