Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 317 din 23 august 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de gestionare a sumelor constituite din cota de 1% platita de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 27 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului si ale art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania,

    Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind modul de gestionare a sumelor constituite din cota de 1% platita de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
                               General al Guvernului,
                              Petru Serban Mihailescu

                                     Avizat
                          Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

                            p. Ministrul justitiei,
                               Doru Crin Trifoi,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind modul de gestionare a sumelor constituite din cota de 1% platita de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania

    CAP. 1
    Bugetul Fondului Romania

    Art. 1
    Fondul Romania, constituit in vederea promovarii imaginii reale a tarii in exterior, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania, se gestioneaza in regim extrabugetar de catre Secretariatul General al Guvernului si se aproba ca anexa la bugetul acestuia.
    Art. 2
    Pentru angajarea cheltuielilor si efectuarea platilor din Fondul Romania ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite.
    Art. 3
    Fondul Romania se constituie din sursele prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001.
    Art. 4
    Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului Romania se elaboreaza si se fundamenteaza de catre Secretariatul General al Guvernului la termenele prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Actiunile si proiectele pentru care se efectueaza angajamente si plati din Fondul Romania sunt prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001.
    (2) Cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului Romania reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, in cadrul carora se pot efectua angajamente si plati.

    CAP. 2
    Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului Romania

    Art. 6
    Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului Romania se deruleaza prin contul 50.30.4283422 "Disponibil pentru Fondul Romania" deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama Secretariatului General al Guvernului, in care se evidentiaza veniturile incasate pentru constituirea Fondului Romania, precum si platile dispuse de ordonatorul principal de credite.
    Art. 7
    Platitorii cotei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 vor achita sumele datorate Fondului Romania pe baza de ordine de plata pentru trezorerie intocmite distinct, in care vor mentiona in mod obligatoriu "Reprezinta cota de 1% pentru Fondul Romania aferenta trimestrului .......... anul .......".
    Art. 8
    Modificarile in cursul executiei bugetare ale prevederilor de cheltuieli in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului Romania se efectueaza in conditiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 72/1996.

    CAP. 3
    Constituirea si utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul Romania

    Art. 9
    (1) Persoanele juridice care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul Romania cota de 1% o data cu plata impozitului pe profit.
    (2) Pentru neplata la termen a cotei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 se datoreaza majorari de intarziere, calculate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    Modalitatea de calcul al contributiei de 1% este cea prevazuta in Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit (date in aplicarea art. 7), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 402/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 12 iunie 2000.
    Art. 11
    Sumele colectate in Fondul Romania vor fi folosite in exclusivitate in scopul in care a fost constituit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 12
    (1) Proiectele care se finanteaza din Fondul Romania sunt de natura celor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001. Proiectele vor cuprinde date referitoare la scopul, obiectivele, strategiile, precum si la modalitatea de realizare a actiunii - deviz, transfer bancar, contracte de finantare etc.
    (2) Comisia de evaluare constituita in temeiul art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 primeste proiectele de operatiuni propuse sa fie finantate din Fondul Romania in conditiile prevazute la alin. (1). Proiectele evaluate si acceptate sa fie realizate sunt supuse spre aprobare primului-ministru de catre secretarul executiv al Consiliului interministerial - ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Plata proiectelor aprobate se va efectua in baza documentelor justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si aprobate de secretarul executiv al Consiliului interministerial.
    (4) In statele in care Romania are reprezentante - ambasade, consulate - documentele justificative legale se confirma de catre acestea.
    Art. 13
    Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului in contul Fondului Romania se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    Art. 14
    Controlul respectarii obligatiilor de plata ale contribuabililor la Fondul Romania, in conditiile si la termenele stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001, se efectueaza de catre organele fiscale.
    Art. 15
    Persoanele juridice care datoreaza contributia la constituirea Fondului Romania, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2001, inregistreaza lunar sumele datorate Fondului Romania in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" si in creditul contului 447 "Fonduri speciale/taxe si varsaminte asimilate" - analitic "Sume datorate Fondului Romania".

    CAP. 4
    Contabilitatea executiei Fondului Romania

    Art. 16
    (1) In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 Secretariatul General al Guvernului gestioneaza sumele aferente cotei prevazute la art. 2 alin. (1) din aceeasi ordonanta, care se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    119 - "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
    119.01.13 - "Disponibil din Fondul Romania"
    337 - "Fonduri cu destinatie speciala"
    337.13 - "Fondul Romania"
    421 - "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala"
    421.13 - "Cheltuieli din Fondul Romania"
    (2) Inregistrari contabile:
    a) incasarea sumelor conform art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001:
    119.01.13 = 337.13
    b) achitarea sumelor care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli:
    421.13 = 119.01.13
    c) inregistrarea facturilor de la furnizorii si antreprenorii pentru investitii:
    421.13/art. 70 = 234.02
    d) achitarea furnizorilor si antreprenorilor pentru investitii: 234.02 = 119.01.13
    e) inregistrarea facturilor pentru achizitionarea de materiale si obiecte de inventar:
    600 = 234.01 (pentru materiale)
    421.13 = 234.01 (pentru obiecte de inventar)
    602 = 311
    f) achitarea furnizorilor de materiale si obiecte de inventar:
    234.01 = 119.01.13
    g) acordarea de avansuri, in conditiile legii, pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001:
    220 = 119.01.13
    h) justificarea sumelor acordate, care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli:
    421.13 = 220
    i) la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli:
    337.13 = 421.13
    (3) Disponibilitatile "Fondului Romania" se raporteaza in Anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" la Darea de seama contabila pentru institutiile publice si se inscriu in subsolul paginii 22, cu codul 21 si se aduna la randul 01.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 317/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 317 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 317/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu