E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 238/297 din 22 februarie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3.705/MM/21.137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 238 din 22 februarie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 297 din 25 februarie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 11 martie 2002

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul finantelor publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si ale art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele metodologice nr. 3.705/MM/21.137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 19 septembrie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prezentele norme metodologice au fost reactualizate conform prevederilor art. II din Legea nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice."
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina, asupra:
    a) cantitatilor de carburanti auto livrati la intern de producatori, precum si de carburantii auto consumati de acestia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
    b) cantitatilor de carburanti auto importati."
    3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Suma datorata bugetului Fondului special al drumurilor publice se stabileste in raport de cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul a sumei respective."
    4. Alineatul (6) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru cantitatile de carburanti auto consumate de producatori pentru autovehiculele proprii acestia vor determina obligatiile fata de bugetul Fondului special al drumurilor publice conform anexei nr. 5, suma datorata fiind preluata potrivit anexei nr. 8. Anexa nr. 5 va fi pastrata la producator in vederea prezentarii cu ocazia controalelor ce vor fi efectuate de organele abilitate."
    5. Alineatul (8) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Toate cantitatile de carburanti auto livrate la intern de producatori si/sau de importatori si cele utilizate pentru autovehiculele proprii de catre producatori sau de unitatile acestora vor fi exprimate obligatoriu in documentele de livrare sau de consum, precum si in evidentele patrimoniale si in tone."
    6. Alineatul (9) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Pentru livrarile efectuate producatorii din tara si importatorii de carburanti auto au obligatia sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrata pe piata interna, sortimentul si cantitatea livrata, exprimata in litri si tone, precum si suma totala a cotei unice transformata in lei. Aceeasi obligatie revine producatorilor din tara pentru carburantii auto consumati pentru alimentarea autovehiculelor proprii."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Pentru domeniul transportului feroviar cota unica se restituie operatorilor de transport feroviar care detin licenta AFER de transport feroviar, Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti <<Metrorex>> - S.A., societatilor de reparat material rulant de cale ferata, societatilor de constructii, reparatie si intretinere infrastructura feroviara cu utilaje specifice pentru calea ferata, agentilor economici care detin linii de cale ferata cu acces la infrastructura feroviara publica si privata a statului si mijloace de tractiune feroviara.
    Restituirea cotei unice se face pentru carburantul auto utilizat pentru functionarea materialului rulant de tractiune, a vagoanelor automotoare, a drezinelor, a masinilor de cale pentru repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, care se deplaseaza pe infrastructura publica si privata a statului, inclusiv cea a metroului, precum si pe cea aflata in proprietatea agentilor economici cu acces la infrastructura feroviara publica si privata a statului, in scopul asigurarii:
    - circulatiei si manevrei trenurilor;
    - incercarii si probelor materialului rulant pe calea ferata;
    - functionarii instalatiilor si agregatelor de orice fel, aflate pe materialul rulant in timpul deplasarii acestuia pe calea ferata, si a functionarii unor utilitati necesare transportului feroviar.
    Pentru avizarea cererilor de restituire agentii economici, cu exceptia operatorilor care detin licenta AFER de transport feroviar, vor prezenta autorizatia AFER pentru acces pe infrastructura feroviara publica a mijloacelor de tractiune feroviara pe care le detin.
    (2) Pentru domeniul transportului naval cota unica se restituie tuturor agentilor economici, institutelor de cercetare si unitatilor de invatamant care, in cadrul activitatii lor, utilizeaza nave, astfel cum sunt ele definite in legislatia in vigoare.
    Pentru avizarea cererilor de restituire se vor prezenta urmatoarele documente:
    - autorizatia de desfasurare a activitatii respective, daca aceasta este supusa sistemului de autorizare;
    - o scurta prezentare a navelor utilizate (numar de nave, tip, putere, capacitate);
    - prezentarea activitatilor la care au fost folosite navele si care se pot verifica cu documentele de la bordul navelor (pentru transport marfa: tone transportate si tone x km; pentru transport pasageri: numar de curse si numar de pasageri x km; pentru manevre portuare: numar de ore de manevre).
    (3) Pentru domeniul agriculturii cota unica se restituie producatorilor agricoli, prestatori de servicii pentru agricultura, si altor persoane fizice si juridice care desfasoara activitati conform tehnologiilor specifice in domeniile vegetal, animalier, piscicol, silvicol, imbunatatiri funciare sau irigatii.
    Pentru avizarea cererilor de restituire se vor prezenta urmatoarele documente:
    - acte care atesta suprafata agricola detinuta si/sau in exploatare;
    - plan de culturi agricole;
    - plan de lucrari de irigatii sau de imbunatatiri funciare;
    - program de lucrari in zootehnie, exclusiv incalzirea halelor;
    - plan de lucrari in silvicultura, avizat de directia silvica judeteana.
    (4) Pentru domeniul apararii nationale cota unica se restituie pentru cantitatile de carburant auto utilizate pentru tehnica de lupta din dotarea unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale."
    8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale sunt in drept sa solicite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand contravaloarea in lei a cotei unice platite producatorilor sau importatorilor pentru carburantii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate, prezentand urmatoarea documentatie:
    - cererea de restituire, intocmita pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, insotita de situatia intocmita conform modelelor prezentate in anexele nr. 10a), 10b), 10c) sau 10d), dupa caz;
    - copia de pe documentele fiscale de achizitie, certificate pe propria raspundere de catre solicitant sau de reprezentantul sau legal ca fiind conforme cu originalul, din care sa rezulte sortimentul si cantitatea achizitionata, precum si contravaloarea in lei a cotei unice aferente;
    - centralizatorul documentelor fiscale de achizitie;
    - alte documente specifice solicitate conform prevederilor art. 5."
    9. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inainte de depunere sau de transmitere prin posta la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei cererile de restituire vor fi prezentate spre avizare, in functie de domeniul de activitate al solicitantului, la Directia generala reglementari si calitatea serviciilor in transportul feroviar sau la Directia generala a transporturilor maritime, pe Dunare si cai navigabile, din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale."
    10. Dupa alineatul (2) al articolului 6 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza carburant auto in domeniul agriculturii vor depune documentatia, prevazuta la alin. (1) si la art. 5 alin. (3), la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara vor centraliza solicitarile, pe propria raspundere, transmitand Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, o data pe luna, cererea centralizata (conform modelului din anexa nr. 10 bis), insotita de situatia privind sumele solicitate pentru restituire, conform anexei nr. 9. Ambele documente vor fi vizate pentru control financiar preventiv de catre persoanele cu atributii in acest sens din cadrul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dupa verificarea cererii, va vira directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara sumele solicitate.
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara vor vira fiecarui beneficiar sumele, conform anexei la cererea de restituire, in conturile mentionate de acestia.
    Sumele virate de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara si returnate acestora din diverse motive vor putea fi utilizate pentru diminuarea cererii din luna urmatoare.
    Sumele ramase in conturile directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara la data de 25 decembrie se restituie de catre acestea, pana la data de 31 decembrie, in contul Fondului special al drumurilor publice, simbol 301813633330 <<Disponibil din Fondul special al drumurilor publice>>, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Raspunderea pentru modul de stabilire a sumelor solicitate pentru restituire (anexa nr. 10 bis), precum si pentru restituirea catre beneficiari, in baza situatiei centralizate privind sumele ce se solicita pentru restituire de directia generala pentru agricultura si industrie alimentara (anexa nr. 9), revine directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul in care pe documentul de achizitie suma datorata Fondului special al drumurilor publice nu este evidentiata distinct, fiind cumulata cu suma datorata Fondului special al produselor petroliere, din suma reprezentand taxele se va deduce Fondul special al produselor petroliere, respectiv un cent/litru la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumei respective."
    11. Alineatul (3) al articolului 6 va deveni alineatul (5).
    12. Alineatul (4) al articolului 6 va deveni alineatul (6).
    13. Alineatul (5) al articolului 6 va deveni alineatul (7).
    14. Dupa alineatul (7) al articolului 6 se introduc alineatele (8), (9), (10) si (11) cu urmatorul cuprins:
    "(8) Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1) nu beneficiaza de restituirea sumelor achitate reprezentand cota unica decat pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate direct de la producatorii interni sau de la importatori.
    (9) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto pentru alte scopuri decat utilizarea in domeniile prevazute la alin. (1) suporta cota unica.
    (10) Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1) nu sunt in drept sa solicite restituirea cotei pentru cantitatile de carburanti auto utilizate la alimentarea autovehiculelor inmatriculate, cu exceptia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate.
    (11) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective."
    15. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Controlul asupra calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice si al respectarii termenului de plata de catre producatori si importatori, precum si controlul asupra corectitudinii sumelor solicitate si a concordantei dintre utilizarea reala si cea din cererea de restituire (anexa nr. 10), prevazute la art. 6, la utilizatori, se realizeaza conform programelor de control aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Controlul se executa de Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> si de catre organele de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, constituite in mod distinct pentru aceasta activitate."
    16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) In cazul constatarii de catre organul de control a utilizarii pentru alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile publice a carburantilor auto achizitionati in alte scopuri si pentru care s-a solicitat si s-a obtinut de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand cota unica, persoanele fizice sau juridice controlate datoreaza urmatoarele:
    a) suma reprezentand cota unica restituita;
    b) majorarile de intarziere aferente sumelor restituite, calculate potrivit legislatiei fiscale, incepand cu data restituirii sumelor de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    17. Articolul 33 se completeaza cu alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Pentru perioada 25 mai - 19 septembrie 2001 se vor restitui si sumele reprezentand cota unica aferenta carburantilor auto utilizati in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale, achizitionati de la distribuitorii autorizati, altii decat cei din retelele proprii ale producatorilor si importatorilor de carburanti auto. Pentru aceeasi perioada se vor accepta si dosare care nu contin declaratia pe propria raspundere a cumparatorilor, din care sa rezulte scopul achizitiei."
    18. Anexele nr. 4, 5, 6, 8, 9, 10 bis si 10c) se inlocuiesc cu cele din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    19. Formularul "Declaratie" din anexa nr. 9 se inlocuieste cu "Situatia centralizata privind sumele ce se solicita pentru restituire de Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului ..........".
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".

                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                             Miron Tudor Mitrea

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (ANEXA Nr. 4
    la normele metodologice)

    Agentul economic .......................
    Subunitatea ............................
    Nr. de inregistrare ....................

                               SITUATIE
                    privind livrarile de carburanti auto
                      in luna ........................
 ______________________________________________________________________________
|    |             | Cantitatea  |                 |   Valoarea cotei unice    |
|Nr. | Sortimentul |  livrata    | Curs de schimb  | datorate Fondului special |
|crt.|             |  - tone -   |  - lei/euro -   |   al drumurilor publice   |
|    |             |             |                 |          - lei -          |
|____|_____________|_____________|_________________|___________________________|
|  0 |      1      |      2      |        3        |             4             |
|____|_____________|_____________|_________________|___________________________|
|    |             |             |                 |                           |
|    |             |             |                 |                           |
|    |             |             |                 |                           |
|    |             |             |                 |                           |
|    |             |             |                 |                           |
|    |             |             |                 |                           |
|____|_____________|_____________|_________________|___________________________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere datele prezentate.

                               Director,
                         .......................

    (ANEXA Nr. 5
    la normele metodologice)

    Agentul economic ....................
    Subunitatea .........................
    Nr. de inregistrare .................

                              SITUATIE
privind carburantii auto folositi pentru alimentarea autovehiculelor proprii
                      - sortimentul carburantului -
 ______________________________________________________________________________
|    |   Documentul   |                   | Cantitatea folosita | Suma datorata|
|Nr. |________________| Scopul utilizarii |  pentru alimentare  |    in euro   |
|crt.| Numarul | Data |                   |     - tone -        |              |
|____|_________|______|___________________|_____________________|______________|
|  0 |    1    |   2  |         3         |         4           |       5      |
|____|_________|______|___________________|_____________________|______________|
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|    |                |                   |                     |              |
|____|________________|___________________|_____________________|______________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere datele prezentate.

                              Director,
                         ....................

    (ANEXA Nr. 6
    la normele metodologice)

    Agentul economic .................
    Subunitatea ......................
    Nr. de inregistrare ..............

                            SITUATIE
    privind carburantii auto importati si livrarea acestora
                 in luna .........................
 ______________________________________________________________________________
|                |             |            |                | Valoarea cotei  |
|      D.V.I.    |             | Cantitatea | Curs de schimb | unice datorate  |
|________________| Sortimentul | importata  |  - lei/euro -  | Fondului special|
|         |      |             |  - tone -  |                |  al drumurilor  |
| Numarul | Data |             |            |                |     publice     |
|         |      |             |            |                |     - lei -     |
|_________|______|_____________|____________|________________|_________________|
|     1   |   2  |      3      |      4     |         5      |         6       |
|_________|______|_____________|____________|________________|_________________|
|         |      |             |            |                |                 |
|         |      |             |            |                |                 |
|         |      |             |            |                |                 |
|         |      |             |            |                |                 |
|_________|______|_____________|____________|________________|_________________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere datele prezentate.

                            Director,
                       .....................

    (ANEXA Nr. 8
    la normele metodologice)

    Agentul economic ...................
    Subunitatea ........................
    Nr. de inregistrare ................

                             SITUATIE
privind sumele reprezentand cota unica virata la Fondul special al drumurilor publice

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Benzina
    B - Motorina
 ______________________________________________________________________________
|    |            |Cantitatea|             |            |                      |
|    |            |  pentru  |             |            |                      |
|Nr. |            |  care se | Cota unica  |   Curs     | Suma virata pentru:  |
|crt.| Documentul |efectueaza|- euro/tona -| de schimb  |       - lei -        |
|    |            |  plata   |             |- lei/euro -|                      |
|    |            | - tone - |             |            |                      |
|    |____________|__________|_____________|            |______________________|
|    |Numarul|Data|  A |  B  |   A  |  B   |            |  A   |   B  | TOTAL  |
|____|_______|____|____|_____|______|______|____________|______|______|________|
|  0 |   1   |  2 |  3 |  4  |   5  |   6  |     7      |  8=  |  9=  | 10=8+9 |
|    |       |    |    |     |      |      |            | 3x5x7| 4x6x7|        |
|____|_______|____|____|_____|______|______|____________|______|______|________|
|    |       |    |    |     |      |      |            |      |      |        |
|    |       |    |    |     |      |      |            |      |      |        |
|    |       |    |    |     |      |      |            |      |      |        |
|    |       |    |    |     |      |      |            |      |      |        |
|____|_______|____|____|_____|______|______|____________|______|______|________|
|    |   TOTAL:   |    |     |  125 |  110 |      -     |      |      |        |
|____|____________|____|_____|______|______|____________|______|______|________|

    - Situatia include si cantitatile de carburanti auto utilizate de producatori sau de unitatile acestora in scop propriu.
    - Declaram pe propria raspundere ca sumele virate acopera integral obligatiile de plata la bugetul Fondului special al drumurilor publice.
    - Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere datele prezentate.

                            Director,
                       ...................

    (ANEXA Nr. 9
    la normele metodologice)

                       SITUATIE CENTRALIZATA
privind sumele ce se solicita pentru restituire de Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a ...............................

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Perioada pentru care se solicita restituirea
 ______________________________________________________________________________
|      |            |     | Date privind achizitia  | Date privind restituirea |
|      |            |     |_________________________|__________________________|
|      |            |     |           |     Suma    |           |    Suma      |
|Nr.   |Beneficiarul|  A  | Cantitatea| reprezentand| Cantitatea| reprezentand |
|crt.  | sumei de   |     | - litri - |  cota unica | - litri - |  cota unica  |
|      | restituit  |     |           |   - lei -   |           |    - lei -   |
|      |            |     |           |             |           |              |
|______|____________|_____|___________|_____________|___________|______________|
|   0  |     1      |  2  |     3     |      4      |      5    |       6      |
|______|____________|_____|___________|_____________|___________|______________|
|      |            |     |           |             |           |              |
|      |            |     |           |             |           |              |
|      |            |     |           |             |           |              |
|      |            |     |           |             |           |              |
|      |            |     |           |             |           |              |
|______|____________|_____|___________|_____________|___________|______________|
|TOTAL:|            |     |           |             |           |              |
|______|____________|_____|___________|_____________|___________|______________|

                  Datele se confirma pe raspunderea noastra.

        Director,                             Control financiar preventiv
   ...................

    (ANEXA Nr. 10 bis
    la normele metodologice)

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA
    ....................................
    Nr. ......../ Data .................

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind cota unica aferenta carburantilor auto utilizati in domeniul agriculturii, care se restituie in luna ................ 200...
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Explicatii                              |              |
|crt.|                                                          |              |
|____|__________________________________________________________|______________|
|  1.| Suma primita pentru restituire, cumulat de la inceputul  |              |
|    | anului                                                   |              |
|  2.| Suma restituita, cumulat de la inceputul anului          |              |
|  3.| Suma ramasa nerestituita, cumulat de la inceputul anului |              |
|    | (1 - 2)                                                  |              |
|  4.| Suma de restituit in luna curenta (conform anexei nr. 9) |              |
|  5.| Suma solicitata pentru restituire in luna curenta (4 - 3)|              |
|____|__________________________________________________________|______________|

    Va rugam sa virati suma de ....................... lei in contul nostru nr. ..........................., deschis la ...................................... .

                  Datele se confirma pe raspunderea noastra.

             Director,                             Director economic,
         .................                       ........................

    (ANEXA Nr. 10 c)
    la normele metodologice)

    Solicitantul*) ............................
    Nr. si data de inregistrare ...............

                             SITUATIE
privind sumele solicitate in vederea restituirii pentru activitatea in domeniul agriculturii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Perioada | Lucrarile efectuate |U./M.| Volumul  | Consumul | Cantitatea |
|crt.|          |                     |     |de lucrari|  normat  |  utilizata |
|    |          |                     |     |          |          |  - litri - |
|____|__________|_____________________|_____|__________|__________|____________|
|  0 |     1    |           2         |  3  |     4    |     5    |      6     |
|____|__________|_____________________|_____|__________|__________|____________|
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|    |          |                     |     |          |          |            |
|____|__________|_____________________|_____|__________|__________|____________|

    Suma solicitata este de .................... lei.

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere datele prezentate.

              Semnatura                             Vizat
         ...................          Directia generala pentru agricultura
                                             si industrie alimentara

           
    *) Numele si prenumele pentru persoane fizice sau denumirea pentru persoane juridice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 238/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 238 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu