Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2059/441 din  9 noiembrie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea avizului prevazut la art. 220^1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


SmartCity3

              Nr. 2.059 din 9 noiembrie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 441 din 30 noiembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din  3 februarie 2005

    Pentru evitarea producerii unor evenimente deosebite in transportul rutier de marfuri periculoase, care pot avea consecinte grave asupra vietii umane, sigurantei circulatiei si mediului inconjurator,
    in temeiul prevederilor art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale art. 3 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind acordarea avizului prevazut la art. 220^1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si Inspectoratul General al Politiei Romane vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Traian Panait,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul de stat,
                       ministrul administratiei si internelor,
                       Toma Zaharia,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind acordarea avizului prevazut la art. 220^1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 220^1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi transportate marfuri periculoase pe teritoriul Romaniei intre orele 22,00 si 5,00, precum si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) marfurile au numerele de identificare UN 1202, UN 1203, UN 1223 sau UN 1965, conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la data de 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994;
    b) operatorul de transport rutier a obtinut in prealabil un aviz din partea agentiei Autoritatii Rutiere Romane, sectiei de drumuri nationale din cadrul directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Incarcarea unui vehicul in vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase in perioadele prevazute la art. 1 este permisa numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) operatorul de transport rutier are angajat un consilier de siguranta, titular al unui certificat valabil de pregatire profesionala, si detine pentru respectivul vehicul licenta de executie corespunzatoare acestui tip de transport rutier;
    b) conducatorul auto al vehiculului este titular al unui certificat valabil de pregatire profesionala pentru transportul rutier de marfuri periculoase;
    c) marfurile sunt cele mentionate la art. 1 lit. a);
    d) operatorul de transport rutier a obtinut avizul prevazut la art. 1 lit. b).
    Art. 3
    (1) Avizul se va acorda numai operatorilor de transport rutier carora li s-au eliberat licente de executie pentru vehicul pentru transport rutier de marfuri periculoase.
    (2) Perioada de valabilitate a avizului va fi de maximum 30 de zile si va fi inscrisa pe acesta.
    (3) Modelul avizului este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.
    Art. 4
    (1) Avizul va consta intr-un formular tipizat care va fi semnat si parafat de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta de executie pentru vehiculul care urmeaza sa efectueze transportul rutier de marfuri periculoase, sectia de drumuri nationale din cadrul directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si de inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
    (2) In vederea eliberarii, avizul va fi intocmit in 4 exemplare, cate unu pentru fiecare parte mentionata in formularul tipizat, respectiv operatorul de transport rutier, agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., sectia de drumuri nationale din cadrul directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    La solicitarea eliberarii avizului, operatorul de transport rutier va preciza urmatoarele:
    a) datele de identificare a licentei de transport sau a autorizatiei de transport, dupa caz, precum si a licentei de executie pentru vehicul;
    b) categoria, masa maxima totala autorizata, numarul de osii si numarul de inmatriculare al vehiculului care va efectua transportul rutier, precum si numarul de inmatriculare al autovehiculului de insotire;
    c) numele consilierului de siguranta al operatorului de transport rutier si data pana la care este valabil certificatul de pregatire profesionala al acestuia;
    d) numele conducatorului auto care va efectua transportul rutier si data pana la care este valabil certificatul de pregatire profesionala al acestuia;
    e) traseul propus la efectuarea transportului rutier, cu indicarea punctului de plecare si a punctului de destinatie, precum si a eventualelor puncte de pe parcursul traseului, prevazute pentru descarcare;
    f) numele expeditorului;
    g) numele destinatarului;
    h) denumirea marfurilor transportate, precum si clasa din care fac parte, conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.);
    i) perioada de solicitare a avizului (data/ora - data/ora);
    j) dotarea cu semnale speciale de avertizare cu lumina galbena a vehiculului care transporta marfurile periculoase si a autovehiculului de insotire.
    Art. 6
    (1) Solicitarea de eliberare a avizului va fi adresata de operatorul de transport rutier agentiei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. cu cel putin 3 zile lucratoare si cel mult 30 de zile inainte de data inceperii cursei. Agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va aviza formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni in cazul in care, in urma verificarilor, va constata ca datele inscrise de operatorul de transport la pct. 1 - 11 sunt corecte si complete.
    (2) Formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni, avizat de agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., va fi inaintat de operatorul de transport rutier sectiei de drumuri nationale din cadrul directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. Aceasta va aviza formularul dupa stabilirea si inscrierea in formular a traseului pe care se va desfasura transportul rutier pentru care se solicita avizul.
    (3) Formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni, avizat de sectia de drumuri nationale din cadrul directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., va fi inaintat de operatorul de transport rutier inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti va aviza formularul prevazut la anexa nr. 1 la prezentele instructiuni dupa ce va lua cunostinta despre desfasurarea transportului rutier pentru care se solicita avizul.
    Art. 7
    Pe toata durata efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, operatorul de transport rutier are obligatia sa pastreze in copie avizul obtinut, conform prezentelor instructiuni, la bordul vehiculului. Originalul avizului se va pastra la sediul operatorului de transport rutier.
    Art. 8
    O data cu obtinerea avizului, operatorul de transport rutier are obligatia sa efectueze operatiunea de transport rutier numai in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la transportul rutier de marfuri periculoase.
    Art. 9
    (1) La sediile agentiilor Autoritatii Rutiere Romane, sectiilor de drumuri nationale din cadrul directiilor regionale de drumuri si poduri ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti se va deschide cate un registru de evidenta a avizelor eliberate.
    (2) Listele sediilor agentiilor Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., sectiilor de drumuri nationale din cadrul directiilor regionale de drumuri si poduri ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sunt prezentate in anexele nr. 2, 3 si 4 la prezentele instructiuni.
    Art. 10
    (1) Pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, care vor transporta marfuri periculoase pe teritoriul Romaniei in perioadele prevazute la art. 1, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prin agentiile de control si incasare aflate in punctele de control al trecerii frontierei, va elibera formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.
    (2) Politia de Frontiera va aviza formularul eliberat conform alin. (1) dupa ce va verifica conformitatea transportului cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.) si cu cele ale legislatiei nationale in vigoare.
    (3) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prin agentiile de control si incasare aflate in punctele de control al trecerii frontierei, va stabili traseele pe care se va desfasura transportul si va aviza formularul eliberat conform alin. (1).
    (4) Formularul mentionat la alin. (1) se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar se remite conducatorului auto, iar cate un exemplar se retine de catre Politia de Frontiera si agentia de control si incasare aflata in punctul de control al trecerii frontierei.
    (5) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Politia Rutiera au responsabilitati privind controlul in trafic al autovehiculelor aflate in situatia prevazuta la alin. (1).
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentele instructiuni.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1

                   AVIZ                                  ADVICE

    PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR             FOR TRANSPORT OF DANGEROUS
    PERICULOASE CONFORM                       GOODS ACORDING WITH GOVERNMENT
    HOTARARII GUVERNULUI Nr. 890/2004         DECISION No. 890/2004

                     Nr. (No.) _______ DATA (DATE) __/__/____

    1. DENUMIRE OPERATOR DE TRANSPORT (NAME OF TRANSPORT OPERATOR):
       ________________________________________________________________________
    2. *COD UNIC DE INREGISTRARE - CUI (REGISTRATION CODE): ___________________
    3. *LICENTA/AUTORIZATIA DE TRANSPORT (TRANSPORT LICENSE/AUTORIZATION): SERIE: ____ NR: __________, EMISA DE (ISSUED BY): _____________________________
    4. CATEGORIE VEHICUL (VEHICLE TYPE): ______________________________________
    5. NUMAR INMATRICULARE VEHICUL (VEHICLE REGISTRATION NUMBER): _____________
    6. MTMA/NR. AXE (MAXIMUM PERMITED WEIGHT/NUMBER OF AXLES): _____/__________
    7. *LICENTA EXECUTIE VEHICUL PENTRU TRANSPORT MARFURI PERICULOASE: SERIE: ____ NR: __________
       (VEHICLE OPERATION LICENSE FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS)
    8. VEHICUL INSOTITOR (ESCORT VEHICLE):  DA (YES)/NU (NO)
    9. *NUME CONSILIER DE SIGURANTA (NAME OF SAFETY ADVISER):
       ________________________________________________________________________
    10. *CERTIFICAT CONSILIER DE SIGURANTA (SAFETY ADVISER CERTIFICATE): SERIE: ____ NR: __________ DATA EXPIRARE: _______________
    11. NUME CONDUCATOR AUTO (NAME OF DRIVER): ________________________________
    12. CERTIFICAT A.D.R. CONDUCATOR AUTO (A.D.R. DRIVER CERTIFICATE): SERIE: ____ NR: __________ DATA EXPIRARE: _______________
    13. DENUMIRE EXPEDITOR (NAME OF CONSIGNOR): _______________________________
    14. DENUMIRE DESTINATAR (NAME OF CONSIGNEE): ______________________________
    15. DENUMIRE MARFA TRANSPORTATA (PROPER SHIPPING NAME): ___________________
    16. NR. IDENTIFICARE ONU (UN IDENTIFICATION NUMBER): UN 1202/UN 1203/UN 1223/UN 1965
    17. TRASEU (JOURNEY): _____________________________________________________
        PUNCT PLECARE (DEPARTURE POINT): ______________________________________
        PUNCT SOSIRE (ARRIVAL POINT): _________________________________________
        PUNCTE INCARCARE/DESCARCARE PE TRASEU: ________________________________
        (POINTS OF LOADING/UNLOADING ALONG THE JOURNEY) _______________________
    18. PERIOADA DE VALABILITATE AVIZ (VALIDITY PERIOD OF ADVICE):
        DE LA (FROM) - zz/ll/aaaa/hh (dd/mm/yyyy/hh): __________________________ PANA LA (UNTIL) - zz/ll/aaaa/hh (dd/mm/yyyy/hh): __________________________
    19. SEMNALE SPECIALE DE AVERTIZARE (SPECIAL WARNING SIGNALS):
        VEHICUL CARE TRANSPORTA (CARRYING VEHICLE): DA (YES)/NU (NO)
        VEHICUL INSOTITOR (ESCORT VEHICLE): DA (YES)/NU (NO)
    20. *TRASEUL APROBAT (APPROVED ITINERARY):
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

    *DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE CA       *I STATE ON MY OWN RESPONSABILITY
     DATELE INSCRISE IN PREZENTUL             THAT THE INFORMATION FILLED IN
     AVIZ SUNT CONFORME CU REALITATEA         THIS ADVICE ARE IN ACCORDANCE
     SI CA TRANSPORTUL DE MARFURI             WITH REALITY AND THE TRANSPORT OF
     PERICULOASE SE EFECTUEAZA CONFORM        DANGEROUS GOODS ARE IN ACCORDANCE
     PREVEDERILOR H.G. NR. 1374/2000,         WITH EUROPEAN AGREEMENT A.D.R.
     MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN
     H.G. NR. 258/2004.

         OPERATOR DE TRANSPORT                    DRIVER
         NUME SI PRENUME:                         NAME:
         SEMNATURA:                               SIGNATURE:
         STAMPILA:

    *              C.N.A.D.N.R. - S.A.     INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN/
    AGENTIE A.R.R.    D.R.D.P.- SEF SECTIE/   DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A
    SEF AGENTIE       ACI - SEF AGENTIE       MUNICIPIULUI BUCURESTI/POLITIA DE
                                              FRONTIERA

________________________________________________________________________________
    * SE COMPLETEAZA DOAR DE OPERATORII DE TRANSPORT ROMANI (TO BE FILLED IN BY ROMANIAN TRANSPORT OPERATORS ONLY)
    * SE COMPLETEAZA DE C.N.A.D.N.R. - S.A. (TO BE FILLED IN BY C.N.A.D.N.R. - S.A.)
    * SE COMPLETEAZA DOAR DE CONDUCATORII AUTOVEHICULELOR STRAINE (TO BE FILLED IN BY DRIVERS OF FOREIGN VEHICLES ONLY)
    * AVIZEAZA DOAR PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT ROMANI (IN CASE OF THE ROMANIAN TRANSPORT OPERATORS ONLY)

    IN CAZUL OPTIUNILOR MULTIPLE DE COMPLETARE SE ANULEAZA CELE CARE NU CORESPUND SITUATIEI CONCRETE
    (IN CASE OF MULTIPLE CHOICES OF FILLING IN, THE CHOICES UNCONFORM WITH REALITY WILL BE NULLED)

    ANEXA 2

           Lista sediilor agentiilor Autoritatii Rutiere Romane - ARR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Agentie   |        Sef agentie            | Telefon fix | Telefon    |
|crt.|              |        Adresa agentie         | Telefon     | mobil      |
|    |              |                               | mobil       |            |
|    |              |                               | agentie     |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  1 | ALBA         | GHERMAN MIHAI                 | 0258/813193 | 0721298653 |
|    |              | Str. Livezii nr. 35A/Alba     | 0721275284  |            |
|    |              | Iulia                         |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  2 | ARAD         | MANDEK FRANCISK               | 0257/255408,| 0723168892 |
|    |              | Str. Prunului nr. 66/Arad     | 218731      |            |
|    |              |                               | 0721275287  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  3 | ARGES        | DUMITRESCU NICOLAE            | 0248/223005,| 0723379262 |
|    |              | str. Gh. Sincai, cartier Popa | 223006      |            |
|    |              | Sapca bl. P12, sc. B, parter, | 0721275319  |            |
|    |              | ap. 1/Pitesti                 | (Manole)    |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  4 | BACAU        | FLOREA ION DANIEL             | 0234/577866,| 0723379261 |
|    |              | str. Stefan cel Mare nr. 27,  | 578100      |            |
|    |              | sc. B, ap. 3/Bacau            | 0721275288  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  5 | BIHOR        | IEPURE VIOREL                 | 0259/427310 | 0723379260 |
|    |              | bd. Dacia nr. 42, bl. C15/    | 0721275289  |            |
|    |              | Oradea                        |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  6 | BISTRITA     | DOHOTAR RADU                  | 0263/221284,| 0723379259 |
|    |              | Str. Independentei nr. 2,     | 236949      |            |
|    |              | bl. 2, sc. A, ap. 2/Bistrita  | 0721275290  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  7 | BOTOSANI     | GRIGORAS VIOREL               | 0231/514192 | 0723379258 |
|    |              | str. Calea Nationala          | 0721275291  |            |
|    |              | nr. 56, bl. U1A, sc. D, ap. 4/|             |            |
|    |              | Botosani                      |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  8 | BRASOV       | CRIVINEANU C-TIN              | 0268/310937 | 0723379257 |
|    |              | str. Mihail Kogalniceanu      | 0721275328  |            |
|    |              | nr. 11, bl. C1, et. 4/Brasov  |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
|  9 | BRAILA       | MATEI AUREL                   | 0239/625482 | 0744516953 |
|    |              | bd. Alexandru Ioan Cuza,      | 0721275001  |            |
|    |              | nr. 3/Braila                  |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 10 | BUZAU        | DIMITRIU CORNEL               | 0238/722309 | 0723379254 |
|    |              | str. Pogonele nr. 2/Buzau     | 0721275293  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 11 | CARAS-SEVERIN| ADAM NICOLAE                  | 0255/220718 | 0723379253 |
|    |              | Str. Romanilor, nr. 15/Resita | 0721275292  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 12 | CALARASI     | BANEA VALENTIN                | 0242/315847 | 0723379252 |
|    |              | str. Prelungirea Dobrogei     | 0721275294  |            |
|    |              | nr. 1/Calarasi                |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 13 | CLUJ         | CHINDRIS IRINEL               | 0264/591702,| 0723379251 |
|    |              | Str. Cometei nr. 2 - 4, et. 2 | 594344      |            |
|    |              | Cluj-Napoca                   | 0721275329  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 14 | CONSTANTA    | BUTNARU MARIAN                | 0241/515775,| 0722573521 |
|    |              | bd. I.C. Bratianu nr. 127/    | 515766      |            |
|    |              | Constanta                     | 0721275330  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 15 | COVASNA      | SZABO BARNA                   | 0267/315164 | 0723379249 |
|    |              | Str. Lacramioarei nr. 13,     | 0721273295  |            |
|    |              | bl. 40, sc. D, ap. 1/         |             |            |
|    |              | Sf. Gheorghe                  |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 16 | DAMBOVITA    | STEFAN NICOLAE                | 0245/217658 | 0722216502 |
|    |              | str. Grigore Alexandrescu     | 0721275296  |            |
|    |              | nr. 2/Targoviste              |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 17 | DOLJ         | DOLDUR MARIN                  | 0251/412789 | 0723379246 |
|    |              | Str. Unirii nr. 139/Craiova   | 0721275297  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 18 | GALATI       | BUMBARU TORINA                | 0236/460433 | 0723379245 |
|    |              | str. Alexandru Ioan Cuza      | 0721275298  |            |
|    |              | bl. Ceistal sc. 4, et. 3,     |             |            |
|    |              | ap. 4/Galati                  |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 19 | GIURGIU      | CRUSMAC DUMITRU               | 0246/218265 | 0723379285 |
|    |              | str. Bucuresti bl. 2 CIB,     | 0721275299  |            |
|    |              | ap. 3/Giurgiu                 |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 20 | GORJ         | TROCAN VASILE                 | 0253/212136 | 0723379243 |
|    |              | str. Ecaterina Teodoroiu      | 0721275300  |            |
|    |              | nr. 99/Tg. Jiu                |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 21 | HARGHITA     | ASANDEI GABRIEL               | 0266/172611,| 0723379242 |
|    |              | str. Pictor Naghy Imre,       | 310593      |            |
|    |              | nr. 45A/Miercurea-Ciuc        | 0721275333  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 22 | HUNEDOARA    | SERBANOIU NICOLAE             | 0254/216030,| 0721275301 |
|    |              | Str. Depozitelor nr. 17/Deva  | 225911      |            |
|    |              |                               | 0721275301  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 23 | IALOMITA     | PANAITESCU ION                | 0243/234071 | 0723379240 |
|    |              | Str. Viilor nr. 90 - 92/      | 0721275302  |            |
|    |              | Slobozia                      |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 24 | IASI         | FOIA CRISTIAN                 | 0232/235714,| 0724234241 |
|    |              | str. Canta nr. 52, bl. 530,   | 257192      |            |
|    |              | sc. B, ap. 3/Iasi             | 0721275303  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 25 | ILFOV        | MITAN IOAN                    | 021/2361398 | 0721275004 |
|    |              | str. 23 August nr. 10/        |             |            |
|    |              | Com. Otopeni                  |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 26 | MARAMURES    | OROS LUCIAN                   | 0262/227902,| 0723379237 |
|    |              | bd. Bucuresti nr. 63/Baia Mare| 227846      |            |
|    |              |                               | 0721275331  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 27 | MEHEDINTI    | BROASCA VIRGIL                | 0252/317363 | 0723379236 |
|    |              | str. Tudor Vladimirescu       | 0721275304  |            |
|    |              | nr. 100 - 108/Drobeta         |             |            |
|    |              | Tr. Severin                   |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 28 | MURES        | SUCIU MARIAN                  | 0265/255939,| 0744656948 |
|    |              | bd. 1 Decembrie 1918          | 256278      |            |
|    |              | nr. 281/Tg. Mures             | 0721275305  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 29 | NEAMT        | GRADINARU MARCEL              | 0233/216337,| 0723379234 |
|    |              | str. Stefan cel Mare nr. 6/   | 232190      |            |
|    |              | Piatra Neamt                  | 0721275306  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 30 | OLT          | CALIN NICOLAE                 | 0149/432006 | 0723379233 |
|    |              | Str. Toamnei nr. 5, bl. 3,    | 0721275307  |            |
|    |              | sc. A, ap. 2/Slatina          |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 31 | PRAHOVA      | MAXIM IOAN                    | 0244/544639,| 0723379232 |
|    |              | bd. Bucuresti nr. 28 -        | 574626      |            |
|    |              | Ploiesti                      | 0721275308  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 32 | SATU MARE    | BOTA MIHAI                    | 0261/710595 | 0723379231 |
|    |              | str. Maresal Ion Antonescu    | 0721275309  |            |
|    |              | nr. 4, ap. 1/Satu Mare        |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 33 | SALAJ        | VLAICA ION                    | 0260/616977 | 0723379230 |
|    |              | str. Piata Unirii nr. 5,      | 0721275310  |            |
|    |              | bl. A, ap. 5/Zalau            |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 34 | SIBIU        | GRECU VIOREL                  | 0269/237711,| 0723379229 |
|    |              | Str. Cojocarilor nr. 2/Sibiu  | 234797      |            |
|    |              |                               | 0721275002  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 35 | SUCEAVA      | PETRESCU GHEORGHE             | 0230/531411,| 0723168863 |
|    |              | str. Traian Vuia nr. 3/Suceava| 226647      |            |
|    |              |                               | 0721275311  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 36 | TELEORMAN    | NEDELCU FLORIAN               | 0247/312828 | 0723379227 |
|    |              | sos. Turnu Magurele nr. 3/    | 0721275312  |            |
|    |              | Alexandria                    |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 37 | TIMIS        | OTICAN CORNEL                 | 0256/436771 | 0724567852 |
|    |              | str. Cosbuc nr. 5/Timisoara   | 0721275003  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 38 | TULCEA       | BURLACU STEFAN                | 0240/534086 | 0723379225 |
|    |              | Str. Isaccei nr. 73/Tulcea    | 0721275313  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 39 | VASLUI       | MORARU C-TIN                  | 0235/311753 | 0723379224 |
|    |              | str. Traian bl. 245, sc. D,   | 0721275314  |            |
|    |              | ap. 3                         |             |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 40 | VALCEA       | CRAPATUREANU OVIDIU           | 0250/730241,| 0723379223 |
|    |              | str. Dacia nr. 8/Valcea       | 731240      |            |
|    |              |                               | 0721275315  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 41 | VRANCEA      | MARIN COSTICA                 | 0237/223509 | 0723379222 |
|    |              | str. Bicaz nr. 26/Focsani     | 0721275325  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|
| 42 | BUCURESTI    | CONSTANTIN DORU               | 021/3222339;| 0723379301 |
|    |              | str. Matei Basarab nr. 48,    | 3222340;    |            |
|    |              | sect. 3, Bucuresti            | 322341;     |            |
|    |              |                               | 3222342     |            |
|    |              |                               | 0721275277  |            |
|____|______________|_______________________________|_____________|____________|

    ANEXA 3

    Lista si adresele directiilor regionale de drumuri si poduri, sectiilor de drumuri nationale si agentiilor aflate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, apartinand Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Subunitati ale     |              Adresa             | Judetele pe raza |
|crt.| R.A. "Administratia|                                 | caruia actioneaza|
|    | Nationala a        |                                 | DRDP/SDN         |
|    | Drumurilor din     |                                 |                  |
|    | Romania"           |                                 |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  1 | DRDP BUCURESTI     | Autostrada Bucuresti - Pitesti  | Bucuresti        |
|    |                    | km 10+200, stg., sector 6,      |                  |
|    |                    | Bucuresti                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  2 | SDN Bucuresti Nord | Sos. Chitilei nr. 232, sector 1,| Ilfov, Giurgiu,  |
|    |                    | Bucuresti                       | Ialomita         |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  3 | SDN Bucuresti Sud  | Autostrada Bucuresti - Pitesti  | Giurgiu, Ilfov,  |
|    |                    | km 10+200, stg., sector 6,      | Calarasi         |
|    |                    | Bucuresti                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  4 | SDN Alexandria     | Str. Dunarii nr. 1, Alexandria  | Teleorman        |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  5 | SDN Buzau          | Str. Independentei nr. 63, Buzau| Buzau            |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  6 | SDN Targoviste     | Str. Rodnei 41, Targoviste      | Dambovita        |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  7 | SDN Pitesti        | Str. Depozitelor nr. 14 bis,    | Arges            |
|    |                    | Pitesti                         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  8 | SDN Ploiesti       | Str. Maramures nr. 8, Ploiesti  | Prahova          |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
|  9 | ACI Giurgiu        | Punctele de control trecere a   | Giurgiu          |
|    |                    | frontierei Giurgiu              |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 10 | DRDP CRAIOVA       | Str. Nicolae Titulescu nr. 171A,| Dolj, toate      |
|    |                    | Craiova                         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 11 | SDN Craiova        | Str. Calea Severinului nr. 17C, | Dolj             |
|    |                    | Craiova                         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 12 | SDN Tr. Severin    | Str. Topolnitei nr. 24,         | Mehedinti        |
|    |                    | Drobeta-Turnu Severin           |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 13 | SDN Tg. Jiu        | Calea Severinului nr. 213,      | Gorj             |
|    |                    | Targu Jiu                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 14 | SDN Rm. Valcea     | Calea lui Traian nr. 15,        | Valcea           |
|    |                    | Ramnicu Valcea                  |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 15 | SDN Slatina        | Str. Pitesti nr. 187, Slatina   | Olt              |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 16 | ACI Bechet         | Punctul de control trecere a    | Dolj             |
|    |                    | frontierei Bechet               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 17 | ACI Calafat        | Punctul de control trecere a    | Dolj             |
|    |                    | frontierei Calafat              |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 18 | ACI Portile de     | Punctul de control trecere a    | Mehedinti        |
|    | Fier I             | frontierei Portile de Fier I    |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 19 | DRDP TIMISOARA     | Str. Coriolan Baran nr. 18,     | Timis, toate     |
|    |                    | Timisoara                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 20 | SDN Timisoara      | Str. Emil Zola nr. 159,         | Timis            |
|    |                    | Timisoara                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 21 | SDN Caransebes     | Str. Sesu Rosu nr. 12A,         | Caras-Severin    |
|    |                    | Caransebes                      |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 22 | SDN Deva           | Str. Randunicii nr. 3A, Deva    | Hunedoara        |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 23 | SDN Orsova         | Str. Garii nr. 9, Orsova        | Mehedinti        |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 24 | SDN Arad           | Str. Ardealului nr. 39A, Arad   | Arad             |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 25 | ACI Naidas         | Punctul de control trecere a    | Caras-Severin    |
|    |                    | frontierei Naidas               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 26 | ACI Moravita       | Punctul de control trecere a    | Timis            |
|    |                    | frontierei Moravita             |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 27 | ACI Cenad          | Punctul de control trecere a    | Timis            |
|    |                    | frontierei Cenad                |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 28 | ACI Jimbolia       | Punctul de control trecere a    | Timis            |
|    |                    | frontierei Jimbolia             |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 29 | ACI Nadlac         | Punctul de control trecere a    | Arad             |
|    |                    | frontierei Nadlac               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 30 | ACI Turnu          | Punctul de control trecere a    | Arad             |
|    |                    | frontierei Turnu                |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 31 | ACI Varsand        | Punctul de control trecere a    | Arad             |
|    |                    | frontierei Varsand              |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 32 | RO LA Vladimirescu | Punctul de control trecere a    | Arad             |
|    |                    | frontierei Vladimirescu         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 33 | DRDP Cluj          | Str. Decebal nr. 128,           | Cluj, toate jud. |
|    |                    | Cluj-Napoca                     |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 34 | SDN Cluj           | Str. Dunarii nr. 24, Cluj-Napoca| Cluj             |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 35 | SDN Bistrita       | Str. Petru Maior nr., Bistrita  | Bistrita-Nasaud  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 36 | SDN Oradea         | Str. Sucevei nr. 30, Oradea     | Bihor            |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 37 | SDN Baia Mare      | Str. Horea nr. 8, Baia Mare     | Maramures        |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 38 | SDN Alba Iulia     | Str. Garii nr. 2, Alba Iulia    | Alba             |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 39 | SDN Satu Mare      | Str. Gheorghe Baritiu nr. 127,  | Satu Mare        |
|    |                    | Satu Mare                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 40 | SDN Zalau          | Str. Corneliu Coposu nr. 110,   | Salaj            |
|    |                    | Zalau                           |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 41 | ACI Bors           | Punctul de control trecere a    | Bihor            |
|    |                    | frontierei Bors                 |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 42 | ACI Halmeu         | Punctul de control trecere a    | Satu Mare        |
|    |                    | frontierei Halmeu               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 43 | ACI Petea          | Punctul de control trecere a    | Satu Mare        |
|    |                    | frontierei Petea                |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 44 | DRDP BRASOV        | Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 13, | Brasov,          |
|    |                    | Brasov                          | toate jud.       |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 45 | SDN Brasov         | Str. Spicului nr. 2, Brasov     | Brasov           |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 46 | SDN Sibiu          | Str. Hipodromului nr. 2B, Sibiu | Sibiu            |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 47 | SDN Targu Mures    | Str. Sinaia nr. 4, Targu Mures  | Mures            |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 48 | SDN Miercurea-Ciuc | Str. Pictor Nagy Imre nr. 77,   | Harghita         |
|    |                    | Miercurea-Ciuc                  |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 49 | SDN Sfantu Gheorghe| Str. Ciucului nr. 139,          | Covasna          |
|    |                    | Sfantu Gheorghe                 |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 50 | DRDP IASI          | Str. Gheorghe Asachi nr. 19,    | Iasi, toate jud. |
|    |                    | Iasi                            |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 51 | SDN Iasi           | Aleea Grigore Ghica Voda nr. 46,| Iasi             |
|    |                    | Iasi                            |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 52 | SDN Bacau          | Str. General Nicolae Gusa nr. 1,| Bacau            |
|    |                    | Bacau                           |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 53 | SDN Campulung      | Str. Ciprian Porumbescu nr. 33, | Suceava          |
|    |                    | Campulung                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 54 | SDN Focsani        | Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6,    | Vrancea          |
|    |                    | Focsani                         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 55 | SDN Galati         | Str. Traian nr. 397, Galati     | Galati           |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 56 | SDN Botosani       | Str. Victoriei nr. 37, Botosani | Botosani         |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 57 | SDN Suceava        | Str. Grigore Ghica nr. 1,       | Suceava          |
|    |                    | Suceava                         |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 58 | SDN Piatra Neamt   | Str. Elena Cuza nr. 12,         | Neamt            |
|    |                    | Piatra Neamt                    |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 59 | SDN Barlad         | Calea Tecuciului nr. 12, Tecuci | Vaslui           |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 60 | ACI Siret          | Punctul de control trecere a    | Suceava          |
|    |                    | frontierei Siret                |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 61 | ACI Stanca         | Punctul de control trecere a    | Botosani         |
|    |                    | frontierei Stanca               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 62 | ACI Sculeni        | Punctul de control trecere a    | Iasi             |
|    |                    | frontierei Sculeni              |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 63 | ACI Albita         | Punctul de control trecere a    | Vaslui           |
|    |                    | frontierei Albita               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 64 | ACI Oancea         | Punctul de control trecere a    | Galati           |
|    |                    | frontierei Oancea               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 65 | ACI Galati         | Punctul de control trecere a    | Galati           |
|    |                    | frontierei Galati               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 66 | DRDP CONSTANTA     | Str. Prelungirea Traian (F.N.)  | Constanta,       |
|    |                    | Constanta                       | toate jud.       |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 67 | SDN Tulcea         | Str. Isaccea nr. 123, Tulcea    | Tulcea           |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 68 | SDN Braila         | Str. Grivitei nr. 205, Braila   | Braila           |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 69 | SDN Slobozia       | Str. Viilor nr. 63, Slobozia    | Ialomita         |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 70 | SDN Calarasi       | Str. Independentei nr. 443,     | Calarasi         |
|    |                    | Calarasi                        |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 71 | SDN Fetesti        | Str. Depoului nr. 57, Fetesti   | Ialomita         |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 72 | SDN Constanta      | Str. Alba Iulia nr. 17,         | Constanta        |
|    |                    | Constanta                       |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 73 | ACI Negru Voda     | Punctul de control trecere a    | Constanta        |
|    |                    | frontierei Negru Voda           |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 74 | ACI Vama Veche     | Punctul de control trecere a    | Constanta        |
|    |                    | frontierei Vama Veche           |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|
| 75 | ACI Ostrov         | Punctul de control trecere a    | Constanta        |
|    |                    | frontierei Ostrov               |                  |
|____|____________________|_________________________________|__________________|

    DRDP = Directie Regionala de Drumuri si Poduri
    SDN  = Sectie de Drumuri Nationale
    ACI  = Agentie de Control si Incasare

    ANEXA 4

                      INSPECTORATELE DE POLITIE JUDETENE

 ______________________________________________________________________________
|     Judetul    |                Adresa             |   Telefon  |    Fax     |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Alba           | Alba Iulia,                       | 0258/806161| 0258/810683|
|                | str. I.C. Bratianu nr. 1          |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Arad           | Arad, str. Calvin nr. 17 - 19     | 0257/207100| 0257/253151|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Arges          | Arges, Str. Victoriei nr. 60      | 0248/607000| 0248/213399|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Bacau          | Bacau, str. Tolstoi nr. 2         | 0234/202000| 0234/202046|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Bihor          | Oradea, str. Parcul Traian nr. 18 | 0259/412472| 0259/418684|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Bistrita-Nasaud| Bistrita,                         | 0263/203015| 0263/232062|
|                | str. Nicolae Balcescu nr. 1 - 3   |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Botosani       | Botosani, bd. M. Eminescu nr. 65  | 0231/511303| 0231/518523|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Brasov         | Brasov, str. N. Titulescu nr. 28  | 0268/407500| 0268/319398|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Braila         | Braila, str. Ana Aslan nr. 39     | 0239/612222| 0239/612222|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Buzau          | Buzau, Str. Chiristigii nr. 10    | 0238/406955| 0238/724955|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Caras-Severin  | Resita, bd. A.I. Cuza nr. 40      | 0255/502006| 0255/210349|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Calarasi       | Calarasi, Str. Republicii nr. 5   | 0242/312131| 0242/313976|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Cluj           | Cluj-Napoca, str. Traian nr. 27   | 0264/432727| 0264/432868|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Constanta      | Constanta,                        | 0241/611364| 0241/616150|
|                | bd. Mamaia nr. 104 - 106          |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Covasna        | Sf. Gheorghe, str. Korosi Csomo   | 0267/307400| 0267/313408|
|                | Sandor nr. 16                     |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Dambovita      | Targoviste, bd. Carol I nr. 64    | 0245/207200| 0245/632557|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Dolj           | Craiova, str. Vulturi nr. 9       | 0251/598145| 0251/461080|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Galati         | Galati, Str. Brailei nr. 200      | 0236/407000| 0236/462600|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Giurgiu        | Giurgiu, bd. CFR nr. 9            | 0246/214190| 0246/219754|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Gorj           | Tg. Jiu, str. Traian nr. 2        | 0253/207604| 0253/211545|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Harghita       | Miercurea-Ciuc,                   | 0266/315380| 0266/371751|
|                | str. T. Vladimirescu nr. 34       |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Hunedoara      | Deva, str. M. Eminescu nr. 130    | 0254/206722| 0254/227954|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Ialomita       | Slobozia,                         | 0243/207405| 0243/211212|
|                | bd. Matei Basarab nr. 13 - 15     |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Iasi           | Iasi, str. Costachescu nr. 6      | 0232/302005| 0232/302175|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Ilfov          | Bucuresti,                        | 021/2329835| 021/2329849|
|                | str. Fabrica de Glucoza nr. 5 - 7 |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Maramures      | Baia Mare,                        | 0262/215189| 0262/216691|
|                | str. 22 Decembrie nr. 37          |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Mehedinti      | Drobeta-Turnu Severin,            | 0252/305005| 0252/312933|
|                | str. Carol I nr. 75               |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Mures          | Tg. Mures, Str. Zefirului nr. 1   | 0265/202300| 0265/311555|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Neamt          | Piatra Neamt, Str. Eroilor nr. 16 | 0233/207000| 0233/233762|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Olt            | Slatina, str. M. Eminescu nr. 19  | 0249/432153| 0249/432153|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Prahova        | Ploiesti, str. Vasile Lupu nr. 60 | 0244/595340| 0244/595340|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Satu Mare      | Satu Mare, str. Cuza Voda nr. 5   | 0261/807777| 0261/768521|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Salaj          | Zalau, str. T. Vladimirescu nr. 14| 0260/661285| 0260/612786|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Sibiu          | Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4 - 6  | 0269/208205| 0269/210591|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Suceava        | Suceava,                          | 0230/203005| 0230/522753|
|                | bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17 - 19  |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Teleorman      | Alexandria,                       | 0247/460000| 0247/310121|
|                | str. Ion Creanga nr. 71 - 73      |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Timis          | Timisoara,                        | 0256/402110| 0256/490677|
|                | bd. Tache Ionescu nr. 46          |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Tulcea         | Tulcea, Str. Spitalului nr. 2     | 0240/506700| 0240/506702|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Vaslui         | Vaslui, str. Hagi Chiriac nr. 1   | 0235/307005| 0235/311352|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Valcea         | Rm. Valcea,                       | 0250/703005| 0250/738363|
|                | str. Calea lui Traian nr. 95      |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Vrancea        | Focsani, str. Cezar Boliac nr. 12 | 0237/613108| 0237/613108|
|________________|___________________________________|____________|____________|
| Bucuresti      | Bucuresti, Calea Victoriei        | 021/3112021| 021/3122323|
|                | nr. 15   17                       |            |            |
|________________|___________________________________|____________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 441/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 441 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu