Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002

privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul Directiei generale de sanatate publica nr. DB 2.411 din 7 martie 2002,
    avand in vedere dispozitiile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, in vederea participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC si reglementarile aferente ulterioare.
    Art. 2
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile cuprinde totalitatea structurilor medicale care participa la colectarea sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind bolile transmisibile, efectuarea de studii epidemiologice pentru cunoasterea evolutiei si raspandirii acestor boli in timp si spatiu, precum si la analiza factorilor de risc, in scopul elaborarii masurilor de prevenire, supraveghere si control adecvate.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica cu atributii de organizare a activitatilor de sanatate publica si a modului de functionare a retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile.
    Art. 4
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile are in componenta:
    1. Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin Serviciul de prevenire si control al bolilor transmisibile;
    2. institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, prin sectiile de epidemiologie;
    3. Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, prin laboratoarele specializate;
    4. directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de epidemiologie, si laboratoarele de microbiologie ale directiilor de supraveghere a starii de sanatate;
    5. unitatile de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele lor de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate.
    Art. 5
    Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, reteaua de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti participa la realizarea activitatilor de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile specifice fiecarei unitati, sub coordonarea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 6
    Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, si compartimentele de biostatistica din unitatile mentionate la art. 4 pct. 2 - 4 asigura organizarea si functionarea sistemului informational de statistica sanitara prin colectarea, stocarea, prelucrarea si difuzarea datelor, cu respectarea legii.
    Art. 7
    Institutul "Cantacuzino" Bucuresti si institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara vor asigura pentru sistemul de supraveghere si control al bolilor transmisibile serviciile aferente centrelor nationale de referinta.
    Art. 8
    Atributiile si responsabilitatile specifice ale institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Bolile transmisibile si problemele medicale care necesita o supraveghere epidemiologica speciala, in concordanta cu cerintele participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC, si completarile ulterioare, sunt enumerate in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Directia generala de sanatate publica si Directia generala a bugetului din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii sanitare mentionate vor aduce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

    Atributiile si responsabilitatile institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile

    Atributiile retelei de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele sale de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile, sunt urmatoarele:
    - raporteaza, conform legii, toate cazurile de boala transmisibila depistate in populatia asistata;
    - ia masurile care se impun in vederea limitarii focarelor familiale de boala transmisibila;
    - participa, impreuna cu autoritatea de sanatate publica locala, la actiunile de limitare a extinderii focarelor de boala transmisibila in comunitate;
    - desfasoara activitati de educatie sanitara si de promovare a sanatatii pentru populatia asistata.
    Atributiile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente in teritoriu;
    - analizeaza periodic datele privind bolile transmisibile dupa caracteristicile de timp, loc si persoana, precum si tendintele de evolutie ale acestora;
    - interpreteaza informatiile cu privire la bolile transmisibile pentru realizarea alertei precoce si a raspunsului rapid;
    - organizeaza si gestioneaza bazele de date privind bolile transmisibile;
    - raporteaza institutelor de sanatate publica si Ministerului Sanatatii si Familiei cazurile de boala transmisibila depistate in teritoriul judetului, conform reglementarilor legale in vigoare;
    - colaboreaza cu celelalte directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru realizarea unui schimb optim de informatii;
    - efectueaza anchetele epidemiologice si adopta masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitati, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu (administratia publica locala, intreaga retea medicala a judetului);
    - asigura diseminarea informatiilor rezultate din analiza si interpretarea datelor catre sursele de la care au provenit;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile.
    Atributiile institutelor de sanatate publica in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la directiile de sanatate publica arondate, conform legislatiei in vigoare;
    - raporteaza Ministerului Sanatatii si Familiei rezultatele analizelor epidemiologice efectuate;
    - efectueaza prognoze si tendinte privind bolile transmisibile la nivelul teritoriului arondat;
    - acorda consultanta directiilor de sanatate publica in ceea ce priveste managementul datelor, efectuarea de analize epidemiologice;
    - coordoneaza si indruma directiile de sanatate publica arondate in actiunile de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date - directiile de sanatate publica;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - asigura, prin programe de pregatire profesionala continua, instruirea periodica a personalului specializat, in vederea supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - colaboreaza cu celelalte institute de sanatate publica pentru realizarea unui schimb optim de informatii.
    Atributiile Institutului de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, retelei de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala si ale Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza sistemul specific de supraveghere pentru HIV/SIDA, tuberculoza, ITS, securitate transfuzionala;
    - raporteaza trimestrial Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sinteza datelor de supraveghere specifica;
    - creeaza si gestioneaza propriile baze de date, efectueaza analiza si interpretarea datelor;
    - colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in activitatea de analiza a datelor si fac propuneri de imbunatatire a sistemului de supraveghere;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in domeniul supravegherii tuberculozei, HIV/SIDA, ITS, securitatii transfuzionale.
    Atributiile Institutului "Cantacuzino" Bucuresti in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza laboratoarele de referinta pentru diagnosticul bolilor transmisibile si colaboreaza cu institutii similare la nivel international;
    - realizeaza sau confirma diagnosticul bolilor transmisibile;
    - realizeaza indrumarea metodologica si tehnica pentru laboratoarele din reteaua de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - comunica rezultatele obtinute Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si celorlalte unitati ale retelei care au trimis probe;
    - participa, la cererea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, la investigatii epidemiologice ori de cate ori situatia epidemiologica o impune.
    Atributiile Serviciului de prevenire si control boli transmisibile - Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la institutele si directiile de sanatate publica, precum si de la institutiile medicale coordonatoare ale supravegherii infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, ITS, securitatii transfuzionale;
    - efectueaza prognoze si evalueaza tendintele bolilor transmisibile la nivel national;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila, impreuna cu institutele de sanatate publica;
    - stabileste lista de boli prioritare la nivel national incluse in sistemul de supraveghere;
    - participa la elaborarea bugetului privind finantarea activitatilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
    - colaboreaza cu organizatiile internationale pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - participa la elaborarea programelor de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu institutele de sanatate publica;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date, institutele si directiile de sanatate publica.

    ANEXA 2
    Bolile transmisibile si problemele medicale speciale care se afla sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat in sistemul de supraveghere si care necesita o atentie deosebita in vederea pregatirii participarii Romaniei la Reteaua Comunitara

    1. Boli
    1.1. Boli prevenibile prin vaccinare:
    Difteria
    Infectia cu Haemophilus influenzae grup B
    Gripa
    Rujeola
    Rubeola
    Pertussis
    Poliomielita
    1.2. Maladii transmise sexual:
    Infectii cu Chlamydia
    Infectii gonococice
    Infectia HIV
    Sifilisul
    1.3. Hepatite virale:
    Hepatita A
    Hepatita B
    Hepatita C
    1.4. Boli transmise prin alimente, apa sau prin mediu:
    Botulism
    Campylobacterioze
    Cryptosporidiaza
    Giardioza
    Infectia cu E. coli enterohemoragic
    Leptospiroza
    Listerioza
    Salmonelozele
    Shigeloza
    Toxoplasmoza
    Trichinoza
    Yersiniozele
    1.5. Alte boli
    1.5.1. Boli transmise prin agenti neconventionali
    Varianta transmisibila a encefalopatiei spongiforme
    1.5.2. Boli transmise aerian:
    Legioneloze
    Boala meningococica
    Infectiile pneumococice
    Tuberculoza
    1.5.3. Zoonoze (altele decat cele de la pct. 1.4.):
    Bruceloza
    Echinococoza
    Rabia
    1.5.4. Boli severe de import:
    Holera
    Malaria
    Pesta
    Febrele virale hemoragice

    2. Probleme medicale speciale
    2.1. Infectiile nosocomiale
    2.2. Rezistenta antimicrobianaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu