E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002

privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul Directiei generale de sanatate publica nr. DB 2.411 din 7 martie 2002,
    avand in vedere dispozitiile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, in vederea participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC si reglementarile aferente ulterioare.
    Art. 2
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile cuprinde totalitatea structurilor medicale care participa la colectarea sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind bolile transmisibile, efectuarea de studii epidemiologice pentru cunoasterea evolutiei si raspandirii acestor boli in timp si spatiu, precum si la analiza factorilor de risc, in scopul elaborarii masurilor de prevenire, supraveghere si control adecvate.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica cu atributii de organizare a activitatilor de sanatate publica si a modului de functionare a retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile.
    Art. 4
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile are in componenta:
    1. Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin Serviciul de prevenire si control al bolilor transmisibile;
    2. institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, prin sectiile de epidemiologie;
    3. Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, prin laboratoarele specializate;
    4. directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de epidemiologie, si laboratoarele de microbiologie ale directiilor de supraveghere a starii de sanatate;
    5. unitatile de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele lor de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate.
    Art. 5
    Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, reteaua de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti participa la realizarea activitatilor de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile specifice fiecarei unitati, sub coordonarea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 6
    Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, si compartimentele de biostatistica din unitatile mentionate la art. 4 pct. 2 - 4 asigura organizarea si functionarea sistemului informational de statistica sanitara prin colectarea, stocarea, prelucrarea si difuzarea datelor, cu respectarea legii.
    Art. 7
    Institutul "Cantacuzino" Bucuresti si institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara vor asigura pentru sistemul de supraveghere si control al bolilor transmisibile serviciile aferente centrelor nationale de referinta.
    Art. 8
    Atributiile si responsabilitatile specifice ale institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Bolile transmisibile si problemele medicale care necesita o supraveghere epidemiologica speciala, in concordanta cu cerintele participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC, si completarile ulterioare, sunt enumerate in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Directia generala de sanatate publica si Directia generala a bugetului din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii sanitare mentionate vor aduce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

    Atributiile si responsabilitatile institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile

    Atributiile retelei de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele sale de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile, sunt urmatoarele:
    - raporteaza, conform legii, toate cazurile de boala transmisibila depistate in populatia asistata;
    - ia masurile care se impun in vederea limitarii focarelor familiale de boala transmisibila;
    - participa, impreuna cu autoritatea de sanatate publica locala, la actiunile de limitare a extinderii focarelor de boala transmisibila in comunitate;
    - desfasoara activitati de educatie sanitara si de promovare a sanatatii pentru populatia asistata.
    Atributiile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente in teritoriu;
    - analizeaza periodic datele privind bolile transmisibile dupa caracteristicile de timp, loc si persoana, precum si tendintele de evolutie ale acestora;
    - interpreteaza informatiile cu privire la bolile transmisibile pentru realizarea alertei precoce si a raspunsului rapid;
    - organizeaza si gestioneaza bazele de date privind bolile transmisibile;
    - raporteaza institutelor de sanatate publica si Ministerului Sanatatii si Familiei cazurile de boala transmisibila depistate in teritoriul judetului, conform reglementarilor legale in vigoare;
    - colaboreaza cu celelalte directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru realizarea unui schimb optim de informatii;
    - efectueaza anchetele epidemiologice si adopta masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitati, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu (administratia publica locala, intreaga retea medicala a judetului);
    - asigura diseminarea informatiilor rezultate din analiza si interpretarea datelor catre sursele de la care au provenit;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile.
    Atributiile institutelor de sanatate publica in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la directiile de sanatate publica arondate, conform legislatiei in vigoare;
    - raporteaza Ministerului Sanatatii si Familiei rezultatele analizelor epidemiologice efectuate;
    - efectueaza prognoze si tendinte privind bolile transmisibile la nivelul teritoriului arondat;
    - acorda consultanta directiilor de sanatate publica in ceea ce priveste managementul datelor, efectuarea de analize epidemiologice;
    - coordoneaza si indruma directiile de sanatate publica arondate in actiunile de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date - directiile de sanatate publica;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - asigura, prin programe de pregatire profesionala continua, instruirea periodica a personalului specializat, in vederea supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - colaboreaza cu celelalte institute de sanatate publica pentru realizarea unui schimb optim de informatii.
    Atributiile Institutului de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, retelei de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala si ale Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza sistemul specific de supraveghere pentru HIV/SIDA, tuberculoza, ITS, securitate transfuzionala;
    - raporteaza trimestrial Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sinteza datelor de supraveghere specifica;
    - creeaza si gestioneaza propriile baze de date, efectueaza analiza si interpretarea datelor;
    - colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in activitatea de analiza a datelor si fac propuneri de imbunatatire a sistemului de supraveghere;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in domeniul supravegherii tuberculozei, HIV/SIDA, ITS, securitatii transfuzionale.
    Atributiile Institutului "Cantacuzino" Bucuresti in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza laboratoarele de referinta pentru diagnosticul bolilor transmisibile si colaboreaza cu institutii similare la nivel international;
    - realizeaza sau confirma diagnosticul bolilor transmisibile;
    - realizeaza indrumarea metodologica si tehnica pentru laboratoarele din reteaua de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - comunica rezultatele obtinute Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si celorlalte unitati ale retelei care au trimis probe;
    - participa, la cererea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, la investigatii epidemiologice ori de cate ori situatia epidemiologica o impune.
    Atributiile Serviciului de prevenire si control boli transmisibile - Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la institutele si directiile de sanatate publica, precum si de la institutiile medicale coordonatoare ale supravegherii infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, ITS, securitatii transfuzionale;
    - efectueaza prognoze si evalueaza tendintele bolilor transmisibile la nivel national;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila, impreuna cu institutele de sanatate publica;
    - stabileste lista de boli prioritare la nivel national incluse in sistemul de supraveghere;
    - participa la elaborarea bugetului privind finantarea activitatilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
    - colaboreaza cu organizatiile internationale pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - participa la elaborarea programelor de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu institutele de sanatate publica;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date, institutele si directiile de sanatate publica.

    ANEXA 2
    Bolile transmisibile si problemele medicale speciale care se afla sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat in sistemul de supraveghere si care necesita o atentie deosebita in vederea pregatirii participarii Romaniei la Reteaua Comunitara

    1. Boli
    1.1. Boli prevenibile prin vaccinare:
    Difteria
    Infectia cu Haemophilus influenzae grup B
    Gripa
    Rujeola
    Rubeola
    Pertussis
    Poliomielita
    1.2. Maladii transmise sexual:
    Infectii cu Chlamydia
    Infectii gonococice
    Infectia HIV
    Sifilisul
    1.3. Hepatite virale:
    Hepatita A
    Hepatita B
    Hepatita C
    1.4. Boli transmise prin alimente, apa sau prin mediu:
    Botulism
    Campylobacterioze
    Cryptosporidiaza
    Giardioza
    Infectia cu E. coli enterohemoragic
    Leptospiroza
    Listerioza
    Salmonelozele
    Shigeloza
    Toxoplasmoza
    Trichinoza
    Yersiniozele
    1.5. Alte boli
    1.5.1. Boli transmise prin agenti neconventionali
    Varianta transmisibila a encefalopatiei spongiforme
    1.5.2. Boli transmise aerian:
    Legioneloze
    Boala meningococica
    Infectiile pneumococice
    Tuberculoza
    1.5.3. Zoonoze (altele decat cele de la pct. 1.4.):
    Bruceloza
    Echinococoza
    Rabia
    1.5.4. Boli severe de import:
    Holera
    Malaria
    Pesta
    Febrele virale hemoragice

    2. Probleme medicale speciale
    2.1. Infectiile nosocomiale
    2.2. Rezistenta antimicrobianaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu