Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1560 din 19 decembrie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 8 ianuarie 2009In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.355/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 10 noiembrie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

                                                                                                                                                                                                              - mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program actualizat

2008

Influenţe de

rectificare

Program rectificat

2008

0

1

2

3=1+2

VENITURI TOTAL

57.743,00

-3.458,00

54.285,00

VENITURI PROPRII

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

VENITURI CURENTE

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

VENITURI NEFISCALE

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

33.10

Venituri din prestări servicii

10.160,00

10.160,00

08

Venituri din prestări servicii

4.500,00

4.500,00

17

Venituri din org.cursuri calific.şi conversie profesionala

specializare şi perfecţionare

4.914,00

4.914,00

50

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

746.00

746,00

39.10

VENITURI DIN CAPITAL

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale instituţiilor publice

3.320,00

-1.000,00

2.320.00

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

44.263,00

-2.458,00

41.805,00

I. CHELTUIELI, din care:

57.743,00

-3.458,00

54.285,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.560,00

24.560,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.060,00

10.060,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

7.569,00

7.569,00

Venituri proprii

3.389,00

3.389,00

Alocaţii de ia buget de stat

4.180,00

4.180,00

01

Salarii de bază

3.250,00

-15,00

3.235,00

Venituri proprii

1.283,00

-10,00

1.273,00

Alocaţii de la buget de stat

1.967,00

-5,00

1.962,00

03

Indemnizaţie de conducere

160,00

160,00

Venituri proprii

65,00

-10,00

55,00

Alocaţii de la buget de stat

95,00

10,00

105,00

04

Spor de vechime

1.030,00

13,00

1.043,00

Venituri proprii

473,00

473,00

Alocaţii de la buget de stat

557,00

13,00

570,00

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

295.00

-2,00

293.00

Venituri proprii

130,00

68,00

198,00

Alocaţii de la buget de stat

165,00

-70,00

95,00

06

Alte sporuri

2.029,00

13,00

2.042,00

Venituri proprii

973,00

-40,00

933,00

Alocaţii de la buget de stat

1.056,00

53,00

1.109,00

07

Ore suplimentare

90,00

-8,00

82,00

Venituri proprii

29,00

-1,00

28.00

Alocaţii de la buget de stat

61,00

-7,00

54,00

08

Fond de premii

400,00

400,00

Venituri proprii

218,00

218,00

Alocaţii de la buget de stat

182,00

182,00

12

Indemnizaţii plăţile unor persoane din afara unităţii

170,00

170,00

Venituri proprii

84.00

1,00

85,00

Alocaţii de la buget de stat

86,00

-1,00

85,00

13

Indemnizaţii de delegare

75,00

75,00

Venituri proprii

75,00

75,00

Alocaţii de la buget de stat

30

Alte drepturi salariale în bani

70,00

-1,00

69.00

Venituri proprii

59,00

-8,00

51,00

Alocaţii de la buget de stat

11,00

7,00

18,00

10.03

Contribuţii

2.491,00

2.491,00

Venituri proprii

1.178,00

1.178,00

Alocaţii de la buget de stat

1.313,00

1.313,00

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.802,00

11,00

1.813,00

Venituri proprii

819,00

819,00

Alocaţii de la buget de stat

983,00

11,00

994.00

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

104.00

104,00

Venituri proprii

72,00

72,00

Alocaţii de la buget de stat

32,00

32,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                                                                                                              - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program actualizat

2008

Influenţe de

rectificare

Program rectificat

2008

0

1

2

3=1+2

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

423,00

423,00

Venituri proprii

199,00

199.00

Alocaţii de la buget de stat

224.00

224.00

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca

71,00

-1,00

70,00

Venituri proprii

43,00

43,00

Alocaţii de la buget de stat

28,00

-1,00

27,00

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

76,00

-10.00

66,00

Venituri proprii

37,00

37,00

Alocaţii de la buget de stat

39,00

-10,00

29,00

07

Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

15,00

15.00

Venituri proprii

8,00

8,00

Alocaţii de la buget de stat

7,00

7,00

20

Titlul II. BUNURI Şl SERVICII

14.500,00

14.500,00

Venituri proprii

5.593,00

5.593,00

Alocaţii de la buget de stat

8.907,00

8.907,00

20 01

Bunuri şi servicii

7.428,00

124,00

7.552,00

Venituri proprii

2.804,00

-328,00

2.476,00

Alocaţii de la buget de stat

4,624,00

452,00

5.076,00

01

Furnituri de birou

152,00

1,00

153,00

Venituri proprii

67,00

67,00

Alocaţii de la buget de stat

85,00

1,00

86,00

02

Materiale pentru curăţenie

76,00

46,00

122,00

Venituri proprii

32,00

42,00

74,00

Alocaţii de la buget de stat

44,00

4,00

48,00

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

259,00

-17,00

242,00

Venituri proprii

129,00

129,00

Alocaţii de la buget de stat

130.00

-17.00

113,00

04

Apă, canal şi salubritate

150,00

-38.00

112,00

Venituri proprii

70,00

-20,00

50.00

Alocaţii de la buget de stat

80,00

-18,00

62.00

05

Carburanţi şi lubrifianţi

3.072,00

163,00

3.235,00

Venituri proprii

772,00

-150,00

622,00

Alocaţii de la buget de stat

2.300,00

313,00

2.613,00

06

Piese de schimb

2.100,00

87,00

2.187,00

Venituri proprii

800,00

-200,00

600,00

Alocaţii de la buget de stat

1.300,00

287,00

1.587,00

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

138,00

-6,00

132,00

Venituri proprii

68,00

68.00

Alocaţii de la buget de stat

70,00

-6,00

64,00

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.045,00

1.045,00

Venituri proprii

705,00

705.00

Alocaţii de la buget de stat

340,00

340,00

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

436,00

-112,00

324,00

Venituri proprii

161,00

161,00

Alocaţii de la buget de stat

275,00

-112.00

163.00

20.02

Reparaţii curente

1.283,00

439,00

1.722.00

Venituri proprii

204,00

350,00

554,00

Alocaţii de la buget de stat

1.079,00

89,00

1.168,00

20 03

Hrana

428,00

-64,00

364,00

Venituri proprii

Alocaţii de la buget de stat

428,00

-64,00

364,00

01

Hrană pentru oameni

428,00

-64,00

364,00

Venituri proprii

Alocaţii de la buget de stat

428,00

-64,00

364,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

23,00

23,00

Venituri proprii

23,00

23,00

Alocaţii de la buget de stat

01

Medicamente

23,00

23,00

Venituri proprii

23,00

23,00

Alocaţii de la buget de stat

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

329,00

-21,00

308,00

Venituri proprii

140,00

140,00

Alocaţii de la buget de stat

189,00

-21,00

168,00

01

Uniforme şi echipament

93,00

3,00

96,00

Venituri proprii

54,00

54.00

Alocaţii de la buget de stat

39.00

3,00

42,00

                                                                                                                                                                                                              - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program actualizat

2008

Influenţe de

rectificare

Program rectificat

2008

0

1

2

3=1+2

03

Lenjerie

14,00

14,00

Venituri proprii

Alocatii de la buget de stat

14,00

14.00

30

Alte obiecte de inventar

222,00

-24,00

198,00

Venituri proprii

86,00

86,00

Alocaţii de la buget de stat

136,00

-24,00

112.00

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

129,00

129,00

Venituri proprii

129,00

129,00

Alocaţii de la buget de stat

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

43.00

43,00

Venituri proprii

43,00

43,00

Alocaţii de la buget de stat

02

Deplasări în străinătate

86,00

86,00

Venituri proprii

86,00

86,00

Alocaţii de la buget de stat

20.11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

35,00

35,00

Venituri proprii

35,00

35,00

Alocaţii de la buget de stat

20.12

Consultanţă şi expertiză

115,00

115,00

Venituri proprii

115,00

115,00

Alocaţii de la buget de stat

20.13

Pregătire profesionala

10,00

10,00

Venituri proprii

10,00

10,00

Alocaţii de la buget de stat

20.14

Protecţia muncii

11,00

11,00

Venituri proprii

11,00

11,00

Alocaţii de la buget de stat

20.30

Alte cheltuieli

4.709,00

-478,00

4.231,00

Venituri proprii

2.122,00

-22,00

2.100,00

Alocaţii de la buget de stat

2.587,00

-456,00

2.131,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.183,00

-3.458,00

29.725,00

Venituri proprii

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

Alocaţii de la buget de stat

29.863,00

-2.458,00

27.405,00

71

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

33.183,00

-3.458,00

29.725,00

Venituri proprii

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

Alocaţii de ia buget de stat

29.863,00

-2.458,00

27.405,00

71.01

Active fixe

27.026,00

-2.475,00

24.551,00

Venituri proprii

2.360,00

-1.000,00

1.360,00

Alocaţii de la buget de stat

24.666,00

-1.475,00

23.191,00

01

Construcţii

6.471,00

6.471,00

Venituri proprii

Alocaţii de la buget de stat

6.471,00

6.471,00

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

19.375,00

-2.475.00

17.400,00

Venituri proprii

1.680,00

-1.000,00

680,00

Alocaţii de la buget de stat

18.195,00

-1.475,00

16.720,00

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

680,00

680,00

Venituri proprii

680,00

680,00

Alocaţii de la buget de stat

71.03

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

6.157,00

-983,00

5.174,00

Venituri proprii

960,00

960,00

Alocaţii de la buget de stat

5.197,00

-983,00

4.214.00

Deficit de acoperit din alocaţie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008:

1)Numar mediu de personal: 120 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.989 iei(RON)/salariat;

3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 200 mii lei), suma destinata membrilor consiliului de conducere (170 mii lei), precum si indemnizaţiile pentru delegări (suma de 75 mii lei).

4) Cistigul mediu brut lunar este influenţat de art 10 01.06 "Alte drepturi" in suma de 2.029 mii lei care provine din :

-  indemnizaţie orara de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practica in zbor

- indemnizaţie de instruire sintetica pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/ora

- indemnizaţie de exploatare, suma de 10 lei/ora de funcţionare pentru fiecare tip de aeronava, 500 lei pentru fiecare verificare tehnica de certificare si repunere in serviciu a aeronavelor

5) Menţionam ca de aceste indemnizaţii beneficiază un număr de 33 salariaţi (piloţi instructori si personal tehnic) si ca sunt prevăzute a se plaţi conform CCM inregistrat la Direcţia de munca si protecţie sociala sub nr.2326/14.05.2007.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1560/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1560 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu