E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 357/181 din 14 aprilie 2003

pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 357 din 14 aprilie 2003
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 181 din 4 aprilie 2003
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 271 din 18 aprilie 2003

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 14 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Prescriptiile cu destinatie pediatrica se deconteaza numai pentru medicamentele de folosinta pediatrica, conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificative, in care varsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat, dupa caz."
    2. In anexa nr. 1 se introduce articolul 14^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    In cazul prescriptiilor medicale care cuprind denumirea comerciala a medicamentului se deconteaza de casele de asigurari de sanatate numai medicamentele cu denumirile comerciale prevazute in Lista cu medicamente (denumiri comerciale) care se aproba prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, elaborata pe baza Listei cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, aprobata prin hotarare a Guvernului."
    3. Anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 4

                            CRITERII
de selectie a farmaciilor in vederea incheierii contractului

    I. Conditii prealabile pentru negociere:
    - farmacia trebuie sa fie autorizata si acreditata;
    - farmacia trebuie sa prezinte stocul de medicamente, inclusiv OTC-uri, semnat de farmacistul-diriginte; casele de asigurari de sanatate verifica inainte de incheierea contractului de furnizare de medicamente stocul declarat. Se verifica daca stocul fizic corespunde la 20 de medicamente care apar cel mai des in prescriptiile aferente lunii decembrie 2002, aduse spre decontare de catre farmacie, cu stocul declarat de farmacistul-diriginte;
    - farmacia trebuie sa prezinte certificatul de inregistrare la camera de comert si industrie, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de comert cu amanuntul al produselor medicamentoase.

    II. Conditii de incheiere a contractului
    - Casele de asigurari de sanatate incheie contracte numai cu farmaciile care indeplinesc toate criteriile de mai sus."
    4. Litera b) a articolului 6 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala, astfel:
    - platile pentru activitatea curenta a anului 2003 se efectueaza la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate;
    - plata obligatiilor restante catre farmacii se va efectua pana la sfarsitul lunii aprilie, in ordinea cronologica a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurari de sanatate, conform actelor aditionale incheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate in anul 2003."
    5. Articolul 9 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ........., respectiv de .......... a fiecarei luni."
    6. Articolul 10 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Valoarea contractului*) este de .......... lei, din care:
    - trimestrul I ........... lei;
    - trimestrul II .......... lei;
    - trimestrul III ......... lei;
    - trimestrul IV .......... lei.
------------
    *) Valoarea contractului include si obligatiile restante de plata catre farmacii, ale caselor de asigurari de sanatate, aferente anului 2002, cu specificarea distincta a sumei respective."

    7. Art. 11 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Decontarea prescriptiilor cu sau fara contributie personala se face astfel:
    - platile pentru activitatea curenta a anului 2003 se efectueaza la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate; decontarea sumelor aferente trimestrului IV 2003 se face in ordine cronologica la 90 de zile in trimestrul I 2004;
    - plata obligatiilor restante catre farmacii se va efectua pana la sfarsitul lunii aprilie, in ordinea cronologica a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurari de sanatate, conform actelor aditionale incheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate in anul 2003."
    8. Articolul 14 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Neplata, din vina exclusiva a caselor de asigurari de sanatate, la termen de 90 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevazute in contracte atrage penalitati de intarziere, stabilite in contracte, care nu pot depasi penalitatile de intarziere datorate neachitarii la termenul stabilit a obligatiilor bugetare."
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

        Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                             Eugeniu TurleaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 357/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 357 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu