Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1339 din 10 octombrie 2000

pentru aprobarea conditiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor in cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 11 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Scutirea de la plata accizelor in cazul petrolului turboreactor, destinat utilizarii exclusive drept combustibil pentru aviatie, prevazuta la art. 25 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda direct la achizitionarea acestui produs de la rafinarie sau in momentul intocmirii formalitatilor vamale de import.
    (2) Prin combustibil pentru aviatie se intelege petrolul turboreactor*) destinat utilizarii exclusive pentru aeronave.
------------
    *) Codul tarifar 2710 00 51, potrivit Tarifului vamal de import al Romaniei.

    Art. 2
    Facturarea petrolului turboreactor de catre rafinarii se face in functie de destinatia acestui produs, astfel:
    - pentru cantitatile de petrol turboreactor destinat utilizarii exclusive drept combustibil pentru aeronave, la preturi de livrare fara accize;
    - pentru cantitatile de petrol turboreactor destinat altor scopuri decat pentru aeronave, la preturi de livrare care cuprind si acciza.
    Art. 3
    (1) Se pot aproviziona cu petrol turboreactor din productia interna sau din import, cu destinatia exclusiva "combustibil pentru aeronave", la preturi de livrare fara accize, numai societatile comerciale care detin:
    - certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si/sau contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor de produse aeronautice civile;
    - certificate de autorizare ca operator aerian.
    (2) Certificatele de autorizare prevazute la alin. (1) se elibereaza de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    Art. 4
    (1) Zilnic agentul economic producator sau importator va inscrie toate cantitatile de petrol turboreactor, livrate cu destinatia de utilizare exclusiva pentru aeronave, intr-un jurnal privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelelor prezentate in anexele nr. 1a) si 1b) la prezentul ordin.
    (2) Aceste jurnale se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica, in doua exemplare, in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi prezentate in termen de 5 zile de la expirarea lunii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic producator sau importator, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va ramane la dispozitia organului fiscal, iar celalalt exemplar, la agentul economic.
    Art. 5
    (1) Zilnic agentii economici prevazuti la art. 3, care au achizitionat petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, vor inregistra toate cantitatile intrate si iesite intr-o situatie centralizatoare lunara privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Aceasta situatie se va intocmi pentru fiecare luna calendaristica, in doua exemplare, si va fi prezentata in termen de 15 zile de la expirarea lunii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentii economici prevazuti la art. 3, in vederea inregistrarii si vizarii de catre aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va ramane la dispozitia organului fiscal, iar celalalt exemplar, la agentul economic.
    Art. 6
    Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa transmita Directiei generale de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor datele din jurnalele privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, precum si din situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, in vederea centralizarii acestora pe tara. Directia generala de tehnologia informatiei va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, situatia centralizata pe tara privind cantitatile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, livrate pe beneficiari, la Ministerul Finantelor - Directia generala control fiscal si Garda financiara.
    Art. 7
    Datele inscrise in jurnalele privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, intocmite de agentii economici furnizori, precum si cele inscrise in situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, intocmite de agentii economici beneficiari, vor fi verificate lunar de organele cu atributii de control din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Verificarea va avea in vedere cantitatile livrate sau aprovizionate, dupa caz, precum si utilizarea efectiva a acestora in scopul declarat.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

    ANEXA 1a)

    Denumirea agentului economic producator
    .......................................
    Sediul ................................
    Codul fiscal ..........................

                                JURNAL
privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........
____________________________________________________________________________
Nr.    Numarul si data         Beneficiarul                 Cantitatea
crt.      facturii       -------------------------------       (kg)
                         Codul fiscal          Denumirea
____________________________________________________________________________
 0           1                2                    3             4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 1b)

    Denumirea agentului economic importator
    .......................................
    Sediul ................................
    Codul fiscal ..........................

                                 JURNAL
privind livrarile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........
____________________________________________________________________________
Nr.  Numarul si data   Beneficiarul (autorizat conform art. 3)    Cantitatea
crt. declaratiei       -----------------------------------------     (kg)
     vamale de            Codul fiscal             Denumirea
     import (DVI)
____________________________________________________________________________
 0         1                   2                        3              4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 2

    Denumirea agentului economic...........................
    Sediul ................................................
    Codul fiscal ..........................................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind intrarile si iesirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
                        luna ........... anul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul si data facturii*)
    B - Felul documentului*)
    C - Numarul si data documentului
____________________________________________________________________________
                   Intrari                            Iesiri
Nr.  -------------------------------  --------------------------------------
crt.    Furnizorul        Cantitatea     Beneficiarul             Cantitatea
     ----------------  A     (kg)     -------------------  B   C  (kg sau l)
     Codul  Denumirea                 Codul     Denumirea
     fiscal                           fiscal*)
____________________________________________________________________________
 0     1        2      3      4        5           6       7   8      9
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    TOTAL:
____________________________________________________________________________

              Director,                          Intocmit,
    ................................    ................................
    (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *) In cazul produselor din import se vor inscrie numarul si data DVI.
    *) Se va inscrie codul fiscal in cazul clientilor romani, respectiv tara de origine in cazul companiilor straine.
    *) Se va completa: factura, bon de consum sau declaratie vamala de export (DVE), dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1339/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1339 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu