Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 273 din 20 februarie 2007

pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din 26 februarie 2007In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 49 alin. (14) şi al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de atestare a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA", prevăzut în anexa nr.  1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează conform Instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1*)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală a finanţelor publice......................................

Administraţia finanţelor publice..........................................

Nr. de înregistrare:................................................................

CERTIFICAT DE ATESTARE

a calităţii de persoană impozabilă înregistrată in scopuri de TVA

Prin prezentul act certificăm că solicitantul:

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE/NUME.PRENUME

Domiciliul fiscal

JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA

NR.

BLOC

SC.

ET.

AP.

COD POSTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

Sediul social/ Sediul sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală

JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA

NR.

BLOC

SC.

ET.

AP.

COD POSTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

Obiect de activitate

are calitatea de persoană înregistrată in scopuri de TVA având:

Codul de identificare fiscala:

valabil de la data:

Prezentul certificat a fost eliberat, la cererea solicitantului în scopul rambursării de TVA de către autoritatea competentă a statului:..............................................................................................................

şi este valabil 1 an de la eliberarea sa.

Data                                                             Semnătura şi ştampila organului competent

Cod MFP: 14.13.21.02

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Certificat de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA"

Certificatul de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA, denumit în continuare certificat, se eliberează, la cerere, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul se utilizează pentru solicitarea rambursării taxei facturate de alte persoane impozabile şi achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în alt stat, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în acel stat, în condiţiile prevăzute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) şi Directiva a 13-a (86/560/CEE).

Certificatul se eliberează de organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat solicitantul, câte un certificat pentru fiecare stat în care solicitantul doreşte să depună cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Certificatul se editează în două exemplare:

-   un exemplar se păstrează la unitatea fiscală, la dosarul fiscal al solicitantului;

-   un exemplar se transmite solicitantului.

Modul de completare a formularului „Certificat de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA"

1.   Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

2.   Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

3.   Sediul social/Sediul sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală - se completează cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de desfăşurare a activităţii principale, în cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entităţi fără personalitate juridică.

3.   Obiect de activitate - se va înscrie activitatea principală desfăşurată de persoana impozabilă (de exemplu: transport, construcţii-montaj).

4.   Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA.

5.  Valabil de la data - se înscrie data de la care a devenit valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Certificat de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA"

Denumirea formularului: Certificat de atestare a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA

Cod MF: 14.13.21.02

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

-  se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: atestarea calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA, în scopul rambursării taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile şi importurile efectuate de solicitant în afara ţării, de către autoritatea competentă a statului în care au fost efectuate acestea, în condiţiile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) şi ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).

Se întocmeşte de: organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat solicitantul.

Circulă: în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

-   un exemplar la solicitant;

-   un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: la dosarul fiscal al solicitantului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 273/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 273 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 273/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu