E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 21/13 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 21


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 13
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 bis  din  6 februarie 2003

    *) Ordinul nr. 21/13/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.510/2002, prevazute in anexele nr. 1 - 8*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 8 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                               Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

    PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE, PARACLINICE SI STOMATOLOGICE

    CAP. 1
    PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE

    1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

    A. Consultatia medicala de specialitate
    Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a consultatiilor de control pentru afectiunile confirmate prevazute in anexa nr. 3 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate.
    Consultatia medicala de specialitate cuprinde:
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
    - unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare, altele decat cele prevazute la lit. B;
    - stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice.
    Casele de asigurari de sanatate suporta contravaloarea a maximum doua consultatii pentru stabilirea diagnosticului si tratamentului daca medicul de specialitate considera la prima consultatie ca sunt necesare investigatii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumtie, cu al caror rezultat pacientul se prezinta in alta zi. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua consultatie in vederea stabilirii diagnosticului, se face direct, fara alt bilet de trimitere de la medicul de familie.
    Consultatia de control se acorda:
    - pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia primei/primelor doua consultatii acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci cand este necesara prezentarea repetata a pacientului la cabinet, sau pentru urmarirea evolutiei sub tratament a pacientului (solicitari pentru care pacientul primeste, dupa confirmarea diagnosticului si stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentari);
    - dupa o interventie chirurgicala sau ortopedica pana la vindecare, incluzand pansamentul plagii, manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore si scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, pe baza scrisorii medicale sau a biletului de externare din spital primit de la medicul care a ingrijit pacientul in spital;
    - pentru afectiunile confirmate prevazute in anexa nr. 3 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fara bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicitati stabilite de medicul de specialitate, sau ori de cate ori apar complicatii sau decompensari ale afectiunii respective.

    Stabilirea numarului de puncte pe consultatie
                                                             Initiala  Control
    a) Consultatia in specialitatile pediatrie si
       endocrinologie indiferent de varsta pacientului       25 puncte 20 puncte
    b) Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre
       0 - 5 ani, indiferent de specialitate, cu
       exceptia celor prevazute la lit. a)                   20 puncte 15 puncte
    c) Consultatii peste varsta de 5 ani, indiferent
       de specialitate, cu exceptia celor prevazute la
       lit. a)                                               15 puncte 10 puncte

    Pentru consultatiile punctate separat la lit. B in functie de afectiuni, numarul de puncte acordat este cel prevazut la lit. B, indiferent daca este consultatie initiala sau de control.
    Se considera consultatie initiala prima prezentare a unui pacient in ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic pentru o anumita afectiune, caz nou, in vederea stabilirii diagnosticului si tratamentului, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital pentru afectiunile diagnosticate, caz nou, in cursul internarii.
    Se considera consultatie de control:
    - prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (in afara primei prezentari) pentru acelasi diagnostic pentru reevaluarea tratamentului, pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia primei/primelor doua consultatii acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, pentru care este necesara prezentarea repetata a pacientului la cabinet, sau pentru urmarirea evolutiei sub tratament a pacientului (solicitari pentru care pacientul primeste, dupa confirmarea diagnosticului si stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentari), pana la vindecare sau stabilizare;
    - controalele periodice ale unui pacient cu un diagnostic cunoscut, inclusiv controale dupa internari pentru acelasi diagnostic pentru reevaluarea starii de sanatate si a tratamentului;
    - controalele dupa o interventie chirurgicala si ortopedica pana la vindecare (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore, scoaterea ghipsului).
    Se deconteaza ca o consultatie de control si a doua consultatie ce a fost necesara pentru confirmarea diagnosticului de prezumtie, pe baza investigatiilor suplimentare solicitate de medicul de specialitate.

    B. Servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate clinic

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |               Denumire specialitate/serviciu                |  Puncte  |
|crt. |                                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | A) Alergologie si imunologie clinica                        |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A1| Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de        |          |
|     | alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv si    |          |
|     | negativ)                                                    |    7/test|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A2| Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A3| Teste cutanate cu agenti fizici (maximum 4 teste)           |    3/test|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A4| Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate|10/sedinta|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A5| Peakflow metrie                                             |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A6| Spirometrie (efectuare)                                     |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A7| Aerosoli/caz (sedinta)                                      |         3|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   A8| Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | B) Cardiologie                                              |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia de cardiologie include si interpretarea EKG     |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B1| Examen electrocardiografic (efectuare)                      |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B2| Ecocardiografie M + 2D                                      |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B3| Ecocardiografie + Doppler                                   |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B4| Ecocardiografie + Doppler + color                           |        60|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B5| ECO vase periferice                                         |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| B5.a| vene                                                        |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| B5.b| artere                                                      |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B6| Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter)                  |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B7| Interpretare Holter TA                                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B8| Oscilometrie                                                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   B9| Efectuare EKG de efort                                      |         6|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | C) Chirurgie inclusiv chirurgie infantila                   |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia chirurgicala se puncteaza separat numai pentru  |          |
|     | alte afectiuni decat cele enumerate mai jos                 |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   Cc| Consultatia si terapia chirurgicala (inclusiv anestezia     |          |
|     | locala) a:                                                  |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.1| Panaritiului eritematos                                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.2| Panaritiului flictenular                                    |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.3| Panaritiului periunghial si subunghial                      |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.4| Panaritiului antracoid                                      |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.5| Panaritiului pulpar                                         |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.6| Panaritiului osos, articular, tenosinoval                   |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.7| Flegmoanelor superficiale mana fara limfangita              |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.8| Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale,           |          |
|     | tenosinovitelor                                             |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Cc.9| Abcesului de parti moi                                      |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.10| Abcesului pilonidal                                         |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.11| Furunculului                                                |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.12| Furunculului antracoid, furunculozei                        |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.13| Hidrosadenitei                                              |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.14| Celulitei                                                   |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.15| Seromului posttraumatic                                     |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.16| Arsurilor termice < 10%                                     |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.17| Leziunilor externe prin agenti chimici                      |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.18| Hematomului                                                 |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.19| Edemului dur posttraumatic                                  |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.20| Plagilor taiate superficiale                                |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.21| Plagilor intepate superficial                               |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.22| Degeraturilor (gr. I si gr. II)                             |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.23| Flebopatiilor varicoase superficiale; ruptura pachet varicos|        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.24| Adenoflegmonului                                            |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.25| Supuratiilor postoperatorii                                 |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.26| Consultatia, tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic  |          |
|     | (polinevrita, supuratii, microangiopatie)                   |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.27| Consultatia si terapia chirurgicala (inclusiv anestezia     |          |
|     | locala) a:                                                  |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.28| Afectiunilor mamare superficiale                            |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.29| Supuratiilor mamare profunde                                |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.30| Granulomului ombilical                                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.31| Abcesului perianal                                          |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.32| Fimozei (decalotarea, debridarea)                           |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.33| Consultatia si terapia chirurgicala (inclusiv anestezia     |          |
|     | locala) a:                                                  |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.34| Polipului rectal procident (extirpare)                      |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.35| Tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor    |          |
|     | neinfectate                                                 |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.36| Tumorii scalpului, simpla                                   |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Cc.37| Tumorilor simple ale buzei                                  |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  C.1| Oscilometrie                                                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  C.2| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  C.3| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  C.4| Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,|          |
|     | duoden)                                                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | D. Dermato-venerologie                                      |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia si tratamentul chirurgical al leziunilor        |          |
|     | cutanate (anestezie, excizie, sutura, pansament)            |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.1| Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor              |          |
|     | cutanate/leziune                                            |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.2| Crioterapia/leziune                                         |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.3| Tratamente cu laser soft/leziune                            |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.4| Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local                    |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.5| Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generala                 |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.6| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  D.7| Ecografie cutanata                                          |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | E. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice              |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia pentru diabet zaharat, nutritie si boli         |          |
|     | metabolice include si stabilirea unor regimuri alimentare   |          |
|     | specifice                                                   |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Ec.1| Consultatia, tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic  |          |
|     | (polinevrita, supuratii, microangiopatie)                   |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  E.1| Ecografie de organ                                          |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  E.2| Examen electrocardiografic (efectuare)                      |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  E.3| Oscilometrie                                                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  E.4| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  E.5| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | F. Endocrinologie                                           |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia de endocrinologie include si stabilirea         |          |
|     | criteriilor antropometrice, a curbelor de crestere,         |          |
|     | stabilirea unor regimuri alimentare specifice               |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  F.1| Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)                    |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  F.2| Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)                |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  F.3| Ecografie de organ                                          |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  F.4| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | G. Gastroenterologie                                        |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.1| Polipectomie endoscopica gastrica                           |        50|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.2| Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana                   |        50|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.3| Polipectomie endoscopica colonica                           |        70|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.4| Colonoscopie diagnostica                                    |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.5| Bandare varice esofagiene                                   |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.6| Extractie endoscopica corpi straini                         |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  G.7| Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,|          |
|     | duoden)                                                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | H. Genetica medicala                                        |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Hc.1| Consultatie si sfat genetic (evaluarea riscului de recurenta|          |
|     | si precizarea posibilitatilor de a reduce acest risc)       |          |
|     | inclusiv morfometria                                        |        40|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  H.1| Ecografie fetala                                            |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | I. Hematologie                                              |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  I.1| Punctie-biopsie osoasa cu amprenta                          |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  I.2| Punctie aspirat de maduva osoasa                            |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | J. Neurologie, neuropsihiatrie infantila                    |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia include si interpretarea investigatiilor        |          |
|     | specifice                                                   |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.1| Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale |          |
|     | (Doppler, echotomografie si tehnici derivate)               |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.2| Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale si tehnici |          |
|     | derivate                                                    |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.3| Examen electromiografic                                     |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.4| Examen electroneurografic                                   |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.5| Determinarea potentialelor evocate                          |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|J.5.a| vizuale                                                     |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|J.5.b| de trunchi cerebral (auditive)                              |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|J.5.c| somatoestezice                                              |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.6| Examen electroencefalografic standard                       |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.7| Examen electroencefalografic cu probe de stimulare          |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.8| Examen electroencefalografic cu mapping                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  J.9| Video - electroencefalografie                               |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| J.10| Consiliere psihologica copii - psiholog                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| J.11| Psihodiagnostic psiholog                                    |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | K. Nefrologie                                               |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  K.1| Examen electrocardiografic (efectuare)                      |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  K.2| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  K.3| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | L. Oncologie medicala                                       |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Lc.1| Consultatie si prim ajutor pentru supuratii                 |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  L.1| Infiltratii peridurale                                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  L.2| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  L.3| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  L.4| Bronhoscopie                                                |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  L.5| Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,|          |
|     | duoden)                                                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | M. Obstetrica-ginecologie                                   |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia obstetricala si/sau ginecologica include si     |          |
|     | recoltarea secretiei vaginale, recoltarea secretiei         |          |
|     | mamelonare, colposcopie si/sau vulvoscopie, histeroscopie   |          |
|     | diagnostica, histeroscopie cu biopsie, aplicarea si         |          |
|     | indepartarea unui sterilet, recomandarea unui produs de     |          |
|     | contraceptie                                                |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.1| Ablatia unui polip sau fibrom cervical                      |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.2| Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul               |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.3| Manevre de mica chirurgie pentru abces si/sau chist vaginal |          |
|     | sau Bartholin cu marsupializare, polipi, vegetatii vulva,   |          |
|     | vagin, col                                                  |        22|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.4| Tratamente locale: badijonaj, lavaj/caz*                    |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.5| Recoltare pentru test Babes-Papanicolau                     |         8|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.6| Extractie de corpi straini                                  |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.7| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  M.8| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | *Pentru alte cazuri decat cele de mica chirurgie            |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | N. Oftalmologie                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei    |          |
|     | aparatului lacrimal, determinarea acuitatii vizuale,        |          |
|     | prescriptia corectiei optice, examinare digitala a tensiunii|          |
|     | oculare, examinarea motilitatii oculare, examen in lumina   |          |
|     | difuza                                                      |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.1| Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia                  |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.2| Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie,        |          |
|     | autorefractometrie*, astigmometrie)                         |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.3| Explorarea campului vizual (perimetrie)                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.4| Explorarea functiei binoculare (test Worth, Maddox,         |          |
|     | sinoptofor) examen diplopie                                 |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.5| Tonometrie; proba provocare; oftalmodinamometrie            |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.6| Extractia corpilor straini                                  |        13|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.7| Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor      |          |
|     | globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesita  |          |
|     | plastii intinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi,  |          |
|     | interventii chirurgicale estetice)                          |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.8| Tratamentul chirurgical al pterigionului                    |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  N.9| Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii   |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.10| Tratament cu LASER la polul posterior                       |        40|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.11| Tratamentul cu LASER la polul anterior                      |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.12| Tratamentul ortoptic/sedinta                                |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.13| Biometrie                                                   |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.14| Injectare subconjunctivala, retrobulbara de medicamente     |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| N.15| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | *Se deconteaza numai pentru copii                           |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | O. Otorinolaringologie                                      |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen        |          |
|     | buco-faringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul        |          |
|     | laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic,     |          |
|     | examen vestibular, examen nervi cranieni                    |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.1| Examen fibroscopic nas, cavum, laringe                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.2| Tamponament posterior                                       |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.3| Punctie sinusala, lavaj, tratament local/caz                |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.4| Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon,              |          |
|     | periamigdalian, furunculul CAE                              |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.5| Extractie corpi straini                                     |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.6| Tamponament anterior                                        |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.7| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.8| Cura chirurgicala a othematomului                           |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  O.9| Audiometrie la casti sau in camp liber vocala sau tonala    |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.10| Foniatrie                                                   |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.11| Aerosoli/caz                                                |         3|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.12| Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare          |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.13| Impedanta                                                   |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.14| Tratament chirurgical al traumatismelor ORL                 |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.15| Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale         |        18|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.16| Proceduri endoscopice nazale si sinusale                    |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.17| Exercitii pentru tulburari de vorbire (sedinta) logoped     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.18| Investigarea psihoacustica a vocii psiholog                 |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| O.19| Psihoterapie sugestiva armata in afonii psihogene (sedinta) |          |
|     | psiholog                                                    |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Oc.1| Consultatie* logopedie                                      |        15|
|     |                                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | *Pentru copii sub 6 ani 20 puncte                           |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | P. Ortopedie si traumatologie inclusiv ortopedie pediatrica |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia ortopedica initiala sau de control dupa caz, se |          |
|     | raporteaza pentru patologie osoasa netraumatica si          |          |
|     | necongenitala altele decat cele enumerate mai jos;          |          |
|     | consultatii de control pentru patologia traumatica si       |          |
|     | congenitala care a necesitat aparat gipsat se raporteaza    |          |
|     | numai pentru scoaterea gipsului la vindecare                |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia si tratamentul ortopedic (inclusiv inlocuirea   |          |
|     | gipsului daca a fost necesara) al:                          |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.1| Luxatiei, entorsei sau fracturii antebratului, pumnului,    |          |
|     | gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene,          |          |
|     | metatarsiene, falange                                       |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.2| Entorsei sau luxatiei patelei, umarului; disjunctie         |          |
|     | acromio-claviculara; fracturii gambei, coastelor,           |          |
|     | claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari|          |
|     | (achilian, bicipital, cvadricipital); leziune de menisc;    |          |
|     | instabilitate acuta de genunchi; ruptura musculara          |        32|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.3| Fracturii femurului; luxatiei, entorsei, fracturii de gamba |          |
|     | cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei,      |          |
|     | spondilolistezisului, rupturii musculare                    |        40|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.4| Consultatia si tratamentul unei osteonecroze aseptice       |          |
|     | (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar,  |          |
|     | cap metatarsian II sau III etc.                             |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.5| Consultatia si tratamentul unei infectii osoase             |          |
|     | (osteomielita, osteita) la falange                          |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.6| Consultatii de control postoperatorii ale unei tuberculoze  |          |
|     | osteoarticulare                                             |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.7| Consultatie, examen diagnostic si tratament in displazia    |          |
|     | luxanta a soldului in primele 6 luni                        |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.8| Consultatia si tratamentul piciorului stramb congenital in  |          |
|     | primele 3 luni                                              |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Pc.9| Consultatia si tratamentul la copii cu genu valgum, genu    |          |
|     | varum, picior plat valg                                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|Pc.10| Consultatia si tratamentul plagilor contuze ale membrelor,  |          |
|     | fenomenelor posttraumatice: hematom, serom, edem; retusuri  |          |
|     | de bont                                                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  P.1| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  P.2| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  P.3| Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)                |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  P.4| Ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | R. Pneumologie                                              |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.1| Bronhoscopie                                                |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.2| Citirea fiecarei serii de 10 clisee MRF                     |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.3| Spirometrie                                                 |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.4| Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.5| Extragere bronhoscopica de corpi straini din caile          |          |
|     | respiratorii                                                |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.6| Peakflow metrie                                             |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.7| Aerosoli/caz (sedinta)                                      |         3|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.8| Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de        |          |
|     | alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv si    |          |
|     | negativ)                                                    |    7/test|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  R.9| Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| R.10| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| R.11| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | S. Psihiatrie inclusiv pediatrica                           |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Sc.1| Consultatia initiala include: anamneza, evaluare            |          |
|     | psihologica, stabilirea obiectivelor psihoterapeutice si a  |          |
|     | metodelor de tratament; durata medie 40 de minute           |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Sc.2| Consultatia de control include: efectuarea si/sau           |          |
|     | interpretarea unor investigatii complementare specifice     |          |
|     | (examen psihologic: QI, ancheta sociala, teste, scale       |          |
|     | clinice) si nespecifice, reevaluari, psihoeducatia          |          |
|     | pacientului, familiala, terapie educationala; durata medie  |          |
|     | 30 de minute                                                |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.1| Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale |          |
|     | (Doppler, echotomografie si tehnici derivate)               |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.2| Examen electroencefalografic standard                       |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.3| Examen electroencefalografic cu probe de stimulare          |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.4| Examen electroencefalografic cu mapping                     |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.5| Video - electroencefalografie                               |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.6| Psihoterapie individuala (psihoze, tulburari                |          |
|     | obsesiv-compulsive, tulburari fobice, tulburari de          |          |
|     | anxietate, distimii, adictii)                               |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.7| Psihoterapie de grup (psihoze, tulburari obsesiv-compulsive,|          |
|     | tulburari fobice, tulburari de anxietate, distimii, adictii)|        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.8| Consiliere psihiatrica nespecifica pentru pacient           |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  S.9| Consiliere psihologica copii - psiholog                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Sc.3| Psihodiagnostic psiholog                                    |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | T. Radioterapie                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  T.1| Acte de RT de inalta energie protocolul de tratament        |        50|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  T.2| Acte de RT cu energii medii si joase protocol de tratament  |          |
|     | (atat pentru afectiunile tumorale maligne, cat si pentru    |          |
|     | cele benigne)                                               |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  T.3| Acte de curieterapie                                        |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|T.3.a| Protocol de tratament pentru curieterapie interstitiala si  |          |
|     | endocavitara                                                |        50|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|T.3.b| Aplicatori radioactivi pentru curieterapie de contact de    |          |
|     | scurta durata                                               |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | U. Reumatologie                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.1| Infiltratii peridurale                                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.2| Mezoterapie                                                 |         8|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.3| Blocaje nervi periferici                                    |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.4| Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxina  |          |
|     | botulinica)                                                 |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.5| Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)                |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.6| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.7| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  U.8| Ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | V. Urologie                                                 |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia de urologie include si montarea, inlocuirea si  |          |
|     | scoaterea cateterelor sau sondelor uretrale                 |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Vc.1| Consultatie si terapie chirurgicala (inclusiv anestezia)    |          |
|     | pentru leziuni traumatice, abcese, hematoame organe genitale|          |
|     | masculine                                                   |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.1| Dilatatia stricturii uretrale                               |         8|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.2| Sectiunea optica a stricturii uretrale                      |        12|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.3| Uretroscopie ambulatorie                                    |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.4| Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retentie      |          |
|     | completa de urina                                           |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.5| Ecografie de organ                                          |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.6| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  V.7| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | X. Medicina interna; geriatrie si gerontologie              |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.1| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.2| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.3| Aspiratie gastrica diagnostica si terapeutica               |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.4| Colonoscopie diagnostica                                    |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.5| Ecocardiografie M + 2D                                      |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.6| Ecocardiografie + Doppler                                   |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.7| Ecocardiografie + Doppler + color                           |        60|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.8| ECO vase periferice                                         |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|X.8.a| vene                                                        |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|X.8.b| artere                                                      |        45|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  X.9| Examen electrocardiografic (efectuare)                      |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.10| Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter)                  |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.11| Interpretare Holter TA                                      |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.12| Ecografie de organ                                          |        35|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.13| Oscilometrie                                                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.14| Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,|          |
|     | duoden)                                                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.15| Spirometrie                                                 |        10|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.16| Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.17| Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.18| Aerosoli/caz (sedinta)                                      |         3|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.19| Examen electrocardiografic de efort (efectuare)             |         6|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| X.20| Extractie endoscopica corpi straini                         |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Y. Pediatrie                                                |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatia de pediatrie include si stabilirea criteriilor  |          |
|     | antropometrice, a curbelor de crestere cat si stabilirea    |          |
|     | unor regimuri alimentare specifice                          |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
| Yc.1| Consultatie si prim ajutor pentru plagi intepate, taiate,   |          |
|     | contuze, entorse, fracturi                                  |        25|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.1| Imunoterapia specifica                                      | 3/sedinta|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.2| Peakflow metrie                                             |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.3| Aerosoli/caz (sedinta)                                      |         3|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.4| Teste de provocare nazala, oculara, bronsica                |         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.5| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.6| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.7| Ecografie transfontanelara                                  |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.8| Ecocardiografie                                             |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Y.9| Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac,|          |
|     | duoden)                                                     |        30|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Z. Planificare familiala                                    |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Z.1| Recoltare pentru test Babes-Papanicolau                     |         8|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Z.2| Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie|         5|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Z.3| Administrare intravenoasa de medicamente                    |         4|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|  Z.4| Test de sarcina                                             |         8|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Q. Acupunctura, fitoterapie, homeopatie (maximum 4          |          |
|     | proceduri/zi maximum 10 zile de tratament)                  |   5/proc.|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Servicii medicale ce pot fi efectuate de toti medicii de    |          |
|     | specialitate care au obtinut competenta prin ordin al       |          |
|     | Ministerului Sanatatii si Familiei si au in dotarea         |          |
|     | cabinetului aparatura necesara, pentru pacientii carora     |          |
|     | considera ca le este necesara in vederea stabilirii         |          |
|     | diagnosticului ca o consecinta a actului medical propriu:   |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   1.| Ecografie generala (abdomen + pelvis)                       |        40|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   2.| Ecografie abdomen                                           |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|   3.| Ecografie pelvis                                            |        20|
|_____|_____________________________________________________________|__________|

    NOTA:
    Serviciile medicale se acorda de catre medicul de specialitate care a acordat consultatie numai in cazurile considerate necesare in vederea stabilirii diagnosticului sau/si a aplicarii conduitei terapeutice.

    2. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                Denumire specialitate/serviciu               |  Puncte  |
|crt. |                                                             |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Servicii medicale de urgenta acordate de orice medic de     |          |
|     | specialitate:                                               |          |
|_____|_____________________________________________________________|__________|
|     | Consultatie medicala initiala pentru constatarea situatiei  |          |
|     | de urgenta. Include toate serviciile medicale necesare, in  |          |
|     | limita competentei medicului de specialitate, acordate      |          |
|     | pentru rezolvarea situatiei care pune in pericol viata      |          |
|     | pacientului, si/sau bilet de trimitere pentru internare in  |          |
|     | spital pentru cazurile care depasesc posibilitatile de      |          |
|     | rezolvare in ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru  |          |
|     | bolile cu potential endemoepidemic.                         |        15|
|_____|_____________________________________________________________|__________|

    CAP. 2
    Pachetul de servicii medicale de baza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitati paraclinice

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Tip de investigatie paraclinica              |   Tarif    |
|crt.|                                                            |  maximal   |
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | I. Analize de sange                                        |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | - Hematologie                                              |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|   1| Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit,         |            |
|    | numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare |            |
|    | trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari*      |      85.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   2| Hemoglobina*                                               |      27.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   3| Hematocrit*                                                |      15.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   4| Numaratoare eritrocite*                                    |      11.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   5| Numaratoare reticulocite*                                  |      19.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   6| Numaratoare leucocite*                                     |      10.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   7| Numaratoare trombocite*                                    |      11.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   8| Examen citologic al frotiului sanguin*                   |     125.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|   9| VSH*                                                       |      16.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  10| Timp de coagulare                                          |      18.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  11| Timp de sangerare                                          |      18.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  12| Timp Quick, activitate de protrombina*                     |      44.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  13| INR (International Normalised Ratio)                       |      52.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  14| APTT                                                       |      75.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  15| Determinare grup sanguin ABO (la gravida*)                 |      46.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  16| Determinare grup sanguin Rh (la gravida*)                  |      48.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  17| Anticorpi specifici antiRh (la gravida*)                   |      46.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | - Biochimie                                                |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  18| Uree serica*                                               |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  19| Acid uric seric*                                           |      37.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  20| Creatinina serica*                                         |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  21| Calciu ionic seric*                                        |      48.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  22| Calciu seric total*                                        |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  23| Magneziemie*                                               |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  24| Sideremie*                                                 |      44.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  25| Glicemie*                                                  |      35.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  26| Colesterol seric total*                                    |      35.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  27| Trigliceride serice*                                       |      43.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  28| HDL colesterol                                             |      55.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  29| LDL                                                        |      47.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  30| Lipide totale serice*                                      |      42.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  31| Proteine totale serice*                                    |      43.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  32| TGO*                                                       |      35.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  33| TGP*                                                       |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  34| Fosfataza alcalina*                                        |      47.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  35| Fibrinogenemie*                                            |      83.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  36| Gama GT                                                    |      45.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  37| LDH                                                        |      52.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  38| Bilirubina totala, directa*                                |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  39| ASLO*                                                      |      70.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  40| Electroforeza proteinelor serice*                          |     102.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  41| Electroforeza lipidelor serice                             |     115.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  42| VDRL*                                                      |      34.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  43| RPR*                                                       |      33.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  44| Test Gutthrie                                              |      73.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  45| Determinare litiu                                          |      74.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | - Imunologie                                               |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  46| Factor rheumatoid                                          |      57.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  47| Proteina C reactiva*                                       |      65.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  48| IgA seric                                                  |      90.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  49| IgE seric                                                  |      96.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  50| IgM seric                                                  |      93.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  51| IgG seric                                                  |      90.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  52| Imunofixare                                                |      60.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  53| Crioglobuline                                              |      42.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  54| Complement seric                                           |      67.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  55| Depistare Chlamydii                                        |     123.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  56| Testare HIV (la gravida*)                                  |     203.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  57| TSH                                                        |     125.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  58| FT4                                                        |     127.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  59| Ag HBe*                                                   |     350.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  60| Ag HBs (screening)*                                       |     190.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  61| Anti-HAV*                                                 |     250.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  62| Anti-HBc*                                                 |     200.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  63| Anti-HBe*                                                 |     230.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  64| STH                                                        |     180.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  65| Estrogeni (FSH; LH; estradiol)                             |     160.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  66| Progesteron                                                |     170.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  67| Prolactina                                                 |     170.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  68| Cortizol                                                   |     170.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | II. Exsudat faringian                                      |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  69| Cultura*                                                   |      58.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  70| Antibiograma*                                              |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  71| Cultura fungi                                              |      58.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | III. Examene sputa                                         |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  72| Examen microscopic nativ                                   |      34.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  73| Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                 |      93.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  74| Examen microscopic colorat Gram                            |      44.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  75| Cultura                                                    |      58.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  76| Antibiograma                                               |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  77| Cultura fungi                                              |      58.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | IV. Analize de urina                                       |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  78| Examen complet de urina (sumar + sediment)*                |      57.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  79| Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                 |      93.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  80| Urocultura*                                                |      80.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  81| Antibiograma*                                              |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  82| Dozare glucoza*                                            |      30.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  83| Dozare proteine urinare*                                   |      36.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | V. Examene materii fecale                                  |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  84| Examen coproparazitologic (3 probe)*                       |      76.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  85| Coprocultura*                                              |      96.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  86| Antibiograma                                               |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | VI. Examene din secretii vaginale                          |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  87| Examen microscopic nativ                                   |      30.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  88| Examen microscopic colorat                                 |      38.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  89| Examen Babes-Papanicolau*                                  |     240.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  90| Cultura                                                    |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  91| Antibiograma                                               |      95.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  92| Cultura fungi                                              |      58.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  93| Fungigrama                                                 |     160.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale,         |            |
|    | conjunctivale si puroi                                     |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  94| Examen microscopic colorat                                 |      38.500|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  95| Cultura                                                    |      81.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  96| Cultura germeni anaerobi                                   |      84.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  97| Antibiograma                                               |      85.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  98| Antibiograma germeni anaerobi                              |     115.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | VIII. Examene lichide de punctie                           |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  99| Examen microscopic pe frotiu                               |      35.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 100| Cultura                                                    |      81.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 101| Antibiograma                                               |      95.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 102| Citodiagnostic lichid punctie                              |     196.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | IX. Examen sudoare                                         |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 103| Ionoforeza pilocarpinica                                   |     106.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | X. Alte probe                                              |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 104| Depistare Helicobacter Pylori                              |     145.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | XI. Examinari histopatologice                              |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 105| Piesa prelucrata la parafina                               |     187.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 106| Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic       |     246.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 107| Diagnostic histopatologic pe lama                          |     111.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 108| Examen histopatologic cu coloratii speciale                |     758.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 109| Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina                |     278.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 110| Citodiagnostic secretie vaginala                           |     202.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 111| Examen citohormonal                                        |     185.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 112| Citodiagnostic lichid de punctie                           |     196.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 113| Teste imunohistochimice*                                | 638.000/set|
|____|____________________________________________________________|____________|
|    | XII. Examinari radiologice                                 |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 114| Radiografie craniana standard in 2 planuri*1)              |      73.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 115| Radiografie craniana in proiectie speciala1)               |     111.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 116| Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri*1)       |      94.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 117| Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe  |            |
|    | planuri*1)                                                 |     117.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 118| Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta|            |
|    | de contrast*1)                                             |      97.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 119| Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai putin    |            |
|    | coloana cervicala*1)                                       |     119.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 120| Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast |            |
|    | sau functionale cu TV*1)                                   |      89.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 121| Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai putin      |            |
|    | coloana cervicala*1)                                       |     199.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 122| Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 planuri*1) |     175.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 123| Mielografie cu substanta nonionica                         |   1.228.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 124| Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic     |            |
|    | (eventual cu bol opac)*1)                                  |     153.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 125| Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului       |            |
|    | bucal*1)                                                   |     147.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 126| Ex. radiologic torace si organe ale toracelui*1)           |     151.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 127| Bronhografie cu substanta de contrast nonionica            |   1.234.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 128| Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ |            |
|    | in cel putin 2 planuri*1)                                  |      94.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 129| Ex. radiologic cai biliare, pancreas cu substanta de       |            |
|    | contrast nonionica1)                                       |   1.300.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 130| Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv    |            |
|    | radioscopie                                                |     126.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 131| Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul   |            |
|    | duodenojejunal) cu substanta de contrast nonionica1)       |     286.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 132| Ex. radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii pana|            |
|    | la regiunea ileo-cecala, inclusiv substanta1)              |     436.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 133| Ex. radiologic colon in dublu contrast sau intestin subtire|            |
|    | pe sonda duodenala                                         |     505.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 134| Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare      |     273.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 135| Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu        |            |
|    | substanta de contrast nonionica1)                          |   1.500.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 136| Examen radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu|            |
|    | substanta de contrast nonionica1)                          |   1.147.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 137| Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica   |   1.451.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 138| Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu substanta|            |
|    | de contrast nonionica1)                                    |   1.165.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 139| Pielografie                                                |   1.400.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 140| Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica a        |            |
|    | uterului si oviductului                                    |   1.840.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 141| Mamografie in 2 planuri1)                                  |     168.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 142| Sialografia, galactografia, sinusuri cu contrast,          |            |
|    | fistulografia cu substanta de contrast nonionica           |   1.176.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 143| Flebografia de extremitati                                 |   1.269.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 144| Tomografia plana                                           |     318.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 145| Angiografia carotidiana cu substanta de contrast nonionica |   1.537.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 146| P.E.G.                                                     |     100.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 147| Radiofotografia medicala (MRF)*1)                          |      26.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 148| CT craniu cu substanta de contrast nonionica1)             |   1.510.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 149| CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica1)        |   1.575.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 150| CT regiune toracica cu substanta de contrast nonionica1)   |   1.710.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 151| CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica) adm.       |            |
|    | Intravenos1)                                               |   1.728.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 152| CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica) adm.        |            |
|    | Intravenos1)                                               |   1.620.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 153| CT coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica1) |   1.605.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 154| CT membre cu substanta de contrast nonionica1)             |   1.613.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 155| Ecografie generala (abdomen + pelvis)                      |     192.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 156| Ecografie abdomen*                                         |     106.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 157| Ecografie pelvis*                                          |      90.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 158| Radioscopie cardiopulmonara*1)                             |     101.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 159| Radiografie retroalveolara                                 |      30.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 160| Radiografie panoramica                                     |     153.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 161| CT craniu fara substanta de contrast nonionica1)           |     352.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 162| CT regiune gat fara substanta de contrast nonionica1)      |     288.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 163| CT regiune toracica fara substanta de contrast nonionica1) |     686.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 164| CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica) adm.     |            |
|    | Intravenos1)                                               |     691.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 165| CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica) adm.      |            |
|    | Intravenos1)                                               |     356.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 166| CT coloana vertebrala fara substanta de contrast           |            |
|    | nonionica1)                                                |     287.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 167| CT membre1)                                                |     250.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 168| Radiografie de membre*1)                                   |      90.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 169| EKG*                                                       |      63.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 170| Spirometrie                                                |      65.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 171| Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor               |      88.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 172| Oscilometrie                                               |      33.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 173| EEG                                                        |      77.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 174| Electromiografie                                           |     106.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 175| Peak-flowmetrie                                            |      16.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 176| Endoscopie gastro-duodenala                                |     145.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 177| Ecocardiografie M + 2D1)                                   |     106.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 178| Ecocardiografie + Doppler1)                                |     149.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 179| Ecocardiografie + Doppler color1)                          |     221.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 180| Ecografie de vase (vene)1)                                 |     100.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 181| Ecografie de vase (artere)1)                               |     120.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 182| Scintigrafia: osoasa, renala, hepatica, tiroidiana, a      |            |
|    | cailor biliare, cardiaca1)                                 |   1.800.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 183| RMN cu substanta de contrast1)                             |   2.875.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 184| RMN fara substanta de contrast1)                           |   1.835.000|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 185| Osteodensitometrie DEXA1)                                  |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 186| Ergometrie1)                                               |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 187| Electrocardiografie continua (24 ore, Holter)1)            |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 188| Holter TA1)                                                |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 189| Ecocardiografie transesofagiana1)                          |            |
|____|____________________________________________________________|____________|

    NOTA 1
    * Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
    * Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie pentru contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
    * Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator.
    1) Se efectueaza si in centrele de referinta.
    * Un set cuprinde intre 4 - 10 teste, la recomandarea medicului oncolog.

    NOTA 2
    Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse in tarife.

    NOTA 3
    Investigatiile cu substanta de contrast se efectueaza in situatia in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea si pe raspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul in observatie. Investigatiile cu substanta de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueaza in conditiile de mai sus, solicitandu-se si acordul medicului sef al sectiei in care urmeaza sa fie internat bolnavul.

    CAP. 3
    Pachetul de servicii medicale stomatologice de baza preventive si a tratamentelor stomatologice in ambulatoriul de specialitate de stomatologie

    1. Pachetul de servicii de baza medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice1)

 ______________________________________________________________________________
|COD |                ACTE TERAPEUTICE                | Tarife  |Suma decontata|
|    |                                                |         |    de CAS    |
|    |                                                |         |______________|
|    |                                                |         |Copii |18 ani |
|    |                                                |         |0 - 17|si     |
|    |                                                |         |ani   |peste  |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|  1.| Consultatie                                    |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 1.1| Consultatie primara, stabilirea diagnosticului |         |      |       |
|    | si elaborarea planului de tratament            |   92.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 1.2| Consultatie secundara, diagnostic si plan de   |         |      |       |
|    | tratament complex                              |  115.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 1.3| Model de studiu                                |   92.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 1.4| Radiografie retroalveolara/radiografie inclusiv|         |      |       |
|    | filmul                                         |   30.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 1.5| Radiografie panoramica inclusiv filmul         |  152.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
 ______________________________________________________________________________
|  2.| Terapia cariei simple                          |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.1| Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin       |         |      |       |
|    | obturatie cu amalgam*                          |  115.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.2| Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin       |         |      |       |
|    | obturatii cu amalgam*                          |  138.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.3| Tratamentul cariilor pe 3 suprafete prin       |         |      |       |
|    | obturatii cu amalgam*                          |  161.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.4| Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin       |         |      |       |
|    | obturatie cu material compozit*                |  167.900|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.5| Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin       |         |      |       |
|    | obturatii cu material compozit*                |  184.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.6| Tratamentul cariilor pe 3 suprafete prin       |         |      |       |
|    | obturatii cu material compozit*                |  190.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.7| Aplicarea sistemelor de retentie extemporanee  |   46.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.8| Aplicarea sistemelor de retentie prefabricate  |         |      |       |
|    | (per stift)                                    |   92.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 2.9| Finisarea si lustruirea obturatiilor/per dinte |   37.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|2.10| Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte      |   37.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
    * Garantia pentru obturatie este de 2 ani.
    1) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|  3.| Tratamentul afectiunilor pulpare               |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.1| Pansament calmant                              |   46.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.2| Coafaj indirect                                |   69.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.3| Coafaj direct                                  |  161.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.4| Pulpectomie vitala cu obturatie canal la       |         |      |       |
|    | monoradiculari (include anestezia)             | 207.000 |  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.5| Pulpectomie vitala cu obturatie canal la       |         |      |       |
|    | pluriradiculari (include anestezia)            |  230.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.6| Amputatie vitala                               |  161.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.7| Pulpectomie devitala cu obturatie canal la     |         |      |       |
|    | pluriradiculari                                |  207.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.8| Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie     |         |      |       |
|    | canal la monoradiculari                        |  230.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 3.9| Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie     |         |      |       |
|    | canal la pluriradiculari                       |  276.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|3.10| Dezobturarea canalelor radiculare -per canal   |   75.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|3.11| Indepartarea corpilor straini din canale       |  115.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
 ______________________________________________________________________________
|  4.| Tratamentul paradontitelor apicale             |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.1| Tratamentul paradontitei apicale acute prin    |         |      |       |
|    | drenaj endodontic                              |   75.900|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.2| Tratamentul paradontitei apicale acute prin    |         |      |       |
|    | drenaj endodontic + incizie mucoperiostala +   |         |      |       |
|    | osteotomie transmaxilara                       |  167.900|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.3| Tratamentul paradontitei apicale cronice +     |         |      |       |
|    | obturatie canal la monoradiculari              |  230.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.4| Tratamentul paradontitei apicale cronice +     |         |      |       |
|    | obturatie canal la pluriradiculari             |  290.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.5| Obturatie la dintii devitali cu amalgam        |  230.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 4.6| Obturatie la dintii devitali cu compozite      |  230.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
 ______________________________________________________________________________
|  5.| Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal|         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.1| Tratamentul abcesului parodontal               |   69.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.2| Echilibrarea ocluzala prin slefuire            |         |      |       |
|    | selectiva/sedinta                              |   92.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.3| Contentie provizorie prin ligaturi de sarma    |   69.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.4| Chiuretaj in camp inchis/dinte                 |  115.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.5| Tratamentul aftei bucale/sedinta               |   46.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.6| Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta       |   69.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.7| Detartraj manual supra si subgingival pe dinte |   46.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 5.8| Detartraj mecanic supra si subgingival pe dinte|   60.950|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
 ______________________________________________________________________________
|  6.| Tratamente chirurgicale buco-dentare           |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.1| Anestezie locala de contact                    |   23.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.2| Anestezie cu infiltratie                       |   69.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.3| Extractie de dinti sau resturi de dinti        |         |      |       |
|    | monoradiculari (include anestezia)             |  167.900|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.4| Extractie de dinti sau resturi de dinti        |         |      |       |
|    | pluriradiculari (include anestezia)            |  190.900|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.5| Extractie alveoloplastica (include anestezia)  |  253.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.6| Extractie cu alveolotomie (include anestezia)  |  282.900|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.7| Extractie dinti temporari (include anestezia)  |  115.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.8| Extractie la hemofilici, diabetici sau         |         |      |       |
|    | handicapati (include anestezia )               |  299.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 6.9| Chiuretaj alveolar                             |   37.950|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.10| Extractie dinti paradontotici (include         |         |      |       |
|    | anestezia)                                     |  138.000|      |    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.11| Tratamentul hemoragiei/alveolitei              |         |      |       |
|    | postextractionale                              |   75.900|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.12| Tratamentul pericoronaritelor cu decapusonare  |  115.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.13| Tratamentul de urgenta al plagilor             |         |      |       |
|    | buco-maxilo-faciale                            |  207.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.14| Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare   |  207.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.15| Imobilizarea de urgenta a fracturilor maxilare |  320.850|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.16| Reducerea luxatiilor temporo-mandibulare       |  115.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|6.17| Control postoperator                           |   60.950|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
 ______________________________________________________________________________
|  7.| Tratamente protetice                           |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.1| Proteza acrilica partiala cu 1 - 7 dinti*      |1.380.000|      |    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.2| Proteza acrilica partiala cu peste 7 dinti*    |1.610.000|      |    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.3| Proteza acrilica totala*                       |1.840.000|      |    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.4| Reparatie simpla proteza acrilica              |  184.000|      |   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.5| Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset    |         |      |       |
|    | suplimentar se adauga 30.000 lei)              |  184.000|      |   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.6| Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte      |         |      |       |
|    | suplimentar se adauga 40.000 lei)              |  184.000|      |   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.7| Individualizarea protezelor acrilice/sedinta   |   46.000|      |    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.8| Reconstituire corono-radiculara                |  244.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 7.9| Coroana acrilica                               |  276.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|7.10| Coroana metalica                               |  345.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
    * Termenul de inlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani.
 ______________________________________________________________________________
|  8.| Tratamente ortodontice                         |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 8.1| Deconditionarea obiceiurilor vicioase (sugere  |         |      |       |
|    | a degetului, deglutitie infantila, respiratie  |         |      |       |
|    | orala) prin placuta, vestibolo-orala si scut   |         |      |       |
|    | lingual                                        |1.376.550|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|8.2*| Deconditionarea tulburarilor functionale prin  |         |      |       |
|    | aparate ortodontice, inclusiv tratamentul      |         |      |       |
|    | antrenajului invers prin inel/gutiere + barbita|         |      |       |
|    | si capelina                                    |2.058.500|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 8.3| Tratamentul angrenajului invers prin exercitii |         |      |       |
|    | cu spatula/sedinta                             |   75.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|8.4*| Aparate si dispozitive utilizate in tratamentul|         |      |       |
|    | malformatiilor congenitale                     |2.294.250|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 8.5| Slefuirea in scop ortodontic/dinte             |   69.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|8.6*| Reparatie aparat ortodontic                    |  184.000|  100%|   100%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 8.7| Mentinatoare de spatiu mobile                  |1.835.400|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 8.8| Activare aparat ortodontic/sedinta             |   31.050|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
    Pentru pct. 8 "Tratamente ortodontice", actele terapeutice notate (*) tin numai de competenta medicilor de specialitate in ortodontie.
 ______________________________________________________________________________
|  9.| Activitati profilactice                        |         |      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.1| Consultatie in cadrul dispensarizarii (include |         |      |       |
|    | si:                                            |  106.950| 100%*|    40%|
|    | - educatie pentru sanatate bucodentara         |        0|      |       |
|    | - determinarea indicelui de placa bacteriana   |        0|      |       |
|    | - determinarea indicilor de inflamatie         |         |      |       |
|    | parodontala)                                   |        0|      |       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.2| Educatia pentru individualizarea tehnicilor de |         |      |       |
|    | indepartare a placii bacteriene/sedinta        |   92.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.3| Periaj dentar profesional/sedinta              |  115.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.4| Clatiri bucale cu solutii fluorurate/sedinta   |   69.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.5| Fluorizari locale cu solutii/arcada*           |   75.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.6| Fluorizari locale cu lacuri/arcada*           |  106.950|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.7| Fluorizari locale cu geluri in                 |         |      |       |
|    | conformatoare/arcada*                         |  205.850|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.8| Sigilari ale santurilor si fosetelor cu        |         |      |       |
|    | glassionomeri/dinte*                         |  115.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
| 9.9| Sigilari ale santurilor si fosetelor cu        |         |      |       |
|    | materiale compozite/dinte                      |  184.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|9.10| Educatie pentru deconditionarea obiceiurilor   |         |      |       |
|    | vicioase/sedinta                               |   69.000|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|9.11| Exercitii de reeducare functionala/sedinta     |   75.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|9.12| Exercitii de miogimnastica/sedinta             |   75.900|  100%|       |
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|9.13| Tratament antiinflamator gingival fizioterapic |   69.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
|9.14| Control oncologic preventiv confirmat          |  230.000|  100%|    40%|
|____|________________________________________________|_________|______|_______|
    Pentru pct. 9 "Activitati profilactice":
    * o procedura decontata la 3 luni
    * o procedura decontata la 6 luni
    * o procedura decontata la 2 ani

    Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, serviciile medicale preventive stomatologice se acorda trimestrial, iar pentru tinerii in varsta de 18 - 26 de ani, daca sunt elevi, studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, se acorda de doua ori pe an.

    Nota 1:
    Competenta pentru dentisti este pentru codurile:
    1.1, 1.2, 1.3
    2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
    4.5, 4.6, 5.7, 5.8
    9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8
    9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13

    Nota 2:
    Pentru serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele stomatologice acordate de medicii primari, diferenta dintre tariful prevazut si suma decontata de casa de asigurari de sanatate, datorata de asiguratii in varsta de peste 18 ani, poate fi majorata cu pana la 30% .

    Nota 3:
    In cazul persoanelor ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale si care beneficiaza de gratuitatea serviciilor medicale stomatologice preventive si tratamentelor stomatologice suportate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, CAS deconteaza tariful integral prevazut pentru serviciul respectiv, din pachetul de servicii de baza.

    Nota 4:
    Serviciile stomatologice prevazute in pachetul de servicii de baza pot fi efectuate de oricare dintre medicii stomatologi, cu exceptia celor de la pct. 8 "Tratamente ortodontice" mentionate in nota.

    Nota 5:
    Codurile pentru serviciile medicale de urgenta stomatologice sunt urmatoarele:
    3.1, 4.1, 4.2
    5.1, 5.6
    6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16
    7.4, 7.5, 7.6, 8.6

    2. Pachetul minimal de servicii medicale stomatologice in ambulatoriul de specialitate de stomatologie

    Se acorda servicii medicale de urgenta stomatologica prevazute la nota 5 de mai sus.

    ANEXA 2

                            MODALITATILE DE PLATA
in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

    Art. 1
    Plata serviciilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.
    Art. 2
    (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 1 la ordin, numai daca aceste servicii sunt efectuate si interpretate de medicul respectiv, luand in calcul numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si valoarea stabilita pentru un punct.
    (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, altele decat medici, sa exercite profesii prevazute in nomenclatorul de functii al Ministerul Sanatatii si Familiei, care presteaza activitati conexe actului medical sau sunt in relatie contractuala cu cabinetele de libera practica pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective, servicii efectuate de acestia si cuprinse in anexa nr. 1 la ordin, daca sunt considerate indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice.
    Art. 3
    (1) Numarul de puncte raportat lunar pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate in specialitatile clinice nu poate depasi numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luandu-se in considerare ca pentru o consultatie medicala este necesara o durata de 15 minute in medie si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe langa consultatii, si un anumit numar de servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 1 la ordin. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depasi 150 de puncte in medie pe zi, corespunzator unui program de 7 ore/zi. In situatia in care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numarului de servicii medicale si tratamente mentionat mai sus scade sau creste corespunzator.
    (2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe zi, cuvenite celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii, dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii publice conexe actului medical, dovada acreditarii acestora, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 1 la ordin.
    Art. 4
    (1) Suma cuvenita lunar medicilor de specialitate din specialitatile clinice se calculeaza prin inmultirea numarului total de puncte efectiv realizat in luna respectiva, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu medical. Numarul de puncte pentru fiecare serviciu medical este prevazut in anexa nr. 1 la ordin.
    (2) Numarul total de puncte efectiv realizat in fiecare luna se majoreaza in raport cu:
    a) conditiile in care se desfasoara activitatea; majorarea este cu pana la 100% pe baza criteriilor aprobate prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de mai sus si procentul de majorare corespunzator se stabilesc anual de directiile de sanatate publica impreuna cu casele de asigurari de sanatate.
    b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar, numarul total de puncte se majoreaza cu 20% . Aceasta majorare nu se aplica medicilor care lucreaza exclusiv in: planificare familiala, acupunctura, fitoterapie si homeopatie precum si furnizorilor de servicii conexe actului medical.
    (3) Valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu medical este unica pe tara, este valabila pentru un an si este in valoare de 4.150 lei.
    (4) Valoarea unui punct pe serviciu medical se regularizeaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, in functie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialitatile clinice si de numarul de puncte efectiv realizat in trimestrul respectiv, si reprezinta valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical, unica pe tara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata a unui punct pe serviciu medical.
    (5) Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice se defalcheaza pe trimestre.
    Art. 5
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice care indeplinesc normele de organizare si functionare stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 1 la ordin. Tarifele decontate de casele de asigurari de sanatate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, cu respectarea tarifelor maxime prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
    Art. 6
    (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurari de sanatate se au in vedere:
    a) numarul de investigatii paraclinice;
    b) tarifele negociate.
    Numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de investigatii paraclinice si casele de asigurari de sanatate se stabileste in limita numarului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cu incadrarea in 90% din suma prevazuta cu aceasta destinatie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere criteriile de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice care sunt prevazute in anexa nr. 4 la ordin.
    (2) Numarul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. In cazul in care cererea de investigatii paraclinice conduce la depasirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor intocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurari de sanatate. Fac exceptie cazurile de urgenta medicala stabilite de medicul ce a facut trimiterea si care are obligatia de a preciza acest lucru in biletul de trimitere. Casele de asigurari de sanatate analizeaza aceste situatii si vor incheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate, utilizand sumele neconsumate de catre alti furnizori de servicii paraclinice si diferenta de 10% din suma prevazuta pentru serviciile medicale paraclinice ce nu a fost contractata, cu incadrarea in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.
    Art. 7
    (1) Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se intocmeste in trei exemplare. Un exemplar ramane la medicul care a facut trimiterea si doua exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice pastreaza un exemplar si depune la casa de asigurari de sanatate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitatii.
    (2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, in situatia in care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueaza contra cost la cererea pacientului, care renunta la dreptul de programare pe listele de asteptare, va anula cu o linie pe cele doua exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fara a avea posibilitatea inlocuirii sau a adaugarii altor investigatii paraclinice.
    (3) Fiecare casa de asigurari de sanatate isi organizeaza modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, in acest sens stabilindu-si evidente proprii.
    Art. 8
    (1) Suma contractata de centrele de referinta cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care acestea isi au sediul, pentru acordarea unui pachet de servicii medicale de inalta performanta prevazute in cap. II din anexa nr. 1 la ordin, se stabileste prin negociere in functie de volumul de servicii medicale estimat ca necesar pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care acestia vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate, volum stabilit in functie de cererea inregistrata in anul anterior in zona deservita. Suma fixa negociata pentru pachetul de servicii medicale si trecuta in contract se defalcheaza pe trimestre si luni si se suporta din fondul aprobat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile paraclinice.
    (2) Serviciile de inalta performanta se acorda in baza documentelor de solicitare pentru astfel de servicii, prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002.
    (3) Suma lunara pentru furnizarea serviciilor medicale de inalta performanta cuprinse in pachetul negociat se acorda cu conditia asigurarii continuitatii furnizarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii contractat, precum si a asigurarii calitatii serviciilor furnizate si satisfacerii tuturor solicitarilor de servicii medicale din partea unitatilor spitalicesti pentru asiguratii internati si a celor recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriu.
    (4) Facturile emise vor fi insotite de listele cuprinzand persoanele asigurate beneficiare ale serviciilor medicale efectiv prestate si de numarul de servicii medicale care au stat la baza stabilirii sumei fixe negociate pentru luna pentru care se face decontarea.
    Art. 9
    Lista serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice, tarifele pentru fiecare serviciu medical stomatologic, nivelul coplatii in functie de gradul profesional al medicilor stomatologi si conditiile acordarii acestora sunt prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
    Art. 10
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice furnizate se face in limita sumei contractate de fiecare cabinet medical stomatologic cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care cabinetul medical stomatologic isi are sediul, defalcata trimestrial. Fac exceptie de la prevederile de mai sus si se deconteaza la nivelul realizarilor:
    a) serviciile medicale stomatologice de urgenta;
    b) serviciile medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.
    (2) La stabilirea sumei contractate se au in vedere:
    a) 90% din suma alocata fiecarei case de asigurari de sanatate pentru servicii stomatologice, calculata in functie de numarul de asigurati care vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate la acea casa de asigurari de sanatate si de suma ce revine in medie pe tara pentru un asigurat (denumita plafon la nivel national), care este de 25.500 lei pe asigurat;
    b) numarul de medici stomatologi si dentisti care sunt in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate;
    c) ponderea serviciilor stomatologice ce au fost furnizate in anul 2002 persoanelor care, potrivit legii, beneficiaza de astfel de servicii fara contributie personala (coplata) in total servicii stomatologice. Pentru cabinetele stomatologice infiintate in anul 2003 aceasta pondere se considera 50% .
    (3) Programul de activitate al cabinetului stomatologic se stabileste in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002, in functie de volumul de servicii stomatologice contractate.
    (4) Suma defalcata trimestrial se regularizeaza in functie de serviciile stomatologice efectiv prestate si raportate. La regularizarea trimestriala se au in vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinatie, sumele neconsumate in trimestrul respectiv si in cel anterior, sumele cu care s-a depasit suma corespunzatoare trimestrului anterior. Sumele cu care se depasesc la sfarsitul anului prevederile contractului ca urmare a serviciilor prevazute ca exceptie la alin. (1) se regularizeaza conform legislatiei in vigoare.
    (5) Pentru incadrarea in suma defalcata trimestrial cabinetele stomatologice pot intocmi pentru asiguratii in varsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. In cazul in care listele de asteptare depasesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurari de sanatate vor revedea suma prevazuta trimestrial, cu incadrarea in sumele alocate cu aceasta destinatie, potrivit alin. (2) lit. a).
    Art. 11
    In tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de catre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
    Art. 12
    Radiografia dentara se deconteaza direct medicului stomatolog, daca are competenta necesara sa efectueze serviciul medical respectiv, sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
    Art. 13
    Casele de asigurari de sanatate tin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.
    Art. 14
    Reprezentantul legal factureaza caselor de asigurari de sanatate, lunar, cel mai tarziu pana la data de 3 a lunii urmatoare, intreaga activitate efectiv realizata, care se verifica de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
    Art. 15
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru se corecteaza la sfarsitul trimestrului, odata cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicilor de specialitate.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru, in cazul specialitatilor clinice, se corecteaza pana la sfarsitul anului, astfel: suma corespunzatoare numarului de puncte platit eronat in plus sau in minus fata de cel efectiv realizat, intr-un trimestru anterior, se calculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul in care s-a constatat eroarea si implicit valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv.
    (3) In cazul erorilor de calcul constatate la raportarea serviciilor paraclinice si stomatologice, fondul aferent acestor servicii din trimestrul in care se constata eroarea se majoreaza sau se diminueaza cu suma corespunzatoare erorilor constatate in trimestrul anterior.
    (4) In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii.
    Art. 16
    Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate in specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice care nu se regasesc in anexa nr. 1 la prezentul ordin, precum si a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fara recomandare medicala sau fara a indeplini conditiile care ii permit adresare directa) sau in situatia in care asiguratul nu accepta programare pe listele de asteptare se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza chitanta fiscala, cu indicarea serviciului prestat.
    Art. 17
    (1) In cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile ulterioare, pot fi angajati numai medici si/sau dentisti, precum si alte categorii de personal in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu exceptia persoanelor care isi desfasoara activitatea in cabinete organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001. Drepturile salariale ale personalului angajat se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime ale functiilor si gradelor/treptelor profesionale prevazute de reglementarile in vigoare privind sistemul de salarizare din sectorul sanitar bugetar. Medicul de specialitate are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru aceste categorii de personal. Medicii sau dentistii angajati nu raporteaza activitate medicala proprie, activitatea acestora fiind raportata de catre reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, folosind formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata cu modificarile ulterioare, pot raporta in vederea decontarii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.
    Art. 18
    Persoanele care isi desfasoara activitatea in cabinetul/laboratorul medical beneficiaza de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform reglementarilor in vigoare din legislatia privind  asigurarile sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de munca beneficiaza si de plata concediilor de odihna si de alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.
    Art. 19
    Pentru unitatile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata cu modificarile ulterioare, contractele de furnizare de servicii medicale se incheie de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in structura careia se afla aceste unitati si casa de asigurari de sanatate.
    Art. 20
    Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial activitati de instruire a furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitati.
    Art. 21
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum si modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in domeniul sanatatii.

    ANEXA 3

                                    LISTA
cuprinzand afectiunile care, dupa confirmarea ca fiind un caz nou, permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

    1. Infarct miocardic - in primele 12 luni de la externarea din spital
    2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
    3. Purtatorii de proteze valvulare si pace-maker
    4. Malformatii congenitale si boli genetice
    5. Insuficienta renala cronica sub dializa
    6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
    7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
    8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
    9. Leucemiile acute (limfoide si nonlimfoide)
    10. Leucemia mieloida cronica
    11. Leucemia limfatica cronica
    12. Aplazia medulara
    13. Mielomul multiplu
    14. Limfoame non-Hodgkin nodale si extranodale
    15. Boala Hodgkin
    16. Anemii hemolitice endo- si exoeritrocitare
    17. Trombocitemia hemoragica
    18. Histiocitozele
    19. Mastocitoza maligna
    20. Telangectazia hemoragica ereditara
    21. Purpura trombocitopenica idiopatica
    22. Trombocitopatii
    23. Purpura trombotica trombocitopenica
    24. Boala von Willebrand
    25. Coagulopatiile ereditare
    26. Tumori mamare
    27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
    28. Tumori cu potential malign pana la elucidarea diagnosticului
    29. Diabet zaharat insulino-dependent
    30. Cirozele hepatice decompensate
    31. Tuberculoza
    32. Psihoze
    33. Hemofilie
    34. Glaucom
    35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
    36. Status posttransplant de organe
    37. Afectiuni postoperatorii si ortopedice pana la vindecare
    38. Consultatie planificare familiala - o consultatie la un interval de minimum 3 luni
    39. Gravide cu risc obstetrical crescut
    40. Prematuritatea (in primul an de viata)
    41. Malnutritie proteinenergetica (in primii 3 ani de viata)
    42. Anemiile carentiale (pana la normalizarea hematologica si biochimica)
    43. Rahitismul evolutiv, forma moderata si grava (pana la vindecarea radiologica si biochimica)
    44. Astm bronsic
    45. Alte situatii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    ANEXA 4

                              CRITERII DE SELECTIE
la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, a numarului de investigatii stabilit pe total judet de furnizorii de servicii medicale paraclinice si de consiliul judetean al Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti

    La stabilirea volumului de investigatii paraclinice ce se contracteaza cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au in vedere urmatoarele criterii de prioritate:
    1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurari de sanatate, insotite de o nota de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au cele mai mici tarife propuse.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 40% .
    2. Punctajul obtinut in urma evaluarii laboratorului in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum si a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate nr. 599/470/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minima, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 40% .
    3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice in anul precedent.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care nu au inregistrat erori in raportarea serviciilor furnizate in anul precedent.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 5% .
    4. Amplasarea in teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care functioneaza in zone in care numarul de laboratoare este foarte redus fata de necesar.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 5% .
    5. Acreditarea activitatilor desfasurate de laboratoarele de analize, potrivit legii.
    Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care au acreditate toate activitatile de catre organismele autorizate.
    Ponderea criteriului in punctajul total este de 10% .
    Punctajul total reprezinta suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevazuta la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.
    La repartizarea volumului de investigatii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obtinut cel mai mare punctaj total. In situatia in care fondul asigurarilor sociale de sanatate aprobat cu aceasta destinatie nu acopera volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurari de sanatate contracteaza numai pana la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie incheierea de contracte cu toti furnizorii.
    In cazul in care dupa contractarea intregului numar de investigatii paraclinice necesare pe total judet, determinat potrivit art. 6 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin, nu se utilizeaza intregul fond aprobat pentru astfel de investigatii, suma ramasa ca urmare a practicarii unor tarife sub cele maxime, prevazute in anexa nr. 1 la ordin, se constituie ca fond de rezerva in vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare si a cazurilor de urgenta.

    ANEXA 5

                             CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ..........................., cu sediul in municipiul/orasul ......................, str. ...................... nr. ....., judetul/sectorul ........................., telefon/fax ...................., reprezentata prin director general .............................,
    si
    Cabinetul medical ......................................, organizat astfel:
    - cabinet individual .........................................., reprezentat prin medicul titular ............................;
    - cabinet asociat sau grupat .................................., reprezentat prin medicul delegat ............................;
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul ............................;
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare .........................., reprezentata prin ....................................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ............................., reprezentata prin ....................................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ...................., din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, reprezentat prin ........................... in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - ambulatoriul de specialitate pentru studenti ............................, reprezentat prin .............................;
    - ambulatoriul de specialitate al spitalului ....................... in care se desfasoara activitate de invatamant medical ..........................., reprezentat prin ...................... in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - centru de diagnostic si tratament si centru medical/unitate cu personalitate juridica .............................., reprezentat prin ...............................;
    - ambulatoriul de specialitate unic in structura spitalului ......................, indiferent de sediu ..............................., reprezentat prin ............................. in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - cabinet medical ambulatoriu de specialitate din structura spitalului care nu face parte din ambulatoriul de specialitate unic al spitalului .........................., reprezentat prin ................................... in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte,

    cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ......................... nr. ......, act de infiintare/organizare a unitatii sanitare ........................... autorizatie sanitara nr. .........., avand sediul in municipiul/orasul ........................, str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........................., telefon ........................, cont nr. ............................, deschis la trezoreria statului, cod fiscal ................, cod numeric personal al reprezentantului legal .........................., copie dupa dovada asigurarii de raspundere civila pentru practica medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta, certificatul de acreditare al furnizorului nr. .........................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice presteaza asiguratilor serviciile medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
       ...................................
       ...................................

    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de catre urmatorii medici:
    1. ..................................,
    2. ..................................,
    3. ..................................,
    4. ...................................
       ...................................
       ...................................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice recomandarile pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala de specialitate pentru specialitatile clinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale pentru specialitatile clinice in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare, sa faca publica valoarea definitiva a punctului rezultata in urma regularizarii trimestriale, atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de sanatate, cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acesteia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra drepturilor pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    f) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate de furnizorii cu care se afla in relatie contractuala.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Serviciile medicale care se acorda persoanelor asigurate de medicul de specialitate sunt cele prevazute in pachetul de servicii de baza;
    b) sa acorde servicii medicale din pachetul minimal de servicii medicale pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale pentru sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sanatate facultativ, potrivit legii;
    c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;
    d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    e) sa respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prestate si a activitatii desfasurate in cabinetul medical;
    f) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    g) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    h) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    j) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    k) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatele investigatiilor paraclinice medicului de familie la care este inscris asiguratul;
    m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    n) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    o) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    r) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in cazul persoanelor care se adreseaza direct;
    s) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si obligatiile furnizorului de servicii medicale ambulatorii de specialitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    (1) Modalitatea de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat in puncte.
    (2) Valoarea minima garantata a unui punct este unica pe tara, de ...................... lei. In conditiile in care bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este diminuat prin acte normative, se recalculeaza valoarea minim garantata pentru un punct.
    Art. 9
    (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, la valoarea minim garantata a unui punct, in termen de maximum 20 zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct.
    (2) Valoarea definitiva a unui punct se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, pentru fiecare situatie constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica, respectiv de directiile medicale sau structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
    a) Medic
    Nume: ................ Prenume: ...................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Cod numeric personal: .............................
    Codul medicului: ..................................
    Program zilnic de activitate ............... ore/zi
    b) Medic
    Nume: ................ Prenume: ...................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Cod numeric personal: .............................
    Codul medicului: ..................................
    Program zilnic de activitate ............... ore/zi
    c)
    .................
    .................
    Art. 10
    Numarul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002, se majoreaza in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea si de gradul profesional.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si negociate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Clauza speciala
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 17
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa de casa de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca furnizorul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia ori incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) ca urmare a aplicarii de trei ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie personala din partea asiguratului si/sau pentru recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
    g) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 prin care se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, constata nerespectarea programului de lucru stabilit de catre medicul de specialitate si comunicat casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica, cu exceptia urmatoarelor situatii, in care se considera absenta motivata: caz de boala, citatii de la instantele judecatoresti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective.
    Art. 18
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) cabinetul medical se muta din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    (1) Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 21
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 23
    Valoarea definitiva a punctului este cea calculata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu este element de negociere intre parti.
    Art. 24
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 25
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 26
    Hotararile comisiei Centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze
    ............................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ................, in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

    Director general,                          Reprezentant legal,

    Director adjunct economic,

    Director adjunct relatii contractuale,


                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 6

                              CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ............................., cu sediul in municipiul/orasul ........................., str. .............................. nr. ......., judetul/sectorul ......................, telefon/fax ...................., reprezentata prin director general ......................,

    si

    Laboratorul medical ................., organizat astfel:
    - laborator individual ........................................, reprezentat prin medicul titular ................................;
    - laborator asociat sau grupat ................................, reprezentat prin medicul delegat ................................;
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul ................................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie .............................., reprezentata prin ...................................;
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare ..........................., reprezentata prin .................................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului .......................... apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie ............................., reprezentat prin ................................ in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - ambulatoriul de specialitate pentru studenti ............................. reprezentat prin ...................................;
    - ambulatoriul de specialitate al spitalului ....................... in care se desfasoara activitate de invatamant medical ..............................., reprezentat prin .................................. in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - centru de diagnostic si tratament si centru medical/unitate cu personalitate juridica .............................., reprezentat prin .......................................;
    - centru de referinta pentru servicii medicale de inalta performanta ........................, reprezentat prin ....................................;

    cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale .................. nr. ......, act de infiintare/organizare a unitatii sanitare ............................... autorizatie sanitara nr. ............, avand sediul in municipiul/orasul ........................, str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..................., telefon ..................., cont nr. .............................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ................, cod numeric personal al reprezentantului legal .........................., copie dupa dovada asigurarii de raspundere civila pentru practica medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta, certificatul de acreditare al furnizorului nr. ..............

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice presteaza asiguratilor serviciile medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
       ...................................
       ...................................
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de catre urmatorii medici:
    1. ..................................;
    2. ..................................;
    3. ..................................;
    4. ..................................;
       ...................................
       ...................................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare;
    d) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra drepturilor pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
    e) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate de furnizorii cu care se afla in relatie contractuala.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde asiguratilor servicii medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii de baza numai pe baza biletului de trimitere;
    b) sa acorde servicii medicale paraclinice cuprinse in pachetul minimal de servicii medicale pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sanatate facultativ, potrivit legii, numai pe baza biletului de trimitere;
    c) sa respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale paraclinice prestate si a activitatii desfasurate la nivelul laboratoarelor medicale;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate si despre modul in care vor fi furnizate acestea;
    e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    f) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    g) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
    h) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    i) sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
    j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    l) sa efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    m) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    n) sa afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    o) sa afiseze la loc vizibil la laboratorul medical pachetul de servicii de baza si obligatiile furnizorului de servicii medicale ambulatorii de specialitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatea de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
__________________________________________________________________
Nr.   Serviciul   Tarif     Numar de             Total lei
crt.  paraclinic  negociat  servicii negociat*)  (col. 2 x col. 3)
__________________________________________________________________
 0        1          2              3                    4
__________________________________________________________________
 1.
__________________________________________________________________
 2.
 ...
__________________________________________________________________
        TOTAL        X              X
__________________________________________________________________
    *) Numarul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia incadrarii in valoarea contractului.

    Suma anuala contractata este ................. lei,
    din care:
    - trimestrul I ............ lei
    - trimestrul II ........... lei
    - trimestrul III .......... lei
    - trimestrul IV ........... lei.
    Art. 9
    Decontarea acestor servicii se face lunar in termen de maximum 20 zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si negociate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 11
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.
    Art. 12
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

    IX. Clauza speciala

    Art. 14
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    X. Contraventii

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    XI. Incetarea contractului

    Art. 16
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa de casa de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca furnizorul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca, din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia ori incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    f) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate, prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 prin care se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, constata nerespectarea programului de lucru stabilit de furnizorul de servicii medicale de specialitate si comunicat casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica, cu exceptia urmatoarelor situatii, in care se considera absenta motivata: caz de boala, citatii de la instantele judecatoresti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective.
    Art. 17
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) laboratorul medical se muta din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul laboratoarelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al laboratorului medical sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    (1) Situatiile prevazute la art. 16 si la art. 17 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XII. Corespondenta

    Art. 20
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XIII. Modificarea contractului

    Art. 21
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 22
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIV. Solutionarea litigiilor

    Art. 23
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XV. Alte clauze
    .....................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ..............., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

    Director general,                          Reprezentant legal,

    Director adjunct economic,

    Director adjunct relatii contractuale,


                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 7

                             CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............................., cu sediul in municipiul/orasul .........................., str. ................. nr. ......, judetul/sectorul .........................., telefon/fax ....................., reprezentata prin director general ............................,

    si

    Cabinetul medical ..........................., organizat astfel:
    - cabinet individual .........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular .........................;
    - cabinet asociat sau grupat .................................., reprezentat prin medicul delegat ...................................;
    - societate civila medicala .................................., reprezentata prin administratorul ...................................;
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare .........................., reprezentata prin ...............................;
    - unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ............................., reprezentata prin .............................................;
    - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........................., din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti reprezentat prin ....................., in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - ambulatoriul de specialitate pentru studenti ............................, reprezentat prin ..................................;
    - ambulatoriul de specialitate al spitalului .................... in care se desfasoara activitate de invatamant medical ..............................., reprezentat prin ................................ in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
    - centru de diagnostic si tratament si centru medical/unitate cu personalitate juridica .............................., reprezentat prin ........................................;
    - ambulatoriul de specialitate unic in structura spitalului ..........................., indiferent de sediu .............................., reprezentat prin .................................. in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte,

    cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ......................... nr. ......, act de infiintare/organizare a unitatii sanitare ........................... autorizatie sanitara nr. ............, avand sediul in municipiul/orasul ............................, str. ......................... nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....................., telefon ...................., cont nr. ..........................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ........................, cod numeric personal al reprezentantului legal .............................., copie dupa dovada asigurarii de raspundere civila pentru practica medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta, certificatul de acreditare al furnizorului nr. .............

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

    Art. 2
    Furnizorul din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice presteaza asiguratilor serviciile medicale stomatologice cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002, in urmatoarele specialitati:
    a) ..................................;
    b) ..................................;
    c) ..................................;
       ...................................
       ...................................
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se face de catre urmatorii medici:
    1. ..................................;
    2. ..................................;
    3. ..................................;
    4. ...................................
       ...................................
       ...................................

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica asupra conditiilor de contractare;
    e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra drepturilor pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    f) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate de furnizorii cu care se afla in relatie contractuala.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale. Serviciile medicale stomatologice acordate sunt cele cuprinse in pachetul de servicii de baza sau in pachetul minimal de servicii medicale;
    b) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    c) sa respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prestate si a activitatii desfasurate in cabinetul medical;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    f) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate. Nerespectarea termenelor de facturare o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    g) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    h) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului stomatolog si a unitatii sanitare;
    i) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si a normelor metodologice de aplicare a acestuia in vigoare, si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    j) sa acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
    l) sa acorde asistenta medicala stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
    m) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    n) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
    o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si obligatiile furnizorului de servicii medicale ambulatorii de specialitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatea de plata in asistenta medicala stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
    Art. 9
    Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 si in limita unei sume contractate si defalcate trimestrial/cabinet, stabilita conform art. 10 din anexa nr. 2 la ordinul mentionat mai sus, cu exceptia lit. a) si b) de la alin. (1) al aceluiasi articol, care se deconteaza la nivelul realizarilor, cu incadrarea in fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.

    Suma anuala contractata este de ........................ lei.
    din care:
    - trim. I ..............;
    - trim. II .............;
    - trim. III ............;
    - trim. IV ..............

    Art. 10
    (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru plafonul se regularizeaza conform art. 10 alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003.
    (2) In cazul in care se inregistreaza abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare situatie.
    (3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
    a) Medic/dentist
    Nume: ................ Prenume: ...................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Codul medicului: ..................................
    Cod numeric personal: .............................
    Program zilnic de activitate ............... ore/zi
    b) Medic/dentist:
    Nume: ................ Prenume: ...................
    Grad profesional: .................................
    Specialitatea: ....................................
    Codul medicului: ..................................
    Cod numeric personal: .............................
    Program zilnic de activitate ............... ore/zi
    c)
    .................
    .................

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si negociate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

    IX. Clauza speciala

    Art. 15
    (1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    (3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    X. Contraventii

    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    XI. Incetarea contractului

    Art. 17
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca furnizorul nu incepe activitatea in termen de cel mult trei luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia ori incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in situatia aplicarii de trei ori a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fara contributie personala din partea asiguratului;
    f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
    g) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, constata nerespectarea programului de lucru stabilit de catre medicul de specialitate si comunicat casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica, cu exceptia urmatoarelor situatii, in care se considera absenta motivata: caz de boala, citatii de la instantele judecatoresti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective.
    Art. 18
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) cabinetul medical se muta din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    (1) Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b) - e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    (2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 20
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XII. Corespondenta

    Art. 21
    (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de trei zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XIII. Modificarea contractului

    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 23
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
    (2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIV. Solutionarea litigiilor

    Art. 24
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 25
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XV. Alte clauze
    ........................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ................, in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

    Director general,                          Reprezentant legal,

    Director adjunct economic,

    Director adjunct relatii contractuale,


                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 8

                                LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul ambulatoriului de specialitate

    A. Pentru ambulatoriul de specialitate clinic si paraclinic
    1. Semnalizarea in zona: firma
    2. Autorizatia sanitara de functionare
    3. Acreditarea unitatii sanitare care ofera servicii medicale
    4. Programul de activitate afisat vizibil la fiecare cabinet in parte, la intrarea in ambulatoriu si respectarea acestuia
    5. Afisarea pachetului de servicii de baza si a pachetului minimal de servicii furnizate de medicii specialisti din ambulatoriu
    6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil la fiecare cabinet in parte si la intrarea in ambulatoriu
    7. Sala de asteptare dotata corespunzator (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
    8. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier cel putin in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura si mobilier, care denota preocuparea pentru imbunatatirea calitatii actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor
    9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate
    10. Infiintarea si reactualizarea fisierului
    11. Medicul in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie profesionala;
    - consulta pacientul, stabileste diagnosticul, stabileste conduita (trimitere la investigatii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
    - consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile in registrul de consultatii si fisa medicala;
    - elibereaza retete parafate si semnate;
    - elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate si semnate;
    - comunica cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicala;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    12. Cadrul mediu in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie profesionala;
    - solicita actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) si bilet de trimitere;
    - noteaza datele de identificare in registrul de consultatii;
    - identifica fisa de consultatie;
    - efectueaza tratamente la indicatia medicului;
    - poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si va semna;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    13. Contract de colaborare/prestari servicii pentru depanare aparatura.
    14. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din Romania si se vor negocia cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    15. Controlul respectarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi coordonat de Serviciul medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate impreuna cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

    B. Pentru ambulatoriul de specialitate stomatologic
    1. Semnalizarea in zona: firma
    2. Autorizatia sanitara de functionare a cabinetului.
    3. Acreditarea unitatii sanitare care ofera servicii medicale.
    4. Programul de activitate afisat vizibil.
    5. Afisarea pachetului de servicii de baza si a pachetului minimal de servicii furnizate de medicii stomatologi
    6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil.
    7. Un cadru mediu angajat pentru fiecare cabinet.
    8. Contract de colaborare/prestari servicii pentru depanarea aparaturii.
    9. Sala de asteptare dotata corespunzator (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative).
    10. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier cel putin in conformitate cu ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei in vigoare.
    11. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate.
    12. Medicul in timpul programului:
    - consulta pacientul
    - precizeaza si justifica diagnosticul in fisa de consultatie
    - efectueaza tratamentul medical
    - completeaza acte medicale
    13. Cadrul mediu in timpul programului:
    - verifica actele de identitate si dovada calitatii de asigurat
    - noteaza datele de identificare in registrul de consultatii
    - pregateste materialele necesare tratamentului
    - executa diverse tehnici la indicatia medicului

    Nota:
    Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de comisiile de specialitate ale Colegiul Medicilor din Romania si se negociaza cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Controlul respectarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi coordonat de Serviciul medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate impreuna cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 21/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 21 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 21/2003
Ordin 21 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Hotărârea 1510 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Ordin 4189 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu