Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 259/980/65 din 24 noiembrie 2003

pentru stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole si agroalimentare in pietele de gros

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE


SmartCity3

              Nr. 259 din 24 noiembrie 2003
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 980 din 3 decembrie 2003
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 65 din 28 ianuarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din  4 februarie 2004

    In baza Hotararii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si in temeiul art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata si modificata prin Legea nr. 650/2002,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si in temeiul art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,
    vazand referatul de aprobare intocmit de Directia strategii, politici si programe pentru comert interior din cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului si ministrul sanatatii emit prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Pietele de gros pentru produse agricole si agroalimentare, denumite in continuare piete, sunt structuri de vanzare, altele decat cele cu amanuntul, care asigura conditiile necesare pentru comercializarea legumelor si fructelor proaspete, a unor produse agroalimentare, precum si produse industriale specifice, cum ar fi unelte si echipamente agricole, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole si agroalimentare in piete are ca scop:
    a) sprijinirea producatorilor agricoli organizati in exploatatii agricole, asociatii profesionale si interprofesionale;
    b) valorificarea potentialului agricol din zona;
    c) cresterea consumului de legume si fructe proaspete;
    d) cresterea calitatii si competitivitatii acestora;
    e) crearea conditiilor de transparenta si concurenta loiala intre participantii la piata;
    f) asigurarea unei protectii mai mari a consumatorilor si satisfacerea cerintelor acestora la nivel superior.
    Art. 2
    (1) Pentru buna desfasurare a tranzactiilor si mentinerea calitatii produselor in procesul de comercializare, conditiile tehnice minime pe care piata trebuie sa le puna la dispozitie utilizatorilor sai constau in spatii, servicii de uz general, servicii obligatorii de securitate si paza, precum si unele aparate si echipamente, dupa cum urmeaza:
    a) spatii pentru expunerea, vanzarea si pastrarea produselor;
    b) spatii pentru depozitarea produselor;
    c) spatii pentru spalarea si sortarea produselor;
    d) spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor;
    e) spatii pentru conducerea si administratia societatii piata de gros;
    f) spatii pentru serviciul de control al calitatii produselor, controlul sanitar, fitosanitar si sanitar-veterinar;
    g) spatii pentru stocarea ambalajelor de transport recirculabile si a celor scoase din uz;
    h) spatii amenajate pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
    i) grupuri sanitare cu apa curenta potabila pentru utilizatorii pietei;
    j) servicii de uz general pentru electricitate, incalzire, apa, canalizare, salubritate;
    k) servicii pentru paza si securitatea bunurilor si de paza contra incendiilor;
    l) mijloace si echipamente de transport intern pentru manipularea marfurilor si ambalajelor;
    m) echipament pentru inregistrarea intrarii si iesirii marfurilor si persoanelor, precum si pentru incasarea taxelor.
    (2) Spatiile sunt inchiriate, concesionate sau date spre folosinta sub alta forma legala producatorilor agricoli, asociatiilor de producatori, importatorilor si comerciantilor de gros, in baza conditiilor stabilite de administratia pietei; serviciile generale si cele obligatorii sunt incluse in taxele de folosinta aferente spatiilor.
    Art. 3
    (1) Pentru optimizarea conditiilor in care se deruleaza activitatea de comercializare, piata trebuie sa ofere utilizatorilor sai, dupa caz, si alte servicii si utilitati, cum sunt:
    a) servicii specifice unor grupe de produse, pentru: climatizare, coacere, refrigerare;
    b) camere de frig sau cu atmosfera controlata;
    c) servicii pentru portionarea si ambalarea produselor;
    d) echipamente pentru transportul marfurilor in interiorul pietei;
    e) ateliere pentru repararea sau recuperarea ambalajelor;
    f) aparate pentru cantarirea sau masurarea produselor;
    g) servicii financiar-contabile, servicii bancare, punct vamal;
    h) ATM - ghiseu automat de banca si automate comerciale;
    i) puncte de alimentatie publica;
    j) echipament pentru inregistrarea, prelucrarea si diseminarea informatiilor privind preturile si tranzactiile pietei.
    (2) Costurile acestor servicii si utilitati sunt suportate, dupa caz, de utilizatorii interesati sa le foloseasca, prin tarife stabilite de administratia pietei.
    Art. 4
    Piata de gros si spatiile inchiriate de utilizatorii care comercializeaza produse alimentare de origine animala se autorizeaza, din punct de vedere sanitar si sanitar-veterinar, de catre autoritatile competente, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 5
    (1) Comercializarea produselor in piata se face cu respectarea legislatiei in vigoare, precum si a regulamentului intern al pietei.
    (2) Regulamentul intern al pietei se elaboreaza in baza Regulamentului intern-cadru pentru comercializarea produselor agricole si agroalimentare prin pietele de gros, prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (3) Regulamentul intern al fiecarei piete trebuie sa cuprinda punctele de reper ale regulamentului intern-cadru, prin adaptarea si particularizarea acestora la conditiile si cerintele pietei respective, si se aproba de catre Consiliul de administratie al pietei de gros.
    Art. 6
    (1) Nerespectarea de catre societatea piata de gros a conditiilor tehnice minime inscrise la art. 2, nesupravegherea de catre administratia societatii piata de gros a respectarii regulamentului intern al pietei si nerespectarea de catre utilizatorii si clientii pietei a reglementarilor privind functionarea pietei se constata si se sanctioneaza de catre organele de control abilitate din localitatile unde functioneaza pietele de gros.
    (2) Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare de origine animala se constata si se sanctioneaza de catre reprezentantii autoritatii nationale sanitare veterinare teritoriale, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Nerespectarea normelor sanitare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare se constata si se sanctioneaza de catre reprezentantii autoritatilor locale de sanatate publica, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 7
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale pentru
                      Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                      Eugen Ovidiu Chirovici

                      Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                      Ilie Sarbu

                      Ministrul sanatatii,
                      Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                         REGULAMENT INTERN-CADRU
pentru comercializarea produselor agricole si agroindustriale prin pietele de gros

    1. Domeniul de aplicare
    1.1. Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate in incinta pietei de gros, denumita in continuare piata, pentru protejarea intereselor tuturor participantilor la actul de vanzare-cumparare.
    1.2. Prevederile regulamentului pot fi completate prin regulamente specifice anumitor servicii generale sau comune, administrate sau concesionate de piata.

    2. Tipuri de activitati desfasurate in piata
    2.1. Activitati specifice:
    2.1.1. inchirierea sau concesionarea de spatii comerciale;
    2.1.2. inchirierea de spatii frigorifice;
    2.1.3. facilitarea accesului utilizatorilor la instalatiile tehnice din dotarea pietei;
    2.1.4. facilitarea accesului utilizatorilor la serviciile generale si utilitatile pietei.
    2.2. Activitati si servicii complementare:
    2.2.1. activitati de intretinere a instalatiilor, echipamentelor tehnice si a serviciilor de utilitate publica;
    2.2.2. activitati ale agentiilor pentru curatenie si paza;
    2.2.3. activitati specializate: banca, vama, alimentatie publica, incarcare-descarcare marfuri, transport intern.
    2.3. Servicii si echipamente puse la dispozitie de piata:
    2.3.1. servicii generale pentru: apa, canalizare, electricitate, incalzire, depozitarea temporara si transportul deseurilor, curatenie si paza, al caror cost este cuprins in taxa de intrare si in contractele incheiate cu utilizatorii;
    2.3.2. servicii particulare pentru: transport intern, recuperare ambalaje, servicii financiar-contabile, puse la dispozitie de piata contra unor taxe suportate de utilizatori;
    2.3.3. echipamente, instalatii si servicii comune, cum sunt: camere de frig sau cu atmosfera controlata, instalatii de coacere, prajire, macinare, sortare, ambalare, oferite de piata in cadrul contractelor de inchiriere/concesiune sau prin taxe percepute special.

    3. Utilizatorii pietei
    3.1. Operatorii pietei, care pot fi: producatori agricoli si asociatii ale acestora, comercianti de gros si cu amanuntul, consumatori colectivi, prelucratori industriali.
    3.2. Utilizatorii de servicii, amenajari si instalatii apartinand pietei sau situate in incinta acesteia, care sunt admisi in piata numai in baza autorizatiilor de functionare sau a avizelor prevazute de legislatia in vigoare.
    3.3. Agentii comisionari si mandatarii autorizati, care au obligatia de a pune la dispozitie administratiei pietei documentele referitoare la tranzactiile efectuate pentru clientii lor.

    4. Alocarea suprafetelor pentru standuri
    4.1. Alocarea suprafetelor pentru standuri se face la cererea scrisa a solicitantului, prin incheierea contractelor de inchiriere sau concesionare sau prin completarea unor formulare-tip, pentru perioade de timp determinate sau pentru utilizarea ocazionala a pietei.
    4.2. Stabilirea zonei de amplasare se face in functie de natura produselor si frecventa utilizarii standurilor; se pot acorda prioritati pentru utilizatorii pietei care comercializeaza cantitati mari de produse.
    4.3. Detinatorii de amplasamente (suprafete, spatii, standuri, camere de frig etc.) au obligatia de a monta in fata fiecarui amplasament un panou sau o firma cu datele de identificare a societatii sau a persoanei detinatoare.
    4.4. Utilizatorii amplasamentelor pot face amenajari ale acestora, pentru asigurarea conditiilor specifice produselor, pe cheltuiala proprie si in baza unor planuri avizate de catre administratorul pietei si de catre autoritatea locala de sanatate publica; amenajarile urmeaza a fi dezafectate la incetarea activitatii, de catre utilizatorii respectivi;
    4.5. Utilizatorii amplasamentelor in care se depoziteaza sau se comercializeaza produse alimentare de origine animala isi pot desfasura activitatea numai dupa obtinerea autorizatiei sanitare veterinare de functionare, emisa de directiile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare.

    5. Marfuri comercializate in piata
    5.1. Legume si fructe proaspete, in principal
    5.2. Produse alimentare, in special agroalimentare
    5.3. Produse nealimentare, din grupele de marfuri solicitate de producatorii agricoli.

    6. Programul de functionare
    6.1. Programul de functionare a pietei trebuie sa indice: zilele de functionare, orele intre care este deschisa piata si orele in care sunt admise tranzactiile.
    6.2. Programul se aproba si se modifica de catre conducerea pietei.
    6.3. Programul de functionare se afiseaza vizibil, la intrarea in piata.

    7. Accesul in incinta pietei
    7.1. Intrarea si iesirea persoanelor din piata se realizeaza pe baza permisului sau ecusonului de acces.
    7.2. Documentul de identificare pentru utilizatorii pietei, respectiv ecusonul, trebuie sa contina: fotografia, numele si prenumele detinatorului, functia sau calificarea in cadrul pietei.
    7.3. Activitatile de aprovizionare comerciala sunt permise utilizatorilor numai in timpul programului de functionare a pietei.
    7.4. La intrarea in incinta pietei, orice lot de marfa trebuie sa fie insotit de documentele de provenienta.
    7.5. Loturile minime admise pentru intrare sunt stabilite periodic de conducerea pietei.

    8. Vanzarea produselor
    8.1. Operatiunile de vanzare a produselor se efectueaza personal de partile interesate sau de reprezentanti ai acestora.
    8.2. Vanzatorii trebuie sa detina documente de provenienta a marfurilor oferite si sa intocmeasca documentele de livrare a marfurilor vandute.
    8.3. Este admisa vanzarea numai pentru produsele a caror calitate este corespunzatoare standardelor de comercializare si reglementarilor in vigoare.
    8.4. Sunt interzise vanzarea si depozitarea produselor contrafacute, alterate sau care dauneaza in orice fel sanatatii si securitatii consumatorilor.

    9. Iesirea marfurilor din piata
    9.1. Livrarea marfurilor vandute in interiorul pietei se face in timpul programului de functionare a pietei.
    9.2. Iesirea marfurilor din piata, in afara programului de functionare, este permisa numai cu acordul administratiei pietei.
    9.3. La iesirea din incinta pietei, orice lot de marfa trebuie sa fie insotit de documentele de provenienta.

    10. Incarcarea, descarcarea si cantarirea marfurilor
    10.1. Tarifele pentru plata serviciilor de incarcare/descarcare sunt fixate de conducerea pietei.
    10.2. Operatiile de cantarire sunt efectuate si suportate de vanzator.
    10.3. Aparatele pentru cantarire trebuie sa fie mentinute curate si in stare de functionare, reglate si verificate in incinta de utilizare, puse la vedere pentru cumparatori.

    11. Intretinerea standului
    11.1. Fiecare utilizator are obligatia sa pastreze ordinea si sa curete standul propriu si spatiul comun invecinat.
    11.2. Ambalajele deteriorate trebuie stranse si predate la locul de colectare, amenajat sau stabilit in incinta pietei.
    11.3. Gunoaiele si deseurile se depun in containere speciale.
    11.4. Spatiile publice trebuie utilizate cu grija si pastrate curate.

    12. Circulatia pe teritoriul pietei
    12.1. Drumurile de acces, aleile, spatiile cu trafic si cele de parcare din incinta pietei sunt considerate drumuri publice.
    12.2. Circulatia pe teritoriul pietei este reglementata prin marcaje si semne de circulatie.
    12.3. Spatiul destinat circulatiei in incinta pietei poate fi utilizat numai pentru activitatile pietei.

    13. Curatenia, ordinea publica, paza si securitatea pietei
    13.1. Piata asigura curatenia spatiilor comune si de circulatie.
    13.2. Operatorii pietei sunt raspunzatori pentru efectuarea si pastrarea curateniei in spatiile inchiriate/concesionate.
    13.3. Este interzis utilizatorilor si vizitatorilor pietei sa aduca deseuri sau reziduuri, de orice tip, pe teritoriul pietei.
    13.4. Utilizatorii pietei sunt obligati sa respecte normele fitosanitare privind combaterea daunatorilor.
    13.5. Participantii la activitatile pietei trebuie sa pastreze ordinea publica.
    13.6. Piata asigura permanent paza si securitatea utilizatorilor pietei, inclusiv in afara programului de functionare.

    14. Controlul pietei si autoritatile competente
    14.1. In piata se vor desfasura activitati de control de catre toate institutiile care au atributii in controlul comercializarii produselor: vamal, fiscal, igienico-sanitar, sanitar veterinar, concurenta, protectia consumatorilor, protectia mediului, protectia muncii, paza si securitatea incendiilor etc.

    15. Informarea pietei
    15.1. Piata asigura utilizatorilor date statistice si informatii de preturi, prin culegerea de date referitoare la sortimentele, cantitatile si preturile produselor comercializate in piata.
    15.2. Piata intocmeste si editeaza rapoarte referitoare la cantitatile si preturile produselor comercializate, pe care le pune la dispozitie utilizatorilor sai si institutiilor interesate.
    15.3. Piata pune la dispozitie utilizatorilor panouri de afisare, amplasate in locuri vizibile pentru oferte speciale de produse, cantitati, preturi.

    16. Sanctiuni aplicabile utilizatorilor pietei
    16.1. Pentru incalcarea grava sau repetarea incalcarii dispozitiilor regulamentului, administratia pietei aplica sanctiunile prevazute in clauzele din contractele de pentru standuri sau alte spatii acordate prin contract utilizatorilor pietei, cu avertisment, suspendare, revocarea acordarii spatiului.
    16.2. Pentru incalcarea normelor sanitare veterinare privind transportul, depozitarea, expunerea si comercializarea produselor alimentare de origine animala, organele sanitare veterinare de control pot aplica sanctiuni in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare.
    16.3. Pentru incalcarea normelor sanitare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare, autoritatile locale de sanatate publica pot aplica sanctiuni conform legislatiei in vigoare.

    17. Dispozitii finale
    17.1. Aprobarea si intrarea in vigoare a regulamentului
    17.2. Aducerea la cunostinta a regulamentului
    17.3. Afisarea regulamentului
    17.4. Completarea si codificarea regulamentului
    17.5. Alte prevederi specifice pietei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 259/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 259 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu