Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.46 din 11.05.2018

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15 mai 2018SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Situaţia centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie se actualizează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariţiei unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.(2) Comisia de evaluare a condiţiilor de detenţie, în raport cu fiecare clădire care are ca destinaţie spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate, denumită în continuare Comisia, se desemnează, după cum urmează:a)pentru centrele de reţinere şi arestare preventivă care sunt organizate şi funcţionează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin dispoziţie comună a directorului Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; b)pentru centrele de reţinere şi arestare preventivă care sunt organizate şi funcţionează la nivelul unităţilor teritoriale de poliţie, prin dispoziţie comună a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv a inspectorilor-şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie şi a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator «Dr. N. Kretzulescu» Bucureşti, a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator Ploieşti sau a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator Oradea, după caz, inclusiv pentru centrele medicale judeţene din structura lor. (3) Comisia este compusă din:a)adjunctul inspectorului general, al directorului general sau al inspectorului-şef, după caz, ce are în coordonare centrul/ centrele de reţinere şi arestare preventivă, în calitate de preşedinte; b)şeful structurii cu rol de coordonare a centrelor de reţinere şi arestare preventivă, prevăzută la art. 234 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; c)şeful structurii cu rol de coordonare, îndrumare şi control al centrelor de reţinere şi arestare preventivă, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, după caz; d)şeful centrului de reţinere şi arestare preventivă; e)şeful structurii de logistică; f)medicul/medicii desemnat/desemnaţi prin dispoziţia comună prevăzută la alin. (2); g)inspectorul de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, din cadrul structurilor de resurse umane, în calitate de secretar. (4) Comisia inventariază şi analizează clădirile în care sunt organizate şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă şi întocmeşte un raport prin care stabileşte care dintre acestea sunt sub incidenţa art. 551 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte condiţiile necorespunzătoare de detenţie. Raportul se avizează de către persoanele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea reactualizării anuale, raportul prevăzut la alin. (4), avizat de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), se înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române, până la data de 20 martie a fiecărui an.(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române, în baza rapoartelor înaintate în condiţiile alin. (5), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situaţiei prevăzute la alin. (1) până la data de 5 aprilie a fiecărui an. 2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: Articolul 21 (1) În cazul în care, în situaţia clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate, intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în sau din categoria clădirilor care asigură condiţii corespunzătoare de detenţie, Comisia reevaluează situaţia acestora şi întocmeşte un raport de constatare a modificărilor intervenite şi de reclasificare a clădirii analizate, în condiţiile prezentului ordin. Raportul avizat de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se înaintează de îndată Inspectoratului General al Poliţiei Române.(2) Inspectoratul General al Poliţei Române, în baza rapoartelor înaintate în condiţiile alin. (1), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reclasificare a stadiului clădirilor din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, până la data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Directorul Direcţiei medicale şi directorii centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulator, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi şefii unităţilor teritoriale de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române la nivelul cărora sunt organizate şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. 4. În anexă, numărul curent 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Condiţii corespunzătoare Condiţii necorespunzătoare Criterii de neconformitate potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare
0 1 2 3 4
„18. I.P.J. Galaţi - Începând cu data de 24.07.2012 art. 551 alin. (3) lit. a), c), e) şi f)"

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Carmen Daniela Dan


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 46/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 46 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 46/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu