Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1778 din 22.07.2015

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 06 august 2015SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7.176 din 25 iunie 2015 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IAnexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIAnexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi se comunică Comisiei Europene. Articolul IVPentru testele începute înainte de 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.Articolul VPrezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 349/44 din 5 decembrie 2014. Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Simona Allice Man, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005) LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume

Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Protocolul CPVO
Festuca filiformis Pourr. Păiuşul oilor, cu frunze fine TP 67/1 din 23.6.2011
Festuca ovina L. Păiuşul oilor TP 67/1 din 23.6.2011
Festuca rubra L. Păiuş roşu TP 67/1 din 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Păiuş tare TP 67/1 din 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam. Raigras aristat TP 4/1 din 23.6.2011
Lolium perenne L. Raigras peren TP 4/1 din 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth Raigras hibrid TP 4/1 din 23.6.2011
Pisum sativum L. Mazăre furajeră TP 7/2 din 11.3.2010
Brassica napus L. Rapiţă TP 36/2 din 16.11.2011
Cannabis sativa L. Cânepă TP 276/1 din 28.11.2012
Helianthus annuus L. Floarea-soarelui TP 81/1 din 31.10.2002
Linum usitatissimum L. In pentru fibră/In pentru ulei TP 57/2 din 19.3.2014
Avena nuda L. Ovăz golaş TP 20/1 din 6.11.2003
Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch) Ovăz şi ovăz roşu TP 20/1 din 6.11.2003
Hordeum vulgare L. Orz TP 19/3 din 21.3.2012
Oryza sativa L. Orez TP 16/2 din 21.3.2012
Secale cereale L. Secară TP 58/1 din 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Triticale TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011
Triticum aestivum L. Grâu TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011
Triticum durum Desf. Grâu dur TP 120/3 din 19.3.2014
Zea mays L. Porumb TP 2/3 din 11.3.2010
Solanum tuberosum L. Cartof TP 23/2 din 1.12.2005

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu). ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005) LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume

Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Ghiduri UPOV
Beta vulgaris L. Sfeclă furajeră TG/150/3 din 4.11.1994
Agrostis canina L. Bucăţel, Iarba vântului TG/30/6 din 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth. Iarba câmpului TG/30/6 din 12.10.1990
Agrostis stolonifera L. Moleaţă TG/30/6 din 12.10.1990
Agrostis capillaris L. Iarba câmpului TG/30/6 din 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl. Bromus TG/180/3 din 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin. Bromus TG/180/3 din 4.4.2001
Dactylis glomerata L. Golomăţ TG/31/8 din 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreber Păiuş înalt TG/39/8 din 17.4.2002
Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Ghiduri UPOV
Festuca pratensis Huds. Păiuş de livezi TG/39/8 din 17.4.2002
xFestulolium Asch. et Graebn. Festulolium TG/243/1 din 9.4.2008
Phleum nodosum L. Timoftică mică TG/34/6 din 7.11.1984
Phleum pratense L. Timoftică TG/34/6 din 7.11.1984
Poa pratensis L. Firuţă TG/33/7 din 9.4.2014
Lotus corniculatus L. Ghizdei TG/193/1 din 9.4.2008
Lupinus albus L. Lupin alb TG/66/4 din 31.3.2004
Lupinus angustifolius L. Lupin albastru TG/66/4 din 31.3.2004
Lupinus luteus L. Lupin galben TG/66/4 din 31.3.2004
Medicago sativa L. Lucernă TG/6/5 din 6.4.2005
Medicago x varia T. Martyn. Lucernă de nisip, lucernă hibridă TG/6/5 din 6.4.2005
Trifolium pratense L. Trifoi roşu TG/5/7 din 4.4.2001
Trifolium repens L. Trifoi alb TG/38/7 din 9.4.2003
Vicia faba L. Bob TG/8/6 din 17.4.2002
Vicia sativa L. Măzăriche TG/32/7 din 20.3.2013
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Gulie furajeră TG/89/6rev. din 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ridiche furajeră TG/178/3 din 4.4.2001
Arachis hypogea L. Alune de pământ TG/93/4 din 9.4.2014
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rapiţă sălbatică TG/185/3 din 17.4.2002
Carthamus tinctorius L. Şofrănel TG/134/3 din 12.10.1990
Gossypium spp. Bumbac TG/88/6 din 4.4.2001
Papaver somniferum L. Mac TG/166/4 din 9.4.2014
Sinapis alba L. Muştar alb TG/179/3 din 4.4.2001
Glycine max (L.) Merrill Soia TG/80/6 din 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench. Sorg TG/122/3 din 6.10.1989

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int). ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005) LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume

Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Protocol CPVO
Allium cepa L. (grupul Cepa) Ceapă şi ceapă eşalotă tip «banană» TP 46/2 din 01.04.2009
Allium cepa L. (grupul Aggregatum) Ceapă eşalotă TP 46/2 din 01.04.2009
Allium fistulosum L. Ceapă de iarnă TP 161/1 din 11.03.2010
Allium porrum L. Praz TP 85/2 din 01.04.2009
Allium sativum L. Usturoi TP 162/1 din 25.03.2004
Allium schoenoprasum L. Ceapă de tuns TP 198/1 din 1.04.2009
Apium graveolens L. Ţelină TP 82/1 din 13.03.2008
Apium graveolens L. Ţelină de rădăcină TP 74/1 din 13.03.2008
Asparagus officinalis L. Sparanghel TP 130/2 din 16.02.2011
Beta vulgaris L. Sfeclă roşie TP 60/1 din 01.04.2009
Brassica oleracea L. Varză creaţă TP 90/1 din 16.02.2011
Brassica oleracea L. Conopidă TP 45/2 din 11.03.2010
Brassica oleracea L. Broccoli TP 151/2 din 21.03.2007
Brassica oleracea L. Varză de Bruxelles TP 54/2 din 1.12.2005
Brassica oleracea L. Gulie TP 65/1 din 25.03.2004
Brassica oleracea L. Varză creaţă de Milano, varză albă, varză roşie TP 48/3 din 16.02.2011
Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Protocol CPVO
Brassica rapa L. Varză chinezească TP105/1 din 13.03.2008
Capsicum annuum L. Ardei iute TP 76/2 din 21.03.2007
Cichorium endivia L. Cicoare creaţă şi scarola TP 118/3 din 19.3.2014
Cichorium intybus L. Cicoare industrială TP 172/2 din 1.12.2005
Cichorium intybus L. Andivă TP 173/1 din 25.03.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde TP 142/2 din 19.03.2014
Cucumis melo L. Pepene galben TP 104/2 din 21.03.2007
Cucumis sativus L. Castravete cu fruct semilung şi lung şi castravete cu fruct scurt TP 61/2 din 13.03.2008
Cucurbita pepo L. Dovlecel TP 119/1 din 19.3.2014
Cynara cardunculus L. Anghinare şi cardon TP 184/2 din 27.02.2013
Daucus carota L. Morcov şi morcov furajer TP 49/3 din 13.03.2008
Foeniculum vulgare Mill. Fenicul TP 183/1 din 25.03.2004
Lactuca sativa L. Salată TP 13/5 din 16.02.2011
Solanum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 din 27.2.2013
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel TP 136/1 din 21.03.2007
Phaseolus coccineus L. Fasole de Spania TP 9/1 din 21.03.2007
Phaseolus vulgaris L. Fasole pitică şi fasole urcătoare TP 12/4 din 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted şi mazăre dulce TP 7/2 din 11.03.2010
Raphanus sativus L. Ridiche, ridiche neagră TP 64/2 din 27.2.2013
Solanum melongena L. Pătlăgele vinete TP117/1 din 13.03.2008
Spinacia oleracea L. Spanac TP 55/5 din 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr. Fetică TP 75/2 din 21.03.2007
Vicia faba L. (partim) Bob TP Bob/1 din 25.03.2004
Zea mays L. (partim) Porumb zaharat şi porumb de floricele TP 2/3 din 11.03.2010
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L. Mill.); Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg Portaltoi pentru tomate TP 294/1 din 19.03.2014

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu). ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005) LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2014/105/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume

Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Ghid UPOV
Beta vulgaris L. Sfeclă de peţiol sau mangold TG/106/4 din 31.03.2004
Brassica rapa L. Nap TG/37/10 din 4.04.2001
Cichorium intybus L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană TG/154/3 din 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne Dovleac comestibil TG/155/4rev. din 28.03.2007 + 01.04.2009
Rheum rhabarbarum L. Revent TG/62/6 din 24.03.1999
Scorzonera hispanica L. Scorţonera TG/116/4 din 24.03.2010

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1778/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1778 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu