E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 357/181 din 14 aprilie 2003

pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 357 din 14 aprilie 2003
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 181 din 4 aprilie 2003
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 271 din 18 aprilie 2003

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 14 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Prescriptiile cu destinatie pediatrica se deconteaza numai pentru medicamentele de folosinta pediatrica, conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificative, in care varsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat, dupa caz."
    2. In anexa nr. 1 se introduce articolul 14^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    In cazul prescriptiilor medicale care cuprind denumirea comerciala a medicamentului se deconteaza de casele de asigurari de sanatate numai medicamentele cu denumirile comerciale prevazute in Lista cu medicamente (denumiri comerciale) care se aproba prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, elaborata pe baza Listei cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, aprobata prin hotarare a Guvernului."
    3. Anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 4

                            CRITERII
de selectie a farmaciilor in vederea incheierii contractului

    I. Conditii prealabile pentru negociere:
    - farmacia trebuie sa fie autorizata si acreditata;
    - farmacia trebuie sa prezinte stocul de medicamente, inclusiv OTC-uri, semnat de farmacistul-diriginte; casele de asigurari de sanatate verifica inainte de incheierea contractului de furnizare de medicamente stocul declarat. Se verifica daca stocul fizic corespunde la 20 de medicamente care apar cel mai des in prescriptiile aferente lunii decembrie 2002, aduse spre decontare de catre farmacie, cu stocul declarat de farmacistul-diriginte;
    - farmacia trebuie sa prezinte certificatul de inregistrare la camera de comert si industrie, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de comert cu amanuntul al produselor medicamentoase.

    II. Conditii de incheiere a contractului
    - Casele de asigurari de sanatate incheie contracte numai cu farmaciile care indeplinesc toate criteriile de mai sus."
    4. Litera b) a articolului 6 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au incheiat contracte, in limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala, astfel:
    - platile pentru activitatea curenta a anului 2003 se efectueaza la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate;
    - plata obligatiilor restante catre farmacii se va efectua pana la sfarsitul lunii aprilie, in ordinea cronologica a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurari de sanatate, conform actelor aditionale incheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate in anul 2003."
    5. Articolul 9 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ........., respectiv de .......... a fiecarei luni."
    6. Articolul 10 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Valoarea contractului*) este de .......... lei, din care:
    - trimestrul I ........... lei;
    - trimestrul II .......... lei;
    - trimestrul III ......... lei;
    - trimestrul IV .......... lei.
------------
    *) Valoarea contractului include si obligatiile restante de plata catre farmacii, ale caselor de asigurari de sanatate, aferente anului 2002, cu specificarea distincta a sumei respective."

    7. Art. 11 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Decontarea prescriptiilor cu sau fara contributie personala se face astfel:
    - platile pentru activitatea curenta a anului 2003 se efectueaza la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate; decontarea sumelor aferente trimestrului IV 2003 se face in ordine cronologica la 90 de zile in trimestrul I 2004;
    - plata obligatiilor restante catre farmacii se va efectua pana la sfarsitul lunii aprilie, in ordinea cronologica a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurari de sanatate, conform actelor aditionale incheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate in anul 2003."
    8. Articolul 14 din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Neplata, din vina exclusiva a caselor de asigurari de sanatate, la termen de 90 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevazute in contracte atrage penalitati de intarziere, stabilite in contracte, care nu pot depasi penalitatile de intarziere datorate neachitarii la termenul stabilit a obligatiilor bugetare."
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

        Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                             Eugeniu TurleaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 357/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 357 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu