E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din 12 mai 2009

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 343 din 22 mai 2009In conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât în şedinţa din data de 6 mai 2009 emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Paul Gabriel Miclăuş

ANEXĂ

REGULAMENTUL  

Nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de constituire şi funcţionare a Registrului public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Registrul C.N.V.M., conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, precum şi ale Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, denumite fiecare, în continuare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/2006, respectiv, Legea nr. 32/2006.

Art. 2. - (1) In Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entităţi prevăzute în Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/2006 şi în Legea nr. 32/2006, menţionate la art. 5.

(2) Inscrierea entităţilor în Registrul C.N.V.M. se face cronologic, după achitarea tarifului aferent.

(3) Atestarea înscrierii în Registrul C.N.V.M. se menţionează în cuprinsul actului individual de autorizare/avizare/validare.

(4) In cazul entităţilor care nu se autorizează/avizează de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum şi în cazul entităţilor autorizate/avizate de către C.N.V.M. anterior datei de 9 septembrie 2005, înscrierea în Registrul C.N.V.M. se face în baza atestatului eliberat de C.N.V.M., care certifică respectarea cerinţelor de înscriere în Registrul C.N.V.M., respectiv a condiţiilor de autorizare/avizare prevăzute de reglementările în vigoare.

(5)  Emiterea atestatului prevăzut la alin. (4) se face, după caz, în baza:

a) actelor individuale emise de C.N.V.M.;

b) notificărilor transmise de autorităţile competente;

c) solicitării entităţii în cauză.

Art. 3. - (1) Registrul C.N.V.M. are caracter public.

(2) Registrul C.N.V.M. se ţine în sistem computerizat.

(3)  Registrul C.N.V.M. este pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet a C.N.V.M. şi, la cerere, pe suport hârtie, după achitarea tarifului prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. - (1) Registrul C.N.V.M. este împărţit în secţiuni numerotate. Secţiunile se pot divide în subsecţiuni.

(2)  In Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entităţile active corespunzătoare fiecărei secţiuni.

(3)  Registrul C.N.V.M. se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 5. - (1) Secţiunile Registrului C.N.V.M. sunt:

1.  Secţiunea 1 - Intermediari care prestează servicii de investiţii financiare în România:

a)   Subsectiunea 1 - Societăţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.);

b) Subsectiunea 2 - Instituţii de credit din România (/A/CR);

c) Subsectiunea 3 - Firme de investiţii din alte state membre (F/S/W);

d) Subsectiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiţii din alte state membre (SFIM);

e) Subsectiunea 5 - Sucursale ale firmelor de investiţii din statele nemembre (SFIN);

f) Subsectiunea 6 - Instituţii de credit din alte state membre (/A/C/W):

g) Subsectiunea 7 - Instituţii de credit din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România în mod direct (ICSM);

h) Subsectiunea 8 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România prin sucursale (S/C/W);

i) Subsectiunea 9 - Sucursale ale instituţiilor de credit din state nemembre (SICN).

2.  Secţiunea 2 -Agenţi:

a)  Subsectiunea 1 - Agenţi pentru servicii de investiţii financiare (ASIF);

b) Subsectiunea 2 -Agenţi delegaţi (ADEL);

c) Subsectiunea 3 -Agenţi autorizaţi/validaţi care reprezintă interesele deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate (AOIS);

d) Subsectiunea 4 -Agenţi de distribuţie ai S.A.L (ADIS).

3.  Secţiunea 3 - Traderi (TRAD).

4.  Secţiunea 4 - Consultanţi de investiţii:

a) Subsectiunea 1 - Consultanţi de investiţii persoane fizice (CIPF);

b)  Subsectiunea 2 - Consultanţi de investiţii persoane juridice (CIPJ).

5. Secţiunea 5 - Societăţi de administrare a investiţiilor:

a) Subsectiunea 1 - Societăţi de administrare a investiţiilor din România (SAIR);

b) Subsectiunea 2 - Societăţi de administrare a investiţiilor din alte state membre (SAIM);

c)   Subsectiunea   3   -   Sucursale   ale   societăţilor   de administrare a investiţiilor din alte state membre (SSAM);

d)   Subsectiunea   4   -   Sucursale   ale   societăţilor   de administrare a investiţiilor din state nemembre (SSAN).

6. Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii:

a)  Subsectiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR);

b) Subsectiunea 2 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre (FDIM);

c) Subsectiunea 3 - Fonduri deschise de investiţii din state nemembre (FDIN).

7. Secţiunea 7 - Societăţi de investiţii:

a)  Subsectiunea 1 - Societăţi de investiţii din România (S/A/R);

b)  Subsectiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre (SISM);

c)   Subsectiunea  3 - Societăţi  de  investiţii  din  state nemembre (SISN).

8. Secţiunea 8 - Fonduri închise de investiţii:

a)   Subsectiunea  1  - Fonduri închise de investiţii din România {FIIR);

b)  Subsectiunea 2 - Fonduri închise de investiţii din alte state membre (FUM);

c)  Subsectiunea 3 - Fonduri închise de investiţii din state nemembre (FIIN).

9. Secţiunea 9 - Societăţi de investiţii de tip închis:

a) Subsectiunea 1 - Societăţi de investiţii de tip închis din România {SIIR);

b) Subsectiunea 2 - Societăţi de investiţii de tip închis din alte state membre (SIIM);

c)  Subsectiunea 3 - Societăţi de investiţii de tip închis din state nemembre (SUN).

10. Secţiunea 10 - Depozitari:

a) Subsectiunea 1 - Depozitari din România (DEPR);

b) Subsectiunea 2 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre avizate de CNVM ca depozitari (SICD).

11. Secţiunea 11 -Operatori de piaţă (OPPR):

a)  Subsectiunea 1 - Operatori de piaţă din România (OPRO);

b)  Subsectiunea 2 - Operatori de piaţă din alte state membre/entităţi asimilate acestora (OPSM);

c)   Subsectiunea   3   -   Operatori   de   piaţă   din   state nemembre/entităţi asimilate acestora (OPSN).

12. Secţiunea 12 - Operatori de sistem (OSAT):

a)  Subsectiunea 1 - Operatori de sistem din România (OSRO);

b)  Subsectiunea 2 - Operatori de sistem din alte state membre/entităţi asimilate acestora (OSSM);

c)   Subsectiunea  3  - Operatori  de  sistem  din  state nemembre/entităţi asimilate acestora (OSSN).

13.  Secţiunea 13 - Reprezentanţi ai compartimentului de control intern (RCCI).

14. Secţiunea 14 -Administratori speciali:

a) Subsectiunea 1 -Administratori speciali persoane fizice (ASPF);

b)   Subsectiunea 2 - Administratori speciali  persoane juridice (ASPJ).

15. Secţiunea 15 - Lichidatori:

a) Subsectiunea 1 - Lichidatori persoane fizice (LIPF);

b) Subsectiunea 2 - Lichidatori persoane juridice (LIPJ).

16. Secţiunea 16 - Evaluatori/Experţi independenţi:

a)   Subsectiunea 1 - Evaluatori/Experţi independenţi persoane fizice (EVPF);

b)   Subsectiunea 2 - Evaluatori/Experţi independenţi persoane juridice (EVPJ).

17. Secţiunea 17 - Investitori calificaţi:

a)  Subsectiunea 1 - Investitori calificaţi persoane fizice (ICPF);

b)  Subsectiunea 2 - Investitori calificaţi persoane juridice (ICPJ).

18. Secţiunea 18 - Entităţi care efectuează operaţiuni post-tranzacţionare:

a)  Subsectiunea 1 - Case de compensare/Contrapărţi centrale (CCCC);

b) Subsectiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN).

19. Secţiunea 19 - Operatori independenţi:

a)  Subsectiunea 1 - Operatori independenţi (SSIF) din România (OINR);

b) Subsectiunea 2 - Operatori independenţi (INCR) din alte state membre (OISW).

20. Secţiunea 20 -Agenţii de rating (AGRT).

21. Secţiunea 21 -Vehicule investiţionale:

a) Subsectiunea 1 -societăţi de securitizare ( VISS)

b) Subsectiunea 2 - fonduri de securitizare   (VIFS)

22.  Secţiunea 22 - Societăţi de administrare de vehicule investiţionale ( SAVI).

23.  Secţiunea 23 -Auditorii sistemelor informatice agreaţi pentru a efectua auditul sistemelor informatice ale entităţilor supuse autorizării, reglementării şi supravegherii C.N.V.M.:

a) Subsectiunea 1 -Auditori sisteme informatice persoane juridice (SIPJ);

b) Subsectiunea 2 -Auditori sisteme informatice persoane fizice (SIPF).

(2) C.N.V.M. poate decide adăugarea unor noi secţiuni şi/sau subsecţiuni.

Art. 6. - (1) In cazul în care uneia dintre entităţile înscrise în Registrul C.N.V.M. i se retrage autorizaţia/avizul/atestatul/ validarea, aceasta va fi radiată din Registrul C.N.V.M. în baza unei decizii de retragere a înscrierii, numărul de înscriere al acesteia nemaifiind atribuit niciunei alte entităţi.

(2) Date sumare despre entităţile radiate din Registrul C.N.V.M. se pot vizualiza consultând rubrica „Entităţi radiate din Registrul C.N.V.M."

(3)  In cazul în care o entitate este radiată din Registrul C.N.V.M. şi ulterior este reînscrisă, aceasta primeşte un număr de înregistrare diferit de cel iniţial.

Art. 7. - (1) Registrul C.N.V.M. publicat pe pagina de internet a C.N.V.M. cuprinde următoarele rubrici: 1. Pentru persoanele juridice, după caz:

a) numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea entităţii;

c) forma juridică a entităţii;

d) subsectiunea la care este înscrisă entitatea;

e) coduri (codul unic de înregistrare şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

f) adresa sediului social;

g) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal;

h) consiliul de administraţie/administratorul unic;

i) conducători;

j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

k) numărul şi data actului individual emis de C.N.V.M.;

l) seria, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României şi/sau numărul şi data autorizaţiei referitoare la obiectul de activitate;

m) numărul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru şi denumirea autorităţii competente;

n) numărul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru şi denumirea autorităţii competente;

o) obiectul de activitate/activităţile autorizate;

p) observaţii;

q) capitalul social;

r) numărul de acţiuni emise;

s) acţionarii sau acţionarii semnificativi, după caz;

t) sediile secundare;

u) societatea de administrare a investiţiilor;

v) depozitarul;

w) prospectul de emisiune;

x) prospectul de consultanţă;

y) O.P.C.VM. administrate;

z)A.O.P.C. administrate;

aa)ASIF;

bb)ADEL;

cc)AOIS;

dd)ADIS;

ee) reprezentanţi compartiment control intern;

ff) consultanţi autorizaţi;

gg) numărul şi data certificatului CISA;

hh) data radierii.

2.  Pentru persoanele fizice, după caz:

a) numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) numele şi prenumele persoanei;

c) numărul şi data actului individual;

d) subsectiunea la care este înscrisă;

e) adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea;

f) adresa de domiciliu/corespondenţă, după caz;

g) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

h) angajatorul;

i) prospectul de consultanţă;

j) observaţii;

k) data radierii;

1) numărul şi data certificatului CISA.

3.  Pentru fondurile deschise/închise de investiţii, după caz:

a) numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea;

c) societatea de administrare;

d) reprezentantul legal al societăţii de administrare;

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

f) numărul şi data actului individual;

g) numărul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru şi denumirea autorităţii competente;

h) numărul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru şi denumirea autorităţii competente;

i) regulile fondului;

j) prospectul de emisiune;

k) depozitarul;

l) distribuitorii;

m) observaţii;

n) data radierii.

4.   Pentru societăţile de securitizare/societăţile de administrare de vehicule investiţionale, după caz:

a) numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M;

b) denumirea entităţii;

c) forma juridică a entităţii;

d) subsecţiunea la care este înscrisă entitatea;

e)  coduri (codul unic de înregistrare şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

f) adresa sediului social;

g) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal;

h) consiliul de administraţie/administratorul;

i) conducătorii;

j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

k) numărul şi data actului individual emis de C.N.V.M.;

l) obiectul de activitate/activităţile autorizate;

m) capitalul social;

n) numărul de acţiuni emise;

o) prospectul de emisiune;

p)AOIS;

q) data radierii;

r) observaţii.

5.  Pentru fondurile de securitizare, după caz:

a) numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea;

c) societatea de administrare;

d) reprezentantul legal al societăţii de administrare;

e) societatea de management de portofoliu;

f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

g) numărul şi data actului individual;

h) prospectul de emisiune;

i)AOIS;

j) data radierii;

k) observaţii.

(2) Rubrica „Observaţii" este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informaţii cu privire la sancţiuni aplicate acesteia de C.N.V.M., reorganizare, lichidare, faliment al entităţii, fuziune, schimbare de denumire, precum şi alte situaţii similare.

Art. 8. - (1) Numărul de înscriere*) al entităţilor în Registrul C.N.V.M. are următoarea structură alfanumerică:

a) tipul persoanei:

PJR - persoană juridică română;

PJM - persoană juridică din alt stat membru;

PJN - persoană juridică din stat nemembru;

PFR - persoană fizică română;

PFM - persoană fizică străină din alt stat membru;

PFN - persoană fizică străină din stat nemembru;

CSC - contract de societate civilă;

b) numărul secţiunii;

c)  numele secţiunii sau, în cazul în care secţiunea este împărţită în subsectiuni, numele subsectiunii. In situaţia în care o secţiune nu este împărţită iniţial în subsectiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsectiuni, entităţilor care se înscriu în subsectiuni li se va trece numele subsectiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele secţiunii;

d) pentru persoanele din România şi sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul „/„ urmat de codul statistic al judeţului în care:

- persoana juridică îşi are sediul social; sau

- sucursala este înregistrată; sau

- persoana fizică îşi are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiţii;

e)    pentru persoanele din străinătate, cu excepţia sucursalelor, codul statului în care:

- persoana juridică îşi are sediul social; sau

- persoana fizică îşi are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiţii;

f) numărul de ordine în Registrul C.N.V.M.

(2) In cadrul fiecărei secţiuni numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1.

In cazul în care secţiunea este împărţită în subsectiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsectiuni începând de la 1.

(3)  Numărul de ordine din Registrul C.N.V.M., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.

Art. 9. - (1) Entităţile autorizate/avizate de C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 297/2004 se înscriu în Registrul C.N.V.M. la data îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul-limită prevăzut în acestea.

(2)   Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii şi a depozitarilor, autorizate/avizate înainte de data de 24 iunie 2005, numărul de ordine este numărul alocat entităţii la momentul autorizării/avizării iniţiale, iar data înscrierii în Registrul C.N.V.M. este data autorizării/avizării.

(3) Inscrierea entităţilor în Registrul C.N.V.M. se realizează prin grija Direcţiei tehnologia informaţiei şi a:

a)   Direcţiei autorizare, în cazul entităţilor prevăzute la secţiunile 1-13, 16, şi 18-22;

b)   Direcţiei emitenţi în cazul entităţilor prevăzute la secţiunea 17;

c) Direcţiei juridice în cazul entităţilor prevăzute la secţiunile 14 şi 15.

Art. 10. - Numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul C.N.V.M. în toate actele oficiale şi în corespondenţă, alături de datele de identificare.

Art. 11. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 20 februarie 2006, precum şi orice dispoziţie contrară.

*) Exemplu:

Tip - Nr. secţiune - Nume secţiune/subsecţiune - Cod statistic ţară/judeţ - Nr. de ordine din Registrul C.N.V.M./In situaţia unei persoane fizice române autorizate ca agent pentru servicii de investiţii financiare, numărul de înscriere în registru va fi: PFRi)022)ASIF3)/434)00275), unde:

1) PFR - persoană fizică română;

2) 02 - numărul secţiunii;

3)ASIF - numele subsectiunii;

4) 43 - codul statistic al judeţului;

5)  0027 - numărul de ordine.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu