E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 23 din 21 septembrie 2001

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 629 din  8 octombrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1.1 - 6.1.4 la prezentul ordin.
    (2) Durata de aplicabilitate a tarifelor este indicata in anexele care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Se aproba tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice cuprinse in anexele nr. 1.2.a) - 6.2.a) si nr. 1.2.b) - 6.2.b) care fac parte din prezentul ordin.
    Art. 4
    Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite in anexa nr. 7 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor lua in considerare numai orele de varf de seara extinse si pentru zilele de sambata si duminica.
    Art. 5
    Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
    1. Pentru toate tipurile de consumatori:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    2. Pentru consumatorii tip agent economic (suplimentar fata de prevederile paragrafului anterior):
    a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
    b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;
    c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.
    Art. 6
    Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si care detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
    Art. 7
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 8
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 9
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
    Art. 10
    Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
    Art. 11
    Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu plata postconsum sau cu plata anticipata, de tip monom diferentiat pe doua si, respectiv pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite in anexa nr. 7.
    Art. 12
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 13
    In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul in care a intervenit depasirea.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 6 iulie 2001.
    Art. 15
    Prezentul ordin intra in vigoare dupa 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Domeniul Energiei,
                                   Ion Lungu

    ANEXA 1.1.1

                                TARIFUL BINOM
     diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

 (Valabil dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 470.784 | 204.684| 1.812 |   903  |  711  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 553.596 | 240.696| 1.978 |   985  |  776  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            | 567.288 | 246.648| 2.186 | 1.089  |  857  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            | 670.536 | 291.540| 2.956 | 1.472  |1.159  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.176.936| 511.716| 1.431 |   713  |  561  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.384.020| 601.740| 1.517 |   756  |  595  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |1.418.196| 616.608| 1.619 |   806  |  635  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |1.676.340| 728.856| 2.042 | 1.017  |  801  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ____________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare           |
|    |egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)        |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.483.028|1.079.580| 1.156 |   576  |  453  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |2.706.180|1.176.600| 1.239 |   617  |  486  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |2.443.368|1.062.336| 1.391 |   693  |  546  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |2.536.848|1.102.980| 1.840 |   916  |  722  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.1.2

                         TARIFELE A, B, C SI D
 (Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |    Preturile pentru energia electrica activa    |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 1.913.400|  824.736| 1.911|  695 | 2.618|   994 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 2.591.700|1.087.596| 1.966|  715 | 2.895| 1.102 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 4.430.376|1.905.972| 2.323|  845 | 3.854| 1.432 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturile pentru energia     | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.444.992   |    905  |  1.209  |        121        |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.623.024   |    971  |  1.324  |        132        |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.073.396   |  1.239  |  1.728  |        173        |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.1.3

                    TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

 (Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)
 ____________________________________________________________________________
|    | Nivelurile de|           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale|  Tarif pentru consumul de |  Tarif pentru consumul de  |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |             |             |             |              |
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  1.|Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.582     |     764     |   1.273     |      748     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  2.|Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.668     |     842     |   1.414     |      835     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  3.|Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.183     |   1.107     |   1.857     |    1.088     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.1.4

                               TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

 (Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

                 Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 ____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful  |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -   |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip  | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social  |   fara     |              |                     |
|    |         |           |abonament*1)|              |                     |
|    |         |___________|____________|______________|_____________________|
|    |         |    |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         | I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |    |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |    |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|    |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)| 970| 4.170|    2.056   |  1.511| 1.525|  1.511| 1.854| 1.203|
|____|_________|____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |           |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |           |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |           |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |           |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|     -     |    1.575   |  1.511| 1.208|  1.511| 1.450|   953|
|____|_________|___________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |  Pretul   |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    | orele de  |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.511   |   3.050   |    1.525   |    1.203  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.511   |   2.416   |    1.208   |      953  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                    Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
| Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |           Tariful CP3 -            |
| optional de |      optional de tip      | optional de tip monom diferentiat  |
|  tip monom  |     monom diferentiat     |        pe trei zone orare          |
|_____________|___________________________|____________________________________|
|      |      |      |  Pretul |  Pretul  |      | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II  |   I  | energiei| energiei |  I   |energiei |energiei |energiei |
|      |      |      | in orele|in orele  |      |in orele |in orele |in orele |
|      |      |      |  de zi  |de noapte |      | de varf |normale  | de gol  |
|      |      |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |      |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |      |      |         |   *2)    |      |         |         |         |
|______|______|______|_________|__________|______|_________|_________|_________|
| 1.511| 1.449| 1.511|  1.761  |   1.143  | 1.511|  2.897  |  1.449  |  1.143  |
|______|______|______|_________|__________|______|_________|_________|_________|
| 1.511| 1.148| 1.511|  1.377  |     905  | 1.511|  2.295  |  1.148  |    905  |
|______|______|______|_________|__________|______|_________|_________|_________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 1.2.a)

                            TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

 (Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |   Tariful    |
|                        |                                      |mediu/tarifele|
|                        |                                      |  (lei/MWh)   |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   107.317*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    35.113    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    39.992    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    33.411    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    55.462    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    44.325    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   245.214    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2b)

                               TARIFELE ZONALE
                    pentru transportul energiei electrice*)

 (Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|       |                               |______________________________________|
|       |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|Numarul|Nodurile principale ale retelei| introducerea  | de energie din retea |
| zonei | de transport apartinand zonei | de energie in |      (consum)        |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     48.338    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     32.132    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     52.528    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     48.338    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     62.588    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     57.000    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     61.750    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     56.161    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |     49.454    |        55.601        |
|       |Tihau                          |               |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     35.485    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     52.808    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     47.220    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     45.823    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     54.764    |        55.601        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1.1

                       TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
              pe zone orare si durate de utilizare - A33

    (Valabil de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 487.728 | 212.052| 1.877 |   935  |   736 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 573.528 | 249.372| 2.049 | 1.021  |   804 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            | 587.700 | 255.528| 2.265 | 1.128  |   888 |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            | 694.668 | 302.040| 3.062 | 1.525  | 1.201 |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.219.308| 530.136| 1.482 |   738  |  581  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.433.844| 623.400| 1.572 |   783  |  616  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |1.469.256| 638.808| 1.677 |   835  |  658  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |1.736.688| 755.088| 2.116 | 1.054  |  830  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ____________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare           |
|    |egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)        |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.572.416|1.118.448| 1.198 |   597  |  470  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |2.803.608|1.218.960| 1.284 |   639  |  503  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |2.531.328|1.100.580| 1.442 |   718  |  565  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |2.628.180|1.142.688| 1.906 |   949  |  748  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1.2

                         TARIFELE A, B, C SI D

 (Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)
 ______________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |    Preturile pentru energia electrica activa    |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 1.982.280|  854.436| 1.979|  720 | 2.712| 1.029 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 2.685.000|1.126.752| 2.036|  741 | 2.999| 1.142 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 4.589.868|1.974.588| 2.407|  875 | 3.993| 1.484 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturile pentru energia     | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.497.012   |    938  |  1.253  |        125        |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.681.464   |  1.006  |  1.371  |        137        |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.148.036   |  1.284  |  1.790  |        179        |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1.3

                    TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

 (Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)
 ____________________________________________________________________________
|    | Nivelurile de|           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale|Tarifele pentru consumul de|Tarifele pentru consumul de |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |             |             |             |              |
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  1.|Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.639     |     792     |   1.319     |      775     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  2.|Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.728     |     873     |   1.465     |      865     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  3.|Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.262     |   1.147     |   1.924     |    1.128     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1.4

                               TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

 (Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)

                   Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 _____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful   |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -    |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional  |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip   | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social   |   fara     |              |                     |
|    |         |            |abonament*1)|              |                     |
|    |         |____________|____________|______________|_____________________|
|    |         |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         |  I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)|1.005| 4.320|    2.130   |  1.565| 1.580|  1.565| 1.921| 1.247|
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |            |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |            |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |            |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |            |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|      -     |    1.632   |  1.565| 1.252|  1.565| 1.502|   987|
|____|_________|____________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |   Pretul  |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    |  orele de |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.565   |   3.160   |    1.580   |    1.247  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.565   |   2.503   |    1.252   |      987  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                       Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
|Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |            Tariful CP3 -            |
|optional de |      optional de tip      |  optional de tip monom diferentiat  |
| tip monom  |     monom diferentiat     |         pe trei zone orare          |
|____________|___________________________|_____________________________________|
|      |     |      |  Pretul |  Pretul  |       | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II |   I  | energiei| energiei |   I   |energiei |energiei |energiei |
|      |     |      | in orele|in orele  |       |in orele |in orele |in orele |
|      |     |      |  de zi  |de noapte |       | de varf | normale | de gol  |
|      |     |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |       |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |     |      |         |   *2)    |       |         |         |         |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.565|1.501| 1.565|    1.825|    1.184 |  1.565|    3.002|    1.501|   1.184 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.565|1.189| 1.565|    1.427|      938 |  1.565|    2.378|    1.189|     938 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 2.2.a)

                            TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

 (Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |   Tariful    |
|                        |                                      |mediu/tarifele|
|                        |                                      |  (lei/MWh)   |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   111.181*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    36.337    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    41.431    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    34.614    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    57.459    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    45.921    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   263.365    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.2b)

                               TARIFELE ZONALE
                   pentru transportul energiei electrice*)

 (Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zonei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |Nodurile principale ale retelei| introducerea  | de energie din retea |
|       | de transport apartinand zonei | de energie in |      (consum)        |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     50.078    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     33.288    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     54.419    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     50.078    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     64.841    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     59.052    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     63.973    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     58.182    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |     51.235    |        57.603        |
|       |Tihau                          |               |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     36.763    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     54.709    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     48.920    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     47.473    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     56.735    |        57.603        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.1.1

                       TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
              pe zone orare si durate de utilizare - A33

 (Valabil de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 31 decembrie 2001)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 505.284 | 219.696| 1.945 |   969  |   763 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 594.180 | 258.348| 2.123 | 1.057  |   833 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            | 608.868 | 264.732| 2.346 | 1.168  |   920 |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            | 719.676 | 312.912| 3.173 | 1.580  | 1.244 |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.263.204| 549.216| 1.536 |   765  |  602  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.485.456| 645.840| 1.628 |   811  |  639  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |1.522.152| 661.800| 1.738 |   865  |  681  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |1.799.208| 782.268| 2.192 | 1.092  |  860  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ____________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare           |
|    |egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)        |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.665.020|1.158.708| 1.241 |   618  |  487  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |2.904.540|1.262.832| 1.330 |   662  |  522  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |2.622.456|1.140.204| 1.493 |   744  |  586  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |2.722.788|1.183.824| 1.975 |   984  |  774  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.1.2

                         TARIFELE A, B, C SI D

 (Valabile de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 31 decembrie 2001)
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |    Preturi pentru energia electrica activa      |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 2.053.644|  885.192| 2.051| 746  | 2.809| 1.066 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 2.781.660|1.167.312| 2.110| 767  | 3.107| 1.183 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 4.755.108|2.045.676| 2.494| 907  | 4.137| 1.537 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia       | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.550.904   |    972  |  1.298  |         130       |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.741.992   |  1.042  |  1.421  |         142       |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.225.364   |  1.330  |  1.854  |         185       |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.1.3

                    TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

 (Valabile de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 31 decembrie 2001)
 ____________________________________________________________________________
|    | Nivelurile de|           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale| Tariful pentru consumul de| Tariful pentru consumul de |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |             |             |             |              |
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  1.|Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.698     |     820     |   1.366     |      802     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  2.|Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.791     |     904     |   1.518     |      896     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  3.|Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.343     |   1.188     |   1.993     |    1.168     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.1.4

                               TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

 (Valabile de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 31 decembrie 2001)

                   Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 _____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful   |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -    |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional  |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip   | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social   |   fara     |              |                     |
|    |         |            |abonament*1)|              |                     |
|    |         |____________|____________|______________|_____________________|
|    |         |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         |  I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)|1.041| 4.476|    2.207   |  1.622| 1.637|  1.622| 1.990| 1.292|
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |            |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |            |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |            |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |            |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|     -      |    1.690   |  1.622| 1.297|  1.622| 1.556| 1.023|
|____|_________|____________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |   Pretul  |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    |  orele de |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.622   |   3.274   |    1.637   |    1.292  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.622   |   2.593   |    1.297   |    1.023  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

                      Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
|Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |            Tariful CP3 -            |
|optional de |      optional de tip      |  optional de tip monom diferentiat  |
| tip monom  |     monom diferentiat     |         pe trei zone orare          |
|____________|___________________________|_____________________________________|
|      |     |      |  Pretul |  Pretul  |       | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II |   I  | energiei| energiei |   I   |energiei |energiei |energiei |
|      |     |      | in orele|in orele  |       |in orele |in orele |in orele |
|      |     |      |  de zi  |de noapte |       | de varf |normale  | de gol  |
|      |     |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |       |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |     |      |         |   *1)    |       |         |         |         |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.622|1.555| 1.622|    1.890|    1.227 |  1.622|    3.110|    1.555|   1.227 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.622|1.232| 1.622|    1.478|      972 |  1.622|    2.464|    1.232|     972 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
    *1) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 3.2.a)

                            TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

 (Valabile de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 31 decembrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |   Tariful    |
|                        |                                      |mediu/tarifele|
|                        |                                      |  (lei/MWh)   |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   115.183*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    37.687    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    42.923    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    35.860    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    59.527    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    47.574    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   272.847    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.2b)

                               TARIFELE ZONALE
                   pentru transportul energiei electrice*)

 (Valabile de la data de 1 decembrie 2001 pana la data de 30 decembrie 2001)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zonei |                               |  C1 - pentru  | C2 - pentru preluarea|
|       |Nodurile principale ale retelei| introducerea  |  energiei din retea  |
|       | de transport apartinand zonei |  energiei in  |       (consum)       |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     51.881    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     34.487    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     56.378    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     51.881    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     67.175    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     61.179    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     66.276    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     60.277    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |     53.079    |        59.676        |
|       |Tihau                          |               |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     38.086    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     56.679    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     50.681    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     49.182    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     58.778    |        59.676        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4.1.1

                       TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
              pe zone orare si durate de utilizare - A33

 (Valabil de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 523.476 | 227.604| 2.015 | 1.004  |  790  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 615.564 | 267.648| 2.200 | 1.095  |  863  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            | 630.780 | 274.260| 2.431 | 1.211  |  953  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            | 745.596 | 324.168| 3.287 | 1.637  |1.289  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.308.684| 568.992| 1.591 |   792  |  624  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.538.940| 669.096| 1.687 |   840  |  662  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |1.576.944| 685.632| 1.800 |   897  |  706  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |1.863.984| 810.432| 2.271 | 1.131  |  891  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ____________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare           |
|    |egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)        |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.760.960|1.200.420| 1.286 |   640  |  504  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |3.009.096|1.308.300| 1.378 |   686  |  540  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |2.716.860|1.181.256| 1.547 |   771  |  607  |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |2.820.816|1.226.448| 2.046 | 1.019  |  802  |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4.1.2

                         TARIFELE A, B, C SI D

 (Valabile de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia electrica activa     |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 2.127.576|  917.052| 2.124|  772 | 2.910| 1.105 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 2.881.800|1.209.336| 2.186|  795 | 3.219| 1.225 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 4.926.288|2.119.320| 2.583|  939 | 4.286| 1.592 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia       | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.606.740   |  1.007  |  1.345  |        134        |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.804.704   |  1.080  |  1.472  |        147        |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.305.476   |  1.378  |  1.921  |        192        |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4.1.3

                    TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

 (Valabile de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)
 ____________________________________________________________________________
|    | Nivelurile de|           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale| Tariful pentru consumul de| Tariful pentru consumul de |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |             |             |             |              |
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  1.|Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.760     |     850     |   1.415     |      831     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  2.|Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.855     |     937     |   1.573     |      928     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|  3.|Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.427     |   1.231     |   2.065     |    1.210     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4.1.4

                               TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

 (Valabile de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)

                    Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 _____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful   |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -    |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional  |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip   | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social   |   fara     |              |                     |
|    |         |            |abonament*1)|              |                     |
|    |         |____________|____________|______________|_____________________|
|    |         |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         |  I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)|1.078| 4.637|    2.287   |  1.680| 1.696|  1.680| 2.061| 1.338|
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |            |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |            |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |            |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |            |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|     -      |    1.751   |  1.680| 1.343|  1.680| 1.612| 1.060|
|____|_________|____________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |   Pretul  |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    |  orele de |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.680   |   3.391   |    1.696   |    1.338  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.680   |   2.687   |    1.343   |    1.060  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

                        Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
|Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |            Tariful CP3 -            |
|optional de |      optional de tip      |  optional de tip monom diferentiat  |
| tip monom  |     monom diferentiat     |         pe trei zone orare          |
|____________|___________________________|_____________________________________|
|      |     |      |  Pretul |  Pretul  |       | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II |   I  | energiei| energiei |   I   |energiei |energiei |energiei |
|      |     |      | in orele|in orele  |       |in orele |in orele |in orele |
|      |     |      |  de zi  |de noapte |       | de varf |normale  | de gol  |
|      |     |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |       |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |     |      |         |   *1)    |       |         |         |         |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.680|1.611| 1.680|    1.958|    1.271 |  1.680|    3.222|    1.611|   1.271 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.680|1.276| 1.680|    1.532|    1.007 |  1.680|    2.552|    1.276|   1.007 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
    *1) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 4.2.a)

                               TARIFELE MEDII
      pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

    (Valabile de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |    Tariful   |
|                        |                                      |mediu/tarifele|
|                        |                                      |   (lei/MWh)  |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   119.330*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    39.043    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    44.468    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    37.151    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    61.670    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    49.287    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |    282.669   |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4.2.b)

                              TARIFELE ZONALE
                  pentru transportul energiei electrice*)

    (Valabile de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 ianuarie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zonei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |Nodurile principale ale retelei| introducerea  | energiei din retea   |
|       | de transport apartinand zonei | energiei in   |      (consum)        |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     53.748    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     35.728    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     58.408    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     53.748    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     69.594    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     63.380    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     68.662    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     62.447    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |               |                      |
|       |Tihau                          |     54.990    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     39.457    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     58.719    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     52.505    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     50.953    |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |     60.894    |                      |
|       |Suceava                        |               |         61.825       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 5.1.1

                      TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
               pe zone orare si durate de utilizare - A33

 (Valabil de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 542.316 | 235.788| 2.088 |  1.040 |   819 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 637.728 | 277.284| 2.279 | 1.135  |   894 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV| 653.484 | 284.136| 2.518 | 1.254  |   987 |
|    |exclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV| 772.428 | 335.844| 3.405 | 1.696  | 1.335 |
|    |inclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |      de delimitare a     |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|       instalatiilor      |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.355.796| 589.476| 1.648 |   821  |  646  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.594.332| 693.180| 1.748 |   870  |  685  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV|1.633.716| 710.304| 1.865 |   929  |  731  |
|    |exclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV|1.931.088| 839.616| 2.353 |  1.172 |  923  |
|    |inclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ____________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare           |
|    |egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|Nr. |      de delimitare a     |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|crt.|       instalatiilor      |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)        |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.860.356|1.243.632| 1.332 |   663  |  522  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |3.117.432|1.355.400| 1.427 |   711  |  560  |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV|2.814.672|1.223.772| 1.603 |   798  |  629  |
|    |exclusiv)                 |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV|2.922.360|1.270.596| 2.120 | 1.056  |  831  |
|    |inclusiv)                 |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 5.1.2

                            TARIFELE A, B, C SI D
   (Valabile de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturile pentru energia electrica activa   |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 2.204.172|  950.076| 2.201|  800 | 3.015| 1.145 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 2.985.540|1.252.872| 2.264|  823 | 3.335| 1.270 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 5.103.636|2.195.616| 2.676|  973 | 4.440| 1.650 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia       | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.664.580   |  1.043  |  1.393  |        139        |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.869.672   |  1.119  |  1.525  |        152        |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.388.480   |  1.427  |  1.990  |        199        |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 5.1.3

                     TARIFELE ZI - NOAPTE E 1 SI E 2

    (Valabile de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)
 ____________________________________________________________________________
|    |Nivelurile de |           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale| Tariful pentru consumul de| Tariful pentru consumul de |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |             |             |             |              |
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|1.  |Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.823     |     880     |   1.466     |      861     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|2.  |Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.922     |     970     |   1.629     |      962     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|3.  |Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.515     |   1.276     |   2.139     |    1.254     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 5.1.4

                                   TARIFELE
      pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

   (Valabile de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)

                 Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si pe abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 _____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful   |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -    |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional  |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip   | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social   |   fara     |              |                     |
|    |         |            |abonament*1)|              |                     |
|    |         |____________|____________|______________|_____________________|
|    |         |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         |  I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)|1.117| 4.804|    2.369   |  1.740| 1.757|  1.740| 2.136| 1.386|
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |            |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |            |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |            |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |            |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|     -      |    1.814   |  1.740| 1.392|  1.740| 1.670| 1.098|
|____|_________|____________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |   Pretul  |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    |  orele de |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.740   |   3.513   |    1.757   |    1.386  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.740   |   2.783   |    1.392   |    1.098  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                       Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
|Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |            Tariful CP3 -            |
|optional de |      optional de tip      |  optional de tip monom diferentiat  |
| tip monom  |     monom diferentiat     |         pe trei zone orare          |
|____________|___________________________|_____________________________________|
|      |     |      |  Pretul |  Pretul  |       | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II |   I  | energiei| energiei |   I   |energiei |energiei |energiei |
|      |     |      | in orele|in orele  |       |in orele |in orele |in orele |
|      |     |      |  de zi  |de noapte |       | de varf |normale  | de gol  |
|      |     |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |       |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |     |      |         |   *2)    |       |         |         |         |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.740|1.669| 1.740|    2.029|    1.317 |  1.740|    3.338|    1.669|   1.317 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.740|1.322| 1.740|    1.587|    1.043 |  1.740|    2.644|    1.322|   1.043 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 5.2.a)

                                TARIFELE MEDII
     pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

  (Valabile de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |    Tariful   |
|                        |                                      | mediu/tarife |
|                        |                                      |   (lei/MWh)  |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   123.626*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    40.449    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    40.069    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    38.488    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    63.891    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    51.061    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   292.845    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 5.2.b)

                                TARIFELE ZONALE
                    pentru transportul energiei electrice*)

    (Valabile de la data de 1 februarie 2002 pana la data de 28 februarie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zonei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |Nodurile principale ale retelei| introducerea  | energiei din retea   |
|       | de transport apartinand zonei |  energiei in  |      (consum)        |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     55.683    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     37.014    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     60.511    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     55.683    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     72.099    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     65.662    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     71.134    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     64.695    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |               |                      |
|       |Tihau                          |     56.970    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     40.878    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     60.833    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     54.396    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     52.787    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     63.086    |         64.050       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 6.1.1

                        TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
               pe zone orare si durate de utilizare - A33

    (Valabil de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |      de delimitare a     |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|       instalatiilor      |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 561.840 | 244.284| 2.163 | 1.077  |  848  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 660.684 | 287.256| 2.361 | 1.176  |  926  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV| 677.016 | 294.360| 2.609 | 1.299  | 1.023 |
|    |exclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV| 800.244 | 347.940| 3.528 | 1.757  | 1.383 |
|    |inclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |      de delimitare a     |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|       instalatiilor      |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.404.600| 610.692| 1.708 |   850  |  670  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.651.728| 718.140| 1.811 |   902  |  710  |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV|1.692.528| 735.876| 1.932 |   962  |  758  |
|    |exclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV|2.000.604| 869.832| 2.437 | 1.214  |  956  |
|    |inclusiv)                 |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |  Nivelurile de tensiune  |         Durata de utilizare mare          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |      de delimitare a     |   Pentru putere   |     Pentru energie    |
|crt.|       instalatiilor      |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|_______________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore  |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |2.963.328|1.288.404| 1.380 |   687  |  541 |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |3.229.656|1.404.192| 1.479 |   736  |  580 |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 3. |Medie tensiune (1 - 110 kV|2.916.000|1.267.836| 1.661 |   827  |  651 |
|    |exclusiv)                 |         |         |       |        |      |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 4. |Joasa tensiune (0,1 - 1 kV|3.027.564|1.316.340| 2.196 | 1.094  |  861 |
|    |inclusiv)                 |         |         |       |        |      |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 6.1.2

                        TARIFELE A, B, C SI D

    (Valabile de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia electrica activa     |
|crt.| tensiune egale  |_________________________________________________|
|    |   cu cele din   |                A                 |     B        |
|    |   punctele de   |    Tariful binom diferentiat     | Tariful monom|
|    |   delimitare a  |                                  |  diferentiat |
|    |  instalatiilor  |__________________________________|______________|
|    |                 |    Pentru putere   |   Pentru    |    Pentru    |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   energie   |    energie   |
|    |                 |                    |  (lei/kWh)  |  (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|_____________|______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore  |Restul| Ore  | Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  | de   |orelor| de   | orelor|
|    |                 |  seara   |         | varf |      | varf |       |
|    |                 |          |         | de   |      | de   |       |
|    |                 |          |         | seara|      | seara|       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 2.283.516|  984.276| 2.280|  829 | 3.124| 1.186 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 3.093.024|1.297.980| 2.346|  853 | 3.455| 1.315 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |exclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 5.287.368|2.274.660| 2.773| 1.008| 4.600| 1.709 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |      |      |      |       |
|    |inclusiv)        |          |         |      |      |      |       |
|____|_________________|__________|_________|______|______|______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Nivelurile de  |     Preturi pentru energia       | Preturile pentru  |
|crt.| tensiune egale  |         electrica activa         | energia electrica |
|    |   cu cele din   |__________________________________| reactiva livrata  |
|    |   punctele de   |             C          |    D    |consumatorilor, cu |
|    |   delimitare a  |  Tariful binom simplu  | Tariful |  factor de putere |
|    |  instalatiilor  |                        |  monom  |mediu lunar mai mic|
|    |                 |                        |  simplu |de 0,92 (lei/kVArh)|
|    |                 |________________________|_________|                   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  | Pentru  |                   |
|    |                 | contractata  | energie | energie |                   |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)|(lei/kWh)|                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  1.724.508   |  1.081  |  1.443  |        144        |
|    |(110 kV si peste)|              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 2. |Medie tensiune   |  1.936.980   |  1.159  |  1.580  |        158        |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |         |                   |
|    |exclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.474.460   |  1.479  |  2.062  |        206        |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |         |                   |
|    |inclusiv)        |              |         |         |                   |
|____|_________________|______________|_________|_________|___________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 6.1.3

                      TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

    (Valabile de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)
 ____________________________________________________________________________
|    |Nivelurile de |           E1              |            E2              |
|    |tensiune egale| Tariful pentru consumul de| Tariful pentru consumul de |
|Nr. | cu cele din  |energie electrica din orele|energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |   de zi si din orele de   |de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |noapte, inclusiv din zilele|         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |  de sambata si duminica   |                            |
|    |              |        (lei/kWh)          |                            |
|    |              |___________________________|____________________________|
|    |              |  Ore de zi  |   Ore de    |  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  noapte*)   | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|    |              |             | 22,00 - 6,00|             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|1.  |Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.888     |     912     |   1.519     |      892     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|2.  |Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.991     |   1.005     |   1.688     |      996     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|3.  |Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.605     |   1.322     |   2.216     |    1.299     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 6.1.4

                              TARIFELE
    pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

   (Valabile de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)

                 Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
      I - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
     II - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
    III - Pretul energiei (lei/kWh)
     IV - Abonament (lei/zi)
      V - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
     VI - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)*2)
 _____________________________________________________________________________
|    |         |  Tariful   |  Tariful   |   Tariful    |       Tariful       |
|    |         |    CS -    |    CD -    |     CA -     |         CA2 -       |
|    |         |  optional  |optional de | optional de  |   optional de tip   |
|Nr. | Nivelul |   de tip   | tip monom  |  tip monom   |  monom diferentiat  |
|crt.|tensiunii|   social   |   fara     |              |                     |
|    |         |            |abonament*1)|              |                     |
|    |         |____________|____________|______________|_____________________|
|    |         |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |         |  I  |  II  |    III     |   IV  |  III |   IV  |   V  |  VI  |
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  1.|  Joasa  |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |(0 - 1 kV|     |      |            |       |      |       |      |      |
|    |inclusiv)|1.157| 4.977|    2.454   |  1.803| 1.820|  1.803| 2.212| 1.436|
|____|_________|_____|______|____________|_______|______|_______|______|______|
|  2.|  Medie  |            |            |       |      |       |      |      |
|    |tensiune |            |            |       |      |       |      |      |
|    |(1 - 110 |            |            |       |      |       |      |      |
|    |   kV    |            |            |       |      |       |      |      |
|    |exclusiv)|     -      |    1.880   |  1.803| 1.442|  1.803| 1.730| 1.137|
|____|_________|____________|____________|_______|______|_______|______|______|
 _______________________________________________________________
|    |         |                 Tariful CA3 -                  |
|Nr. | Nivelul |      optional de tip monom diferentiat pe      |
|crt.|tensiunii|               trei zone orare                  |
|    |         |________________________________________________|
|    |         |           |  Pretul   |   Pretul   |   Pretul  |
|    |         |     IV    |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    |  orele de |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|    1.803  |    3.640  |    1.820   |    1.436  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|    1.803  |    2.884  |    1.442   |    1.137  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

                        Pentru contoare cu preplata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - Abonament (lei/zi)
    II - Pretul energiei (lei/kWh)
 ______________________________________________________________________________
|Tariful CP -|        Tariful CP2 -      |            Tariful CP3 -            |
|optional de |      optional de tip      |  optional de tip monom diferentiat  |
| tip monom  |     monom diferentiat     |         pe trei zone orare          |
|____________|___________________________|_____________________________________|
|      |     |      |  Pretul |  Pretul  |       | Pretul  | Pretul  |  Pretul |
|   I  |  II |   I  | energiei| energiei |   I   |energiei |energiei |energiei |
|      |     |      | in orele|in orele  |       |in orele |in orele |in orele |
|      |     |      |  de zi  |de noapte |       | de varf |normale  | de gol  |
|      |     |      |(lei/kWh)|(lei/kWh) |       |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
|      |     |      |         |   *1)    |       |         |         |         |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.803|1.729| 1.803|    2.102|    1.364 |  1.803|    3.458|    1.729|   1.364 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
| 1.803|1.370| 1.803|    1.644|    1.081 |  1.803|    2.739|    1.370|   1.081 |
|______|_____|______|_________|__________|_______|_________|_________|_________|
    *1) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 6.2.a)

                               TARIFELE MEDII
    pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

    (Valabile de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |    Tariful   |
|                        |                                      |mediu/tarifele|
|                        |                                      |   (lei/MWh)  |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transportul energiei electrice       |   128.076*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem                   |    41.905    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    47.727    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    39.874    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    66.191    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    52.899    |
|________________________|______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   303.388    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 6.2.b)

                              TARIFELE ZONALE
                  pentru transportul energiei electrice*)

    (Valabile de la data de 1 martie 2002 pana la data de 31 martie 2002)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zonei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |Nodurile principale ale retelei| introducerea  | energiei din retea   |
|       | de transport apartinand zonei |  energiei in  |      (consum)        |
|       |                               |     retea     |     - lei/MWh -      |
|       |                               |  (producere)  |                      |
|       |                               |  - lei/MWh -  |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     57.688    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     38.347    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     62.689    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu,              |               |                      |
|       |Gura Ialomitei                 |     57.688    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     74.695    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti,          |               |                      |
|       |Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare,|               |                      |
|       |Tantareni                      |     68.025    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     73.694    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     67.024    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj-Napoca, Vetis, Salaj,     |               |                      |
|       |Tihau                          |     59.021    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     42.349    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     63.023    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     56.354    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     54.687    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     65.357    |         66.356       |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA Nr. 7

                             ZONELE ORARE
                  utilizate pentru tarifele CA3 si CP3
 ______________________________________________________________________________
|  Sezon  |  Ore de varf  |           Ore de gol               |  Ore normale  |
|_________|_______________|____________________________________|_______________|
|  Vara   |  8,00 - 9,00  |           0,00 - 8,00              |  9,00 - 21,00 |
|         |               |          21,00 - 0,00              |               |
|         |               | vineri, ora 21,00 - luni, ora 8,00 |               |
|_________|_______________|____________________________________|_______________|
| Iarna   |  8,00 - 10,00 |           0,00 - 8,00              | 10,00 - 19,00 |
|         |               |          22,00 - 0,00              |               |
|         | 19,00 - 22,00 | vineri, ora 22,00 - luni, ora 8,00 |               |
|_________|_______________|____________________________________|_______________|
    Sezonul de vara: 1 aprilie - 30 septembrie.
    Sezonul de iarna: 1 octombrie - 31 martie.

                              ZONELE ORARE
              utilizate pentru tarifele E1, E2, CA2 si CP2
 _______________________________________________________________________
|    Tarifele E1, CA2 SI CP2                       Tariful E2           |
|_______________________________________________________________________|
|  Ore de zi    |   Ore de noapte      |  Ore de zi    | Ore de noapte  |
|_______________|______________________|_______________|________________|
| 6,00 - 22,00  |    22,00 - 6,00      |  6,00 - 22,00 |  22,00 - 6,00  |
|               |         si           |               |                |
|               | vineri, ora 22,00 -  |               |                |
|               |  luni, ora 6,00      |               |                |
|_______________|______________________|_______________|________________|

                             ZONELE ORARE
utilizate pentru tarifele A33, precum si pentru tarifele A si B, in conditiile prevazute la art. 4 din ordin
 ______________________________________________________________________________
|                  |      Ore de varf     |           |                        |
|       Luna       |______________________|Ore de gol |     Ore normale        |
|                  |          |  Pentru   |           |                        |
|                  |          | tarifele  |           |                        |
|                  |          |  A si B   |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Ianuarie         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00, 22,00-0,00,|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Februarie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00, 22,00-0,00,|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Martie           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|18,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-18,00, 22,00-0,00,|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-18,00|      18,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Aprilie          |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |19,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00, 6,00-19,00 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-19,00|      19,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Mai              |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |20,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00, 6,00-20,00 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-20,00|      20,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
|Iunie             |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     | 0,00-6,00 |      6,00-0,00         |
| sambata, duminica|    -     |     -     |0,00-24,00 |          -             |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iulie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     | 0,00-6,00 |      6,00-0,00         |
| sambata, duminica|    -     |     -     |0,00-24,00 |          -             |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| August           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |20,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00, 6,00-20,00 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-20,00|      20,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Septembrie       |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |19,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00, 6,00-19,00 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-19,00|      19,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Octombrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|18,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-18,00, 22,00-0,00,|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-18,00|      18,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Noiembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00, 22,00-0,00,|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Decembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00, 22,00-0,00 |
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata, duminica|          |           |22,00 17,00|      17,00 22,00       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 23/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 23 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 23/2001
Ordin 8 2002
privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Ordin 8 2002
privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Ordin 3 2002
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Ordin 3 2002
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Ordin 24 2001
pentru aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu