Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.156 din 27.08.2020

pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 01 septembrie 2020SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) şi c), art. 1021 alin. (8), art. 160 alin. (2) şi ale art. 162 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Producătorii, operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie a gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuţii închise, operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru lucrări de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi persoanele fizice/juridice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul ANRE urmăresc respectarea acestora. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012, se abrogă. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăANEXĂPROCEDURĂ privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Scopul şi domeniul de aplicare Articolul 1
(1) Prezenta procedură are drept scop stabilirea etapelor necesare punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), precum şi a modificării acesteia.
(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt:a)proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; b)verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; c)execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; d)recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; e)punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
Articolul 2Activităţile de proiectare, execuţie, recepţie tehnică şi punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018. Articolul 3
(1) Prezenta procedură se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1).
(2) Prezenta procedură nu se aplică:a)instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale cu presiuni mai mari de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p > 10 . 105 Pa (10 bari); b)instalaţiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate; c)instalaţiilor de utilizare a biogazului.
Articolul 4
(1) Prezenta procedură se aplică de producătorii de gaze naturale, operatorul de transport şi de sistem sau de operatorii de distribuţie a gazelor naturale în relaţiile cu:a)persoanele fizice/juridice viitoare proprietare ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sau mandatarul acestora; b)operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.
(2) Prezenta procedură se aplică de operatorii sistemelor de distribuţie închise în relaţiile cu:a)persoanele fizice/juridice viitoare proprietare ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, care se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuţie închis la momentul racordării sau mandatarul acestora; b)operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.
(3) Prezenta procedură nu se aplică de:a)persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; b)operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale; c)operatorul terminalului GNL.
(4) Persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu un debit nominal de maximum 3 m3/h, au obligaţia să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 „Condiţii-cadru de valabilitate aferente autorizaţiei acordate persoanelor fizice autorizate" la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 2-aTermeni, expresii şi abrevieri Articolul 5Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în prezenta procedură se definesc după cum urmează: a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)beneficiar - persoana fizică/juridică viitoare proprietară sau proprietară a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1); c)buşonare - operaţiunea de punere în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prin montarea unor fitinguri speciale (dopuri) la capetele instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, acolo unde nu există aparate consumatoare de combustibili gazoşi; d)condiţii de siguranţă - condiţiile tehnice de funcţionare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale la parametrii tehnici stabiliţi prin proiectul tehnic; e)domeniul gazelor naturale - ansamblul compus din sectorul gazelor naturale şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; f)executant - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora; g)GNL - gaze naturale lichefiate; h)Ig - domeniul de atestare a verificatorilor de proiecte pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; i)instalaţie de utilizare a gazelor naturale - instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari); j)instalaţie de racordare - ansamblul compus din racord şi staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare sau, după caz, robinetul de branşament; k)ministerul de resort - ministerul care atestă verificatorii de proiecte pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; l)Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018; m)OD - operatorul de distribuţie a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuţie închis; n)OE - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; o)OTS - operatorul de transport şi de sistem; p)p - presiunea gazelor naturale; [Pa] sau [bar]; q)P - producătorul de gaze naturale; r)proiect tehnic - documentaţia tehnică/proiectul tehnic realizată/realizat conform prevederilor Normelor tehnice, necesară/necesar execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; s)proiectant - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora; t)verificator de proiecte - verificatorul de proiecte atestat de ministerul de resort pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale. Articolul 6Termenii utilizaţi în prezenta procedură şi care nu sunt prevăzuţi la art. 5 sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.
Capitolul IIEtapele necesare execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Secţiunea 1Proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 7
(1) Proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează, la cererea beneficiarului, de proiectant.
(2) Beneficiarul încheie un contract de prestări servicii cu proiectantul prevăzut la alin. (1).
(3) Contractul de prestări servicii prevăzut la alin. (2) cuprinde cel puţin criteriile minime obligatorii din anexa nr. 1.
(4) Proiectantul prevăzut la alin. (1) este operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în funcţie de regimul de presiune al acesteia, respectiv:a)pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, şi anume la presiuni egale sau mai mici de 6 . 105 Pa (6 bari), respectiv p ≤ 6 . 105 Pa (6 bari), se realizează de OE care deţine tipul de autorizaţie PDIB; b)pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, şi anume la presiuni cuprinse între 6 . 105 Pa (6 bari) şi 10 . 105 Pa (10 bari) inclusiv, respectiv 6 . 105 Pa (6 bari) < p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), se realizează de OE care deţine tipul de autorizaţie PT.
Articolul 8
(1) Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează în baza prevederilor Normelor tehnice.
(2) La dimensionarea părţilor de instalaţie de utilizare comună a gazelor naturale care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de clădire şi/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se ia în considerare debitul de calcul necesar alimentării cu gaze naturale a tuturor apartamentelor.
(3) La stabilirea traseelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează:a)pe domeniul public; b)pe alte proprietăţi decât cele ale beneficiarului sau ale condominiilor.
Articolul 9
(1) Anterior încheierii contractului prevăzut la art. 7 alin. (2), proiectantul solicită beneficiarului următoarele:a)prezentarea copiei avizului tehnic de racordare eliberat de P/OTS/OD sau a notificării eliberate de OD prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare; avizul tehnic de racordare sau notificarea sunt obţinute de beneficiar sau de mandatarul acestuia; b)prezentarea acordului/acordurilor investitorului/investitorilor instalaţiei de utilizare comună a gazelor naturale, prevăzut(e) la art. 10 alin. (1), sau acordul privind despăgubirea, prevăzut la art. 10 alin. (2); c)copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare, în situaţia în care beneficiarul le deţine, sau o declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior în instalaţia de utilizare a gazelor naturale a beneficiarului; d)declaraţia de performanţă/declaraţia de conformitate nr. ... din data de .......... a detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze naturale în situaţia în care este/sunt achiziţionat/ achiziţionate de beneficiar.
(2) La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 7 alin. (2) proiectantul are obligaţia de a notifica, în scris, beneficiarului obligativitatea respectării de către acesta a condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 128 alin. (1) din Normele tehnice.
(3) Beneficiarul lucrării are obligaţia să se asigure că sunt obţinute toate acordurile, avizele şi/sau autorizaţiile emise de organismele abilitate necesare proiectării şi executării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente unui imobil situat într-o zonă protejată sau unui imobil din categoria monumentelor istorice.
Articolul 10
(1) În situaţia separării măsurării gazelor naturale la un apartament aflat într-un condominiu în care există o instalaţie de utilizare comună a gazelor naturale, pe casa scării, care deserveşte unul sau mai multe apartamente, ce sunt contorizate individual, beneficiarul are obligaţia să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorului/investitorilor acestei instalaţii de utilizare comună.
(2) În situaţia în care unul sau mai mulţi investitori nu dă/dau curs punerii la dispoziţia beneficiarului a acordului/acordurilor prevăzut/prevăzute la alin. (1), beneficiarul are obligaţia să prezinte proiectantului acordul privind despăgubirea investitorului/investitorilor, printr-un act autentic, pentru partea ce îi revine din investiţia făcută.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), modul de defalcare a cheltuielilor şi de atribuire a cotelor-părţi către investitor/investitori se stabileşte pe cale amiabilă sau apelând la instanţa judecătorească competentă.
(4) Suma cerută de investitorul iniţial al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale nu poate fi mai mare decât suma achitată de acesta la momentul execuţiei, raportată la cursul euro.
Secţiunea a 2-aVerificarea proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 11
(1) Proiectantul are obligaţia de a preda beneficiarului proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale avizat de un verificator de proiecte.
(2) Obligaţia proiectantului de realizare a proiectului tehnic se consideră a fi îndeplinită în momentul în care acesta este declarat conform de verificatorul de proiecte prevăzut la alin. (1).
(3) Proiectul tehnic declarat conform este însoţit de referatul de verificare asumat de către verificatorul prevăzut la alin. (1).
(4) Verificatorul de proiecte prevăzut la alin. (1) deţine tipul de atestat Ig.
Articolul 12
(1) Tariful aferent verificării proiectului tehnic este inclus în valoarea contractului menţionat la art. 7 alin. (2), proiectantul neavând dreptul de a percepe beneficiarului un tarif suplimentar.
(2) Proiectul tehnic prevăzut la art. 11 alin. (3) se întocmeşte în 3 exemplare, respectiv:a)1 (un) exemplar pentru proiectant; b)2 (două) exemplare pentru beneficiar.
(3) Beneficiarul poate să îşi aleagă verificatorul de proiecte atestat Ig pentru verificarea proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
Secţiunea a 3-aExecuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 13
(1) Pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, beneficiarul are obligaţia să se adreseze unui executant.
(2) Executantul are obligaţia punerii în practică a proiectului tehnic prevăzut la art. 11 alin. (3) numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul.
(3) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (2) conţine cel puţin criteriile minime obligatorii din anexa nr. 2.
(4) Executantul prevăzut la alin. (1) este operator economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în funcţie de regimul de presiune al acesteia, respectiv:a)pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, şi anume la presiuni egale sau mai mici de 6 . 105 Pa (6 bari), respectiv p ≤ 6 . 105 Pa (6 bari), se realizează de OE care deţine tipul de autorizaţie EDIB; b)pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, şi anume la presiuni cuprinse între 6 . 105 Pa (6 bari) şi 10 . 105 Pa (10 bari) inclusiv, respectiv 6 . 105 Pa (6 bari) < p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), se realizează de OE care deţine tipul de autorizaţie ET.
Articolul 14La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 13 alin. (2) beneficiarul pune la dispoziţia executantului cele 2 (două) exemplare ale proiectului tehnic prevăzut la art. 11 alin. (3). Articolul 15
(1) Executantul are obligaţia desemnării responsabilului tehnic cu execuţia.
(2) Responsabilul tehnic cu execuţia, prevăzut la alin. (1), are obligaţia de a coordona execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale conform cerinţelor proiectului tehnic şi cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate, precizate în acesta.
(3) Responsabilul tehnic cu execuţia, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, să deţină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie EGIU sau EGT, în funcţie de regimul de presiune al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.
(4) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a semna planşele desenate, precum şi procesele-verbale aferente execuţiei lucrării.
Articolul 16
(1) Executantul anexează la proiectul tehnic prevăzut la art. 14 copiile proceselor-verbale prevăzute la art. 21 lit. a) şi c), precum şi la art. 27 alin. (1).
(2) Proiectul tehnic, completat conform prevederilor alin. (1), se păstrează:a)1 (un) exemplar de executant; b)1 (un) exemplar de beneficiar.
Secţiunea a 4-aProiectarea, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a modificării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în cadrul platformelor industriale Articolul 17
(1) Proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în cazul modificărilor de natură tehnică a acesteia, când debitul de gaze naturale instalat nu depăşeşte capacitatea regulatorului sau a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, se realizează în baza notificării emise de OD sau a unui document emis de P/OTS prin care se justifică acest fapt.
(2) Proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în cazul modificărilor de natură tehnică a acesteia, când debitul de gaze naturale instalat nu depăşeşte capacitatea regulatorului sau a echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale, se realizează astfel:a)proiectul tehnic se întocmeşte conform prevederilor Normelor tehnice şi priveşte doar zona afectată de lucrări; proiectantul prezintă în proiectul tehnic tronsoanele secundare ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, cu referire la debitul total instalat; b)schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. a); c)proiectul tehnic prevăzut la lit. a) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant; d)executantul întocmeşte procesul-verbal de recepţie tehnică prevăzut la art. 21 lit. c) pentru modificarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale efectuată; probele de rezistenţă şi etanşeitate se pot realiza pentru partea de instalaţie de utilizare a gazelor naturale modificată doar în situaţia în care există această posibilitate şi este prevăzută în proiectul tehnic; probele de rezistenţă şi etanşeitate se realizează conform prevederilor Normelor tehnice.
Articolul 18Proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în cazul modificărilor de natură tehnică ale acesteia, când debitul de gaze naturale instalat depăşeşte capacitatea regulatorului sau a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, se realizează astfel: a)se solicită de la P/OTS/OD, de către clientul final sau de mandatarul acestuia, avizul tehnic de racordare la obiectivul/ sistemul din sectorul gazelor naturale care deserveşte zona în care este amplasat locul de consum; b)prin proiectul tehnic aferent instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se asigură că întreaga instalaţie funcţionează în parametri tehnici şi în condiţii de siguranţă; proiectantul, prin proiectul tehnic, ţinând cont de prevederile Normelor tehnice, stabileşte modul de reprezentare şi calculul de dimensionare/ verificare a instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, tipul şi materialele necesare execuţiei modificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, detaliile şi condiţiile de execuţie, verificarea condiţiilor de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc.; c)schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. b); d)proiectul tehnic prevăzut la lit. b) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant; e)executantul întocmeşte procesul-verbal de recepţie tehnică prevăzut la art. 21 lit. c) pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale din proiectul tehnic; probele de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor Normelor tehnice. Articolul 19
(1) Executantul solicită P/OTS/OD punerea în funcţiune atât a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, cât şi a modificărilor acesteia, prevăzută la art. 17 sau 18.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 17 sau 18 executantul are următoarele obligaţii:a)solicită la P/OTS/OD punerea în funcţiune a modificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, fără sau cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; b)predă beneficiarului Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 7, concomitent cu predarea procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
Secţiunea a 5-aProiectarea, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a modificării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale Articolul 20
(1) În situaţia în care se realizează o modificare a instalaţiei de utilizare existente a gazelor naturale sau o înlocuire a unui tronson din instalaţia de utilizare a gazelor naturale, în condiţiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în avizul tehnic de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează astfel: a)proiectantul realizează proiectul tehnic conform prevederilor art. 15 din Normele tehnice; b)proiectul tehnic prevăzut la lit. a) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant; c)executantul realizează probele de rezistenţă şi etanşeitate, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, respectiv întocmeşte procesul-verbal de recepţie tehnică prevăzut la art. 21 lit. c); d)executantul solicită la P/OTS/OD punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.
(2) În situaţia în care se realizează o modificare a instalaţiei de utilizare existente a gazelor naturale în condiţiile nerespectării debitelor de gaze naturale prevăzute în avizul tehnic de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează astfel:a)proiectantul solicită beneficiarului noul aviz tehnic de racordare eliberat de P/OTS/OD; b)proiectantul realizează proiectul tehnic conform prevederilor art. 15 din Normele tehnice; c)proiectul tehnic prevăzut la lit. b) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant; d)executantul realizează probele de rezistenţă şi etanşeitate, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, respectiv întocmeşte procesul-verbal de recepţie tehnică prevăzut la art. 21 lit. c); e)executantul solicită la P/OTS/OD punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu sau fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, după caz.
Secţiunea a 6-aRecepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 21Pe parcursul lucrărilor de execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, executantul are obligaţia: a)de a întocmi procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare a gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele montate subteran; b)de a realiza probele de rezistenţă şi etanşeitate ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor Normelor tehnice; c)de a întocmi procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 22
(1) În situaţia în care este necesară cuplarea unei instalaţii de utilizare noi a gazelor naturale într-o instalaţie de utilizare existentă a gazelor naturale, executantul are obligaţia de a notifica P/OTS/OD în acest sens.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OD respectă prevederile art. 18 alin. (3) din Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS respectă prevederile art. 42 din Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015, cu privire la întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.
(4) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde:a)adresa locului de consum care este deservit de instalaţia de utilizate nouă; b)ora de începere şi ora de finalizare a cuplării, respectiv durata întreruperii planificate în alimentarea cu gaze naturale.
Secţiunea a 7-aPunerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 23Executantul are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, să solicite în scris P/OTS/OD sau prin canalele lor electronice, puse la dispoziţia OE, programarea în vederea punerii în funcţiune a acesteia, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 24
(1) Concomitent cu transmiterea programării prevăzute la art. 23, executantul pune la dispoziţia P/OTS/OD copii conforme cu originalul ale următoarelor documente:a)procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi procesul-verbal de lucrări ascunse, dacă este cazul; b)schema izometrică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; aceasta se transmite doar în situaţia solicitării programării la OD; c)documentul emis de un furnizor de gaze naturale prin care se atestă existenţa unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum, încheiat de beneficiar; acest document se transmite doar pentru situaţia prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a); d)dovada achitării tarifului aferent punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(2) Executantul transmite la P/OTS/OD, prin poşta electronică sau prin canalele electronice puse la dispoziţie de aceştia, documentele prevăzute la alin. (1) şi primeşte în termen de două zile lucrătoare numărul de înregistrare aferent.
(3) Solicitarea prevăzută la art. 23 este completă în momentul în care au fost depuse la P/OTS/OD toate documentele prevăzute la alin. (1) şi a fost înregistrată în evidenţele contabile ale fiecăruia plata tarifului aferent.
(4) P/OTS/OD are dreptul să dezvolte şi alte canale electronice în vederea primirii documentelor prevăzute la alin. (1).
(5) P/OTS/OD are obligaţia primirii tuturor înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.
Articolul 25
(1) De la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3), OD, prin personalul propriu, are obligaţia de a efectua punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, după cum urmează:a)în situaţia montării echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum:

(i) în termen de 5 zile lucrătoare, pentru debitele de gaze naturale aprobate mai mici de 250 m3/h;
(ii) în termen de 10 zile lucrătoare, pentru debitele de gaze naturale aprobate mai mari de 250 m3/h;

b)în situaţia existenţei echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale la locul de consum - în termen de 5 zile lucrătoare.
(2) P/OTS are obligaţia de a efectua punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3).
(3) P/OTS/OD are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în următoarele situaţii:a)nu a fost achitat tariful perceput de P/OTS/OD pentru această operaţie; b)dacă se constată existenţa unei neconformităţi, respectiv:

(i) depăşirea debitului de gaze naturale aprobat prin avizul tehnic de racordare sau cel precizat în notificarea emisă de OD, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a);
(ii) depăşirea debitului de gaze naturale măsurat de echipamentul/sistemul de măsurare;
(iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de recepţie tehnică şi/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz;
(iv) proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale a fost efectuată de operatori economici neautorizaţi de ANRE sau de operatori economici autorizaţi ANRE pentru orice tip de autorizaţie, cu excepţia PDIB/PT sau EDIB/ET;
(v) absenţa documentului prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. c), în situaţia în care punerea în funcţiune se realizează cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare etc.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), P/OTS/OD are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 24 alin. (3), executantului şi beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(5) Termenul prevăzut la alin. (1) şi (2) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalaţia de racordare nu a fost recepţionată şi pusă în funcţiune, P/OTS/OD având următoarele obligaţii:a)să notifice, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor la art. 24 alin. (3), executantul cu privire la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare; b)să programeze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în maximum 3 zile de la:

(i) punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
(ii) data achitării tarifului aferent către P/OTS/OD, în situaţia în care solicitarea de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale a fost depusă anterior punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(6) În situaţia refuzului punerii în funcţiune prevăzut la alin. (4), executantul are obligaţia să depună o nouă solicitare completă în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(7) În situaţia refuzului punerii în funcţiune prevăzut la alin. (4), tariful de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale nu se returnează de P/OTS/OD.
Articolul 26
(1) Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale poate fi:a)cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; b)fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.
(2) La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. a), P/OTS/OD efectuează următoarele operaţii:a)montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; b)verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; c)sigilarea racordurilor olandeze/flanşelor echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale; d)verificarea existenţei dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi; e)verificarea existenţei a cel puţin un aparat de combustibili gazoşi cuplat în instalaţia de utilizare a gazelor naturale; f)predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.
(3) La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) se efectuează operaţia prevăzută la alin. (2) lit. f), respectiv se predă beneficiarului 1 (un) exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.
(4) La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută la alin. (1), executantul efectuează următoarele operaţii:a)refularea aerului din instalaţia de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice; b)verificarea etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă; c)verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debitul maxim şi minim de gaze naturale; d)verificarea existenţei documentelor din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activităţi de coşerit, respectiv personal calificat în curăţarea coşurilor de fum, după caz; e)verificarea modului în care se realizează evacuarea gazelor de ardere; f)montarea dopurilor la ramificaţiile instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi; g)instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(5) În situaţia în care detectorul/detectoarele automat/automate de gaze naturale nu deţine/deţin declaraţia de performanţă prevăzută la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii sau declaraţia de conformitate prevăzută la art. 10 alin. (1) sau la art. 14 alin. (1) din acelaşi act normativ, acesta/acestea nu se montează în instalaţia de utilizare a gazelor naturale.
Articolul 27
(1) La data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, P/OTS/OD, împreună cu executantul şi cu beneficiarul, întocmesc procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6:a)la adresa locului de consum, în situaţia prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a); b)la sediul P/OTS/OD, în situaţia prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. b).
(2) La data prevăzută la alin. (1) executantul pune la dispoziţia P/OTS/OD originalele documentelor prevăzute la art. 24 alin. (1).
Articolul 28
(1) Procesele-verbale prevăzute la art. 21 lit. a) şi c), precum şi la art. 27 alin. (1) fac parte integrantă din cartea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, pe care o deţine clientul final.
(2) Cartea tehnică prevăzută la alin. (1) cuprinde toate documentele, respectiv actele şi documentaţia/documentaţiile privind realizarea/modificarea/înlocuirea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, emise în toate etapele realizării, de la avizul tehnic de racordare eliberat de P/OTS/OD sau notificarea emisă de OD, prevăzut/prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a), până la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale completate pe parcursul existenţei acesteia.
(3) Clientul final este obligat să ţină la zi cartea tehnică prevăzută la alin. (1).
Articolul 29
(1) Executantul are obligaţia de a informa beneficiarul, anterior încheierii contractului de prestări de servicii, cu privire la tarifele de punere în funcţiune percepute de P/OTS/OD.
(2) Dacă tariful de punere în funcţiune se achită la P/OTS/OD de executant, acesta are obligaţia de a-l evidenţia în mod distinct în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul.
(3) Executantul are obligaţia de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, cu toate anexele aferente.
Capitolul IIIVerificările sau reviziile tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 30Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 28 alin. (2), se realizează conform prevederilor Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 31Neefectuarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea clientului final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea şi utilizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 32
(1) Proiectantul are obligaţia ca la solicitarea beneficiarului să accepte verificarea proiectului tehnic de un verificator de proiecte atestat, selectat de către acesta.
(2) Proiectantul are obligaţia de a evidenţia în mod distinct în cadrul contractului de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul tariful pentru verificarea proiectului tehnic perceput de verificatorul de proiecte atestat, în cazul în care beneficiarul nu şi-a exprimat opţiunea prevăzută la alin. (1).
Articolul 33Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în intravilanul sau extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale se realizează de P/OTS/OD care operează obiectivul/sistemul la care se efectuează racordarea în vederea alimentării cu gaze naturale a locului de consum. Articolul 34Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. f) sunt întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Articolul 35
(1) Beneficiarul care optează pentru realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu un singur OE poate încheia un singur contract de prestări de servicii pentru aceste activităţi.
(2) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (1) conţine criteriile minime obligatorii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Articolul 36În situaţia în care realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către un singur OE, numărul de exemplare din proiectul tehnic se reduce cu un exemplar. Articolul 37
(1) În situaţia în care la execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale apar diferenţe faţă de proiectul tehnic, executantul are obligaţia de a obţine o dispoziţie de şantier de la proiectantul lucrării.
(2) În situaţia în care proiectantul şi/sau verificatorul de proiecte se află în imposibilitatea de a desfăşura aceste activităţi şi nu mai pot da dispoziţia de şantier prevăzută la alin. (1), executantul apelează la un alt proiectant şi/sau la un alt verificator de proiecte.
Articolul 38Instalatorul autorizat ANRE care întocmeşte proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori verificatorul de proiecte, tip atestat Ig, nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuţia pentru lucrarea respectivă. Articolul 39Executantul are obligaţia să ofere beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia. Articolul 40
(1) Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, operatorul economic autorizat ANRE care a executat, respectiv a recepţionat tehnic instalaţia de utilizare a gazelor naturale trebuie să deţină autorizaţia corespunzătoare tipului de lucrări realizate de acesta, valabilă la momentul punerii în funcţiune.
(2) În lipsa autorizaţiei ANRE prevăzute la alin. (1), P/OTS/OD nu realizează punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
Articolul 41
(1) În situaţia în care un aparat consumator de combustibili gazoşi nu este cuplat la instalaţia de utilizare a gazelor naturale, aceasta se buşonează cu dopuri de executant.
(2) În situaţia în care se doreşte punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale care deserveşte aparatul consumator de combustibili gazoşi prevăzut la alin. (1), beneficiarul are obligaţia să solicite mai întâi executantului cuplarea aparatului respectiv la instalaţia de utilizare a gazelor naturale şi, ulterior, solicită P/OTS/OD punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.
Articolul 42Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 43Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legii.
ANEXA Nr. 1la procedură CRITERIILE minime obligatorii pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi verificarea proiectului tehnic 1. Solicitant Persoană juridică Denumirea solicitantului ........ ........ ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ........ ............., CUI ........ ..........., atribut fiscal ................, reprezentat(ă) prin ........ ..........., în calitate de ........ ............, Banca ........ ............., codul IBAN ..............., codul poştal .............., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., str. ........ ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ................, fax ................, e-mail ........ ........ Persoana fizică Numele, prenumele ........ ............., codul poştal ................, localitatea ................, judeţul/sectorul ................, str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ........ ........, telefon mobil ........ ........, adresă e-mail ................, identificat prin ........ .........., serie/număr CI/BI ........ .............., data eliberării ........ ........, eliberat de ........ ........ ..........., codul numeric personal ................, Banca ................, codul IBAN ... denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ............ de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) şi verificare a proiectului tehnic cu ........ ................ ........ ............., persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de (denumirea operatorului economic) Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizaţie ................, denumită în continuare proiectant, pentru locul de consum de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ........ ........., localitatea ..............., judeţul/sectorul ........ ........, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... Adresa locului de consum Codul poştal .............., localitatea ........ ........., judeţul/sectorul ........ ............, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul contractului Prestarea serviciilor de proiectare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) şi de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale 3. Durata contractului a)Durata este de ......... zile. b)Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act adiţional.4. Tariful contractului a)Tariful pentru realizarea proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) şi de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei, din care:

(i) tariful aferent activităţii de proiectare este de ..... lei;
(ii) tariful aferent activităţii de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei;
(iii) tariful pentru obţinerea altor autorizaţii/avize impuse de legislaţie este de ..... lei, defalcat după cum urmează:

1. .... b)Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. c)Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat.5. Obligaţiile proiectantului: a)realizează proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, şi îl verifică prin intermediul unui verificator de proiecte, tip atestat Ig; b)acceptă verificarea proiectului tehnic de un verificator de proiecte atestat, selectat de către beneficiar, în cazul în care beneficiarul solicită acest lucru; c)înmânează beneficiarului 2 (două) exemplare din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), însoţite de referatul de verificare.6. Obligaţiile beneficiarului: a)pune la dispoziţia proiectantului copia avizului tehnic de racordare eliberat de producătorul de gaze naturale/operatorul de transport şi de sistem/operatorul de distribuţie a gazelor naturale/operatorul sistemului de distribuţie închis sau notificarea eliberată de operatorul de distribuţie a gazelor naturale/operatorul sistemului de distribuţie închis, în conformitate cu prevederile legale.*);*) În situaţia în care beneficiarul nu mandatează proiectantul să îl reprezinte în faţa operatorului de distribuţie în scopul obţinerii avizului tehnic de racordare/notificării. b)pune la dispoziţia proiectantului acordul/acordurile investitorului/investitorilor privind cuplarea la instalaţia de utilizare comună a gazelor naturale sau acordul privind despăgubirea dacă este cazul; c)permite accesul reprezentanţilor proiectantului în imobil în vederea efectuării operaţiilor necesare realizării proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; d)prezintă copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare, în situaţia în care le deţine, sau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior în instalaţia de utilizare a gazelor naturale a acestuia; e)prezintă declaraţia de performanţă/declaraţia de conformitate nr. ........ din data de .......... a detectorului/ detectoarelor automat/automate de gaze naturale în situaţia în care este/sunt achiziţionat/achiziţionate de acesta; f)îndeplineşte obligaţiile de plată către proiectant în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord cu acesta.7. Alte clauze: a)se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa; b)se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi; c)se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală; d)se precizează numărul de exemplare ale contractului; e)se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 2la procedură CRITERIILE minime obligatorii pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 1. Solicitant Persoană juridică Denumirea solicitantului .............., nr. înregistrare la registrul. comerţului ........ ........., CUI ........ .........., atribut fiscal .........., reprezentat(ă) prin ........ ........ .............., în calitate de ............, Banca .............. codul IBAN ............, codul poştal ........ ..........., localitatea ........ ........ ........, judeţul/sectorul ................, str. ........ ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ............, telefon mobil ............., fax ............, e-mail .... Persoană fizică Numele, prenumele ........ .............., codul poştal ........ ............, localitatea ........ .............., judeţul/sectorul ........ ............, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ........ ..........., telefon mobil ........ ..........., adresă e-mail ........ .........., identificat prin ..........., serie/număr CI/BI ..............., data eliberării ........ ..............., eliberat de ........ ........ ........., codul numeric personal ................, Banca ........ ..............., codul IBAN ...., denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ............. de prestări de servicii pentru execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), cu........ ................ ........ ..............., persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Naţională (denumirea operatorului economic) de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizaţie ........ ............., denumită în continuare executant, pentru locul de consum de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ........ ........, localitatea ........ ............., judeţul/sectorul ............, str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... . Adresa locului de consum Codul poştal ........ .........., localitatea ........ ........, judeţul/sectorul .........., str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul contractului Prestarea serviciilor de execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), de recepţie tehnică şi de punere în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale. 3. Durata contractului a)Durata este de ... zile. b)Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act adiţional.4. Tariful contractului a)Tariful pentru realizarea execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), este de ... lei, din care:

(i) tariful aferent activităţii de execuţie este de ... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat; în cadrul acestui tarif intră şi tariful aferent activităţii de realizare a probelor de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari);
(ii) tariful aferent activităţii de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), este de ... lei.

b)Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. c)Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari).5. Obligaţiile executantului: a)execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziţie de beneficiar, şi întreprinde toate demersurile necesare recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a acesteia; b)predă beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), însoţit de toate anexele aferente, respectiv:

(i) procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare a gazelor naturale, dacă este cazul;
(ii) procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
(iii) procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

c)oferă beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia.6. Obligaţiile beneficiarului: a)permite accesul reprezentanţilor executantului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; b)îndeplineşte obligaţiile de plată către executant în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord; c)transmite executantului, în cazul în care punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se face cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, documentul emis de un furnizor de gaze naturale prin care se atestă existenţa unui contract de furnizare a gazelor naturale, pentru respectivul loc de consum, încheiat de beneficiar.7. Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos): a)se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa; b)se precizează modul de soluţionare a divergenţele dintre părţi; c)se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală; d)se precizează numărul de exemplare ale contractului; e)se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 3la procedură PROCES-VERBAL de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare a gazelor naturale Nr. ......./data ................ (model-cadru) Semnatarii prezentului proces-verbal cu ocazia realizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), amplasată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ........, realizat de .............., verificat de .........., la imobilul din localitatea ........ ........, judeţul/sectorul ............., str. ........ ........... nr. .., bl. .., sc. ..., codul poştal ........ .............., precizăm următoarele: 1. Tronsonul îngropat al instalaţiei exterioare de utilizare a gazelor naturale are diametrul ........ ............. (mm sau inch) şi lungimea ........ ........... (metri). 2. Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declaraţia de conformitate nr. ........ din data .........., anexat la prezentul proces-verbal. 3. (Se completează în funcţie de materialul tubular folosit.) A. Pentru instalaţie de utilizare a gazelor naturale din oţel:

(i) Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme şi au fost izolate ........ ................ ................ .........
(Precizările sunt făcute de executant.)
(ii) Conducta a fost izolată conform ........ ................ ................ .............. şi la montaj a fost amplasată în conformitate
(Precizările sunt făcute de executant.)
cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, denumite în continuare Norme tehnice.
(iii) Calitatea izolaţiei a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. .../..., anexat.
(iv) Au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ........ ................ ........ ........., realizat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............,
(denumirea operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE)
tip autorizaţie ............, şi verificat de ........ ................ ................ ................ ................ ........, posesor al Atestatului
(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat)
nr. ............, iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.
(v) Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de ....... cm, adâncimea de pozare fiind de ....... m.
(vi) Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ............., realizat de ........ ................ ................ ................,
(denumirea operatorului economic
autorizat ANRE)
tip autorizaţie ........ ................ ................, şi verificat de ........ ................ ................ ................ ................ ..............,
(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat)
posesor al atestatului nr. ............. .
(vii) Conducta, armăturile şi curbele utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice.
(viii) Primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.).

B. Pentru instalaţie de utilizare a gazelor naturale din polietilenă:

(i) Toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin procedeul de ........ ................ ................ ........ ............
(Precizările sunt făcute de executant.)
(ii) Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ........ ................ ........ ...............,
(denumirea operatorului economic
autorizat ANRE)
tip autorizaţie ................, şi verificat de ........ ................ ................ ........ .........., posesor al Atestatului nr. .......... .
(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat)
(iii) Ţeava, armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE.
(iv) Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de ...... cm, adâncimea de pozare fiind de ...... m.
(v) Umplerea şanţului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor.

4. La execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale s-au respectat distanţele de securitate minime admise prevăzute în Normele tehnice. 5. Lista de semnături

(i) Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizaţi care a/au executat instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari)
Numele şi prenumele ..., Legitimaţia ANRE nr. ..., tip autorizaţie ..., valabilă până la data de ... semnătura... .
(ii) Responsabilul tehnic cu execuţia
Numele şi prenumele ........ ........ ..........., Legitimaţia ANRE nr. ..........., tip autorizaţie ............., valabilă până la data de ........ ................, semnătura ........ ........ ..........
(iii) Sudorul autorizat pentru polietilenă
Numele şi prenumele ........ ........ ........., Autorizaţia ............ nr. .........., Poanson nr. ........ ..........., valabilă până la
data de ..., semnătura ...
(iv) Sudorul autorizat pentru oţel
Numele şi prenumele ........ ........ ........, Autorizaţia ........ ........ nr. ........ ........, Poanson nr. ........ .........., valabilă până la data de ........ ................, semnătura ........ ........ ........
(v) Specialiştii în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar sau dirigintele de şantier selectat de beneficiar, după caz)
Numele şi prenumele ........ ........ ........, Legitimaţia ANRE nr. ........ .........., tip autorizaţie ........ ..............., valabilă
până la data de ........ ............., semnătura ...

6. Beneficiarul a luat cunoştinţă de execuţia instalaţiei exterioare de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) şi de obligaţia ca orice modificare adusă acesteia ulterior să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru regimul de presiune la care funcţionează instalaţia de utilizare a gazelor naturale. Beneficiar, ........ ................ ........ ............... (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 4la procedură PROCES-VERBAL de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ........ .............../data ........ ........... (model-cadru) Semnatarii prezentului proces-verbal, cu ocazia efectuării recepţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), executată la imobilul din localitatea ........ .........., judeţul/sectorul ........ .........., str. ........ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal .............., am constatat următoarele: 1. Avizul tehnic de racordare/notificarea nr. ........ .............. din data de ........ ........ ............ a fost eliberat/eliberată de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (denumirea producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuţie închis) 2. Proiectul tehnic nr. ...... a fost întocmit de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE) tip autorizaţie .............., prin instalatorul autorizat ........ ................ .........., Legitimaţie nr. ............, tip autorizaţie ................ (numele şi prenumele) 3. Proiectul tehnic nr. .............. a fost verificat de ........ ................ ................ ................ ..........., posesorul Atestatului (numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat) nr. ............. . 4. Execuţia lucrării a fost realizată de ........ ................ ................ ................ ..........., tip autorizaţie ........ ........ ..........., (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE) sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuţia ........ ........ .............., Legitimaţie ANRE nr. ........, tip autorizaţie ........ ........ (numele şi prenumele) 5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale: a)materialul tubular ........ ................ ........ ..........., lungimea totală ........ ........ .......... metri, din care: (Se precizează tipul materialului.) ............... metri cu diametrul ........ ........... (mm/inch) (Se precizează pentru fiecare tipodimensiune în parte.), pozat ........ ................ ................, achiziţionat de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (subteran/suprateran) (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) de la furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., conform Certificatului de (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat materialul tubular.) calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ........ ............... din data de ...............; b)fitingurile (curbe, coturi, teuri) din ........ ................ ........ ........, în număr total de ....., din care:........ ................ .......... (Se precizează tipul materialului.) (Se detaliază în mod explicit numărul şi diametrul fiecărui fiting în parte.) achiziţionate de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) de la furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........, conform Certificatului de calitate/ (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat fitingurile.) Declaraţiei de conformitate nr. ........ ......... din data de ........ ............; c)armături de închidere tip ........ ................ ................ din ........ ................ ........ ............., în număr total de ........., (Se precizează tipul armăturii.) (Se precizează tipul materialului.) din care:

(i) ........ ................ ................ ................ ..............,. achiziţionate de către ........ ................ ................ ........ ..........

(Se detaliază în mod explicit numărul şi diametrul (denumirea operatorului economic autorizat de fiecărei armături în parte.) ANRE care a executat lucrarea) de la furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., conform Certificatului de calitate/ Declaraţiei (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat armăturile de închidere.) de conformitate nr. ........... din data de .......;

(ii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........

d)detector automat de gaze naturale achiziţionat de către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului, în funcţie de cine l-a achiziţionat) de la furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., conform Declaraţiei de performanţă/ (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat detectorul automat de gaze naturale.) Declaraţiei de conformitate nr. ........ ........... din data de ........ ........ .............. . 6. Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), este realizată pentru următoarele puncte de consum: a)........ ................ ................ ........ ........... cu un debit instalat de gaze naturale de ........ ................ ................ .............., (Se precizează tipul aparatului consumator (conform specificaţiilor producătorului) de combustibil gazos.) achiziţionat de către ........ ................ .......... de la furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat.) conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ........ ................ din data de ........ ............ (sau se anexează declaraţia beneficiarului); b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... .[Se completează în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.] 7. Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), a fost încercată la probele de presiune, cu aer, de către ........ ........ .............., Legitimaţie ANRE nr. ........ ........., (numele şi prenumele) tip autorizaţie ........ ........ .........., după cum urmează: a)Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), pozată subteran:

(i) proba de rezistenţă la ............... bar, timp de ............... ore;
(ii) proba de etanşeitate la ................ bar, timp de ............... ore.

b)Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), pozată suprateran:

(i) proba de rezistenţă la ........ ................ bar, timp de ............... ore;
(ii) proba de etanşeitate la ............... bar, timp de ............... ore.

c)Rezultatul probelor de presiune este admis/respins.8. Conducta din oţel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire şi vopsire. 9. Pentru conducta din polietilenă îmbinările s-au făcut prin procedeul ........ ................ ................ ................ ........ ........ (Se precizează tipul procedeului folosit.) de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., utilizând un aparat de tip ........., (Se precizează numele şi prenumele sudorului, numărul autorizaţiei, emitentul acesteia şi numărul poansonului.) seria .........., număr ..............., verificat conform recomandărilor producătorului, conform fişei de verificare anexate (Se anexează fişa de verificare tehnică a aparatului de sudură.), iar la documentaţia tehnică s-au anexat protocoalele sudurilor nr. .............. din data ........ ............ . 10. Operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia exterioară subterană de utilizare a gazelor naturale a prezentat Procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ................ din data ............. . 11. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, subsemnaţii constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, şi declară admisă/respinsă recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. 12. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ........ ........ exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

(i) Responsabilul tehnic cu execuţia
Numele şi prenumele ..............., Legitimaţia ANRE nr. ............., tip autorizaţie ..............., valabilă până la data de ..........., semnătura ................
(ii) Sudorul autorizat pentru polietilenă
Numele şi prenumele ..............., Autorizaţia ........ ........ nr. ............., Poanson nr. ..............., valabilă până la data de ..............., semnătura ...............
(iii) Sudorul autorizat pentru oţel
Numele şi prenumele ..............., Autorizaţia ........ ........ nr. ..............., Poanson nr. .............., valabilă până la data de ........ ........., semnătura .........
(iv) Specialiştii în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar sau dirigintele de şantier selectat de beneficiar, după caz)
Numele şi prenumele ........ ........, Legitimaţia ANRE nr. ........ ........, tip autorizaţie ................, valabilă până la data de ................, semnătura ..............

13. Beneficiarul a luat cunoştinţă de: a)obligaţia respectării de către acesta a condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), conform prevederilor art. 128 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, din momentul efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi verificare a etanşeităţii şi pe toată durata de funcţionare a acesteia; b)obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare a gazelor naturale înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia; c)obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului automat de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia; d)obligaţia ca orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare a gazelor naturale recepţionate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE pentru respectiva lucrare.Beneficiar, ........ ................ ........ ......... (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 5la procedură CERERE de solicitare a programării în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale (model-cadru) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OE) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (P/OTS/OD) Către ........ ................ ................ ......... (denumirea P/OTS/OD) Subsemnatul, ........ ................ ........., reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ .........., (numele şi prenumele) (denumirea OE autorizat de ANRE) cu sediul în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ .......... nr. ......., ap. ..., sc. ......., et. ...., judeţul ..............., tel. ................, fax ...., e-mail .............., vă solicităm programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale executate în imobilul amplasat în localitatea ........ ............, judeţul/sectorul ........., str. ........ ......... nr. ....., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ........, codul poştal ..............., beneficiar ........ ................ .......... (numele şi prenumele) Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ........ ................ .......... din ........ ................ .........., verificat de verificator de proiecte atestat ........ ................ ........ ........, Atestat nr. .............., şi a fost recepţionată tehnic la data de ............ (numele şi prenumele) cu Procesul-verbal de recepţie tehnică nr. ................/data ........... Anexăm prezentei cereri următoarele documente conforme cu originalul: a)procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), şi procesul-verbal de lucrări ascunse, dacă este cazul; b)schema izometrică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari); aceasta se transmite doar în situaţia solicitării programării la OD; c)documentul primit de la beneficiar emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existenţa unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru imobilul menţionat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acest document se prezintă doar în situaţia în care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; d)dovada achitării tarifului aferent punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.Originalele documentelor prevăzute anterior sunt prezentate P/OTS/OD, de către executant, la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale: a)la locul de consum, în situaţia în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale; b)la sediul P/OTS/OD, în situaţia în care nu este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.Documentele prevăzute anterior se transmit prin poşta electronică sau prin canale electronice puse la dispoziţie de P/OTS/OD, respectiv ........ ................ ........ ............... Reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE) ........ ................ ................ (numele şi prenumele) ........ ................ .......... (semnătura) Data ........ ............ ANEXA Nr. 6la procedură PROCES-VERBAL de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ................/data ............. (model-cadru) Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), amplasată la locul de consum de la adresa (localitatea ..............., judeţul/sectorul ............, str. ........ ............ nr. ..., bl. ...., sc. ......, et. ....., ap. ...., codul poştal ............) s-au efectuat următoarele operaţii desfăşurate distinct de către P/OTS/OD, respectiv de către executantul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale: I. Producătorul de gaze naturale/Operatorul de transport şi de sistem/Operatorul de distribuţie a gazelor naturale/Operatorul sistemului de distribuţie închis A. Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ........ ................ ........, reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de (numele şi prenumele) sistem/operatorului de distribuţie a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuţie închis, în prezenţa beneficiarului ........ ................ .............., am realizat următoarele operaţii, la adresa de mai sus: (numele şi prenumele) a)montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ........., cu debit nominal ............ m3/h, marca ............, seria ............, indexul ............ m3; b)verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; c)sigilarea racordurilor olandeze/flanşelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; d)verificarea existenţei dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi; e)verificarea existenţei a cel puţin un aparat de combustibil gazos cuplat în instalaţia de utilizare a gazelor naturale; f)predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.B. Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ........ ........ ............., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de (numele şi prenumele) sistem/operatorului de distribuţie a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuţie închis, am predat beneficiarului ........ ................ ........ ........, 1 (un) exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale. (numele şi prenumele) 1. Reprezentantul împuternicit al ........ ................ ............., ........ ................ ........ ............., Legitimaţie nr. ........ ........., (denumirea P/OTS/OD) (numele şi prenumele) tip autorizaţie ........ ............, semnătura ........ ............. 2. Beneficiarul Numele şi prenumele ........ ............, semnătura ........ ................ ........... II. Executantul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari) A. Subsemnatul, ........ ................ .............., în baza prevederilor Procesului-verbal de recepţie tehnică nr. ........ ......... (numele şi prenumele) din ..............., am pus în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), executată de operatorul economic autorizat ANRE ........ ................ ................ ........, (denumirea) tip autorizaţie........., în prezenţa beneficiarului ........ ................ ........., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operaţii: (numele şi prenumele) a)refularea aerului din instalaţia de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018; b)verificarea etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă; c)verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debitul maxim şi minim de gaze naturale; d)verificarea existenţei documentelor din care să rezulte că au fost efectuate curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activităţi de coşerit, respectiv personal calificat în curăţarea coşurilor de fum, după caz; e)verificarea modului în care se face evacuarea gazelor de ardere; f)instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; g)montarea dopurilor la ramificaţiile instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi.B. Au fost puse în funcţiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoşi*):*) Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, care nu sunt supuse reglementărilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. a)........ ................ ................ ................, cu un debit instalat de gaze naturale de ........ ................ ................ ..............., (Se precizează tipul aparatului (conform specificaţiilor producătorului consumator de combustibili gazoşi.) aparatului consumator de combustibili gazoşi) achiziţionat de către ........ ............ de la furnizorul ........ ................ ................ ........., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei (Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat.) de conformitate nr. ...... din data de ............... b)........ ........ .......... NOTĂ: (Executantul bifează situaţia existentă la momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), aferentă fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi):  dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi ........ .............. este cuplat la instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu (tipul aparatului) presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), robinetele aparatului respectiv rămân pe poziţia închis;  dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi ........ ................ nu este cuplat la instalaţia de utilizare a gazelor (tipul aparatului) naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 . 105 Pa (10 bari), respectiv p ≤ 10 . 105 Pa (10 bari), aceasta se buşonează cu dopuri de executant; beneficiarul are obligaţia să solicite întâi executantului cuplarea aparatului la instalaţia de utilizare a gazelor naturale şi, ulterior, solicită producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie a gazelor naturale/operatorului sistemului de distribuţie închis punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale. 1. Responsabilul tehnic cu execuţia Numele şi prenumele ........ ............, Legitimaţia ANRE nr. ...., tip autorizaţie ......., valabilă până la data de ..............., semnătura ........ ........ 2. Beneficiarul Numele şi prenumele ........ ............, semnătura ........ ................ ............. III. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ ............ exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. ANEXA Nr. 7la procedură Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale (model-cadru) 1. Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna ei funcţionare. 2. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt obligatorii pentru clientul final şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, selectat de acesta. 3. Verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 2 ani. 4. Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 10 ani. 5. Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează şi în următoarele situaţii: a)după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni; b)după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale sau funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia.6. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, se respectă cu stricteţe următoarele instrucţiuni: A. Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate se fac următoarele operaţiuni: a)ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă; b)controlul tirajului şi etanşeităţii coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.); c)controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă; d)asigurarea accesului aerului necesar arderii în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.); e)verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz; f)ventilarea focarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.B. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:

(i) aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
(ii) apropierea aprinzătorului de arzător;
(iii) deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.
a) Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

b)Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului.C. Stingerea focului a)Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. b)Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranţă, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi.D. Indicaţii speciale a)La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

(i) aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
(ii) lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate de combustibili gazoşi;
(iii) obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
(iv) modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale fără forme legale şi prin persoane neautorizate;
(v) dormitul în încăperi cu focul aprins;
(vi) dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).

b)Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

(i) se sting toate focurile;
(ii) se deschid toate uşile şi ferestrele;
(iii) nu se aprinde nicio sursă de foc;
(iv) nu se manevrează aparate electrice;
(v) nu se doarme în astfel de încăperi;
(vi) se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie a gazelor naturale.

E. Nu uitaţi! a)Verificarea cu flacără a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. b)Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte. c)Neefectuarea operaţiilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea dumneavoastră în calitate de client final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea şi utilizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 156/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 156 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 156/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu