Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 152 din 6 iulie 2010

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 20 iulie 2010Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2011, articolele de echipament existente în stocul aflat în uzul curent, care nu mai corespund din punctul de vedere al culorii şi modului de confecţionare, primesc următoarele destinaţii:

a) se utilizează la echiparea efectivelor de elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ ale ministerului, ca uniformă de oraş, de clasă sau de instruire, după caz, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, până la epuizare;

b) se valorifică, declasează sau casează, conform prevederilor legale în vigoare."

2. Anexa nr. 1 „Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. In anexa nr. 2 „Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor", la articolul 14 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă, numai o singură dată, la înaintarea în gradul de ofiţer, respectiv: 3 şepci, dintre care una de vară, una de iarnă şi una din tercot, o şepcuţă de vară, două sacouri la două rânduri de nasturi, dintre care unul de vară şi unul de iarnă, două garnituri cu suport de grad pentru mânecă, 3 perechi suporturi cu grad profesional, două perechi petliţe şi două perechi de epoleţi cu grad profesional."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 236/2009)

REGULAMENTUL

pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie

PARTEA I

Portul uniformelor de poliţie

CAPITOLUL I

Uniformele de poliţie

I. Reguli generale

Prezentul regulament stabileşte şi descrie totalitatea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliţie şi condiţionează modul de purtare a acestora de către toate efectivele de poliţişti. Regulamentul nu descrie echipamentul specific structurilor de poliţie.

Pentru constituirea unei uniforme se folosesc articole de echipament prevăzute în normele de echipare, care de regulă sunt aceleaşi pentru toate specialităţile.

Diferenţierea între specialităţi se realizează atât prin culoarea articolelor vestimentare de echipament, cât şi prin folosirea de accesorii si semne distinctive.

Prin folosirea unor accesorii şi semne distinctive se realizează diferenţierea în funcţie de grad, obţinându-se: uniforme pentru chestori, uniforme pentru comisari, uniforme pentru inspectori, uniforme pentru agenţi, uniforme pentru studenţi şi elevi.

In funcţie de situaţia în care se află poliţistul, se pot constitui: uniforma de ceremonie, uniforma de reprezentare, uniforma de serviciu, uniforma de oraş, uniforma de instruire şi uniforma de clasă, iar în funcţie de sezon se pot constitui:

a) uniforma de vară - perioada sezonului cald: de la 1 mai până la 31 octombrie;

b) uniforma de iarnă - perioada sezonului rece: de la 1 noiembrie până la 30 aprilie.

Schimbarea uniformelor de sezon - vară sau iarnă - şi portul unor articole de echipament din compunerea unei uniforme se fac în funcţie de condiţiile climaterice şi de zona geografică, prin dispoziţii ale şefilor de unităţi.

Cu ocazia schimbării ţinutei de sezon se prezintă demonstrativ articolele de echipament ce urmează a fi purtate, pe categorii de poliţişti.

Introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de echipament descrise în regulament, precum şi modificarea acestora sau a regulilor de purtare se fac numai cu avizul Direcţiei logistice şi cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.

Şefii de unităţi, subunităţi, formaţiuni şi instituţii de învăţământ răspund de aplicarea întocmai a tuturor prevederilor prezentului regulament.

Poliţiştii sunt obligaţi să cunoască regulile privind portul uniformelor, să aibă o ţinută completă, îngrijită şi bine întreţinută, atât în timpul serviciului, cât şi în afara lui.

Poliţiştii care desfăşoară activităţi cu publicul poartă în mod obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin normele de echipare, conform misiunilor şi activităţilor specifice desfăşurate la birou sau în teren - ghişeele de eliberare a cazierului judiciar, ghişeele de lucru ale Oficiului Român pentru Imigrări, birourile de relaţii publice, structurle de relaţii cu publicul, personalul structurilor de poliţie de ordine publică, aparţinând poliţiei judeţene, municipale, orăşeneşti, rurale, transporturi, rutiere, birourile şi posturile de poliţie comunale, dispeceratele, personalul de serviciu şi control acces, arest/arest transfer, structurile de intervenţie rapidă/de protecţie şi intervenţie, personalul structurilor poliţiei de frontieră ce încadrează punctele de frontieră, care execută misiuni de supraveghere a frontierei de uscat şi pe apă, instructorii şi comandanţii de subunităţi din instituţiile de învăţământ, centrele de primire şi de cazare a solicitanţilor statutului de refugiat, de primire, de triere şi de cazare a refugiaţilor, de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.

Poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe timpul programului de lucru la ghişeu şi în contact nemijlocit cu cetăţenii, sunt echipaţi în ţinută civilă, decentă şi îngrijită, corespunzătoare anotimpului, cu excepţia personalului examinator pentru obţinerea permisului de conducere, care va purta uniformă.

Poliţiştii sunt obligaţi să poarte uniforma prevăzută cu semnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum şi ale structurii în care îşi desfăşoară activitatea.

Poliţiştii pot purta haine civile, corespunzătoare sezonului, pe timpul deplasării de la domiciliu la unitate şi invers sau în timpul serviciului, în alte situaţii decât cele anterior descrise.

Studenţii şi elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor sau al învoirilor. La decizia şefilor, ţinuta civilă poate fi purtată şi pe timpul executării unor misiuni specifice.

Se interzic portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, cu excepţia celor descrise şi asigurate conform reglementărilor în vigoare, precum şi folosirea articolelor de echipament pentru acţiuni şi misiuni specifice în afara locurilor de desfăşurare a activităţilor pentru care au fost acordate.

Se interzice efectuarea de modificări care contravin dispoziţiilor prezentului regulament la articolele de echipament.

Poliţiştii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea să poarte uniforma de poliţie sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului regulament.

Se interzice purtarea, în orice situaţie, de către persoane neautorizate a uniformei de poliţie sau a unor articole din compunerea uniformelor de poliţie.

Nerespectarea regulilor referitoare la ţinută şi portul uniformei de poliţie atrage răspunderea juridică a poliţistului, în condiţiile legii.

II. Clasificarea uniformelor de poliţie

A. Corpul ofiţerilor de poliţie:

- uniforma de ceremonie;

- uniforma de reprezentare;

- uniforma de serviciu.

B. Corpul agenţilor de poliţie:

- uniforma de reprezentare;

- uniforma de serviciu.

C. Elevii din instituţiile de învăţământ:

- uniforma de oraş;

- uniforma de instruire/serviciu.

D. Studenţii din instituţiile de învăţământ:

- uniforma de oraş;

- uniforma de clasă;

- uniforma de instruire.

III. Descrierea şi portul uniformelor de poliţie

Pentru simplificarea explicaţiilor, în text structurile de poliţie ale ministerului vor fi grupate şi denumite în continuare astfel:

- grupa A-Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

- grupa B - Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

- grupa C - aparatul central, structuri subordonate unor unităţi centrale, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, Direcţia economico-administrativă, Clubul Sportiv „Dinamo" Bucureşti, Direcţia formare iniţială şi continuă, structuri în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

A. Uniforma de ceremonie

Uniforma de ceremonie este prevăzută numai pentru corpul ofiţerilor de poliţie şi se acordă ofiţerilor care ocupă funcţii de conducere până la nivel de şef serviciu/similar, inclusiv.

Elementele caracteristice ale uniformei de ceremonie sunt: sacoul la două rânduri de nasturi, având epoleţi cu grad profesional şi suport de grad pentru mânecă, petliţe, eghilet cu două ramuri şi accesorii, pantalonii cu vipuşcă şi lampas pentru chestori şi vipuşcă pentru ceilalţi ofiţeri.

Ofiţerii de poliţie femei poartă fustă în loc de pantalon.

Culoarea stofei pentru uniforma de ceremonie este: neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate grupele.

La uniforma de ceremonie se poartă pantofi de ceremonie care să se asorteze la culoare - negru sau alb - cu întreaga uniformă.

Uniforma de ceremonie se poartă în următoarele ocazii:

a) la decizia şefilor, care precizează articolele de echipament specifice şi accesoriile ce intră în compunerea uniformei de ceremonie;

b) facultativ, în diferite ocazii: în zilele de sărbători legale, la spectacole, la reuniuni oficiale şi ceremonii.

Eghiletul cu accesorii se poartă numai la decizia şefilor. La ţinuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece - iarna, se poartă scurta din stofă sau din piele.

Poliţiştii care nu au dreptul la portul uniformei de ceremonie pot purta, în ocaziile menţionate mai sus, uniforma de reprezentare cu cămaşă albă şi eghilet/şnur pentru ceremonie.

B. Uniforma de reprezentare

Uniforma de reprezentare este prevăzută atât pentru ofiţeri, cât şi pentru agenţi.

Se poartă pe timpul deplasărilor de la domiciliu la serviciu şi în birouri de către personalul cu activităţi preponderente în aceste spaţii, la unele întâlniri sau la ordinul şefilor, precum şi în locul uniformei de ceremonie de către personalul care nu are dreptul la această uniformă.

Elementele caracteristice ale uniformei de reprezentare sunt:

1. pentru ofiţeri - şapcă, sacou la două rânduri de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămaşă/cămaşă-bluză, epoleţi cu grad profesional, petliţe şi pantaloni fără vipuşcă - excepţie fac chestorii care au pantaloni cu vipuşcă şi lampas;

2. pentru agenţi - şapcă, sacou la un rând de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămaşă/cămaşă-bluză, epoleţi cu grad profesional, petliţe şi pantaloni fără vipuşcă.

Culoarea stofei pentru uniforma de reprezentare este: bleumarin-indigo - sacoul şi pantalonul - pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo - sacoul şi gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - sacoul şi pantalonul, pentru efectivele din grupa C.

Ofiţerii şi agenţii de poliţie femei poartă fustă sau pantalon.

La ţinuta de reprezentare, pe timpul iernii, se poartă scurta cu mesadă detaşabilă, iar pe timp ploios, impermeabilul.

C. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu este prevăzută atât pentru ofiţeri, cât şi pentru agenţi. Se poartă pe timpul acţiunilor şi misiunilor specifice de poliţie desfăşurate în teren, precum şi la activităţi de pregătire şi instruire sau la ordinul şefilor.

Elementele caracteristice ale uniformei de serviciu sunt: şepcuţa de vară, şapca din tercot, căciula, completul modular, bluza matlasată cu mâneci detaşabile, pantalonii din tercot, cămaşa-bluză, tricoul şi centura.

Culoarea articolelor pentru uniforma de serviciu este: bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol la partea superioară a completului modular şi a bluzei matlasate şi bleumarin-indigo - pantalonul pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer la partea superioară a completului modular şi a bluzei matlasate şi gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - completul modular, bluza matlasată şi pantalonul pentru efectivele din grupa C.

D. Uniforma de oraş

Uniforma de oraş este prevăzută pentru studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ. Aceste efective poartă ţinuta de oraş în următoarele ocazii:

a) la ordinul directorului instituţiei, cu ocazia diferitelor festivităţi sau în anumite misiuni;

b) când pleacă în concediu, învoiri sau pe timpul stagiului de practică, la ordin.

E. Uniforma de instruire

Se poartă de către studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ, pe timpul pregătirii specifice.

F. Uniforma de clasă

Se poartă de către studenţii din instituţiile de învăţământ la activităţile de studiu în clasă sau la alte activităţi similare stabilite de directorul instituţiei.

IV. Alte uniforme

Uniforma poliţiştilor care au aprobarea de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu este aceeaşi ca a poliţiştilor în activitate.

Poliţiştii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea de a purta uniformă o pot folosi în următoarele situaţii:

- cu ocazia zilei naţionale a ţării, zilei armatei sau a structurii din care au făcut parte;

- la festivităţi, adunări, ceremonialuri şi activităţi protocolare sau comemorative la care sunt invitaţi oficial;

- cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de rezervişti din alte ţări;

- la alte activităţi la care sunt invitaţi, cu precizarea necesităţii prezenţei în uniformă.

CAPITOLUL II

Reguli referitoare la portul articolelor de echipament din compunerea uniformelor

A. Coifura

1. Şapca

Se poartă la uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu. Se aşază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunţii, la 1-2 cm deasupra sprâncenelor, iar emblema să fie pe mijloc.

2. Şepcuţa şi şapca din tercot

Se poartă numai la uniforma de serviciu.

3. Căciula

Se poartă la uniforma de reprezentare şi de serviciu şi, opţional, la uniforma de ceremonie. Se poartă pe timp friguros. In raport cu condiţiile climaterice şi cu zona geografică, poliţiştii pot trece la portul căciulii în mod facultativ, iar elevii şi studenţii, la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos.

B. Imbrăcămintea şi lenjeria

1. Sacoul

Se poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor sacoului trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

2. Pantalonii din stofă

Se poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament.

3. Scurta cu mesadă detaşabilă şi guler din blană naturală Se poartă la uniforma de reprezentare, în anotimpul rece, cu fular şi cu cordonul închis. Pe timp geros, scurta se poate purta şi la uniforma de serviciu, cu gulerul ridicat, asigurând purtătorului protecţia feţei pe timp de viscol sau de ger excesiv. Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă.

4. Impermeabilul pentru ploaie

Se poartă la uniforma de reprezentare, pe timp ploios sau variabil, cu cordonul închis.

Impermeabilul se poate purta şi peste cămaşa-bluză, închis la gât sau deschis, când se poartă şi cravată.

5. Cămaşa

Se poartă la uniforma de reprezentare, numai cu cravată. Cămaşa de culoare albă se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de reprezentare sau atunci când se precizează portul acesteia.

6. Cămaşa-bluză

Se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la cea de serviciu, deschisă sau închisă la gât, cu sau fără cravată. Cămaşa-bluză de introdus în pantaloni/fustă, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă cu centură sau curea. Cămaşa-bluză cu bandă la terminaţie, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă peste pantaloni/fustă. Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile pliate - ridicate deasupra cotului - şi prinse în bridă cu nasture.

7. Puloverul

Se poartă peste cămaşă cu cravată, sub sacou, scurta cu mesadă şi guler din blană naturală, completul modular sau bluza matlasată cu mâneci detaşabile.

8. Completul modular- scurtă exterioară şi bluzon interior

a) Scurta exterioară se poartă în anotimpul rece, în modul, cu bluzonul/bluza matlasată cu mâneci detaşabile sau separat de aceasta.

b) Bluzonul interior se poate purta în anotimpul rece, în modul, cu scurta exterioară. Se poate purta şi fără scurta exterioară, în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară şi de la toamnă la iarnă.

9. Bluza matlasată, cu mâneci detaşabile

Se poartă numai la uniforma de serviciu în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară şi de la toamnă la iarnă, cu sau fără mâneci.

10. Pantalonul din tercot

Se poartă numai la uniforma de serviciu.

11. Tricoul cu mânecă scurtă

Se poartă numai la uniforma de serviciu.

12. Insigna de identificare

Se poartă pe pieptul drept al articolelor de îmbrăcăminte.

13. Insigna pentru legitimaţie

Se poartă de regulă în suportul din piele pentru insignă şi legitimaţie.

C. Incălţămintea

Pantofii, ghetele cu şiret sau cizmele scurte se poartă adecvat uniformelor şi corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.

D. Echipament divers

1. Cravata

Se poartă la cămaşă şi la Cămaşa-bluză. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschiderii gulerului cămăşii.

2. Fularul

Se poartă la scurta cu guler din blană naturală şi mesadă detaşabilă, fără a se face nod în faţă. Se poate purta şi la scurta din stofă.

3. Centura

Se poartă strânsă pe talie, încheiată cu cataramă. Centura se poartă la pantaloni, peste scurta cu mesadă şi guler din blană naturală, completul modular sau bluza matlasată cu mâneci detaşabile, în funcţie de misiunea ordonată. Când se poartă peste completul modular, bluza matlasată cu mâneci detaşabile sau scurtă se fixează în talie, în bridele laterale ale acestor articole. In situaţii de intervenţie, când pe centură sunt dispuse toate materialele din dotare, pentru asigurare, se poate utiliza cureaua din chingă, prin trecerea peste umărul stâng.

4. Ciorapii

Se poartă de culoarea adecvată culorii pantalonului.

E. Epoleţi şi accesorii

1. Epoleţii cu grad profesional

Se poartă la uniforma de ceremonie şi de reprezentare, montaţi pe umărul sacoului şi al scurtei din stofă.

2. Suporţii cu grad profesional

Se poartă la uniforma de reprezentare şi de serviciu aplicaţi pe epoleţii din material fond, montaţi pe umerii articolelor de îmbrăcăminte.

3. Suporţii de grad pentru mânecă

Se fixează pe faţa de mânecă la sacou şi scurta din stofă, la 6-8 cm de la terminaţia mânecii.

4. Petliţele

Se poartă la uniformele de reprezentare şi de ceremonie, montate pe gulerul sacoului, având curbura şi ramura mică orientate spre exterior.

5. Emblema pentru coi fură

Se aplică, cu respectarea simetriei, astfel:

a) la şapca din stofă/tercot: în faţă, la centru, pe bandă;

b) la căciulă: central, pe partea frontală;

c) la şepcuţă: pe partea frontală, la centru.

6. Eghiletul cu două ramuri şi accesorii

Se poartă pe umărul drept, la sacou, la uniforma de ceremonie sau la uniforma de reprezentare cu cămaşă albă, de către ofiţerii fără drept de a purta această uniformă, atunci când situaţia o impune.

Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, şi 2 nasturi care se prind primul sub reverul drept, la 1 cm de limita de răsfrângere a acestuia şi o distanţă de 7 cm, măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul/căzură în jos, iar al doilea, la o distanţă corespunzătoare astfel încât vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie sacoul.

Eghiletul se prinde cu partea din mijloc - care uneşte cele două ramuri împletite - de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde în faţă de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în faţă formând un arc peste ramura lungă şi se prinde de nasturele de jos de sub rever. Capetele ramurilor de care sunt fixate cuiele cad libere.

7. Şnurul pentru ceremonie

Se poartă pe umărul drept numai la uniforma de reprezentare cu cămaşă albă, de către agenţii de poliţie, atunci când situaţia o impune. Fixarea şi prinderea se fac printr-un singur nasture care se află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii.

8. Eghiletul simplu cu accesorii

Se poartă pe umărul drept numai la sacou, la ţinuta de oraş cu cămaşă albă, de către studenţi, atunci când situaţia o impune. Fixarea şi prinderea se fac printr-un nasture care se află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii.

9. Ecusonul de mânecă

Se fixează pe axul mânecii, la 4-6 cm distanţă de cusătura umărului stâng.

10. Ecusonul metalic nominal

Se poartă la sacou, în partea stângă, deasupra buzunarului.

PARTEA a II-a

Descrierea uniformelor de poliţie

CAPITOLUL I

Coifura

A. Şapca din stofă

La uniforma de ceremonie este de culoare neagră, cu vipuşcă de culoare albă pe calotă sau albă pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo ori albă pentru efectivele din grupa B şi de culoare bleumarin sau albă pentru efectivele din grupa C. Şapca pentru ceremonie are panglica textilă ţesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare neagră, cu margini de 2 mm de culoare albă, pentru efectivele din grupa A. Pentru celelalte grupe panglica este de culoare gri.

La uniforma de reprezentare este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Pentru efectivele din grupa A, şapca este prevăzută pe calotă cu vipuşcă de culoare gri-bleu.

Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.

Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă. Pe bandă se aplică o panglică textilă, ţesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa A şi de culoare gri pentru efectivele din grupele B şi C.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează şnur brodat, de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B.

Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.

Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari şi comisari şefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori şi inspectori principali. Pentru agenţi, cozorocul este simplu.

Şapca de oraş pentru efectivele instituţiilor de învăţământ are cozoroc simplu, vipuşcă şi şnur textil de culoare portocalie.

B. Şepcuţa cu cozoroc

Se confecţionează din material textil de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, bleumarin indigo pentru celelalte structuri. Pentru poliţia rutieră se poate realiza de culoare albă.

Calota este confecţionată în clini. Pe partea frontală a calotei, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi inscripţionată denumirea structurii.

La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare.

Cozorocul este simplu.

Pentru efectivele instituţiilor de învăţământ, pe partea frontală a calotei are emblema pentru coifură şi şnur de culoare portocalie.

C. Şapca din tercot

Se confecţionează din material textil de culoare bleumarin pentru structurile din grupa C şi de culoare bleumarin-indigo pentru celelalte structuri. Banda textilă ţesută este de culoare bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa Aşi de culoare gri pentru efectivele din grupele B şi C.

Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma uşor ridicată în partea din faţă.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete.

Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează şnur brodat, de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C, galben-auriu pentru efectivele din grupa B. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari şi comisari şefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori şi inspectori principali. Pentru agenţi, cozorocul este simplu.

Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.

Şapca este prevăzută cu două coafe, din care una din material impermeabil, care se pot utiliza în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.

D. Bascul pentru studenţi

Se confecţionează din ţesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin-indigo. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.

E. Capela pentru elevii din instituţiile de învăţământ

Se confecţionează din material textil de culoare bleumarin-indigo.

Se compune din calotă, clapă şi cozoroc.

Calota are formă ovală. Clapa înconjoară părţile laterale, având prevăzută pe marginea superioară o vipuşcă de culoare portocalie. Clapa se încheie deasupra cozorocului.

Cozorocul este confecţionat din material textil.

Pe partea frontală a calotei se aplică emblema pentru coifură.

F. Căciula

a) Căciula pentru bărbaţi

Se confecţionează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare gri, pentru chestori şi comisari şefi şi din blană naturală nutriet, de culoare gri, pentru ceilalţi ofiţeri, agenţi de poliţie, studenţi şi elevi din instituţiile de învăţământ.

Pentru efectivele poliţiei rutiere, la uniforma de serviciu, se poate realiza de culoare albă.

Se compune din calotă, bordură şi clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Bordura pe interior este dublată cu postav.

Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părţile laterale până în dreptul cozorocului sau clapei frontale, având colţurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici şi se poate lăsa peste urechi.

In faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

b) Căciula pentru femei

Are formă ovală cu bordură aplicată.

CAPITOLUL II

Imbrăcămintea şi lenjeria

A. Sacoul

a) Sacou la două rânduri de nasturi pentru ofiţeri

Pentru uniforma de ceremonie se confecţionează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile.

Pentru uniforma de reprezentare se confecţionează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Are revere ascuţite şi se încheie la două rânduri de nasturi, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, simetric, puţin lateral. Pe guler se aplică petliţele.

Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus se află un buzunar fals. Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, cu nasturi metalici la terminaţie. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminaţie, se aplică suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleţii cu grad profesional.

La sacoul pentru reprezentare, pe mâneca stângă, la 4-6 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul specific.

Sacoul este dublat în întregime cu căptuşeală.

Sacoul pentru studenţi se confecţionează în acelaşi mod şi este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminaţie, se montează o vipuşcă de culoare portocalie.

b) Sacoul la un rând de nasturi pentru agenţi

Pentru uniforma de reprezentare se confecţionează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Are revere drepte şi se încheie la un rând de nasturi, cu 3 nasturi metalici. Pe guler se aplică petliţele.

Croiala este dreaptă, uşor cambrată. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se realizează un buzunar fals.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, cu nasturi metalici la terminaţie.

Pe mâneca stângă, la 4-6 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul specific.

Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminaţie, se aplică suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleţii cu grad profesional.

Sacoul este dublat în întregime cu căptuşeală.

Sacoul pentru elevi se confecţionează în acelaşi mod şi este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminaţie, se montează vipuşcă de culoare portocalie.

B. Completul modular

a) Scurta exterioară

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă şi imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Partea superioară a pieptilor şi a spatelui este dublată cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Scurta se încheie cu fermoar cu sistem dublu de acţiune, dublat de foran. Pe interior este prevăzută cu fermoar prin care se poate ataşa bluzonul interior. Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra este inscripţionată denumirea structurii.

Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripţionat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.

Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui şi pieptilor cu platcă este introdusă o vipuşcă din material retroreflectant.

La partea superioară a pieptilor şi sub linia taliei sunt aplicate buzunare cu clapă.

In talie, scurta este prevăzută cu un şnur de ajustare şi cu două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid în partea superioară, pentru fixarea centurii.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu o bridă. Pentru efectivele din grupa A bridă este dublată cu material retroreflectant.

Pe umeri se aplică epoleţi, fixaţi în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.

La terminaţie, în cusăturile laterale, scurta este prevăzută cu o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la centură.

Gulerul are forma clasică, cu colţuri ascuţite. Pe dosul de guler se fixează sistemul de prindere pentru glugă.

Scurta exterioară este dublată în întregime cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant şi este prevăzută cu mesadă detaşabilă.

Scurta exterioară pentru uniforma de clasă şi instruire a elevilor din şcolile de formare a agenţilor se confecţionează în acelaşi mod şi este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

b) Bluzonul interior

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă şi imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Partea superioară a pieptilor şi a spatelui este dublată cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se încheie cu fermoar, dublat de foran, cu ajutorul căruia bluzonul se poate fixa de scurta exterioară.

Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin şurub a insignei de identificare, iar deasupra este inscripţionată denumirea structurii. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripţionat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.

Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui şi pieptilor cu platcă este introdusă o vipuşcă din material retroreflectant.

La partea inferioară a pieptilor, lateral, sunt aplicate două buzunare oblice, ascunse.

Mâneca este confecţionată dintr-o singură bucată, având la terminaţie manşetă, prevăzută cu bridă de ajustare.

Pe umeri se aplică epoleţi, fixaţi în cusătura umărului, pe care se montează suportul de grad profesional.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.

Gulerul are forma clasică, cu colţuri ascuţite.

Bluzonul interior este dublat în întregime cu căptuşeală.

Bluzonul interior pentru uniforma de clasă şi instruire a elevilor din instituţiile de învăţământ de formare a agenţilor se confecţionează în acelaşi mod şi este prevăzut, pe pieptul stâng, la baza plătcii, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

C. Bluza matlasată cu mâneci detaşabile

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A şi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Pe partea superioară a pieptilor şi a spatelui este dublată cu platcă din material textil impermeabil şi imperrespirantde culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se încheie prin fermoar detaşabil, cu ajutorul căruia bluza se poate fixa de scurta exterioară.

Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin şurub a insignei de identificare, iar deasupra este inscripţionată denumirea structurii.

Pe spate, sub platcă, la baza acesteia, este fixat un dreptunghi din material textil, inscripţionat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.

Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui şi pieptilor cu platcă este introdusă o vipuşcă din material retroreflectant.

Pe partea superioară a piepţilor, sub linia de unire cu platcă, sunt prevăzute două buzunare.

La partea inferioară a piepţilor, lateral, sunt două buzunare oblice ascunse.

Mâneca este dreaptă, fixată de bluză prin fermoare detaşabile, fără manşetă, prevăzută la terminaţie cu bridă. Pentru efectivele din grupa A bridă este dublată cu material retroreflectant.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.

Gulerul este tip tunică.

Pe umeri se aplică epoleţi, fixaţi la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.

La terminaţie, în cusăturile laterale, bluza este prevăzută cu o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la centură.

Bluza este dublată în întregime cu căptuşeală, matlasată pe material neţesut termoizolant.

Bluza matlasată pentru uniforma de clasă şi instruire a elevilor din instituţiile de învăţământ se confecţionează în acelaşi mod şi este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

D. Bluza de instruire pentru studenţi

Se confecţionează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.

La partea superioară a piepţilor bluza este prevăzută cu buzunare.

Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminaţie cu manşetă.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific structurii.

Bluza este confecţionată cu epoleţi, fixaţi la un capăt în cusătura umărului. Este căptuşită în întregime.

Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.

E. Bluzonul pentru clasă - studenţi

Se confecţionează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.

Spatele este confecţionat cu platcă.

Pe partea superioară şi inferioară a piepţilor sunt aplicate buzunare.

Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminaţie cu manşetă.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific structurii.

Gulerul are forma clasică, cu colţuri ascuţite.

La terminaţie bluzonul este prevăzut cu bandă pentru ajustare.

Bluzonul este confecţionat cu epoleţi, fixaţi la un capăt în cusătura umărului.

Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.

F. Pantalonii

a) Pantalonii pentru uniforma de ceremonie

Se confecţionează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile.

Au croială dreaptă, fără manşetă. Sunt prevăzuţi cu două buzunare laterale, pe cant. Şliţul pantalonilor se încheie cu fermoar.

Pantalonii pentru bărbaţi au buzunar la spate. Betelia are aplicate găici pentru curea.

Pantalonii sunt dublaţi pe partea superioară a feţelor cu căptuşeală.

Pentru chestori pantalonii sunt prevăzuţi cu o vipuşcă, de culoare albă pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupele B şi C, având pe părţile laterale un lampas confecţionat din două benzi, în aceleaşi culori cu vipuşcă.

Pentru comisari şi inspectori, pe cusătura laterală este montată numai vipuşcă.

b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentare

Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Au croială dreaptă, fără manşetă. Sunt prevăzuţi cu două buzunare laterale, pe cant. Şliţul pantalonilor se încheie cu fermoar.

Pantalonii pentru bărbaţi au buzunar la spate. Betelia are aplicate găici pentru curea/centură.

Pantalonii sunt dublaţi pe partea superioară a feţelor cu căptuşeală.

Pentru corpul chestorilor pantalonii sunt prevăzuţi cu vipuşcă de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, bleumarin pentru efectivele din grupa B şi gri pentru efectivele din grupa C, având pe părţile laterale un lampas confecţionat din două benzi, în aceleaşi culori cu vipuşcă.

Pantalonii pentru uniforma de oraş şi de clasă a studenţilor şi uniforma de oraş a elevilor din instituţiile de învăţământ se confecţionează în acelaşi mod.

c) Pantalonii pentru uniforma de serviciu

Se confecţionează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Au croiala dreaptă, fără manşetă. Pantalonii pentru bărbaţi au buzunar la spate.

Pantalonii sunt prevăzuţi cu două buzunare laterale oblice. Şliţul pantalonului se încheie cu fermoar. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea şi centură.

Pantalonii pentru iarnă se confecţionează cu mesadă detaşabilă din ţesătură impermeabilă şi imperrespirantă.

Pantalonii pentru uniforma de instruire a elevilor din instituţiile de învăţământ se confecţionează în acelaşi mod.

d) Pantalonii pentru uniforma de instruire a studenţilor

Se confecţionează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo.

Pantalonul are croială dreaptă şi este prevăzut cu buzunare, poziţionate la partea superioară a feţelor.

Şliţul pantalonilor se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

La partea inferioară pantalonii sunt prevăzuţi cu sistem de ajustare ce permite introducerea acestora în bocanci.

G. Fusta

Se confecţionează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile la uniforma de ceremonie şi din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C, la uniforma de reprezentare.

Are croială clasică, cu betelie şi şliţ la spate. Este dublată cu căptuşeală şi se încheie cu fermoar.

H. Scurta

a) Scurta pentru uniforma de ceremonie

Se confecţionează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C şi este dublată cu căptuşeală matlasata.

Are revere ascuţite şi se încheie la două rânduri de nasturi. Sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc şi şliţ.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, cu nasturi metalici la terminaţie. Pe mânecile scurtei, la 6-8 cm de la terminaţie, se aplică suportul de grad.

Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleţii cu grad profesional.

b) Scurta cu mesadă detaşabilă şi guler din blană naturală

Se confecţionează din material textil impermeabil şi imperrespirant de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă de culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin cu platcă de aceeaşi culoare pentru efectivele din grupa C.

Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripţiona denumirea structurii.

Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripţionat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.

Piepţii se încheie prin fermoar detaşabil, dublat de foran. Pe interior scurta este prevăzută cu fermoar detaşabil prin care se fixează mesada.

Pe piepţi, sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare oblice, ascunse.

In talie, scurta este prevăzută cu două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid în partea superioară, pentru fixarea cordonului.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, cu bridă la terminaţie.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.

Pe umeri se aplică epoleţi, fixaţi în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.

Gulerul are forma clasică, cu colţuri ascuţite, pe care se montează un guler din blană naturală astrahan/caracul de culoare gri pentru chestori şi comisari şefi şi din blană naturală nutriet de culoare gri pentru ceilalţi ofiţeri, agenţi de poliţie, studenţi şi elevi din instituţiile de învăţământ.

Scurta este dublată în întregime cu căptuşeală.

Mesada detaşabilă se poate realiza din material termoizolant matlasat sau blană naturală.

Scurta pentru uniforma de oraş pentru elevi şi studenţi se confecţionează în acelaşi mod, având pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.

c) Scurta pentru instruire a studenţilor

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo şi este prevăzută cu mesadă matlasata detaşabilă.

Se încheie cu fermoar detaşabil dublat de foran.

Sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare.

Mâneca este raglan, iar pe umeri se aplică epoleţi.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.

Scurta este dublată în întregime cu căptuşeală matlasata pe material neţesut termoizolant. Mesada este fixată de scurtă prin fermoare.

Scurta este prevăzută pe pieptul stâng cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

I. Impermeabilul

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă şi imperrespirantă, de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer pentru efectivele din grupa B şi de culoare bleumarin în întregime pentru efectivele din grupa C.

Are croială raglan, este căptuşit în întregime, se încheie cu un rând de nasturi ascunşi şi este prevăzut în talie cu cordon şi cataramă pentru ajustare.

Spatele este croit din două bucăţi, unite pe mijloc, cu şliţ la terminaţie. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripţionat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.

Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripţiona denumirea structurii.

Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare aşezate oblic, lateral, sub talie.

Mâneca este croită raglan, dreaptă la terminaţie şi prevăzută cu o bridă.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific. Impermeabilul este prevăzut cu guler înalt şi glugă detaşabilă.

Pe umeri se fixează epoleţii, pe care se montează suportul cu grad profesional.

Impermeabilul pentru studenţi şi elevi se confecţionează în acelaşi mod, având pe pieptul stâng, la baza plătcii, o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.

J. Puloverul

Se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C şi de culoare bleumarin-indigo pentru celelalte structuri.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu platcă şi epoleţi din material textil de aceeaşi culoare, pe care se montează suporţii cu grad profesional.

Pe piept este prevăzut cu o bandă, realizată prin tricotare, de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa Aşi gri-fer pentru efectivele din grupa B, iar deasupra se poate inscripţiona denumirea structurii.

Pe mâneci sunt aplicate cotiere.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific structurii.

Pentru efectivele instituţiilor de învăţământ, pe pieptul stâng este prevăzută o bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

K. Cămaşa

Se confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare albă pentru uniforma de ceremonie, iar pentru uniforma de reprezentare este de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B şi bleu pentru efectivele din grupa C.

Se încheie cu nasturi şi are gulerul răsfrânt, cu colţ. Spatele se confecţionează cu platcă. Pe pieptul stâng este aplicat un buzunar.

Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu nasturi.

L. Cămaşa bluză

Se confecţionează din ţesătură tip bumbac.

Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colţ, şi se poate purta deschisă, fără cravată, sau închisă cu cravată.

La partea superioară a piepţilor sunt aplicate buzunare cu clapă.

Se confecţionează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, terminaţia acesteia fiind prevăzută cu manşetă. Pe umeri are epoleţi fixaţi în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.

Se poate confecţiona cu bandă la terminaţie.

a) Cămaşa bluză pentru efectivele din grupa A se confecţionează de culoare gri-bleu, cu guler şi manşete de culoare bleumarin. Spatele şi piepţii se confecţionează cu platcă.

La îmbinarea piepţilor şi spatelui cu platcă se introduce o vipuşcă de culoare bleumarin.

Cămaşa bluză pentru poliţia rutieră se confecţionează cu platcă de la piepţi şi spate de culoare albă.

b) Cămaşa bluză pentru efectivele din grupa B se confecţionează de culoare gri, iar pentru efectivele din grupa C de culoare bleu. Spatele se confecţionează cu platcă.

Cămaşa-bluză pentru uniforma de instruire a elevilor şi studenţilor este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.

M. Tricoul

Se confecţionează din tricot de culoare bleumarin pentru toate structurile şi de culoare albă cu guler şi manşete de culoare bleumarin pentru poliţia rutieră.

Este prevăzut cu guler.

Tricoul se încheie cu nasturi, iar pe umeri este prevăzut cu epoleţi, pe care se montează suportul cu grad profesional. Epoleţii au un capăt fixat în cusătura mânecii. Pe spatele tricoului se poate inscripţiona denumirea structurii.

La nivelul pieptului este prevăzut cu o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru poliţia rutieră. Tricoul pentru efectivele din grupa C este simplu.

Pe pieptul drept deasupra benzii de culoare se poate inscripţiona denumirea structurii.

La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.

Tricoul pentru elevi şi studenţi este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu.

CAPITOLUL III

Incălţămintea

A. Pantofii

Se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, iar pentru uniforma de ceremonie pot fi şi de culoare albă.

Pantofii pentru vară se confecţionează cu perforaţii, iar cei pentru femei pot avea decupaje.

Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri. Pantofii pentru uniforma de ceremonie pot avea talpa realizată din piele naturală.

B. Ghetele/Bocancii

Ghetele/Bocancii se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, căptuşite/căptuşiţi pe interior. Sistemul de închidere este cu şiret sau fermoar.

Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

Ghetele pentru femei se confecţionează la fel ca cele pentru bărbaţi, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.

C. Cizme scurte pentru femei

Se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, căptuşite cu blană sau cu meşină, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară.

Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

CAPITOLUL IV

Echipamentul divers

A. Cravata

Se confecţionează din material textil.

Pentru uniforma de ceremonie, cravata se confecţionează de culoare neagră cu dungi albe dispuse în diagonală la intervale succesive pentru efectivele din grupa Aşi de culoare bleumarin pentru celelalte structuri.

Pentru uniforma de reprezentare, cravata este de culoare bleumarin cu dungi gri-bleu dispuse în diagonală la intervale succesive pentru efectivele din grupa Aşi de culoare bleumarin pentru celelalte structuri.

B. Fularul

Se confecţionează din fire acrilice tip lână de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B şi bleumarin pentru efectivele din grupa C.

Fularul se poate realiza şi de culoare albă.

C. Mănuşile

a) Mănuşile din piele

Se confecţionează din piele de culoare neagră şi au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptuşite cu tricot sau blană.

b) Mănuşile din lână

Sunt tricotate din fire de lână sau tip lână de culoare bleumarin-indigo sau albă. Au format obişnuit cu 5 degete.

c) Mănuşile din pânză căptuşite

Se confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo, au format cu un singur deget şi locaş pentru trăgaci. Sunt căptuşite cu molton sau material termoizolant matlasat.

D. Ciorapii

Se confecţionează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare gri pentru efectivele din grupa B şi de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele Aşi C.

E. Centura

Se confecţionează din piele de culoare neagră şi este prevăzută cu cataramă confecţionată din metal de culoare albă pentru efectivele din grupele Aşi C şi de culoare galbenă pentru efectivele din grupa B. Centura poate fi realizată cu o curea din chingă textilă de culoare neagră, care se poartă ca diagonală de susţinere pentru accesoriile din dotare.

In funcţie de nevoile activităţii desfăşurate, centura se poate confecţiona din material textil, tip chingă, de culoare neagră, cu cataramă cu sistem de autoblocare.

F. Cureaua pentru pantaloni

Se confecţionează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecţionată din metal de culoare albă pentru efectivele din grupele Aşi C şi de culoare galbenă pentru efectivele din grupa B.

G. Eghileţii/Şnurul

Se confecţionează din şnur textil de culoare albă pentru efectivele din grupele A şi C şi galbenă pentru efectivele din grupa B.

a) Eghiletul pentru ofiţeri

Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un şnur simplu.

Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu.

La terminaţie, fiecare şnur are cui de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi galbenă pentru efectivele din grupa B.

b) Şnurul pentru agenţi

Se confecţionează dintr-un singur şnur împletit, în aceleaşi culori ca şi pentru ofiţeri.

c) Eghilet pentru studenţii Academiei de Poliţie

Se compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu un nod dublu, la terminaţia căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.

H. Nasturii

Se confecţionează din metal alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B, cu diametrul de 15 mm - ornament terminaţie mânecă sacou - şi 20 mm încheiere piepţi sacou şi scurtă ceremonie.

Calota are imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice ministerului sau structurii.

CAPITOLUL V

Insemnele distinctive

A. Emblema pentru coifură

a) Emblema pentru coi fura ofiţerilor şi agenţilor de poliţie

Se confecţionează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B, şi reprezintă acvila, încadrată între ramuri cu frunze stilizate, astfel: 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul chestorilor, 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul comisarilor şi corpul inspectorilor, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul agenţilor.

Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

b) Emblema pentru coi fura studenţilor

Se confecţionează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat, şi reprezintă acvila, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

c) Emblema pentru coifura elevilor din instituţiile de învăţământ

Se confecţionează din metal şi reprezintă acvila, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate, pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

B. Epoleţi cu grad profesional/suport cu grad profesional

Epoleţii/Suporţii cu grad profesional sunt realizaţi prin brodarea cu fir metalizat pe suport textil a însemnelor de grad.

La uniforma de ceremonie suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile, cu marginile bordurate cu un contur în formă de semicerc de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi gri-fer pentru efectivele din grupa B.

La uniforma de reprezentare şi de serviciu, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A şi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, cu marginile bordurate cu linie de contur de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi de culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B.

Gradele profesionale sunt reprezentate prin stele de diferite dimensiuni pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor.

Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi de culoare galben-auriu pentru efectivele din grupa B.

Gradele profesionale sunt reprezentate pe epolet/suport, astfel:

1. pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliţie - o stea;

b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;

c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele.

La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul unei stele;

2. pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;

b) pentru comisar de poliţie - două stele;

c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;

3. pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliţie - o stea;

b) pentru inspector de poliţie - două stele;

c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;

4. pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete cu dimensiuni de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:

a) agent de poliţie - o baretă;

b) agent principal de poliţie - două barete;

c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;

d) agent şef de poliţie - 4 barete;

e) agent şef principal - 5 barete.

C. Suportul de grad pentru mânecă

Este realizat prin brodare, cu fir metalizat pe suport textil. Este constituit din 1-3 benzi cu dimensiuni diferite, după cum urmează:

- pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

- pentru corpul comisarilor - două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

- pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm;

- pentru corpul agenţilor - o bandă cu lăţimea de 0,5 cm.

Benzile brodate sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi gri-fer pentru efectivele din grupa B.

La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile.

La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A şi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.

D. Insemnele de an de studiu

Se confecţionează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră.

Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare.

La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripţia „STUDENT", respectiv „ELEV", iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.

E. Petliţele

Petliţele sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat, pe suport textil şi reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:

- pentru corpul chestorilor de poliţie - 5 ramuri;

- pentru corpul comisarilor de poliţie - 4 ramuri;

- pentru corpul inspectorilor de poliţie - 3 ramuri;

- pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.

Ramurile care definesc petliţele sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele Aşi C şi gri-fer pentru efectivele din grupa B.

La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile.

La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A şi B şi de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.

F. Ecusoanele

a) Ecusonul specific pentru mânecă

Se confecţionează prin brodare pe suport textil şi este constituit din două piese: un ecuson în formă de scut şi un segment circular.

Se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanţă de cusătura umărului.

Ecusonul conţine elementele heraldice specifice fiecărei structuri, conform reglementărilor privind însemnele heraldice în Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Unităţile subordonate inspectoratelor generale/similare sau aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor utilizează pentru articolele de echipament însemnele heraldice ale structurii centrale din care fac parte.

Pe segmentul circular se brodează denumirea structurii.

b) Ecusonul nominal

Se confecţionează din aliaj neferos având fondul alb-argintiu pentru efectivele din grupele A şi C şi galben-auriu pentru efectivele din grupa B.

Este inscripţionat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului, sub o linie orizontală vopsită în culoarea bleumarin. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile tricolorului.

Sistemul de prindere este cu agrafă metalică.

G. Insignele

a) Insigna pentru studii superioare

Se confecţionează din aliaj (patinat) şi este uşor bombată.

Are în conţinut făclia ştiinţei, pe care apare în partea de sus o carte deschisă, iar la partea de jos o eşarfă pe care este înscris „ALMA MATER". Intre ele este montat un scut cu tricolorul. Aceste elemente sunt suprapuse pe o cunună de formă ovală, care are în partea stângă frunze de stejar, iar în partea dreaptă lauri.

Cununa se încheie la partea superioară cu o coroană de raze, iar la partea inferioară cu o legătură în formă de fundă.

b) Insigna de absolvent al Academiei de Poliţie

Se confecţionează din aliaj (patinat) şi este uşor bombată.

Pe margini este prevăzută cu o cunună care are în partea stângă frunze de stejar, iar în partea dreaptă lauri.

In interiorul cununii se află aplicat un scut încadrat la partea superioară de inscripţia „ACADEMIA DE POLIŢIE", iar la partea inferioară „ALEXANDRU IOAN CUZA".

Pe scut se află dispusă o acvilă care are o cruce în cioc, o sabie în gheara dreaptă şi o ramură de măslin în cea stângă.

Pe pieptul acvilei este dispusă o balanţă cu talerele în echilibru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 152/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 152 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu