Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 19 din 21 aprilie 2009

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 420 din 19 iunie 2009Văzând Referatul de aprobare nr. 525 din 3 martie 2009, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/32/CE privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2008/76/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 198 din 26 iulie 2008, şi de Directiva Comisiei 2009/8/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L40 din 11 februarie 2009."

2. In anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 3, 14 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Conţinut maxim în

mg/kg (ppm) al furajelor cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

„3. Fluor (*11)

Materii prime furajere Excepţii:

- furajele de origine animală, cu excepţia crustaceelor marine, cum ar fi krillul

- crustaceele marine, cum ar fi krillul

150

500

3000

- fosfaţi i

- carbonatul de calciu

- oxidul de magneziu

- algele marine calcaroase

2000

350

600

1000

Vermiculită - E 561

3000(*9)

Furaje complementare conţinând < 4% fosfor

500

Furaje complementare conţinând > 4% fosfor

125 pentru 1% fosfor

Furaje complete

Excepţii:

- furaje complete pentru bovine, ovine şi caprine

- în lactaţie

- altele

150

30

50

- furajele complete pentru porci

- furajele complete pentru păsări

- furajele complete pentru pui de găină

- hrana completă pentru peşti

100

350

250

350

(1)

(2)

(3)

(*11) Limitele maxime se referă la o determinare analitică a fluorului, în care extracţia este realizată în acid clorhidric 1N la temperatura camerei timp de 20 de minute. Se pot utiliza metode de extracţie echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficienţă egală de extracţie. (*9) Limitele sunt revizuite până la 31 decembrie 2008 în scopul reducerii limitelor maxime.

........................................................................................................................................................................ ................................................

14. Seminţe de buruieni şi fructe nemăcinate şi nezdrobite care conţin alcaloizi, glucozide sau alte substanţe toxice separate sau în combinaţii

Toate furajele

3000

Seminţe de buruieni şi fructe nemăcinate şi nezdrobite care conţin alcaloizi, glucozide sau alte substanţe toxice separate sau în combinaţii conţinând Datura stramonium L.

1000

........................................................................................................................................................................ .............................................

21. DDT [suma izomerilor DDT-, DDD-(sau TDE-) şi DDE-exprimaţi ca DDT]

Toate furajele Excepţii: grăsimile şi uleiurile

0,05

0,5

3. In anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 28, 29 şi 31 se abrogă.

4. In anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după numărul curent 39 se introduc unsprezece noi numere curente, numerele 40-50, cu următorul cuprins:

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Conţinut maxim în

mg/kg (ppm) al furajelor cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

„40. Lasalocid sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru câini, viţei, iepuri, ecvine, animale producătoare de lapte, păsări ouătoare, curcani cu vârsta mai mare de 12 săptămâni şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

1,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta mai mică de 12 săptămâni pentru perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea lasalocidului sodiu -furaje de retragere

1,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea lasalocidului de sodiu

(**)

41. Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare, pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de narazin -furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin

(**)

(1)

(2)

(3)

42. Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru ecvine, curcani, păsări ouatoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mică de 12 săptămâni şi iepuri pentru îngrăşare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu -furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu

(**)

43. Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru ecvine, câini, rumegătoare mici, respectiv oi şi capre, raţe, bovine, vaci de lapte, păsări ouatoare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

1,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta mai mică de 16 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de monensin sodiu -furaje de retragere

1,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu

(**)

44. Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru păsări ouatoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu -furaje de retragere

0,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu

(**)

45. Maduramicin amoniu alfa

Materii prime furajere

0,05

Furaje combinate pentru ecvine, iepuri, curcani cu vârsta mai mare de

16 săptămâni, păsări ouatoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de

16 săptămâni

0,05

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare şi curcani cu vârsta mai mică de 16 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa - furaje de retragere

0,05

Furaje combinate pentru alte specii de animale

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa

(**)

46. Clorhidratde robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru păsări ouatoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare, iepuri pentru îngrăşare şi reproducţie şi curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină - furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină

(**)

(1)

(2)

(3)

47. Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru păsări ouătoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,4

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea decochinatului -furaje de retragere

0,4

Furaje combinate pentru alte specii de animale

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului

(**)

48. Bromhidrat de halofuginonă

Materii prime furajere

0,03

Furaje combinate pentru păsări ouătoare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,03

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare şi curcani cu vârsta mai mică de 12 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă - furaje de retragere

0,03

Furaje combinate pentru alte specii de animale, altele decât puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă

(**)

49. Nicarbazin

Materii prime furajere

0,5

Furaje combinate pentru ecvine, păsări ouătoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,5

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de nicarbazin, în combinaţie cu narazin -furaje de retragere

0,5

Furaje combinate pentru alte specii de animale

1,5

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin, în combinaţie cu narazin

(**)

50. Diclazuril

Materii prime furajere

0,01

Furaje combinate pentru păsări ouătoare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni şi curcani pentru îngrăşare cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,01

Furaje combinate pentru iepuri pentru îngrăşare şi reproducţie pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea diclazurilului - furaje de retragere

0,01

Furaje combinate pentru alte specii de animale, altele decât puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni, pui pentru îngrăşare şi curcani pentru îngrăşare cu vârsta mai mică de 12 săptămâni

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului

(**)

(*) Fără a aduce atingere nivelurilor autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor.

(**) Limita maximă a substanţei în premix este concentraţia care nu determină un nivel de substanţă mai mare de 50% faţă de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instrucţiunile pentru utilizarea premixului."

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2008/76/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 198 din 26 iulie 2008, şi Directiva Comisiei 2009/8/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 40 din 11 februarie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 19/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 19 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu