E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din  1 aprilie 2002

privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 228 din  5 aprilie 2002

    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1. - 1.4 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Se aproba tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, cuprinse in anexele nr. 2a) si 2b) care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite in anexele nr. 3.1 - 3.3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
    1. Pentru toate tipurile de consumatori:
    a) dupa douasprezece luni calendaristice de la ultima schimbare;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    Prin exceptie de la prevederile lit. a), consumatorii casnici care utilizeaza alt tarif decat CS (optional de tip social) pot opta, pe durata aplicarii prezentului ordin, pentru tariful CS, chiar daca nu au trecut douasprezece luni calendaristice de la ultima schimbare de tarif.
    2. Pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fata de prevederile paragrafului anterior):
    a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
    b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;
    c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.
    Art. 6
    Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
    Art. 7
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 8
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 9
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
    Art. 10
    Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul filialelor de distributie ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
    Art. 11
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 12
    In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul in care a intervenit depasirea.
    Art. 13
    Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica tuturor consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002.
    Art. 15
    Prezentul ordin intra in vigoare dupa 5 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Domeniul Energiei,
                                  Ion Lungu

    ANEXA 1.1

                                TARIFUL BINOM
    diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

               Valabil dupa 5 zile de la data publicarii
 ___________________________________________________________________________
|    |   Niveluri de tensiune   |        Durata de utilizare mica           |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  | 640.500 | 278.484| 2.466 |  1.228 |   967 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  | 766.392 | 333.216| 2.736 |  1.368 | 1.068 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            | 785.340 | 341.460| 3.024 |  1.512 | 1.188 |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            | 904.272 | 393.168| 3.984 |  1.980 | 1.560 |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |   Niveluri de tensiune   |        Durata de utilizare medie          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)   |       (lei/kWh)        |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          | Ore de  | Restul |Ore de |  Ore   | Ore   |
|    |                          |  varf   | orelor | varf  |normale |de gol |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |1.601.244| 696.192| 1.947 |    970 |   763 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |1.916.004| 833.040| 2.100 |  1.044 |   828 |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3. |Medie tensiune            |1.963.332| 853.620| 2.244 |  1.116 |   876 |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4. |Joasa tensiune            |2.260.680| 982.908| 2.760 |  1.368 | 1.080 |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
 ___________________________________________________________________________
|    |   Niveluri de tensiune   |         Durata de utilizare mare          |
|    |egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|Nr. |     de delimitare a      |   Pentru putere   |     Pentru energie    |
|crt.|      instalatiilor       |    (lei/kW/an)    |       (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|_______________________|
|    |                          | Ore de  | Restul  |Ore de |  Ore   | Ore  |
|    |                          |  varf   | orelor  | varf  |normale |de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 1. |Inalta tensiune (220 kV)  |3.378.192|1.468.776| 1.573 |    783 |  617 |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 2. |Inalta tensiune (110 kV)  |3.746.400|1.628.868| 1.716 |    852 |  672 |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 3. |Medie tensiune            |3.382.560|1.470.684| 1.932 |    960 |  756 |
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |      |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|
| 4. |Joasa tensiune            |3.421.152|1.487.460| 2.484 |  1.236 |  972 |
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |      |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2

                         TARIFELE A, B, C si D
               Valabil dupa 5 zile de la data publicarii
 __________________________________________________________________________
|Nr. |   Niveluri de   |      Preturi pentru energie electrica activa      |
|crt.|tensiune egale cu|___________________________________________________|
|    |cele din punctele|                 A.                |       B.      |
|    | de delimitare a |      Tarif binom diferentiat      |  Tarif monom  |
|    |  instalatiilor  |                                   |  diferentiat  |
|    |                 |___________________________________|_______________|
|    |                 |    Pentru putere   |Pentru energie|Pentru energie |
|    |                 |     (lei/kW/an)    |   (lei/kWh)  |   (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|______________|_______________|
|    |                 | Ore de   | Restul  | Ore de|Restul| Ore de| Restul|
|    |                 | varf de  | orelor  |varf de|orelor|varf de| orelor|
|    |                 |  seara   |         | seara |      | seara |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 1. |Inalta tensiune  | 2.648.880|1.141.764| 2.640 |  960 | 3.499 | 1.328 |
|    |(110 kV si peste)|          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 2. |Medie tensiune   | 3.587.904|1.505.652| 2.724 |  984 | 3.939 | 1.499 |
|    |(1 - 110 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |exclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 3. |Joasa tensiune   | 5.974.728|2.570.364| 3.132 |1.140 | 5.196 | 1.932 |
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |inclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |   Niveluri de   |  Preturi pentru energie electrica  | Preturi pentru  |
|crt.|tensiune egale cu|                activa              |energia electrica|
|    |cele din punctele|____________________________________|reactiva livrata |
|    | de delimitare a |             C.         |     D.    | consumatorilor, |
|    |                 |   Tarif binom simplu   |Tarif monom|    cu factor    |
|    |                 |                        |   simplu  |    de putere    |
|    |                 |________________________|___________|   mediu lunar   |
|    |                 |Pentru puterea| Pentru  |  Pentru   |     mai mic     |
|    |                 | contractata  | energie |  energie  |    de 0,92*)    |
|    |                 | (lei/kW/an)  |(lei/kWh)| (lei/kWh) |   (lei/kVArh)   |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 1. |Inalta tensiune  |  2.000.424   |  1.254  |    1.616  |        162      |
|    |(110 kV si peste)|              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 2. |Medie tensiune   |  2.246.892   |  1.344  |    1.785  |        179      |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |           |                 |
|    |exclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 3. |Joasa tensiune   |  2.820.888   |  1.680  |    2.350  |        235      |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |           |                 |
|    |inclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
    *) Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, pentru toate tipurile de tarife si nivelurile de tensiune.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.3

                    TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2

            Valabile dupa 5 zile de la data publicarii
 ______________________________________________________________________________
|    | Niveluri de  |             E1              |            E2              |
|    |tensiune egale|   Tarif pentru consumul de  |  Tarif pentru consumul de  |
|Nr. | cu cele din  | energie electrica din orele |energie electrica din orele |
|crt.| punctele de  |de zi si din orele de noapte,|de zi si din orele de noapte|
|    | delimitare a |    din zilele de sambata    |         (lei/kWh)          |
|    |instalatiilor |         si duminica         |                            |
|    |              |          (lei/kWh)          |                            |
|    |              |_____________________________|____________________________|
|    |              |  Ore de zi  |Ore de noapte*)|  Ore de zi  |Ore de noapte |
|    |              | 6,00 - 22,00|  22,00 - 6,00 | 6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|____|______________|_____________|_______________|_____________|______________|
|  1.|Inalta        |             |               |             |              |
|    |tensiune (110 |             |               |             |              |
|    |kV si peste)  |   2.153     |     1.039     |   1.732     |    1.017     |
|____|______________|_____________|_______________|_____________|______________|
|  2.|Medie tensiune|             |               |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |               |             |              |
|    |exclusiv)     |   2.270     |     1.146     |   1.924     |    1.136     |
|____|______________|_____________|_______________|_____________|______________|
|  3.|Joasa tensiune|             |               |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |               |             |              |
|    |inclusiv)     |   2.970     |     1.507     |   2.526     |    1.481     |
|____|______________|_____________|_______________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.4

                               TARIFELE
    pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata

              Valabile dupa 5 zile de la data publicarii

                 Pentru contoare cu plata postconsum
 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Nivelul |  Tariful CS - optional | Tariful CD - |Tariful CA - optional|
|crt.|tensiunii|      de tip social     |  optional de |    de tip monom     |
|    |         |                        |tip monom fara|                     |
|    |         |                        | abonament*1) |                     |
|    |         |________________________|______________|_____________________|
|    |         |   Transa  |Transa peste|    Pretul    |Abonament|   Pretul  |
|    |         |   0 - 60  |60 kWh/luna |   energiei   | (lei/zi)|  energiei |
|    |         |  kWh/luna |(lei/kWh si |   (lei/kWh)  |         | (lei/kWh) |
|    |         |(lei/kWh si| pe abonat) |              |         |           |
|    |         | pe abonat)|            |              |         |           |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |            |              |         |           |
|    |tensiune |           |            |              |         |           |
|    |(0 - 1 kV|           |            |              |         |           |
|    |inclusiv)|   1.319   |    5.673   |     2.798    |  1.028  |    2.075  |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
|  2.|  Medie  |                        |              |         |           |
|    |tensiune |                        |              |         |           |
|    |(1 - 110 |                        |              |         |           |
|    |   kV    |                        |              |         |           |
|    |exclusiv)|           -            |     2.143    |  1.028  |    1.644  |
|____|_________|________________________|______________|_________|___________|
 _______________________________________________________________
|Nr. | Nivelul | Tariful CA2 - optional de tip monom diferentiat|
|crt.|tensiunii|________________________________________________|
|    |         | Abonament | Pretul energiei | Pretul energiei  |
|    |         |  (lei/zi) | in orele de zi  |in orele de noapte|
|    |         |           |    (lei/kWh)    |   (lei/kWh)*2)   |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
|  1.|  Joasa  |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(0 - 1 kV|           |                 |                  |
|    |inclusiv)|   1.028   |      2.522      |       1.637      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
|  2.|  Medie  |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(1 - 110 |           |                 |                  |
|    |   kV    |           |                 |                  |
|    |exclusiv)|   1.028   |      1.973      |       1.297      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
 _______________________________________________________________
|    |         |           Tariful CA3 - optional               |
|Nr. | Nivelul |   de tip monom diferentiat pe trei zone orare  |
|crt.|tensiunii|________________________________________________|
|    |         | Abonament |  Pretul   |   Pretul   |  Pretul   |
|    |         | (lei/zi)  |energiei in|energiei in |energiei in|
|    |         |           | orele de  |   orele    | orele de  |
|    |         |           |   varf    |  normale   |    gol    |
|    |         |           | (lei/kWh) | (lei/kWh)  | (lei/kWh) |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  1.|  Joasa  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.028   |   4.150   |    2.075   |    1.637  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
|  2.|  Medie  |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 - 110 |           |           |            |           |
|    |   kV    |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.028   |   3.287   |    1.644   |    1.297  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                    Pentru contoare cu preplata
 __________________________________________________________________________
|   Tariful CP - optional   |                  Tariful CP2 -               |
|        de tip monom       |      optional de tip monom diferentiat       |
|___________________________|______________________________________________|
| Abonament |Pretul energiei| Abonament |Pretul energiei| Pretul energiei  |
| (lei/zi)  |   (lei/kWh)   | (lei/zi)  | in orele de zi|in orele de noapte|
|           |               |           |    (lei/kWh)  |   (lei/kWh)*2)   |
|___________|_______________|___________|_______________|__________________|
|    1.028  |     1.971     |   1.028   |      2.396    |       1.555      |
|___________|_______________|___________|_______________|__________________|
|    1.028  |     1.561     |   1.028   |      1.874    |       1.232      |
|___________|_______________|___________|_______________|__________________|
 _________________________________________________________________
|                            Tariful CP3 -                        |
|       optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare      |
|_________________________________________________________________|
| Abonament | Pretul energiei | Pretul energiei | Pretul energiei |
| (lei/zi)  |in orele  de varf| in orele normale| in orele de gol |
|           |    (lei/kWh)    |     (lei/kWh)   |    (lei/kWh)    |
|___________|_________________|_________________|_________________|
|   1.028   |      3.942      |       1.971     |       1.555     |
|___________|_________________|_________________|_________________|
|   1.028   |      3.123      |       1.561     |       1.232     |
|___________|_________________|_________________|_________________|
    *1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    ANEXA 2.a)

                              TARIFE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice

               Valabile dupa 5 zile de la data publicarii
 ______________________________________________________________________________
|     Agentul economic   |             Activitatea              |   Tariful    |
|                        |                                      | mediu/tarife |
|                        |                                      | - lei/MWh -  |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Transport energie electrica          |   132.000*)  |
| "Transelectrica" - S.A.|______________________________________|______________|
|                        | Servicii de sistem, din care:        |              |
|                        | - servicii de sistem functionale     |     3.036    |
|                        | - servicii de sistem tehnologice     |    42.550    |
|________________________|______________________________________|______________|
| Societatea Comerciala  | Tarif specific de distributie IT     |    54.148    |
| "Electrica" - S.A.     |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare IT/MT |    46.369    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie MT     |    75.237    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de transformare MT/JT |    61.516    |
|                        |______________________________________|______________|
|                        | Tarif specific de distributie JT     |   327.426    |
|________________________|______________________________________|______________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2b)

                            TARIFE ZONALE
               pentru transportul energiei electrice*)

             Valabile dupa 5 zile de la data publicarii
 ______________________________________________________________________________
|       |                                        |  Componentele tarifului de  |
|       |                                        |         transport*)        |
|       |                                        |_____________________________|
|       |                                        | C1 - pentru   | C2 - pentru |
|Numarul|    Nodurile principale ale retelei     | introducerea  | preluarea de|
| zonei |     de transport apartinand zonei      | de energie in | energie din |
|       |                                        |     retea     |    retea    |
|       |                                        |  (producere)  |   (consum)  |
|       |                                        |  - lei/MWh -  | - lei/MWh - |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru,          |               |             |
|       |Turnu Magurele, Fundeni                 |     59.455    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu, Targoviste     |     39.522    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei         |     64.610    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta, Tulcea, |               |             |
|       |Pelicanu, Gura Ialomitei                |     59.455    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina              |     76.984    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  6.   |Rovinari, Sardanesti, Targu Jiu,        |               |             |
|       |Paroseni, Baru Mare, Tantareni          |     70.109    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,           |               |             |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, Calafat  |     75.952    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara, Sacalaz,       |               |             |
|       |Alba Iulia, Pestis, Hasdat              |     69.077    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca,|               |             |
|       |Vetis, Salaj, Tihau                     |     60.829    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,         |               |             |
|       |Fantanele, Gheorgheni                   |     43.646    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste            |     64.954    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti, Barbosi   |     58.081    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI            |     56.363    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava       |     67.359    |    68.389   |
|_______|________________________________________|_______________|_____________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componentele C1 a zonei in care se introduce energia in retea si C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3.1

                             ZONELE ORARE
                     utilizate pentru tarifele A33
 ______________________________________________________________________________
|       Luna       |      Ore de varf     |Ore de gol |     Ore normale        |
|__________________|______________________|___________|________________________|
| Ianuarie         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Februarie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Martie           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|18,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-18,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-18,00|      18,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Aprilie          |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |19,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00; 6,00-19,00 |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-19,00|      19,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Mai              |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |20,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00; 6,00-20,00 |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-20,00|      20,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iunie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     | 0,00-6,00 |      6,00-0,00         |
| sambata si       |    -     |     -     |0,00-24,00 |          -             |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iulie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     | 0,00-6,00 |      6,00-0,00         |
| sambata si       |    -     |     -     |0,00-24,00 |          -             |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| August           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |20,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00; 6,00-20,00 |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-20,00|      20,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Septembrie       |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |19,00-22,00| 0,00-6,00 | 22,00-0,00; 6,00-19,00 |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-19,00|      19,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Octombrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|18,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-18,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-18,00|      18,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Noiembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Decembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |8,00-10,00|17,00-22,00| 0,00-6,00 |10,00-17,00; 22,00-0,00;|
|                  |          |           |           |       6,00-8,00        |
| sambata si       |    -     |     -     |22,00-17,00|      17,00-22,00       |
| duminica         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|

    ANEXA 3.2

                      ZONELE ORARE
            utilizate la tarifele A si B
 __________________________________________________
|    Luna   | Ore de varf de seara | Restul orelor |
|___________|______________________|_______________|
| Ianuarie  |    17,00 - 22,00     | 22,00 - 17,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Februarie |    17,00 - 22,00     | 22,00 - 17,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Martie    |    18,00 - 22,00     | 22,00 - 18,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Aprilie   |    19,00 - 22,00     | 22,00 - 19,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Mai       |    20,00 - 22,00     | 22,00 - 20,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Iunie     |          -           |  0,00 - 24,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Iulie     |          -           |  0,00 - 24,00 |
|___________|______________________|_______________|
| August    |    20,00 - 22,00     | 22,00 - 20,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Septembrie|    19,00 - 22,00     | 22,00 - 19,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Octombrie |    18,00 - 22,00     | 22,00 - 18,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Noiembrie |    17,00 - 22,00     | 22,00 - 17,00 |
|___________|______________________|_______________|
| Decembrie |    17,00 - 22,00     | 22,00 - 17,00 |
|___________|______________________|_______________|

    ANEXA 3.3

                          ZONELE ORARE
              utilizate pentru tarifele CA3 si CP3
 __________________________________________________________
|Sezon| Ore de varf  |  Ore de gol         |  Ore normale  |
|_____|______________|_____________________|_______________|
|Vara | 8,00 - 9,00  |      0,00 - 8,00    |  9,00 - 21,00 |
|     |              |     21,00 - 0,00    |               |
|     |              |  vineri, ora 21,00  |               |
|     |              | pana luni, ora 8,00 |               |
|_____|______________|_____________________|_______________|
|Iarna| 8,00 - 10,00 |      0,00 - 8,00    | 10,00 - 19,00 |
|     |19,00 - 22,00 |     22,00 - 0,00    |               |
|     |              |  vineri, ora 22,00  |               |
|     |              | pana luni, ora 8,00 |               |
|_____|______________|_____________________|_______________|
    Sezonul de vara: 1 aprilie - 30 septembrie.
    Sezonul de iarna: 1 octombrie - 31 martie.

                        ZONELE ORARE
      utilizate pentru tarifele E1, E2, CA2 si CP2
 _______________________________________________________
|  Tarifele E1, CA2 si CP2   |       Tariful E2         |
|____________________________|__________________________|
| Ore de zi  | Ore de noapte | Ore de zi  |Ore de noapte|
|____________|_______________|____________|_____________|
|6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00  |6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00|
|            | si de vineri, |            |             |
|            |  de la ora    |            |             |
|            | 22,00, pana   |            |             |
|            |luni, ora 6,00 |            |             |
|____________|_______________|____________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 8/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu