E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 306 din 26 februarie 2002

pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 bis  din 25 aprilie 2002


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 306/2002 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 25 aprilie 2002 si este reprodus si in acest numar bis.

    Ministrul finantelor publice,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Reglementarile contabile prevazute la art. 1 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003 de catre persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001.
    (2) Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, si de catre persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, in conditiile prevazute de sectiunea a 7-a a cap. II din prezentele reglementari.
    Art. 3
    (1) Prezentele reglementari se aplica persoanelor juridice care indeplinesc cel putin doua dintre criteriile mentionate mai jos:
    a) cifra de afaceri             pana la 5 milioane euro;
    b) total active                 pana la 2,5 milioane euro;
    c) numarul mediu de salariati   pana la 50 de salariati.
    (2) Criteriile mentionate la alin. (1) sunt stabilite pe baza situatiilor financiare anuale intocmite la finele anului precedent, dupa cum urmeaza:
    - cifra de afaceri, pe baza datelor inscrise in formularul "Contul de profit si pierdere", incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
    - total active, pe baza datelor inscrise in formularul "Bilant" incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
    - numarul mediu de salariati, pe baza datelor inscrise in nota explicativa "Informatii privind salariatii, administratorii si directorii" incheiata la data de 31 decembrie a anului precedent.
    (3) Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, si de catre persoanele juridice care, desi depasesc doua dintre criteriile prevazute la alin. (1), nu sunt supuse prevederilor Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pana la data de 31 decembrie 2005.
    (4) Cifra de afaceri si total active se stabilesc pe baza ratei de schimb lei/euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent.
    Art. 4
    Incepand cu exercitiul financiar care se incheie la data de 31 decembrie 2005, daca sunt depasite in 2 ani consecutivi doua dintre criteriile mentionate la art. 3 alin. (1), persoana juridica va aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, fara posibilitatea de a reveni la reglementarile contabile simplificate.
    Art. 5
    Persoanele juridice care intra sub incidenta prezentelor reglementari, pe baza criteriilor de marime au obligatia sa asigure continuitatea aplicarii acestora.
    Art. 6
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga pct. I din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    REGLEMENTARI CONTABILE SIMPLIFICATE, ARMONIZATE CU DIRECTIVELE EUROPENE

                               CUPRINS

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    SECTIUNEA 1   ARIA DE APLICABILITATE
    SECTIUNEA 2   ORGANIZAREA CONTABILITATII
    SECTIUNEA 3   SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
    SECTIUNEA 4   APROBAREA, SEMNAREA, DEPUNEREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR
                  FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    CAP. 2
    FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    SECTIUNEA 1   STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
    SECTIUNEA 2   PRINCIPII CONTABILE
    SECTIUNEA 3   TRATAMENTE CONTABILE
    SECTIUNEA 4   PREVEDERI REFERITOARE LA BILANT

              ACTIVE IMOBILIZATE
              Reguli generale de evaluare
              Imobilizari necorporale
              Imobilizari corporale
              Imobilizari financiare

              ACTIVE CIRCULANTE
              Generalitati
              Stocuri
              Creante
              Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci

              DATORII PE TERMEN SCURT: Sume ce trebuie platite intr-o perioada
              de pana la un an

              DATORII PE TERMEN LUNG: Sume ce trebuie platite intr-o perioada
              mai mare de un an

              PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

              VENITURI IN AVANS

              CAPITAL SI REZERVE
              Capital
              Rezerve din reevaluare
              Rezerve

    SECTIUNEA 5   PREVEDERI REFERITOARE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
    SECTIUNEA 6   POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
                  FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
    SECTIUNEA 7   DISPOZITII SPECIALE PRIVIND MICROINTREPRINDERILE

    CAP. 3
    PLANUL DE CONTURI GENERAL

    CAP. 4
    FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE SI EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE
    - BILANT
    - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
    - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - EXEMPLU DE PREZENTARE
    - NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE - EXEMPLE DE PREZENTARE

    CAP. 5
    NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE

    CAP. 6
    MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ECONOMICE

    CAP. 7
    TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2002 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    SECTIUNEA 1
    ARIA DE APLICABILITATE

    1.1. - Prezentele reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, avand ca scop general armonizarea acestora cu directivele europene.
    1.2. - Prezentele reglementari privesc organizarea si conducerea contabilitatii, precum si intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, cu exceptia persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001.

    SECTIUNEA 2
    ORGANIZAREA CONTABILITATII

    Moneda
    2.1. - Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate si intr-o moneda stabila (Euro, USD etc.).

    Obligativitatea organizarii si conducerii contabilitatii
    2.2. - Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
    Persoanele juridice organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
    Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.
    Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, in functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
    In acest scop, persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice, organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare anuale simplificate; organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice.

    Documente justificative si registre de contabilitate
    2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila*1), orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune.
    2.4. - Documentele justificative cuprind, cel putin, urmatoarele elemente principale:
    a) denumirea documentului;
    b) denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul;
    c) numarul si data intocmirii acestuia;
    d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice (cand este cazul);
    e) continutul operatiunii economice si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;
    f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
    g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
    2.5. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
    2.6. - Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza, timp de 10 ani, in arhiva, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.
    Potrivit art. 26 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".
------------
    *1) Aceste prevederi sunt cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, in ordinele ministrului finantelor date in aplicarea acesteia, precum si in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998.

    Exercitiul financiar
    2.7. - Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, la oficiul registrului comertului.

    SECTIUNEA 3
    SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    3.1. - Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale simplificate.
    3.2. - Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei persoanei juridice, pentru respectivul exercitiu financiar.
    In cazuri exceptionale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, prevederile din prezentele reglementari nu se vor aplica daca ele contravin imaginii fidele a pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice. Orice asemenea derogare va fi evidentiata in notele explicative, cu motivele care au stat la baza acesteia si indicarea influentei asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice, aflata intr-unul dintre aceste cazuri.
    3.3. - Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si ale prezentelor reglementari.
    3.4. - La elaborarea prezentelor reglementari s-a avut in vedere conformitatea acestora cu prevederile directivelor europene.
    3.5. - Atunci cand aplicarea prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela, tratamentele contabile aplicate trebuie sa fie insotite de prezentarea, in notele explicative, a unor informatii suplimentare care sa fie relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

    SECTIUNEA 4
    APROBAREA, SEMNAREA, DEPUNEREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    4.1. - Situatiile financiare anuale simplificate se semneaza de persoana responsabila cu intocmirea acestora.
    4.2. - Situatiile financiare anuale simplificate se insusesc de consiliul de administratie, semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    4.3. - Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii sau asociatii aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.
    4.4. - Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport care contine, in principal, urmatoarele:
    a) o analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei unitatii la incheierea acestuia;
    b) valoarea dividendelor propuse de consiliul de administratie si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;
    c) informatii privind evenimente importante survenite dupa incheierea exercitiului financiar, care au afectat activitatea unitatii;
    d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii persoanei juridice;
    e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    f) informatii referitoare la actiunile proprii achizitionate sau detinute in orice moment in cursul exercitiului financiar;
    g) politica privind protectia mediului;
    h) informatii referitoare la sucursalele persoanei juridice.
    4.5. - Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.
    4.6. - Situatiile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    4.7. - Un exemplar al situatiilor financiare anuale simplificate, insotite de raportul cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sunt trimise, in termenul prevazut de lege, unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde persoana juridica este inregistrata.
    4.8. - In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un exemplar al acelorasi situatii, insotite de raportul auditorilor financiari/cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sunt trimise, in termenul prevazut de lege, la Oficiul registrului comertului.
    4.9. - Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare anuale simplificate sunt publicate in conformitate cu prevederile legale.
    4.10. - La cerere, raportul anual va fi disponibil tuturor actionarilor sau asociatilor. O copie a raportului anual va fi disponibil pentru consultare la sediul social al persoanei juridice.
    Pentru alte persoane decat actionarii sau asociatii, raportul anual va fi pus la dispozitie contra cost, pretul acestuia nedepasind costul sau administrativ.
    Costul administrativ al raportului anual reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a acestuia.
    Prin raport anual se intelege situatiile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor si raportul auditorilor financiari/cenzorilor.
    4.11. - In cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu se publica integral ori sunt diferite de cele intocmite conform legislatiei, se va preciza daca este vorba de o versiune prescurtata si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform legislatiei. Daca situatiile financiare anuale simplificate nu au fost depuse, acest lucru trebuie mentionat.

    CAP. 2
    FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    SECTIUNEA 1
    STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    Aspecte generale
    1.1. - Situatiile financiare anuale simplificate cuprind:
    (a) bilant;
    (b) cont de profit si pierdere;
    (c) politici contabile si note explicative.
    Optional se poate intocmi situatia fluxurilor de trezorerie.
    1.2. - Potrivit prevederilor prezentelor reglementari:
    a) Bilantul trebuie sa prezinte posturile enumerate in structura prezentata la pct. 1.11;
    b) Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte elementele enumerate in structura prezentata la pct. 1.12.
    1.3. - Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale persoanei juridice la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
    1.4. - Bilantul cuprinde toate elementele de activ, datorii si capital propriu grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.
    1.5. - Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.
    1.6. - In notele explicative, fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale simplificate conform pct. 1.4. poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii elocvente pentru utilizatorii de informatii.
    In notele explicative, fiecare element din contul de profit si pierdere poate fi dezvoltat cu orice element de venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul cerut.
    1.7. - Structura bilantului si a contului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
    1.8. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilant sau in contul de profil si pierdere, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent se prezinta intr-o coloana separata.
    1.9. - In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent pot fi recalculate si prezentate corespunzator in notele explicative. In acest scop, trebuie prezentate rezultatele recalcularii, motivele pentru care a fost facuta si modalitatea de efectuare a acesteia. In situatia in care acest lucru nu este posibil, se va prezenta acest fapt.
    1.10. - Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent. Este obligatorie respectarea numarului de rand inscris in formatul prezentat la Capitolul IV.
    1.11. - Structura bilantului este urmatoarea:

    Bilant

    A. Active imobilizate
    I. Imobilizari necorporale
    II. Imobilizari corporale
    III. Imobilizari financiare
    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creante
    (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)
    III. Investitii financiare pe termen scurt
    IV. Casa si conturi la banci
    C. Cheltuieli in avans
    D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
    E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    I. Venituri in avans
    J. Capital si rezerve
    I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    V. Rezultatul reportat
    VI. Rezultatul exercitiului financiar

    Contul de profit si pierdere
    1.12. - Structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

    Contul de profit si pierdere
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie in curs de executie
    3. Productia imobilizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli din afara
    6. Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii
    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
    b) Ajustarea valorii activelor circulante
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    Profitul sau pierderea din exploatare
    9. Venituri din interese de participare
    - din care in cadrul grupului
    10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
    - din care in cadrul grupului
    11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare
    - din care in cadrul grupului
    12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
    13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare
    - din care in cadrul grupului
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
    20. Rezultatul exercitiului financiar
    1.13. - Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, se prezinta in bilant la lit. C "Cheltuieli in avans".
    1.14. - Veniturile recunoscute inainte de data incheierii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, se prezinta in bilant la lit. I "Venituri in avans".
    1.15. - Veniturile extraordinare, respectiv cheltuielile extraordinare se prezinta in contul de profit si pierdere la pozitiile 15 si respectiv 16 din structura ceruta.

    SECTIUNEA 2
    PRINCIPII CONTABILE

    2.1. - Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale unei persoane juridice se efectueaza in conformitate cu principiile prezentate la pct. 2.2 - 2.8.
    2.2. - Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii persoanei juridice au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea.
    2.3. - Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
    2.4. - Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
    a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
    b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
    c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.
    2.5. - Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.
    2.6. - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
    2.7. - Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
    2.8. - Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, permise de reglementarile legale.

    SECTIUNEA 3
    TRATAMENTE CONTABILE

    3.1. - In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, pentru evaluarea elementelor din bilant, se stabilesc urmatoarele reguli:
    a) la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:
    - bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii;
    - bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea justa.
    In contextul prezentelor reglementari, prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv.
    In aceste cazuri, valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie;
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de achizitie;
    - bunurile produse in unitate, la cost de productie.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    Reducerile comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
    Pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise, cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie, regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final, precum si costurile de desfacere, reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit.
    In costul unui activ cu ciclu lung de fabricatie pot fi incluse si dobanzile platite la creditele bancare contractate pentru achizitia, constructia sau productia acestuia, direct atribuibile activului, pana la finalizarea sa, aferente aceleiasi perioade.
    In sensul prezentelor reglementari, prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare.
    In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari, costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat de valoarea justa atribuita activului. Aceasta situatie trebuie mentionata in notele explicative;
    b) evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.
    In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
    c) la incheierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
    Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate;
    - pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
    La fiecare data a bilantului:
    - elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau fata de cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz;
    - elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei; si
    - elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (imobilizari, stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective.
    In contextul prezentelor reglementari, prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti precum si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile.
    Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale simplificate nu au fost aprobate, acestea vor fi modificate pentru a reflecta si informatiile suplimentare;
    d) la data iesirii din unitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

    SECTIUNEA 4
    PREVEDERI REFERITOARE LA BILANT

    ACTIVE IMOBILIZATE

    REGULI GENERALE DE EVALUARE
    4.1. - Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion pentru depreciere, valoarea ce urmeaza a fi inscrisa in bilant pentru fiecare imobilizare este reprezentata de costul de achizitie sau costul de productie.
    4.2. - In cazul imobilizarilor cu durata de viata limitata, costul de achizitie sau costul de productie se va diminua in mod sistematic, pe perioada duratei de functionare a activului, prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.
    4.3. - Este obligatorie constituirea, pe seama cheltuielilor, de provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate a caror valoare s-a diminuat, indiferent daca durata de utilizare a acestora este limitata sau nu. Valoarea care trebuie inscrisa in bilant va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, in notele explicative.
    4.4. - Daca motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au incetat sa mai existe, total sau intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele explicative. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului inregistrat, se constituie un provizion suplimentar.

    IMOBILIZARI NECORPORALE

    Recunoasterea imobilizarilor necorporale
    4.5. - Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
    4.6. - Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.
    Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar catre persoana juridica. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale persoanei juridice.
    4.7. - In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:
    - cheltuielile de constituire;
    - cheltuielile de dezvoltare;
    - concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare;
    - fondul comercial;
    - alte imobilizari necorporale; si
    - imobilizarile necorporale in curs de executie.

    Cheltuielile de constituire
    4.8. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii persoanei juridice).
    4.9. - O persoana juridica poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, suma reflectata in contul de imobilizari necorporale trebuie amortizata potrivit legii, iar elementele de natura cheltuielilor de constituire se prezinta detaliat in notele explicative.

    Cheltuielile de dezvoltare
    4.10. - Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.
    Exemple de activitati de dezvoltare sunt:
    a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;
    b) proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;
    c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga; si
    d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.
    4.11. - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se efectueaza conform legislatiei in vigoare.
    4.12. - In masura in care cheltuielile de constituire si de dezvoltare nu au fost amortizate complet, este interzisa orice distribuire a profiturilor, daca suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profilurilor reportate nu este cel putin egala cu suma cheltuielilor neamortizate, cu exceptia situatiei in care legislatia nu prevede altfel.
    4.13. - Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare, aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport (justa), costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    4.14. - Fondul comercial apare de regula la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o persoana juridica.
    4.15. - In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achizitiei de catre o societate a actiunilor altei societati, se au in vedere urmatoarele prevederi:
    a) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata sistematic; si
    b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de viata utila.
    4.16. - In cadrul altor imobilizari necorporale se inregistreaza programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.
    4.17. - Imobilizarile necorporale in curs reprezinta imobilizarile necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie, respectiv costul de achizitie.

    Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale
    4.18. - Un activ necorporal se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite la pct. 3.1. din prezentul capitol.
    4.19. - Un element necorporal raportat drept cheltuiala nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

    Cheltuieli ulterioare
    4.20. - Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupa cumpararea sau finalizarea sa se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.
    Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci cand este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

    Evaluarea la data bilantului
    4.21. - Un activ necorporal trebuie prezentat in bilant la cost, mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere.

    Amortizare
    4.22. - Valoarea amortizabila a unui activ necorporal trebuie sa fie alocata sistematic de-a lungul duratei sale de viata utila.

    Cedarea si casarea
    4.23. - Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
    4.24. - Castigurile, respectiv pierderile, care apar odata cu incetarea utilizarii sau iesirea unui activ necorporal se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuiala, in contul de profit si pierdere.

    IMOBILIZARI CORPORALE

    Recunoasterea imobilizarilor corporale
    4.25. - Un activ corporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.
    Imobilizarile corporale sunt active care:
    a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; si
    c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
    4.26. - Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
    4.27. - Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
    In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.
    4.28. - Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing.
    4.29. - Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.
    4.30. - In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs.

    Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale
    4.31. - O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

    Cheltuieli ulterioare
    4.32. - Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.
    4.33. - Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata. In situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului.
    4.34. - Imobilizarile corporale in curs reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie, respectiv de achizitie.
    Imobilizarile corporale in curs se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

    Evaluarea la data bilantului
    4.35. - O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si provizioanele cumulate din depreciere.

    Amortizarea
    4.36. - Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale este egala cu valoarea sa contabila si trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului.
    4.37. - Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.
    Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de viata utila si conditiilor de utilizare a acestora.
    4.38. - Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre persoana juridica care le are in proprietate.
    4.39. - Persoanele juridice amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
    (a) amortizarea lineara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora;
    (b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege;
    (c) amortizarea accelerata, constand in calcularea, in exercitiul financiar in care imobilizarile corporale intra in activul persoanei juridice, a unei amortizari in limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.
    Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.
    Terenurile nu se amortizeaza.

    Cedarea si casarea
    4.40. - O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
    4.41. - Castigurile, respectiv pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de cedare si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia si trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuiala, in contul de profit si pierdere.

    Compensatii de la terti
    4.42. - In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
    Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza conform contabilitatii de angajamente.
    Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmatoarele situatii:
    - sume platite de societatile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale, cauzata de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
    - indemnizatii acordate, de guvern, in schimbul unor imobilizari corporale, de exemplu terenuri care au fost expropriate.

    Reguli de evaluare alternative
    4.43. - Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale, caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric.
    Reevaluarea acestora se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
    4.44. - In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.
    Elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale simplificate a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.
    Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ.
    O clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei persoane juridice.
    Exemple de astfel de clase sunt urmatoarele: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.
    Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.
    Daca un activ dintr-o clasa de active reevaluate nu poate fi reevaluat din cauza ca nu exista piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate.
    O piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) elementele comercializate sunt omogene;
    b) pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzatori interesati; si
    c) preturile sunt cunoscute de catre public.
    Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale reevaluate nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad amortizarea si provizioanele pentru depreciere cumulate.
    Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ sau ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.
    Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, atunci aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

    IMOBILIZARI FINANCIARE

    4.45. - Imobilizarile financiare cuprind titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.
    4.46. - Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.
    4.47. - Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective. Ele cuprind investitii in intreprinderi asociate si investitii strategice.
    O participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati este o investitie strategica.
    Titlurile de participare detinute in capitalul intreprinderilor asociate intr-o proportie de 20 - 50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
    Daca o societate detine controlul asupra unei alte societati, aceasta din urma este filiala pentru societatea care detine controlul (societate mama).
    Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei societati pentru a obtine beneficii din activitatea ei.
    4.48. - Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: creante legate de participatii, respectiv titlurile de participare si interesele de participare, imprumuturi acordate pe termen lung, actiuni proprii detinute pe termen lung si alte creante imobilizate.
    Creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale persoanei juridice rezultate din acordarea de imprumuturi societatilor la care detine titluri de participare/interese de participare.
    In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivit legii.
    Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.
    La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de unitate la terti.

    Evaluarea initiala
    4.49. - Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora.
    4.50. - Cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

    Evaluarea la data bilantului
    4.51. - Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la valoarea contabila mai putin provizioanele pentru depreciere cumulate.
    Pentru deprecierea imobilizarilor financiare se constituie provizioane pentru depreciere, ca diferenta intre valoarea de intrare a acestora si valoarea justa stabilita cu ocazia inventarierii.

    ACTIVE CIRCULANTE

    Generalitati

    Recunoasterea activelor circulante
    4.52. - Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:
    - este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
    - este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare;
    - este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.
    Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in numerar sau sub forma unui echivalent de numerar.
    Prin echivalente de numerar se intelege investitiile financiare pe termen scurt, usor convertibile in numerar si al caror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.
    4.53. - In categoria activelor circulante se cuprind:
    - stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;
    - creante;
    - investitii financiare pe termen scurt;
    - casa si conturi la banci.

    Evaluarea activelor circulante
    4.54. - Activele circulante se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    4.55. - Pentru deprecierea activelor circulante, la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
    4.56. - In situatia in care provizionul constituit pentru un activ circulant devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

    Stocuri
    4.57. - Stocurile sunt active circulante:
    a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
    b) in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi conditii ca mai sus; sau
    c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
    4.58. - In cadrul stocurilor se cuprind:
    - marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii;
    - materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
    - materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
    - materialele de natura obiectelor de inventar;
    - produsele, respectiv:
      - semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
      - produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
      - rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;
    - animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lana, lapte si blana;
    - ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte;
    - productia in curs de executie, care reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.
    In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.
    4.59. - Potrivit art. 12 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar, alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
    In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:
    a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
    b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii, se procedeaza astfel:
    - bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
    - bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;
    c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
    - bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

    Costul stocurilor
    4.60. - Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc, conform pct. 3.1. din prezentul capitol.
    4.61. - Materiile prime si materialele consumabile care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru persoana juridica, pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare nemodificata, atunci cand acestea nu se modifica semnificativ.
    4.62. - Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale.
    Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.
    Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent daca au fost cumparate sau produse. Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in care stocurile cuprind un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile.
    4.63. - In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.
    Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.
    Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.
    Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

                Soldul initial al      Diferente de pret aferente
                diferentelor de     +  intrarilor in cursul
                pret                   perioadei, cumulat de la
                                       inceputul anului
Coeficient de = ------------------------------------------------- x 100
repartizare     Soldul initial al      Valoarea intrarilor in
                stocurilor la pret  +  cursul perioadei la pret
                de inregistrare        de inregistrare, cumulat
                                       de la inceputul anului

    Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
    Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II, prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
    La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.
    Diferentele de pret astfel stabilite la receptia bunurilor respective se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor.
    Metoda pretului cu amanuntul este folosita in comertul cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
    Costul bunurilor vandute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.
    4.64. - La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele mentionate mai jos:
    a) metoda primul intrat - primul iesit - FIFO;
    b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    c) metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO.
    Potrivit metodei "primul intrat - primul iesit" (FIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica.
    Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.
    Potrivit metodei "ultimul intrat - primul iesit" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.
    Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
    - motivul schimbarii metodei: si
    - efectele sale asupra rezultatului.
    O persoana juridica trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.
    4.65. - Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.
    4.66. - Potrivit art. 13 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.
    Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
    4.67. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea ce se poale obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unui provizion pentru depreciere.

    Terti
    4.68. - Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.
    4.69. - In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatiuni efectuate.
    4.70. - Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    4.71. - Operatiunile privind vanzarile/cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de platit sau de primit, dupa caz.
    4.72. - Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative.
    Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.
    4.73. - Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, creantele si datoriile persoanei juridice se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
    Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.
    Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.
    4.74. - Potrivit art. 15 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
    In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare.
    In cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct clientii si furnizorii la care persoana juridica detine participatii.
    4.75. - Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.
    4.76. - Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de unitate personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii.
    4.77. - In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), repartizarea din profitul net realizat, aprobata de adunarea generala a actionarilor, pentru participarea salariatilor la profit, precum si avansurile acordate potrivit legii.
    4.78. - Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.
    4.79. - Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
    4.80. - Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.
    4.81. - Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.
    Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale.
    4.82. - In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venit, subventiile de primit si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    4.83. - Impozitul pe profit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.
    4.84. - Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (TVA deductibila).
    In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea acesteia, totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila care, pe masura ce devine exigibila, se trece la TVA colectata, respectiv la TVA deductibila.
    De asemenea, in contul de TVA neexigibila se inregistreaza si TVA deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile.
    Diferenta de taxa, in plus sau in minus, intre TVA colectata si TVA deductibila se inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata, respectiv TVA de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
    4.85. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitatii, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
    4.86. - La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    4.87. - Subventiile primite sau de primit de catre persoana juridica se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
    4.88. - Contabilitatea decontarilor intre unitatile de grup si cu asociatii, cuprinde operatiile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea unitatii debitoare, cat si a celei creditoare apartinand aceluiasi grup, precum si decontarile intre asociati si unitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie.
    4.89. - Dividendele repartizate detinatorilor de instrumente de capitaluri proprii, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului. In acest sens, sumele reprezentand dividende, respectiv, varsaminte la buget, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate in rezultatul reportat, urmand ca, dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a acestor destinatii, sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii.
    4.90. - Sumele depuse sau lasate temporar de catre asociati la dispozitia unitatii, precum si dobanzile aferente se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    4.91. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.
    4.92. - Creantele fata de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi.
    4.93. - Sumele datorate de unitate unor terte persoane juridice sau fizice, altele decat personalul propriu, furnizorii si clientii-creditori, se inregistreaza in contul de creditori diversi.
    4.94. - Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre persoana juridica intr-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii.
    4.95. - Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale simplificate anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.
    O diferenta de curs valutar apare cand exista o modificare a cursului de schimb intre data efectuarii tranzactiei si data decontarii oricaror elemente monetare ce rezulta dintr-o tranzactie in valuta.
    Atunci cand tranzactia este decontata in decursul aceluiasi exercitiu financiar in care a si survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand tranzactia este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, ce intervine pana in exercitiul decontarii, este determinata tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar.
    4.96. - Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans, respectiv venituri in avans.
    In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare.
    Deoarece rezultatul se stabileste lunar, delimitarea acestor venituri si cheltuieli se efectueaza lunar.
    4.97. - Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

    Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci
    4.98. - Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
    4.99. - Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
    4.100. - La intrarea in unitate, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
    4.101. - Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.
    4.102. - Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si valuta, cecurile unitatii, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente.
    Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate persoanei juridice si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.
    Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca.
    Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
    4.103. - Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie, precum si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.
    4.104. - Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    4.105. - La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta la cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la data inregistrarii in contabilitate se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
    4.106. - In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori, persoanele juridice pot solicita deschiderea de acreditive la banci, in lei sau in valuta, in favoarea acestora.
    4.107. - Sumele depuse la banci, precum si sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea persoanei juridice, se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    4.108. - In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria persoanei juridice.
    4.109. - Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si a altor reglementari emise in acest scop.
    4.110. - Pentru deprecierea titlurilor de plasament, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
    In perioadele urmatoare, la sfarsitul fiecarui exercitiu sau la iesirea din unitate a titlurilor de plasament, provizioanele constituite se suplimenteaza, diminueaza sau anuleaza, dupa caz.

    Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere
    4.111. - Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activul si pasivul unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
    In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, cautiuni, garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori.

    DATORII PE TERMEN SCURT: Sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
    4.112. - O datorie trebuie clasificata ca datorie curenta atunci cand:
    (a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al persoanei juridice; sau
    (b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
    Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    DATORII PE TERMEN LUNG: Sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    4.113. - Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung si mediu, datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora.
    4.114. - Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica, potrivit legii.
    4.115. - Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la bunurile preluate cu acest titlu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.

    Datorii pe termen lung purtatoare de dobanda
    4.116. - Persoanele juridice trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului, daca:
    (a) termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; si
    (b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor, care este incheiat inainte ca situatiile financiare anuale simplificate sa fie autorizate pentru depunere.

    Capitalizarea platilor viitoare de dobanda
    4.117. - Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta se prezinta in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni, iar in notele explicative va fi prezentata distinct. Aceasta diferenta trebuie amortizata in mod rezonabil, cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

    4.118.- Provizionul pentru riscuri si cheltuieli reprezinta un pasiv cu exigibilitate sau valoare incerta.
    4.119. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
    c) alte provizioane.
    Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    4.120. - Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    (a) exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
    (b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective; si
    (c) suma poate fi estimata.
    4.121. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.
    Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor.
    Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, se vor lua in considerare toate informatiile disponibile.
    4.122. Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
    4.123. - Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat.
    4.124. - Provizioanele vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat.
    4.125. - Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
    4.126. - Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

    Subventii
    4.127. - In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.
    4.128. - Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora, principala conditie este ca persoana juridica beneficiara sa cumpere, construiasca sau achizitioneze active cu ciclu lung de fabricatie.
    4.129. - Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.
    4.130. - Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venit pe perioadele corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa. Aceste subventii nu trebuie creditate direct in conturile de capital si rezerve.
    4.131. - Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat.
    4.132. - Restituirea unei subventii se efectueaza fie prin reducerea veniturilor amanate daca exista, fie, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv, valoarea integrala restituita se recunoaste imediat ca o cheltuiala. Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila.

    CAPITAL SI REZERVE

    4.133. - Capitalurile proprii reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea tuturor datoriilor.
    Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului.

    Capital
    4.134. - Capitalul este reprezentat de capital social, patrimoniul regiei etc., in functie de forma juridica a unitatii. Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.
    4.135. - Principalele operatiuni ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalurilor sunt: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.
    4.136. - Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.
    4.137. - Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.

    Rezerve din reevaluare
    4.138. - Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectate in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz, cu respectarea prevederilor pct. 4.44 din prezenta sectiune.
    4.139. - Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un subpost separat in cadrul postului de capital si rezerve.
    Rezerve
    4.140. - Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.
    Rezervele legale se constituie anual din profitul persoanei juridice, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege. In acestea se includ si primele de capital.
    Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.
    Rezervele pentru actiuni proprii se constituie potrivit legii.
    Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al unitatii conform prevederilor din statutul acesteia.
    Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
    Cu exceptia rezervelor constituite in baza unor prevederi din acte normative, evidentierea in contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului reportat.

    SECTIUNEA 5
    PREVEDERI REFERITOARE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

    5.1. - Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).
    Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale persoanei juridice, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente.
    Cifra de afaceri, in sensul prezentelor reglementari, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor.

    VENITURI
    5.2 - In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.
    Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate.
    Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.
    Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
    5.3 - Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.
    Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:
    a) venituri din exploatare, care cuprind:
    - venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;
    - venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite.
    Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.
    Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):
    - venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;
    - venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea;
    - alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare;
    b) venituri financiare, care cuprind:
    - venituri din imobilizari financiare;
    - venituri din investitii financiare pe termen scurt;
    - venituri din creante imobilizate;
    - venituri din investitii financiare cedate;
    - venituri din diferente de curs valutar;
    - venituri din dobanzi;
    - venituri din sconturi obtinute: si
    - alte venituri financiare.
    Sumele colectate de persoana juridica in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
    Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale.
    c) venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de polite in urma producerii unor calamitati).

    Venituri din vanzari de bunuri
    In contabilitate, veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.
    Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    - persoana juridica a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    - persoana juridica nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor; si
    - veniturile si, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate.

    Venituri din prestarea de servicii
    Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

    Venituri din dobanzi, redevente si dividende
    Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:
    - dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
    - redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului; si
    - dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa;
    5.4. - Veniturile din reluarea provizioanelor se evidentiaza distinct in functie de natura acestora.
    Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

    CHELTUIELI
    5.5. - Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
    - consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza unitatea;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
    Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a persoanei juridice. Ele nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.
    In cadrul cheltuielilor exercitiului se cuprind, de asemenea, amortizarile si provizioanele constituite.
    5.6. - Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;
    - cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
    - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de persoana juridica);
    - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.);
    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele;
    c) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare).
    Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.
    5.7. - Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii.
    5.8. - Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    5.9. - Potrivit art. 19 alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.
    In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in functie de natura lor, veniturile, respectiv, cheltuielile se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului.
    Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste anual si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.
    Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

    SECTIUNEA 6
    POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    POLITICI CONTABILE
    6.1. - Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei persoane juridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate.
    Aceste proceduri trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de persoana juridica.
    La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baza ale contabilitatii, si anume: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii, precum si celelalte principii inscrise la sectiunea 2 din prezentul capitol.
    Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii care trebuie sa fie:
    a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; si
    b) credibile in sensul ca:
    - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice;
    - sunt neutre;
    - sunt prudente;
    - sunt complete sub toate aspectele semnificative.
    6.2. - Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile persoanei juridice.
    Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii persoanei juridice.
    Nu sunt considerate modificari ale politicilor contabile:
    a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau tranzactiile produse anterior;
    b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

    NOTE EXPLICATIVE
    PREVEDERI GENERALE
    6.3. - Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.
    6.4. - Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilant si contul de profit si pierdere trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative. Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa includa cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune, precum si alte informatii cerute de prezentele reglementari.
    6.5. - Se va mentiona, totodata, daca situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si cu prevederile cuprinse in prezentele reglementari.

    Comparabilitatea informatiilor
    6.6. - Pentru elementele prezentate in notele explicative, se va prezenta, de regula, suma corespunzatoare anului curent si celui precedent. In situatia in care suma corespunzatoare anului precedent nu este comparabila, aceasta poate fi ajustata, prezentandu-se rezultatul ajustarii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata. In situatia in care acest lucru nu este posibil, se prezinta acest fapt.
    Aceste prevederi nu se aplica sumelor reprezentand:
    a) modificari ale valorii contabile a activelor imobilizate;
    b) modificari ale amortizarii si provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate;
    c) modificari ale provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.
    6.7. - Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) numele persoanei juridice care face raportarea;
    b) faptul ca situatiile financiare anuale simplificate sunt proprii acesteia si nu grupului;
    c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale simplificate;
    d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale simplificate;
    e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (mii lei).
    6.8. - Persoana juridica va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare anuale simplificate:
    a) principalul loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial;
    b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de unitate si principalele domenii de activitate;
    c) numele societatii-mama si cel al detinatorului final in cadrul grupului (daca este cazul);
    d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra persoanei juridice.

    Corectarea erorilor contabile
    6.9. - Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul gresit, al aplicarii gresite a metodelor contabile, al interpretarii gresite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor.
    Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare poate fi efectuata pe seama rezultatului perioadei curente. Atunci cand este afectata credibilitatea situatiilor financiare prezentate, corectarea erorii se efectueaza pe seama rezultatului reportat.

    Evenimente ulterioare datei bilantului
    6.10. - Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, atat favorabile cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale simplificate sunt aprobate in vederea depunerii.
    Pot fi identificate doua situatii:
    a) persoanele juridice pot obtine informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului, pentru evenimente care avusesera deja loc la data bilantului. Daca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele se vor efectua aceste inregistrari;
    b) persoanele juridice pot obtine informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare, dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii. In aceasta situatie, informatiile respective se prezinta in notele explicative, fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate.
    Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului, care trebuie reflectate in situatiile financiare anuale simplificate:
    - rezolutia unui litigiu ulterior datei bilantului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoasterea unui nou provizion;
    - falimentul unui client, inregistrat ulterior datei bilantului, confirma ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si ca persoana juridica trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale.
    Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului pentru care nu se fac ajustari ale situatiilor financiare anuale simplificate este diminuarea valorii de piata a investitiilor financiare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale simplificate se aproba in vederea depunerii.
    Atunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o persoana juridica trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
    (a) natura evenimentului; si
    (b) o estimare a efectului financiar sau o prezentare conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

    Relatia dintre diferite elemente
    6.11. - In cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu cel putin doua elemente bilantiere, relatia sa cu aceste elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca prezentarea este necesara pentru intelegerea situatiilor financiare anuale simplificate.

    Informatii suplimentare ce trebuie sa fie furnizate in cazul abaterii de la regulile costului istoric
    6.12. - Elementele supuse reevaluarii, precum si modul de efectuare a acesteia trebuie prezentate in notele explicative, pentru fiecare element.

    Relatiile cu partile afiliate
    6.13. - Daca au existat tranzactii intre partile afiliate, persoana juridica raportoare trebuie sa prezinte natura relatiilor dintre acestea, tipurile de tranzactii, precum si elementele tranzactiilor.
    In sensul prezentelor reglementari, societatile sunt considerate a fi afiliate daca una din ele are capacitatea de a controla sau influenta semnificativ pe cealalta in luarea deciziilor financiare si de exploatare.

    INFORMATII IN COMPLETAREA BILANTULUI

    Imobilizari
    Imobilizari necorporale
    6.14. - Notele explicative trebuie sa cuprinda:
    (a) duratele de viata utila sau ratele de amortizare utilizate:
    (b) metodele de amortizare utilizate;
    (c) cresteri de valoare, cu indicarea separata a acelora aparute din procesul de dezvoltare interna.

    Costurile de dezvoltare
    6.15. - Cand activele necorporale prezentate in bilant cuprind cheltuieli de dezvoltare, in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    (i) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza a fi amortizata; si
    (ii) motivele care au determinat recunoasterea lor ca active.

    Fondul comercial
    6.16. - Cand fondul comercial achizitionat de catre o persoana juridica este prezentat in bilant la activele necorporale, atunci perioada aleasa pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasa acea perioada trebuie sa fie prezentate in notele la situatiile financiare anuale simplificate.

    Imobilizari corporale
    6.17. - Notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecare clasa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii:
    (a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute. Daca s-au folosit mai multe baze, atunci trebuie prezentata pentru fiecare clasa in parte valoarea contabila bruta a respectivei clase;
    (b) metodele de amortizare folosite;
    (c) valoarea cheltuielilor efectuate pentru imobilizarile corporale in curs.
    In cazul in care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentata data efectuarii reevaluarii.
    6.18. - Pentru fiecare element din categoria activelor imobilizate, trebuie furnizate urmatoarele informatii in notele explicative:
    a) valorile corespunzatoare care privesc acest element, la inceputul si la incheierea exercitiului financiar; si
    b) miscarile privind acest element, ocazionate de:
    - modificarea valorii (inclusiv reevaluari) in timpul exercitiului financiar;
    - intrari de active in timpul exercitiului financiar;
    - iesiri de active in timpul exercitiului financiar respectiv; si
    - transferurile de active catre si din acel element, efectuate in timpul exercitiului financiar.
    Valorile prezentate mai sus se determina pe baza unuia din urmatoarele criterii:
    a) costul de achizitie sau costul de productie;
    b) valoarea reevaluata, fara a se tine seama de amortizare si provizioanele pentru depreciere.
    6.19. - Pentru fiecare element de activ imobilizat se va prezenta:
    a) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si sfarsitul exercitiului financiar;
    b) valoarea amortizarii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiul financiar respectiv;
    c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane pentru depreciere in cursul exercitiului financiar, ca urmare a iesirii de active imobilizate din unitate;
    d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiile financiare anterioare.

    Garantiile si alte obligatii contractuale financiare
    6.20. - Se specifica toate situatiile in care persoana juridica a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionandu-se, daca este posibil, si valoarea acestora.

    Active circulante
    Stocuri
    6.21. - Se prezinta in notele explicative costul de achizitie sau costul de productie al stocurilor evidentiate in bilant, ce a fost determinat prin aplicarea uneia din metodele de evaluare a stocului.
    Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) motivul schimbarii metodei; si
    b) efectul financiar asupra rezultatelor exercitiului financiar.
    6.22. - De asemenea, trebuie prezentata si valoarea stocurilor gajate in contul datoriilor.

    Creante
    6.23. - Suma cumulata a creantelor care devin scadente dupa mai mult de un an trebuie sa fie prezentata in notele explicative.
    6.24. - O persoana juridica trebuie sa prezinte in notele explicative subclasificari ale creantelor prezentate in bilant, clasificate intr-o maniera corespunzatoare activitatii desfasurate, iar sumele de incasat de la societatea mama, filiale si intreprinderi asociate si alte parti afiliate trebuie prezentate separat.
    6.25. - Cheltuielile in avans se prezinta detaliat in notele explicative.

    Datorii
    6.26. - Pentru datoriile din bilantul persoanei juridice, se mentioneaza valoarea totala a datoriilor incluse in bilant, pentru care s-au depus anumite garantii si informatii privind natura acestor garantii depuse.
    6.27. - In cazul in care persoana juridica a emis instrumente de capital de natura actiunilor sau obligatiunilor pe parcursul exercitiului financiar, se prezinta urmatoarele informatii:
    a) tipul instrumentelor de capital emise;
    b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea de emisiune si suma primita.
    In cazul in care obligatiunile emise de o societate sunt detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea societate, in notele explicative se mentioneaza valoarea nominala a obligatiunilor respective si valoarea contabila a acestora.
    6.28. - Se mentioneaza valoarea totala a datoriilor incluse in bilant, care au termen de plata dupa cinci ani de la data incheierii exercitiului financiar.
    6.29. - Atunci cand sunt semnificative, o persoana juridica trebuie sa prezinte in notele explicative subclasificari ale datoriilor, intr-o maniera corespunzatoare activitatii desfasurate.
    6.30. - In cazul obligatiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezinta urmatoarele informatii:
    a) valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
    b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
    c) daca persoana juridica a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.
    6.31. - De asemenea, se prezinta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a persoanei juridice.
    Toate angajamentele sub forma garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca active sau datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele explicative.
    Pentru orice garantie semnificativa ce a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata.
    Daca angajamentele mentionate mai sus exista fata de persoane juridice din cadrul grupului, se face o prezentare separata.

    Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    6.32. - Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, urmatoarele informatii se prezinta in notele explicative:
    a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele cu care provizioanele au fost majorate, respectiv diminuate in timpul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
    d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

    Venituri in avans
    6.33. - Se prezinta natura subventiilor si altor venituri in avans atunci cand acestea sunt reflectate in situatiile financiare anuale simplificate.

    Capital si rezerve
    Capital subscris
    6.34. - Referitor la capitalul social al persoanei juridice se furnizeaza urmatoarele informatii:
    a) capitalul social subscris;
    b) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, respectiv parti sociale, in cazul in care exista mai multe tipuri de actiuni emise.
    6.35. - In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se furnizeaza urmatoarele informatii:
    a) data cea mai apropiata si data limita la care societatea poate rascumpara respectivele actiuni;
    b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea societatii sau a actionarilor;
    c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
    6.36. - In cazul in care in cursul exercitiului financiar au fost achizitionate actiuni proprii, se prezinta urmatoarele informatii:
    - motivele oricaror achizitii efectuate in cursul exercitiului financiar;
    - numarul si valoarea nominala a actiunilor achizitionate si vandute in cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezinta in capitalul social;
    - in cazul achizitiilor sau vanzarilor, valoarea platilor sau incasarilor pentru actiunile respective;
    - numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de societate, precum si ponderea pe care o reprezinta acestea in capitalul social;
    - numarul si valoarea actiunilor anulate.
    6.37. - In situatia in care societatea a emis actiuni in timpul exercitiului financiar, in notele explicative se prezinta urmatoarele informatii:
    a) tipul de actiuni emise;
    b) pentru fiecare tip de actiune, numarul de actiuni emise, valoarea lor nominala totala si valoarea incasata de catre societate la distribuirea lor.
    6.38. - In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se furnizeaza urmatoarele informatii:
    a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
    b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
    c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

    Rezerve
    6.39. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.
    Referitor la rezerva din reevaluare, in notele explicative se mentioneaza suma la inceputul si sfarsitul perioadei, precum si variatia acesteia constatate in cursul exercitiului financiar.

    INFORMATII IN COMPLETAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

    Cifra de afaceri
    6.40. - In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, persoana juridica si-a desfasurat activitatea pe doua sau mai multe segmente de activitate care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite din punct de vedere al beneficiilor si riscurilor aferente, este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare, cu descrierea de rigoare, valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare.
    Prin segment de activitate se intelege o componenta distincta a persoanei juridice care este angajata in furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor ce sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.
    6.41. - In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, persoana juridica a furnizat produse si servicii pe doua sau mai multe segmente geografice care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite din punct de vedere al riscurilor si beneficiilor aferente, este necesar sa se mentioneze valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare acelor segmente.
    Un segment geografic este o componenta distincta a unei persoane juridice ce este angajata in furnizarea de produse si servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor ce sunt diferite de acelea ale componentelor ce opereaza in alte medii economice.
    6.42. - Daca, in opinia administratorilor, prezentarea oricarei informatii ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei persoane juridice, acestia pot renunta la furnizarea acelei informatii, cu mentionarea acestui fapt.

    Costuri cu personalul
    6.43. - In notele explicative trebuie incluse detalii cu privire la numarul mediu de salariati pentru acea perioada si cheltuielile de personal aferente, precum si la salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor care detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, daca este cazul, se mentioneaza distinct obligatiile contractuale in care este implicata persoana juridica, cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.
    6.44. - Se prezinta, totodata, valoarea avansurilor si creditelor acordate de catre societate, directorilor si administratorilor sai in timpul exercitiului financiar, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor pe care persoana juridica si le-a asumat in numele acestora, precum si valoarea totala pentru fiecare categorie.
    6.45. - Natura si suma corespunzatoare fiecarui element extraordinar trebuie prezentate separat.

    Detalii privind impozitul pe profit
    6.46. - Cand calculul rezultatului aferent unei perioade a fost afectat de evaluarea elementelor bilantiere, efectuata in exercitiul financiar curent sau in cel anterior, cu scopul de a obtine o reducere a valorii impozitului, aceasta influenta trebuie, de asemenea, prezentata in notele explicative, atunci cand efectul unei astfel de evaluari este semnificativ.
    6.47. - Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului ramas de plata aferent acelor exercitii financiare, pe de alta parte, se va prezenta in notele explicative daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.
    Daca elementele bilantiere de natura activelor imobilizate si a activelor circulante constituie obiectul unor corectii valorice semnificative, doar pentru aplicarea legislatiei fiscale, suma lor trebuie prezentata in notele explicative, cu o buna argumentare a acestor corectii.
    Se prezinta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit corespunde rezultatului activitatii curente, respectiv rezultatului activitatii extraordinare.
    De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit.

    Repartizarea profitului
    6.48. - In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:
    a) sumele repartizate la rezerve;
    b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    c) dividende;
    d) alte repartizari.

    SECTIUNEA 7
    DISPOZITII SPECIALE PRIVIND MICROINTREPRINDERILE

    7.1. - Prezentele reglementari sunt aplicabile si persoanelor juridice incadrate in categoria microintreprinderilor.
    Potrivit prevederilor art. 27(6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, situatiile financiare anuale pentru microintreprinderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere. Formatul acestora este cel prevazut la Capitolul IV din prezentele reglementari.
    7.2. - Microintreprinderile pot utiliza conturile sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre cuprinse in Planul de conturi general, prevazut la Capitolul III.

    CAP. 3
    PLANUL DE CONTURI GENERAL

    CLASA 1  - CONTURI DE CAPITALURI

    10. CAPITAL SI REZERVE
       101. Capital*1)
          1011. Capital subscris nevarsat
          1012. Capital subscris varsat
          1015. Patrimoniul regiei
          1016. Patrimoniul public
       104. Prime legate de capital
          1041. Prime de emisiune
          1042. Prime de fuziune
          1043. Prime de aport
          1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
       105. Rezerve din reevaluare
       106. Rezerve
          1061. Rezerve legale
          1062. Rezerve pentru actiuni proprii
          1063. Rezerve statutare sau contractuale
          1068. Alte rezerve
    11. REZULTATUL REPORTAT
       117. Rezultatul reportat
    12. REZULTATUL EXERCITIULUI
       121. Profit si pierdere
       129. Repartizarea profitului
    13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
       131. Subventii pentru investitii
    15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
       151. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
          1511. Provizioane pentru litigii
          1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
          1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
       161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
       162. Credite bancare pe termen lung
          1621. Credite bancare pe termen lung
          1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
          1623. Credite externe guvernamentale
          1624. Credite bancare externe garantate de stat
          1625. Credite bancare externe garantate de banci
          1626. Credite de la trezoreria statului
          1627. Credite bancare interne garantate de stat
       166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare
          1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului
          1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare
       167. Alte imprumuturi si datorii asimilate
       168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
          1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
          1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
          1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul
                grupului
          1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin
                interese de participare
          1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
       169. Prime privind rambursarea obligatiunilor
------------
    *1) In functie de forma juridica a persoanei juridice se va inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

    20. IMOBILIZARI NECORPORALE
       201. Cheltuieli de constituire
       203. Cheltuieli de dezvoltare
       205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si
            valori similare
       207. Fond comercial
       208. Alte imobilizari necorporale
    21. IMOBILIZARI CORPORALE
       211. Terenuri si amenajari de terenuri
          2111. Terenuri
          2112. Amenajari de terenuri
       212. Constructii
       213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
          2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
          2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
          2133. Mijloace de transport
          2134. Animale si plantatii
       214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
            umane si materiale si alte active corporale
    23. IMOBILIZARI IN CURS
       231. Imobilizari corporale in curs
       232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
       233. Imobilizari necorporale in curs
       234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
    26. IMOBILIZARI FINANCIARE
       261. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
       262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului
       263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
       265. Alte titluri imobilizate
       267. Creante imobilizate
          2671. Sume datorate de filiale
          2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
          2673. Imprumuturi acordate pe termen lung
          2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
          2675. Creante legate de interesele de participare
          2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
          2677. Actiuni proprii - active imobilizate*2)
          2678. Alte creante imobilizate
          2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate
       269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
       280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
          2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire
          2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
          2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
                comerciale si altor drepturi si valori similare
          2807. Amortizarea fondului comercial
          2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale
       281. Amortizari privind imobilizarile corporale
          2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri
          2812. Amortizarea constructiilor
          2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor
                si plantatiilor
          2814. Amortizarea altor imobilizari corporale
    29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
       290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
       291. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
       293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
       296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
------------
    *2) Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
       301. Materii prime
       302. Materiale consumabile
          3021. Materiale auxiliare
          3022. Combustibili
          3023. Materiale pentru ambalat
          3024. Piese de schimb
          3025. Seminte si materiale de plantat
          3026. Furaje
          3028. Alte materiale consumabile
       303. Materiale de natura obiectelor de inventar
       308. Diferente de pret la materii prime si materiale
    33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
       331. Produse in curs de executie
       332. Lucrari si servicii in curs de executie
    34. PRODUSE
       341. Semifabricate
       345. Produse finite
       346. Produse reziduale
       348. Diferente de pret la produse
    35. STOCURI AFLATE LA TERTI
       351. Materii si materiale aflate la terti
       354. Produse aflate la terti
       356. Animale aflate la terti
       357. Marfuri aflate la terti
       358. Ambalaje aflate la terti
    36. ANIMALE
       361. Animale si pasari
       368. Diferente de pret la animale si pasari
    37. MARFURI
       371. Marfuri
       378. Diferente de pret la marfuri
    38. AMBALAJE
       381. Ambalaje
       388. Diferente de pret la ambalaje
    39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE
        EXECUTIE
       391. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
       392. Provizioane pentru deprecierea materialelor
          3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
          3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor
                de inventar
       393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
       394. Provizioane pentru deprecierea produselor
       395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
       396. Provizioane pentru deprecierea animalelor
       397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor
       398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

    CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

    40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
       401. Furnizori
       403. Efecte de platit
       404. Furnizori de imobilizari
       405. Efecte de platit pentru imobilizari
       408. Furnizori - facturi nesosite
       409. Furnizori - debitori
          4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura
                stocurilor
          4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de
                lucrari
    41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
       411. Clienti
          4111. Clienti
          4118. Clienti incerti sau in litigiu
       413. Efecte de primit de la clienti
       418. Clienti - facturi de intocmit
       419. Clienti - creditori
    42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
       421. Personal - salarii datorate
       423. Personal - ajutoare materiale datorate
       424. Participarea personalului la profit
       425. Avansuri acordate personalului
       426. Drepturi de personal neridicate
       427. Retineri din salarii datorate tertilor
       428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
          4281. Alte datorii in legatura cu personalul
          4282. Alte creante in legatura cu personalul
    43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
       431. Asigurari sociale
          4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale
          4312. Contributia personalului la asigurarile sociale
          4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
          4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
       437. Ajutor de somaj
          4371. Contributia unitatii la fondul de somaj
          4372. Contributia personalului la fondul de somaj
       438. Alte datorii si creante sociale
          4381. Alte datorii sociale
          4382. Alte creante sociale
    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
       441. Impozitul pe profit/venit
       442. Taxa pe valoarea adaugata
          4423. T.V.A. de plata
          4424. T.V.A. de recuperat
          4426. T.V.A. deductibila
          4427. T.V.A. colectata
          4428. T.V.A. neexigibila
       444. Impozitul pe venituri de natura salariilor
       445. Subventii
       446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
       447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
       448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
          4481. Alte datorii fata de bugetul statului
          4482. Alte creante privind bugetul statului
    45. GRUP SI ASOCIATI
       451. Decontari in cadrul grupului
          4511. Decontari in cadrul grupului
          4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
       452. Decontari privind interesele de participare
          4521. Decontari privind interesele de participare
          4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
       455. Sume datorate asociatilor
          4551. Asociati - conturi curente
          4558. Asociati - dobanzi la conturi curente
       456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul
       457. Dividende de plata
       458. Decontari din operatii in participatie
          4581. Decontari din operatii in participatie-pasiv
          4582. Decontari din operatii in participatie-activ
    46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
       461. Debitori diversi
       462. Creditori diversi
    47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
       471. Cheltuieli inregistrate in avans
       472. Venituri inregistrate in avans
       473. Decontari din operatii in curs de clarificare
    48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII
       481. Decontari intre unitate si subunitati
       482. Decontari intre subunitati
    49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
       491. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
       495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul
            grupului si cu asociatii
       496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
       501. Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul
            grupului
       502. Actiuni proprii
       503. Actiuni
       505. Obligatiuni emise si rascumparate
       506. Obligatiuni
       508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate
          5081. Alte titluri de plasament
          5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
       509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt
    51. CONTURI LA BANCI
       511. Valori de incasat
          5112. Cecuri de incasat
          5113. Efecte de incasat
          5114. Efecte remise spre scontare
       512. Conturi curente la banci
          5121. Conturi la banci in lei
          5124. Conturi la banci in valuta
          5125. Sume in curs de decontare
       518. Dobanzi
          5186. Dobanzi de platit
          5187. Dobanzi de incasat
       519. Credite bancare pe termen scurt
          5191. Credite bancare pe termen scurt
          5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
          5193. Credite externe guvernamentale
          5194. Credite externe garantate de stat
          5195. Credite externe garantate de banci
          5196. Credite de la trezoreria statului
          5197. Credite interne garantate de stat
          5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
    53. CASA
       531. Casa
          5311. Casa in lei
          5314. Casa in valuta
       532. Alte valori
          5321. Timbre fiscale si postale
          5322. Bilete de tratament si odihna
          5323. Tichete si bilete de calatorie
          5328. Alte valori
    54. ACREDITIVE
       541. Acreditive
          5411. Acreditive in lei
          5412. Acreditive in valuta
       542. Avansuri de trezorerie
    58. VIRAMENTE INTERNE
       581. Viramente interne
    59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
       591. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati
            din cadrul grupului
       592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
       593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor
       595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate
       596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
       598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si
            creante asimilate

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
       601. Cheltuieli cu materiile prime
       602. Cheltuieli cu materialele consumabile
          6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
          6022. Cheltuieli privind combustibilul
          6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
          6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
          6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
          6026. Cheltuieli privind furajele
          6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
       603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
       604. Cheltuieli privind materialele nestocate
       605. Cheltuieli privind energia si apa
       606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
       607. Cheltuieli privind marfurile
       608. Cheltuieli privind ambalajele
    61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
       611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
       612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
       613. Cheltuieli cu primele de asigurare
       614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
       621. Cheltuieli cu colaboratorii
       622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
       623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
       624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
       625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
       626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
       627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
       628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
       635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
       641. Cheltuieli cu salariile personalului
       645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
          6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
          6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
          6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
          6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
       654. Pierderi din creante si debitori diversi
       658. Alte cheltuieli de exploatare
          6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
          6582. Donatii si subventii acordate
          6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
          6588. Alte cheltuieli de exploatare
    66. CHELTUIELI FINANCIARE
       663. Pierderi din creante legale de participatii
       664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
          6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
          6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate
       665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
       666. Cheltuieli privind dobanzile
       667. Cheltuieli privind sconturile acordate
       668. Alte cheltuieli financiare
    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
       671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
    68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE
       681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele
          6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
          6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si
                cheltuieli
          6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
                deprecierea imobilizarilor
          6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
                deprecierea activelor circulante
       686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele
          6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea
                imobilizarilor financiare
          6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea
                activelor circulante
          6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare
                a obligatiunilor
    69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
       691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
       698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70. CIFRA DE AFACERI
       701. Venituri din vanzarea produselor finite
       702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
       703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
       704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate
       705. Venituri din studii si cercetari
       706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
       707. Venituri din vanzarea marfurilor
       708. Venituri din activitati diverse
    71. VARIATIA STOCURILOR
       711. Variatia stocurilor
    72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
       721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
       722. Venituri din productia de imobilizari corporale
    74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
       741. Venituri din subventii de exploatare
          7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*3)
          7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
       754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
       758. Alte venituri din exploatare
          7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
          7582. Venituri din donatii si subventii primite
          7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
          7584. Venituri din subventii pentru investitii
          7588. Alte venituri din exploatare
    76. VENITURI FINANCIARE
       761. Venituri din imobilizari financiare
          7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din
                cadrul grupului
          7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din
                afara grupului
          7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi
                asociate din cadrul grupului
          7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi
                asociate din afara grupului
          7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul
                grupului
          7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului
       762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
       763. Venituri din creante imobilizate
       764. Venituri din investitii financiare cedate
          7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
          7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate
       765. Venituri din diferente de curs valutar
       766. Venituri din dobanzi
       767. Venituri din sconturi obtinute
       768. Alte venituri financiare
    77. VENITURI EXTRAORDINARE
       771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele
            similare
    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE
       781. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
          7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
          7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
          7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
       786. Venituri financiare din provizioane
          7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                financiare
          7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
------------
    *3) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
       801. Angajamente acordate
          8011. Giruri si garantii acordate
          8018. Alte angajamente acordate
       802. Angajamente primite
          8021. Giruri si garantii primite
          8028. Alte angajamente primite
       803. Alte conturi in afara bilantului
          8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
          8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
          8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
          8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
          8036. Redeventa, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
          8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
          8038. Alte valori in afara bilantului
          8039. Stocuri de natura obiectelor de inventar
       804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
          8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
    89. BILANT
       891. Bilant de deschidere
       892. Bilant de inchidere

    CAP. 4
    FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE SI EXEMPLE DE PREZENTARE
    A NOTELOR EXPLICATIVE

    JUDETUL _________________________  FORMA DE PROPRIETATE __________________
    UNITATEA ________________________  ACTIVITATEA PREPONDERENTA
    ADRESA loc. _________ sector ____    (denumire grupa CAEN)
    str. __________________ nr. _____  _______________________________________
    bl. _______, ap. ____, sc. ______  COD GRUPA CAEN ________________________
    TELEFON _________ FAX ___________  COD FISCAL/COD UNIC DE INREGISTRARE
    NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI     _______________________________________
    _________________________________

                                      BILANT
                        incheiat la data de 31 decembrie .......

                                                                    - mii lei -
                                                            Sold la
                                             Nr. _______________________________
                                             rd.    inceputul         sfarsitul
                                                      anului            anului

                A                            B          1                 2
    A. ACTIVE IMOBILIZATE
    I. IMOBILIZARI NECORPORALE               01
    (ct. 201 + 203 + 205 + 207 + 208
    + 233 + 234 - 2801 - 2803 - 2805
    - 2807 - 2808 - 290 - 293*)
    II. IMOBILIZARI CORPORALE                02
    (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 231
    + 232 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814
    - 291 - 293*)
    III. IMOBILIZARI FINANCIARE              03
    (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267
    - 296)
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL               04
    (rd. 01 la 03)
    B. ACTIVE CIRCULANTE                     05
    1. STOCURI
    (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331
    + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348
    + 351 + 354 + 356 + 357 + 358
    + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381
    +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394
    - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091
    - 4428)
    II. CREANTE                              06
    (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa
    o perioada mai mare de un an se
    prezinta separat.) (ct. 4092 + 411
    + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431*)
    + 437*) + 4382 + 441*) + 4424
    + 4428*) + 444*) + 445 + 446*)
    + 447*) + 4482 + 451*) + 452*)
    + 456*) + 4582 + 461 + 473*)
    - 491 - 495 - 496 + 5187)
    III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN     07
         SCURT
    (ct. 501 + 502 + 503 + 505 + 506 + 508
    + 5113 + 5114 - 591 - 592 - 593 - 595
    - 596 - 598)
    IV. CASA SI CONTURI LA BANCI             08
    (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 531
    + 532 + 541 + 542)
    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                09
    (rd. 05 la 08)
    C. CHELTUIELI IN AVANS
    (ct. 471)                                10
    D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O     11
       PERIOADA DE PANA LA UN AN
    (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169
    + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408
    + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427
    + 4281 + 431*) + 437*) + 4381
    + 441*) + 4423 + 4428*) + 444*)
    + 446*) + 447*) + 4481 + 451*)
    + 452*) + 455 + 456*) + 457 + 4581
    + 462 + 473*) + 509 + 5186 + 519)
    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
       DATORII CURENTE NETE                  12
    (rd. 09 + 10 - 11 - 18)
    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE    13
    (rd. 04 + 12 - 17)
    G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
       PERIOADA MAI MARE DE UN AN            14
    (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169
    + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408
    + 419 + 421 + 423 + 424 - 426 + 427
    + 4281 + 431*) + 437*) + 4381
    + 441*) + 4423 + 4428*) + 444*)
    + 446*) + 447*) + 4481 + 451*)
    + 452*) + 455 + 456*) + 457 + 4581
    + 462 + 473*) + 509 + 5186 + 519)
    H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI         15
       CHELTUIELI
    (ct. 151)
    I. VENITURI IN AVANS                     16
    rd. (17 + 18), din care:
    ct. 131                                  17
    ct. 472                                  18
    J. CAPITAL SI REZERVE
    1. CAPITAL (rd. 20 la 22)                19
    din care:
    - capital subscris nevarsat (1011)       20
    - capital subscris varsat   (1012)       21
    - patrimoniul regiei        (1015)       22
    II. PRIME DE CAPITAL                     23
    (ct. 104)
    III. REZERVE DIN REEVALUARE    Sold C    24
    (ct. 105)                      Sold D    25
    IV. REZERVE                              26
    (ct. 106)
    V. REZULTATUL REPORTAT         Sold C    27
    (ct. 117)                      Sold D    28
    VI. REZULTATUL EXERCITIULUI    Sold C    29
        FINANCIAR (ct. 121)        Sold D    30
    Repartizarea profitului                  31
    (ct. 129)
    TOTAL CAPITALURI PROPRII                 32
    (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28
    + 29 - 30 - 31)
    Patrimoniul public                       33
    (ct. 1016)
    TOTAL CAPITALURI                         34
    (rd. 32 + 33)
------------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective
    *) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

                ADMINISTRATOR,                     INTOCMIT,
              Numele, prenumele,               Numele, prenumele
                 semnatura si                     si semnatura
              stampila unitatii

    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
    la data de 31 decembrie ........

                                                               - mii  lei -
________________________________________________________________________________
                                                    Nr.     exercitiul financiar
        Denumirea indicatorului                     rd.     ____________________
                                                            precedent  incheiat
________________________________________________________________________________
                  A                                  B           1         2
_______________________________________________________________________________
    1. Cifra de afaceri neta                        01
    (rd. 02 la 04)
    Productia vanduta                               02
    (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
    Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)      03
    Venituri din subventii de exploatare aferente
    cifrei de afaceri nete (ct. 7411)               04
    2. Variatia stocurilor
    (ct. 711)
                        Sold C                      05
                        Sold D                      06
    3. Productia imobilizata                        07
    (ct. 721 + 722)
    4. Alte venituri din exploatare                 08
    (ct. 7417 + 758)
    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                 09
    (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si
    materialele consumabile                         10
    (ct. 601 + 602)
    Alte cheltuieli materiale                       11
    (ct. 603 + 604 + 606 + 608)
    b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si     12
    apa) (ct. 605)
    c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)       13
    6. Cheltuieli cu personalul  (rd. 15 + 16),     14
    in care:
    a) Salarii (ct. 621 + 641)                      15
    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia       16
    sociala (ct. 645)
    7. a) Amortizari si provizioane pentru
    deprecierea imobilizarilor corporale si
    necorporale (rd. 18 - 19)                       17
    a. 1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)              18
    a. 2) Venituri (ct. 7813)                       19
    7. b) Ajustarea valorii activelor circulante    20
    (rd. 21 - 22)
    b. 1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)               21
    b. 2) Venituri (ct. 754 + 7814)                 22
    8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23
    8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe     24
    (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623
    + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
    8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si       25
    varsaminte asimilate (ct. 635)
    8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si
    activele cedate (ct. 658)                       26
    Ajustari privind provizioanele pentru riscuri
    si cheltuieli (rd. 28 - 29)                     27
    - Cheltuieli (ct. 6812)                         28
    - Venituri (ct. 7812)                           29
    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                30
    (rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27)
    REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
    - Profit (rd. 09 - 30)                          31
    - Pierdere (rd. 30 - 09)                        32
    9. Venituri din interese de participare         33
    (ct. 7613 + 7614 + 7615 + 7616)
    - din care, in cadrul grupului                  34
    10. Venituri din alte investitii financiare     35
    si creante care fac parte din activele
    imobilizate
    (ct. 7611 + 7612)
    - din care, in cadrul grupului                  36
    11. Venituri din dobanzi (ct. 766)              37
    - din care, in cadrul grupului                  38
    Alte venituri financiare                        39
    (ct. 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)
    VENITURI FINANCIARE - TOTAL                     40
    (rd. 33 + 35 + 37 + 39)
    12. Ajustarea valorii imobilizarilor            41
    financiare si a investitiilor financiare
    detinute ca active circulante (rd. 42 - 43)
    - Cheltuieli (ct. 686)                          42
    - Venituri (ct. 786)                            43
    13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)      44
    - din care, in cadrul grupului                  45
    Alte cheltuieli financiare                      46
    (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                   47
    (rd. 41 + 44 + 46)
    REZULTATUL FINANCIAR:
    - Profit (rd. 40 - 47)                          48
    - Pierdere (rd. 47 - 40)                        49
    14. REZULTATUL CURENT:
    - Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)                50
    - Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)              51
    15. Venituri extraordinare (ct. 771)            52
    16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)          53
    17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
    - Profit (rd. 52 - 53)                          54
    - Pierdere (rd. 53 - 52)                        55
    VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52)              56
    CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53)            57
    18. REZULTATUL BRUT:
    - Profit (rd. 56 - 57)                          58
    - Pierdere (rd. 57 - 56)                        59
    19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)               60
    20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar
    in elementele de mai sus (ct. 698)              61
    21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
    - Profit (rd. 58 - 60 - 61)                     62
    - Pierdere (rd. 59 + 60 - 61)                   63
               (rd. 60 + 61 - 58)

                    ADMINISTRATOR,                  INTOCMIT,
                  Numele, prenumele,            Numele, prenumele
                    semnatura si                  si semnatura
                  stampila unitatii

    SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - EXEMPLU DE PREZENTARE

________________________________________________________________________________
                                                    Nr.     exercitiul financiar
        Denumirea indicatorului                     rd.     ____________________
                                                            precedent  incheiat
________________________________________________________________________________
                  A                                  B          1          2
_______________________________________________________________________________
    Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
    - incasari
    - plati
    Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
    - incasari
    - plati
    Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
    - incasari
    - plati
    Fluxul de numerar - total
    Numerar la inceputul perioadei
    Numerar la sfarsitul perioadei
_______________________________________________________________________________

    NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE - EXEMPLE DE PREZENTARE*)

    *) Notele explicative nu sunt limitative.

    1. Active imobilizate
    2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    3. Repartizarea profitului
    4. Analiza rezultatului din exploatare
    5. Situatia creantelor si datoriilor
    6. Principii, politici si metode contabile
    7. Actiuni si obligatiuni
    8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
    9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
   10. Alte informatii

    Nota 1

                           Active imobilizate

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului
 _______________________________________________________________________________
|         |      Valoarea bruta*)                         Deprecieri*)
|         |                                                 (amortizare si
|Elemente |                                                 provizioane)
|   de    |_____________________________________________________________________
|active*)|Sold la  Cresteri Reduceri  Sold la  Sold la   A  Reduceri  Sold la
|         |   1                          31        1           sau        31
|         |ianuarie                   decembrie ianuarie     reluari   decembrie
|_________|_____________________________________________________________________
     0        1        2        3     4=1+2-3      5      6     7      8=5+6-7
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    *) Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
    *) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.
    *) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

    Nota 2

             Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

                                                      - mii lei -
_________________________________________________________________
  Denumirea       Sold la          Transferuri*)        Sold la
provizionului   1 ianuarie    ____________________   31 decembrie
                               in cont   din cont
_________________________________________________________________
     0             1              2         3           4=1+2-3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
    *) Cu explicarea naturii acestora.

    Nota 3

                         Repartizarea profitului

                                                      - mii lei -
_________________________________________________________________
           Destinatia                          Suma
_________________________________________________________________
 Profit net de repartizat:
 - rezerva legala
 - acoperirea pierderii contabile
 - dividende
 - alte repartizari
 Profit nerepartizat
_________________________________________________________________

    Nota 4

                     Analiza rezultatului din exploatare
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
               Indicatorul                                Exercitiul  Exercitiul
                                                          precedent     curent
________________________________________________________________________________
                   0                                          1           2
________________________________________________________________________________
 1. Cifra de afaceri neta
 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate
    (3 + 4 + 5)
 3. Cheltuielile activitatii de baza
 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
 5. Cheltuielile indirecte de productie
 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)
 7. Cheltuielile de desfacere
 8. Cheltuieli generale de administratie
 9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)
______________________________________________________________________________

    Nota 5

                       Situatia creantelor si datoriilor

                                                      - mii lei -
_________________________________________________________________
Creante          Sold la             Termen de lichiditate
                 31 decembrie     _______________________________
                 (col. 2 + 3)     sub 1 an           peste 1 an
_________________________________________________________________
  0                  1                2                    3
_________________________________________________________________
Total, din care:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                                                      - mii lei -
__________________________________________________________________
Datorii*)            Sold la         Termen de exigibilitate
                   31 decembrie   ________________________________
                 (col. 2 + 3 + 4) sub 1 an  1 - 5 ani  peste 5 ani
__________________________________________________________________
    0                    1            2        3            4
__________________________________________________________________
Total, din care:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
    *) Se mentioneaza urmatoarele informatii:
    - clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
    - datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
        - valoarea datoriei;
        - valoarea si natura garantiilor;
    - valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.

    Nota 6

    Principii, politici si metode contabile

    Se prezinta:
    - abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
       - natura;
       - motivele;
       - evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare;
    - reguli de evaluare alternative, mentionandu-se:
       - elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric;
       - baza de evaluare adoptata;
       - ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternative;
       - influenta asupra rezultatului;
       - continutul, limitele si modalitatile de aplicare;
    - suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

    Nota 7

    Actiuni si obligatiuni

    Se prezinta urmatoarele informatii:
    - capital social subscris;
    - numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise;
    - actiuni rascumparabile:
       - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
       - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
       - valoarea eventualei prime de rascumparare;
    - actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
       - tipul de actiuni;
       - numarul de actiuni emise;
       - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
       - drepturi legate de distribuire:
          - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
          - perioada de exercitare a drepturilor;
          - pretul platit pentru actiunile distribuite;
    - obligatiuni emise:
       - tipul obligatiunilor emise;
       - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
       - obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
          - valoarea nominala;
          - valoarea inregistrata in momentul platii.

    Nota 8

   Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

    Se fac mentiuni cu privire la:
    - salarizarea directorilor si administratorilor:
       - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar:
        - rata dobanzii;
        - principalele clauze ale creditului;
        - suma rambursata pana la acea data;
        - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora;
    - salariati:
       - numar mediu aferent exercitiului financiar;
       - numar mediu (fiecare categorie);
       - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar;
       - cheltuieli cu asigurarile sociale;
       - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

    Nota 9

    Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

    1. Indicatori de lichiditate:
                                             Active curente
    a) Indicatorul lichiditatii curente   = -----------------
       (Indicatorul capitalului circulant)   Datorii curente
    - valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
    - ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

                                            Active curente - Stocuri
    b) Indicatorul lichiditatii imediate = --------------------------
       (Indicatorul test acid)                  Datorii curente

    2. Indicatori de risc:
    a) Indicatorul gradului de indatorare
      Capital imprumutat                 Capital imprumutat
     -------------------- x 100   sau   -------------------- x 100,
        Capital propriu                    Capital angajat

    unde:
    - capital imprumutat = credite peste un an;
    - capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

    b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este considerata mai riscanta.

    Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
   ---------------------------------------------------------- = Numar de ori
                   Cheltuieli cu dobanda

    3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
    - viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
    - capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.
    - Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar

     Costul vanzarilor
    ------------------- = Numar de ori
        Stocul mediu

    sau
    - Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

         Stoc mediu
    ------------------- x 365
     Costul vanzarilor

    - Viteza de rotatie a debitelor-clienti - calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale;
                                            - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica

     Sold mediu clienti
    -------------------- x 365
      Cifra de afaceri

    O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
    - Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

            Sold mediu furnizori
    ------------------------------------ x 365,
     Achizitii de bunuri (fara servicii)

    unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

    - Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

     Cifra de afaceri
    --------------------
     Active imobilizate

    - Viteza de rotatie a activelor totale

     Cifra de afaceri
    ------------------
      Total active

    4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile:
    a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere:

     Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit
    --------------------------------------------------------------
                         Capitalul angajat

    unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung
    sau active totale minus datorii curente.
    b) Marja bruta din vanzari

     Profitul brut din vanzari
    --------------------------- x 100
         Cifra de afaceri

    O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

    Nota 10

    Alte informatii

    Se prezinta:
    a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;
    b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice;
    c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina;
    d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
    - proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
    - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit;
    e) Cifra de afaceri:
    - prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere;
    f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
    g) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate;
    h) Angajamente acordate;
    i) Angajamente primite.

    CAP. 5
    NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE*)

    *) Functiunea conturilor nu este limitativa.

    CLASA 1 - "CONTURI DE CAPITALURI"

    Din clasa 1 - "Conturi de capitaluri" fac parte urmatoarele grupe: 10 "Capital si rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exercitiului", 13 "Subventii pentru investitii", 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" si 16 "Imprumuturi si datorii asimilate".

    GRUPA 10 "CAPITAL SI REZERVE"

    Din grupa 10 "Capital si rezerve" fac parte urmatoarele conturi:

    Contul 101 "Capital"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar de catre actionarii sau asociatii unei societati, precum si majorarii sau reducerii capitalului potrivit legii.
    Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari sau asociati evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise sau varsate.
    Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.
    In creditul acestui cont se inregistreaza:
    - capitalul subscris de actionari sau asociati in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscriptie sau emisiune de noi actiuni, precum si capitalul preluat in urma operatiilor de fuziune prin absorbtie cu alte persoane juridice (456);
    - rezervele destinate majorarii capitalului (106);
    - primele legate de capital, incorporate in acesta (104).
    In debitul contului se inregistreaza:
    - capitalul retras de actionari sau asociati precum si capitalul social lichidat cu ocazia fuziunii sau lichidarii persoanelor juridice (456);
    - pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul (117);
    - reducerea capitalului ca urmare a anularii actiunilor proprii rascumparate (502).
    Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.

    Contul 104 "Prime legate de capital"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.
    Contul 104 "Prime legate de capital" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza:
    - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).
    In debitul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza:
    - primele legate de capital incorporate in acesta (101);
    - primele de capital transferate la rezerve (106).
    Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

    Contul 105 "Rezerve din reevaluare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale si a altor reevaluari efectuate potrivit legii.
    Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza:
    - cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214).
    In debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza:
    - rezerva din reevaluare trecuta la rezerve (106);
    - descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
    Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale.

    Contul 106 "Rezerve"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
    Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
    In creditul acestui cont se inregistreaza:
    - rezerva din reevaluare trecuta la rezerve (105);
    - profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve (117);
    - profitul net realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve (129);
    - primele de capital trecute la rezerve (104);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
    In debitul acestui cont se inregistreaza:
    - rezervele destinate majorarii capitalului social potrivit legii (101);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente (117).
    Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

    GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"

    Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".

    Contul 117 "Rezultatul reportat"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
    In creditul acestui cont se inregistreaza:
    - pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent (129);
    - pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din rezerve (106);
    - pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
    - profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (121);
    - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile (411, 461, 4282);
    In debitul acestui cont se inregistreaza:
    - pierderile contabile realizate in exercitiul precedent (121);
    - profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor. (106, 424, 446, 457);
    - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
    Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

    GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCITIULUI"

    Din grupa 12 "Rezultatul exercitiului" fac parte:

    Contul 121 "Profit si pierdere"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului.
    Contul 121 "Profit si pierdere" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei (luna), soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);
    - pierderea contabila reportata (117).
    In debitul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei (luna), soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);
    - profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (117);
    - profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii (129).
    Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

    Contul 129 "Repartizarea profitului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent.
    Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii.
    Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
    In debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
    - rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent (106);
    - acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile precedente din profitul realizat in exercitiul curent (117);
    - sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare (117).
    In creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
    - profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legale (121).
    Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.

    GRUPA 13 "SUBVENTII PENTRU INVESTITII"

    Din grupa 13 "Subventii pentru investitii" face parte:

    Contul 131 "Subventii pentru investitii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale si altor resurse primite pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.
    Evidenta analitica se conduce pe feluri de subventii.
    Contul 131 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
    - valoarea subventiilor pentru investitii primite sau de primit (512, 445);
    - valoarea brevetelor, licentelor altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit (205);
    - valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212, 213, 214).
    In debitul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
    - partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462);
    - cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate (758).

    Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii nevirate la rezultatul exercitiului.

    GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI"

    Din grupa 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" face parte:

    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, precum si pentru alte riscuri si cheltuieli.
    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli constituite (681).
    In debitul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (781).
    Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.

    GRUPA 16 "IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE"

    Din grupa 16 "Imprumuturi si datorii asimilate" fac parte:

    Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
    Contul 161 "Imprumuturi de emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
    - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (169).
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (665).
    In debitul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
    - imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
    - suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in valuta (765).
    Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de la institutii bancare si alte persoane juridice.
    Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se inregistreaza:
    - suma creditelor pe termen lung primite (401, 404, 512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta (665).
    In debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se inregistreaza:
    - suma creditelor rambursate (512);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar precum si la rambursarea acestora (765);
    Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

    Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia.
    Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la societatile comerciale ce detin participatii (512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in valuta (665).
    In debitul contului 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" se inregistreaza:
    - sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii (512);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
    Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.

    Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.
    Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
    - sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
    - valoarea concesiunilor preluate (205);
    - valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212, 213, 214);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665).
    In debitul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);
    - valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite, conform contractelor incheiate (205);
    - obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (404);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor si datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
    Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.

    Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor ce privesc imobilizarile financiare, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.
    Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666);
    - valoarea dobanzilor evidentiate in avans potrivit prevederilor contractuale (471);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la incheierea exercitiului financiar (665).
    In debitul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
    - suma dobanzilor platite (512);
    - valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la incheierea exercitiului financiar precum si la rambursarea acestora (765).
    Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.

    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a obligatiunilor.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ.
    In debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
    In creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
    - valoarea primelor de rambursare amortizate (686).
    Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor, neamortizate.

    CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI"

    Din clasa 2 "Conturi de imobilizari" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizari necorporale", 21 "Imobilizari corporale", 23 "Imobilizari in curs", 26 "Imobilizari financiare", 28 "Amortizari privind imobilizarile" si 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor".

    GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE"

    Din grupa 20 "Imobilizari necorporale" fac parte:

    Contul 201 "Cheltuieli de constituire"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii persoanei juridice).
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
    In debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
    - cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (512, 531, 404, 462).
    In creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
    - cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

    Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale.
    Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.
    In debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se inregistreaza:
    - lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (233, 721, 404).
    In creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se inregistreaza:
    - valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);
    - cheltuielile de dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.

    Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare" este un cont de activ.
    In debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
    - brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportate in natura, precum si cele primite cu titlu gratuit (404, 233, 203, 721, 456, 131);
    - valoarea concesiunilor preluate (167).
    In creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
    - concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare cedate si scoase din evidenta (280, 658);
    - valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare aportate si retrase (456);
    - valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor, restituite (167).
    - valoarea brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altei persoanei juridice (261).
    Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.

    Contul 207 "Fond comercial"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial. Fondul comercial se determina ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o persoana juridica.
    Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.
    In debitul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
    - valoarea fondului comercial achizitionat (404).
    In creditul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
    - valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (658);
    - valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.

    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale.
    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ.
    In debitul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu sau reprezentand aportul asociatilor la capitalul social (404, 233, 721, 456).
    In creditul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din evidenta (280, 658);
    - valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (456).
    - valoarea altor imobilizari necorporale depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice (261).
    Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

    GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE"

    Din grupa 21 "Imobilizari corporale" fac parte:

    Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
    Contul 211 "Terenuri" este un cont de activ.
    In debitul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
    - valoarea terenurilor achizitionate, a celor reprezentand aport la capital, valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit si a celor primite in regim de leasing financiar (404, 456, 131, 167);
    - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);
    - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105).
    In creditul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
    - valoarea terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);
    - valoarea terenurilor aportate, retrase (456);
    - valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105);
    - valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
    Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri.

    Contul 212 "Constructii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
    Contul 212 "Constructii" este un cont de activ.
    In debitul contului 212 "Constructii" se inregistreaza:
    - valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);
    - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
    - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
    In creditul contului 212 "Constructii" se inregistreaza:
    - valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
    - valoarea constructiilor distruse de calamitati (671);
    - valoarea constructiilor aportate si retrase (456);
    - valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
    - valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105).
    - valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
    Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

    Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.
    Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" este un cont de activ.
    In debitul contului 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" se inregistreaza:
    - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722, 131, 456, 167);
    - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
    - valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
    In creditul contului 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" se inregistreaza:
    - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
    - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase (456);
    - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
    - valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105).
    Soldul contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

    Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
    Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" este un cont de activ.
    In debitul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
    - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722, 131, 456, 167);
    - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
    - valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105).
    In creditul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
    - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
    - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati (671);
    - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate si retrase (456);
    - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar (267);
    - valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105).
    Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

    GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS"

    Din grupa 23 "Imobilizari in curs" fac parte:

    Contul 231 "Imobilizari corporale in curs"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs.
    Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de activ.
    In debitul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs facturate de furnizori (404);
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate pe cont propriu (722);
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs primite ca aport la capitalul social (456).
    In creditul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs, receptionate (212, 213, 214);
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs cedate (658);
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs aportate si retrase (456);
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs distruse de calamitati (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs, nereceptionate.

    Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari.
    In debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512);
    In creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate (404).
    Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

    Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs.
    Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de activ.
    In debitul contului 233 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs facturate de furnizori (404);
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pe cont propriu (721);
    - imobilizarile necorporale in curs, aportate la capitalul social (456).
    In creditul contului 233 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205, 208);
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate si retrase (456).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.

    Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
    Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" este un cont de activ.
    In debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (512);
    In creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, decontate (404).
    Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, nedecontate.

    GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE"

    Din grupa 26 "Imobilizari financiare" fac parte:

    Contul 261 "Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
    Contul 261 "Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului" este un cont de activ.
    In debitul contului 261 "Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului" se inregistreaza:
    - valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
    - valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
    In creditul contului 261 "Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului, cedate (664);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106).
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societati din cadrul grupului.

    Contul 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.
    Contul 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului" este un cont de activ.
    In debitul contului 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului" se inregistreaza:
    - valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al societatilor din afara grupului (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
    - valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
    In creditul contului 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la societati din afara grupului, cedate (664);
    - diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau mijloacelor fixe respectiv valoarea terenurilor aportate (106).
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.

    Contul 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.
    Contul 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare" este un cont de activ.
    In debitul contului 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare" se inregistreaza:
    - valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
    - valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
    In creditul contului 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate (664).
    Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

    Contul 265 "Alte titluri imobilizate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata.
    Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
    In debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
    - valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
    In creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea altor titluri imobilizate cedate (664);
    Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

    Contul 267 "Creante imobilizate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite.
    Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.
    In debitul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea imprumuturilor acordate si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 531, 763);
    - valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765);
    In creditul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate rezultate in urma incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (665);
    - valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (411);
    - valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
    - valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar (658);
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si altor creante imobilizate.

    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
    - sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262, 263, 265, 267).
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma decontarii imprumuturilor si datoriilor in valuta sau a evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765).
    In debitul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
    - sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

    GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE"

    Din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" fac parte:

    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
    In debitul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
    - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din evidenta (201, 203, 205, 207, 208).
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.

    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
    - cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
    - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (212, 213, 214);
    - valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie, transferata conform contractelor (458).
    In debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta (211, 212, 213, 214).
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

    GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR"

    Din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" fac parte:

    Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
    Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681).
    In debitul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.

    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681).
    In debitul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.

    Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs.
    Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681).
    In debitul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (781).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor in curs.

    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (686).
    In debitul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (786).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.

    CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

    Din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime si materiale"; 33 "Productia in curs de executie"; 34 "Produse"; 35 "Stocuri aflate la terti"; 36 "Animale"; 37 "Marfuri"; 38 "Ambalaje"; 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie".

    GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE"

    Din grupa 30 "Stocuri de materii si materiale" fac parte:

    Contul 301 "Materii prime"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.
    Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.
    In situatia aplicarii inventarului permanent:
    In debitul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate (401, 408, 542, 446);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);
    - valoarea materiilor prime constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (601, 758);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materie prima in aceeasi unitate (341, 345);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
    In creditul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (601);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau la subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie si pierderile din calamitati (658, 671);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

    Contul 302 "Materiale consumabile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
    Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.
    In situatia aplicarii inventarului permanent:
    In debitul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate (401, 408, 542, 446);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (602, 758);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materiale in aceeasi unitate (341, 345);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
    In creditul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (602);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate si pierderile din calamitati (658, 671);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.

    Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei, miscarii si uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar.
    Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.
    In debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (401, 408, 446, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentand aport in natura la capitalul social (456);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (603, 758);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie (345).
    In creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta (603, 471);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (603);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti (351);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar donate si pierderile din calamitati (658, 671);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar retrase din aportul la capitalul social (456).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

    Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
    Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
    In debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (401, 542);
    - diferentele de pret in minus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
    In creditul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (301, 302, 303);
    - diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
    In situatia aplicarii inventarului intermitent:
    Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza direct in debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" si 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".
    Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" si 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

    GRUPA 33 "PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE"

    Din grupa 33 "Productia in curs de executie" fac parte:

    Contul 331 "Produse in curs de executie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.
    Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ.
    In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
    In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:
    - scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie o produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

    Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei.
    Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" este un cont de activ.
    In debitul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei (711).
    In creditul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza:
    - scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.

    GRUPA 34 "PRODUSE"

    Din grupa 34 "Produse" fac parte:

    Contul 341 "Semifabricate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate.
    Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
    In debitul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere (711);
    - valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la societatile din grup alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
    In creditul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si lipsurile constatate la inventariere (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate (301, 302);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate societatilor din grup, altor unitati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea pierderilor din calamitati (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 345 "Produse finite"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.
    Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
    In debitul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune si plusurile de inventar (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354, 401).
    In creditul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite vandute si lipsurile de inventar (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor, ca plata in natura, potrivit legii (421);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite actionarilor, asociatilor sau unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate in aceeasi unitate (301, 302, 303);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354);
    - valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati (658, 671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 346 "Produse reziduale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
    Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
    In debitul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).
    In creditul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale iesite din gestiune (711);
    - valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 348 "Diferente de pret la produse"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie la produse.
    Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.
    In debitul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
    In creditul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.

    GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"

    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:

    Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.
    Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ.
    In debitul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti (301, 302, 303, 401).
    In creditul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (301, 302, 303);
    - scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar, distruse de calamitati (601, 602, 603, 671).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.

    Contul 354 "Produse aflate la terti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
    Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.
    In debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
    In creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346, 401).
    - scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (607).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
    Continutul si functiunea conturilor 356 "Animale la terti", 357 "Marfuri in custodie sau in consignatie la terti" si 358 "Ambalaje aflate la terti" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate in aceasta grupa.

    GRUPA 36 "ANIMALE"

    Din grupa 36 "Animale" fac parte:

    Contul 361 "Animale si pasari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si celor tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie; animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lana, lapte si blana).
    Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ.
    In debitul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti (356, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre actionari si asociati (456);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
    - valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (758).
    In creditul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute, incluse pe cheltuieli, constatate minus de inventar si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482);
    - valoarea pierderilor din calamitati (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie.
    Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
    In debitul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (401, 542);
    - diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune (711).
    In creditul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (361, 542);
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului (606);
    - diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente in stoc.

    GRUPA 37 "MARFURI"

    Din grupa 37 "Marfuri" fac parte:

    Contul 371 "Marfuri"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
    Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.
    In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (401, 408, 446, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);
    - valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, vandute ca atare (301, 302, 303, 361);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
    - valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).
    In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si lipsurile de inventar (607);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (357);
    - valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din gestiune (378, 4428);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658, 671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 378 "Diferente de pret la marfuri"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale.
    Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
    In creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
    In debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune (371).
    Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    GRUPA 38 "AMBALAJE"

    Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:

    Contul 381 "Ambalaje"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje.
    Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
    In debitul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate (401, 408, 542);
    - valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);
    - valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (345).
    In creditul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute si lipsurile constatate la inventar (608);
    - valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
    - valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (658, 671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus sau in plus intre pretul standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor.
    Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
    In debitul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decat pretul standard) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);
    - diferente de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
    In creditul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate (381, 542);
    - diferentele de pret in plus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

    GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE"

    Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" fac parte conturile:
    391 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime";
    392 "Provizioane pentru deprecierea materialelor";
    393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie";
    394 "Provizioane pentru deprecierea produselor";
    395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti";
    396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor";
    397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor";
    398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor".
    Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
    Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
    In creditul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane (681).
    In debitul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs (781).
    Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei.

    CLASA 4 "CONTURI DE TERTI"

    Din clasa 4 "Conturi de terti" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori si conturi asimilate", 41 "Clienti si conturi asimilate", 42 "Personal si conturi asimilate", 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate", 45 "Grup si asociati", 46 "Debitori si creditori diversi", 47 "Conturi de regularizare si asimilate", 48 "Decontari in cadrul unitatii", 49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor".

    GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate" fac parte:

    Contul 401 "Furnizori"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate.
    Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 341, 346, 351, 354, 356, 357, 358, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 348, 368, 378, 388);
    - valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (604, 605);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
    - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
    - valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
    - valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428);
    - valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665).
    In debitul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
    - valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
    - sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura potrivit prevederilor contractuale (345);
    - datorii prescrise sau anulate (758);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de: restituire, predate furnizorului (409).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

    Contul 403 "Efecte de platit"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
    - valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (401);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665).
    In debitul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
    - platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
    - diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de platit sau evaluarea, acestora la sfarsitul exercitiului (765).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.

    Contul 404 "Furnizori de imobilizari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizari" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
    - obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator (167);
    - valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (168);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de imobilizari (4426, 4428);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului (665).
    In debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
    - sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari (162, 512, 531, 541, 232, 234);
    - valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
    - datorii prescrise sau anulate (758);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
    - valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit pentru imobilizari (404);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665).
    In debitul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
    - diferentele favorabile de curs valutar constatate la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.

    Contul 408 "Furnizori - Facturi nesosite"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
    - valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau serviciilor prestate de catre furnizori (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile (665).
    In debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
    - valoarea facturilor sosite (401);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului (765).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

    Contul 409 "Furnizori - debitori"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari.
    Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
    In debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor achitate furnizorilor (512, 531);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (401);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor acordate furnizorilor (765).
    In creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (401);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
    - valoarea, ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar (665).
    Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

    GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 41 "Clienti si conturi asimilate" fac parte:

    Contul 411 "Clienti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
    Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.
    In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427, 4428);
    - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de intocmit" (418);
    - venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (472, 4428);
    - valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
    - valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (267);
    - valoarea creantelor reactivate (754);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului financiar (765);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
    In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la clienti (512, 531);
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor incasate (665);
    - valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
    - valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
    - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (654);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta la sfarsitul exercitiului (665);
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.

    Contul 413 "Efecte de primit de la clienti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de incasat, pe baza de efecte comerciale.
    Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
    In debitul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
    - sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de incasat la inchiderea exercitiului (765).
    In creditul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
    - efecte comerciale primite de la clienti (511);
    - sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, la primirea efectelor comerciale (665).
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la inchiderea exercitiului (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"

    Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ.
    In debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
    - valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4428);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta la inchiderea exercitiului (765).
    In creditul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
    - valoarea facturilor intocmite (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit la decontare si la inchiderea exercitiului (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

    Contul 419 "Clienti - creditori"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.
    Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
    - sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (411);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti la inchiderea exercitiului (665).
    In debitul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in valuta catre clienti la inchiderea exercitiului financiar (765);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor creditori.

    GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 42 "Personal si conturi asimilate" fac parte:

    Contul 421 "Personal - salarii datorate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.
    Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza:
    - salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).
    In debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza:
    - retineri din salarii reprezentand avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345);
    - drepturi de personal neridicate (426);
    - salariile nete achitate personalului (512, 531).
    Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
    - ajutoarele materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale, precum si alte ajutoare acordate (431, 645).
    In debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
    - ajutoare materiale achitate (512, 531);
    - retinerile reprezentand avansuri acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - ajutoare materiale neridicate (426).
    Soldul contului reprezinta ajutoare materiale datorate.

    Contul 424 "Participarea personalului la profit"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor acordate personalului din profitul realizat.
    Contul 424 "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
    - sumele repartizate personalului din profitul realizat (117).
    In debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
    - impozitul retinut (444);
    - sumele achitate personalului (512, 531);
    - sumele neridicate de personal (426).
    Soldul contului reprezinta stimulentele din profit, datorate.

    Contul 425 "Avansuri acordate personalului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    In debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
    - avansurile achitate personalului (512, 531);
    - avansurile neridicate (426).
    In creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
    - sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate (421, 423).
    Soldul contului reprezinta avansurile acordate.

    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal neridicate in termenul legal.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
    - sumele datorate personalului, reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, stimulente, ajutoare de boala si alte drepturi, neridicate in termen (421, 423, 424, 425).
    In debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
    - sumele achitate personalului (512, 531);
    - drepturile de personal neridicate prescrise (758).
    Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

    Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii, datorate tertilor.
    Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" se inregistreaza:
    - sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
    In debitul contului 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" se inregistreaza:
    - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

    Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante in legatura cu personalul.
    Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
    - garantiile gestionare retinute personalului (421);
    - sumele datorate personalului, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar (641);
    - sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
    - sumele incasate sau retinute personalului (531, 421, 423).
    In debitul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
    - sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont (531);
    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adaosuri necuvenite, imputatii si alte debite (438, 542, 706, 708, 758, 4427);
    - sumele restituite gestionarilor reprezentand garantiile si dobanda aferenta (531);
    - cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (758, 4427);
    - valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);
    - datorii prescrise sau anulate (758).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

    GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate" fac parte:

    Contul 431 "Asigurari sociale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
    Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
    - contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
    - contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
    - contributia personalului la asigurari sociale (421, 423);
    - contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate (421, 423).
    In debitul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
    - sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate (512);
    - sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate.

    Contul 437 "Ajutor de somaj"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator, precum si de personal, potrivit legii.
    Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
    - sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (645);
    - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
    In debitul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
    - sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.

    Contul 438 "Alte datorii si creante sociale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si plata acestora.
    Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus personalului (428).
    In debitul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
    - sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare materiale (428);
    - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
    - datorii prescrise sau anulate (758).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.

    GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" fac parte:

    Contul 441 "Impozitul pe profit"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
    Contul 441 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 441 "Impozitul pe profil" se inregistreaza:
    - sumele datorate de unitate catre bugetul statului/bugetelor locale, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
    - impozitul pe profit/venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarii erorilor contabile (658).
    In debitul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
    - sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/venit (512);
    - datorii anulate (758).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.

    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional.
    Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
    4423 "TVA de plata"
    4424 "TVA de recuperat"
    4426 "TVA deductibila"
    4427 "TVA colectata"
    4428 "TVA neexigibila"

    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit la bugetul statului.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
    - diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4427).
    In debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512);
    - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata.

    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ.
    In debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
    - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata (4426).
    In creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ.
    In debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 542);
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata evidentiata anterior ca amanata la plata (4428).
    In creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
    - sumele compensate din taxa pe valoarea adaugata colectata (4427);
    - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila si taxa pe valoarea adaugata colectata (4424);
    - prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (635).
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta vanzarilor de bunuri, lucrarilor executate si serviciilor prestate (411, 428, 461, 531);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
    - taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila (4428);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor in natura (635);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411, 512).
    In debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului statului (4423);
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii (4426);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor, retinute de catre beneficiari (4428);
    - decontarea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411).
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate conform prevederilor legale (411);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite devenita deductibila (4426).
    In debitul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate conform prevederilor legale (401, 404);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta vanzarilor de bunuri si servicii sau prestarilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului (4427);
    - taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (446).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si altor drepturi similare datorate bugetului statului.
    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor retinut din drepturile banesti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
    - sumele reprezentand impozitul datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401).
    In debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se inregistreaza:
    - sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor si alte drepturi similare (512);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului.

    Contul 445 "Subventii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile de la buget sau provenite din contributii financiare nerambursabile.
    Contul 445 "Subventii" este un cont de activ.
    In debitul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
    - sumele alocate de la buget, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131);
    - valoarea subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii de primit (741);
    - valoarea subventiilor guvernamentale primite drept compensatii pentru pierderile inregistrate de o persoana juridica, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (771).
    In creditul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
    - valoarea subventiilor incasate (512).
    Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

    Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta deconturilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite si taxe.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
    - repartizari din profitul net al regiilor autonome (117);
    - impozitul pe dividende datorat (457);
    - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (212, 213, 214, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
    - taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (4428).
    In debitul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - platile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, potrivit legii.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (635).
    In debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre organismele publice (512);
    - datorii anulate (758).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate.

    Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
    Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
    - valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor datorate bugetului (658).
    In debitul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
    - sumele virate la bugetul statului reprezentand alte datorii (512);
    - sumele cuvenite unitatii, datorate de bugetul de stat, altele decat impozite si taxe (758);
    - datorii anulate (758).
    Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

    GRUPA 45 "GRUP SI ASOCIATI"

    Din grupa 45 "Grup si asociati" fac parte:

    Contul 451 "Decontari in cadrul grupului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor intre unitatile apartinand aceluiasi grup.
    Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
    - sumele virate altor unitati din cadrul grupului (512);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. livrate unitatilor din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758);
    - dividende aferente investitiilor pe termen scurt (762);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (765);
    - dividendele de incasat din participatii (761);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
    - dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766).
    In creditul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la alte unitati din cadrul grupului (512, 531);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la unitati din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388);
    - dobanzile aferente imprumuturilor angajate (666);
    - incasarea dividendelor din participatii (512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (665);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta (668).
    Soldul debitor al contului reprezinta creantele unitatii, iar soldul creditor, datoriile unitatii in relatiile cu unitatile apartinand aceluiasi grup.

    Contul 452 "Decontari privind interesele de participare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind interesele de participare.
    Contul 452 "Decontari privind interesele de participare" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 452 "Decontari privind interesele de participare" se inregistreaza:
    - sumele virate altor unitati legate prin interese de participare (512);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
    - dividendele de incasat din participatii (761);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
    - dividendele aferente investitiilor pe termen scurt (762);
    - dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766).
    In creditul contului 452 "Decontari privind interesele de participare" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la alte unitati legate prin interese de participare (512, 531);
    - dobanzile aferente imprumuturilor (666);
    - incasarea dividendelor din participatii (512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (665);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta (668).
    Soldul debitor al contului reprezinta creantele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

    Contul 455 "Sume datorate asociatilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati.
    Contul 455 "Sume datorate asociatilor" este un cont de pasiv.
    In creditul contul 455 "Sume datorate asociatilor" se inregistreaza:
    - sumele depuse de asociati (512, 531);
    - dobanzile aferente sumelor depuse (666);
    - sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividende (457).
    In debitul contului 455 "Sume datorate asociatilor" se inregistreaza:
    - sumele restituite asociatilor (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate asociatilor.

    Contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu actionarii si asociatii privind capitalul.
    Contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" este un cont de activ.
    In debitul contului 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
    - capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni (101);
    - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiunii (104);
    - sumele achitate asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 381);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta la sfarsitul exercitiului (765).
    In creditul contului 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
    - aportul in natura la capitalul social (205 la 267, 301 la 381);
    - sumele depuse ca aport in numerar, titluri de plasament si/sau imobilizari necorporale la constituirea capitalului social (512, 531, 503 la 508);
    - imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
    - capitalul social retras de actionari sau asociati (101);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris sau la incheierea exercitiului (665).
    Soldul contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat.

    Contul 457 "Dividende de plata"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor corespunzator aportului la capital.
    Contul 457 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (117).
    In debitul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
    - sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
    - impozitul pe dividende (446);
    - sumele lasate in contul curent al asociatilor sau actionarilor, reprezentand dividende (455);
    - datorii prescrise sau anulate (758).
    Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.

    Contul 458 "Decontari din operatii in participatie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
    Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 458 "Decontari din operatii in participatie" se inregistreaza:
    - veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 786);
    - cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie (601 la 686);
    - sumele primite de la coparticipanti (512, 531).
    In debitul contului 458 "Decontari din operatii in participatie" se inregistreaza:
    - veniturile primite prin transfer din operatii in participatie (701 la 786);
    - amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor (281);
    - cheltuielile transferate din operatii in participatie (601 la 686);
    - sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie (512, 531);
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.

    GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI"

    Din grupa 46 "Debitori diversi" fac parte:

    Contul 461 "Debitori diversi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante.
    Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ.
    In debitul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
    - valoarea bunurilor si a productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
    - valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 502 la 508);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor cedate (758, 4427);
    - valoarea debitelor reactivate (754);
    - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
    - dividende de incasat aferente titlurilor de plasament sau a celor imobilizate (762, 761);
    - valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
    - sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (706);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma raportarii creantelor la cursul de la inchiderea exercitiului financiar (765);
    - dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766).
    In creditul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
    - valoarea debitelor incasate (512, 531);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor incasate sau la sfarsitul exercitiului (665).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate unitatii, de catre debitori.

    Contul 462  "Creditori diversi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate terti lor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operatii.
    Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
    - sumele incasate si necuvenite (512, 531);
    - sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
    - datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare sau la incheierea exercitiului (665).
    In debitul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
    - sume achitate creditorilor (512, 531);
    - plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531);
    - datorii prescrise sau anulate (758);
    - sconturile obtinute de la creditori (767);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente datoriilor in valuta achitate, sau la sfarsitul exercitiului (765).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor.

    GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE"

    Din grupa 47 "Conturi de regularizare si asimilate" fac parte:

    Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele/exercitiile viitoare.
    Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
    In debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531);
    - valoarea dobanzilor aferente contractelor de leasing financiar, potrivit prevederilor contractuale (167).
    In creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - sumele repartizate in perioadele/exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 658, 666, 668);
    Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate in avans.

    Contul 472 "Venituri inregistrate in avans"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans.
    Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - veniturile inregistrate in avans, aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, cum sunt: sumele facturate sau incasate din chirii, abonamente, asigurari etc. (411, 461, 512, 531).
    - dobanda aferenta bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267).
    In debitul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704, 705, 706, 708).
    Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.

    Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
    Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:
    - platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
    - sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
    In creditul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:
    - sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie si necuvenite (512, 601 la 658),
    Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.

    GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII"

    Din grupa 48 "Decontari in cadrul unitatii" fac parte:

    Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie.
    Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
    - valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    In creditul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
    - valori materiale si banesti primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni reciproce.

    Contul 482 "Decontari intre subunitati"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati, care conduc contabilitate proprie. Contul 482 "Decontari intre subunitati" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
    - valori materiale si banesti transferate intre subunitati (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    In creditul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
    - valori materiale si banesti primite (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    Soldul debitor reprezinta sumele de incasat de la alte subunitati, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni reciproce.

    GRUPA 49 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR"

    Din grupa 49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor" fac parte:

    Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti.
    Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (681).
    In debitul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti (781).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

    Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii.
    Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii" se inregistreaza:
    - constituirea provizioanelor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului si cu asociatii (686).
    In debitul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului sau cu asociatii (786).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

    Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.
    Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
    - provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (681).
    In debitul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (781).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

    CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"

    Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 "Investitii financiare pe termen scurt", 51 "Conturi la banci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie".

    GRUPA 50 "INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT"

    Din grupa 50 "Investitii financiare pe termen scurt" fac parte:

    Contul 501 "Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta investitiilor financiare pe termen scurt la societatile din cadrul grupului, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
    Contul 501 "Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului" este un cont de activ.
    In debitul contului 501 "Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului" se inregistreaza:
     - valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la societatile din cadrul grupului (509, 512, 531).
    In creditul contului 501 "Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului" se inregistreaza:
    - valoarea actiunilor detinute la societatile din cadrul grupului, cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni) detinute la societatile din cadrul grupului.

    Contul 502 "Actiuni proprii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.
    Contul 502 "Actiuni proprii" este un cont de activ.
    In debitul contului 502 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
    - costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 502 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
    - valoarea actiunilor proprii anulate (101);
    - valoarea actiunilor proprii cedate (512, 531);
    - diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesiune (664).
    Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii, rascumparate, existente.

    Contul 503 "Actiuni"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate si necotate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
    Contul 503 "Actiuni" este un cont de activ.
    In debitul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
    - valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.

    Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate.
    Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" este un cont de activ.
    In debitul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).
    Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

    Contul 506 "Obligatiuni"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.
    Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ.
    In debitul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

    Contul 508 "Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate.
    Contul 508 "Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate" este un cont de activ.
    In debitul contului 508 "Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765).
    In creditul contului 508 "Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cedate (512, 531, 664)
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau lichidarea lor (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate existente.

    Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate.
    Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - valoarea datorata pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate (501, 502, 503, 505, 506, 508).
    In debitul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - valoarea achitata a investitiilor financiare pe termen scurt cumparate (512, 531).
    Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru investitiile financiare pe termen scurt cumparate.

    GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI"

    Din grupa 51 "Conturi la banci" fac parte:

    Contul 511 "Valori de incasat"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
    Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ.
    In debitul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
    - valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
    In creditul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
    - valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
    - valoarea sconturilor acordate (667).
    Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.

    Contul 512 "Conturi curente la banci"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
    Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
    - sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
    - valoarea subventiilor primite si incasate (131, 445);
    - creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
    - sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii, de la alte societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii (166, 451, 452);
    - sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
    - valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
    - sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
    - sumele recuperate din debite ale personalului (428);
    - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
    - sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
    - sumele depuse in cont de catre asociati (455);
    - sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
    - sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
    - sumele incasate de la debitori diversi (461);
    - sumele incasate si necuvenite unitatii (462);
    - sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
    - sumele incasate, in curs de clarificare (473);
    - sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (481);
    - valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 505, 508);
    - valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
    - sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
    - sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
    - sumele incasate reprezentand subventiile acordate (741);
    - sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (758);
    - sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
    - sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
    - sumele incasate din investitiile financiare cedate (764);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);
    - valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
    - sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771).
    In creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
    - sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
    - sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate (161);
    - creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);
    - sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
    - sumele restituite societatilor care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
    - valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 502, 503, 505, 506, 508);
    - varsamintele efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);
    - sumele achitate reprezentand interese de participare (452);
    - sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
    - suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
    - platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
    - valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);
    - platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);
    - platile efectuate catre personalul unitatii (421, 423, 424, 425, 426);
    - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
    - sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale (431);
    - sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
    - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
    - sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit (441);
    - plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata si taxa pe valoarea adaugata platita in vama (4423, 4426);
    - platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
    - plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
    - plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
    - sumele achitate asociatilor (455, 456);
    - sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
    - sumele achitate creditorilor diversi (462);
    - restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
    - platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
    - valoarea serviciilor bancare platite (627);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta efectuate in cursul anului (665);
    Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

    Contul 518 "Dobanzi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aliate in conturile curente.
    Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
    Contul 518 "Dobanzi" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 518 "Dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (766);
    - dobanzile platite aferente imprumuturilor primite (512);
    In creditul contului 518 "Dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (666);
    - dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (512).
    Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit.

    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).
    In debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).
    Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

    GRUPA 53 "CASA"

    Din grupa 53 "Casa" fac parte:

    Contul 531 "Casa"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
    Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
    In debitul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
    - sumele ridicate de la banci (581);
    - sumele incasate de la clienti (411, 419);
    - sumele incasate de la asociati (455);
    - sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
    - sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);
    - sumele incasate de la debitori (428, 461);
    - sumele incasate de la creditori diversi (462);
    - sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);
    - sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);
    - sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508);
    - sumele incasate din prestari servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708);
    - sume incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta (765);
    In creditul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
    - depunerile de numerar la banci (581);
    - costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509);
    - platile efectuate catre furnizori (401, 404);
    - valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
    - sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
    - sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
    - sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
    - sumele restituite asociatilor (455, 456);
    - dividendele platite actionarilor sau asociatilor (457);
    - sumele achitate diversilor creditori (462);
    - platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
    - avansurile de trezorerie acordate (542);
    - platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (665);
    - platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);
    Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

    Contul 532 "Alte valori"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
    Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
    In debitul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
    - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, achizitionate (401, 531, 542).
    In creditul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
    - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (301, 428, 604, 624, 625, 626).
    Soldul contului reprezinta alte valori existente.

    GRUPA 54 "ACREDITIVE"

    Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:

    Contul 541 "Acreditive"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.
    Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.
    In debitul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
    - valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor (581);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la incheierea exercitiului financiar privind acreditivele deschise in valuta (765).
    In creditul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
    - sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului sau soldului privind acreditivele deschise in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau la lichidarea acestora (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea acreditivelor deschise in banci, existente.

    Contul 542 "Avansuri de trezorerie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
    Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
    In debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
    - avansurile de trezorerie acordate (531);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765).
    In creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
    - avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri (301 la 303, 331 la 346, 361, 371, 381, 401);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar (665).
    Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

    GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"

    Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

    Contul 581 "Viramente interne"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
    Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
    In debitul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
    - sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
    In creditul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
    - sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
    De regula contul nu prezinta sold.

    GRUPA 59 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE"

    Din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" fac parte conturile:
    591 "Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societatile din cadrul grupului";
    592 "Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii";
    593 "Provizioane pentru deprecierea actiunilor";
    595 "Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate";
    596 "Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor";
    598 "Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate".
    Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, provizioanelor pentru deprecierea investitiilor financiare la societatile din cadrul grupului, actiunilor proprii, actiunilor, obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si a altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
    Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
    In creditul conturilor din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane (686).
    In debitul conturilor din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie (786).
    Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile constatate existente la sfarsitul perioadei.

    CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

    Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli extraordinare", 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" si 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite".
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu functie de activ.
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

    GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

    Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

    Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
    In debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (301, 308);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401).

    Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
    In debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (302, 308);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401).

    Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea in folosinta a acestora.
    In debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile (303).

    Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
    In debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se inregistreaza:
    - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408, 532, 542).

    Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
    In debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se inregistreaza:
    - valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542).

    Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
    In debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, donate, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).

    Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
    In debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se inregistreaza:
    - valoarea marfurilor vandute, constate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371);
    - valoarea marfurilor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de vanzare sau constatate lipsa la inventar (357).

    Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
    In debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se inregistreaza:
    - valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti pentru care au fost emise documentele de vanzare (358);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (381, 388).

    GRUPA 61 "CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI"

    Din grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" fac parte:

    Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
    In debitul contului 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" se inregistreaza:
    - valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 542).

    Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
    In debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune, si chiriile" se inregistreaza:
    - cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531, 542).

    Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
    In debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se inregistreaza:
    - valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542).

    Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
    In debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se inregistreaza:
    - valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 542).

    GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI"

    Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte:

    Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
    In debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii externi" se inregistreaza:
    - sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (401, 471).

    Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
    In debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se inregistreaza:
    - sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542).

    Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
    In debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).

    Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de terti.
    In debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).

    Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
    In debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).

    Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
    In debitul contului 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se inregistreaza:
    - valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).

    Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
    In debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512).

    Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
    In debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 542).

    GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE"

    Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxele si varsamintele asimilate" face parte:

    Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
    In debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426);
    - taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
    - decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);
    - datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447).

    GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

    Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

    Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.
    In debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se inregistreaza:
    - valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
    - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428).

    Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
    In debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se inregistreaza:
    - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
    - contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431);
    - contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).

    GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

    Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

    Contul 654 "Pierderi din creante si debitori diversi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.
    In debitul contului 654 "Pierderi din creante" se inregistreaza:
    - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau debitorilor (411, 461).

    Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.
    In debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se inregistreaza:
    - cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
    - valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite, tertilor si bugetului (401, 404, 462, 448, 512);
    - valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531);
    - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 233, 231);
    - valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267).

    GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

    Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

    Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
    In debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se inregistreaza:
    - valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).

    Contul 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate.
    In debitul contului 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor financiare, cedate sau scoase din activ (261, 262, 263, 265)
    - diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508).

    Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
    In debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii creantelor in valuta (512, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531, 541).
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la incheierea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor bancare in valuta, disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta (508, 541, 542).

    Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile.
    In debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se inregistreaza:
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la societati din grup (451);
    - valoarea dobanzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
    - valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471);
    - valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
    - valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

    Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor.
    In debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 512).

    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

    GRUPA 67 "CHELTUIELI EXTRAORDINARE"

    Din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare" face parte:

    Contul 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare.
    In debitul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" se inregistreaza:
    - valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 303, 341, 345, 361, 371, 381).

    GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE"

    Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" fac parte:

    Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.
    In debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli (151);
    - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
    - valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491, 496).

    Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.
    In debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
    - valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate (169);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
    - valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);
    - valoarea provizioanelor privind deprecierea investitiilor pe termen scurt (591, 592, 593, 595, 596, 598).

    GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE"

    Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite" fac parte:

    Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
    In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza:
    - valoarea impozitului pe profit (441).

    Contul 698 "Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.
    In debitul contului 698 "Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus" se inregistreaza:
    - valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441).

    CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

    Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri"; 71 "Variatia stocurilor"; 72 "Venituri din productia de imobilizari"; 74 "Venituri din subventii de exploatare"; 75 "Alte venituri din exploatare"; 76 "Venituri financiare"; 77 "Venituri extraordinare"; 78 "Venituri din provizioane".
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv cu exceptia contului 711 "Venituri din productia stocata" care este bifunctional.
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

    GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI"

    Din grupa 70 "Venituri din vanzari de produse, prestari de servicii, marfuri" fac parte:

    Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor.
    In creditul contului 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al produselor finite, vandute clientilor (411);
    - pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

    Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor.
    In creditul contului 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al semifabricatelor, vandute clientilor (411);
    - pretul de vanzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

    Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale.
    In creditul contului 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al produselor reziduale, vandute clientilor (411);
    - pretul de vanzare al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

    Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate.
    In creditul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se inregistreaza:
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, facturate clientilor (411);
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, incasate in numerar (531).

    Contul 705 "Venituri din studii si cercetari"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
    In creditul contului 705 "Venituri din studii si cercetari" se inregistreaza:
    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411);
    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

    Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
    In creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se inregistreaza:
    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (411);
    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, a chiriilor pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale persoanei juridice (428);
    - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
    - sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531).

    Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor.
    In creditul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (411);
    - pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531).

    Contul 708 "Venituri din activitati diverse"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
    In creditul contului 708 "Venituri din activitati diverse" se inregistreaza:
    - sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (411);
    - sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale unitatii (428);
    - sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitatile diverse (512, 531);
    - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472).

    GRUPA 71 "VARIATIA STOCURILOR"

    Din grupa 71 "Venituri din productia stocata" face parte:

    Contul 711 " Variatia stocurilor"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate, precum si variatia acesteia.
    In creditul contului 711 "Variatia stocurilor" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei (lunar) costul produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
    - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (341, 345, 346, 348);
    - costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie si diferentele de pret aferente (361, 368).
    In debitul contului 711 "Variatia stocurilor" se inregistreaza:
    - reluarea produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (331, 332);
    - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368).

    GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI"

    Din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari" fac parte:

    Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
    In creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208, 233).

    Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
    In creditul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se inregistreaza:
    - costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231);
    - costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente (212, 213, 214, 231).

    GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE"

    Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte:

    Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor si imprumuturilor nerambursabile cuvenite persoanei juridice in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
    In creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se inregistreaza:
    - subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (512, 445).

    GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

    Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:

    Contul 754 "Venituri din creante reactivate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi.
    In creditul contului 754 "Venituri din creante reactivate" se inregistreaza:
    - veniturile din creantele reactivate (411, 461).

    Contul 758 "Alte venituri din exploatare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
    In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
    - sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
    - valoarea amenzilor despagubirilor si penalitatilor datorate de terti (461);
    - cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate (131);
    - bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
    - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);
    - drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
    - sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);
    - datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438, 441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (451, 461).

    GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

    Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

    Contul 761 "Venituri din imobilizari financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare si alte titluri imobilizate).
    In creditul contului 761 "Venituri din titluri imobilizate" se inregistreaza:
    - dividendele aferente titlurilor imobilizate (451, 452, 461, 512).
    - valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (261, 262, 263, 265).

    Contul 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din investitii financiare pe termen scurt.
    In creditul contului 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - dividendele aferente investitiilor financiare pe termen scurt (451, 452, 461, 512).

    Contul 763 "Venituri din creante imobilizate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
    In creditul contului 763 "Venituri din creante imobilizate" se inregistreaza:
    - dobanda aferenta creantelor imobilizate cedate (267, 512).

    Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament.
    In creditul contului 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 452, 461);
    - castigul rezultat din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (461, 512).

    Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
    In creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea datoriilor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542).

    Contul 766 "Venituri din dobanzi"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
    In creditul contului 766 "Venituri din dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512);
    - dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451, 452);
    - dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
    - dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
    - dobanzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
    - dobanzi incasate in avans care se fac venituri ale perioadei curente (472).

    Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori.
    In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).

    Contul 768 "Alte venituri financiare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
    Contul 768 "Alte venituri financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".

    GRUPA 77 "VENITURI EXTRAORDINARE"

    Din grupa 77 "Venituri extraordinare" face parte:

    Contul 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.
    In creditul contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate" se inregistreaza:
    - subventiile primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).

    GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE"

    Din grupa 78 "Venituri din provizioane" fac parte:

    Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, pentru deprecierea activelor circulante.
    In creditul contului 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea (151);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti (491, 496).

    Contul 786 "Venituri financiare din provizioane"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
    In creditul contului 786 "Venituri financiare din provizioane" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii (495);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590, 591, 592, 593, 595, 596, 598).

    CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"

    Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi in afara bilantului" si grupa 89 "Bilant".
    Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.
    Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv.

    GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI"

    Din grupa 80 "Conturi in afara bilantului" fac parte:

    Contul 801 "Angajamente acordate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand creanta eventuala a unitatii asupra tertilor in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca in locul tertilor suma constituind obiectul angajamentului.
    In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.

    Contul 802 "Angajamente primite"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unitatii in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca in locul unitatii suma constituind obiectul angajamentului.
    In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.

    Contul 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor incheiate in acest scop.
    In debitul contului 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
    Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

    Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (imobilizari corporale, obiecte pretioase etc.) apartinand tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
    In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
    Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

    Contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, imobilizari corporale, etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.
    In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc.
    Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.

    Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
    In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, nereactivate.

    Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirie.
    In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre unitate.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat.

    Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenta.
    In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen.
    Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.

    Contul 8038 "Alte valori in afara bilantului"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in leasing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031 - 8037.
    In debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate, iar in credit, stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori.
    Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in unitate la un moment dat.

    Contul 8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli si a caror natura necesita urmarirea lor extrabilantiera.
    In debitul contului 8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza valorile materiale de natura obiectelor de inventar, iar in credit, aceleasi valori pentru care nu mai este necesara urmarirea lor extrabilantiera.
    Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, la un moment dat.

    Contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
    In debitul contului este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmarita extrabilantier.
    In creditul contului se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau scoaterii din evidenta a acestora.
    Soldul contului reprezinta valoarea amortizarii aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate in gestiune.

    GRUPA 89 "BILANT"

    Din grupa 89 "Bilant" fac parte:

    Contul 891 "Bilant de deschidere"

    Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor.
    In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

    Contul 892 "Bilant de inchidere"

    Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor.
    In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

    CAP. 6
    MONOGRAFIE

    Privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economice
 ______________________________________________________________________________
|             Explicatie                        Cont debitor    Cont creditor  |
|______________________________________________________________________________|
|         CAPITAL SI REZERVE                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Capitaluri                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| - Subscrierea capitalului                         456              1011      |
|______________________________________________________________________________|
| Aportul capitalului in natura si in                %                456      |
| numerar                                      205, 208, 211,                  |
|                                              212, 213, 214,                  |
|                                              231, 261, 262,                  |
|                                              263, 265, 301,                  |
|                                              302, 303, 361,                  |
|                                              371, 381, 501,                  |
|                                              503, 506, 512,                  |
|                                              531, 532,                       |
|______________________________________________________________________________|
| Concomitent, se inregistreaza trecerea           1011              1012      |
| capitalului subscris nevarsat la capital                                     |
| subscris varsat                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Subscrierea de capital suplimentar cu             456                %       |
| prima                                                            1011, 104   |
|______________________________________________________________________________|
| Majorarea capitalului:                             %                101      |
| - din profitul realizat in anul curent            129                        |
| - din profitul realizat in exercitiile            117                        |
|   precedente                                                                 |
| - din rezerve                                     106                        |
| - din primele legate de capital                   104                        |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea capitalului:                            101                %       |
| - retragerea capitalului subscris de catre                          456      |
|   actionari/asociati                                                         |
| - acoperirea pierderilor contabile din                              117      |
|   exercitiile precedente                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Rezerve                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea rezervelor din:                       %                106      |
| - prime legate de capital                         104                        |
| - profitul curent                                 129                        |
| - profitul nerepartizat aferent exercitiilor      117                        |
|   precedente                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Acoperirea pierderilor contabile aferente         106               117      |
| exercitiilor anterioare din rezerve                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Subventii pentru investitii                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Subventii pentru investitii primite sau de   203, 205, 211,         131      |
| primit                                       212, 213, 214,                  |
|                                              445, 512                        |
|______________________________________________________________________________|
| Donatii sau plusuri de inventar constatate   203, 205, 211,         131      |
| la imobilizarile necorporale sau corporale   212, 213, 214                   |
|______________________________________________________________________________|
| Inregistrarea cotei parti din subventie,          131               758      |
| virata la venituri, concomitent cu                                           |
| amortizarea                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Inregistrarea subventiei de restituit sau         131             462, 512   |
| restituita                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Provizioane pentru riscuri si                                             |
|    cheltuieli                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea sau majorarea provizioanelor         681               151      |
| pentru riscuri si cheltuieli                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor            151               781      |
| pentru riscuri si cheltuieli constituite                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Imprumuturi si datorii asimilate                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni                                      |
| - subscrierea                                     461               161      |
| - incasarea                                     512, 531            461      |
| - dobanzi datorate                                666               168      |
| - rascumpararea                                   505             512, 531   |
| - anularea obligatiunilor rascumparate            161               505      |
| - plata dobanzilor aferente                       168             512, 531   |
| Prime de emisiune a obligatiunilor                                           |
| - inregistrarea                                   169               161      |
| - trecerea pe cheltuieli                          686               169      |
|______________________________________________________________________________|
| Credite bancare pe termen lung                                               |
| - primirea                                        512               162      |
| - dobanzi datorate                                666               168      |
| - rambursarea                                     162               512      |
| - plata dobanzilor aferente                       168               512      |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Leasing financiar (locatar)                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea bunului in leasing                     212, 213            167      |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanda aferenta                                  471               168      |
|______________________________________________________________________________|
| Inregistrarea facturii pentru rata                 %                404      |
| scadenta                                                                     |
| - rata scadenta                                   167                        |
| - dobanda aferenta                                168                        |
| - cheltuiala cu dobanda                           666               471      |
|______________________________________________________________________________|
| ACTIVE IMOBILIZATE                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Intrarea imobilizarilor                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizari necorporale obtinute din               %              233, 721   |
| productia proprie                            203, 205, 208                   |
| Imobilizari necorporale in curs realizate         233               721      |
| cu forte proprii                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizari corporale obtinute din                 %              231, 722   |
| productia proprie                            211, 212, 213,                  |
|                                              214                             |
| Imobilizari corporale in curs realizate cu        231               722      |
| forte proprii                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizari corporale si necorporale               %                404      |
| achizitionate de la terti                     201 la 208,                    |
|                                               211 la 214                     |
|______________________________________________________________________________|
| Imobilizari financiare achizitionate               %                269      |
|                                               261 la 265                     |
|______________________________________________________________________________|
| Varsaminte pentru imobilizari financiare          269             512, 531   |
| achizitionate                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Titluri primite ca urmare a participarii           %          211, 212, 213, |
| in natura a capitalul social al altei         261 la 265      214            |
| societati                                         281                        |
|______________________________________________________________________________|
| Diferenta dintre valoarea titlurilor              261               106      |
| primite si valoarea neamortizata a                                           |
| imobilizarilor corporale                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Titluri primite ca urmare a reinvestirii      261 la 265            761      |
| dividendelor                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Amortizarea imobilizarilor                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Amortizarea imobilizarilor corporale si           681             280, 281   |
| necorporale                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Creante imobilizate                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Imprumuturi pe termen lung si dobanzi             267         512, 531, 763  |
| aferente acordate societatilor comerciale                                    |
| la care se detin participatii                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea creantelor si dobanzilor              512, 531            267      |
| aferente legate de participatii                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Garantii depuse si alte creante                   267             512, 513   |
| imobilizate la dispozitia tertilor                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea garantiilor depuse si a altor       512, 531            267      |
| creante imobilizate                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Leasing financiar (locator)                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Predarea bunurilor in regim de leasing            267             212, 213   |
| financiar                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanda aferenta                                  267               472      |
|______________________________________________________________________________|
| Facturarea ratelor si dobanzilor scadente         411                %       |
|                                                                     706      |
|                                                                     267      |
| Inregistrarea la venituri a dobanzii              472               766      |
| facturate                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea creantei cu cota parte din             658               267      |
| veniturile facturate                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Iesirea imobilizarilor                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea imobilizarilor necorporale               461               758      |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenta a imobilizarilor            %          203, 205, 208  |
| necorporale                                                                  |
| - valoarea neamortizata                           658                        |
| - amortizarea                                     280                        |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea imobilizarilor corporale                 461               758      |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea imobilizarilor corporale cu plata        461                %       |
| in rate                                                                      |
| - valoarea imobilizarii corporale vandute                           758      |
| - dobanda de incasat aferenta ratelor                               472      |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenta a imobilizarilor            %          211, 212, 213, |
| corporale                                                     214            |
| - valoarea neamortizata                           658                        |
| - amortizarea                                     281                        |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea imobilizarilor financiare                461               764      |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenta a imobilizarilor            %            261 la 265   |
| financiare                                                                   |
| - cu diferenta dintre valoarea titlurilor         106                        |
|   dobandite si valoarea neamortizata a                                       |
|   imobilizarilor corporale aduse ca aport                                    |
| - cu diferenta dintre valoarea de                 664                        |
|   inregistrare a titlurilor si valoarea                                      |
|   inregistrata in contul 1068                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Provizioane pentru deprecierea                                            |
|    imobilizarilor                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane pentru deprecierea                    681         290, 291, 293  |
| imobilizarilor necorporale, corporale si                                     |
| in curs                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane pentru deprecierea                    686               296      |
| imobilizarilor financiare                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea sau anularea provizioanelor        290, 291, 293          781      |
| constituite pentru deprecierea                                               |
| imobilizarilor necorporale, corporale si                                     |
| in curs                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Reducerea sau anularea provizioanelor             296               786      |
| constituite pentru deprecierea                                               |
| imobilizarilor financiare                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Achizitionarea stocurilor                    301, 302, 303,         401      |
|                                              308, 361, 368,                  |
|                                              371, 378, 381,                  |
|                                              388                             |
|______________________________________________________________________________|
| Productia, lucrarile, serviciile in curs     331, 332, 341          711      |
| de executie si produsele obtinute din        la 348, 361,                    |
| productia proprie la finele perioadei        368                             |
|______________________________________________________________________________|
| Reluarea productiei, lucrarilor si                711             331, 332   |
| serviciilor in curs de executie, la                                          |
| inceputul perioadei                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Retinerea din productie proprie a            301, 302, 303,         345      |
| produselor finite ca materii prime,          371, 381                        |
| materiale, marfuri sau ambalaje                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Materii prime, materiale date spre                351         301, 302, 303, |
| prelucrare sau in custodie la terti,                          345, 371       |
| marfuri depuse in consignatie                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea bunurilor de la terti, inclusiv     301, 302, 303,          %       |
| valoarea serviciilor prestate                345                    351      |
|                                                                     401      |
|______________________________________________________________________________|
| Scaderea din evidenta a marfurilor depuse          %                351      |
| in consignatie, vandute                           607                        |
|                                                   378                        |
|______________________________________________________________________________|
| Consumuri de materiale                       601, 602, 603    301, 302, 303  |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea catre terti a stocurilor                 411          701 la 708    |
|______________________________________________________________________________|
| Concomitent scoaterea din evidenta a                                         |
| stocurilor vandute:                                                          |
| - produse finite, semifabricate, produse          711        341, 345, 346   |
|   reziduale                                                                  |
| - marfuri                                         607               371      |
| - ambalaje                                        608               381      |
|______________________________________________________________________________|
| Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii                                   |
| - materii prime, materiale, animale,         601, 602, 603,   301, 302, 303, |
|   marfuri, ambalaje                          606, 607, 608    361, 371, 381  |
| - semifabricate, produse finite si produse        711         341, 345, 346  |
|   reziduale din productie proprie                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate       428, 461            758      |
|______________________________________________________________________________|
| Diferente intre costul de productie si                                       |
| costul standard: - nefavorabile                   348               711      |
|                  - favorabile                     711               348      |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea sau majorarea provizioanelor         681          391 la 398    |
| pentru deprecierea stocurilor                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea sau diminuarea provizioanelor          391 la 398          781      |
| pentru depreciere constituite                                                |
|______________________________________________________________________________|
| DECONTARILE CU TERTII                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Decontari cu furnizorii                                                   |
| - pe baza efectelor comerciale                  401, 404          403, 405   |
| - pe baza avansurilor platite                     401               409      |
|                                                   sau                        |
|                                                   404             232, 234   |
| - pe baza sconturilor obtinute ulterior         401, 404            767      |
|______________________________________________________________________________|
| Avansuri acordate furnizorilor                    409             512, 531   |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Decontari cu clientii                                                     |
| - vanzarea stocurilor pentru care nu s-au         418          701 la 708    |
|   intocmit facturi                                                           |
| - emiterea facturii                               411               418      |
|______________________________________________________________________________|
| Acceptarea efectelor comerciale de incasat        413               411      |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea efectelor comerciale                     511               413      |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea efectelor comerciale                    512               511      |
|______________________________________________________________________________|
| Scontarea efectelor comerciale inainte de          %                511      |
| scadenta                                        512, 667                     |
|______________________________________________________________________________|
| Avansurile primite de la clienti                512, 531            419      |
|______________________________________________________________________________|
| Decontarea avansurilor primite                    419               411      |
|______________________________________________________________________________|
| Diferentele de curs valutar rezultate cu           %                411      |
| ocazia evaluarii creantelor in valuta la                                     |
| data bilantului sau la decontare:                                            |
| - nefavorabile                                  512, 665                     |
| - favorabile                                      512                %       |
|                                                                   411, 765   |
|______________________________________________________________________________|
| Scoaterea din evidenta a clientilor incerti       654               411      |
|______________________________________________________________________________|
| Reactivarea clientilor scosi din evidenta         411               754      |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Decontari cu personalul                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Salarii datorate personalului                     641               421      |
|______________________________________________________________________________|
| Retineri din salarii reprezentand avansuri,       421                %       |
| popriri, ajutorul de somaj, impozitul pe                      425, 427, 428, |
| salarii si alte sume datorate                                 431, 437, 444  |
|______________________________________________________________________________|
| Plata avansurilor cuvenite                        425             512, 531   |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea salariilor nete datorate                421             512, 531   |
| personalului                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Evidentierea ajutoarelor materiale                431               423      |
|______________________________________________________________________________|
| Retineri din ajutoarele materiale si              423                %       |
| drepturile de protectie sociala                               425, 427, 428, |
|                                                               444            |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea sumelor nete reprezentand               423             512, 531   |
| ajutoare materiale si drepturi de                                            |
| protectie sociala                                                            | |______________________________________________________________________________|
| Drepturile de participare a salariatilor          117               424      |
| la profit                                                                    | |______________________________________________________________________________|
| Impozitul aferent participarii                    424               444      |
| salariatilor la profit                                                       | |______________________________________________________________________________|
| Plata drepturilor cuvenite din                    424             512, 513   |
| participarea salariatilor la profit                                          | |______________________________________________________________________________|
| Sume reprezentand salarii si alte            421, 423, 424          426      |
| drepturi de personal neridicate                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea drepturilor de personal                 426             512, 531   |
| neridicate                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Prescrierea drepturilor de personal               426               758      |
| neridicate                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea popririlor efectuate asupra               427             512, 513   |
| drepturilor de personal                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Alte sume datorate salariatilor                   641               428      |
|______________________________________________________________________________|
| Sume datorate de salariati unitatii               428         706, 708, 758  |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea altor sume datorate                     428             512, 531   |
| salariatilor                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea altor sume datorate de                512, 531            428      |
| salariati                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Decontari cu asigurarile si protectia                                     |
|    sociala                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Contributia unitatii pentru asigurarile           645                %       |
| sociale si pentru constituirea fondului                             431      |
| de somaj                                                            437      |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea sumelor reprezentand contributia           %                512      |
| la asigurarile sociale si la fondul de            431                        |
| somaj                                             437                        |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Decontari cu bugetul statului si alte                                     |
|    fonduri speciale                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| a) Impozitul pe profit/venit                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Impozitul pe profit/venit datorat               691, 698            441      |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea la bugetul statului a impozitului         441               512      |
| datorat                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| b) Taxa pe valoarea adaugata                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Evidentierea T.V.A. deductibila:                                             |
| - achizitii interne;                                                         |
|                                                  4426             401, 404   |
| - achizitii din import                                                       |
|                                                  4426               512      |
|______________________________________________________________________________|
| T.V.A. aferenta cumpararilor devenita            4426              4428      |
| exigibila                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Evidentierea T.V.A. colectata aferenta          411, 531           4427      |
| vanzarilor                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| T.V.A. aferenta vanzarilor devenita              4428              4427      |
| exigibila                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Regularizarea T.V.A. la sfarsitul                                            |
| perioadei:                                                                   |
| - T.V.A. de plata;                               4427                %       |
|                                                                    4426      |
|                                                                    4423      |
| - T.V.A. de recuperat                              %               4426      |
|                                                  4427                        |
|                                                  4424                        |
|______________________________________________________________________________|
| Suportarea pe cheltuieli a T.V.A.                 635              4426      |
| deductibila conform prevederilor legale                                      |
| (ex. suma determinata prin prorata)                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Virarea T.V.A. de plata                          4423               512      |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea sau compensarea T.V.A. de             512, 4423          4424      |
| recuperat                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| c) Impozite si taxe cuvenite bugetului                                       |
|    de stat si altor organisme publice                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Evidentierea altor impozite si taxe               635               446      |
| (ex. impozitul pe cladiri, impozitul                                         |
| pe terenuri, taxe de timbru, etc.)                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea impozitului pe dividende             457               446      |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea datoriilor sau varsamintelor         635               447      |
| catre alte organisme publice                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Achitarea impozitelor si taxelor             444, 4423, 446,        512      |
|                                              447, 448                        |
|______________________________________________________________________________|
| Alte datorii fata de bugetul statului             658               448      |
| (amenzi, majorari, penalitati, etc.)                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Sume datorate de bugetul statului                 448               758      |
| unitatii                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea de la bugetul statului a                512               448      |
| sumelor cuvenite                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Decontari in cadrul grupului si cu                                        |
| asociatii                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Virari de sume intre unitati din cadrul                                      |
| grupului                                                                     |
| - virarea sumelor                                 451             512, 531   |
| - incasarea sumelor                             512, 531            451      |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanzi aferente imprumuturilor acordate                                     |
| in cadrul grupului                                                           |
| - cuvenite;                                       451               766      |
| - datorate.                                       666               451      |
|______________________________________________________________________________|
| Sume depuse de catre asociati sau lasate        512, 531            455      |
| temporar la dispozitia unitatii                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanzi cuvenite asociatilor pentru               666               455      |
| sumele depuse                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea catre asociati a sumelor              455             512, 531   |
| reprezentand disponibilitati sau dobanzi                                     |
| aferente acestora                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Dividende datorate                                117               457      |
|______________________________________________________________________________|
| Dividendele nete achitate                         457             512, 531   |
|______________________________________________________________________________|
| Evidentierea transferurilor din                                              |
| operatiuni de asociere in participatie:                                      |
| - venituri;                                     701 la 786          458      |
| - cheltuieli.                                     458             601 la 686 |
|______________________________________________________________________________|
| Primirea sumelor din operatiuni de                                           |
| asociere in participatie:                                                    |
| - venituri;                                       458             701 la 786 |
| - cheltuieli.                                   601 la 686          458      |
|______________________________________________________________________________|
| Plata sumelor cuvenite                            458             512, 531   |
| coparticipantilor                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea sumelor cuvenite                      512, 531            458      |
| coparticipantilor                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Debitori si creditori diversi                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Diferentele de curs valutar rezultate                                        |
| cu ocazia evaluarii debitorilor                                              |
| diversi in valuta la data bilantului                                         |
| sau la decontare                                                             |
| - nefavorabile                                    665               461      |
| - favorabile                                      461               765      |
|______________________________________________________________________________|
| Lipsuri de valori imputate tertilor               461               758      |
|______________________________________________________________________________|
| Valoarea debitelor reactivate                     461               754      |
|______________________________________________________________________________|
| Lichidarea debitelor constituite prin        512, 531, 658          461      |
| incasare sau scazute din evidenta ca                                         |
| insolvabile                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Sume incasate de la creditori diversi           512, 531            462      |
| si necuvenite                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Diferentele de curs valutar rezultate                                        |
| cu ocazia evaluarii creditorilor                                             |
| diversi in valuta la data bilantului                                         |
| sau la decontare                                                             |
| - nefavorabile                                    665               462      |
| - favorabile                                      462               765      |
|______________________________________________________________________________|
| Lichidarea datoriilor fata de                     462             512, 531   |
| creditorii diversi                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Disponibilitati intrate in cont,                  512               473      |
| neidentificate                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Sume restituite de unitate in urma                473               512      |
| clarificarii                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Constituirea si utilizarea                                                |
| provizioanelor pentru deprecierea                                            |
| creantelor                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru                    681               491      |
| deprecierea creantelor - clienti                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor            491               781      |
| pentru deprecierea creantelor - clienti                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru                    686               495      |
| deprecierea creantelor - decontari in                                        |
| cadrul grupului si cu asociatii                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor            495               786      |
| pentru deprecierea creantelor - decontari                                    |
| in cadrul grupului si cu asociatii                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Provizioane constituite pentru                    681               496      |
| deprecierea creantelor - debitori diversi                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor            496               781      |
| pentru deprecierea creantelor - debitori                                     |
| diversi                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| CONTURI DE TREZORERIE                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Achizitionarea investitiilor financiare         501 la 508    462, 509, 512, |
| pe termen scurt                                               531            |
|______________________________________________________________________________|
| Vanzarea investitiilor financiare pe                                         |
| termen scurt:                                                                |
| - in situatia obtinerii unui castig               461                %       |
|   financiar                                                   501, 502, 503, |
|                                                               506, 508, 764  |
| - in situatia inregistrarii unei pierderi          %          501, 502, 503, |
|   financiare                                      461         506, 508       |
|                                                   664                        |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea actiunilor proprii                       101               502      |
|______________________________________________________________________________|
| Anularea obligatiunilor emise                     161               505      |
|______________________________________________________________________________|
| Ridicari de numerar de la banca                   581               512      |
|                                                   531               581      |
|______________________________________________________________________________|
| Depuneri de numerar la banca                      581               531      |
|                                                   512               581      |
|______________________________________________________________________________|
| Acordarea avansurilor de trezorerie               542               531      |
|______________________________________________________________________________|
| Decontarea avansurilor de trezorerie            301 la 388,         542      |
|                                                    531,                      |
|                                                 601 la 628                   |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanzi datorate aferente perioadei               666               518      | |______________________________________________________________________________|
| Virarea dobanzilor datorate                       518               512      |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanzi de incasat                                518               766      |
|______________________________________________________________________________|
| Incasarea dobanzilor cuvenite                     512               518      |
|______________________________________________________________________________|
| Sume incasate reprezentand credite                512               519      |
| bancare pe termen scurt                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Dobanzi datorate aferente creditelor              666               519      |
| bancare pe termen scurt                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Restituirea creditelor bancare pe                 519               512      |
| termen scurt si a dobanzilor aferente                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Cumpararea de alte valori                         532               401      |
|______________________________________________________________________________|
| Deschiderea acreditivelor in favoarea             581               512      |
| tertilor                                          541               581      |
|______________________________________________________________________________|
| Utilizarea acreditivelor                        401, 404            541      |
|______________________________________________________________________________|
| Constituirea provizioanelor pentru                686             591 la 598 |
| deprecierea investitiilor financiare pe                                      |
| termen scurt                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Diminuarea sau anularea provizioanelor          591 la 598          786      |
| constituite pentru deprecierea                                               |
| investitiilor financiare pe termen                                           |
| scurt                                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 7
    TRANSPUNEREA*)

    *) Administratorii persoanelor juridice raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 2002, in conturile prevazute in noul plan de conturi general cuprins in prezentele reglementari.

    Soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2002 in noul plan de conturi general
 ______________________________________________________________________________
|               CONTURI NOI             |               CONTURI VECHI          |
|_______________________________________|______________________________________|
| Simbol|        Denumire cont          | Simbol|        Denumire cont         |
|  cont |                               |  cont |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                        CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI                       |
|                        GRUPA 10 - CAPITAL SI REZERVE                         |
|______________________________________________________________________________|
|101    | Capital                       |101    | Capital social               |
|       |                               |108    | Contul intreprinzatorului    |
|       |                               |       | individual                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1011| Capital subscris nevarsat     |   1011| Capital subscris nevarsat    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1012| Capital subscris varsat       |   1012| Capital subscris varsat      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1015| Patrimoniul regiei            |   1015| Patrimoniul regiei           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1016| Patrimoniul public            |   1016| Patrimoniul public           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|104    | Prime legate de capital       |104    | Prime legate de capital      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1041| Prime de emisiune             |   1041| Prime de emisiune sau de     |
|       |                               |       | aport/analitic distinct      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1042| Prime de fuziune              |   1042| Prime de fuziune             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1043| Prime de aport                |   1041| Prime de emisiune sau de     |
|       |                               |       | aport/analitic distinct      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1044| Prime de conversie a          |       | Cont nou                     |
|       | obligatiunilor in actiuni     |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|105    | Rezerve din reevaluare        |105    | Diferente din reevaluare     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|106    | Rezerve                       |106    | Rezerve                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1061| Rezerve legale                |   1061| Rezerve legale               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1062| Rezerve pentru actiuni proprii|       | Cont nou                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1063| Rezerve statutare sau         |   1063| Rezerve statutare            |
|       | contractuale                  |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1068| Alte rezerve                  |   1068| Alte rezerve                 |
|       |                               |111    | Fondul de dezvoltare         |
|       |                               |118    | Alte fonduri/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                        GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT                        |
|______________________________________________________________________________|
|117    | Rezultatul reportat           |107    | Rezultatul reportat          |
|       |                               |   1513| Provizioane pentru cheltuieli|
|       |                               |       | de repartizat pe mai multe   |
|       |                               |       | exercitii                    |
|       |                               |   1514| Provizioane pentru pierderi  |
|       |                               |       | din schimb valutar           |
|       |                               |476    | Diferente de conversie-activ |
|       |                               |477    | Diferente de conversie-pasiv |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                      GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI                      |
|______________________________________________________________________________|
|121    | Profit si pierdere            |121    | Profit si pierdere           |
|129    | Repartizarea profitului       |129    | Repartizarea profitului      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                      GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII                  |
|______________________________________________________________________________|
|131    | Subventii pentru investitii   |131    | Subventii pentru investitii  |
|       |                               |118    | Alte fonduri/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|             GRUPA 15 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI              |
|______________________________________________________________________________|
|151    | Provizioane pentru riscuri si |151    | Provizioane pentru riscuri si|
|       | cheltuieli                    |       | cheltuieli                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1511| Provizioane pentru litigii    |   1511| Provizioane pentru litigii   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1512| Provizioane pentru garantii   |   1512| Provizioane pentru garantii  |
|       | acordate clientilor           |       | acordate clientilor          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1518| Alte provizioane pentru       |   1518| Alte provizioane pentru      |
|       | riscuri si cheltuieli         |       | riscuri si cheltuieli        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                GRUPA 16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE                   |
|______________________________________________________________________________|
|161    | Imprumuturi din emisiuni de   |161    | Imprumuturi din emisiuni de  |
|       | obligatiuni                   |       | obligatiuni                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|162    | Credite bancare pe termen lung|162    | Credite bancare pe termen    |
|       |                               |       | lung si mediu                |
|   1621| Credite bancare pe termen lung|   1621| Credite bancare pe termen    |
|       |                               |       | lung si mediu                |
|   1622| Credite bancare pe termen lung|   1622| Credite bancare pe termen    |
|       | nerambursate la scadenta      |       | lung si mediu nerambursate la|
|       |                               |       | scadenta                     |
|   1623| Credite externe guvernamentale|   1623| Credite externe              |
|       |                               |       | guvernamentale               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1624| Credite bancare externe       |   1624| Credite externe garantate de |
|       | garantate de stat             |       | stat                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1625| Credite bancare externe       |   1625| Credite externe garantate de |
|       | garantate de banci            |       | banci                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1626| Credite de la trezoreria      |   1626| Credite de la trezoreria     |
|       | statului                      |       | statului                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1627| Credite bancare interne       |       | Cont nou                     |
|       | garantate de stat             |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|166    | Datorii ce privesc            |166    | Datorii legate de            |
|       | imobilizarile financiare      |       | participatii                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1661| Datorii catre societatile din |       | Cont nou                     |
|       | cadrul grupului               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1662| Datorii catre societatile care|       | Cont nou                     |
|       | detin interese de participare |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|167    | Alte imprumuturi si datorii   |167    | Alte imprumuturi si datorii  |
|       | asimilate                     |       | asimilate                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|168    | Dobanzi aferente              |168    | Dobanzi aferente             |
|       | imprumuturilor si datoriilor  |       | imprumuturilor si datoriilor |
|       | asimilate                     |       | asimilate                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1681| Dobanzi aferente              |   1681| Dobanzi aferente             |
|       | imprumuturilor din emisiunea  |       | imprumuturilor din emisiunea |
|       | de obligatiuni                |       | de obligatiuni               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1682| Dobanzi aferente creditelor   |   1682| Dobanzi aferente creditelor  |
|       | bancare pe termen lung        |       | bancare pe termen lung si    |
|       |                               |       | mediu                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1685| Dobanzi aferente datoriilor   |   1686| Dobanzi aferente datoriilor  |
|       | catre societatile din cadrul  |       | legate de                    |
|       | grupului                      |       | participatii/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1686| Dobanzi aferente datoriilor   |   1686| Dobanzi aferente datoriilor  |
|       | catre societatile care detin  |       | legate de                    |
|       | interese de participare       |       | participatii/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   1687| Dobanzi aferente altor        |   1687| Dobanzi aferente altor       |
|       | imprumuturi si datorii        |       | imprumuturi si datorii       |
|       | asimilate                     |       | asimilate                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|169    | Prime privind rambursarea     |169    | Prime privind rambursarea    |
|       | obligatiunilor                |       | obligatiunilor               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                       CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI                       |
|______________________________________________________________________________|
|                      GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE                      |
|______________________________________________________________________________|
|201    | Cheltuieli de constituire     |201    | Cheltuieli de constituire    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|203    | Cheltuieli de dezvoltare      |203    | Cheltuieli de cercetare si   |
|       |                               |       | dezvoltare/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|205    | Concesiuni, brevete, licente, |205    | Concesiuni, brevete, si alte |
|       | marci comerciale si alte      |       | drepturi si valori similare  |
|       | drepturi si valori similare   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|207    | Fond comercial                |207    | Fond comercial               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|208    | Alte imobilizari necorporale  |208    | Alte imobilizari necorporale |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                       GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE                       |
|______________________________________________________________________________|
|211    | Terenuri si amenajari de      |211    | Terenuri                     |
|       | terenuri                      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2111| Terenuri                      |   2111| Terenuri                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2112| Amenajari de terenuri         |   2112| Amenajari de terenuri        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|212    | Constructii                   |   2121| Constructii                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|213    | Instalatii tehnice, mijloace  |       | Cont nou                     |
|       | de transport, animale si      |       |                              |
|       | plantatii                     |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2131| Echipamente tehnologice       |   2122| Echipamente tehnologice      |
|       | (masini, utilaje si instalatii|       | (masini, utilaje si          |
|       | de lucru)                     |       | instalatii de lucru)         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2132| Aparate si instalatii de      |   2123| Aparate si instalatii de     |
|       | masurare, control si reglare  |       | masurare, control si reglare |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2133| Mijloace de transport         |   2124| Mijloace de transport        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2134| Animale si plantatii          |   2125| Animale si plantatii         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|214    | Mobilier, aparatura birotica, |   2126| Mobilier, aparatura birotica,|
|       | echipamente de protectie a    |       | echipamente de protectie a   |
|       | valorilor umane si materiale  |       | valorilor umane si materiale |
|       | si alte active corporale      |       | si alte active corporale     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                      GRUPA 23 - IMOBILIZARI IN CURS                          |
|______________________________________________________________________________|
|231    | Imobilizari corporale in curs |231    | Imobilizari corporale in curs|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|232    | Avansuri acordate pentru      |       | Cont nou                     |
|       | imobilizari corporale         |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|233    | Imobilizari necorporale in    |230    | Imobilizari necorporale in   |
|       | curs                          |       | curs                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|234    | Avansuri acordate pentru      |       | Cont nou                     |
|       | imobilizari necorporale       |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                     GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE                        |
|______________________________________________________________________________|
|261    | Titluri de participare        |261    | Titluri de                   |
|       | detinute la filiale din cadrul|       | participare/analitic distinct|
|       | grupului                      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|262    | Titluri de participare        |261    | Titluri de                   |
|       | detinute la societati din     |       | participare/analitic distinct|
|       | afara grupului                |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|263    | Imobilizari financiare sub    |262    | Titluri imobilizate ale      |
|       | forma de interese de          |       | activitatii de portofoliu    |
|       | participare                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|265    | Alte titluri imobilizate      |263    | Alte titluri imobilizate     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|267    | Creante imobilizate           |267    | Creante imobilizate          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2671| Sume datorate de filiale      |   2671| Creante legate de            |
|       |                               |       | participatii/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2672| Dobanda aferenta sumelor      |   2678| Dobanzi aferente creantelor  |
|       | datorate de filiale           |       | imobilizate/analitic distinct|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2673| Imprumuturi acordate pe termen|   2672| Imprumuturi acordate pe      |
|       | lung                          |       | termen lung                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2674| Dobanda aferenta              |   2678| Dobanzi aferente creantelor  |
|       | imprumuturilor acordate pe    |       | imobilizate/analitic distinct|
|       | termen lung                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2675| Creante legate de interesele  |   2671| Creante legate de            |
|       | de participare                |       | participatii/analitic        |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2676| Dobanda aferenta creantelor   |   2678| Dobanzi aferente creantelor  |
|       | legate de interesele de       |       | imobilizate/analitic distinct|
|       | participare                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2677| Actiuni proprii - active      |       | Cont nou                     |
|       | imobilizate                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2678| Alte creante imobilizate      |   2677| Alte creante imobilizate     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2679| Dobanzi aferente altor creante|   2678| Dobanzi aferente creantelor  |
|       | imobilizate                   |       | imobilizate/analitic distinct|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|269    | Varsaminte de efectuat pentru |269    | Varsaminte de efectuat pentru|
|       | imobilizari financiare        |       | imobilizari financiare       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                 GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE                  |
|______________________________________________________________________________|
|280    | Amortizari privind            |280    | Amortizari privind           |
|       | imobilizarile necorporale     |       | imobilizarile necorporale    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2801| Amortizarea cheltuielilor de  |   2801| Amortizarea cheltuielilor de |
|       | constituire                   |       | constituire                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2803| Amortizarea cheltuielilor de  |   2803| Amortizarea cheltuielilor de |
|       | dezvoltare                    |       | cercetare si                 |
|       |                               |       | dezvoltare/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2805| Amortizarea concesiunilor,    |   2805| Amortizarea concesiunilor,   |
|       | brevetelor, licentelor,       |       | brevetelor, si altor drepturi|
|       | marcilor comerciale si altor  |       | si valori similare           |
|       | drepturi si valori similare   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2807| Amortizarea fondului comercial|   2807| Amortizarea fondului         |
|       |                               |       | comercial                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2808| Amortizarea altor imobilizari |   2808| Amortizarea altor imobilizari|
|       | necorporale                   |       | necorporale                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|281    | Amortizari privind            |281    | Amortizari privind           |
|       | imobilizarile corporale       |       | imobilizarile corporale      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2811| Amortizarea amenajarilor de   |   2810| Amortizarea amenajarilor de  |
|       | terenuri                      |       | terenuri                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2812| Amortizarea constructiilor    |   2811| Amortizarea constructiilor   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2813| Amortizarea instalatiilor,    |   2812| Amortizarea echipamentelor   |
|       | mijloacelor de transport,     |       | tehnologice                  |
|       | animalelor si plantatiilor    |   2813| Amortizarea aparatelor si    |
|       |                               |       | instalatiilor de masurare,   |
|       |                               |       | control si reglare           |
|       |                               |   2814| Amortizarea mijloacelor de   |
|       |                               |       | transport                    |
|       |                               |   2815| Amortizarea animalelor si a  |
|       |                               |       | plantatiilor                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   2814| Amortizarea altor imobilizari |   2816| Amortizarea mobilierului,    |
|       | corporale                     |       | aparaturii birotice,         |
|       |                               |       | echipamentului de protectie a|
|       |                               |       | valorilor umane si materiale |
|       |                               |       | si a altor active corporale  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|          GRUPA 29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR            |
|______________________________________________________________________________|
|290    | Provizioane pentru deprecierea|290    | Provizioane pentru           |
|       | imobilizarilor necorporale    |       | deprecierea imobilizarilor   |
|       |                               |       | necorporale                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|291    | Provizioane pentru deprecierea|291    | Provizioane pentru           |
|       | imobilizarilor corporale      |       | deprecierea imobilizarilor   |
|       |                               |       | corporale                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|293    | Provizioane pentru deprecierea|293    | Provizioane pentru           |
|       | imobilizarilor in curs        |       | deprecierea imobilizarilor in|
|       |                               |       | curs                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|296    | Provizioane pentru deprecierea|296    | Provizioane pentru           |
|       | imobilizarilor financiare     |       | deprecierea imobilizarilor   |
|       |                               |       | financiare                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|        CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE         |
|______________________________________________________________________________|
|                GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII SI MATERIALE                    |
|______________________________________________________________________________|
|301    | Materii prime                 |300    | Materii prime                |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|302    | Materiale consumabile         |301    | Materiale consumabile        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3021| Materiale auxiliare           |   3011| Materiale auxiliare          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3022| Combustibili                  |   3012| Combustibili                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3023| Materiale pentru ambalat      |   3013| Materiale pentru ambalat     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3024| Piese de schimb               |   3014| Piese de schimb              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3025| Seminte si materiale de       |   3015| Seminte si materiale de      |
|       | plantat                       |       | plantat                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3026| Furaje                        |   3016| Furaje                       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3028| Alte materiale consumabile    |   3018| Alte materiale consumabile   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|303    | Materiale de natura obiectelor|321    | Obiecte de inventar          |
|       | de inventar                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|308    | Diferente de pret la materii  |308    | Diferente de pret la materii |
|       | prime si materiale            |       | prime si materiale           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                  GRUPA 33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE                    |
|______________________________________________________________________________|
|331    | Produse in curs de executie   |331    | Produse in curs de executie  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|332    | Lucrari si servicii in curs de|332    | Lucrari si servicii in curs  |
|       | executie                      |       | de executie                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                            GRUPA 34 - PRODUSE                                |
|______________________________________________________________________________|
|341    | Semifabricate                 |341    | Semifabricate                |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|345    | Produse finite                |345    | Produse finite               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|346    | Produse reziduale             |346    | Produse reziduale            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|348    | Diferente de pret la produse  |348    | Diferente de pret la produse |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                      GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERTI                      |
|______________________________________________________________________________|
|351    | Materii si materiale aflate la|351    | Materii si materiale aflate  |
|       | terti                         |       | la terti                     |
|       |                               |352    | Obiecte de inventar la terti |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|354    | Produse aflate la terti       |354    | Produse aflate la terti      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|356    | Animale aflate la terti       |356    | Animale aflate la terti      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|357    | Marfuri aflate la terti       |357    | Marfuri aflate la terti      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|358    | Ambalaje aflate la terti      |358    | Ambalaje aflate la terti     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                             GRUPA 36 - ANIMALE                               |
|______________________________________________________________________________|
|361    | Animale si pasari             |361    | Animale si pasari            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|368    | Diferente de pret la animale  |368    | Diferente de pret la animale |
|       | si pasari                     |       | si pasari                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                              GRUPA 37 - MARFURI                              |
|______________________________________________________________________________|
|371    | Marfuri                       |371    | Marfuri                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|378    | Diferente de pret la marfuri  |378    | Diferente de pret la marfuri |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                             GRUPA 38 - AMBALAJE                              |
|______________________________________________________________________________|
|381    | Ambalaje                      |381    | Ambalaje                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|388    | Diferente de pret la ambalaje |388    | Diferente de pret la ambalaje|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|         GRUPA 39 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI   |
|                           IN CURS DE EXECUTIE                                |
|______________________________________________________________________________|
|391    | Provizioane pentru deprecierea|390    | Provizioane pentru           |
|       | materiilor prime              |       | deprecierea materiilor prime |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|392    | Provizioane pentru deprecierea|       | Cont nou                     |
|       | materialelor                  |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3921| Provizioane pentru deprecierea|391    | Provizioane pentru           |
|       | materialelor consumabile      |       | deprecierea materialelor     |
|       |                               |       | consumabile                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   3922| Provizioane pentru deprecierea|392    | Provizioane pentru           |
|       | materialelor de natura        |       | deprecierea obiectelor de    |
|       | obiectelor de inventar        |       | inventar                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|393    | Provizioane pentru deprecierea|393    | Provizioane pentru           |
|       | productiei in curs de executie|       | deprecierea productiei in    |
|       |                               |       | curs de executie             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|394    | Provizioane pentru deprecierea|394    | Provizioane pentru           |
|       | produselor                    |       | deprecierea produselor       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|395    | Provizioane pentru deprecierea|395    | Provizioane pentru           |
|       | stocurilor aflate la terti    |       | deprecierea stocurilor aflate|
|       |                               |       | la terti                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|396    | Provizioane pentru deprecierea|396    | Provizioane pentru           |
|       | animalelor                    |       | deprecierea animalelor       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|397    | Provizioane pentru deprecierea|397    | Provizioane pentru           |
|       | marfurilor                    |       | deprecierea marfurilor       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|398    | Provizioane pentru deprecierea|398    | Provizioane pentru           |
|       | ambalajelor                   |       | deprecierea ambalajelor      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                          CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                          |
|______________________________________________________________________________|
|                      GRUPA 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE               |
|______________________________________________________________________________|
|401    | Furnizori                     |401    | Furnizori                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|403    | Efecte de platit              |403    | Efecte de platit             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|404    | Furnizori de imobilizari      |404    | Furnizori de imobilizari     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|405    | Efecte de platit pentru       |405    | Efecte de platit pentru      |
|       | imobilizari                   |       | imobilizari                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|408    | Furnizori - facturi nesosite  |408    | Furnizori - facturi nesosite |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|409    | Furnizori - debitori          |409    | Furnizori - debitori         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4091| Furnizori - debitori pentru   |       | Cont nou                     |
|       | cumparari de bunuri de natura |       |                              |
|       | stocurilor                    |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4092| Furnizori - debitori pentru   |       | Cont nou                     |
|       | prestari de servicii si       |       |                              |
|       | executari de lucrari          |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                 GRUPA 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE                      |
|______________________________________________________________________________|
|411    | Clienti                       |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4111| Clienti                       |411    | Clienti                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4118| Clienti incerti sau in litigiu|416    | Clienti incerti              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|413    | Efecte de primit de la clienti|413    | Efecte de primit             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|418    | Clienti - facturi de intocmit |418    | Clienti - facturi de intocmit|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|419    | Clienti - creditori           |419    | Clienti - creditori          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                 GRUPA 42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE                     |
|______________________________________________________________________________|
|421    | Personal - salarii datorate   |421    | Personal - salarii datorate  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|423    | Personal - ajutoare materiale |423    | Personal - ajutoare materiale|
|       | datorate                      |       | datorate                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|424    | Participarea personalului la  |112    | Fondul de participare la     |
|       | profit                        |       | profit                       |
|       |                               |424    | Participarea personalului la |
|       |                               |       | profit                       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|425    | Avansuri acordate personalului|425    | Avansuri acordate            |
|       |                               |       | personalului                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|426    | Drepturi de personal          |426    | Drepturi de personal         |
|       | neridicate                    |       | neridicate                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|427    | Retineri din salarii datorate |427    | Retineri din remuneratii     |
|       | tertilor                      |       | datorate tertilor            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|428    | Alte datorii si creante in    |428    | Alte datorii si creante in   |
|       | legatura cu personalul        |       | legatura cu personalul       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4281| Alte datorii in legatura cu   |   4281| Alte datorii in legatura cu  |
|       | personalul                    |       | personalul                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4282| Alte creante in legatura cu   |   4282| Alte creante in legatura cu  |
|       | personalul                    |       | personalul                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|    GRUPA 43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE      |
|______________________________________________________________________________|
|431    | Asigurari sociale             |431    | Asigurari sociale            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4311| Contributia unitatii la       |   4311| Contributia unitatii la      |
|       | asigurarile sociale           |       | asigurarile sociale/analitic |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4312| Contributia personalului la   |   4311| Contributia unitatii la      |
|       | asigurarile sociale           |       | asigurarile sociale/analitic |
|       |                               |       | distinct                     |
|       |                               |   4312| Contributia personalului     |
|       |                               |       | pentru pensia suplimentara   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4313| Contributia angajatorului     |   4311| Contributia unitatii la      |
|       | pentru asigurarile sociale de |       | asigurarile sociale/analitic |
|       | sanatate                      |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4314| Contibutia angajatilor pentru |   4311| Contributia unitatii la      |
|       | asigurarile sociale de        |       | asigurarile sociale/analitic |
|       | sanatate                      |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|437    | Ajutor de somaj               |437    | Ajutor de somaj              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4371| Contributia unitatii la fondul|   4371| Contributia unitatii la      |
|       | de somaj                      |       | fondul de somaj              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4372| Contributia personalului la   |   4372| Contributia personalului la  |
|       | fondul de somaj               |       | fondul de somaj              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|438    | Alte datorii si creante       |438    | Alte datorii si creante      |
|       | sociale                       |       | sociale                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4381| Alte datorii sociale          |   4381| Alte datorii sociale         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4382| Alte creante sociale          |   4382| Alte creante sociale         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|     GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE       |
|______________________________________________________________________________|
|441    | Impozitul pe profit           |441    | Impozitul pe profit          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|442    | Taxa pe valoarea adaugata     |442    | Taxa pe valoarea adaugata    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4423| TVA de plata                  |   4423| TVA de plata                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4424| TVA de recuperat              |   4424| TVA de recuperat             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4426| TVA deductibila               |   4426| TVA deductibila              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4427| TVA colectata                 |   4427| TVA colectata                |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4428| TVA neexigibila               |   4428| TVA neexigibila              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|444    | Impozitul pe venituri de      |444    | Impozitul pe salarii         |
|       | natura salariilor             |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|445    | Subventii                     |445    | Subventii                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|446    | Alte impozite, taxe si        |446    | Alte impozite, taxe si       |
|       | varsaminte asimilate          |       | varsaminte asimilate         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|447    | Fonduri speciale - taxe si    |447    | Fonduri speciale - taxe si   |
|       | varsaminte asimilate          |       | varsaminte asimilate         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|448    | Alte datorii si creante cu    |448    | Alte datorii si creante cu   |
|       | bugetul statului              |       | bugetul statului             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4481| Alte datorii fata de bugetul  |   4481| Alte datorii fata de bugetul |
|       | statului                      |       | statului                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4482| Alte creante privind bugetul  |   4482| Alte creante privind bugetul |
|       | statului                      |       | statului                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                          GRUPA 45 - GRUP SI ASOCIATI                         |
|______________________________________________________________________________|
|451    | Decontari in cadrul grupului  |451    | Decontari in cadrul grupului |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4511| Decontari in cadrul grupului  |   4511| Decontari in cadrul grupului |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4518| Dobanzi aferente decontarilor |   4518| Dobanzi aferente decontarilor|
|       | in cadrul grupului            |       | in cadrul grupului           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|452    | Decontari privind interesele  |       | Cont nou                     |
|       | de participare                |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4521| Decontari privind interesele  |       | Cont nou                     |
|       | de participare                |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4528| Dobanzi aferente decontarilor |       | Cont nou                     |
|       | privind interesele de         |       |                              |
|       | participare                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|455    | Sume datorate asociatilor     |455    | Asociati - conturi curente   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4551| Asociati - conturi curente    |   4551| Asociati - conturi curente   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4558| Asociati - dobanzi la conturi |   4558| Dobanzi - conturi asociati   |
|       | curente                       |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|456    | Decontari cu                  |456    | Decontari cu asociatii       |
|       | actionarii/asociatii privind  |       | privind capitalul            |
|       | capitalul                     |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|457    | Dividende de plata            |457    | Dividende de plata           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|458    | Decontari din operatii in     |458    | Decontari din operatii in    |
|       | participatie                  |       | participatie                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4581| Decontari din operatii in     |   4581| Decontari din operatii in    |
|       | participatie-pasiv            |       | participatie-pasiv           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   4582| Decontari din operatii in     |   4582| Decontari din operatii in    |
|       | participatie-activ            |       | participatie-activ           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                 GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI                     |
|______________________________________________________________________________|
|461    | Debitori diversi              |461    | Debitori diversi             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|462    | Creditori diversi             |462    | Creditori diversi            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|              GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE                 |
|______________________________________________________________________________|
|471    | Cheltuieli inregistrate in    |471    | Cheltuieli inregistrate in   |
|       | avans                         |       | avans                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|472    | Venituri inregistrate in avans|472    | Venituri inregistrate in     |
|       |                               |       | avans                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|473    | Decontari din operatii in curs|473    | Decontari din operatii in    |
|       | de clarificare                |       | curs de clarificare          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                  GRUPA 48 - DECONTARI IN CADRUL UNITATII                     |
|______________________________________________________________________________|
|481    | Decontari intre unitate si    |481    | Decontari intre unitate si   |
|       | subunitati                    |       | subunitati                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|482    | Decontari intre subunitati    |482    | Decontari intre subunitati   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|             GRUPA 49 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR             |
|______________________________________________________________________________|
|491    | Provizioane pentru deprecierea|491    | Provizioane pentru           |
|       | creantelor - clienti          |       | deprecierea creantelor -     |
|       |                               |       | clienti                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|495    | Provizioane pentru deprecierea|495    | Provizioane pentru           |
|       | creantelor - decontari in     |       | deprecierea creantelor -     |
|       | in cadrul grupului si cu      |       | decontari in cadrul grupului |
|       | asociatii                     |       | si cu asociatii              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|496    | Provizioane pentru deprecierea|496    | Provizioane pentru           |
|       | creantelor - debitori diversi |       | deprecierea creantelor -     |
|       |                               |       | debitori diversi             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                           |
|______________________________________________________________________________|
|              GRUPA 50 - INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                |
|______________________________________________________________________________|
|501    | Investitii financiare pe      |       | Cont nou                     |
|       | termen scurt la societati din |       |                              |
|       | cadrul grupului               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|502    | Actiuni proprii               |502    | Actiuni proprii              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|503    | Actiuni                       |503    | Actiuni                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|505    | Obligatiuni emise si          |505    | Obligatiuni emise si         |
|       | rascumparate                  |       | rascumparate                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|506    | Obligatiuni                   |506    | Obligatiuni                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|508    | Alte investitii financiare pe |508    | Alte titluri de plasament si |
|       | termen scurt si creante       |       | creante asimilate            |
|       | asimilate                     |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5081| Alte titluri de plasament     |   5081| Alte titluri de plasament    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5088| Dobanzi la obligatiuni si     |   5088| Dobanzi la obligatiuni si    |
|       | titluri de plasament          |       | titluri de plasament         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|509    | Varsaminte de efectuat pentru |509    | Varsaminte de efectuat       |
|       | investitii financiare pe      |       | pentru titluri de plasament  |
|       | pe termen scurt               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                       GRUPA 51 - CONTURI LA BANCI                            |
|______________________________________________________________________________|
|511    | Valori de incasat             |511    | Valori de incasat            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5112| Cecuri de incasat             |   5112| Cecuri de incasat            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5113| Efecte de incasat             |   5113| Efecte de incasat            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5114| Efecte remise spre scontare   |   5114| Efecte remise spre scontare  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|512    | Conturi curente la banci      |512    | Conturi curente la banci     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5121| Conturi la banci in lei       |   5121| Conturi la banci in lei      |
|       |                               |   5126| Carnete de cecuri cu limita  |
|       |                               |       | de suma                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5124| Conturi la banci in valuta    |   5124| Conturi la banci in valuta   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5125| Sume in curs de decontare     |   5125| Sume in curs de decontare    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5129| Disponibilitati ale clientilor|   5129| Disponibilitati ale          |
|       |                               |       | clientilor                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|518    | Dobanzi                       |518    | Dobanzi                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5186| Dobanzi de platit             |   5186| Dobanzi de platit            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5187| Dobanzi de incasat            |   5187| Dobanzi de incasat           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|519    | Credite bancare pe termen     |519    | Credite bancare pe termen    |
|       | scurt                         |       | scurt                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5191| Credite bancare pe termen     |   5191| Credite bancare pe termen    |
|       | scurt                         |       | scurt                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5192| Credite bancare pe termen     |   5192| Credite bancare pe termen    |
|       | scurt nerambursate la scadenta|       | scurt nerambursate la        |
|       |                               |       | scadenta                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5193| Credite externe guvernamentale|   5193| Credite externe              |
|       |                               |       | guvernamentale               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5194| Credite externe garantate de  |   5194| Credite externe garantate de |
|       | stat                          |       | stat                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5195| Credite externe garantate de  |   5195| Credite externe garantate de |
|       | banci                         |       | banci                        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5196| Credite de la trezoreria      |   5196| Credite de la trezoreria     |
|       | statului                      |       | statului                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5197| Credite interne garantate de  |   5197| Credite interne garantate de |
|       | stat                          |       | stat                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5198| Dobanzi aferente creditelor   |   5198| Dobanzi aferente creditelor  |
|       | bancare pe termen scurt       |       | bancare pe termen scurt      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                                GRUPA 53 - CASA                               |
|______________________________________________________________________________|
|531    | Casa                          |531    | Casa                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5311| Casa in lei                   |   5311| Casa in lei                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5314| Casa in valuta                |   5314| Casa in devize               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|532    | Alte valori                   |532    | Alte valori                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5321| Timbre fiscale si postale     |   5321| Timbre fiscale si postale    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5322| Bilete de tratament si odihna |   5322| Bilele de tratament si odihna|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5323| Tichete si bilete de calatorie|   5323| Tichete si bilete de         |
|       |                               |       | calatorie                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5328| Alte valori                   |   5328| Alte valori                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                               GRUPA 54 - ACREDITIVE                          |
|______________________________________________________________________________|
|541    | Acreditive                    |541    | Acreditive                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5411| Acreditive in lei             |   5411| Acreditive in lei            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   5412| Acreditive in valuta          |   5412| Acreditive in valuta         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|542    | Avansuri de trezorerie        |542    | Avansuri de trezorerie       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                              GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE                    |
|______________________________________________________________________________|
|581    | Viramente interne             |581    | Viramente interne            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|      GRUPA 59 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE      |
|______________________________________________________________________________|
|591    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | investitiilor financiare la   |       | deprecierea titlurilor de    |
|       | societati din cadrul grupului |       | plasament/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|592    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | actiunilor proprii            |       | deprecierea titlurilor de    |
|       |                               |       | plasament/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|593    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | actiunilor                    |       | deprecierea titlurilor de    |
|       |                               |       | plasament/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|595    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | obligatiunilor emise si       |       | deprecierea titlurilor de    |
|       | rascumparate                  |       | plasament/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|596    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | obligatiunilor                |       | deprecierea titlurilor de    |
|       |                               |       | plasament/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|598    | Provizioane pentru deprecierea|590    | Provizioane pentru           |
|       | altor investitii financiare si|       | deprecierea titlurilor de    |
|       | creante asimilate             |       | plasament                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                           CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                    |
|                           GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE            |
|______________________________________________________________________________|
|601    | Cheltuieli cu materiile prime |600    | Cheltuieli cu materiile prime|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|602    | Cheltuieli cu materialele     |601    | Cheltuieli cu materialele    |
|       | consumabile                   |       | consumabile                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6021| Cheltuieli cu materialele     |   6011| Cheltuieli cu materialele    |
|       | auxiliare                     |       | auxiliare                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6022| Cheltuieli privind            |   6012| Cheltuieli privind           |
|       | combustibilul                 |       | combustibilul                |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6023| Cheltuieli privind materialele|   6013| Cheltuieli privind           |
|       | pentru ambalat                |       | materialele pentru ambalat   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6024| Cheltuieli privind piesele de |   6014| Cheltuieli privind piesele   |
|       | schimb                        |       | de schimb                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6025| Cheltuieli privind semintele  |   6015| Cheltuieli privind semintele |
|       | si materialele de plantat     |       | si materialele de plantat    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6026| Cheltuieli privind furajele   |   6016| Cheltuieli privind furajele  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6028| Cheltuieli privind alte       |   6018| Cheltuieli privind alte      |
|       | materiale consumabile         |       | materiale consumabile        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|603    | Cheltuieli privind materialele|602    | Cheltuieli privind obiectele |
|       | de natura obiectelor de       |       | de inventar                  |
|       | inventar                      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|604    | Cheltuieli privind materialele|604    | Cheltuieli privind           |
|       | nestocate                     |       | materialele nestocate        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|605    | Cheltuieli privind energia si |605    | Cheltuieli privind energia si|
|       | apa                           |       | apa                          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|606    | Cheltuieli privind animalele  |606    | Cheltuieli privind animalele |
|       | si pasarile                   |       | si pasarile                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|607    | Cheltuieli privind marfurile  |607    | Cheltuieli privind marfurile |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|608    | Cheltuieli privind ambalajele |608    | Cheltuieli privind ambalajele|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|     GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI      |
|______________________________________________________________________________|
|611    | Cheltuieli cu intretinerea si |611    | Cheltuieli cu intretinerea si|
|       | reparatiile                   |       | reparatiile                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|612    | Cheltuieli cu redeventele,    |612    | Cheltuieli cu redeventele,   |
|       | locatiile de gestiune si      |       | locatiile de gestiune si     |
|       | chiriile                      |       | chiriile                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|613    | Cheltuieli cu primele de      |613    | Cheltuieli cu primele de     |
|       | asigurare                     |       | asigurare                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|614    | Cheltuieli cu studiile si     |614    | Cheltuieli cu studiile si    |
|       | cercetarile                   |       | cercetarile                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|         GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI            |
|______________________________________________________________________________|
|621    | Cheltuieli cu colaboratorii   |621    | Cheltuieli cu colaboratorii  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|622    | Cheltuieli privind            |622    | Cheltuieli privind           |
|       | comisioanele si onorariile    |       | comisioanele si onorariile   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|623    | Cheltuieli de protocol,       |623    | Cheltuieli de protocol,      |
|       | reclama si publicitate        |       | reclama si publicitate       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|624    | Cheltuieli cu transportul de  |624    | Cheltuieli cu transportul de |
|       | bunuri si personal            |       | bunuri si personal           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|625    | Cheltuieli cu deplasari,      |625    | Cheltuieli cu deplasari,     |
|       | detasari si transferari       |       | detasari si transferari      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|626    | Cheltuieli postale si taxe de |626    | Cheltuieli postale si taxe   |
|       | telecomunicatii               |       | de telecomunicatii           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|627    | Cheltuieli cu serviciile      |627    | Cheltuieli cu serviciile     |
|       | bancare si asimilate          |       | bancare si asimilate         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|628    | Alte cheltuieli cu serviciile |628    | Alte cheltuieli cu serviciile|
|       | executate de terti            |       | executate de terti           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|     GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE     |
|______________________________________________________________________________|
|635    | Cheltuieli cu alte impozite,  |635    | Cheltuieli cu alte impozite, |
|       | taxe si varsaminte asimilate  |       | taxe si varsaminte asimilate |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                    GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL                       |
|______________________________________________________________________________|
|641    | Cheltuieli cu salariile       |641    | Cheltuieli cu remuneratiile  |
|       | personalului                  |       | personalului                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|645    | Cheltuieli privind asigurarile|645    | Cheltuieli privind           |
|       | si protectia sociala          |       | asigurarile si protectia     |
|       |                               |       | sociala                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6451| Contributia unitatii la       |   6451| Contributia unitatii la      |
|       | asigurarile sociale           |       | asigurarile sociale/analitic |
|       |                               |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6452| Contributia unitatii pentru   |   6452| Contributia unitatii pentru  |
|       | ajutorul de somaj             |       | ajutorul de somaj            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6453| Contributia angajatorului     |       | Cont nou                     |
|       | pentru asigurarile sociale de |       |                              |
|       | sanatate                      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6458| Alte cheltuieli privind       |   6458| Alte cheltuieli privind      |
|       | asigurarile si protectia      |       | asigurarile si protectia     |
|       | sociala                       |       | sociala                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                   GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                   |
|______________________________________________________________________________|
|654    | Pierderi din creante si       |654    | Pierderi din creante         |
|       | debitori diversi              |   6714| Pierderi din debitori diversi|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|658    | Alte cheltuieli de exploatare |658    | Alte cheltuieli de exploatare|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6581| Despagubiri, amenzi si        |   6711| Despagubiri, amenzi si       |
|       | penalitati                    |       | penalitati                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6582| Donatii si subventii acordate |   6712| Donatii si subventii acordate|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6583| Cheltuieli privind activele   |   6721| Cheltuieli privind activele  |
|       | cedate si alte operatii de    |       | cedate                       |
|       | capital                       |   6728| Alte cheltuieli exceptionale |
|       |                               |       | privind operatiile de capital|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6588| Alte cheltuieli de exploatare |658    | Alte cheltuieli de exploatare|
|       |                               |   6718| Alte cheltuieli exceptionale |
|       |                               |       | privind operatiile de        |
|       |                               |       | gestiune                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                       GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE                       |
|______________________________________________________________________________|
|663    | Pierderi din creante legate de|663    | Pierderi din creante legate  |
|       | participatii                  |       | de participatii              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|664    | Cheltuieli privind            |       | Cont nou                     |
|       | investitiile financiare cedate|       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6641| Cheltuieli privind            |       | Cont nou                     |
|       | imobilizarile financiare      |       |                              |
|       | cedate                        |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6642| Pierderi privind investitiile |664    | Cheltuieli privind titlurile |
|       | financiare pe termen scurt    |       | de plasament cedate          |
|       | cedate                        |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|665    | Cheltuieli din diferente de   |665    | Cheltuieli din diferente de  |
|       | curs valutar                  |       | curs valutar                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|666    | Cheltuieli privind dobanzile  |666    | Cheltuieli privind dobanzile |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|667    | Cheltuieli privind sconturile |667    | Cheltuieli privind sconturile|
|       | acordate                      |       | acordate                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|668    | Alte cheltuieli financiare    |668    | Alte cheltuieli financiare   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                      GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE                     |
|______________________________________________________________________________|
|671    | Cheltuieli privind            |       | Cont nou                     |
|       | calamitatile si alte          |       |                              |
|       | evenimente extraordinare      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|            GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE            |
|______________________________________________________________________________|
|681    | Cheltuieli de exploatare      |681    | Cheltuieli de exploatare     |
|       | privind amortizarile si       |       | privind amortizarile si      |
|       | provizioanele                 |       | provizioanele                |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6811| Cheltuieli de exploatare      |   6811| Cheltuieli de exploatare     |
|       | privind amortizarea           |       | privind amortizarea          |
|       | imobilizarilor                |       | imobilizarilor               |
|       |                               |   6871| Cheltuieli exceptionale      |
|       |                               |       | privind amortizarea          |
|       |                               |       | imobilizarilor               |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6812| Cheltuieli de exploatare      |   6812| Cheltuieli de exploatare     |
|       | privind provizioanele pentru  |       | privind provizioanele pentru |
|       | riscuri si cheltuieli         |       | riscuri si cheltuieli        |
|       |                               |   6872| Cheltuieli exceptionale      |
|       |                               |       | privind provizioanele pentru |
|       |                               |       | riscuri si cheltuieli        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6813| Cheltuieli de exploatare      |   6813| Cheltuieli de exploatare     |
|       | privind provizioanele pentru  |       | privind provizioanele pentru |
|       | deprecierea imobilizarilor    |       | deprecierea imobilizarilor   |
|       |                               |   6873| Cheltuieli exceptionale      |
|       |                               |       | privind provizioanele pentru |
|       |                               |       | deprecieri/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6814| Cheltuieli de exploatare      |   6814| Cheltuieli de exploatare     |
|       | privind provizioanele pentru  |       | privind provizioanele pentru |
|       | deprecierea activelor         |       | deprecierea activelor        |
|       | circulante                    |       | circulante                   |
|       |                               |   6873| Cheltuieli exceptionale      |
|       |                               |       | privind provizioanele pentru |
|       |                               |       | deprecieri/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|686    | Cheltuieli financiare privind |686    | Cheltuieli financiare privind|
|       | amortizarile si provizioanele |       | amortizarile si provizioanele|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6863| Cheltuieli financiare privind |   6863| Cheltuieli financiare privind|
|       | provizioanele pentru          |       | provizioanele pentru         |
|       | deprecierea imobilizarilor    |       | deprecieri/analitic distinct |
|       | financiare                    |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6864| Cheltuieli financiare privind |   6863| Cheltuieli financiare privind|
|       | provizioanele pentru          |       | provizioanele pentru         |
|       | deprecierea activelor         |       | deprecieri/analitic distinct |
|       | circulante                    |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   6868| Cheltuieli financiare privind |   6868| Cheltuieli financiare privind|
|       | amortizarea primelor de       |       | amortizarea primelor de      |
|       | rambursare a obligatiunilor   |       | rambursare a obligatiunilor  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|       GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE          |
|______________________________________________________________________________|
|691    | Cheltuieli cu impozitul pe    |691    | Cheltuieli cu impozitul pe   |
|       | profit                        |       | profit                       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|698    | Alte cheltuieli cu impozitele |       | Cont nou                     |
|       | care nu apar in elementele de |       |                              |
|       | mai sus                       |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                     CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI                            |
|______________________________________________________________________________|
|                      GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI                             |
|______________________________________________________________________________|
|701    | Venituri din vanzarea         |701    | Venituri din vanzarea        |
|       | produselor finite             |       | produselor finite            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|702    | Venituri din vanzarea         |702    | Venituri din vanzarea        |
|       | semifabricatelor              |       | semifabricatelor             |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|703    | Venituri din vanzarea         |703    | Venituri din vanzarea        |
|       | produselor reziduale          |       | produselor reziduale         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|704    | Venituri din lucrari          |704    | Venituri din lucrari         |
|       | executate si servicii         |       | executate si servicii        |
|       | prestate                      |       | prestate                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|705    | Venituri din studii si        |705    | Venituri din studii si       |
|       | cercetari                     |       | cercetari                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|706    | Venituri din redevente,       |706    | Venituri din redevente,      |
|       | locatii de gestiune si chirii |       | locatii de gestiune si chirii|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|707    | Venituri din vanzarea         |707    | Venituri din vanzarea        |
|       | marfurilor                    |       | marfurilor                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|708    | Venituri din activitati       |708    | Venituri din activitati      |
|       | diverse                       |       | diverse                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                     GRUPA 71 - VARIATIA STOCURILOR                           |
|______________________________________________________________________________|
|711    | Variatia stocurilor           |711    | Venituri din productia       |
|       |                               |       | stocata                      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI              |
|______________________________________________________________________________|
|721    | Venituri din productia de     |721    | Venituri din productia de    |
|       | imobilizari necorporale       |       | imobilizari necorporale      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|722    | Venituri din productia de     |722    | Venituri din productia de    |
|       | imobilizari corporale         |       | imobilizari corporale        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|               GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE                |
|______________________________________________________________________________|
|741    | Venituri din subventii de     |741    | Venituri din subventii de    |
|       | exploatare                    |       | exploatare                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7411| Venituri din subventii de     |       | Cont nou                     |
|       | exploatare aferente cifrei    |       |                              |
|       | de afaceri                    |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7417| Venituri din subventii de     |       | Cont nou                     |
|       | exploatare aferente altor     |       |                              |
|       | venituri                      |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|               GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                        |
|______________________________________________________________________________|
|754    | Venituri din creante          |754    | Venituri din creante         |
|       | reactivate si debitori diversi|       | reactivate                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|758    | Alte venituri din exploatare  |758    | Alte venituri din exploatare |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7581| Venituri din despagubiri,     |   7711| Venituri din despagubiri si  |
|       | amenzi si penalitati          |       | penalitati                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7582| Venituri din donatii si       |   7718| Alte venituri exceptionale   |
|       | subventii primite             |       | din alte operatii de gestiune|
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7583| Venituri din vanzarea         |   7721| Venituri din cedarea         |
|       | activelor si alte operatii de |       | activelor/analitic distinct  |
|       | capital                       |   7728| Alte venituri exceptionale   |
|       |                               |       | din operatii de capital      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7584| Venituri din subventii pentru |   7727| Subventii pentru investitii  |
|       | investitii                    |       | virate la venituri           |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7588| Alte venituri din exploatare  |       | Cont nou                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                        GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE                        |
|______________________________________________________________________________|
|761    | Venituri din imobilizari      |761    | Venituri din participatii    |
|       | financiare                    |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7611| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare detinute la       |       |                              |
|       | filiale din cadrul grupului   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7612| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare detinute la       |       |                              |
|       | societati din afara grupului  |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7613| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare detinute in       |       |                              |
|       | intreprinderi asociate din    |       |                              |
|       | cadrul grupului               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7614| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare detinute in       |       |                              |
|       | intreprinderi asociate din    |       |                              |
|       | afara grupului                |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7615| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare strategice in     |       |                              |
|       | cadrul grupului               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7616| Venituri din titluri de       |       | Cont nou                     |
|       | participare strategice in     |       |                              |
|       | afara grupului                |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|762    | Venituri din investitii       |764    | Venituri din titluri de      |
|       | financiare pe termen scurt    |       | plasament                    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|763    | Venituri din creante          |763    | Venituri din creante         |
|       | imobilizate                   |       | imobilizate                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|764    | Venituri din investitii       |       | Cont nou                     |
|       | financiare cedate             |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7641| Venituri din imobilizari      |   7721| Venituri din cedarea         |
|       | financiare cedate             |       | activelor/analitic distinct  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7642| Castiguri din investitii      |764    | Venituri din titluri de      |
|       | financiare pe termen scurt    |       | plasament                    |
|       | cedate                        |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|765    | Venituri din diferente de curs|765    | Venituri din diferente de    |
|       | valutar                       |       | curs valutar                 |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|766    | Venituri din dobanzi          |766    | Venituri din dobanzi         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|767    | Venituri din sconturi obtinute|767    | Venituri din sconturi        |
|       |                               |       | obtinute                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|768    | Alte venituri financiare      |768    | Alte venituri financiare     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                   GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE                          |
|______________________________________________________________________________|
|771    | Venituri din subventii pentru |       | Cont nou                     |
|       | evenimente extraordinare si   |       |                              |
|       | altele similare               |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                  GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE                         |
|______________________________________________________________________________|
|781    | Venituri din provizioane      |781    | Venituri din provizioane     |
|       | privind activitatea de        |       | privind activitatea de       |
|       | exploatare                    |       | exploatare                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7812| Venituri din provizioane      |   7812| Venituri din provizioane     |
|       | pentru riscuri si cheltuieli  |       | pentru riscuri si cheltuieli |
|       |                               |   7872| Venituri exceptionale din    |
|       |                               |       | provizioane pentru riscuri si|
|       |                               |       | cheltuieli                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7813| Venituri din provizioane      |   7813| Venituri din provizioane     |
|       | pentru deprecierea            |       | pentru deprecierea           |
|       | imobilizarilor                |       | imobilizarilor               |
|       |                               |   7873| Venituri exceptionale din    |
|       |                               |       | provizioane pentru           |
|       |                               |       | deprecieri/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7814| Venituri din provizioane      |   7814| Venituri din provizioane     |
|       | pentru deprecierea activelor  |       | pentru deprecierea activelor |
|       | circulante                    |       | circulante                   |
|       |                               |   7873| Venituri exceptionale din    |
|       |                               |       | provizioane pentru           |
|       |                               |       | deprecieri/analitic distinct |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|786    | Venituri financiare din       |786    | Venituri financiare din      |
|       | provizioane                   |       | provizioane                  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7863| Venituri din provizioane      |   7863| Venituri din provizioane     |
|       | pentru deprecierea            |       | pentru deprecieri/analitic   |
|       | imobilizarilor financiare     |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   7864| Venituri din provizioane      |   7863| Venituri din provizioane     |
|       | pentru deprecierea activelor  |       | pentru deprecieri/analitic   |
|       | circulante                    |       | distinct                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                         CLASA 8 - CONTURI SPECIALE                           |
|______________________________________________________________________________|
|                   GRUPA 80 - CONTURI IN AFARA BILANTULUI                     |
|______________________________________________________________________________|
|801    | Angajamente acordate          |801    | Angajamente acordate         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8011| Giruri si garantii acordate   |   8011| Giruri si garantii acordate  |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8018| Alte angajamente acordate     |   8018| Alte angajamente acordate    |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|802    | Angajamente primite           |802    | Angajamente primite          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8021| Giruri si garantii primite    |   8021| Giruri si garantii primite   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8028| Alte angajamente primite      |   8028| Alte angajamente primite     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|803    | Alte conturi in afara         |803    | Alte conturi in afara        |
|       | bilantului                    |       | bilantului                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8031| Imobilizari corporale luate cu|   8031| Mijloace fixe luate cu chirie|
|       | chirie                        |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8032| Valori materiale primite spre |   8032| Valori materiale primite spre|
|       | prelucrare sau reparare       |       | prelucrare sau reparare      |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8033| Valori materiale primite in   |   8033| Valori materiale primite in  |
|       | pastrare sau custodie         |       | pastrare sau custodie        |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8034| Debitori scosi din activ,     |   8034| Debitori scosi din activ,    |
|       | urmariti in continuare        |       | urmariti in continuare       |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8036| Redevente, locatii de         |   8036| Redevente, locatii de        |
|       | gestiune, chirii si alte      |       | gestiune, chirii si alte     |
|       | datorii asimilate             |       | datorii asimilate            |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8037| Efecte scontate neajunse la   |   8037| Efecte scontate neajunse la  |
|       | scadenta                      |       | scadenta                     |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8038| Alte valori in afara          |   8038| Alte valori in afara         |
|       | bilantului                    |       | bilantului                   |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8039| Stocuri de natura obiectelor  |       | Cont nou                     |
|       | de inventar                   |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|804    | Amortizarea aferenta gradului |       | Cont nou                     |
|       | de neutilizare a mijloacelor  |       |                              |
|       | fixe                          |       |                              |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|   8045| Amortizarea aferenta gradului |   8045| Amortizarea aferenta gradului|
|       | de neutilizare a mijloacelor  |       | de neutilizare a mijloacelor |
|       | fixe                          |       | fixe                         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|                             GRUPA 89 - BILANT                                |
|______________________________________________________________________________|
|891    | Bilant de deschidere          |891    | Bilant de deschidere         |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|
|892    | Bilant de inchidere           |892    | Bilant de inchidere          |
|_______|_______________________________|_______|______________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 306/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 306 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu