Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 39/592/1072/216 din 30 iulie 2004

privind stabilirea conditiilor speciale in care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


SmartCity3

              Nr. 39 din 30 iulie 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
              Nr. 592 din 17 august 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 1.072 din 26 august 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 216 din 6 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 859 din 20 septembrie 2004

    Vazand Referatul de aprobare nr. 31.043 din 27 iulie 2004, intocmit de Directia generala pentru siguranta alimentelor,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, precum si prevederile Deciziei nr. 79/2002 a CE, amendata prin deciziile 233/2002/CE, 678/2002/CE si 550/2003/CE,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Importul produselor originare sau expediate din Republica Populara Chineza, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizarii ca ingrediente in alimente, este permis numai daca transportul este insotit de rezultatele prelevarilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat elaborat in conformitate cu modelul prezentat in anexa, tradus oficial in limba engleza, completat, semnat si verificat de catre un reprezentant al Administratiei de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantina a Republicii Populare Chineze, dupa cum urmeaza:
    a) arahide incadrate in codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00;
    b) arahide incadrate in codul CN 2008 11 94 (in pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg);
    c) arahide prajite, incadrate in codul CN 2008 11 92 (in pachete directe cu un continut net ce depaseste 1 kg) sau 2008 11 96 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg).
    Art. 2
    Marfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei in care este organizat controlul vamal al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    Art. 3
    (1) Fiecare import se identifica printr-un cod, care corespunde codului de pe certificat si de pe raportul care il insoteste si care contine rezultatele prelevarilor oficiale de probe si ale analizelor, mentionate la art. 1.
    (2) Fiecare pachet individual (sau alta forma de ambalare) din cadrul expedierilor de marfuri este identificat prin acest cod.
    Art. 4
    Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigura, prin controlul documentelor, ca importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populara Chineza respecta cerintele prevazute in certificat, precum si rezultatele prelevarilor de probe mentionate la art. 1. In absenta acestor documente se interzice intrarea in tara a produselor respective.
    Art. 5
    (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigura impreuna cu autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor teritoriala prelevarea de probe prin metoda randomizarii din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, pentru analiza de aflatoxina B1 si aflatoxina totala.
    (2) Prelevarile de probe si analizele realizate prin metoda randomizarii, la care se face referire in alin. (1), se realizeaza pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire in art. 1.
    (3) Analizele se realizeaza in sectiile zonale de control al reziduurilor, in Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, subordonate Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si in Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex".
    Art. 6
    Orice import care este subiectul prelevarii de probe si analize este retinut in punctele vamale interne inainte de punerea produselor pe piata, pentru maximum 15 zile lucratoare. Dupa efectuarea analizelor autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor teritoriala elibereaza un document oficial insotitor ce stabileste faptul ca importul a facut obiectul prelevarii oficiale de probe si analize, anexand rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiza.
    Art. 7
    Autoritatile veterinare si de siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" inainteaza Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzand rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza.
    Art. 8
    In cazul in care un import este realizat in mai multe etape, copii ale certificatului de sanatate si ale documentelor insotitoare la care se face referire in art. 1, certificate de Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantina a Republicii Chineze, trebuie sa insoteasca fiecare etapa a respectivei expedieri de marfa divizate.
    Art. 9
    Prezentul ordin trebuie revizuit permanent in lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritatile competente din Republica Populara Chineza si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili daca conditiile speciale impuse de art. 1 ofera un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentare pe teritoriul Romaniei. Revizuirea trebuie sa stabileasca, de asemenea, daca este nevoie in continuare de aceste conditii speciale.
    Art. 10
    Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile pentru efectuarea analizelor si pentru stationarea in punctele vamale vor fi suportate de importatori.
    Art. 11
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 12
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 13
    La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 59/148/2004 privind stabilirea conditiilor speciale in care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, precum si orice alte prevederi contrare.
    Art. 14
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

                   Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                   Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                   Liviu Harbuz,
                   secretar de stat

                   p. Ministrul agriculturii,
                   padurilor si dezvoltarii rurale,
                   Nicolae Istudor,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii,
                   Ovidiu Brinzan

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                              CERTIFICAT
pentru importul de arahide si al unor produse derivate din arahide provenite sau importate din Republica Populara Chineza

    Codul expedierii de marfa .................................................
    Numarul certificatului de import ..........................................
    Aplicabil arahidelor incadrate in codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00, arahidelor incadrate in codul CN 2008 11 94 (in pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg) si arahidelor prajite incadrate in codul CN 2008 11 92 (in pachete directe cu un continut net ce depaseste 1 kg) sau 2008 11 96 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg), originare sau expediate din Republica Populara Chineza.

    ...........................................................................
             (Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire
                  si Carantina a Republicii Populare Chineze)

                                  CERTIFICA

faptul ca arahidele din prezenta expediere de marfa, cu numarul de cod ...................., compusa din: ............................................
..............................................................................,
          (descrierea expedierii de marfa: produsul, numarul si
              tipul ambalajului, greutatea bruta sau neta)
imbarcate la ...................... de catre .................................,
              (locul de imbarcare)           (identificarea transportatorului)
cu destinatia ................................................................,
                                (locul si tara de destinatie)
care provin de la ............................................................,
                         (denumirea si adresa intreprinderii/firmei)
au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate si transportate in conformitate cu bunele practici de igiena.
    Din aceasta expediere de marfa .................... probe de arahide au fost
                                    (numarul de probe)
preluate la data de ..................., supuse analizei de laborator la data de
......................., la ............................., pentru a se determina
                              (denumirea laboratorului)
nivelul de contaminare cu aflatoxina B1 si cu aflatoxina totala.
    Detaliile prelevarii de probe, ale metodelor de analiza utilizate si toate rezultatele obtinute sunt atasate.
    Realizat la ......................., la data de ...................
                     (localitatea)

    Reprezentantul Administratiei de Stat
    pentru Inspectia de Intrare-Iesire
    si Carantina a Republicii Populare Chineze,
    ............................................
            (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 216/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 216 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu