Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 199 din 29 mai 1995

pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea licentelor de lucru in zonele libere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 10 octombrie 1995


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba instructiunile privind acordarea licentelor de lucru in zonele libere, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Agentia zonelor libere va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial  al Romaniei.
    Pe data publicarii sale orice dispozitie contrara se abroga.

          Ministrul transporturilor,
                Aurel Novac

    ANEXA 1
                        INSTRUCTIUNI
    privind acordarea licentelor de lucru in zonele libere

    Art. 1
    Licenta de lucru in zona libera este documentul in baza caruia administratia zonei libere permite unui agent economic, persoana fizica sau juridica romana sau straina, denumit in continuare utilizator, sa desfasoare activitati in baza contractelor incheiate.
    Aceste contracte pot fi de concesionare, de inchiriere, de asociere sau de prestari de servicii, incheiate de catre administratia zonei libere cu utilizatori sau intre acestia si terti.
    ART 2.
    Licentele de lucru in zonele libere se elibereaza numai de catre administratia zonei libere, la solicitarea utilizatorilor, facuta in baza unei cereri al carei formular - cadru este prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.
    Pentru fiecare dintre activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate in zona libera, administratia va elibera cate o licenta de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii.
    Licentele de lucru vor fi acordate pe durata unui an calendaristic, indiferent de data eliberarii lor, si pot fi reinnoite anual in conditiile prevazute la art. 2 alin. 2.
    Licentele acordate nu sunt transmisibile de la un utilizator la altul si nu pot fi folosite in comun de catre mai multi utilizatori.
    Licentele de lucru se vor elibera numai dupa prezentarea, de catre utilizatori, a aprobarilor necesare desfasurarii activitatii respective, obtinute de la organele abilitate in acest sens.
    Art. 3
    Contravaloarea taxei de licenta va fi stabilita de catre fiecare administratie, conform uzantelor internationale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    In fundamentarea acestor taxe se va tine seama de valoarea economica si sociala a activitatii ce urmeaza a se desfasura, de volumul investitiei si de durata activitatii.
    Utilizatorul va achita taxa de licenta, precum si tariful aferent serviciilor efectuate de administratia zonei libere pentru eliberarea licentei.
    Taxele de licenta vor avea aceleasi valori pentru activitati identice, desfasurate in conditii identice.
    Art. 4
    In cazul in care administratia zonei libere refuza sa elibereze licenta pentru una sau mai multe activitati propuse de solicitant, acesta poate depune contestatie la Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere", care are obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei.
    In cazul in care modul de rezolvare se considera necorespunzator, contestatorul poate depune dosarul, in termen de 10 zile de la comunicare, la Ministerul Transporturilor - Agentia zonelor libere, care este obligata sa rezolve contestatia in termen de maximum 30 de zile de la primire.
    Hotararea Agentiei zonelor libere este definitiva.
    Art. 5
    Daca utilizatorul renunta la una sau la mai multe activitati pentru care a primit licenta, are obligatia sa notifice administratiei zonei libere cu 15 zile lucratoare inainte de renuntarea la respectiva activitate.
    In acest caz, administratia va retrage imediat licenta acordata pentru acea activitate, fara returnarea contravalorii acesteia, indiferent de durata ramasa neexecutata.
    Art. 6
    Sanctiunile care privesc incalcari ale drepturilor si obligatiilor legate de obiectul licentei sunt retragerea sau anularea acesteia, daca fapta comisa potrivit legii penale nu constituie infractiune. Cand sunt comise fapte contraventionale, acestea se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 84/1992.
    Art. 7
    Administratia zonei libere are dreptul sa retraga licenta sau sa o anuleze in conditiile stipulate in contract sau in caietul de sarcini.
    Retragerea sau anularea licentei se va face fara returnarea contravalorii acesteia, indiferent de durata ramasa neexecutata.
    Art. 8
    Impotriva deciziei de retragere sau de anulare a licentei utilizatorul poate face contestatie la Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere" in termen de 10 zile de la comunicare, solutionarea acesteia urmand a se face conform procedurii prevazute la art. 4.
    Art. 9
    In cazul pierderii licentei, utilizatorului i se va elibera o noua licenta, la cererea acestuia, consemnandu-se despre aceasta in registrul de evidenta a licentelor eliberate.
    Pentru eliberarea unei noi licente, solicitantul va prezenta dovada publicarii anuntului de pierdere intr-un ziar de mare tiraj.
    In aceasta situatie solicitantul va achita taxa de licenta si tariful pentru eliberarea acesteia.
    Art. 10
    Accesul persoanelor, al mijloacelor de transport si al utilajelor in incinta zonei libere se face numai in baza permiselor eliberate de administratia zonei libere, cu achitarea tarifelor aferente.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                                CERERE
                 pentru acordarea licentei de lucru

    Agentul economic ....................................................,
cu sediu in .............................................................,
inregistrat ..................., in baza contractului ....................
nr. ...... din ..............................., incheiat cu Regia Autonoma
"Administratia Zonei Libere" ............., solicit eliberarea licentei de
lucru pentru activitatea de ..............................................
pe care o vom desfasura pe parcela/magazia ...............................
din incinta .................................
    Activitatea pentru care solicit licenta de lucru se va desfasura in perioada ..............................., si este prezentata in memoriul tehnic.

                                         Semnatura
                                 ...........................
          Data
     ..............
    ANEXA 2
    la instructiuni

                           LICENTA DE LUCRU
                  Seria ...... Nr. ................

    In temeiul .......................................................
in baza contractului nr. ..........., incheiat cu ...................,
se acorda LICENTA DE LUCRU agentului economic ........................
cu sediul in .........................................................
    Aceasta licenta de lucru este valabila in perioada ...............
si a fost acordata pentru activitatea de ............................,
ce se va desfasura in incinta ........................................
    Valoarea licentei de lucru este de................................

    Director general,

                                 Data emiterii
                          ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 199/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 199 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu