E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 298 din 25 februarie 2002

pentru aprobarea Precizarilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 si reflectarea in contabilitate a acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 157 din  5 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 769/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001*) si reflectarea in contabilitate a acestora, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 769/2001.

    Art. 2
    Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia sa respecte aceste precizari la repartizarea profitului contabil incepand cu situatiile financiare ale anului 2001, precum si la prevederile bugetelor de venituri si cheltuieli ale anului 2002.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor publice,
                       Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              PRECIZARI
privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 si reflectarea in contabilitate a acestora

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, incepand cu exercitiul financiar al anului 2001, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:
    a) rezerve legale;
    b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit;
    d) alte repartizari prevazute de lege;
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit;
    f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale sau al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie surse proprii de finantare.
    2. La determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii vor fi avute in vedere urmatoarele:

    a) Rezerve legale
    In cazul societatilor nationale, companiilor nationale si al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat rezervele legale reprezinta sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit, pana la a cincea parte din capitalul social, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In cazul regiilor autonome rezervele legale reprezinta sumele calculate din profitul contabil anual, prin aplicarea cotei de 5% asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit, pana la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001.

    b) Pierderile contabile din anii precedenti - se recupereaza din profitul contabil al exercitiului financiar, potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare:
    - surse proprii din vanzari de active - reprezinta sumele rezultate din vanzarea activelor, lasate la dispozitia societatilor comerciale pentru finantarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Baza de impozitare necesara pentru determinarea impozitului pe profit se stabileste ca diferenta intre totalul veniturilor obtinute din orice sursa si totalul cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
    Profitul contabil anual de repartizat se determina ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale, din care se deduc cheltuielile cu impozitul pe profit.
    Din profitul contabil anual astfel calculat se repartizeaza sumele reprezentand diferenta dintre veniturile rezultate din vanzarea de active si cheltuielile aferente, dupa deducerea impozitului pe profit;
    - surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit - reprezinta sumele aferente diferentei de impozit rezultate dintre cota de 25% si 5% aplicata in timpul anului asupra profitului impozabil aferent veniturilor incasate din export, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000.
    Suma aferenta diferentei de impozit rezultata dintre cota de 25% si 5%, precum si cea aferenta aplicarii facilitatii prevazute la alin. (2) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se evidentiaza in cursul anului, extracontabil, iar la sfarsitul anului fiscal se regularizeaza si se repartizeaza ca sursa proprie de finantare pana la concurenta profitului exercitiului financiar.
    Astfel, consideram ca in timpul anului s-au inregistrat venituri incasate din export reprezentand 10% din totalul veniturilor in suma de 10.000 u.m.
    In acest caz suma aferenta diferentei de impozit ce urmeaza ca la sfarsitul anului sa fie repartizata din profitul contabil, ca sursa proprie de finantare, se determina astfel:
    - venituri totale                     10.000 u.m.
    - cheltuieli totale                    7.000 u.m.
    - profit impozabil                     3.000 u.m.
    - ponderea veniturilor din export
      in total venituri este de 10%
      (3.000 x 10% = 300 u.m.)               300 u.m.
    - impozit pe profit (25%)                 75 u.m.
    - impozit pe profit (5%)                  15 u.m.
    - diferenta de impozit                    60 u.m.

    Suma de 60 u.m. reprezinta diferenta de impozit ce se va repartiza la sfarsitul anului din profitul contabil, ca sursa proprie de finantare.

    d) Alte repartizari prevazute de lege
    La aceasta pozitie sunt repartizate sumele cu aceasta destinatie prevazute prin legi speciale:
    Exemplificam in acest sens: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitatii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei, aprobata prin Legea nr. 219/2001; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobata prin Legea nr. 281/2001; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonoma "Locato"; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si sali de sport, din profitul contabil al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.
    Pentru destinatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 profitul se repartizeaza dupa deducerea sumelor aferente destinatiilor prevazute la lit. a), b), c) si d).
    Exemplificam mai jos modul de determinare a sumelor reprezentand destinatiile profitului contabil de la lit. e), f) si g), astfel:

    Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit,  3.000 u.m.
    din care:
    a) rezerve legale                                                500 u.m.
    b) pierderi contabile din anii precedenti                        100 u.m.
    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare:
    - aferente vanzarilor de active                                  225 u.m.
    - aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit           60 u.m.
    d) alte repartizari prevazute de lege                              -
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit        212 u.m.
    f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in
       cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul
       societatilor/companiilor nationale si al societatilor
       comerciale cu capital integral sau majoritar de stat        1.060 u.m.
    g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute
       la lit. a) - f)                                               843 u.m.

    Sumele prevazute la lit. e) s-au determinat astfel:
    Profitul contabil (3.000 u.m.) - lit. a) (500) - lit. b) (100) - lit. c) (285) = 2.115 x 10% = 212.

    Sumele prevazute la lit. f) s-au determinat astfel:
    Profitul contabil (3.000 u.m.) - lit. a) (500) - lit. b) (100) - lit. c) (285) = 2.115 x 50% = 1.060.

    Sumele prevazute la lit. g) s-au determinat astfel:
    Profitul contabil (3.000 u.m.) - lit. a) (500) - lit. b) (100) - lit. c) (285) - lit. e) (212) - lit. f) (1.060) = 843.

    3. Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 se efectueaza astfel:
    a) constituirea rezervelor legale
    129 = 1061
    b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
    129 = 107
    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit
    129 = 1068/analitic distinct
    d) alte repartizari prevazute de lege - la aceasta pozitie inregistrarea in contabilitate se efectueaza in functie de prevederea legala
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit
    129 = 424
    f) - minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat sau local, in cazul regiilor autonome 129 = 446
    - minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, in cazul societatilor/companiilor nationale si al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
    129 = 457
    g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare
    129 = 1068.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 298/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 298 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu