Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 487 din 25 iulie 2003

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animala, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 579 din 13 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice si a unor institutii publice,
    vazand Referatul de aprobare nr. 155.156 din 16 iulie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animala, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La punctul I definitiile prevazute mai jos se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "- prenotificarea:
        - pentru export - transmiterea de catre medicul veterinar emitent a certificatului de transport international catre administratia veterinara centrala a tarii de destinatie si autoritatea veterinara de la punctul de trecere a frontierei de intrare in Uniunea Europeana;
        - pentru import - monitorizarea de catre autoritatea veterinara centrala a datelor comunicate de catre directia sanitara veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti referitor la avizele sanitare veterinare emise;
    - certificat sanitar veterinar international - certificatul emis de catre medicul veterinar oficial, care atesta ca produsele de origine animala destinate alimentatiei umane sunt conforme normelor internationale in vigoare privind igiena veterinara a produselor alimentare si/sau sanatatea animala;
    - certificat zoosanitar international - certificatul emis de catre un medic veterinar oficial din tara exportatoare, care atesta starea de sanatate a animalelor si precizeaza vaccinarile la care acestea au fost supuse."
    2. La punctul II "Dispozitii generale", dupa punctul 10 se introduc punctele 11, 12, 13, 14, 15 si 16 care vor avea urmatorul cuprins:
    "11. Marfurile si bunurile care intra pe orice cale in zonele libere, conform prevederilor legislative cu privire la regimul zonelor libere, trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de legislatia sanitara veterinara nationala pentru animalele si produsele supuse controlului sanitar veterinar.
    12. Din zona libera produsele pot fi acceptate pentru intrare in tara in baza avizului de import obtinut in conditiile legii. In aceasta situatie produsele vor fi insotite de certificat sanitar veterinar emis de medicul veterinar oficial care asigura supravegherea in zona libera, precum si de copia certificatului sanitar veterinar de la origine.
    13. Directia sanitara veterinara acorda avizul sanitar veterinar de import numai pentru loturile care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia nationala in vigoare.
    14. Produsele aflate in zona libera se pot expedia cu alte destinatii, insotite de certificat de transport international emis de medicul veterinar oficial al zonei libere, conform modelului agreat de tara destinatara.
    15. Produsele aflate in custodie vamala se pot valorifica pe piata interna in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.
    16. Produsele aflate in custodie vamala se pot expedia ca tranzit cu alte destinatii, insotite de copia certificatului de origine si o declaratie de nonmanipulare emisa de medicul veterinar oficial in a carui raza de activitate se afla unitatea de depozitare."
    3. La punctul III "Obligatiile agentilor economici, persoane fizice si juridice, care deruleaza operatiuni de import, export si tranzit de animale, produse, subproduse de origine animala, furaje si de alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica", partea introductiva a punctului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. Agentii economici, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a prezenta avizul sanitar veterinar de import sau de export, in copie, la:"
    4. La punctul IV "Obligatiile medicilor veterinari de stat din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare teritoriale si al inspectoratelor de politie sanitara veterinara de frontiera" punctul 2 literele a), b) si c), referirile la "avizul sanitar veterinar de import, in original", respectiv "avizul sanitar veterinar de export, in original", se inlocuiesc cu "avizul sanitar veterinar de import, in copie", respectiv "avizul sanitar veterinar de export, in copie".
    5. Anexa cuprinzand modelul de aviz sanitar veterinar de import/export se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                             Ilie Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Avizul sanitar veterinar de import/export este reprodus in facsimil.

                                  ROMANIA
             MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

                      AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA
               Directia sanitara veterinara ......................

    Nr. ...........
    Data ..........

                                  AVIZ
                     sanitar veterinar de import/export

    In baza solicitarii nr. ....... din data de ................... formulata de Societatea Comerciala ....................................... Directia sanitara veterinara .................................... acorda Aviz sanitar veterinar de import/export, valabil pana la ........................ pentru:

    1. Identificarea produselor si cantitatea:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Originea produselor:
    - Tara: ...................................................................
    - Firma exportatoare: .....................................................
    - Unitatea producatoare: ..................................................

    3. Destinatia produselor:
    - Tara: ...................................................................
    - Punctul de control pentru trecerea frontierei intrare/iesire: ...........
    - Unitatea de depozitare: .................................................

    4. Modul de valorificare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Produsele importate trebuie sa se incadreze in parametrii de calitate si salubritate stabiliti prin reglementarile nationale in vigoare.
    Produsele destinate exportului trebuie sa se incadreze in parametrii de calitate si salubritate stabiliti de autoritatea centrala a tarii destinatare si atestate prin buletine oficiale de analiza emise de laboratoare de stat autorizate pentru probele examinate si recoltate de medicii veterinari oficiali.

                                    DIRECTOR
                         ...............................
                         (numele, prenumele si stampila)

    Taxa: .......................                        Intocmit
    Ordinul de plata nr.: .......                    ................

    Conditii sanitare veterinare obligatorii pentru efectuarea operatiunilor de import-export de produse de origine animala

    1. Insotirea la import a fiecarui transport de urmatoarele documente:
    - certificatul sanitar veterinar in original, conform modelului stabilit de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara;
    - declaratia de conformitate
    In cazul exportului, insotirea fiecarui lot de transport de certificatul de sanatate international emis in baza buletinului de analiza de catre medicul veterinar oficial din unitatile de origine, conform modelului difuzat de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    2. Prezentarea avizului sanitar veterinar de import/export in copie la punctul de trecere a frontierei de intrare/iesire, precum si la medicul veterinar oficial in a carui raza de activitate se afla unitatea beneficiara a importului sau din care se realizeaza exportul
    3. Depozitarea produselor numai in depozitul precizat in avizul sanitar veterinar de import
    4. In cazul importului, solicitarea medicului veterinar oficial in a carui raza de activitate se afla unitatea de depozitare, la intrarea produselor in depozit, pentru verificarea documentelor, identitatii produselor si aplicarea masurilor stabilite de reglementarile in vigoare referitoare la recoltarea de probe pentru examen de laborator
    5. Trimiterea probelor prin grija importatorului la laboratorul veterinar autorizat, precum si a fisei tehnice, in cazul produselor prelucrate
    6. Valorificarea produselor este permisa numai in baza deciziei medicului veterinar oficial care a examinat produsele importate.
    7. Respectarea prevederilor legale cu privire la ambalarea, marcarea si etichetarea produselor
    Aplicarea stampilei "liber import/export" de catre medicii veterinari oficiali de la punctele de trecere a frontierei de stat numai dupa achitarea de catre importator/exportator a tarifelor aferente controlului sanitar veterinar de frontiera, conform prevederilor legale in vigoare
    Nerespectarea prevederilor legale cu privire la operatiunile de import/export de produse de origine animala si a conditiilor stabilite prin prezentul aviz atrage sanctionarea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si exonereaza in acest sens de orice responsabilitate autoritatea sanitara veterinara de stat.
    In scopul apararii teritoriului fata de boli majore transmisibile la animale, in raport cu situatia epizootologica a tarii exportatoare, Agentia Nationala Sanitara Veterinara poate limita sau poate interzice derularea importului de produse de origine animala, agentul economic urmand sa fie atentionat imediat asupra masurilor dispuse.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 487/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 487 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu