Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002

privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul Directiei generale de sanatate publica nr. DB 2.411 din 7 martie 2002,
    avand in vedere dispozitiile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, in vederea participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC si reglementarile aferente ulterioare.
    Art. 2
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile cuprinde totalitatea structurilor medicale care participa la colectarea sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind bolile transmisibile, efectuarea de studii epidemiologice pentru cunoasterea evolutiei si raspandirii acestor boli in timp si spatiu, precum si la analiza factorilor de risc, in scopul elaborarii masurilor de prevenire, supraveghere si control adecvate.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica cu atributii de organizare a activitatilor de sanatate publica si a modului de functionare a retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile.
    Art. 4
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile are in componenta:
    1. Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin Serviciul de prevenire si control al bolilor transmisibile;
    2. institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, prin sectiile de epidemiologie;
    3. Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, prin laboratoarele specializate;
    4. directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de epidemiologie, si laboratoarele de microbiologie ale directiilor de supraveghere a starii de sanatate;
    5. unitatile de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele lor de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate.
    Art. 5
    Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, reteaua de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti participa la realizarea activitatilor de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile specifice fiecarei unitati, sub coordonarea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 6
    Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, si compartimentele de biostatistica din unitatile mentionate la art. 4 pct. 2 - 4 asigura organizarea si functionarea sistemului informational de statistica sanitara prin colectarea, stocarea, prelucrarea si difuzarea datelor, cu respectarea legii.
    Art. 7
    Institutul "Cantacuzino" Bucuresti si institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara vor asigura pentru sistemul de supraveghere si control al bolilor transmisibile serviciile aferente centrelor nationale de referinta.
    Art. 8
    Atributiile si responsabilitatile specifice ale institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Bolile transmisibile si problemele medicale care necesita o supraveghere epidemiologica speciala, in concordanta cu cerintele participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC, si completarile ulterioare, sunt enumerate in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Directia generala de sanatate publica si Directia generala a bugetului din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii sanitare mentionate vor aduce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

    Atributiile si responsabilitatile institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile

    Atributiile retelei de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele sale de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile, sunt urmatoarele:
    - raporteaza, conform legii, toate cazurile de boala transmisibila depistate in populatia asistata;
    - ia masurile care se impun in vederea limitarii focarelor familiale de boala transmisibila;
    - participa, impreuna cu autoritatea de sanatate publica locala, la actiunile de limitare a extinderii focarelor de boala transmisibila in comunitate;
    - desfasoara activitati de educatie sanitara si de promovare a sanatatii pentru populatia asistata.
    Atributiile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente in teritoriu;
    - analizeaza periodic datele privind bolile transmisibile dupa caracteristicile de timp, loc si persoana, precum si tendintele de evolutie ale acestora;
    - interpreteaza informatiile cu privire la bolile transmisibile pentru realizarea alertei precoce si a raspunsului rapid;
    - organizeaza si gestioneaza bazele de date privind bolile transmisibile;
    - raporteaza institutelor de sanatate publica si Ministerului Sanatatii si Familiei cazurile de boala transmisibila depistate in teritoriul judetului, conform reglementarilor legale in vigoare;
    - colaboreaza cu celelalte directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru realizarea unui schimb optim de informatii;
    - efectueaza anchetele epidemiologice si adopta masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitati, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu (administratia publica locala, intreaga retea medicala a judetului);
    - asigura diseminarea informatiilor rezultate din analiza si interpretarea datelor catre sursele de la care au provenit;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile.
    Atributiile institutelor de sanatate publica in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la directiile de sanatate publica arondate, conform legislatiei in vigoare;
    - raporteaza Ministerului Sanatatii si Familiei rezultatele analizelor epidemiologice efectuate;
    - efectueaza prognoze si tendinte privind bolile transmisibile la nivelul teritoriului arondat;
    - acorda consultanta directiilor de sanatate publica in ceea ce priveste managementul datelor, efectuarea de analize epidemiologice;
    - coordoneaza si indruma directiile de sanatate publica arondate in actiunile de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date - directiile de sanatate publica;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - asigura, prin programe de pregatire profesionala continua, instruirea periodica a personalului specializat, in vederea supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - colaboreaza cu celelalte institute de sanatate publica pentru realizarea unui schimb optim de informatii.
    Atributiile Institutului de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, retelei de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala si ale Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza sistemul specific de supraveghere pentru HIV/SIDA, tuberculoza, ITS, securitate transfuzionala;
    - raporteaza trimestrial Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sinteza datelor de supraveghere specifica;
    - creeaza si gestioneaza propriile baze de date, efectueaza analiza si interpretarea datelor;
    - colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in activitatea de analiza a datelor si fac propuneri de imbunatatire a sistemului de supraveghere;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in domeniul supravegherii tuberculozei, HIV/SIDA, ITS, securitatii transfuzionale.
    Atributiile Institutului "Cantacuzino" Bucuresti in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza laboratoarele de referinta pentru diagnosticul bolilor transmisibile si colaboreaza cu institutii similare la nivel international;
    - realizeaza sau confirma diagnosticul bolilor transmisibile;
    - realizeaza indrumarea metodologica si tehnica pentru laboratoarele din reteaua de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - comunica rezultatele obtinute Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si celorlalte unitati ale retelei care au trimis probe;
    - participa, la cererea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, la investigatii epidemiologice ori de cate ori situatia epidemiologica o impune.
    Atributiile Serviciului de prevenire si control boli transmisibile - Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la institutele si directiile de sanatate publica, precum si de la institutiile medicale coordonatoare ale supravegherii infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, ITS, securitatii transfuzionale;
    - efectueaza prognoze si evalueaza tendintele bolilor transmisibile la nivel national;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila, impreuna cu institutele de sanatate publica;
    - stabileste lista de boli prioritare la nivel national incluse in sistemul de supraveghere;
    - participa la elaborarea bugetului privind finantarea activitatilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
    - colaboreaza cu organizatiile internationale pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - participa la elaborarea programelor de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu institutele de sanatate publica;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date, institutele si directiile de sanatate publica.

    ANEXA 2
    Bolile transmisibile si problemele medicale speciale care se afla sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat in sistemul de supraveghere si care necesita o atentie deosebita in vederea pregatirii participarii Romaniei la Reteaua Comunitara

    1. Boli
    1.1. Boli prevenibile prin vaccinare:
    Difteria
    Infectia cu Haemophilus influenzae grup B
    Gripa
    Rujeola
    Rubeola
    Pertussis
    Poliomielita
    1.2. Maladii transmise sexual:
    Infectii cu Chlamydia
    Infectii gonococice
    Infectia HIV
    Sifilisul
    1.3. Hepatite virale:
    Hepatita A
    Hepatita B
    Hepatita C
    1.4. Boli transmise prin alimente, apa sau prin mediu:
    Botulism
    Campylobacterioze
    Cryptosporidiaza
    Giardioza
    Infectia cu E. coli enterohemoragic
    Leptospiroza
    Listerioza
    Salmonelozele
    Shigeloza
    Toxoplasmoza
    Trichinoza
    Yersiniozele
    1.5. Alte boli
    1.5.1. Boli transmise prin agenti neconventionali
    Varianta transmisibila a encefalopatiei spongiforme
    1.5.2. Boli transmise aerian:
    Legioneloze
    Boala meningococica
    Infectiile pneumococice
    Tuberculoza
    1.5.3. Zoonoze (altele decat cele de la pct. 1.4.):
    Bruceloza
    Echinococoza
    Rabia
    1.5.4. Boli severe de import:
    Holera
    Malaria
    Pesta
    Febrele virale hemoragice

    2. Probleme medicale speciale
    2.1. Infectiile nosocomiale
    2.2. Rezistenta antimicrobianaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu