Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3262 din 16.08.2016

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 28 septembrie 2016SmartCity1

În conformitate cu art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Serviciul profesii juridice conexe şi Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsurile necesare, potrivit competenţelor legale, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 766/C/552/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002, se abrogă. Ministrul justiţiei, Raluca Alexandra Prună Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare Articolul 1(1) Sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, reautorizare, precum şi pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat şi se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unităţile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizaţi, şi o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis pe numele Ministerului Justiţiei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula „taxă pentru autorizare operator", „taxă pentru reautorizare operator" sau, după caz, „taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent", în funcţie de scopul pentru care a fost efectuată plata, şi se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial. Articolul 2(1) Sumele aferente taxelor de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a avizelor de înscriere, prevăzute la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se plătesc de operatorii de arhivă, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranşă, până în data de 15 a lunii următoare. (2) După efectuarea plăţii taxelor, operatorul va transmite Autorităţii de Supraveghere, prin Serviciul profesii juridice conexe, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85% în contul bugetului de stat şi a cotei de 15% în contul Ministerului Justiţiei.(3) Agenţii împuterniciţi/Birourile teritoriale au obligaţia de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor efectuate. Articolul 3(1) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmeşte şi transmite trimestrial către Ministerul Finanţelor Publice situaţia privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop. (2) Ministerul Finanţelor Publice verifică situaţia încasărilor prin fiecare trezorerie şi transmite Autorităţii de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.(3) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmeşte şi transmite trimestrial către Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei, situaţia privind sumele aferente cotei de 15% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis pe numele Ministerului Justiţiei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop. (4) Direcţia financiar-contabilă verifică situaţia încasărilor în contul Ministerului Justiţiei şi transmite Autorităţii de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.(5) Situaţiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) şi (3), cuprind plăţile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor operate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare pentru fiecare operator în parte, plăţile aferente taxelor de autorizare a operatorilor şi agenţilor şi rubrici referitoare la: numărul şi data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plăţii, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiţiei, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată şi contul în care s-au plătit taxele. Articolul 4Pentru stabilirea cuantumului sumelor datorate Ministerului Justiţiei şi bugetului de stat, operatorii autorizaţi vor înainta Autorităţii de Supraveghere şi o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează: a)până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective; b)până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective; c)până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 şi ultima zi a lunii precedente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3262/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3262 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu