Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 334 din 19 aprilie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A., aflata sub autoritatea  Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 11 mai 2007In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A*).

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Compania Naţională a Căilor Ferate „CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „CFR"-SA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007

                                                                                                                                mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BUGET CONSOLIDAT

2006 Preliminat

2007 Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

1,808,568.94

2,829,812.87

1,021,243.93

156.47

I

VENITURI   TOTALE

2

1,381,785.83

1,775,097.00

393,311.17

128.46

1

Venituri din exploatare-total din care:

3

1,357,591.49

1,729,251.50

371,660.01

127.38

a) producţia vânduta

4

204,179.79

312,771.76

108,591.97

153.18

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

3,613.35

4,316.00

702.65

119.45

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

6

37,716.60

75,000.00

37,283.40

198.85

-subvenţii conform prevederilor in vigoare

6a

0.00

75,000.00

75,000.00

-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica

6b

37,716.60

0.00

-37,716.60

0.00

d) Proiect TSSP-ptr. activitatea de intretinere si reparaţii- BIRD

7

0.00

84,900.00

84,900.00

e) producţia imobilizata

8

1,172.51

1,345.00

172.49

114.71

f)alte venituri din exploatare din care:

9

1,110,909.24

1,250,918.74

140,009.50

112.60

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

251.00

250.00

-1.00

99.60

- taxa de utilizare a infrastructurii.din care:

10

1,002,700.99

1,023,215.00

20,514.01

102.05

- alte venituri din exploatare

11

108,208.25

227.453.74

119,245.49

210.20

2

Venituri financiare- total din care:

12

24,194.34

45,845.50

21,651.16

189.49

a) venituri din interese de participare

13

0.00

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

14

7.00

10.00

3.00

142.86

«venituri din dobânzi

15

3,743.24

3,928.09

184.85

104.94

d)alte venituri financiare

16

20,444.10

41,907.41

21,463.31

204.99

3

Venituri extraordinare din care:

17

0.00

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care:

18

426,783.11

1,054,715.87

627,932.76

247.13

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

19

0.00

0.00

0.00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

20

122,062.51

123,178.00

1,115.49

100.91

alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi

21

78,628.99

89,786.00

11,157.01

114.19

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

22

572.37

280.00

-292.37

48.92

contribuţia Guvernului României af.cred.ext. (IFI)

23

76,355.64

175,000.00

98,644.36

229.19

transfer neeligibil ISPA

24

5,447.67

51,237.00

45,789.33

940.53

transfer aferent Fd. National Preaderare

25

21,887.93

144,109.87

122,221.94

658.40

fonduri externe nerambursabile

26

121,828.00

471,125.00

349,297.00

386.71

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

27

2,138,718.41

2,815,350.25

676,631.84

131.64

II

CHELTUIELI TOTALE

28

1,711,935.30

1,760,634.38

48,699.08

102.84

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

29

1,686,344.72

1,747,444.34

61,099.62

103.62

a)cheltuieli materiale

30

147,597.14

105,675.46

-41,921.68

71.60

b)alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa)

31

81,102.73

95,464.51

14,361.78

117.71

c)cheltuieli privind mărfurile

32

274.14

330.31

56.17

120.49

d)cheltuieli cu personalul, din care:

33

871,906.44

1,032,566.12

160,659.68

118.43

-salarii

34

650,191.97

736,411.74

86,219.77

113.26

-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:

36

193,670.02

202,513.22

8,843.20

104.57

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

37

132,184.98

143,600.28

11,415.30

108.64

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

38

16,227.58

14,728.23

-1,499.35

90.76

- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociaie de sănătate cf.legii nr.95/2006

39

45,257.46

44,184.71

-1,072.75

97.63

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

40

28,044.45

93,641.16

65,596.71

333.90

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

41

26,794.46

37,254.94

10,460.48

139.04

- cheltuieli sociale 2 %,din care:

41a

11,932.30

14,728.23

2,795.93

123.43

- tichete de cresa ( cf. art. 3 din L 193/2006)

41b

0.00

0.00

0.00

-tichete cadou pentru ch. sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)

41c

0.00

0.00

0.00

- fond accidente de munca si boli profesionale

41d

14,862.16

20,685.68

5,823.52

139.18

-fond de garantare creanţe salariale(lg.200/2006)

41e

0.00

1,841.03

1,841.03

- tichete de masa

42

1,249.99

56,386.22

55,136.23

4,510.93

INDICATORI

Nr. rd.

BUGET CONSOLIDAT

2006 Preliminat

2007 Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

43

300,304.00

156,069.00

-144,235.00

51.97

f)aiustarea valorii activelor circulante

44

828.39

1,100.00

271.61

132.79

q)alte cheltuieli de exploatare din care:

45

284,331.88

356,238.94

71,907.06

125.29

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

46

284,331.88

356,238.94

71,907.06

125.29

- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport

47

0.00

75,000.00

75,000.00

- transferuri pentru reparaţii curente la infr.feroviara publica

48

19,864.62

0.00

-19,864.62

0.00

- reparaţii capitale infrastructura privata

49

3,510.29

10,000.00

6,489.71

284.88

- cheltuieli de intr. si rep. la infr.publica din credit TSSP

50

0.00

84,900.00

84,900.00

- alte chelt. cu servicii executate de terţi -surse proprii

51

142,690.70

67,519.74

-75,170.96

47.32

- cheltuieli de protocol,din care:

52

277.24

388.19

110.95

140.02

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L193/2

52a

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

67.62

195.00

127.38

288.38

- tichete cadou pt ch. de reclama si public.(art.2 din L19.

53a

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul

pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L

53b

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli cu sponsorizarea

54

20.00

30.00

10.00

150.00

-alte cheltuieli, din care:

55

0.00

0.00

0.00

- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale

56

0.00

0.00

0.00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

57

0.00

0.00"

0.00

2

Cheltuieli financiare total ,din care:

58

13,760.58

13,190.04

-570.54

95.85

- cheltuieli privind dobânzile

59

8,422.93

7,995.67

-427.26

94.93

- alte cheltuieli financiare

60

5,337.65

5,194.37

-143.28

97.32

3

Cheltuieli extraordinare

61

11,830.00

0.00

-11,830.00

0.00

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care

62

426,783.11

1,054,715.87

627,932.76

247.13

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

63

0.00

0.00

0.00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

64

122,062.51

123,178.00

1,115.49

100.91

alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi

65

78,628.99

89,786.00

11,157.01

114.19

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

66

572.37

280.00

-292.37

48.92

contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)

67

76,355.64

175,000.00

98,644.36

229.19

transfer neeligibil ISPA

68

5,447.67

51,237.00

45,789.33

940.53

transfer aferent Fd. National Preaderare

69

21,887.93

144,109.87

122,221.94

658.40

fonduri externe nerambursabile

70

121,828.00

471,125.00

349,297.00

386.71

III

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) *

71

-330,149.47

14,462.62

344,612.09

-4.38

IV

ALTE CHELTUIELI  DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM  LEGII, din

care:

72

0.00

0.00

0.00

- fond de rezerva

73

0.00

0.00

0.00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

74

0.00

0.00

0.00

VI

IMPOZIT PE PROFIT

75

0.00

0.00

0.00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:

76

0.00

0.00

0.00

1

Rezerve legale

77

0.00

0.00

0.00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

78

0.00

0.00

0.00

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de leg<

79

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele cofinantate din imprumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

80

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

81

0.00

0.00

0.00

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana ia 10% pentru participarea salariaţilor la profit

82

0.00

0.00

0.00

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

0.00

0.00

0.00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finanţare

84

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

BUGET CONSOLIDAT

2006 Preliminat

2007 Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

85

725,612.39

785,170.96

59,558.57

108.21

1

Surse proprii.din care:

86

73,892.39

155,704.96

81,812.57

210.72

- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele externe din surse proprii

87

39,346.62

89,734.00

50,387.38

228.06

2

Alocaţii de la buget

88

71,494.00

34,000.00

-37,494.00

47.56

3

Credite bancare:

89

580,226.00

592,995.00

12,769.00

102.20

-interne

90

0.00

-externe

91

580,226.00

592,995.00

12,769.00

102.20

4

Alte surse

92

0.00

2,471.00

2,471.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

93

723,881.99

785,170.96

61,288.97

108.47

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

94

723,881.99

785,170.96

61,288.97

108.47

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

95

0.00

0.00

0.00

-interne

96

0.00

0.00

0.00

-externe

97

0.00

0.00

0.00

X

REZERVE, din care:

98

4,621.79

4,917.28

295.49

106.39

1

Rezerve legale

99

837.90

728.13

-109.77

86.90

2

Rezerve statutare

100

0.00

0.00

0.00

3

Alte rezerve

101

3,783.89

4,189.15

405.26

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

102

1

Venituri totale

103

1,381,785.83

1,775,097.00

393,311.17

128.46

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

104

1,711,935.30

1,760,634.38

48,699,08

102.84

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

105

36,632

37,251

619

101.69

4

Nr.mediu de personal total

106

35,745

37,187

1,442

104.03

5

Fond de salarii

107

650,191.97

736,411.74

86,219.77

113.26

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

109

b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:

110

122.42

140.78

18.36

115.00

- sporuri .adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

111

127.96

45.00

-82.96

35.17

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din oue 79/2001

112

49.00

49.00

0.00

100.00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

113

646,984.58

733,082.39

86,097.81

113.31

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

114

1.57

1.64

0.07

104.46

e) alte cheltuieli cu personalul

115

3,084.97

3,188.57

103.60

103.36

6

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)

116

1,508.76

1,643.23

134.47

108.91

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi curente

117

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

118

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km ./nr.mediu personal) **

119

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1000l

120

1,238.93

991.85

-247.08

80.06

11

Plaţi restante-total

121

2,059,434.50

2,036,090.26

-23,344.24

98.87

-preturi curente

122

2,059,434.50

2,035,820.26

-23,614.24

98.85

-preturi comparabile

123

2,152,109.05

2,035,820.26

-116,288.79

94.60

12

Creanţe restante-total

124

782,960.41

778,727.84

-4,232.57

99.46

-preturi curente

125

782,960.41

778,727.84

-4,232.57

99.46

-preturi comparabile

126

818,193.63

778,727.84

-39,465.79

95.18

* Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001.

* * Productivitatea muncii in unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având in vedere specificul activităţii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „CFR"-SA

CODUL UNIC DE INREGISTRARE:11054529

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CNCF„CFR" SA PE ANUL 2007

                                                                                                                                              mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

CN CF„CFR-SA

2006 Preliminat

2007

Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

1,707,929.11

2,735,519.87

1,027,590.76

160.17

I

VENITURI   TOTALE

2

1,281,146.00

1,680,804.00

399,658.00

131.20

1

Venituri din exploatare-total din care:

3

1,257,092.72

1,635,104.00

378,011.28

130.07

a) producţia vânduta

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

3,243.27

3,405.00

161.73

104.99

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

6

37,716.60

75,000.00

37,283.40

198.85

-subvenţii conform prevederilor in vigoare

6a

0.00

75,000.00

75,000.00

-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica

6b

37,716.60

0.00

-37,716.60

0.00

d) Proiect TSSP-ptr. activitatea de intretinere si reparaţii- BIRD

7

0.00

84,900.00

84,900.00

e) producţia imobilizata

8

42.55

45.00

2.45

105.76

f)alte venituri din exploatare din care:

9

1,216,090.30

1,471,754.00

255,663.70

121.02

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

- taxa de utilizare a infrastructurii.din care:

10

1,002,700.99

1,023,215.00

20,514.01

102.05

- alte venituri din exploatare

11

213,389.31

448,539.00

235,149.69

210.20

2

Venituri financiare-total din care:

12

24.053.28

45,700.00

21,646.72

189.99

a)venituri din interese de participare

13

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

14

c) venituri din dobânzi

15

3,621.23

3,802.29

181.06

105.00

d)alte venituri financiare

16

20.432.05

41,897.71

21,465.66

205.06

3

Venituri extraordinare din care:

17

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care

18

426,783.11

1,054,715.87

627,932.76

247.13

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

19

0.00

0.00

0.00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

20

122,062.51

123,178.00

1,115.49

100.91

alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi

21

78,628.99

89,786.00

11,157.01

114.19

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

22

572.37

280.00

-292.37

48.92

contribuţia Guvernului României af.cred.ext(IFI)

23

76,355.64

175,000.00

98,644.36

229.19

transfer neeligibil ISPA

24

5,447.67

51,237.00

45,789.33

940.53

transfer aferent Fd. National Preaderare

25

21,887.93

144,109.87

122,221.94

658.40

fonduri externe nerambursabile

26

121,828.00

471,125.00

349,297.00

386.71

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

27

2,034,929.11

2,735,519.87

700,590.76

134.43

II

CHELTUIELI TOTALE

28

1,608,146.00

1,680,804.00

72,658.00

104.52

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

29

1,582,616.00

1,667,704.00

85,088.00

105.38

a)cheltuieli materiale

30

126,489.27

80,000.00

-46,489.27

63.25

b)alte cheltuieli din afara   ( cu energia si apa)

31

75,926.64

90,000.00

14,073.36

118.54

c) cheltuieli privind mărfurile

32

d)cheltuieli cu personalul, din care:

33

690,823.53

830,169.41

139,345.88

120.17

-salarii

34

514,101.30

586,712.00

72,610.70

114.12

-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:

36

152.230.00

161,345.80

9,115.80

105.99

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

37

103,698.00

114,408.84

10,710.84

110.33

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

38

12,849.00

11,734.24

-1,114.76

91.32

- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate cf.legii nr.95/2006

39

35,683.00

35,202.72

-480.28

98.65

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

40

24,492.23

82,111.61

57,619.38

335.26

- fonduri speciale aferente fondului de salarii.din care:

41

24,492.23

29,511.61

5,019.38

120.49

- cheltuieli sociale 2 %,din care;

41a

9.848.23

11,734.24

1,886.01

119.15

- tichete de cresa( cf. art. 3 din L193/2006)

41b

- tichete cadou pentru ch. sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)

41c

-fond accidente de munca si boli profesionale

41 d

14,644.00

16,310.59

1,666.59

111.38

-fond de garantare creanţe salariale(lg.200/2006)

41 e

1,466.78

1,466.78

- tichete de masa

42

52,600.00

52,600.00

INDICATORI

Nr. rd.

CN CF„CFR"SA

2006 Preliminat

2007

Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

43

274,517.00

130,000.00

-144,517.00

47.36

f)ajustarea valorii activelor circulante

44

g)alte cheltuieli de exploatare din care:

45

414,859.56

537,534.59

122,675.03

129.57

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

46

414,859.56

537,534.59

122,675.03

129.57

- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport

47

0.00

75,000.00

75,000.00

- transferuri pentru reparaţii curente la infr.feroviara publica

48

19,864.62

-reparaţii capitale infrastructura privata

49

3,510.29

10,000.00

6,489.71

284.88

- cheltuieli de intr. si rep. la infr.publica din credit TSSP

50

0.00

84,900.00

84,900.00

- alte chelt. cu servicii executate de terţi -surse proprii

51

363,669.00

300,000.00

-63,669.00

82.49

- cheltuieli de protocol.din care:

52

212.98

300.00

87.02

140.86

- tichete de cadou pentru protocol (ct art. 2 din L193

52a

- cheltuieli de reclama si publicitate.din care:

53

0.00

100.00

100.00

- tichete cadou pt. ch. de reclama si public.(art.2 din V

53a

-tichete cadou pt campanii de marketing, scorul pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L

53b

- cheltuieli cu sponsorizarea

54

-alte cheltuieli, din care:

55

- taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale

56

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

57

2

Cheltuieli financiare total ,din care:

58

13,700.00

13,100.00

-600.00

95.62

- cheltuieli privind dobânzile

59

8,376.67

7,926.67

-450.00

94.63

- alte cheltuieli financiare

60

5,323.33

5,173.33

-150.00

97.18

3

Cheltuieli extraordinare

61

11,830.00

-11,830.00

0.00

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total.din care

62

426,783.11

1,054,715.87

627.932.76

247.13

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

63

0.00

0.00

0.00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

64

122,062.51

123,178.00

1,115.49

100.91

alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi

65

78,628.99

89,786.00

11,157.01

114.19

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

66

572.37

280.00

-292.37

48.92

contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)

67

76,355.64

175,000.00

98,644.36

229.19

transfer neeligibil ISPA

68

5,447.67

51,237.00

45,789.33

940.53

transfer aferent Fd. National Preaderare

69

21,887.93

144,109.87

122,221.94

658.40

fonduri externe nerambursabile

70

121,828.00

471,125.00

349,297.00

386.71

III

rezultat brut - (profit/pierdere)

71

-327,000.00

0.00

327,000.00

0.00

IV

ALTE CHELTUIELI  DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM  LEGII, din

care:

72

- fond de rezerva

73

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

74

VI

IMPOZIT PE PROFIT

75

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

78

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

79

4

Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele cofinantate din împrumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

80

5

Alte repartizări prevăzute de lege

81

6

participarea salariaţilor la protit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana la 10% pentru participarea salariatilorla profit

82

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finanţare

84

INDICATORI

Nr.rd.

CN CF„CFR-SA

2006 Preliminat

2007 Propuneri

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

85

682,511.00

731,762.00

49,251.00

107.22

1

Surse proprii.din care:

86

53,122.00

130,000.00

76,878.00

244.72

- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele externe din surse proprii

87

39,346.62

89.734.00

50,387.38

228.06

2

Alocaţii de la buget

88

71,494.00

34,000.00

-37,494.00

47.56

3

Credite bancare:

89

557,895.00

565,291.00

7,396.00

101.33

-interne

90

0.00

-externe

91

557,895.00

565,291.00

7,396.00

101.33

4

Alte surse

92

0.00

2,471.00

2,471.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

93

682,511.00

731,762.00

49,251.00

107.22

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

94

682,511.00

731,762.00

49,251.00

107.22

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

95

-interne

96

-externe

97

X

REZERVE, din care:

98

1

Rezerve legale

99

2

Rezerve statutare

100

3

Alte rezerve

101

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

102

1

Venituri totale

103

1,281,146.00

1,680,804.00

399,658.00

131.20

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

104

1,608,146.00

1,680,804.00

72,658.00

104.52

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

105

28,996

29,600

604.00

102.08

4

Nr.mediu de personal total

106

28,189

29,600

1,411.00

105.01

5

Fond de salarii

107

514,101.30

586,712.00

72,610.70

114.12

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

109

0.00

b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:

110

122.42

140.78

18.36

115,00

- sporuri .adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

111

36.71

45.00

8.29

122.58

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din oue 79/2001

112

49.00

49.00

0.00

100.00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

113

513,652.15

586,136.22

72,484.07

114.11

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

114

e) alte cheltuieli cu personalul

115

326.73

435.00

108.27

133.14

6

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)

116

1,518.53

1,650.21

131.68

108.67

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi curente

117

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

118

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km ./nr.mediu personal)

119

3,598.50

3,958.50

360.00

110.00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale}*1000]

120

1,255.24

1,000.00

-255.24

79.67

11

Plaţi restante-total

121

1,995,000.00

1,993,839.00

-1,161.00

99.94

-preturi curente

122

1,995,000.00

1,993,839.00

-1,161.00

99.94

-preturi comparabile

123

2,084,775.00

1,993,839.00

-90,936.00

95.64

12

Creanţe restante-total

124

705,000.00

704,577.00

-423.00

99 94

-preturi curente

125

705,000.00

704,577.00

-423.00

99.94

-preturi comparabile

126

736,725.00

704,577.00

-32,148.00

95.64

Indicator fizic de productivitate a muncii= tren km/numar mediu de personal


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 334/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 334 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu