Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1339 din 10 octombrie 2000

pentru aprobarea conditiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor in cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 11 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Scutirea de la plata accizelor in cazul petrolului turboreactor, destinat utilizarii exclusive drept combustibil pentru aviatie, prevazuta la art. 25 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda direct la achizitionarea acestui produs de la rafinarie sau in momentul intocmirii formalitatilor vamale de import.
    (2) Prin combustibil pentru aviatie se intelege petrolul turboreactor*) destinat utilizarii exclusive pentru aeronave.
------------
    *) Codul tarifar 2710 00 51, potrivit Tarifului vamal de import al Romaniei.

    Art. 2
    Facturarea petrolului turboreactor de catre rafinarii se face in functie de destinatia acestui produs, astfel:
    - pentru cantitatile de petrol turboreactor destinat utilizarii exclusive drept combustibil pentru aeronave, la preturi de livrare fara accize;
    - pentru cantitatile de petrol turboreactor destinat altor scopuri decat pentru aeronave, la preturi de livrare care cuprind si acciza.
    Art. 3
    (1) Se pot aproviziona cu petrol turboreactor din productia interna sau din import, cu destinatia exclusiva "combustibil pentru aeronave", la preturi de livrare fara accize, numai societatile comerciale care detin:
    - certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si/sau contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor de produse aeronautice civile;
    - certificate de autorizare ca operator aerian.
    (2) Certificatele de autorizare prevazute la alin. (1) se elibereaza de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    Art. 4
    (1) Zilnic agentul economic producator sau importator va inscrie toate cantitatile de petrol turboreactor, livrate cu destinatia de utilizare exclusiva pentru aeronave, intr-un jurnal privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelelor prezentate in anexele nr. 1a) si 1b) la prezentul ordin.
    (2) Aceste jurnale se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica, in doua exemplare, in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi prezentate in termen de 5 zile de la expirarea lunii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic producator sau importator, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va ramane la dispozitia organului fiscal, iar celalalt exemplar, la agentul economic.
    Art. 5
    (1) Zilnic agentii economici prevazuti la art. 3, care au achizitionat petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, vor inregistra toate cantitatile intrate si iesite intr-o situatie centralizatoare lunara privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Aceasta situatie se va intocmi pentru fiecare luna calendaristica, in doua exemplare, si va fi prezentata in termen de 15 zile de la expirarea lunii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentii economici prevazuti la art. 3, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va ramane la dispozitia organului fiscal, iar celalalt exemplar, la agentul economic.
    Art. 6
    Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa transmita Directiei generale de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor datele din jurnalele privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, precum si din situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, in vederea centralizarii acestora pe tara. Directia generala de tehnologia informatiei va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, situatia centralizata pe tara privind cantitatile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, livrate pe beneficiari, la Ministerul Finantelor - Directia generala control fiscal si Garda financiara.
    Art. 7
    Datele inscrise in jurnalele privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, intocmite de agentii economici furnizori, precum si cele inscrise in situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, intocmite de agentii economici beneficiari, vor fi verificate lunar de organele cu atributii de control din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Verificarea va avea in vedere cantitatile livrate sau aprovizionate, dupa caz, precum si utilizarea efectiva a acestora in scopul declarat.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

    ANEXA 1a)

    Denumirea agentului economic producator
    .......................................
    Sediul ................................
    Codul fiscal ..........................

                                JURNAL
privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........
____________________________________________________________________________
Nr.    Numarul si data         Beneficiarul                 Cantitatea
crt.      facturii       -------------------------------       (kg)
                         Codul fiscal          Denumirea
____________________________________________________________________________
 0           1                2                    3             4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 1b)

    Denumirea agentului economic importator
    .......................................
    Sediul ................................
    Codul fiscal ..........................

                                 JURNAL
privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........
____________________________________________________________________________
Nr.  Numarul si data   Beneficiarul (autorizat conform art. 3)    Cantitatea
crt. declaratiei       -----------------------------------------     (kg)
     vamale de            Codul fiscal             Denumirea
     import (DVI)
____________________________________________________________________________
 0         1                   2                        3              4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 2

    Denumirea agentului economic...........................
    Sediul ................................................
    Codul fiscal ..........................................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul si data facturii*)
    B - Felul documentului*)
    C - Numarul si data documentului
____________________________________________________________________________
                   Intrari                            Iesiri
Nr.  -------------------------------  --------------------------------------
crt.    Furnizorul        Cantitatea     Beneficiarul             Cantitatea
     ----------------  A     (kg)     -------------------  B   C  (kg sau l)
     Codul  Denumirea                 Codul     Denumirea
     fiscal                           fiscal*)
____________________________________________________________________________
 0     1        2      3      4        5           6       7   8      9
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *) In cazul produselor din import se vor inscrie numarul si data DVI.
    *) Se va inscrie codul fiscal in cazul clientilor romani, respectiv tara de origine in cazul companiilor straine.
    *) Se va completa: factura, bon de consum sau declaratie vamala de export (DVE), dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1339/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1339 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu