Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 39/592/1072/216 din 30 iulie 2004

privind stabilirea conditiilor speciale in care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


SmartCity3

              Nr. 39 din 30 iulie 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
              Nr. 592 din 17 august 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 1.072 din 26 august 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 216 din 6 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 859 din 20 septembrie 2004

    Vazand Referatul de aprobare nr. 31.043 din 27 iulie 2004, intocmit de Directia generala pentru siguranta alimentelor,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, precum si prevederile Deciziei nr. 79/2002 a CE, amendata prin deciziile 233/2002/CE, 678/2002/CE si 550/2003/CE,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Importul produselor originare sau expediate din Republica Populara Chineza, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizarii ca ingrediente in alimente, este permis numai daca transportul este insotit de rezultatele prelevarilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat elaborat in conformitate cu modelul prezentat in anexa, tradus oficial in limba engleza, completat, semnat si verificat de catre un reprezentant al Administratiei de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantina a Republicii Populare Chineze, dupa cum urmeaza:
    a) arahide incadrate in codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00;
    b) arahide incadrate in codul CN 2008 11 94 (in pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg);
    c) arahide prajite, incadrate in codul CN 2008 11 92 (in pachete directe cu un continut net ce depaseste 1 kg) sau 2008 11 96 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg).
    Art. 2
    Marfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei in care este organizat controlul vamal al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    Art. 3
    (1) Fiecare import se identifica printr-un cod, care corespunde codului de pe certificat si de pe raportul care il insoteste si care contine rezultatele prelevarilor oficiale de probe si ale analizelor, mentionate la art. 1.
    (2) Fiecare pachet individual (sau alta forma de ambalare) din cadrul expedierilor de marfuri este identificat prin acest cod.
    Art. 4
    Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigura, prin controlul documentelor, ca importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populara Chineza respecta cerintele prevazute in certificat, precum si rezultatele prelevarilor de probe mentionate la art. 1. In absenta acestor documente se interzice intrarea in tara a produselor respective.
    Art. 5
    (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigura impreuna cu autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor teritoriala prelevarea de probe prin metoda randomizarii din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, pentru analiza de aflatoxina B1 si aflatoxina totala.
    (2) Prelevarile de probe si analizele realizate prin metoda randomizarii, la care se face referire in alin. (1), se realizeaza pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire in art. 1.
    (3) Analizele se realizeaza in sectiile zonale de control al reziduurilor, in Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, subordonate Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si in Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex".
    Art. 6
    Orice import care este subiectul prelevarii de probe si analize este retinut in punctele vamale interne inainte de punerea produselor pe piata, pentru maximum 15 zile lucratoare. Dupa efectuarea analizelor autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor teritoriala elibereaza un document oficial insotitor ce stabileste faptul ca importul a facut obiectul prelevarii oficiale de probe si analize, anexand rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiza.
    Art. 7
    Autoritatile veterinare si de siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" inainteaza Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzand rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza.
    Art. 8
    In cazul in care un import este realizat in mai multe etape, copii ale certificatului de sanatate si ale documentelor insotitoare la care se face referire in art. 1, certificate de Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantina a Republicii Chineze, trebuie sa insoteasca fiecare etapa a respectivei expedieri de marfa divizate.
    Art. 9
    Prezentul ordin trebuie revizuit permanent in lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritatile competente din Republica Populara Chineza si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili daca conditiile speciale impuse de art. 1 ofera un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentare pe teritoriul Romaniei. Revizuirea trebuie sa stabileasca, de asemenea, daca este nevoie in continuare de aceste conditii speciale.
    Art. 10
    Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile pentru efectuarea analizelor si pentru stationarea in punctele vamale vor fi suportate de importatori.
    Art. 11
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontiera ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 12
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 13
    La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 59/148/2004 privind stabilirea conditiilor speciale in care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, precum si orice alte prevederi contrare.
    Art. 14
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

                   Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                   Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                   Liviu Harbuz,
                   secretar de stat

                   p. Ministrul agriculturii,
                   padurilor si dezvoltarii rurale,
                   Nicolae Istudor,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii,
                   Ovidiu Brinzan

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                              CERTIFICAT
pentru importul de arahide si al unor produse derivate din arahide provenite sau importate din Republica Populara Chineza

    Codul expedierii de marfa .................................................
    Numarul certificatului de import ..........................................
    Aplicabil arahidelor incadrate in codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00, arahidelor incadrate in codul CN 2008 11 94 (in pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg) si arahidelor prajite incadrate in codul CN 2008 11 92 (in pachete directe cu un continut net ce depaseste 1 kg) sau 2008 11 96 (in pachete directe cu un continut net ce nu depaseste 1 kg), originare sau expediate din Republica Populara Chineza.

    ...........................................................................
             (Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire
                  si Carantina a Republicii Populare Chineze)

                                  CERTIFICA

faptul ca arahidele din prezenta expediere de marfa, cu numarul de cod ...................., compusa din: ............................................
..............................................................................,
          (descrierea expedierii de marfa: produsul, numarul si
              tipul ambalajului, greutatea bruta sau neta)
imbarcate la ...................... de catre .................................,
              (locul de imbarcare)           (identificarea transportatorului)
cu destinatia ................................................................,
                                (locul si tara de destinatie)
care provin de la ............................................................,
                         (denumirea si adresa intreprinderii/firmei)
au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate si transportate in conformitate cu bunele practici de igiena.
    Din aceasta expediere de marfa .................... probe de arahide au fost
                                    (numarul de probe)
preluate la data de ..................., supuse analizei de laborator la data de
......................., la ............................., pentru a se determina
                              (denumirea laboratorului)
nivelul de contaminare cu aflatoxina B1 si cu aflatoxina totala.
    Detaliile prelevarii de probe, ale metodelor de analiza utilizate si toate rezultatele obtinute sunt atasate.
    Realizat la ......................., la data de ...................
                     (localitatea)

    Reprezentantul Administratiei de Stat
    pentru Inspectia de Intrare-Iesire
    si Carantina a Republicii Populare Chineze,
    ............................................
            (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 216/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 216 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu