Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 378/865/228 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul maslinelor de masa

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 378 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 865 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 228 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 945 din 15 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul maslinelor de masa, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                    Ministrul agriculturii, padurilor
                    si dezvoltarii rurale,
                    Ilie Sarbu

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul maslinelor de masa

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare pe care trebuie sa le indeplineasca maslinele de masa care sunt comercializate pentru consumul direct sau care sufera o transformare, inclusiv reambalare, pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestea nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentate corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica maslinelor de masa care sunt supuse unor transformari in gospodariile individuale pentru consumul propriu si nici acelora care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    "Masline de masa" este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in mod curent fructelor soiurilor cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, care au fost tratate sau prelucrate prin procedee adecvate de conservare in vederea prelungirii perioadei de valabilitate a lor pentru consumul uman.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime "masline" sau "masline de masa";
    b) tipul de produs, conform specificatiilor din anexa nr. 1;
    c) denumirea tratamentului sau prelucrarii la care au fost supuse pentru asigurarea conservabilitatii, conform specificatiilor din anexa nr. 2;
    d) denumirea formei sub care se prezinta maslinele: "intregi", "fara samburi", "felii" etc., conform specificatiilor din anexa nr. 3, exceptand situatiile in care maslinele sunt ambalate in recipiente transparente;
    e) denumirea ingredientului vegetal care confera produsului o caracteristica speciala, conform specificatiilor din anexa nr. 4, spre exemplu: "cu adaos de ..." sau "cu ...";
    f) dimensiunea maslinelor intregi sau divizate conform specificatiilor din anexa nr. 3;
    g) denumirea soiului.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Maslinele de masa oferite pentru consum, definite si descrise prin prezenta norma, trebuie sa fie sanatoase, salubre, corespunzatoare pentru consum uman, preparate din materii prime si auxiliare sanatoase, prelucrate si ambalate in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita, definita si descrisa in anexa nr. 1, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Saramura in care sunt conservate maslinele trebuie sa indeplineasca cerintele din anexa nr. 4 si cerintele de calitate si siguranta alimentara prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate, definite si descrise in anexa nr. 4, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 10
    Spatiile in care sunt prelucrate sau ambalate maslinele, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Maslinele de masa trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate corespunzatoare proprietatilor organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme nu trebuie sa depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare. La maslinele conservate prin sterilizare termica durata si temperatura procesului trebuie sa fie mentinute la valori suficient de mari pentru a distruge sporii de Clostridium botulinum.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea maslinelor de masa care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact direct cu maslinele pot fi confectionate din lemn, metal, sticla, materiale plastice sau orice alt material care indeplineste cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma "a se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru maslinele de masa care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul maslinelor de masa trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de masline de masa trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                     MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    Maslinele utilizate ca materie prima la fabricarea produsului "masline de masa" trebuie sa fie sanatoase, curate, cu grad de maturitate apropiat, calibrate, lipsite de defecte ce ar putea afecta comestibilitatea sau conservarea lor, lipsite de corpuri straine (ingredientele autorizate nu sunt considerate corpuri straine), fara semne de alterare, si trebuie sa se incadreze in unul dintre urmatoarele tipuri:
    a) masline verzi: obtinute din fructe recoltate in cursul ciclului de maturare, inainte de parguire, in momentul in care au ajuns la dimensiunea lor normala. Culoarea acestora poate varia de la verde la galben pai;
    b) masline blonde: obtinute din fructe cu tenta roz, roz-vinetie sau bruna, recoltate in momentul parguirii si inaintea maturitatii complete;
    c) masline negre: obtinute din fructe recoltate la maturitate completa sau cu putin timp inainte de maturitatea completa. Culoarea acestora poate varia, in functie de zona de producere si perioada de recoltare, de la negru rosiatic la castaniu inchis, trecand prin negru violaceu, violet inchis si negru masliniu (aceste caracteristici se refera atat la pielita, cat si la pulpa fructului).

    ANEXA 2
    la norma

                   SORTIMENTE COMERCIALIZATE IN MOD CURENT

    1. Masline verzi
    a) Masline verzi tratate, in saramura: se obtin din fructe tratate cu o solutie alcalina (lesie) si apoi conservate in saramura, unde sufera un proces de fermentare lactica naturala totala sau partiala.
    Daca fermentarea nu este completa, pentru a se asigura un pH situat in limitele prevazute de prezenta norma, conservarea va fi realizata prin:
    (i) sterilizare sau pasteurizare;
    (ii) adaugare de conservanti;
    (iii) refrigerare;
    (iv) tratament cu azot sau dioxid de carbon, fara saramura.
    b) Masline verzi netratate, in saramura: sunt obtinute din fructe plasate direct in saramura si conservate prin fermentare naturala.

    2. Masline blonde
    a) Masline blonde tratate, in saramura: sunt obtinute din fructe tratate cu o solutie alcalina, supuse procesului de fermentare naturala si conservate:
    (i) in saramura;
    (ii) prin tratament termic;
    (iii) in saramura si prin tratament termic.
    b) Masline blonde netratate, in saramura: sunt obtinute din fructe plasate direct in saramura si conservate prin fermentare naturala.

    3. Masline innegrite prin oxidare, in saramura: sunt obtinute din masline verzi sau blonde innegrite prin oxidare, tratate cu o solutie alcalina, conditionate in saramura si conservate prin tratament termic (sterilizare).

    4. Masline negre
    a) Masline negre in saramura: sunt obtinute din fructe ferme, netede, cu pielita lucioasa si, in functie de modul de preparare, pot prezenta pe suprafata lor mici concavitati.
    a1) Masline negre tratate: sunt obtinute din fructe tratate cu o solutie alcalina, supuse procesului de fermentare naturala si conservate prin urmatoarele procedee:
    (i) in saramura;
    (ii) prin sterilizare sau pasteurizare;
    (iii) prin adaugare de conservanti.
    a2) Masline negre netratate: sunt obtinute din fructe plasate direct in saramura; prezinta un gust de fruct mai pronuntat, comparativ cu maslinele negre tratate si in general au un gust usor amarui. Aceste masline fermentate natural sunt conservate prin urmatoarele procedee:
    (i) in saramura;
    (ii) prin sterilizare sau pasteurizare;
    (iii) prin adaugare de conservanti.
    b) Masline negre zbarcite: sunt obtinute din fructe recoltate chiar inainte de maturitatea completa, imersate intr-o solutie slab alcalina si conservate prin suprasarare in butoaie.
    c) Masline negre netratate, zbarcite in mod natural: sunt obtinute din fructe recoltate dupa maturitatea completa, zbarcite (in mod natural) in copac si tratate direct cu saramura.
    d) Masline negre in sare cristalizata: aceste masline prezinta un aspect zbarcit sau incretit, dar cu pielita intacta.
    d1) Masline negre tratate, in sare cristalizata: sunt obtinute din fructe ferme, practic coapte, care dupa un tratament slab alcalin sunt conservate in straturi alternative de masline si clorura de sodiu cristalizata sau prin adaugarea in exces a clorurii de sodiu cristalizate.
    d2) Masline negre netratate, in sare cristalizata: sunt obtinute din fructe recoltate la maturitate completa si conservate in straturi alternative de masline si clorura de sodiu cristalizata sau prin adaugare in exces a clorurii de sodiu cristalizate. Acest tip de masline prezinta un gust usor amarui si un gust de fructe mai pronuntat decat maslinele negre tratate, in sare cristalizata.
    d3) Masline negre netratate, zbarcite in mod natural, in sare cristalizata: sunt obtinute din fructe recoltate dupa maturitatea completa, zbarcite (in mod natural) in copac si conservate in straturi alternative de masline si clorura de sodiu cristalizata sau prin adaugarea in exces a clorurii de sodiu cristalizate.
    d4) Masline negre netratate cu pielita, in sare cristalizata: sunt obtinute din fructe recoltate la maturitate completa, care dupa perforarea (inteparea) pielitei sunt conservate in straturi alternative de masline si clorura de sodiu cristalizata sau prin adaugarea in exces a clorurii de sodiu cristalizate.
    e) Masline negre deshidratate: sunt obtinute din fructe coapte, care dupa oparire sunt partial deshidratate prin adaugare de clorura de sodiu si incalzire foarte slaba.

    5. Masline sparte: sunt obtinute din fructe intregi, proaspete sau in prealabil tratate cu saramura si supuse unei operatii in care pulpa este sparta, samburele ramanand intact in interiorul fructelor. Aceste masline pot fi tratate cu o solutie slab alcalina si sunt conservate in saramura, eventual aromatizata, cu sau fara adaos de otet. Exista 4 tipuri de masline sparte:
    (i) masline verzi sparte, netratate, in saramura;
    (ii) masline verzi sparte, murate, netratate;
    (iii) masline verzi sparte, tratate;
    (iv) masline blonde sparte.

    6. Masline crestate: sunt obtinute din masline verzi, blonde sau negre crestate longitudinal, prin taierea pielitei si a unei parti a pulpei, conservate in saramura cu adaos (facultativ) de otet; se pot adauga ulei de masline si substante aromatizante. Exista doua tipuri de masline crestate:
    (i) tratate, atunci cand sunt crestate dupa ce au fost supuse unui tratament alcalin;
    (ii) netratate.

    7. Specialitati: sunt obtinute prin diferite moduri de preparare a maslinelor. Aceste specialitati pastreaza denumirea de "masline" atata timp cat fructele utilizate se supun definitiilor generale din prezenta norma. Denumirile utilizate in acest caz trebuie sa fie suficient de explicite, pentru a nu genera confuzii privind originea si natura produsului, si trebuie sa respecte cerintele prezentei norme.

    ANEXA 3
    la norma

                          FORME DE PREZENTARE. CALIBRARE

    1. Forme de prezentare:
    a) intregi: masline in forma lor naturala, cu samburi, cu sau fara peduncul;
    b) fara samburi: masline in forma lor naturala, carora li s-au extras samburii;
    c) umplute: masline fara samburi umplute cu unul sau mai multe ingrediente specifice [ardei rosu (Pimenta officinalis), ceapa, migdale, telina, ansoa, maslina, coji de lamaie sau portocala, alune, capere (Capparis spinosa) sau paste preparate din acestea];
    d) jumatati: masline fara samburi sau masline umplute, taiate in doua parti aproximativ egale;
    e) sferturi: masline fara samburi, taiate in 4 parti aproximativ egale pe directia axei mari a fructului;
    f) sectiuni: masline fara samburi, taiate longitudinal in mai mult de 4 parti aproximativ egale;
    g) felii rotunde: masline fara samburi sau masline umplute, taiate in felii paralele, de grosime aproape uniforma;
    h) tocate: masline fara samburi, taiate in bucati mici de dimensiuni si forme neregulate, ce contin in proportie de maximum 5% unitati ce pot fi identificate (ca de exemplu, punctul de insertie al pedunculului si bucati de felii rotunde);
    i) sparte: masline sparte accidental in timpul indepartarii samburilor sau introducerii umpluturii. Aceste masline pot contine fragmente de umplutura;
    j) salata de masline: masline sparte sau amestec de masline sparte si masline fara samburi, cu adaos (facultativ) de capere si cu fragmente de umplutura (in acest amestec, maslinele sunt cele care predomina);
    k) masline cu capere: masline intregi sau fara samburi, in general de dimensiuni mici, cu capere si cu adaos (facultativ) de umplutura (in acest amestec, maslinele sunt cele care predomina);
    l) alte moduri de prezentare: orice alt mod de prezentare este permis, cu conditia ca acesta sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    (i) sa fie suficient de distinct de modurile de prezentare enumerate in prezenta norma;
    (ii) sa raspunda la toate specificatiile relevante din prezenta norma, inclusiv cele legate de toleranta defectelor admise, masa neta si orice alta specificatie din aceasta norma care este aplicabila modului de prezentare asemanator cu cel sub care se prezinta produsul;
    (iii) sa fie corect prezentat pe eticheta, pentru a nu induce in eroare consumatorul.

    2. In functie de modul de asezare in ambalaj, maslinele pot fi prezentate dupa cum urmeaza:
    a) ordonat: maslinele sunt asezate in recipiente rigide, transparente, in mod ordonat, fie simetric, fie urmand forme geometrice;
    b) neordonat: maslinele nu sunt asezate in mod ordonat in recipiente.

    3. Calibrarea
    a) Maslinele de masa sunt calibrate dupa numarul fructelor continute intr-un kilogram sau intr-un hectogram.
    In cazul in care unitatea de masa este kilogramul, scala calibrelor este urmatoarea:
      60/70
      71/80
      81/90
     91/100
    101/110
    111/120
    121/140
    141/160
    161/180
    181/200
    201/230
    231/260
    261/290
    291/320
    321/350
    351/380
    381/410
    Pentru valori mai mari de 410, diferenta dintre cele doua numere intregi ce definesc calibrul va fi de 50 de masline.
    Pentru maslinele umplute, in mod exceptional, incepand cu calibrul 201/220 si pana la calibrul 401/420, diferenta dintre cele doua numere intregi ce definesc calibrul va fi de 20 de masline.
    b) Calibrarea este obligatorie pentru maslinele intregi (se includ aici si maslinele sparte si cele crestate), fara samburi, umplute si jumatati.
    c) In cadrul fiecarui calibru se impune ca intr-un esantion de 100 de masline, dupa indepartarea maslinelor cu diametrul ecuatorial cel mai mare si, respectiv, cel mai mic, diferenta dintre diametrele ecuatoriale ale maslinelor ramase sa nu depaseasca 4 mm.
    d) In cazul maslinelor fara samburi, calibrul indicat se refera la maslinele intregi din care acestea provin. In cadrul operatiei de calibrare, numarul de masline fara samburi continute intr-un kilogram trebuie sa fie multiplicat cu un coeficient stabilit de fiecare tara producatoare. Numarul astfel obtinut trebuie sa fie cuprins in intervalul determinat de cele doua cifre, ce exprima calibrul maslinelor intregi (cu samburi) din care au fost obtinute maslinele fara samburi (se admite o toleranta de o unitate).
    e) In cadrul fiecarui calibru, la un esantion de 100 de masline, dupa indepartarea maslinelor cu diametrul ecuatorial cel mai mare si, respectiv, cel mai mic, toleranta maxima admisa este:
    (i) 10%, in cazul in care diferenta intre cele doua numere intregi ce definesc calibrul este de 10 fructe;
    (ii) 5%, in cazul in care diferenta intre cele doua numere intregi ce definesc calibrul este de 20 de fructe;
    (iii) 2%, in cazul in care diferenta intre cele doua numere intregi ce definesc calibrul este mai mare de 30 de fructe.

    ANEXA 4
    la norma

                      INGREDIENTE. LIMITE ADMISE

    Utilizarea urmatoarelor ingrediente este admisa in limitele specificate:
    1. Apa, clorura de sodiu, otet, ulei de masline, zaharuri, in cantitati stabilite prin tehnologia de fabricatie
    2. Orice produs comestibil simplu sau in combinatie cu altele, utilizate ca umplutura, de exemplu: ardei rosu (Pimenta officinalis), ceapa, migdale, telina, ansoa, capere (Capparis spinosa) utilizate simple sau in amestec sub forma de paste, in cantitati stabilite prin tehnologia de fabricatie
    3. Condimente si extracte ale acestora, plante aromatice, in cantitati stabilite prin tehnologia de fabricatie

    4. Aditivi alimentari                                Limita maxima
                                                    (in m/m din masa totala a
                                                  maslinelor, inclusiv saramura)
    a) Conservanti: pot fi utilizati singuri
       sau in amestec (exceptie fac maslinele
       fermentate total sau conservate prin
       sterilizare, la care nu este admisa
       utilizarea conservantilor):
       (i) Acid benzoic (E 210) si saruri de      500 mg/kg (exprimat in acid
       sodiu (E 211) sau potasiu (E 212)          benzoic)
       ale acestuia
       (ii) Acid sorbic (E 200) si saruri de      1.000 mg/kg (exprimat in acid
       potasiu (E 202) ale acestuia               sorbic)
       (iii) In amestec pct. (i) + (ii)           maximum 1.000 mg/kg
    b) Acidifianti:
       (i) Acid lactic (E 270)
       (ii) Acid citric (E 330)
       (iii) Acid L(+) tartric (E 334)            Stabilite prin tehnologia de
                                                  fabricatie
       (iv) Acid acetic (E 260)
       (v) Dioxid de carbon (E 290)
    c) Antioxidanti:
       Acid ascorbic (E 300)
    d) Stabilizatori: pentru stabilizarea
       culorii, doar in cazul maslinelor
       tratate innegrite prin oxidare:
       (i) Gluconat feros (E 579)                 150 mg/kg (exprimat in Fe
                                                  total continut in masline)
       (ii) Lactat feros (E 585)                  150 mg/kg (exprimat in Fe
                                                  total continut in masline)
    e) Aromatizanti naturali                      Prin tehnologia de fabricatie
    f) Potentatori de gust (exclusiv la
       maslinele umplute cu ansoa):
       Glutamat monosodic (E 621)                 10 g/kg
    g) Agenti de ingrosare si aglutinare
       (se utilizeaza doar in cazul
       pastelor utilizate ca umpluturi):
       (i) Alginat de sodiu (E 401)               Stabilita prin tehnologia de
                                                  fabricatie
       (ii) Caragen (E 407)
       (iii) Guma guar (E 412)
       (iv) Guma xantan (E 415)
    h) Agenti de intarire: (doar pentru
       maslinele umplute cu paste):
       (i) Clorura de calciu (E 509)
       (ii) Lactat de calciu (E 327)              Stabilita prin tehnologia de
                                                  fabricatie
       (iii) Citrat de calciu (E 333)
       (iv) Clorura de potasiu (E 508)
    i) Alti aditivi:
       (i) Hidroxid de sodiu (E 524)              Stabilita prin tehnologia de
       sau potasiu (E 525)                        fabricatie
       (ii) Acid clorhidric (E 507)
    j) Aditivi tehnologici:
       (i) Culturi ale microorganismelor          Stabilita prin tehnologia de
       lactice                                    fabricatie
       (ii) Azot (E 941)
       (iii) Dioxid de carbon (E 290)

    5. Lichidul de conservare: se obtine prin dizolvarea clorurii de sodiu de uz alimentar in apa potabila cu sau fara ingrediente admise si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) Saramura trebuie sa fie curata, sa nu prezinte gust si miros straine si sa nu contina corpuri straine; in cazul maslinelor ambalate in recipiente din sticla, saramura trebuie sa fie limpede.
    b) Continutul minim de clorura de sodiu si pH-ul saramurii pentru diferite produse sunt prezentate in tabelul urmator:
__________________________________________________________
Tipul comercial si modul de preparare  Continutul    pH
                                       minim         maxim
                                       de clorura
                                       de sodiu (%)
__________________________________________________________
Masline verzi tratate si netratate:
  - in recipiente ermetic inchise           5         4,0
  - in recipiente neermetic inchise         6         4,5
Masline verzi condimentate*1):
  - in recipiente ermetic inchise           4         4,0
  - in recipiente neermetic inchise         6         4,5
Masline blonde:
  - toate tratamentele                      6          -
Masline negre:
  - in saramura                             7          -
  - cu clorura de sodiu cristalizata       10          -
__________________________________________________________
    *1) Maslinele verzi condimentate sunt obtinute din masline verzi, supuse unui tratament special, prin adaugarea unui lichid de umplere ce contine substante vegetale aromatice si eventual otet.

    c) Atunci cand maslinele sunt conservate prin pasteurizare (toate tipurile comerciale), continutul in clorura de sodiu al saramurii poate fi redus la 2%, cu conditia ca pH-ul sa fie 4,3. Lichidul de acoperire a maslinelor pasteurizate poate sa nu contina clorura de sodiu, dar in aceste conditii limita maxima a pH-ului trebuie sa fie 4.
    d) In cazul maslinelor negre, continutul in clorura de sodiu al saramurii poate fi redus la 5%, dar limita maxima a pH-ului trebuie sa fie 5,5.
    e) In cazul maslinelor verzi conservate prin fermentatie lactica naturala, aciditatea minima a saramurii trebuie sa fie de 0,4%, exprimata in acid lactic.
    f) In cazul maslinelor sterilizate nu este impusa o valoare pentru continutul minim in clorura de sodiu al saramurii, dar limita maxima a pH-ului trebuie sa fie 8.

    ANEXA 5
    la norma

                        CERINTE ORGANOLEPTICE. CALITATE

    1. Maslinele de masa trebuie sa se inscrie in limitele maxime de toleranta a defectelor specificate in tabelul nr. 1, pentru a fi acceptate din punct de vedere calitativ.
    2. Defectele ale caror limite de toleranta sunt specificate in tabelul nr. 1 se definesc dupa cum urmeaza:
    a) corpuri straine inofensive: orice materie vegetala (frunze, pedunculi detasati etc.) care nu reprezinta un risc pentru sanatate si care nu afecteaza aspectul produsului, exceptand ingredientele autorizate in prezenta norma;
    b) defecte care nu afecteaza pulpa: semne superficiale care afecteaza epicarpul (vanatai, lovituri, pete provocate de atingerea usoara a crengilor), dar care nu penetreaza in mezocarp si nu sunt consecinta unei boli;
    c) defecte care afecteaza pulpa: imperfectiuni sau leziuni ale mezocarpului, care pot sa fie sau nu asociate cu semne superficiale;
    d) fructe zbarcite, la sortimentele de masline "intregi", "intregi umplute", "intregi fara samburi", "jumatati" sau "sferturi", masline zbarcite astfel incat aspectul lor este modificat (face exceptie produsul "masline zbarcite in mod natural");
    e) fructe moi sau fibroase: masline care sunt excesiv sau anormal de moi ori fibroase, in raport cu tipul comercial in care se incadreaza;
    f) fructe care prezinta culoare anormala: masline a caror culoare difera in mod semnificativ de culoarea caracteristica produsului respectiv si de a majoritatii fructelor continute in recipient;
    g) fructe atacate de boli criptogamice si mucegai: fructe mate si care prezinta pete negre produse de miceliu unor fungi (Macrophoma, Gloesporium etc.) ce se dezvolta fie in interior, determinand astfel deshidratarea tesuturilor, fie pe suprafata maslinelor, afectand astfel culoarea acestora;
    h) fructe atacate de insecte (altele decat Dacus Oleae) cu orificii la suprafata: fructe deformate ce prezinta pete anormale sau au un aspect anormal al mezocarpului;
    i) defecte produse prin tehnici de cultura anormale: fructe al caror epicarp a fost in mod accidental ars;
    j) fructe atacate de Dacus Oleae: fructe deteriorate de Dacus Oleae, cu orificiu de iesire al acestuia;
    k) pedunculi: masline ce prezinta pedunculi cu lungime mai mare de 3 mm (fac exceptie fructele intregi in al caror mod de prezentare sunt acceptati pedunculii);
    l) defecte ale umpluturii (in cazul maslinelor umplute): consistenta necorespunzatoare si culoare anormala a umpluturii, ce afecteaza aspectul produsului; masline ce nu contin umplutura sau au fost incomplet umplute;
    m) samburi si fragmente de samburi (fac exceptie maslinele intregi): sambure intreg sau fragmente de sambure ce cantaresc cel putin 5 mg.

    Tabelul nr. 1

________________________________________________________________________________
           Denumirea defectului                  Toleranta maxima (exprimata
                                                   ca procente din masline)
                                                ________________________________
                                                Masline  Masline blonde  Masline
                                                verzi    si masline      negre
                                                         innegrite
                                                         prin oxidare
________________________________________________________________________________
Corpuri straine inofensive: o unitate/kg
Defecte ce nu afecteaza pulpa                      7           10          12
Defecte ce afecteaza pulpa                         5            5           8
Fructe zbarcite                                    5            5          10
Fructe moi sau fibroase                           10           12          12
Fructe ce prezinta culoare anormala               10           10          10
Fructe atacate de boli criptogamice si
mucegai                                           10           10          10
Fructe atacate de insecte                         10           10          12
Defecte provocate de tehnici de cultura
anormale                                           -            -           -
Fructe atacate de Dacus Oleae                      6            7          10
Pedunculi                                          5            5           5
Defecte ale umpluturii
Masline fara umplutura:
- ordonate                                         5            -           -
- neordonate                                      10            -           -
Masline umplute necorespunzator                   10            -           -
Samburi
Masline fara samburi si umplute                    2            2           2
Masline tocate, sparte si salata de masline
(raportat la 300 g)                                2            2           2
Fragmente de samburi
Masline fara samburi si umplute                    2            2           2
Masline tocate, sparte si salata de masline
(raportat la 300 g)                                2            2           2
Samburi sparti
Masline sparte                                     6            6           -
Suma tolerantelor nu trebuie sa fie mai
mare de:                                          17%          17%         17%
________________________________________________________________________________

    Tolerantele stabilite pentru samburi si fragmente de samburi nu sunt incluse in suma tolerantelor.

    3. Maslinele de masa se produc in 3 clase de calitate, admise in comertul international:
    a) calitatea "Extra", in care se incadreaza maslinele de calitate superioara, avand caracteristicile specifice soiului caruia apartin, care pot prezenta defecte foarte mici de culoare, forma sau fermitate a pulpei, respectiv epidermei, care nu afecteaza aspectul in ansamblu al acestora si caracteristicile organoleptice ale fiecarui fruct in parte. In aceasta categorie pot fi incadrate doar maslinele "intregi", "sparte", "crestate", "fara samburi", si "umplute", apartinand celor mai bune soiuri si avand un calibru mai mare de 351/380;
    b) calitatea "Intai", in care se incadreaza maslinele de calitate buna, cu grad de maturitate uniform, avand caracteristicile specifice soiului caruia ii apartin si care pot prezenta defecte mici de culoare si de forma ale epidermei sau de fermitate ale pulpei, care nu afecteaza aspectul in ansamblu al acestora si caracteristicile organoleptice ale fiecarui fruct in parte. In aceasta categorie pot fi incadrate toate sortimentele descrise in prezenta norma, cu exceptia celor "tocate", "sparte" si "pastei de masline";
    c) calitatea "A doua" sau "Standard", in care se incadreaza maslinele ce indeplinesc criteriile minime de calitate prezentate in tabelul nr. 1.
    4. Cerintele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca maslinele de masa pentru a putea fi incadrate in clasele de calitate definite si descrise la pct. 3 sunt specificate in tabelele nr. 2, 3 si 4, dupa cum urmeaza:

    Tabelul nr. 2

    Clase de calitate pentru masline verzi

________________________________________________________________________________
           Denumirea defectelor                     Tolerante maxime (exprimate
                                                      ca procente din masline)
                                                    ____________________________
                                                    "Extra"  "Intai"  "A doua"
                                                                      sau
                                                                      "Standard"
________________________________________________________________________________
Corpuri straine inofensive: o unitate/kg
Defecte ale epidermei, fara afectarea pulpei           3        5          7
Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei             2        3          5
Fructe zbarcite                                        1        2          5
Fructe moi sau fibroase                                2        4         10
Fructe ce prezinta culoare anormala                    2        4         10
Fructe atacate de boli criptogamice                    2        4         10
Fructe atacate de insecte                              3        5         10
Defecte provocate prin tehnici de cultura anormale     -        -          -
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orificiu de
iesire)                                                2        3          6
Peduncul (cu exceptia celor prezentate "cu
pedunculi")                                            1        2          5
Defecte ale umpluturii
Masline fara umplutura:
  (i) ordonate                                         1        2          5
  (ii) neordonate                                      1        4         10
Masline umplute necorespunzator                        3        5         10
Samburi
Masline fara samburi si umplute                        -        1          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        1          2
Fragmente de samburi
Masline fara samburi si umplute                        2        2          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        2          2
Samburi sparti
Masline sparte                                         3        4          6
________________________________________________________________________________

    a) Suma tolerantelor nu trebuie sa depaseasca in nici un caz pentru fiecare categorie comerciala valorile urmatoare:
    (i) "Extra": 7 la 100;
    (ii) "Intai": 12 la 100;
    (iii) "A doua" sau "Standard": 17 la 100.
    b) Tolerantele stabilite pentru samburi si fragmentele de samburi nu sunt incluse in suma tolerantelor de mai sus pentru nici o categorie comerciala.

    Tabelul nr. 3

    Clase de calitate pentru masline blonde si masline innegrite prin oxidare

________________________________________________________________________________
           Denumirea defectelor                     Tolerante maxime (exprimate
                                                      ca procente din masline)
                                                    ____________________________
                                                    "Extra"  "Intai"  "A doua"
                                                                      sau
                                                                      "Standard"
________________________________________________________________________________
Corpuri straine inofensive: o unitate/kg
Defecte ale epidermei, fara afectarea pulpei           3        6         10
Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei             2        3          5
Fructe zbarcite                                        1        2          5
Fructe moi sau fibroase                                3        6         12
Fructe ce prezinta culoare anormala                    2        4         10
Fructe atacate de boli criptogamice                    2        4         10
Fructe atacate de insecte                              3        5         10
Defecte provocate prin tehnici de cultura anormale     -        -          -
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orificiu de
iesire)                                                3        5          7
Pedunculi (cu exceptia celor prezentate "cu
pedunculi")                                            1        2          5
Samburi
Masline fara samburi si umplute                        -        1          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        1          2
Fragmente de samburi
Masline fara samburi si umplute                        2        2          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        2          2
Samburi sparti
Masline sparte                                         3        4          6
________________________________________________________________________________

    a) Suma tolerantelor nu trebuie sa depaseasca in nici un caz, pentru fiecare categorie comerciala, valorile urmatoare:
    (i) "Extra": 7 la 100;
    (ii) "Intai": 12 la 100;
    (iii) "A doua" sau "Standard": 17 la 100.
    b) Tolerantele stabilite pentru samburi si fragmentele de samburi nu sunt incluse in suma tolerantelor de mai sus pentru nici o categorie comerciala.

    Tabelul nr. 4

    Clase de calitate pentru masline negre

________________________________________________________________________________
           Denumirea defectelor                     Tolerante maxime (exprimate
                                                      ca procente din masline)
                                                    ____________________________
                                                    "Extra"  "Intai"  "A doua"
                                                                      sau
                                                                      "Standard"
________________________________________________________________________________
Corpuri straine inofensive: o unitate/kg
Defecte ale epidermei, fara afectarea pulpei           4        7         12
Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei             4        6          8
Fructe zbarcite                                        4        6         10
Fructe moi sau fibroase                                3        6         12
Fructe ce prezinta culoare anormala                    2        4         10
Fructe atacate de boli criptogamice                    2        4         10
Fructe atacate de insecte                              3        6         12
Defecte provocate prin tehnici de cultura anormale     -        -          -
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orificiu de
iesire)                                                5        8         10
Pedunculi (cu exceptia celor prezentate "cu
pedunculi")                                            1        2          5
Samburi
Masline fara samburi si umplute                        -        1          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        1          2
Fragmente de samburi
Masline fara samburi si umplute                        2        2          2
Masline sparte si salata de masline (raportat
la 300 g)                                              -        2          2
________________________________________________________________________________

    a) Suma tolerantelor nu trebuie sa depaseasca in nici un caz pentru fiecare categorie comerciala valorile urmatoare:
    (i) "Extra": 7 la 100;
    (ii) "Intai": 12 la 100;
    (iii) "A doua" sau "Standard": 17 la 100.
    b) Tolerantele stabilite pentru samburi si fragmentele de samburi nu sunt incluse in suma tolerantelor de mai sus pentru nici o categorie comerciala.

    Acceptarea lotului
    O proba de masline de masa care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata necorespunzatoare.
    Un lot de masline de masa va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" - Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex Alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 6
    la norma

                           CERINTE FIZICO-CHIMICE

________________________________________________________________________________
Denumirea caracteristicii       Conditii de             Metode de analiza
                                admisibilitate
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis pentru  minimum 90%     Calculata ca procent din volumul
un recipient cu produs                          de apa distilata continut de
                                                recipientul complet umplut si
                                                inchis, masurat la temperatura
                                                de 20 grade C
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 378/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 378 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu