Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 42 din 16 ianuarie 2006

privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 27 ianuarie 2006     Avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto si anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,

     in temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) si e) si ale art. 65 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

     ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

     CAPITOLUL  1

     Scopul si domeniul de aplicare

     Art. 1. - (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C si CE, respectiv D1, D1E, D si DE, trebuie sa detina un nivel minim de cunostinte necesare desfasurarii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunostinte ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregatire adecvate.

     (2) Certificatul de calificare profesionala initiala, denumit in continuare CPI, si Certificatul de calificare profesionala continua, denumit in continuare CPC, reprezinta dovada pregatirii profesionale initiale, respectiv dovada pregatirii profesionale periodice a conducatorului auto, si pot fi obtinute conform prevederilor prezentului ordin.

     (3) CPI si CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de catre conducatorul auto, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.

     (4) Modelul si continutul certificatului de calificare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

     CAPITOLUL  2

     Certificatul de calificare profesionala

     Art. 2. - (1) CPI poate fi obtinut prin sustinerea unui examen de cunostinte teoretice si practice, conform prevederilor cuprinse in sectiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urmari insusirea nivelului minim de cunostinte, conform tematicii prevazute in anexa nr. 1.

     (2) Conducatorii auto pot opta pentru o pregatire profesionala initiala accelerata in cadrul unor cursuri organizate de centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse in sectiunea a 2-a din anexa nr. 2, in urma carora vor obtine un certificat de calificare profesionala initiala accelerata, denumit in continuare CPIa. Aceste cursuri se vor incheia prin sustinerea unui examen privind insusirea cunostintelor conform tematicii prevazute in anexa nr. 1.

     (3) CPIa confera titularului aceleasi drepturi ca si CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.

     (4) CPI si, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. (1) sau (2).

     (5) Conducatorii auto care efectueaza transport de marfa si care isi dezvolta sau isi schimba activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers si care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie sa mai parcurga partile comune ale celor doua tipuri de calificare initiala, ci doar partile specifice noii calificari, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acesti conducatori vor sustine in mod obligatoriu examenul practic in totalitate.

     Art. 3. - Sunt scutiti de obligativitatea calificarii initiale conducatorii auto care sunt:

     a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D si DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;

     b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C si CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009.

     Art. 4. - (1) Conducatorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de marfuri in urmatoarele conditii:

     a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE;

     b) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

     - de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1 si C1E; si

     - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE.

     (2) Conducatorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane in urmatoarele conditii:

     a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE;

     b) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

     - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D si DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distanta maxima de 50 km, si vehicule din categoriile D1 si D1E;

     - de la varsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE, indiferent de tipul de cursa si de distanta parcursului.

     Art. 5. - (1) Pregatirea periodica va consta in cursuri specifice, prin care conducatorii auto isi vor actualiza cunostintele care le sunt necesare in activitate, cu precadere in ceea ce priveste siguranta rutiera si rationalizarea consumului de combustibil.

     (2) Cursurile vor fi organizate de catre centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta si a revizui cunostintele prevazute in anexa nr. 1.

     (3) Cursurile vor fi organizate in doua module independente, unul de 3 zile, celalalt de doua zile, fiecare zi de curs avand prevazute cate 7 ore de pregatire. Cele doua module pot fi urmate separat de conducatorul auto inainte de termenele prevazute la art. 6 din prezentul ordin.

     (4) Cursurile se vor incheia prin sustinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse in sectiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducatorul auto va obtine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.

     (5) CPC vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. 4.

     Art. 6. - (1) Toti conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie sa urmeze cursurile de formare continua in termen de maximum 5 ani de la obtinerea acestuia.

     (2) Conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma cursurile de formare profesionala continua conform urmatorului calendar:

     a) pana la data de 10 septembrie 2012, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1957;

     b) pana la data de 10 septembrie 2013, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1968;

     c) pana la data de 10 septembrie 2014, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1979;

     d) pana la data de 10 septembrie 2015, toti cei nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1990.

     (3) Conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPC obtinut conform prevederilor alin. (1) sau (2) vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5 ani, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.

     (4) In cazul in care conducatorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu si-au exercitat profesia pe o perioada de cel putin 2 ani, acestia au obligatia de a urma un curs de pregatire periodica inainte de reluarea activitatii, chiar daca nu s-au implinit termenele prevazute la alin. (1) - (3).

     CAPITOLUL  3

     Examinarea

     Art. 7. - (1) Examenele pentru obtinerea CPI, CPIa si CPC vor fi sustinute in fata unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va desemna reprezentanti ca membri ai comisiei de examinare. Directia generala infrastructura si transport rutier va putea desemna un reprezentant ca membru in cadrul comisiei de examinare.

     (2) Rezultatul examinarii va fi comunicat candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii cu privire la rezultatul examinarii se vor depune in termen de 3 zile la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care s-a organizat examenul.

     (3) Conducatorii auto care au fost respinsi in urma examenului pot sustine o singura data o reexaminare, la cel putin 15 zile de la data examenului anterior, la data si ora stabilite de comisia de examinare.

     (4) Conducatorii auto respinsi la reexaminare au posibilitatea sa obtina CPI/CPIa sau CPC, dupa caz, numai dupa sustinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.

     Art. 8. - (1) Documentele referitoare la absolventii cursurilor de pregatire se pastreaza la sediul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfasurat cursurile, o perioada de minimum 10 ani.

     (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sustinute de conducatorii auto se pastreaza la agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe o perioada de minimum 10 ani, iar evidenta lor centralizata se pastreaza la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

     Art. 9. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza si tine evidenta certificatelor de calificare profesionala ale conducatorilor auto.

     Art. 10. - Pentru a putea organiza cursuri de pregatire pentru conducatorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2), centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie sa fie autorizate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform reglementarilor in vigoare.

     CAPITOLUL  4

     Dispozitii tranzitorii si finale

     Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D si DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, incepand cu data de 10 septembrie 2008.

     (2) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, incepand cu data de 10 septembrie 2009.

     (3) Pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplica in mod corespunzator.

     Art. 12. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

     Art. 13. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

     Art. 14. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Directia generala infrastructura si transport rutier vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

     Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Ministrul transporturilor,

     constructiilor si turismului,

     Gheorghe Dobre

     ANEXA 1

     NIVELUL MINIM

     de cunostinte necesare desfasurarii profesiei de conducator auto

     Cunostintele care trebuie luate in considerare in vederea constatarii calificarii initiale si a formarii continue a conducatorului auto vor include cel putin tematica cuprinsa in prezenta anexa. Candidatii trebuie sa atinga nivelul de cunostinte si de aptitudini practice necesare pentru a conduce in deplina siguranta vehiculele din respectiva categorie de permis.

     Nivelul minim de cunostinte nu poate fi mai mic decat nivelul atins in cursul scolarizarii obligatorii, completat de o pregatire profesionala care sa permita desfasurarea activitatii si utilizarea instrumentelor si tehnicilor necesare in acest sens.

     CAPITOLUL  1

     Pregatire avansata privind conducerea rationala bazata pe regulile de siguranta

     Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

     1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor sistemului de transmisie in scopul utilizarii optime:

     - curbele de cupluri, de putere si de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optima a tahometrelor, diagrame privind coeficientii cutiei de viteze.

     1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:

     - circuitul de franare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a franelor si a franei de incetinire, utilizarea combinata a franelor si a franei de incetinire, utilizarea optima a vitezei si rapoartelor cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de incetinire si de franare in cursul coborarilor, atitudine in caz de defectiune.

     1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:

     - optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competentelor prezentate la pct. 1.1 si 1.2.

     Permis C, CE, C1 si C1E

     1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:

     - fortele care se aplica vehiculului in miscare, utilizarea coeficientilor cutiei de viteze in functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea incarcaturii, consecintele supraincarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate, tipurile de ambalaje si suporturile de sarcina;

     - principalele categorii de marfuri ce necesita arimarea, tehnici de calare si de arimare a incarcaturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata si scoaterea prelatei.

     Permis D, DE, D1 si D1E

     1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor:

     - echilibrul miscarilor longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor impreuna cu alti utilizatori, pozitia pe sosea, franarea treptata/lina, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spatii publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea unei armonii intre conducerea in siguranta si celelalte functii ale conducatorului auto, interactiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de calatori (persoane cu dizabilitati, copii).

     1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:

     - fortele care se aplica vehiculelor in miscare, utilizarea coeficientilor cutiei de viteze in functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea incarcaturii, consecintele supraincarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.

     CAPITOLUL  2

     Aplicarea reglementarilor

     Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

     2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al transportului rutier si regulile care il guverneaza:

     - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea si consecintele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; sanctiunile in caz de neutilizare, de utilizare necorespunzatoare sau de manipulare a tahografului; cunoasterea mediului social al transportului rutier: drepturile si obligatiile conducatorului auto in ceea ce priveste pregatirea profesionala initiala si pregatirea profesionala periodica.

     Permis C, CE, C1 si C1E

     2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de marfuri:

     - licentele de transport, obligatiile ce rezulta din contractele-tip de transport de marfuri, redactarea documentelor ce formeaza contractul de transport, autorizatiile de transport international, obligatii ce rezulta din conventia privind contractul de transport international rutier de marfuri, intocmirea foii de drum internationale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de insotire a marfii.

     Permis D, DE, D1 si D1E

     2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de persoane:

     - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranta la bordul autobuzelor, centurile de siguranta, incarcarea vehiculului.

     CAPITOLUL  3

     Sanatatea, siguranta rutiera si siguranta mediului, serviciile, logistica

     Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

     3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind riscurile rutiere si accidentele de munca:

     - tipologia accidentelor de munca din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulatie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane, materiale si financiare.

     3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:

     - informatii generale, implicatii pentru conducatorii auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia cu privire la responsabilitatea conducatorului auto si intreprinderilor de transport.

     3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:

     - principiile ergonomice: gesturile si pozitiile care implica riscuri, conditia fizica, exercitiile de manipulare, protectia personala.

     3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii fizice si mentale:

     - principiile unei alimentatii sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricarei substante susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele si efectele oboselii si stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munca-odihna.

     3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situatiile de urgenta:

     - comportamentul in caz de urgenta: evaluarea situatiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni in caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei tuturor calatorilor, actiuni in caz de agresiune; principiile de baza ale intocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

     3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa contribuie la imbunatatirea imaginii unei intreprinderi:

     - relatia dintre comportamentul conducatorului auto si imaginea intreprinderii: importanta pentru intreprindere a calitatii prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri ale conducatorului auto, diferitii interlocutori potentiali ai conducatorului auto, intretinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe plan comercial si financiar ale unei dispute.

     Permis, C, CE, C1 si C1E

     3.7. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de marfuri si organizarea pietei:

     - transportul rutier in raport cu alte tipuri de transport (concurenta, expeditori), diferitele activitati din domeniul transportului rutier (transportul public, in folos propriu, activitati conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de intreprinderi de transport sau activitati conexe transportului, diferitele specializari din domeniul transportului (cisterna, temperatura controlata etc.), evolutia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relatia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

     Permis D, DE, D1 si D1E

     3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de calatori si organizarea pietei:

     - transporturilor rutiere de calatori in raport cu alte tipuri de transport de calatori (transport feroviar, automobile), diferitele activitati ce implica transportul rutier de calatori, trecerea frontierelor (transportul international), organizarea principalelor tipuri de intreprinderi de transport rutier de calatori.

     ANEXA 2

     CONDITIILE

     de obtinere a CPI/CPIa/CPC

     SECTIUNEA 1 - CPI

     Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. organizeaza examenele teoretice si practice pentru a verifica detinerea de catre candidati a nivelului minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

     a) Examenul teoretic este format din doua probe:

     (i) un set de intrebari care cuprinde cate 3 intrebari tip grila si cate doua intrebari cu raspuns direct, pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfa/calatori) prevazut in anexa nr. 1;

     (ii) 6 studii de caz, cate doua pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.

     Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 60% din intrebari si la 4 studii de caz. Candidatii respinsi nu vor mai sustine examenul practic.

     b) Examenul practic este format din doua probe:

     (i) o proba de conducere destinata evaluarii pregatirii cu privire la conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta. Aceasta proba are loc, pe cat posibil, pe drumuri situate in afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrazi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sa prezinte diferite tipuri de dificultati pe care un conducator auto le poate intalni. Este preferabil ca aceasta proba sa se desfasoare in diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sa fie folosit in mod optim pentru a evalua candidatul in toate zonele de circulatie pe care le-ar putea intalni. Durata minima a acestei probe este de 90 de minute;

     (ii) o proba practica care vizeaza cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 din anexa nr. 1. Durata minima a acestei probe este de 30 de minute.

     Vehiculele utilizate in timpul examenelor practice raspund cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

     Examenul practic poate sa fie completat de o a treia proba care se desfasoara intr-un poligon special sau intr-un simulator performant pentru a evalua perfectionarea in ceea ce priveste conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta, in special in ceea ce priveste controlul vehiculului in functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si in functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

     Durata acestei probe optionale nu este stabilita. In cazul in care conducatorul auto ar trece aceasta proba, durata sa ar putea fi scazuta din durata de 90 de minute a probei de conducere prevazute la lit. b) pct. (i), aceasta scadere neputand depasi 30 de minute.

     In ceea ce ii priveste pe conducatorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic se limiteaza la materiile prevazute in anexa nr. 1, corespunzatoare tipului de transport (marfuri/persoane) care se solicita de noua calificare initiala. Acesti conducatori vor sustine obligatoriu examenul practic in totalitate.

     SECTIUNEA a 2-a - CPIa

     Calificarea initiala accelerata va include intreaga tematica prevazuta in anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.

     Fiecare candidat trebuie sa efectueze cel putin 10 ore de conducere individuala intr-un vehicul din categoria respectiva, raspunzand cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005.

     In timpul conducerii individuale, candidatul trebuie sa fie insotit de un instructor, angajat al unui centru de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducator poate sa efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individuala intr-un poligon special sau intr-un simulator performant pentru a evalua perfectionarea in ceea ce priveste conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta, in special in ceea ce priveste controlul vehiculului in functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si in functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

     Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. organizeaza examenele teoretice si practice pentru a verifica detinerea de catre candidati a nivelului minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

     a) Examenul teoretic este format din doua probe:

     (i) un set de intrebari care cuprinde cate doua intrebari tip grila pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfa/calatori) prevazut in anexa nr. 1;

     (ii) un studiu de caz.

     Durata examenului teoretic este de doua ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 60% din intrebari si la studiul de caz. Candidatii respinsi nu vor mai sustine examenul practic.

     b) Examenul practic este format din doua probe:

     (i) o proba de conducere destinata evaluarii pregatirii cu privire la conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta. Aceasta proba are loc, pe cat posibil, pe drumuri situate in afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrazi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sa prezinte diferite tipuri de dificultati pe care un conducator auto le poate intalni. Este preferabil ca aceasta proba sa se desfasoare in diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sa fie folosit in mod optim pentru a evalua candidatul in toate zonele de circulatie pe care le-ar putea intalni. Durata minima a acestei probe este de 30 de minute;

     (ii) o proba practica care vizeaza cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 prevazute in anexa nr. 1. Durata minima a acestei probe este de 10 minute.

     Vehiculele utilizate in timpul examenelor practice raspund cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005.

     Pentru conducatorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificarii initiale accelerate este de 35 de ore, din care doua ore si jumatate de conducere individuala. La sfarsitul acestei pregatiri, candidatul va sustine un examen in fata comisiei prevazute la art. 7 din ordin. Examenul teoretic va cuprinde cate doua intrebari tip grila pentru fiecare obiectiv specific (marfuri sau persoane) mentionat in anexa nr. 1. Examenul practic va fi sustinut in intregime.

     SECTIUNEA a 3-a - CPC

     Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. organizeaza examenele teoretice, mentionate la art. 5 din ordin, pentru a verifica daca candidatii si-au actualizat nivelul minim de cunostinte prevazut in anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

     Examenul este format din doua probe:

     (i) un set de intrebari care cuprinde cate 3 intrebari tip grila pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfa/calatori) prevazut in anexa nr. 1;

     (ii) un studiu de caz.

     Durata examenului este de doua ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 60% din intrebari si la studiul de caz.

     ANEXA 3*)

     *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

     MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGATIRE PROFESIONALA

     Fata 1

     ___________________________________________________________

     / _________                                                   \

     | |         |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA   ROMANIA  |

     | |_________|                                                   |

     |             1.                                                |

     |  _________  2.                                                |

     | | 6. FOTO | 3.                                                |

     | |         | 4a.    4b.                                        |

     | |         | 4c.                                               |

     | |         | 5a.    5b.                                        |

     | |         | 7.                                                |

     | |_________|                                                   |

     |                                                               |

     |  9.                                                           |

     \_____________________________________________________________ /

     Fata 2

     ___________________________________________________________

     / _________                 ______________________________    \

     | | 11.     |               | 9.      | 10.                     |

     | |         |               |_________|____________________     |

     | |         |               | C1      |                         |

     | |         |               |_________|____________________     |

     | |         |               | C       |                         |

     | |_________|               |_________|____________________     |

     | 1. Numele titularului     | D1      |                         |

     | 2. Prenumele titularului  |_________|____________________     |

     | 3. Data si locul nasterii | D       |                         |

     | 4a. Data eliberari        |_________|____________________     |

     | 4b. Data expirarii        | C1E     |                         |

     |     certificatului        |_________|____________________     |

     | 4c. Eliberat de           | CE      |                         |

     | 5a. Numarul permisului    |_________|____________________     |

     | 5b. Seria                 | D1E     |                         |

     | 10. Codul comunitar       |_________|____________________     |

     |                           | DE      |                         |

     |                           |         |                         |

     \ ____________________________________________________________/

     Nota privind modelul certificatului de pregatire profesionala

     1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 si ISO 7816-1.

     Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate sa asigure conformitatea lor cu normele internationale sunt conforme cu norma ISO 10373.

     2. Certificatul are doua fete.

     Fata 1 contine:

     a) titlul <<Certificat de calificare profesionala a conducatorului auto>> imprimat cu caractere ingrosate;

     b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (mentiune facultativa);

     c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ intr-un triunghi albastru si inconjurat de douasprezece stele galbene; semnul distinctiv este urmatorul:

     RO: Romania

     d) informatiile specifice certificatului, numerotate dupa cum urmeaza:

     1. numele titularului;

     2. prenumele titularului;

     3. data si locul nasterii titularului;

     4. a) data eliberarii;

     b) data expirarii;

     c) numele autoritatii care elibereaza certificatul (poate fi tiparita pe fata 2);

     d) un numar, altul decat numarul permisului de conducere, necesar administrarii certificatului de calificare si formare de conducator auto (mentiune facultativa);

     5. a) numarul permisului de conducere;

     b) numarul de serie;

     6. fotografia titularului;

     7. semnatura titularului;

     8. domiciliul sau adresa postala a titularului (mentiune facultativa);

     9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducatorul raspunde obligatiilor de calificare initiala si/sau de calificare continua;

     e) mentiunea <<model al Comunitatilor europene>> in limba sau limbile Statului Membru care elibereaza certificatul si titlul <<certificat de calificare de conducator auto>> in celelalte limbi ale Comunitatii, tiparite in albastru pentru a constitui fondul certificatului:

     tarjeta de cualificacion del conductor

     chaufforuddannelsesbevis

     Fahrerqualifizierungsnachweis

     * - Caracterele din limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran

     driver qualification card

     carte de qualification de conducteur

     carta cailiochta tiomana

     carta di qualificazione del conducente

     kwalificatiekaart bestuurder

     carta de qualificacao do motorista

     kuljettajan ammattipatevyyskortti

     yrkeskompetensbevis for forare

     f) culorile de referinta:

     - albastru: Pantone reflex blue;

     - galben: Pantone yellow.

     Fata 2 contine:

     a) 9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducatorul auto raspunde obligatiilor de calificare initiala si continua;

     10. codul comunitar armonizat stabilit in Anexa I si Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limita de valabilitate pentru categoria respectiva. Ex.: "95. zz.ll.aaaa";

     11. Se va inscrie mentiunea:

     i. "CPI"/"CPIa" in cazul in care conducatorul auto este titular al unui CPI/CPIa sau

     ii. "CPI * CPC"/"CPIa * CPC" in cazul in care conducatorul auto a obtinut si un CPC.

     b) O explicatie a rubricilor numerotate care apar pe fetele 1 si 2 ale certificatului (cel putin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b si 10).

     3. Securitatea, inclusiv protectia datelor

     Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricarei falsificari sau manipulari si detectarea oricarei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel putin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 42/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 42 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu