Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002

privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul Directiei generale de sanatate publica nr. DB 2.411 din 7 martie 2002,
    avand in vedere dispozitiile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, in vederea participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC si reglementarile aferente ulterioare.
    Art. 2
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile cuprinde totalitatea structurilor medicale care participa la colectarea sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind bolile transmisibile, efectuarea de studii epidemiologice pentru cunoasterea evolutiei si raspandirii acestor boli in timp si spatiu, precum si la analiza factorilor de risc, in scopul elaborarii masurilor de prevenire, supraveghere si control adecvate.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica cu atributii de organizare a activitatilor de sanatate publica si a modului de functionare a retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile.
    Art. 4
    Reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile are in componenta:
    1. Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin Serviciul de prevenire si control al bolilor transmisibile;
    2. institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, prin sectiile de epidemiologie;
    3. Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, prin laboratoarele specializate;
    4. directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de epidemiologie, si laboratoarele de microbiologie ale directiilor de supraveghere a starii de sanatate;
    5. unitatile de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele lor de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate.
    Art. 5
    Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, reteaua de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti participa la realizarea activitatilor de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile specifice fiecarei unitati, sub coordonarea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 6
    Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, si compartimentele de biostatistica din unitatile mentionate la art. 4 pct. 2 - 4 asigura organizarea si functionarea sistemului informational de statistica sanitara prin colectarea, stocarea, prelucrarea si difuzarea datelor, cu respectarea legii.
    Art. 7
    Institutul "Cantacuzino" Bucuresti si institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara vor asigura pentru sistemul de supraveghere si control al bolilor transmisibile serviciile aferente centrelor nationale de referinta.
    Art. 8
    Atributiile si responsabilitatile specifice ale institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Bolile transmisibile si problemele medicale care necesita o supraveghere epidemiologica speciala, in concordanta cu cerintele participarii la reteaua Comunitatii Europene de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile, constituita prin Decizia nr. 2.119/98/EC, si completarile ulterioare, sunt enumerate in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Directia generala de sanatate publica si Directia generala a bugetului din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, Institutul "Cantacuzino" Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii sanitare mentionate vor aduce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

    Atributiile si responsabilitatile institutiilor si unitatilor cuprinse in reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile

    Atributiile retelei de asistenta medicala primara si de specialitate, in toate formele sale de organizare, de stat sau private, respectiv organizatiile neguvernamentale cu activitate autorizata pentru servicii de sanatate in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile, sunt urmatoarele:
    - raporteaza, conform legii, toate cazurile de boala transmisibila depistate in populatia asistata;
    - ia masurile care se impun in vederea limitarii focarelor familiale de boala transmisibila;
    - participa, impreuna cu autoritatea de sanatate publica locala, la actiunile de limitare a extinderii focarelor de boala transmisibila in comunitate;
    - desfasoara activitati de educatie sanitara si de promovare a sanatatii pentru populatia asistata.
    Atributiile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente in teritoriu;
    - analizeaza periodic datele privind bolile transmisibile dupa caracteristicile de timp, loc si persoana, precum si tendintele de evolutie ale acestora;
    - interpreteaza informatiile cu privire la bolile transmisibile pentru realizarea alertei precoce si a raspunsului rapid;
    - organizeaza si gestioneaza bazele de date privind bolile transmisibile;
    - raporteaza institutelor de sanatate publica si Ministerului Sanatatii si Familiei cazurile de boala transmisibila depistate in teritoriul judetului, conform reglementarilor legale in vigoare;
    - colaboreaza cu celelalte directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru realizarea unui schimb optim de informatii;
    - efectueaza anchetele epidemiologice si adopta masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitati, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu (administratia publica locala, intreaga retea medicala a judetului);
    - asigura diseminarea informatiilor rezultate din analiza si interpretarea datelor catre sursele de la care au provenit;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile.
    Atributiile institutelor de sanatate publica in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la directiile de sanatate publica arondate, conform legislatiei in vigoare;
    - raporteaza Ministerului Sanatatii si Familiei rezultatele analizelor epidemiologice efectuate;
    - efectueaza prognoze si tendinte privind bolile transmisibile la nivelul teritoriului arondat;
    - acorda consultanta directiilor de sanatate publica in ceea ce priveste managementul datelor, efectuarea de analize epidemiologice;
    - coordoneaza si indruma directiile de sanatate publica arondate in actiunile de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date - directiile de sanatate publica;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in procesul de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - asigura, prin programe de pregatire profesionala continua, instruirea periodica a personalului specializat, in vederea supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - colaboreaza cu celelalte institute de sanatate publica pentru realizarea unui schimb optim de informatii.
    Atributiile Institutului de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti, Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti, retelei de specialitate pentru infectiile cu transmitere sexuala si ale Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti in domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza sistemul specific de supraveghere pentru HIV/SIDA, tuberculoza, ITS, securitate transfuzionala;
    - raporteaza trimestrial Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sinteza datelor de supraveghere specifica;
    - creeaza si gestioneaza propriile baze de date, efectueaza analiza si interpretarea datelor;
    - colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in activitatea de analiza a datelor si fac propuneri de imbunatatire a sistemului de supraveghere;
    - colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in domeniul supravegherii tuberculozei, HIV/SIDA, ITS, securitatii transfuzionale.
    Atributiile Institutului "Cantacuzino" Bucuresti in procesul de supraveghere si control al bolilor transmisibile sunt urmatoarele:
    - organizeaza laboratoarele de referinta pentru diagnosticul bolilor transmisibile si colaboreaza cu institutii similare la nivel international;
    - realizeaza sau confirma diagnosticul bolilor transmisibile;
    - realizeaza indrumarea metodologica si tehnica pentru laboratoarele din reteaua de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - comunica rezultatele obtinute Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si celorlalte unitati ale retelei care au trimis probe;
    - participa, la cererea Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, la investigatii epidemiologice ori de cate ori situatia epidemiologica o impune.
    Atributiile Serviciului de prevenire si control boli transmisibile - Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sunt urmatoarele:
    - colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele privind bolile transmisibile primite de la institutele si directiile de sanatate publica, precum si de la institutiile medicale coordonatoare ale supravegherii infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, ITS, securitatii transfuzionale;
    - efectueaza prognoze si evalueaza tendintele bolilor transmisibile la nivel national;
    - sprijina si indruma directiile de sanatate publica in actiunile de control al focarelor de boala transmisibila, impreuna cu institutele de sanatate publica;
    - stabileste lista de boli prioritare la nivel national incluse in sistemul de supraveghere;
    - participa la elaborarea bugetului privind finantarea activitatilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
    - colaboreaza cu organizatiile internationale pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
    - participa la elaborarea programelor de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile, in colaborare cu institutele de sanatate publica;
    - asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre furnizorii acestor date, institutele si directiile de sanatate publica.

    ANEXA 2
    Bolile transmisibile si problemele medicale speciale care se afla sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat in sistemul de supraveghere si care necesita o atentie deosebita in vederea pregatirii participarii Romaniei la Reteaua Comunitara

    1. Boli
    1.1. Boli prevenibile prin vaccinare:
    Difteria
    Infectia cu Haemophilus influenzae grup B
    Gripa
    Rujeola
    Rubeola
    Pertussis
    Poliomielita
    1.2. Maladii transmise sexual:
    Infectii cu Chlamydia
    Infectii gonococice
    Infectia HIV
    Sifilisul
    1.3. Hepatite virale:
    Hepatita A
    Hepatita B
    Hepatita C
    1.4. Boli transmise prin alimente, apa sau prin mediu:
    Botulism
    Campylobacterioze
    Cryptosporidiaza
    Giardioza
    Infectia cu E. coli enterohemoragic
    Leptospiroza
    Listerioza
    Salmonelozele
    Shigeloza
    Toxoplasmoza
    Trichinoza
    Yersiniozele
    1.5. Alte boli
    1.5.1. Boli transmise prin agenti neconventionali
    Varianta transmisibila a encefalopatiei spongiforme
    1.5.2. Boli transmise aerian:
    Legioneloze
    Boala meningococica
    Infectiile pneumococice
    Tuberculoza
    1.5.3. Zoonoze (altele decat cele de la pct. 1.4.):
    Bruceloza
    Echinococoza
    Rabia
    1.5.4. Boli severe de import:
    Holera
    Malaria
    Pesta
    Febrele virale hemoragice

    2. Probleme medicale speciale
    2.1. Infectiile nosocomiale
    2.2. Rezistenta antimicrobianaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu