E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 407/991 din 26 iulie 1999/26 august 1999

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR NR. 407 din 26 iulie 1999


SmartCity3

              MINISTERUL DE INTERNE NR. 991 din 26 august 1999
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 28 octombrie 1999

    Ministrul transporturilor si ministrul de interne,
    in temeiul art. 11 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 41, 42 si al art. 57 lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata,
    in temeiul art. 3 pct. 56 si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit ce depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lui.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile contrare cu acelasi obiect de reglementare.

                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        p. Ministru de interne,
                        Mircea Muresan,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME
privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit ce depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme sunt elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata.
    Art. 2
    Circulatia vehiculelor rutiere care depasesc limitele maxime admise de greutate si/sau de gabarit prevazute in anexele nr. 1a) si 1b), cu sau fara incarcatura, se desfasoara pe drumurile publice numai daca acestea sunt inmatriculate, corespund din punct de vedere al starii tehnice si al cerintelor de siguranta a circulatiei si au autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului pe care circula.
    Art. 3
    Tonajele totale maxime admise pentru vehicule, prevazute la lit. B) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, sunt corespunzatoare tuturor categoriilor de drum.
    Art. 4
    In sensul prezentelor norme:
    a) prin limita de greutate depasita se intelege depasirea a cel putin uneia dintre limitele maxime admise de greutate totala sau pe osii fata de cele cuprinse in anexele nr. 1a) si 1b), in functie de categoria drumului pe care se circula si de schema configuratiei osiilor;
    b) prin dimensiuni de gabarit depasite se intelege depasirea a cel putin uneia dintre limitele maxime admise de lungime, latime sau inaltime fata de cele prevazute in anexa nr. 1a), in functie de tipul autovehiculului sau al combinatiei de vehicule;
    c) prin greutate totala a convoiului se intelege greutatea cumulata a vehiculului tragator, a mijlocului propriu-zis de transport, a incarcaturii, a dispozitivului de fixare si a repartitorului de sarcina;
    d) I.G.P.       - Inspectoratul General al Politiei;
    e) R.A.R.       - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman";
    f) A.R.R.       - Autoritatea Rutiera Romana;
    g) A.N.D.       - Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din
                      Romania";
    h) D.R.D.P.     - Directia regionala de drumuri si poduri;
    i) S.D.N.       - Sectia de drumuri nationale;
    j) A.C.I.       - Agentia de control si incasare;
    k) pctf         - punct de control pentru trecerea frontierei;
    l) E.M.C.A.T.R. - echipaj mobil de control si autorizare transporturi
                      rutiere;
    m) C.M.R.       - documentul eliberat in baza Conventiei referitoare la
                      contractul de transport international de marfuri pe cale
                      rutiera;
    n) carnet TIR   - documentul eliberat in baza Conventiei vamale relative la
                      transportul international al marfurilor;
    o) T.I.R.       - transport international rutier.
    Art. 5
    Eliberarea avizului prealabil omologarii de catre R.A.R., potrivit prezentelor norme, precum si a autorizatiei speciale de transport pentru trenuri rutiere si vehicule articulate se conditioneaza de respectarea masei maxime remorcabile, cu/fara dispozitiv de franare, inscrisa in raportul de verificare tehnica in vederea omologarii, efectuat de R.A.R.
    Art. 6
    (1) Circulatia vehiculelor de transport marfa pe DN1 Bucuresti - Otopeni - Ploiesti este interzisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului transporturilor si ministrului de interne nr. 271/937/1999 privind circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t pe DN1 (E60) sectorul Bucuresti - Ploiesti, nepublicat.
    (2) Fac exceptie transporturile pentru care nu exista alta posibilitate de acces.
    (3) Vehiculele care efectueaza transporturile de marfa prevazute la alin. (2) se autorizeaza in conformitate cu prevederile metodologiei comune elaborate de A.N.D. si I.G.P.
    (4) Pentru transporturile ce depasesc limitele maxime admise de greutate si/sau de gabarit, care nu pot parcurge alte trasee datorita caracteristicilor tehnice ale incarcaturii si ale drumului, A.N.D. poate elibera autorizatii speciale de transport.
    Art. 7
    Majorarea limitelor maxime admise de greutate prevazute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, se va realiza numai dupa receptionarea sectoarelor de drumuri reabilitate, verificate din punct de vedere al capacitatii portante realizate, si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica.
    Art. 8
    Verificarea prin cantarirea greutatilor pe axe si a celor totale, precum si prin masurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circula pe drumurile publice, precum si tarifarea pentru depasirea limitelor maxime admise de greutate si/sau de gabarit se efectueaza de catre personalul A.N.D. in pctf si, pe reteaua interna de drumuri, de personalul administratorului acesteia.
    Art. 9
    Avizarea si/sau autorizarea circulatiei autovehiculelor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit se efectueaza de catre administratorul drumului pe care circula acestea, in conformitate cu prevederile art. 24 si ale anexelor nr. 1c), 2 si 3, privind limitele de competenta.

    CAP. 2
    Eliberarea avizelor de principiu

    Art. 10
    Proiectarea, executia sau contractarea in tara ori importul de vehicule rutiere, utilaje, agregate, instalatii, confectii metalice, prefabricate, ansambluri si subansambluri, piese, de colete de orice fel, care, la circulatia pe drumurile publice sau la transport, prezinta depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit fata de cele prevazute in anexele nr. 1a) si 1b) se efectueaza numai cu avizul de principiu al A.N.D. in ceea ce priveste posibilitatea de circulatie si de transport pe drumurile publice.
    Art. 11
    (1) Avizul de principiu se elibereaza la cererea:
    a) unitatii de proiectare, in cazul proiectarii si executiei in tara a vehiculelor rutiere si a bunurilor prevazute la art. 10;
    b) beneficiarului sau a furnizorului, in cazul achizitionarii de vehicule rutiere sau a bunurilor prevazute la art. 12.
    (2) Solicitantii vor prezenta o documentatie cuprinzand cel putin urmatoarele:
    a) caracteristicile de greutate si dimensiunile de gabarit proprii bunului, precum si cele rezultate la transport;
    b) desen la scara, din care sa reiasa dimensiunile bunului si cele rezultate la transport;
    c) traseul pe care urmeaza sa se deplaseze.
    Art. 12
    Din faza de proiectare se va urmari diminuarea la minimum a dimensiunilor bunurilor ce se transporta, prin sectionare, tronsonare si demontare a ansamblurilor, subansamblurilor si accesoriilor, astfel incat transportul rutier sa se efectueze pe cat posibil fara demontari si remontari ale instalatiilor ce traverseaza drumurile publice. De asemenea, se va urmari ca greutatea totala si pe osii ale vehiculelor ce transporta aceste bunuri sa se incadreze in limitele maxime ce pot fi autorizate, prevazute in anexa nr. 1c).
    Art. 13
    (1) Avizele de principiu se elibereaza in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentatiei prevazute la art. 11 alin. (2), pentru cazurile in care nu sunt necesare studii si cercetari suplimentare pe teren.
    (2) Pentru situatiile in care sunt necesare studii si cercetari suplimentare pe teren va fi intocmit un proiect de transport de catre o unitate de specialitate agreata de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzatoare studiilor, cercetarilor si intocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (3) Proiectul de transport se intocmeste strict in functie de caracteristicile reale ale transportului.
    (4) Eventualele lucrari de amenajari rutiere impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul executiei si receptionate de administratorii retelelor respective inaintea parcurgerii traseului. Documentatia tehnica a lucrarilor va fi avizata, inaintea inceperii executiei, de catre A.N.D. pentru drumurile nationale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenta se stabileste de catre administratorul acestora. Cheltuielile corespunzatoare executiei lucrarilor vor fi suportate de solicitant.

    CAP. 3
    Eliberarea avizelor prealabile omologarii

    Art. 14
    (1) Pentru omologarea de catre R.A.R. a vehiculelor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit fata de cele prevazute in anexa nr. 1a) si 1b), in vederea obtinerii cartii de identitate a vehiculului, este necesar avizul prealabil omologarii, eliberat de A.N.D.
    (2) Avizul prealabil omologarii se elibereaza la cerere, in termen de cel mult 30 de zile, cu plata tarifelor corespunzatoare.
    Art. 15
    Concomitent cu eliberarea avizului prealabil omologarii, A.N.D. emite si autorizatia speciala de transport, in conformitate cu prevederile art. 25.
    Art. 16
    In cazul in care, ulterior obtinerii avizului prealabil prevazut la art. 14, vehiculul suporta modificari ale caracteristicilor tehnice ce privesc modificari de masa si/sau de gabarit, pentru care este necesara o noua omologare, este obligatorie si obtinerea unui nou aviz prealabil acesteia, eliberat de A.N.D.

    CAP. 4
    Eliberarea avizelor prealabile efectuarii transporturilor

    Art. 17
    (1) Avizele prealabile efectuarii transporturilor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit se emit, la cerere, de catre administratorul retelei rutiere pentru rutele cu cheltuielile cele mai mici, tinandu-se seama de restrictiile de circulatie existente la data efectuarii transportului, in limitele de competenta si conform precizarilor prevazute in anexele nr. 2 si 3, si se tarifeaza corespunzator.
    (2) Pentru autovehiculele care efectueaza transporturi in trafic international A.N.D. elibereaza, la cerere, un aviz prealabil efectuarii transportului. Pana la obtinerea autorizatiei speciale de transport transportul destinat exportului se poate efectua si in baza avizului prealabil efectuarii transportului, tarifarea facandu-se la agentia A.N.D. din pctf, in functie de caracteristicile reale de greutate pe axe, totala si de gabarit ale convoiului. In cazul in care, in relatia de trafic direct, originea sau destinatia se afla pe alta retea de drumuri publice decat drumurile nationale se impune avizarea sau autorizarea de catre administratorul sectoarelor de drum pe care se circula.

    CAP. 5
    Eliberarea autorizatiilor speciale de transport

    Art. 18
    Limitele de competenta ale unitatilor de drumuri pentru eliberarea autorizatiilor speciale de transport sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4.
    Art. 19
    Autorizatiile solicitate de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne se elibereaza, la cerere, numai de catre A.N.D. pentru drumurile nationale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenta se stabileste de catre administratorul acestora.
    Art. 20
    (1) Pentru situatiile in care sunt necesare studii si cercetari suplimentare pe teren va fi intocmit un proiect de transport de catre o unitate de specialitate agreata de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzatoare studiilor, cercetarilor si intocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (2) Proiectul de transport se intocmeste strict in functie de caracteristicile reale ale transportului.
    (3) Eventualele lucrari impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul executiei si receptionate de administratorii retelelor respective inaintea parcurgerii traseului. Documentatia tehnica a lucrarilor va fi avizata inaintea inceperii executiei de catre A.N.D. pentru drumurile nationale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenta se stabileste de catre administratorul acestora. Cheltuielile corespunzatoare executiei lucrarilor vor fi suportate de solicitant.
    Art. 21
    Autorizatiile speciale de transport se elibereaza la cerere, contra cost, tinandu-se seama de:
    a) conditiile impuse de avizul prevazut la art. 17 si de proiectul de transport, in cazurile prevazute la art. 20;
    b) siguranta in circulatie pe timp de iarna - vara, zi - noapte;
    c) capacitatea portanta a sistemului rutier si a lucrarilor de arta;
    d) necesitatea protejarii tuturor accesoriilor drumurilor sau care traverseaza drumul.
    Art. 22
    Autorizatiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, tinandu-se seama de restrictiile de circulatie cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea sectoarelor restrictionate.
    Art. 23
    Pana la definitivarea unor studii privind instituirea barierelor de dezghet administratorul drumului, cu acordul organelor de politie rutiera, poate institui restrictii in perioade de umiditate maxima, pe zone (ses - munte), diminuand limitele maxime admise de greutate pe osii cu 20%, procent rezultat prin trecerea limitei prevazute pe osia simpla de la categoria drumurilor modernizate europene (E) la categoria imediat inferioara a altor drumuri modernizate.
    Art. 24
    (1) Limitele maxime de greutate pe osii, ce pot fi autorizate in functie de categoria drumului pe care se circula, prevazute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, pot fi depasite cu:
    a) 3,5 tone pentru osia simpla;
    b) 6,0 tone pentru osia dubla (tandem);
    c) 7,0 tone pentru osia tripla (tridem).
    (2) In mod exceptional se pot autoriza transporturi de interes national, cu depasiri de greutate pe configuratii de osii peste limitele prevazute la alin. (1), pentru care nu exista posibilitatea tehnica de diminuare a greutatii incarcaturii sau a inlocuirii mijlocului de transport, in conditiile prevazute la art. 20 si cu plata tarifului corespunzator.
    Art. 25
    Autorizatiile speciale de transport au o perioada de valabilitate stabilita dupa cum urmeaza:
    a) 12 luni pentru vehiculele inmatriculate in Romania:
    - pe unul sau mai multe trasee prestabilite, cu un numar limitat de curse, perioada putand fi redusa in cazuri exceptionale, justificate prin documente contractuale in vigoare la data solicitarii, din care sa rezulte ca vehiculul este utilizat o perioada limitata. Daca autorizatiile speciale de transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectueaza trafic international, ele cuprind in mod obligatoriu o anexa pentru vizarea de catre A.C.I. la iesirea si intrarea din/in Romania;
    - pe drumurile nationale din Romania, in cazul in care solicitantul nu poate stabili trasee. In acest caz autorizatiile speciale de transport se elibereaza la un rulaj mediu lunar de cel putin 1.000 km cu incarcatura, autorizatia speciala de transport avand ca anexa obligatorie restrictii de circulatie temporare sau permanente, cu respectarea prevederilor art. 24;
    - pentru alte drumuri publice decat cele nationale, in cazul in care nu pot fi stabilite trasee, rulajul mediu lunar va fi apreciat de administratorul drumului si conditionat de eventualele restrictii de circulatie;
    b) maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-intors, mai multe curse identice sau in circuit.
    Art. 26
    Limitele maxime de greutate si/sau de gabarit, pentru care se pot elibera autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 25 lit. a), sunt:
    a) 60,0 tone pentru greutatea totala a convoiului;
    b) cele prevazute in anexa nr. 1c) pentru greutatile pe osii;
    c) 3,20 m pentru latime;
    d) 4,20 m pentru inaltime;
    e) 30,0 m pentru lungime.
    Art. 27
    (1) Autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 15 si la art. 25 lit. a) se reinnoiesc pentru o noua perioada de 12 luni, daca solicitarea transportatorului a fost facuta inaintea expirarii perioadei de valabilitate a autorizatiei speciale de transport si daca sunt respectate conditiile impuse de reglementarile in vigoare.
    (2) Autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 15 si la art. 25 lit. a) se reinnoiesc numai de administratorul drumului pe care se circula.
    (3) Reinnoirea autorizatiilor speciale de transport prevazute la alin. (1) se poate face la cererea transportatorului, in termenul de valabilitate a autorizatiei speciale de transport, daca:
    a) se mentin caracteristicile tehnice autorizate initial;
    b) se mentin aceleasi numere de inmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier.
    Art. 28
    (1) Autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 25 lit. b) pot fi prelungite de emitent, fara plata tarifelor.
    (2) Prelungirea valabilitatii autorizatiilor speciale de transport prevazute la alin. (1) este posibila pentru o singura perioada de cel mult 30 de zile, in urmatoarele conditii:
    a) la cererea transportatorului, in termenul de valabilitate a autorizatiei speciale de transport;
    b) daca se mentin caracteristicile tehnice autorizate initial;
    c) daca se mentin aceleasi numere de inmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier;
    d) confirmarea in scris a administratorului drumului, pentru care urmeaza sa expire valabilitatea autorizatiei speciale de transport, asupra neefectuarii totale sau partiale a transporturilor respective, dupa verificarea prealabila.
    Art. 29
    (1) Autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 25 lit. b) pot fi reinnoite de catre emitent, in cazul depasirii cu cel mult 10 zile calendaristice a termenului de valabilitate, in aceleasi conditii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) - d), cu achitarea tarifului de eliberare a autorizatiei speciale de transport si a diferentelor rezultate din recalcularea tarifelor.
    (2) In cazul depasirii termenului de valabilitate a autorizatiilor speciale de transport prevazute la art. 24 lit. b) cu peste 10 zile calendaristice, acestea nu se reinnoiesc. In aceasta situatie se elibereaza o noua autorizatie speciala de transport, in conditiile prevazute la art. 21.
    Art. 30
    In cazul neefectuarii in totalitate a transporturilor autorizate, dupa prelungirea termenului de valabilitate, emitentul poate acorda o noua autorizatie speciala de transport, in conditiile art. 29 alin. (1), cu prelungire conform art. 28 alin. (2).
    Art. 31
    Autorizatiile speciale de transport prevazute la art. 25 lit. b) se pot elibera pentru o cursa dus, dus-intors, mai multe curse identice sau in circuit.
    Art. 32
    Pierderea autorizatiei speciale de transport determina solicitarea eliberarii unei noi autorizatii speciale de transport, cu plata integrala a tarifelor in vigoare.
    Art. 33
    Cererea pentru eliberarea autorizatiilor speciale de transport se va completa integral de catre solicitant cu date si caracteristici reale, urmarile nerespectarii acestora atragand responsabilitatea transportatorului.
    Art. 34
    In functie de limitele de competenta, termenele maxime pentru eliberarea avizelor prealabile si a autorizatiilor speciale de transport sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 35
    In cazul in care pe traseul solicitat exista obstacole care impun limitare de gabarit in inaltime sau latime, la eliberarea autorizatiei speciale de transport se vor avea in vedere spatiile de siguranta necesare, astfel:
    a) pentru inaltime: minimum 10 cm;
    b) pentru latime: minimum 20 cm de fiecare parte.
    Art. 36
    In cazul in care mijlocul de transport este prevazut din constructie cu dispozitive care permit reducerea inaltimii, acest sistem se va mentiona in mod obligatoriu in cererea pentru eliberarea autorizatiei speciale de transport, cu specificarea limitei minime posibile de inaltime.
    Art. 37
    In cazul cantaririi autovehiculelor se admit urmatoarele tolerante:
    a) in agentiile din pctf, pe instalatii fixe de cantarire:
    - pentru osia simpla                        + 200 kg;
    - pentru osia dubla (tandem)                + 400 kg;
    - pentru osia tripla (tridem)               + 500 kg;
    - pentru greutatea totala a autovehiculului + 500 kg;
    b) de catre E.M.C.A.T.R., pe instalatiile portabile de cantarire:
    - pentru osia simpla          + 200 kg;
    - pentru osia dubla (tandem)  + 400 kg;
    - pentru osia tripla (tridem) + 500 kg;
    - pentru greutatea totala a autovehiculului: suma tolerantelor pe configuratiile osiilor autovehiculului.
    Art. 38
    In cazul masurarii efective a dimensiunilor de gabarit se admit urmatoarele tolerante:
    a) inaltime: + 5 cm;
    b) latime:   + 5 cm;
    c) lungime:  + 10 cm.
    Art. 39
    In situatiile in care instalatiile de cantarire prevazute la art. 37 nu functioneaza sau in lipsa acestora, greutatea totala se stabileste din documentele aflate la bordul autovehiculului: C.M.R., carnet TIR, factura, certificat de inmatriculare etc., fara aplicarea tolerantelor.
    Art. 40
    In cazul in care se depaseste una dintre limitele de greutate sau de gabarit prevazute in autorizatia speciala de transport, se elibereaza o noua autorizatie, achitandu-se tariful pentru autorizare si diferentele rezultate din recalcularea tarifelor.

    CAP. 6
    Conditii de efectuare a transporturilor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit

    Art. 41
    Transportatorul este obligat sa respecte conditiile impuse prin autorizatia speciala de transport.
    Art. 42
    (1) Vehiculele care depasesc limitele maxime admise de greutate si/sau de gabarit pot circula pe drumurile publice in baza autorizarii efectuate de catre administratorul drumului public, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentele norme, cele cuprinse in reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice din Romania, precum si cele prevazute in orice alte acte normative ce privesc circulatia pe drumurile publice si care se afla in vigoare.
    (2) Se excepteaza de la plata autorizatiilor speciale de transport autospecialele destinate stingerii incendiilor, apartinand Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, aflate in misiune, precum si autospecializatele apartinand administratorului retelei rutiere, in conditiile prevazute la alin. (1), inclusiv cu respectarea semnalizarii restrictiilor de circulatie.
    Art. 43
    Pentru tractarea remorcilor, sistemele de prindere-cuplare ale tractorului si remorcii vor fi supuse unor verificari tehnice suplimentare, efectuate de personal autorizat, folosind mijloace tehnice de defectoscopie nedistructiva. Prin buletin de analiza defectoscopica se vor certifica constatarile facute cu privire la defectele materialului, slabiri ale structurii sau efectuarea de reparatii cu adaugarea de alte metale (suduri) la carling sau cupla. O copie de pe buletinul de analiza va fi atasata documentelor ce insotesc transportul, pentru a putea fi prezentata organelor de control.
    Art. 44
    Mijloacele de transport vor fi dotate cu echipament complet - trusa cu scule, accesorii si altele asemenea - in stare buna, pentru interventie imediata in caz de necesitate, inclusiv cu accesorii necesare pentru perioada de iarna (lopata, nisip, lanturi antiderapante).
    Art. 45
    Incarcatura de pe mijlocul de transport se fixeaza si se ancoreaza de catre transportator. In cazul in care este necesar un proiect de coletaj intocmit de o unitate de proiectare autorizata pentru astfel de lucrari, fixarea si ancorarea se vor face potrivit acestuia. Transportatorul si/sau unitatea de proiectare, dupa caz, sunt raspunzatoare de prejudiciile si accidentele produse prin neluarea masurilor de ancorare in siguranta a obiectului pe timpul transportului.
    Art. 46
    (1) La semnalizarea si solicitarea personalului autorizat, transportatorul este obligat sa opreasca convoiul si sa prezinte autorizatia speciala de transport pe baza careia se efectueaza transportul, sa respecte indicatiile speciale pe care le primeste si sa supuna convoiul verificarilor de greutate pe axe, totala si de gabarit, efectuate cu sau fara instalatiile de cantarire.
    (2) Oprirea convoiului se face de catre organele de politie. Verificarea tuturor documentelor specifice transportului cu depasiri de limite masice si/sau de gabarit, emise de administratorul retelei rutiere, se efectueaza de catre reprezentantii autorizati ai acestuia, in baza prezentarii legitimatiei nominale.
    Art. 47
    Pentru subtraversarea conductelor, retelelor aeriene si a altor instalatii, solicitantul autorizatiei speciale de transport va obtine inaintea plecarii in cursa avizele unitatilor care le administreaza, in vederea ridicarii, demontarii si remontarii acestora, dupa caz.
    Art. 48
    (1) Traversarea pasajelor la nivel cu calea ferata, unde exista semnalizare automata, se va efectua in maximum 30 de secunde.
    (2) Orice depasire a timpului de trecere se va face numai cu avizul prealabil al organelor care administreaza calea ferata.
    Art. 49
    (1) Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferata de catre convoaiele cu gabarit depasit se va obtine, in prealabil, aprobarea organelor care administreaza calea ferata, in urmatoarele cazuri:
    a) latimi mai mari de 5,0 m;
    b) inaltimi mai mari de 4,5 m, in cazul liniilor electrificate;
    c) lungimi mai mari de 30,0 m.
    (2) Organele de administrare a caii ferate pot stabili si alte conditii de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferata.
    Art. 50
    Trecerea pe poduri, pe pasaje superioare si viaducte se va efectua cu viteza maxima de 10 km/h, fara opriri, fara socuri, pe banda din dreapta in sensul de mers sau conform conditiilor speciale prevazute in autorizatie. In cazurile speciale prevazute in autorizatie trecerea se poate efectua prin tractare cu cablu.
    Art. 51
    Parcurgerea unui sector de drum fara autorizatie speciala de transport se sanctioneaza cu amenda contraventionala, precum si cu suportarea despagubirilor aduse administratorului drumului, potrivit legii.
    Art. 52
    Aplicarea amenzii contraventionale nu exclude achitarea tarifelor pentru eliberarea autorizatiilor speciale de transport si a tarifelor pentru depasire de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit.
    Art. 53
    Bunurile care depasesc la transport limitele maxime admise de gabarit vor avea inscrise cu vopsea, pe lateral, dimensiunile de gabarit in pozitie de transport, in mm (lungime x latime x inaltime).
    Art. 54
    La depasirea limitei maxime admise de latime a vehiculului sau a incarcaturii marginile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din spate, cu tablite avand aplicate benzi din folie retroreflectorizanta alb-rosu, avand o inclinatie de 45 grade, descendente spre exteriorul vehiculului sau al incarcaturii, pe un fond avand dimensiunile de 40 cm latime si 1,20 - 1,50 m inaltime.
    Art. 55
    Daca latimea convoiului in mers este cuprinsa intre limita maxima admisa si 3,20 m inclusiv, acesta va avea montata, suplimentar, in mod obligatoriu, in fata si in spate, cate o tablita avertizoare cu inscriptia "ATENTIE! GABARIT DEPASIT!", iar mijlocul de tractare va folosi continuu lampile girofar de culoare galbena.
    Art. 56
    In cazul in care latimea este cuprinsa intre 3,20 m si 4,50 m inclusiv, pe conturul lateral al incarcaturii se vor instala, suplimentar, becuri de semnalizare, la echidistante de cel mult 1,0 m. Totodata, convoiul va fi precedat in mers de un autovehicul echipat cu doua lampi girofar de culoare galbena, in functiune, dotat cu tablita cu inscriptia "ATENTIE! GABARIT DEPASIT!", montata astfel incat sa fie cat mai vizibila din sensul opus de circulatie.
    Art. 57
    Daca latimea convoiului depaseste 4,50 m, pe langa conditiile prevazute la art. 56, acesta va fi urmat de un vehicul dotat cu doua lampi girofar de culoare galbena, in functiune, si cu tablita cu inscriptia "ATENTIE! GABARIT DEPASIT!", montata in spate.
    Art. 58
    Tablitele avertizoare cu inscriptia "ATENTIE! GABARIT DEPASIT!" vor avea dimensiunile de cel putin 25 cm latime si 100 cm lungime.
    Art. 59
    Tablitele avertizoare vor fi realizate cu folie retroreflectorizanta si vor avea fond de culoare galbena cu inscris negru. Inaltimea caracterelor literelor va fi de cel putin 15 cm.
    Art. 60
    Daca inaltimea incarcaturii nu face vizibila din spate lumina de avertizare a lampilor girofar, se vor instala, suplimentar, in spatele incarcaturii, la inaltime de 2,5 - 3,0 m de la partea carosabila, doua lampi girofar de culoare galbena, cu alimentare separata. Aceste lampi vor functiona tot timpul cat convoiul se afla pe partea carosabila.
    Art. 61
    Lampile girofar cu lumini intermitente galbene vor fi montate astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 m.
    Art. 62
    Dubla insotire prevazuta la art. 57 este obligatorie si pentru cazurile in care lungimea totala a convoiului depaseste 30,0 m.
    Art. 63
    Echipajele autorizate care insotesc transporturile cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit trebuie sa fie formate din cel putin doua persoane pe autovehicul.
    Art. 64
    Pentru transporturile a caror greutate totala este mai mare de 60 de tone, trecerea pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectueaza, obligatoriu, cu intreruperea temporara si locala a circulatiei, pentru traversarea singulara a lucrarii de arta, prin insotirea si dirijarea de catre organele de politie rutiera. Transportatorul va solicita, inaintea eliberarii autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru intreruperea temporara si locala a circulatiei.
    Art. 65
    (1) Autorizatia speciala de transport pentru depasire de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit, in original, trebuie sa insoteasca transportul si este valabila doar pentru traseul, sensul, perioada si caracteristicile autorizate.
    (2) Transportatorul are obligatia sa prezinte autorizatia speciala de transport pe parcursul efectuarii cursei tuturor organelor de control abilitate.
    Art. 66
    In situatia in care se transporta pe platforme utilaje autopropulsate care la transport depasesc limitele maxime admise de inaltime, la subtraversarea unor obstacole utilajul poate fi coborat de pe mijlocul de transport, astfel incat sa parcurga zona respectiva pe rotile proprii. In cazul in care utilajul este senilat, deplasarea se poate efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafetei de rulare a partii carosabile. Montarea si demontarea suportului de rulare se fac prin grija transportatorului.
    Art. 67
    In cazul in care inaltimea sau latimea transportului depaseste gabaritul de libera trecere in dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutiera, trecerea se va efectua prin ocolirea sau demontarea si remontarea acestora prin grija si cheltuiala beneficiarului de transport sau transportatorului, cu avizul si in prezenta delegatului unitatii care administreaza drumul respectiv.
    Art. 68
    (1) In cazul transporturilor a caror latime impune intreruperea temporara si locala a circulatiei, cu insotire si prin dirijare de catre organele de politie rutiera, transportatorul este obligat sa obtina aprobarea I.G.P. si sa intocmeasca un program de transport etapizat. Programul se va stabili de comun acord cu politia rutiera si va fi comunicat inaintea efectuarii transportului administratorului drumului si prin mass-media. Transportatorul este obligat sa achite contravaloarea prestatiei efectuate atat de echipajele mobile de insotire, cat si de celelalte cadre de politie participante, pentru asigurarea securitatii deplasarii transportului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) transportatorul va solicita, inaintea obtinerii autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru intreruperea temporara si locala a circulatiei, propunand spre aprobare si un program comun de lucru.
    Art. 69
    Pentru situatiile prevazute la art. 64 si la art. 68 alin. (1) emitentul autorizatiei speciale de transport va specifica in aceasta conditia insotirii transportului de catre organele politiei rutiere.
    Art. 70
    (1) Este interzisa circulatia autovehiculelor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit pe timp de ceata si cu vizibilitate redusa sub 100 m, in caz de ninsoare abundenta, polei sau alte fenomene naturale ce afecteaza siguranta circulatiei.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) convoiul va fi retras in afara platformei drumului si se vor respecta strict interdictiile si restrictiile de circulatie din perioada efectuarii transportului.
    Art. 71
    Pentru cazurile prevazute la art. 70 emitentul poate prelungi sau reinnoi, la cererea transportatorului, autorizatia speciala de transport, in conditiile prezentelor norme.
    Art. 72
    Este interzisa oprirea convoaielor cu depasirea limitelor maxime admise de greutate si/sau de gabarit pe sectoare de drum unde este afectata fluenta traficului: poduri, pasaje, pante, sectoare ingustate datorita unor lucrari, in curbe sau pe sectoare fara vizibilitate.
    Art. 73
    (1) Transporturile cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit se vor efectua, pe cat posibil, in perioade cu trafic redus, intre orele 6,00 - 8,00 15,00 - 17,00 evitandu-se circulatia prin orase, municipii sau zone aglomerate.
    (2) Se interzice efectuarea transporturilor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit in zilele de sambata, duminica si in alte zile nelucratoare.
    (3) In cazuri deosebite se pot efectua transporturi si in perioadele prevazute la alin. (2), cu acordul organului ce administreaza drumul, precum si al politiei rutiere.

    CAP. 7
    Conditii impuse la insotirea convoaielor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit

    Art. 74
    Insotirea convoaielor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit se va efectua numai de catre personal specializat, apartinand agentilor economici cu personalitate juridica romana.
    Art. 75
    Agentii economici si personalul nominalizat al acestora, care insotesc aceste convoaie, vor fi autorizati in comun de catre A.N.D. si A.R.R.
    Art. 76
    Pentru autorizare agentii economici vor depune o documentatie care va cuprinde urmatoarele:
    a) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie;
    b) codul fiscal, in copie;
    c) extras din statutul/regulamentul, din care sa reiasa domeniul de activitate al acestuia in transporturi rutiere de marfuri si bunuri sau activitatile conexe transportului rutier, in copie legalizata;
    d) numarul de autovehicule pentru care se solicita autorizarea, cu specificarea numerelor de inmatriculare ale acestora, la care se anexeaza copii de pe certificatul de inmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum si de pe dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice. In cazul in care mijlocul de transport necesita licenta de executie pentru vehicul, conform legislatiei in vigoare, aceasta se va anexa in copie, impreuna cu licenta de transport;
    e) copie de pe contractul de munca sau de colaborare pentru personalul nominalizat.
    Art. 77
    Personalul autorizat sa insoteasca convoaiele este obligat sa prezinte de fiecare data, la controlul efectuat de personalul abilitat de administratorul drumului, autorizarea agentului economic, in copie, precum si autorizarea nominala in original.
    Art. 78
    Autovehiculele destinate sa insoteasca convoaiele vor fi dotate, obligatoriu, cu:
    a) tablite avertizoare cu inscriptia "ATENTIE! GABARIT DEPASIT!", vizibile atat ziua, cat si noaptea;
    b) doua lampi girofar de culoare galbena, vizibile atat ziua, cat si noaptea, de la o distanta de cel putin 100 m;
    c) baston telescopic pentru masuratori de inaltime (minimum 8,0 m) si ruleta de minimum 20,0 m lungime;
    d) trusa completa cu scule;
    e) accesorii pentru depanarea defectiunilor ce pot aparea la vehiculele care sunt insotite;
    f) lopata, lada cu nisip si lanturi antiderapante pentru circulatia pe timp de iarna, precum si cu un numar suficient de cale pentru blocarea rotilor, in scopul prevenirii deplasarii accidentale a convoiului in cazul unei opriri accidentale pe o panta sau rampa cu o inclinare minima de 3%;
    g) statii de emisie-receptie mobile si portabile, cu care sa se poata tine legatura cu ceilalti conducatori auto;
    h) veste reflectorizante;
    i) baston de dirijare, avand lumina galbena.
    Art. 79
    Personalul care insoteste convoaiele are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice existenta si respectarea prevederilor autorizatiei speciale de transport sau ale avizului prealabil efectuarii transportului, in cazul exportului;
    b) sa cunoasca restrictiile de circulatie de pe traseul de parcurs, printr-o informare prealabila la organele care administreaza reteaua rutiera respectiva;
    c) sa verifice, in prealabil, traseul ce trebuie parcurs si eventualele ocoliri;
    d) in cazul stationarii accidentale pe partea carosabila, sa semnalizeze vizibil convoiul de la o distanta de cel putin 50 m, in fata si in spatele acestuia, pentru avertizarea celorlalti participanti la trafic, si sa ia toate masurile pentru dirijarea locala a coloanelor de vehicule, facilitand deplasarea vehiculelor, alternativ, pe cele doua sensuri de mers;
    e) sa cunoasca piesa de transportat si sa verifice ancorarea acesteia la plecare si pe parcurs;
    f) sa verifice permanent existenta, eficienta si functionarea tuturor mijloacelor de semnalizare luminoasa, luand masuri de remediere imediata a defectelor, precum si existenta si eficienta tablitelor avertizoare, prevazute cu folii retroreflectorizante;
    g) sa verifice functionarea lampilor girofar;
    h) sa verifice existenta si functionarea becurilor de semnalizare amplasate pe partile laterale ale incarcaturii;
    i) sa stabileasca etapele intregului traseu de parcurs, inclusiv zonele optime pentru stationari, in functie de gabaritul convoiului;
    j) atata timp cat se afla pe suprafata carosabilului sa poarte vesta reflectorizanta, conform modelului stabilit de A.N.D. si I.G.P., indiferent de gradul de iluminare;
    k) sa dirijeze si sa opreasca convoiul in afara partii carosabile, atunci cand are neclaritati referitoare la parcurgerea unui sector din traseu, si sa faca o recunoastere prealabila a acestui sector;
    l) in cazul stationarilor sa se asigure ca transportul nu stanjeneste circulatia si ca este semnalizat corespunzator;
    m) sa evite circulatia pe vreme nefavorabila, cu vizibilitate redusa, cu valori ridicate de trafic sau carosabil alunecos;
    n) sa dirijeze si sa opreasca convoiul in afara partii carosabile, atunci cand in spatele acestuia se formeaza coloana de autovehicule;
    o) sa ii dirijeze pe ceilalti participanti la trafic, atunci cand este necesar;
    p) sa solicite sprijinul organelor administratiei publice locale si sa respecte recomandarile facute de reprezentantii acesteia ori de cate ori este cazul sau atunci cand au avut loc evenimente deosebite;
    q) sa il informeze din timp pe conducatorul auto al convoiului despre particularitatile starii partii carosabile si ale traficului (curbe cu vizibilitate redusa, poduri, depasiri de vehicule cu deplasare lenta sau stationate) si sa ia masurile ce se impun;
    r) sa verifice permanent si sa il informeze pe conducatorul convoiului despre defectiunile si deficientele sesizate, referitoare la vehicul, la ancorarea marfii, la sistemul de iluminare-semnalizare etc.
    Art. 80
    Pentru nerespectarea prevederilor art. 78 si 79 personalul cu sarcini de control si autorizare a transporturilor rutiere, precum si agentii de circulatie pot retine autorizarea nominala a persoanei care insoteste convoiul, pe care o preda emitentului, acesta avand posibilitatea de a decide retragerea autorizarii.
    Art. 81
    In functie de gravitatea si de frecventa abaterilor emitentul poate retrage pentru o perioada determinata sau definitiv autorizarea agentului economic de a insoti vehicule cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 82
    In cazul efectuarii unui transport pe un traseu de drum avand administratori diferiti, emitentul autorizatiei speciale de transport pentru sectorul de drum cu lungimea cea mai mare va solicita, obligatoriu, transportatorului sa prezinte autorizatiile speciale de transport eliberate de ceilalti administratori.
    Art. 83
    Administratorul drumului care elibereaza autorizatia speciala de transport poate modifica, partial sau total, traseul de parcurs, in functie de restrictiile de circulatie aparute in perioada de valabilitate a autorizatiei, fara incasarea de tarife suplimentare. In aceasta situatie emitentul poate prelungi valabilitatea autorizatiei speciale de transport, la cererea transportatorului, daca aceasta se justifica.
    Art. 84
    In anumite perioade se poate interzice efectuarea transporturilor cu depasiri de limite maxime admise de greutate si/sau de gabarit, conditie ce se va inscrie in autorizatia speciala de transport.
    Art. 85
    Restrictiile sau devierile de circulatie, in functie de natura acestora, vor fi comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participantii la trafic. Titularii autorizatiilor speciale de transport au obligatia de a le prezenta unitatilor emitente pentru efectuarea eventualelor modificari de traseu.
    Art. 86
    Transportatorii titulari de autorizatii speciale de transport prevazute la art. 25 lit. a) sunt obligati sa se informeze periodic la emitent cu privire la aparitia unor noi restrictii de circulatie existente pe traseele autorizate. In cazul in care se impune modificarea unor trasee, titularul autorizatiei speciale de transport are obligatia de a se prezenta la emitent pentru modificarea corespunzatoare.
    Art. 87
    Personalul autorizat cu drept de control poate retine autorizatia speciala de transport, in cazul incalcarii uneia sau mai multor conditii prevazute in prezentele norme sau atunci cand, din anumite motive, nu mai sunt conditii de efectuare a transportului. In aceste cazuri convoiul va fi retras, obligatoriu, in afara platformei drumului, pana la solutionarea acestora.
    Art. 88
    (1) Unitatea care efectueaza transportul si/sau echipajul de insotire, dupa caz, va suporta cheltuielile de reparatii datorate degradarilor provocate drumurilor si lucrarilor de arta, precum si alte despagubiri potrivit legii, cauzate din vina acestora.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) institutiile din sistemul de aparare, de ordine publica si siguranta nationala, care efectueaza transporturi pentru indeplinirea misiunilor stabilite prin lege.
    Art. 89
    Instalatiile de cantarire a autovehiculelor functioneaza conditionat de verificarile metrologice periodice, efectuate de personal autorizat caruia ii revine responsabilitatea preciziei nominale, intre verificari succesive, la o exploatare corespunzatoare a acestora.
    Art. 90
    (1) Verificarile metrologice ale instalatiilor de cantarire se vor realiza in termene scadente, la solicitarea detinatorului, depasirea acestora conducand la responsabilitatea detinatorului.
    (2) In cazul unor verificari metrologice justificate, solicitate suplimentar de catre alte organe decat cele detinatoare, contravaloarea acestora va fi suportata de solicitant.
    Art. 91
    Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 92
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1a)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
de greutate, pe configuratii de osii, in functie de categoria drumului, pentru autovehiculele de transport marfa si dimensiuni de gabarit, fara a necesita autorizatie speciala de transport
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile vehiculelor      | Drumuri      |Alte       |Drumuri   |
|crt.|                                   | modernizate  |drumuri    |pietruite |
|    |                                   | europene (E) |modernizate|          |
|    |                                   | si drumuri   |           |          |
|    |                                   | deschise     |           |          |
|    |                                   | traficului   |           |          |
|    |                                   | greu         |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 0. |              1                    |      2       |     3     |    4     |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 1. | Inaltime (m)                      |    4,00      |    4,00   |    4,00  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 2. | Latime (m)                        |    2,50      |    2,50   |    2,50  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 3. | Latime, pentru vehicule           |              |           |          |
|    | frigorifice cu caroserie izoterma |    2,60      |    2,60   |    2,60  |
|    | (m)                               |              |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
|    |            | autovehicule (solo)  |   12,00      |   12,00   |   12,00  |
|    |            | trenuri rutiere      |   18,35      |   18,35   |   18,35  |
| 4. | Lungime    | vehicule articulate  |   16,50      |   16,50   |   16,50  |
|    | (m)        | autocare cu remorca  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|    |            | autobuze articulate  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|
| 5. | Greutati   | simpla               | 10,00 (11,00)|    8,00   |    7,50  |
|    | pe osii    | dubla (tandem)       | 16,00 (18,00)|   14,50   |   12,00  |
|    | (t)        | tripla (tridem)      |   22,00      |   20,00   |   16,50  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|
    NOTA:
    Tonajele mentionate in paranteza se aplica numai pe drumurile reabilitate (receptionate) si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, in conformitate cu lista cuprinzand drumurile publice, stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1b)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
    de greutate totala pentru vehicule rutiere

    LEGENDA:
    O = cerc (roata) continuu
    0 = cerc (roata) punctat
 ____________________________________________________________________________
| Categoria    | Schema              | Schema          | Distanta | Tonajele |
| vehiculelor  | autovehiculelor     | configuratiilor | dintre   | totale   |
|              |                     | pe osii         | axe (m)  |   (t)    |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2          | D < 4,0  |   16,0   |
|              | |_________|         |                 |          |          |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2*         |D >/= 4,0 |   17,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (18,0)  |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
| autovehicule |    __......         |                 |          |          |
| marfa (solo) |  _/  |____:         |     A3          |   ...    |   22,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (24,0)  |
|              |  O     OO           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A4          |   ...    |   24,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (30,0)  |
|              |  O     OOO          |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R2        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
| trenuri      |  _/  |____: :_____: |     A3R2        |   ...    |   40,0   |
| rutiere      | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A3R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |   A...R...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |  0     000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S1        |   ...    |   30,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2*       |D >/= 2,0 |   36,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2        | D < 2,0, |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S1        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2        | D < 2,0, |   40,0   |
| vehicule     | |_________|_|_____| |                 |          |          |
| articulate   |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2*       |D >/= 2,0 |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |   A...S...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   0   0000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2        |  D < 4,0 |   16,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |          |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2*       |D >/= 4,0 |   17,0   |
| autocare     | |       BUS      |  |                 |          |  (18,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B3        |   ...    |   22,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |  (24,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA3       |   ...    |   26,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O       O    |                 |          |          |
| autobuze     |_____________________|_________________|__________|__________|
| articulate   |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA4       |   ...    |   30,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O      OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B2R...    |  D < 4,0 |   22,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |      B2*R...    |D >/= 4,0 |   23,0   |
| autocare     | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
| cu remorca   | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B3R...    |   ...    |   28,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O     OO    0O0    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|

    NOTA:
    Tonajele mentionate in paranteza se aplica numai pe drumurile reabilitate (receptionate) si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, in conformitate cu lista cuprinzand drumurile publice, stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1c)
    la norme

                           LIMITELE MAXIME
de greutate pe configuratii de osii ce pot fi autorizate in functie de categoria drumului, admise in circulatie numai cu autorizatie speciala de transport

 __________________________________________________________________________
| Tipuri de osie      | Drumuri         | Alte drumuri | Drumuri pietruite |
|                     | modernizate     | modernizate  |                   |
|                     | europene (E)    |              |                   |
|                     | si drumuri si   |              |                   |
|                     | deschise        |              |                   |
|                     | traficului greu |              |                   |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| simpla              | 13,50 (14,50)   |     11,50    |        11,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| dubla (tandem)      | 22,00 (24,00)   |     20,50    |        18,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| tripla (tridem)     |      29,00      |     27,00    |        23,50      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|

    NOTA:
    Tonajele mentionate in paranteza se aplica numai pe drumurile reabilitate (receptionate) si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, in conformitate cu lista cuprinzand drumurile publice, stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 2
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETENTA
la eliberarea autorizatiilor speciale de transport de catre subunitatile AND, in functie de greutatea pe osii si dimensiunile de gabarit

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Drumuri modernizate europene (E) si drumuri deschise traficului greu
    B = Alte drumuri modernizate si drumuri pietruite
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile        |Cu autorizatie |Cu autorizatie |Cu autorizatie |
|crt.| vehiculelor             |speciala de    |speciala de    |speciala de    |
|    |                         |transport      |transport      |transport      |
|    |                         |eliberata de   |eliberata de   |eliberata de   |
|    |                         |D.R.D.P. si    |S.D.N.         |A.C.I. din     |
|    |                         |E.M.C.A.T.R.   |               |pctf           |
|____|_________________________|_______________|_______________|_______________|
|    |                         |   A   |   B   |   A   |   B   |   A    |   B  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 0  |         1               |   2   |   3   |   4   |   5   |    6   |   7  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 1. | Inaltime (m)            |  5,5  |   5,5 |   4,5 |   4,5 |   4,2  |  4,2 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 2. | Latime (m)              |  5,0  |   5,0 |   3,5 |   3,5 |   3,0  |  3,0 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autovehicule  | 15,0  |  15,0 |  15,0 |  15,0 |  15,0  | 15,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         |trenuri rutiere| 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  22,0  | 22,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | vehicule      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  20,0  | 20,0 |
| 3. | Lungime |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |   (m)   | autocare      | 14,0  |  14,0 |  14,0 |  14,0 |  14,0  | 14,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autocare cu   |       |       |       |       |        |      |
|    |         | remorca       | 20,0  |  20,0 |  19,0 |  19,0 |  18,0  | 18,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autobuze      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 20,0  |  20,0 |  20,0 |  20,0 |  20,0  | 20,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | simpla        | 13,5  |  11,5 |  12,0 |  10,5 |  11,5  | 10,0 |
|    |         |               |(14,5) |       | (13,0)|       | (12,5) |      |
| 4. | Greutati|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    | pe osii | dubla         | 22,5  |  20,5 |  20,0 |  18,5 |  18,0  | 16,5 |
|    |   (t)   |               |(24,0) |       | (22,0)|       | (20,0) |      |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | tripla        | 29,0  |  27,0 |  27,0 |  25,0 |  24,5  | 22,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|

    NOTA:
    Limitele maxime de competenta pentru alte drumuri publice decat cele nationale se stabilesc de administratorul fiecarui drum.
    Tonajele mentionate in paranteza reprezinta limite de competenta numai pe drumurile reabilitate (receptionate) si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, in conformitate cu lista cuprinzand drumurile publice, stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 3
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETENTA
la eliberarea autorizatiilor speciale de transport de catre subunitatile AND, in functie de greutatea totala

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Fara autorizatie speciala de transport
    B = Cu autorizatie speciala de transport eliberata de D.R.D.P. si E.M.C.A.T.R.
    C = Cu autorizatie speciala de transport eliberata de S.D.N.
    D = Cu autorizatie speciala de transport eliberata de A.C.I. din pctf
    E = Toate categoriile de drumuri
______________________________________________________________________________
|Categoria       |Schema         |Distanta |Lungimea |     Greutati totale     |
|vehiculelor     |configuratiilor|dintre   |maxima   |          (t)            |
|                |pe osii        |axe (m)  |admisa   |_________________________|
|                |               |         |  (m)    |  A   |  B  |  C  |   D  |
|                |               |         |         |______|_____|_____|______|
|                |               |         |         |  E   |  E  |  E  |   E  |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|
|                |       A2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 18,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 19,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(20,0)|
| autovehicule   |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| marfa (solo)   |       A3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A4      |   ...   |   12,0  | 24,0 |     |     | 26,0 |
|                |               |         |         |(30,0)|     |     |(32,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R2    |   ...   |   18,35 | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| trenuri        |       A3R2    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
| rutiere        |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A3R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...R...  |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S1    |   ...   |   16,5  | 30,0 |     |     | 32,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S2*   | >/= 2,0 |   16,5  | 36,0 |     |     | 38,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A2S2; A3S1   |   < 2,0 |   16,5  | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| vehicule       |       A2S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
| articulate     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A3S2; A3S2*  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|100,0| 50,0|______|
|                |       A3S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...S...  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 17,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 18,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(19,0)|
| autocare       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       BA3     |   ...   |   18,0  | 26,0 |     |     | 29,0 |
| autobuze       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| articulate     |       BA4     |   ...   |   18,0  | 30,0 |     |     | 33,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B2R...   |  < 4,0  |   18,0  | 22,0 |     |     | 23,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| autocare       |     B2*R...   | >/= 4,0 |   18,0  | 23,0 |     |     | 24,0 |
| cu remorca     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B3R...   |   ...   |   18,0  | 28,0 |     |     | 30,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|

    NOTA:
    Peste limitele de 100 tone greutate totala avizarea si/sau autorizarea se realizeaza numai de catre A.N.D. pentru drumurile nationale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenta se stabileste de catre administratorul acestora.
    Tonajele mentionate in paranteza se aplica numai pe drumurile reabilitate (receptionate) si numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, in conformitate cu lista cuprinzand drumurile publice, stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4
    la norme

                         TERMENELE MAXIME
de solutionare a cererilor pentru eliberarea avizelor prealabile si a autorizatiilor speciale de transport

 ______________________________________________________________________________
|                     |  A.N.D. | D.R.D.P. | E.M.C.A.T.R. | S.D.N.  |  A.C.I.  |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |    ...   |      ...     |   ...   |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| omologarii          |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |  20 zile |      ...     | 10 zile |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| efectuarii          |         |          |              |         |          |
| transporturilor     |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea          | 30 zile |  20 zile |   pe loc     | 10 zile | pe loc*) |
| autorizatiilor      |         |          |              |         |          |
| speciale de         |         |          |              |         |          |
| transport           |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|

    NOTA:
    *) In cazurile in care se depaseste limita de competenta autorizarea se efectueaza in termen de maximum doua zile.
    Termenele maxime de solutionare pentru alte drumuri publice decat cele nationale se stabilesc de administratorul fiecarui drum.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 407/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 407 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 407/1999
Ordin 356 2010
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordin 208 2009
pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999
Ordin 872 2009
pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu