Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1611 din  7 decembrie 2004

privind aprobarea circuitului informational si a fiselor de declarare si supraveghere a infectiei HIV/SIDA

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 11 ianuarie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica si inspectie sanitara de stat nr. OB14.090/2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Circuitul informational in supravegherea infectiei HIV/SIDA, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Fisa de declarare a suspiciunii de infectie HIV/SIDA, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Fisa de supraveghere pentru infectia HIV/SIDA, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin toate prevederile legale contrare se abroga.
    Art. 6
    Directia generala de sanatate publica si inspectie sanitara de stat, Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals", directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, centrele regionale HIV/SIDA, toate laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de organizare, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                          CIRCUITUL INFORMATIONAL
                     in supravegherea infectiei HIV/SIDA

    Sursele de informatie in supravegherea infectiei HIV/SIDA sunt:
    - laboratoarele directiilor de sanatate publica;
    - laboratoarele spitalelor/sectiilor de boli infectioase;
    - laboratoarele private;
    - centrele de transfuzii;
    - laboratoare ale altor unitati sanitare.

    NOTA:
    Conform reglementarilor legale in vigoare, toate laboratoarele care efectueaza teste HIV trebuie sa fie acreditate si sa asigure consiliere pre si posttestare.

    Transmiterea datelor de la sursele de informatie:
    - la primul test reactiv, laboratorul completeaza fisa de declarare a suspiciunii (anexata) si o trimite la directia de sanatate publica locala in termen de 24 de ore;
    - laboratorul indruma persoana testata cu o proba reactiva catre directia de sanatate publica locala (medic epidemiolog desemnat) sau la spitalul/sectia de boli infectioase (medic infectionist desemnat).
    Confirmarea cazului:
    1. In situatia in care persoana testata ajunge direct la directia de sanatate publica (DSP), aceasta confirma cazul de infectie HIV conform definitiei de caz, face consiliere posttestare si trimite pacientul la spitalul de boli infectioase pentru incadrare clinica.
    2. In situatia in care persoana testata ajunge direct la spitalul de boli infectioase, acesta confirma cazul de infectie HIV conform definitiei de caz, face consiliere posttestare, face incadrarea clinica si completeaza fisa de supraveghere a infectiei HIV.
    Daca spitalul nu poate efectua testele ELISA, confirmarea se face prin DSP.
    Fisa de supraveghere:
    - se completeaza de catre medicul infectionist, care o semneaza, o parafeaza si o transmite la directia de sanatate publica locala in termen de 24 - 48 de ore de la confirmare si/sau in maximum 3 luni de la depistarea cazului;
    - medicul epidemiolog care primeste fisa - responsabilul de program HIV - are obligatia sa verifice daca fisa este completata in conformitate cu instructiunile; o semneaza, o parafeaza si o transmite la directia de sanatate publica regionala, denumita DSP regionala.
    DSP regionale sunt directiile de sanatate publica din judetele unde functioneaza centre regionale HIV/SIDA.
    DSP regionale au urmatoarele atributii:
    - primesc fise de supraveghere HIV de la directiile de sanatate publica din judetele arondate centrului respectiv;
    - trimit fisele primite la Ministerul Sanatatii - Directia generala de sanatate publica si inspectia sanitara de stat si la centrul regional in maximum o luna.
    DSP locale sunt directiile de sanatate publica din acelasi judet cu laboratorul privat, spitalul/sectia de boli infectioase etc.
    In situatia in care centrul regional primeste direct fise de supraveghere a infectiei HIV de la spitalele de boli infectioase din judetele arondate, acesta are obligatia de a le trimite la DSP regionala. DSP regionala va informa DSP locala despre cazul respectiv. DSP locala va contacta spitalul de boli infectioase pentru intrarea fisei in circuitul informational corect. DSP regionala va pastra fisele respective pana la reintrarea in circuit.
    In situatia in care centrul regional depisteaza un caz nou, fisa de supraveghere va fi trimisa la DSP regionala, care o trimite la DSP locala si la Ministerul Sanatatii - Directia generala de sanatate publica si inspectie sanitara de stat.
    Spitalele de boli infectioase, indiferent daca sunt sau nu centre regionale, daca au depistat un pacient cu domiciliul in alt judet, vor trimite fisa de supraveghere a acestuia la DSP locala. Toate directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa transmita fisa de supraveghere a infectiei HIV/SIDA la directia de domiciliu al pacientului, de unde fisa va intra in circuitul descris anterior.
    DSP regionale si centrele regionale vor confrunta bazele de date HIV/SIDA o data la 3 luni.
    Centrele regionale trimit lunar fisele de supraveghere HIV/SIDA la CNLAS.
    Ministerul Sanatatii si CNLAS vor confrunta bazele de date HIV/SIDA semestrial.
    Ministerul Sanatatii impreuna cu CNLAS vor face raportarea catre forurile internationale.
    Actualizarea datelor se face in urmatoarele situatii:
    - schimbarea incadrarii clinico-imunologice din HIV in SIDA;
    - in caz de deces;
    - in caz de pierdere din evidenta;
    - in caz de schimbare de domiciliu.
    Actualizarea datelor se face de catre spitalul de boli infectioase, fisele fiind transmise la DSP locala semestrial, de unde intra in circuitul stabilit pentru fisa de supraveghere.

                    Schema circuitului informational*)

    *) Schema circuitului informational este reprodusa in facsimil.


         24 h        24 h      max 3 luni            lunar          lunar
    Lab ------> DSP ------> BI ----------> DSP local -----> DSP reg -----> MS
                        Caz conf.        ^     \\       /\    | ^         | ^
                        si clasificat    |      \\     //     | |         | |
                            |            |       \\   //lunar | |  6 luni | |
                            |            |        V  //       V |         V |
                            |____________| DSP domiciliu    C. Reg -----> CNLAS
                                 6 luni                                   lunar
                              actualizare

    ANEXA 2 *1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

              FISA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECTIE HIV/SIDA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea medicala | Judet | Data testarii |             _  | Data declararii |
| care a efectuat   |       | pozitive      | Test rapid |_| | la DSP*         |
| testul            |       |               |             _  |                 |
|                   |       | __/__/____    | ELISA      |_| | __/__/____      |
|___________________|_______|_______________|________________|_________________|

    NUME .......................... PRENUME ..................................
                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Data nasterii __/__/____ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
            _     _
    Sex: M |_| F |_|   Domiciliul declarat ....................................
                           _      _
    Testare la cerere: DA |_| NU |_|
    Daca NU medicul/unitatea care a solicitat testarea ........................

    Indrumat la: DSP/Boli infectioase (incercuiti varianta aleasa)

                               MEDIC (semnatura si parafa) ....................

------------
    * FISA VA FI TRIMISA IN 24 ORE DE LA CONSEMNAREA REZULTATULUI POZITIV

________________________________________________________________________________

                   FISA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECTIE HIV/SIDA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea medicala | Judet | Data testarii |             _  | Data declararii |
| care a efectuat   |       | pozitive      | Test rapid |_| | la DSP*         |
| testul            |       |               |             _  |                 |
|                   |       | __/__/____    | ELISA      |_| | __/__/____      |
|___________________|_______|_______________|________________|_________________|

    NUME .......................... PRENUME ..................................
                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Data nasterii __/__/____ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
            _     _
    Sex: M |_| F |_|   Domiciliul declarat ....................................
                           _      _
    Testare la cerere: DA |_| NU |_|
    Daca NU medicul/unitatea care a solicitat testarea ........................

    Indrumat la: DSP/Boli infectioase (incercuiti varianta aleasa)

                               MEDIC (semnatura si parafa) ....................

------------
    * FISA VA FI TRIMISA IN 24 ORE DE LA CONSEMNAREA REZULTATULUI POZITIV

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                    FISA DE SUPRAVEGHERE PENTRU INFECTIA HIV/SIDA

                                                            _                _
                                                   Caz nou |_|  Actualizare |_|
________________________________________________________________________________
Unitatea care declara  Judet    Data completarii         Semnatura/parafa medic
cazul ...............           __/__/____               Boli infectioase
Unitatea care a emis   Judet    Data raportarii la DSP   Semnatura/parafa medic
suspiciunea .........           __/__/____               epidemiolog
________________________________________________________________________________

Nume ............... Prenume .................. D.N. __/__/__ CNP _____________
       _     _
SEX M |_| F |_|
Loc nastere ............ Cetatenie:           Etnie:           Profesie
                            _        _           _               _
Scolarizare (nr. clase): 0 |_| < 10 |_| 10 - 12 |_| studii sup. |_|
                         _                _                _          _
Stare civila: casatorit |_|  necasatorit |_|  parteneriat |_|  vaduv |_|
                        _
              divortat |_|
________________________________________________________________________________
                                           _     _   __________________________
Domiciliu: stabil:       /JUDET  Mediu: U |_| R |_| | DATE DESPRE MAMA         |
                                           _     _  | (pt. caz sub 13 ani)     |
           flotant:      /JUDET  Mediu: U |_| R |_| | Nume        Prenume      |
                                                    | Cetatenie   Etnie        |
 ___________________________________________        | Scolarizare (nr. clase): |
|                                 _      _  |       |    _         _           |
| Gravida la momentul diagn.: da |_| nu |_| |       | 0 |_|  < 10 |_|          |
| luna sarcinii .............               |       |          _       _       |
|                                           |       | 10 - 12 |_| sup |_|      |
|___________________________________________|       |__________________________|
________________________________________________________________________________

                                 STATUS CURENT

 ______________________________________________________________________________
|In viata|          _                                |                       _ |
|   _    | Decedat |_|                               | Pierdut din evidenta |_||
|  |_|   | Data deces __/__/__ Locul decesului ..... | Data __/__/__           |
|        |                            _      _     _ | Data ultimului control  |
|        | Deces asociat cu SIDA: DA |_| Nu |_| ? |_|| __/__/__                |
|________|___________________________________________|_________________________|
 ____________________________________________   _______________________________
|        DATE DESPRE DEPISTARE               | |     DIAGNOSTIC DE LABORATOR   |
| Data primei testari poz __/__/__           | | Data    Metoda    Rezultat    |
| Data confirmarii __/__/__                  | | _____________________________ |
| Data primei raportari __/__/__             | | _____________________________ |
| Data ultimei testari neg __/__/__          | | _____________________________ |
|____________________________________________| | _____________________________ |
|                          _               _ | | _____________________________ |
| Motivul testarii: expus |_| simptomatic |_|| | _____________________________ |
|            _             _         _       | | _____________________________ |
| screening |_| la cerere |_| altul |_|      | | _____________________________ |
|____________________________________________| |_______________________________|
 ______________________________________________________________________________
| DATE DESPRE NASTERE                  | CLASIFICARE               | Limfocite |
| (pt. caz sub 13 ani)                 | CLINICO-IMUNOLOGICA       | %         |
|                    _               _ |  _                        |           |
| Nascut: domiciliu |_| maternitate |_|| |_| Asimptomatic (gr. N)  | Limfocite |
| specificati maternitatea ........... | ........................  | nr.       |
| Luna gestatie ... A cata sarcina ... |  _                        |           |
|               _      _               | |_| Simptomatologie minora| CD4 %     |
| Gemelara: da |_| nu |_|              | (gr. A) specificat .......|           |
|                            _         |  _                        | CD4 nr.   |
| Nastere: pe cale naturala |_|        | |_| Simptomatologie       |           |
|            _           _             | moderata (gr. B)          |           |
| cezariana |_| forceps |_|            | specificat .............. |           |
|           _                      _   |  _                        |           |
| pelviana |_| travaliu prelungit |_|  | |_| Simptomatologie severa|           |
|                 _      _             | SIDA (gr. C)              |           |
| Resuscitat: da |_| nu |_|            | specificat .............. |           |
|                       _              |                           |           |
| Alimentat la san: da |_| timp        |                           |           |
|                   _              _   |                           |           |
| de ... luni   nu |_| nu se stie |_|  |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
 ______________________________________________________________________________
| FACTORI DE RISC TMF   |  FACTORI DE RISC SEXUALI |   ALTI FACTORI DE RISC    |
| (pt. caz sub 13 ani)  | ________________________ | __________________________|
|                       ||               |Da|Nu| ?|||                 |da|nu|?||
| Mama confirmata:      ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
|     _      _     _    ||Activitate     |  |  |  |||Sange si         |  |  | ||
| da |_| nu |_| ? |_|   ||sexuala        |  |  |  |||derivate         |  |  | ||
|             _         ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
| Daca nu/?: |_| testata||  Heterosexual |  |  |  ||| An si loc       |       ||
|     _      _          ||_______________|__|__|__|||_________________|_______||
| da |_| nu |_|         ||  Bisexual     |  |  |  |||Hemofilie        |  |  | ||
|                       ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
| Data __/__/__         ||  Homosexual   |  |  |  |||Dializat         |  |  | ||
| Rezultat ............ ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
|                       ||Contact sexual |  |  |  |||Droguri I.V.     |  |  | ||
| Momentul testarii:    ||cu partener:   |  |  |  |||_________________|__|__|_||
|                  _    ||_______________|__|__|__|||Tratam.          |  |  | ||
| Inainte sarcina |_|   ||  Hiv pozitiv  |  |  |  |||parenter.        |  |  | ||
|                     _ ||_______________|__|__|__|||multiple         |  |  | ||
| In timpul sarcinii |_|||  SIDA         |  |  |  |||_________________|__|__|_||
|             _         ||_______________|__|__|__|||Interv. chir./   |  |  | ||
| La nastere |_|        ||  Bisexual     |  |  |  |||alte manevre     |  |  | ||
|               _       ||_______________|__|__|__|||invazive         |  |  | ||
| Dupa nastere |_|      ||  Utilizator   |  |  |  |||_________________|__|__|_||
|                       ||  droguri IV   |  |  |  |||Insitutionalizat |  |  | ||
| Status mama:          ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
|           _           ||  Ocazionali   |  |  |  ||| Prima institutie|  |  | ||
| in viata |_|          ||_______________|__|__|__|||_________________|__|__|_||
|           _           ||  Multipli     |  |  |  |||Spitaliz.-       |  |  | ||
| decedata |_|          ||_______________|__|__|__|||multiple/prelung.|  |  | ||
|             _         ||  Prostituate  |  |  |  |||_________________|__|__|_||
| nu se stie |_|        ||_______________|__|__|__|||Trat.            |  |  | ||
|                       ||  Clienti      |  |  |  |||stomatologice    |  |  | ||
|                       ||  (prostitutie |  |  |  |||_________________|__|__|_||
|                       ||  masc.)       |  |  |  || Expus accidental:         |
|                       ||_______________|__|__|__|| sange __/__/__            |
|                       ||  In detentie  |  |  |  || lich. biol. __/__/__      |
|                       ||_______________|__|__|__||           _            _  |
|                       ||  Din alte tari|  |  |  || percutan |_|  mucoase |_| |
|                       ||  (precizati)  |  |  |  || Profilaxie ARV            |
|                       ||_______________|__|__|__||     _      _              |
|                       ||Abuzat sexual  |  |  |  || Da |_| Nu |_|             |
|                       ||_______________|__|__|__||
|_______________________|__________________________|___________________________|
        PROFILAXIE TMF             SEROLOGIE       ____________________________
 ____________________________  __________________ |        STATUS SOCIAL       |
|             |da|nu| ?|refuz||       |poz|neg| ?|| __________________________ |
|_____________|__|__|__|_____||_______|___|___|__|||                 |da|nu| ?||
| Inainte de  |  |  |  |     ||AgHBs  |   |   |  |||_________________|__|__|__||
| sarcina     |  |  |  |     ||_______|___|___|__||| In familia      |  |  |  ||
|_____________|__|__|__|_____||AntiVHC|   |   |  ||| biologica       |  |  |  ||
| In timpul   |  |  |  |     ||_______|___|___|__|||_________________|__|__|__||
| sarcinii    |  |  |  |     ||VDRL   |   |   |  ||| Adoptat         |  |  |  ||
|_____________|__|__|__|_____||_______|___|___|__|||_________________|__|__|__||
| Daca DA:    |              |                    || Centru plasament|  |  |  ||
| saptamana   |              |                    ||_________________|__|__|__||
|_____________|______________|                    || Spital          |  |  |  ||
| In timpul   |  |  |  |     |                    ||_________________|__|__|__||
| travaliului |  |  |  |     |                    || Casa familiala  |  |  |  ||
|_____________|__|__|__|_____|                    ||_________________|__|__|__||
| Dupa nastere|  |  |  |     |                    || Plasament       |  |  |  ||
| (COPIL)     |  |  |  |     |                    || familial        |  |  |  ||
|_____________|__|__|__|_____|                    ||_________________|__|__|__||
                                                  || Vagabondaj      |  |  |  ||
                                                  ||_________________|__|__|__||
                                                  |____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                             _       _     _  |
| DATE DESPRE FAMILIE: Sot/sotie ....................... Poz |_| neg |_| ? |_| |
|                                                             _       _     _  |
| Alta persoana ........................................ poz |_| neg |_| ? |_| |
|                                                             _       _     _  |
| Copii: nume .............................. DN __/__/__ Poz |_| neg |_| ? |_| |
|                                                             _       _     _  |
|        nume .............................. DN __/__/__ poz |_| neg |_| ? |_| |
|______________________________________________________________________________|
| COMENTARII _________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________|
                                 ______________________________________________
  pag. 2 - caz sub 13 ani       |          1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|decedat|
 _______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Data consultului              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Varsta la data consultului    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Tratament antiretroviral      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Raportat DSP                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                        Dg.    |
                                 Antecedente                            deces  |
                                 Data                                   CL A.P |
 ______________________________________________________________________________|
| Asimptomatic                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Infectie HIV ac               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| (Sdr. Retroviral ac.)         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Limfadenopatie                |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Hepatomegalie                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Splenomegalie                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Dermatita                     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Parotidita HIV                |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Infectii resp. rec/persist.,  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| otita                         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Alte                          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Anemie (< 8 g/dl)             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Neutropenie (< 1000/mmc)      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Trombocitopenie (< 100.000)   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Meningita, pn, sepsis epis.   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Pneumonie bact. Rec fara conf |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| bact                          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Candidoza orofaringiana       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| (> 2 luni)                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Cardiomiopatie                |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Infectie CMV (varsta < 1 luna)|    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Diaree cr/rec                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Hepatita HIV                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Stomatita, br, pn, esof. HSV  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| (v < 1 luna)                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Herpes zoster                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Nefropatie HIV                |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Nocardioza                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Febra persistenta > 1 luna    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Toxoplasmoza (v < 1 luna)     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Varicela diseminata/          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| complicata                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Hipotrofie staturo-ponderala  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Mycob. tub. pulm.             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Pn. limfoida interstitiala    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Alte                          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Inf. bact. mult/rec (2 ani)   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Candidoza pulmonara, br., tr  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Candidoza esofagiana          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Coccidioidomicoza diseminata  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Cryptococoza extrapulm.       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Criptosp./Isosp. cu           |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| diaree > 1 luna               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Boala CMV (v > 1 luna)        |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Retinita CMV (v > 1 luna)     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Encefalopatie HIV             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Ulcer, br, pn, esof cu HSV    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| (v > 1 luna)                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Histoplasmoza diseminata      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Leucoencefalopatie multif.    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| prog.                         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Limfom Pr. cerebral           |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Limfom Burkitt, im-bl, alte   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Sepsis cu Salmonella (rec)    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Mycob. tuber. dis/extrap.     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Mycob avium, kansasii         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Mycob dis (alte specii)       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Pn. Cu Pneumocistis Carinii   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Toxo. cerebrala (v > 1 luna)  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Sarcom Kaposi                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Emaciere HIV (Wasting sdr.)   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Alte                          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Limfocite                     | Val. abs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|                               | %         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Limfocite CD4+                | Val. abs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|                               | %         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|                               | Metoda    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| Nr. copii ARN                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|_______________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|


  pag. 3 - caz >/= 13 ani                  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10|decedat|
 ______________________________________________________________________|_______|
|  | Data consultului           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Varsta la data consultului |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Tratament antiretroviral   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Raportat DSP               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                       |Dg.    |
                                 Antecedente                           |deces  |
                                 Data                                  |CL A.P |
 ______________________________________________________________________|_______|
| 1| Asimptomatic               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 2| Infectie HIV ac            |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | (Sdr. Retroviral ac.)      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 3| Limfadenopatie             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 4| Alte                       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 5| Angiomatoza bacilara       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 6| Manifestari cutanate       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 7| Candidoza orofaringiana    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | persistenta                |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 8| Candidoza vulvo-vag.       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | persist                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 9| Displazie/carcinom         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | cervical situ              |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|10| Febra > 1 luna             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|11| Diaree > 1 luna            |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|12| Leucoplakie paroasa        |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|13| Herpes zoster              |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|14| Purpura trombocit. Idiop.  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|15| Listerioza                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|16| Pneumonie bact. episodica  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|17| Boli inflamatorii pelvine  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|18| Neuropatie periferica,     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | manif. musc, art.          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|19| Alte                       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|20| Candidoza pulmonara,       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | br., tr                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|21| Candidoza esofagiana       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|22| Cancer cervical invaziv    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|23| Coccidioidomicoza          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | diseminata                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|24| Cryptococoza extrapulm.    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|25| Criptosp./Isosp.           |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | (diaree > 1 luna)          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|26| Boala CMV (exceptie ficat, |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | spl., gg.)                 |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|27| Retinita CMV (cu orbire)   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|28| Encefalopatie HIV          |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|29| Herpes S. ulcer cr., br.,  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | pn, esof.                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|30| Histoplasmoza dis./extrap. |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|31| Limfom Burkitt im-bl,      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | cerebral                   |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|32| Leucoencefalopatie         |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | multifoc. progr.           |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|33| Emaciere HIV               |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | (Wasting syndr.)           |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|34| Mycob avium, kansasii      |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | (dis/extra p.)             |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|35| Mycob. tuberculosis        |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|36| Pn. cu Pneumocystis        |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  | carinii                    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|37| Pneum. bact. rec (1 an)    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|38| Sarcom Kaposi              |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|39| Toxoplasmoza cerebrala     |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|40| Sepsis rec. cu Salmonella  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|41| Alte                       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|____|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Limfocite                  | Val. abs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  |                            | %         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Limfocite CD4+             | Val. abs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  |                            | %         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  |                            | Metoda    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|  | Nr. copii ARN              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|__|____________________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1611/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1611 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1611/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu