Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3893 din 24 mai 2004

privind Instructiunile pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din  8 iunie 2004


SmartCity3


    Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 19 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Unitatile si institutiile sistemului national de cercetare-dezvoltare, precum si compartimentele de specialitate ale Ministerului Educatiei si Cercetarii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii - pentru activitatea de cercetare nr. 7.148/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de echivalare a functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobandite de catre personalul de cercetare-dezvoltare anterior intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 65/2002 cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 65/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 20 iunie 2003.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003

    Art. 1
    (1) Prezentele instructiuni reglementeaza procedura de echivalare a functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
    (2) In sensul prezentelor instructiuni, prin unitati de cercetare-dezvoltare se intelege unitatile si institutiile sistemului national de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Functiile de executie de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003, se echivaleaza cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, dupa cum urmeaza:
    A. La unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare, finantate din venituri proprii
    a) Functii de executie pe grade profesionale, din activitatea de cercetare stiintifica, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare:
    1. cercetator stiintific principal gradul I se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul I;
    2. cercetator stiintific principal gradul II se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul II;
    3. cercetator stiintific principal gradul III se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul III;
    4. cercetator stiintific se echivaleaza cu cercetator stiintific.
    b) Functii de executie pe grade profesionale, din activitatea de dezvoltare tehnologica, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare tehnice:
    1. inginer proiectant principal gradul I se echivaleaza cu inginer de dezvoltare tehnologica gradul I;
    2. inginer proiectant principal gradul II se echivaleaza cu inginer de dezvoltare tehnologica gradul II;
    3. inginer proiectant principal gradul III se echivaleaza cu inginer de dezvoltare tehnologica gradul III;
    4. inginer proiectant se echivaleaza cu inginer de dezvoltare tehnologica.
    c) Functii de executie pe trepte profesionale, din activitatea de cercetare stiintifica, ale personalului auxiliar cu studii medii:
    1. tehnician principal se echivaleaza cu tehnician treapta I;
    2. tehnician se echivaleaza cu tehnician treapta II.
    d) Functii de executie pe trepte profesionale, din activitatea de dezvoltare tehnologica, ale personalului auxiliar cu studii medii:
    1. proiectant principal si tehnician principal se echivaleaza cu tehnician treapta I;
    2. proiectant si tehnician se echivaleaza cu tehnician treapta II;
    3. desenator tehnic principal se echivaleaza cu tehnician treapta III;
    4. desenator tehnic se echivaleaza cu tehnician stagiar.

    B. La unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare, finantate de la bugetul de stat
    a) Functii de executie de grade profesionale, din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare:
    1. cercetator stiintific principal gradul I se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul I;
    2. cercetator stiintific principal gradul II se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul II;
    3. cercetator stiintific principal gradul III se echivaleaza cu cercetator stiintific gradul III;
    4. cercetator stiintific se echivaleaza cu cercetator stiintific;
    5. asistent de cercetare stiintifica, asistent de cercetare stiintifica stagiar se echivaleaza cu asistent de cercetare stiintifica.
    b) Functii de executie pe trepte profesionale, din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, ale personalului auxiliar cu studii medii:
    1. asistent I se echivaleaza cu tehnician treapta I;
    2. asistent II se echivaleaza cu tehnician treapta II;
    3. asistent III se echivaleaza cu tehnician treapta III;
    4. asistent stagiar se echivaleaza cu tehnician stagiar.
    Art. 3
    (1) Functiile de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica ale personalului auxiliar cu studii superioare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 319/2003, cum ar fi: inginer, arhitect, chimist, fizician, matematician, economist, geolog, medic, biolog, biochimist, jurist, filolog si alte functii asemenea, nu se echivaleaza.
    (2) Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare isi pastreaza incadrarea prevazuta in nomenclatoarele de functii ale celorlalte sectoare de activitate.
    Art. 4
    (1) Functiile de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, nu se echivaleaza cu functiile corespunzatoare stabilite prin Legea nr. 319/2003, deoarece, in perioada cat ordonanta a fost in vigoare, nu au fost reglementate prin ordin al ministrului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare prevederile art. 17 si 23 din aceasta.
    (2) Personalul din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, care ocupa functii de executie stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 65/2002, revine la incadrarea pe care a avut-o pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordonantei Guvernului nr. 65/2002. Rectificarea se va face de catre unitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 5
    (1) Echivalarile prevazute la art. 2 se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la solicitarea unitatii de cercetare-dezvoltare.
    (2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite, de regula, in fiecare luna, o singura data si poate fi pentru o unitate sau pentru un grup de unitati de cercetare-dezvoltare.
    (3) Solicitarea privind echivalarea de functii se face o singura data pentru tot personalul de cercetare-dezvoltare al unitatii de cercetare-dezvoltare.
    Art. 6
    (1) Solicitarea pentru echivalarea de functii se face pe baza procesului-verbal privind avizarea si/sau propunerea de functii echivalente, intocmit de consiliul stiintific sau organul stiintific echivalent acestuia din unitatea de cercetare-dezvoltare, denumit in continuare Consiliu.
    (2) Pentru situatiile in care personalul de cercetare-dezvoltare, respectiv personalul auxiliar, ocupa functii de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica prevazute la art. 2, echivalente cu functiile de executie stabilite prin Legea nr. 319/2003, Consiliul avizeaza echivalentele dintre functii.
    (3) Pentru situatiile in care personalul de cercetare-dezvoltare, respectiv personalul auxiliar, ocupa alte functii de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica decat cele prevazute la art. 2, Consiliul propune echivalarea cu functiile de executie stabilite prin Legea nr. 319/2003, conform pregatirii si studiilor personalului de cercetare-dezvoltare.
    Art. 7
    (1) In adresa de solicitare pentru echivalarea functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, conducatorul unitatii de cercetare-dezvoltare are obligatia de a comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru activitatea de cercetare, urmatoarele date:
    a) numele si prenumele persoanei care ocupa functia de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    b) denumirea functiei de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si data (ziua, luna si anul) la care a fost ocupata de catre respectiva persoana;
    c) denumirea functiei de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, stabilita prin Legea nr. 319/2003, propusa a fi ocupata dupa echivalare;
    d) avizul si/sau propunerea Consiliului, dupa caz, precizandu-se data si numarul procesului-verbal al sedintei Consiliului.
    (2) Datele prevazute la alin. (1) se transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru activitatea de cercetare, atat pe suport hartie, cat si pe suport magnetic. Tabelul cuprinzand aceste date se intocmeste conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru activitatea de cercetare, poate solicita orice alte informatii si documente suplimentare in vederea emiterii ordinului privind echivalarea functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 8
    (1) Documentele (solicitarea si tabelul) depuse si inregistrate la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare se verifica in raport cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Pentru unitatile de cercetare-dezvoltare ale caror documente indeplinesc prevederile prezentului ordin, in ordinea solicitarilor, se emite ordinul pentru echivalarea functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    (3) Documentele care nu indeplinesc prevederile prezentului ordin se returneaza unitatii de cercetare-dezvoltare care le-a transmis.
    Art. 9
    Pe baza comunicarii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, conducatorul unitatii de cercetare-dezvoltare ia masuri pentru operarea echivalarilor si informarea personalului in cauza din activitatea de cercetare-dezvoltare.
    Art. 10
    Echivalarea functiilor de executie din activitatea de dezvoltare tehnologica, prevazute la art. 2 lit. A.b) si d), se aplica personalului de proiectare tehnologica care participa la activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, dar nu se aplica proiectantilor pentru investitii (pentru proiectari tehnologice de executie, utilitati, constructii si instalatii).
    Art. 11
    Activitatea de echivalare a functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza si se monitorizeaza prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru activitatea de cercetare, desemnat in acest sens.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Denumirea unitatii de cercetare-dezvoltare
    (date de identificare a unitatii:
    - forma de organizare,
    - adresa, nr. telefon/fax etc.)

                                   TABEL
pentru echivalarea functiilor de executie din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si      | Functia dobandita  |Functia     |Avizul     |Numarul si |
|crt.|prenumele      | anterior aparitiei |stabilita   |sau        |data       |
|    |personalului   | Legii nr. 319/2003 |prin Legea  |propunerea |procesului-|
|    |din activitatea|                    |nr. 319/2003|consiliului|verbal al  |
|    |de cercetare-  |____________________|____________|stiintific |sedintei   |
|    |dezvoltare     | Denumirea | Data   | Denumirea  |           |consiliului|
|    |               |           | (ziua, |            |           |stiintific |
|    |               |           | luna,  |            |           |           |
|    |               |           | anul)  |            |           |           |
|____|_______________|___________|________|____________|___________|___________|
|  0 |      1        |    2      |   3    |    4       |      5    |      6    |
|____|_______________|___________|________|____________|___________|___________|
|____|_______________|___________|________|____________|___________|___________|
|____|_______________|___________|________|____________|___________|___________|
|____|_______________|___________|________|____________|___________|___________|

                                              Conducatorul unitatii,
                                  ..............................................
                                  (functia, numele in clar, semnatura, stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3893/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3893 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu