Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2974 din 01.07.2020

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 02 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2020;Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul culturii emit următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruMinistrul culturii,Bogdan GheorghiuANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 743/2.802/2020) Către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ........ ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI CERERE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ................ ............., str. ........ ................ ........ ............. nr. ......., judeţul ........ ................ ................/municipiul ........ ................ ..............., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........ ................ ..............., telefon ........ ............, e-mail ........ ................ ............, vă solicit acordarea indemnizaţiei aferente perioadei ........ ................ .............., ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă, în contul ........ ................ ........ .........., al cărui titular sunt, deschis la ........ ................ ......... . Anexez următoarele documente:  copie a actului de identitate;  copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanşării stării de urgenţă;  copie după extrasul de cont;  declaraţia pe propria răspundere. Data ........ ................ ............. Numele şi prenumele (în clar) ........ ................ ............... Semnătura ........ ................ ........ Către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ........ ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ................ ............., str. ........ ................ ........ ............. nr. ......., judeţul ........ ................ ................/municipiul ........ ................ ..............., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........ ................ ..............., telefon ........ ............, e-mail ........ ................ ............, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanşării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe, iar pe perioada stării de alertă activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, prevăzute mai jos: Tabel - anexă la declaraţia pe propria răspundere cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - pentru perioada stării de alertă

Se bifează1 căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii restricţionate. Activitate restricţionată/Activităţi restricţionate Cod CAEN/Coduri CAEN2 aferent(e) activităţii restricţionate Perioada aplicării restricţiei
1 2 3 4
• Organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, indiferent de numărul de persoane 18.05.2020 - până în prezent
• Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune 18.05.2020 - până în prezent

1 Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020. 2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate.

1 2 3 4
• Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum şi activităţile de pregătire fizică în spaţii închise pentru practicanţii sporturilor de contact 18.05.2020 - până în prezent
• Organizarea de evenimente private în spaţii închise, care se desfăşoară cu participarea a peste 8 persoane • Organizarea de evenimente private în spaţii închise, care se desfăşoară cu participarea a peste 20 de persoane 18.05.2020-14.06.2020 15.06.2020 - până în prezent
• Organizarea de evenimente private în spaţii deschise, care se desfăşoară cu participarea a peste 50 de persoane 15.06.2020 - până în prezent
• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu excepţiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, cu modificările şi completările ulterioare • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Belgia, Franţa, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 18.05.2020-15.06.2020 16.06.2020 - până în prezent
• Servirea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor 18.05.2020 - până în prezent
• Activitatea operatorilor economici desfăşurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp 18.05.2020-14.06.2020
• Activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, desfăşurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului 18.05.2020-14.06.2020
• Activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului 18.05.2020-14.06.2020
• Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici care nu funcţionează în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber 15.06.2020- până în prezent
• Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici 18.05.2020- până în prezent
• Activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi de tratament balnear 18.05.2020-14.06.2020

1 2 3 4
• Activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri 18.05.2020- până în prezent
• Activitatea în spaţiile deschise pentru administrarea de ştranduri/piscine exterioare 1.06.2020-14.06.2020
• Organizarea şi desfăşurarea de cursuri/activităţi din unităţile de nivel antepreşcolar, preşcolar şi din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar, cu excepţia desfăşurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIIIa, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale • Organizarea şi desfăşurarea de cursuri/activităţi din unităţile de nivel universitar, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior 18.05.2020-12.06.2020 18.05.2020- până în prezent

Data ........ ................ ............. Numele şi prenumele (în clar) ........ ................ ............... Semnătura ........ ................ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2974/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2974 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2974/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu