E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 360/4005 din 15 martie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevi si studenti

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 360 din 15 martie 2002
              MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
              Nr. 4.005 din 25 iunie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 546 din 25 iulie 2002

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 176 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, ale art. 17 alin. (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. I alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare, ale Hotararii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat, ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 5 lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevi si studenti, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevi si studenti, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                               Tudor Florescu,
                              secretar de stat

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevi si studenti

    Art. 1
    Pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a elevilor si studentilor din invatamantul de stat si particular acreditat se vor utiliza urmatoarele legitimatii:
    a) foaie de drum pentru elevi si studenti - pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a elevilor si studentilor (modelul prezentat in anexa nr. 1), valabila numai insotita de un bilet C.F.R. cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a;
    b) abonament lunar pentru elevi si studenti - cu numar nelimitat de calatorii pe distante de pana la 300 km, al carui tarif reprezinta 50% din tariful abonamentelor lunare cu numar nelimitat de calatorii pe zone - kilometri pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul prezentat in anexa nr. 2);
    c) bilet de calatorie in grup - pentru care se acorda reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic insotitor (un insotitor la 10 elevi sau studenti).
    Art. 2
    Utilizarea foilor de drum, a abonamentelor lunare si a biletelor de calatorie in grup pentru elevi si studenti se face conform regulilor in vigoare pentru transportul pe calea ferata la data utilizarii.
    Art. 3
    (1) Foaia de drum pentru elevi si studenti, precum si cuponul statistic se completeaza de catre utilizator cu datele cerute in formular si se prezinta pentru viza la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj C.F.R. inainte de inceperea calatoriei. Casierul C.F.R. va retine cuponul statistic si va elibera contra cost biletul C.F.R. cu 50% reducere pentru elevi si studenti. Foaia de drum pentru elevi si studenti va purta stampila institutiei de invatamant care a eliberat-o.
    (2) Foaia de drum pentru elevi si studenti nu da dreptul la calatorie gratuita, ci numai la obtinerea de la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj C.F.R. a biletului C.F.R. cu 50% reducere.
    (3) Biletul C.F.R. cu 50% reducere pentru elevi si studenti este valabil numai insotit de foaia de drum pentru elevi si studenti care atesta dreptul la reducerea de tarif cu 50% . Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie in tren utilizatorul trebuie sa prezinte atat biletul de calatorie, cat si foaia de drum pentru elevi si studenti.
    (4) La cererea organelor de control elevii si studentii trebuie sa prezinte si un act de identitate care sa contina codul numeric personal si legitimatia de student sau carnetul de elev. Elevii din invatamantul primar si gimnazial vor prezenta numai foaia de drum, biletul C.F.R. cu 50% reducere si carnetul de elev.
    Art. 4
    Calatoria pe baza de foi de drum pentru elevi si studenti insotite de bilete C.F.R. cu 50% reducere sau cea pe baza de abonamente si bilete in grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I la trenurile accelerate, rapide, intercity si intercity expres, dar numai cu plata de catre utilizator a diferentei de clasa, a suplimentelor de tren corespunzatoare si, dupa caz, a tichetului de rezervare.
    Art. 5
    (1) Tiparirea foilor de drum pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a elevilor si studentilor se efectueaza de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pe baza comenzii anuale transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si de universitatile prevazute in anexa nr. 3 catre subunitatile Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute in anexa nr. 4, pana cel mai tarziu la data de 1 octombrie a anului in curs pentru anul urmator, iar Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va onora comanda pana cel tarziu la data de 31 decembrie a anului in curs.
    (2) In situatia in care foile de drum solicitate de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si de universitati au fost utilizate, acestea vor face o comanda suplimentara pentru anul in curs, pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie a anului in curs, care va fi onorata de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in termen de 30 de zile.
    (3) Pentru anul 2002 comenzile se fac in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Pentru anul 2002 inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti/universitatile vor ridica foile de drum in perioada 1 - 15 septembrie 2002 si vor incepe distribuirea, in baza solicitarilor primite de la elevi si studenti, astfel incat beneficiarii sa fie in posesia foilor de drum la data de 1 octombrie 2002.
    (5) Incepand cu data de 1 octombrie 2002 calatoria pe calea ferata a elevilor si studentilor se face pe baza de foi de drum, abonamente lunare si bilete de calatorie in grup pentru elevi si studenti, eliberate conform prezentelor norme metodologice.
    (6) Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti/universitatile, in baza instiintarii primite de la subunitatile Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., vor ridica foile de drum pentru a fi distribuite catre elevi si studenti.
    (7) Distribuirea foilor de drum catre elevi si studenti se va efectua prin institutiile de invatamant preuniversitar si universitar, in baza solicitarii elevilor si studentilor.
    Art. 6
    Legitimatiile de calatorie cu tarif redus pe calea ferata pentru elevi si studenti se pun la dispozitie inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti si universitatilor astfel:
    a) foile de drum pentru elevi si studenti, brosate in carnete a cate 100 de file, se vor tipari de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pe baza comenzilor centralizate prin subunitatile sale teritoriale;
    b) repartizarea foilor de drum pentru elevi si studenti catre inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si universitati se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire;
    c) abonamentele lunare pentru elevi si studenti se vor elibera prin casele de bilete ale agentiilor de voiaj C.F.R. si statiilor C.F.R. autorizate, pe baza de tabele nominale sau adeverinte emise de institutiile de invatamant de stat si particular acreditat din care fac parte elevii si studentii solicitanti, cu achitarea pe loc a sumei datorate de utilizatori (pretul inscris pe abonament). Tabelele/adeverintele vor cuprinde antetul unitatii de invatamant si stampila acesteia, numele si prenumele elevului/studentului, codul numeric personal, numarul legitimatiei de student sau al carnetului de elev. Adeverintele/tabelele nominale raman valabile intregul an scolar/universitar;
    d) biletele de calatorie in grup sunt eliberate de casierii C.F.R. de la statii sau agentii de voiaj, pe baza de tabel nominal in 3 exemplare, la care sunt anexate foile de drum pentru fiecare membru al grupului, inclusiv pentru cadrul didactic. Pentru cadrul didactic insotitor reducerea se acorda pe baza adeverintei emise de institutia de invatamant din care face parte sau care organizeaza actiunea, din care sa reiasa: numele si prenumele cadrului didactic, destinatia si numarul membrilor grupului pe care ii insoteste. Tabelele vor cuprinde antetul unitatii de invatamant si stampila acesteia, numele si prenumele elevilor/studentilor, codul numeric personal al acestora, numerele carnetelor de elev sau legitimatiilor de student si vor fi vizate de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti sau de universitati.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata, inclusiv cele legate de tiparirea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a foilor de drum si a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti, se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat.
    (2) Decontarea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a facilitatilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare.
    (3) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 9
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                    FOAIE DE DRUM PENTRU ELEVI, STUDENTI

    Fata
 ______________________________________________________________________________
|         ________________   _________________________________________________ |
|        | S.N.T.F.C.     ||| _______________________________________________ ||
|        | "CFR Calatori" |||| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|||
|        | S.A.           ||||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|||
|        | Seria A  200.. ||||17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  |||
|        |                ||||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|||
|        | Cupon statistic|||| I| II|III| IV| V| VI| VII|VIII| IX| X| XI| XII|||
|        | al foii de drum||||__|___|___|___|__|___|____|____|___|__|___|____|||
|        | pentru elevi,  |||                                                 ||
|        | studenti       |||          S.N.T.F.C. "CFR Calatori" S.A.         ||
|        |                |||                                      Clasa 2    ||
|        |Tren            ||| Seria A                           tren persoane ||
|        |persoane clasa 2|||                                       200...    ||
|        |                |||                 FOAIE DE DRUM                   ||
|        |Nr.             |||            PENTRU ELEVI, STUDENTI               ||
|        |legitimatie ... |||                                                 ||
|        |CNP ........... ||| D-l ........................................... ||
|Tipo-   |De la statia .. ||| CNP ........................................... ||
|grafia  |La statia ..... ||| Nr. legitimatie (carnet) ...................... ||
|FILARET,|Ruta .......... ||| Valabil cu legitimatia de calatorie nr. ....... ||
| cd     |Km ............ ||| De la statia ........... la statia ............ ||
| xxxx/  |Lei             ||| Ruta ...................... km ................ ||
| 2002   |   __           |||    __                                           ||
|        | /    \  EMITENT|||  /    \                                         ||
|        ||      | ...... ||| |      |    EMITENT ..............              ||
|        | \____/         |||  \____/                                         ||
|        |________________|||_________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|

    Verso
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|       INSTRUCTIUNI                                                           |
|                                                                              |
| 1. Foaia de drum pentru elevi, studenti                                      |
| este nominala, netransmisibila si                                            |
| completata cu toate datele cerute.                                           |
| 2. Foaia de drum pentru elevi, studenti                ATENTIE               |
| nu tine loc de legitimatie de calatorie.                                     |
| Este valabila numai insotita de               1. Foaia de drum se            |
| legitimatia (carnet) de elev sau student      completeaza cu cerneala sau    |
| cu viza unitatii de invatamant.               pix cu pasta                   |
| 3. Foaia de drum pentru elevi, studenti       2. Calatorul trebuie sa        |
| este valabila numai una calatorie (dus)       completeze rubricile           |
| - insotita de biletul de calatorie            "nume", "de la statia",        |
| C.F.R. (cu numarul mentionat pe fata          "la statia".                   |
| biletului si cu viza statiei de plecare).     "CNP-ul", "nr. legitimatie".   |
| 4. Nu se admit modificari, corecturi          3. Casierul completeaza ruta   |
| chiar rectificate.                            potrivit indicatiilor          |
|    ______________________________             calatorului valabil cu         |
|   |    VIZA      |      VIZA     |            legitimatia nr., Km si         |
|   |   statiei    |       de      |            valoarea in lei.               |
|   |  la plecare  |  intrerupere  |                                           |
|   |______________|_______________|                                           |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

      ABONAMENT LUNAR CU NUMAR NELIMITAT DE CALATORII PENTRU ELEVI SI STUDENTI

    Fata
 __________________________________________  __________________________________
|                      ___________________ ||                                  |
| CFR Calatori - S.A. |   _______________ ||| Societatea Nationala de Transport|
|                     | /     CFR         |||        Feroviar de Calatori      |
|                     |(__o_o___o_o__     ||| CFR         CFR Calatori - S.A.  |
|           ______    |___________________||| ABONAMENT - clasa 2              |
|  Seria A |______|    La tren de rang     ||    Lunar cu numar nelimitat de   |
|                      superior este       ||    calatorii pentru elevi si     |
| Cupon de control     valabil numai cu    ||             studenti             |
| al abonamentului     plata diferentelor  ||          tren de persoane        |
| lunar cu numar       tarifare            ||             ____________         |
| nelimitat de         corespunzatoare     ||    Seria A |____________|        |
| calatorii pentru                         ||  ______________________________  |
| elevi si studenti                        || |                 ____________ | |
| Tren persoane                            || | CFR Calatori  /  CFR         | |
|                                          || | - S.A.       (__o_o__o_o_    | |
|                                          || |______________________________| |
|__________________________________________||__________________________________|

    Verso
 ____________________________________________________
|   ____________________________________________     : ->
|  |   Valabil la tren de    | Stampila CFR si  |    :
|  |         PERSOANE        |    semnatura     |    :
|  |_________________________|     emitent      |    :
|  Nume si prenume ..........|__________________|    :
| ...........................                        :
|      Leg. Student                                  :
| Nr. ------------- .........                        :
|       Cr. elev                                     :
|                                                    :
| CNP: ......................                        :
|  _______________________________________________   :
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|  :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  :
| |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  |  :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  :
|____________________________________________________:
 ______________________________________________________________________________
: De la statia ................       __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ |
: pana la statia ..............      |  |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90|  ||
: via .........................      |Km|___|___|___|___|___|___|___|___|__|Km||
: Distanta ................. km      |  |100|120|140|160|180|200|250|300|  |  ||
: Tarif ................... lei      |__|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__||
: Valabil de la ...............             Clasa 2 - Tren de persoane         |
: pana la .....................          Valabil de la .... pana la .......... |
: _ __ ___ __ _ __ ___ ____ __ _ __ ___  De la statia ........ La ............ |
:|I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII| Via ......... Km ........ Lei ....... |
:|_|__|___|__|_|__|___|____|__|_|__|___|                                       |
:______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la normele metodologice

         INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    1. Inspectoratul Scolar al Judetului Alba
    2. Inspectoratul Scolar al Judetului Arad
    3. Inspectoratul Scolar al Judetului Arges
    4. Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau
    5. Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor
    6. Inspectoratul Scolar al Judetului Bistrita-Nasaud
    7. Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani
    8. Inspectoratul Scolar al Judetului Braila
    9. Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov
    10. Inspectoratul Scolar al Judetului Buzau
    11. Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi
    12. Inspectoratul Scolar al Judetului Caras-Severin
    13. Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj
    14. Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta
    15. Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna
    16. Inspectoratul Scolar al Judetului Dambovita
    17. Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj
    18. Inspectoratul Scolar al Judetului Galati
    19. Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu
    20. Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj
    21. Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita
    22. Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara
    23. Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita
    24. Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi
    25. Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures
    26. Inspectoratul Scolar al Judetului Mehedinti
    27. Inspectoratul Scolar al Judetului Mures
    28. Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt
    29. Inspectoratul Scolar al Judetului Olt
    30. Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova
    31. Inspectoratul Scolar al Judetului Satu Mare
    32. Inspectoratul Scolar al Judetului Salaj
    33. Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu
    34. Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava
    35. Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman
    36. Inspectoratul Scolar al Judetului Timis
    37. Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea
    38. Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea
    39. Inspectoratul Scolar al Judetului Vaslui
    40. Inspectoratul Scolar al Judetului Vrancea
    41. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
    42. Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov.

                   UNIVERSITATILE DE STAT DIN ROMANIA

    U01 Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
    U02 Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
    U03 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti
    U04 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti
    U05 Universitatea din Bucuresti
    U06 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
    U07 Academia de Studii Economice din Bucuresti
    U08 Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti
    U09 Universitatea de Arte din Bucuresti
    U10 Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti
    U11 Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti
    U12 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti
    U13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
    U14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
    U15 Universitatea din Bacau
    U16 Universitatea de Nord din Baia Mare
    U17 Universitatea "Transilvania" din Brasov
    U18 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
    U19 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca
    U20 Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
    U21 Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca
    U22 Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
    U23 Academia de Arta si Design din Cluj-Napoca
    U24 Universitatea "Ovidius" din Constanta
    U25 Universitatea Maritima din Constanta
    U26 Universitatea din Craiova
    U27 Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
    U28 Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
    U29 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
    U30 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi
    U31 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
    U32 Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi
    U33 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi
    U34 Universitatea din Oradea
    U35 Universitatea din Petrosani
    U36 Universitatea din Pitesti
    U37 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
    U38 Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita
    U39 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
    U40 Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
    U41 Universitatea "Valachia" din Targoviste
    U42 Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu
    U43 Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures
    U44 Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures
    U45 Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures
    U46 Universitatea "Politehnica" din Timisoara
    U47 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
    U48 Universitatea de Vest din Timisoara
    U49 Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara

                    UNIVERSITATI PARTICULARE ACREDITATE

    1. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad
    2. Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti
    3. Universitatea "Emanuel" din Oradea
    4. Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti
    5. Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti
    6. Universitatea "George Bacovia" din Bacau
    7. Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din Bucuresti
    8. Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti
    9. Universitatea "Romano-Americana" din Bucuresti
    10. Universitatea "Hyperion" din Bucuresti

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                ARONDAREA
    judetelor pe regionale de transport feroviar de calatori

_____________________________________________________
                          Judetul
 Regionala   ________________________________________
             Numele judetului  Resedinta
_____________________________________________________
 Bucuresti   Bucuresti         Bucuresti
             Ilfov
             Prahova           Ploiesti
             Dambovita         Targoviste
             Giurgiu           Giurgiu
_____________________________________________________
 Craiova     Dolj              Craiova
             Mehedinti         Drobeta-Turnu Severin
             Gorj              Targu Jiu
             Valcea            Ramnicu Valcea
             Olt               Slatina
             Arges             Pitesti
             Teleorman         Alexandria
_____________________________________________________
 Timisoara   Timis             Timisoara
             Caras-Severin     Resita
             Hunedoara         Hunedoara
             Arad              Arad
_____________________________________________________
 Cluj        Cluj              Cluj-Napoca
             Bihor             Oradea
             Maramures         Baia Mare
             Satu Mare         Satu Mare
             Salaj             Zalau
             Bistrita-Nasaud   Bistrita
_____________________________________________________
 Brasov      Brasov            Brasov
             Sibiu             Sibiu
             Alba              Alba Iulia
             Mures             Targu Mures
             Harghita          Miercurea-Ciuc
             Covasna           Sfantu Gheorghe
_____________________________________________________
 Iasi        Iasi              Iasi
             Botosani          Botosani
             Suceava           Suceava
             Neamt             Piatra-Neamt
             Bacau             Bacau
             Vaslui            Vaslui
_____________________________________________________
 Galati      Galati            Galati
             Buzau             Buzau
             Vrancea           Focsani
             Braila            Braila
_____________________________________________________
 Constanta   Constanta         Constanta
             Tulcea            Tulcea
             Ialomita          Slobozia
             Calarasi          Calarasi
_____________________________________________________

    ANEXA 2

                             NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevi si studenti

    Art. 1
    Pentru calatoria cu tarif redus cu metroul a elevilor si studentilor din invatamantul de stat si particular acreditat Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare Metrorex - S.A., elibereaza abonamente lunare - cartele magnetice cu 50% reducere -, denumite in continuare abonamente lunare pentru elevi si studenti.
    Art. 2
    Abonamentele lunare pentru elevi si studenti se elibereaza pentru elevii si studentii care urmeaza cursurile invatamantului preuniversitar, superior de stat si particular acreditat, invatamantului postliceal, postuniversitar si de masterat la institutiile de invatamant cu sediul in municipiul Bucuresti, cuprinse in listele comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii catre Metrorex - S.A., liste care vor fi actualizate ori de cate ori apar modificari in structura acestor unitati.
    Art. 3
    (1) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti se elibereaza la centrele special amenajate in statiile de metrou, de catre casierul de serviciu care completeaza un tabel nominal cu urmatoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numarul si seria actului doveditor (carnet de elev, legitimatie de elev/student sau legitimatie de student pentru reducere la transport, toate vizate la zi de institutia de invatamant, act de identificare), numarul cartelei emise.
    (2) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti este valabil numai insotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de elev sau student beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.
    Art. 4
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de Metrorex - S.A. pe baza centralizatoarelor intocmite in statiile unde se elibereaza abonamentele lunare pentru elevi si studenti.
    (2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat.
    Art. 5
    Tiparirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectueaza de Metrorex - S.A., iar costul tiparirii intra in pretul abonamentului.
    Art. 6
    Decontarea de catre Metrorex - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua lunar, prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare, pe baza unui centralizator insotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.
    Art. 7
    Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 2, modelul formularului "Centralizator al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti" este prezentat in anexa nr. 3 si modelul formularului "Centralizator de decont" este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 8
    Metrorex - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele Norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil

                                  MODELUL
    abonamentului lunar pentru elevi si studenti
  __ ___________________________________   ________________________________
 |  | |         PENTRU                  | |   SERIA            PANA LA:    |
 |  | |    ELEVI SI STUDENTI            | | ABONAMENT  LUNAR STUDENT - ELEV|
 |  | |                               A | | ---------  LEI          50%    |
 |  | | Abonamentul este valabil      B | | ============================== |
 |  | | numai insotit de legitimatia  O | |                                |
 |  | | de elev/student               N | |                                |
 |  | | Abonamentul este supus        A | |                                |
 |  | | verificarilor suplimentare    M | |                                |
 |  | | si va fi anulat in cazul      E | |                                |
 |  | | utilizarii de catre alta      N | |                                |
 |  | | persoana                      T | |                                |
 |  | | In cazul deteriorarii           | |                                |
 |  | | cartelei din vina             L | |                                |
 |  | | cumparatorului METROREX este  U | |                                |
 |  | | absolvit de orice raspundere  N | |                                |
 |  | | raspundere                    A | |                                |
 |  | |                               R | |                                |
 |  | |         ________                | |                                |
 |  | |        \        /               | |                                |
 |  | |          \    /                 | |                                |
 |  | |            \/                   | |                                |
 |__|_|_________________________________| |________________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    SOCIETATEA COMERCIALA "METROREX" - S.A.

                               TABEL NOMINAL
pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

                                 - model -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Solicitant | Numarul si seria | Seria si numarul |  Numarul |
|crt.| prenumele | (E sau S)  | legitimatiei de  |     B.I./C.I.    | cartelei |
|    |           |            |   student sau    |                  |   emise  |
|    |           |            |carnetului de elev|                  |          |
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|

    NOTA:
    E = elev
    S = student
                               Casier statie,
                            .....................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    SOCIETATEA COMERCIALA "METROREX" - S.A.

                              CENTRALIZATOR
al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti

                                - model -
 ______________________________________________________________________________
|Luna ...|        Statii - case speciale pentru               | Total |  Total |
|Anul ...|        abonamente cu reducere de 50%               | bucati| valoare|
|        |____________________________________________________|       |   50%  |
|        | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia|       |        |
|        |  ...   |   ...  |   ...  |   ...  |   ...  |  ...  |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|bucati: |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|valoare |        |        |        |        |        |       |       |        |
|(lei):  |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|

                            Sef sectie comercial,
                          ........................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    SOCIETATEA COMERCIALA "METROREX" - S.A.

                          CENTRALIZATOR DE DECONT
                            luna ............

                                - model -
 ___________________________________________________________
|Nr. | Numarul de |    Valoarea   | Valoarea | Valoare cu   |
|crt.| abonamente |   unitara a   | totala   | reducere 50% |
|    |  eliberate | abonamentului | - lei -  |   - lei -    |
|    |            |    - lei -    |          |              |
|____|____________|_______________|__________|______________|
| 0  |      1     |       2       |3 = 1 x 2 |  4 = 3 x 50% |
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|

           Director general,                        Director economic,
         .....................                     ....................

                                                        Vizat CFP


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 360/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 360 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 360/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu