Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 124/297 din 23 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 124 din 23 aprilie 2001
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 297 din 16 mai 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 610 din 27 septembrie 2001

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul de aprobare nr. 118.529/2001 intocmit de Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Referatul de aprobare nr. DB 4.193/2001 intocmit de Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei,
    avand in vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara si prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala de sanatate publica si prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                  NORME
cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera si se aplica urmatoarelor produse:
    1. zahar semialb;
    2. zahar sau zahar alb;
    3. zahar extra alb;
    4. solutie de zahar;
    5. solutie de zahar invertit;
    6. sirop de zahar invertit;
    7. sirop de glucoza;
    8. sirop de glucoza concentrat;
    9. dextroza monohidratata;
    10. dextroza anhidra.
    Art. 2
    Produsele enumerate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in aceste norme.

    CAP. 2
    Natura, continutul si originea unor zaharuri

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si caracteristici:
    1. Zahar semialb - zaharoza purificata si cristalizata de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                                   minimum 99,5 grade;
    b) continut de zahar invertit                    maximum 0,10% din masa;
    c) umiditate                                     maximum 0,10% din masa;
    d) continutul rezidual de dioxid de sulf         maximum 15 mg/kg.
    2. Zahar sau zahar alb - zaharoza purificata si cristalizata de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                                   minimum 99,7 grade;
    b) continut de zahar invertit                    maximum 0,04% din masa;
    c) umiditate                                     maximum 0,10% din masa;
    d) continutul rezidual de dioxid de sulf         maximum 15 mg/kg;
    e) tipul culorii                                 maximum 12 puncte
                                                     determinate conform lit. a)
                                                     din anexa.
    3. Zahar extra alb - produsul care are caracteristicile prevazute la pct. 2 lit. a) - d), la care numarul total de puncte determinate in conformitate cu prevederile anexei care face parte integranta din prezentele norme nu depaseste totalul de 8 sau mai mult de:
    a) 4 pentru tipul culorii;
    b) 6 pentru continutul de cenusa;
    c) 3 pentru culoarea in solutie.
    4. Solutie de zahar - solutia apoasa de zaharoza cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata                              minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit -                maximum 3% din masa
       raportul de fructoza/dextroza: 1,0 +/- 0,2-   substantei uscate;
    c) cenusa conductometrica                        maximum 0,1% din masa
                                                     substantei uscate,
                                                     determinata in conformitate
                                                     cu lit. b) din anexa;
    d) culoarea in solutie                           maximum 45 de unitati
                                                     ICUMSA determinate in
                                                     conformitate cu lit. c) din
                                                     anexa;
    e) continutul rezidual                           maximum 15 mg/kg din
       de dioxid de sulf                             substanta uscata.
    5. Solutie de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza partial invertita prin hidroliza, in care raportul de zahar invertit nu predomina, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata                              minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit -                mai mult de 3% din masa
       raportul de fructoza/dextroza: 1,0 +/- 0,2-   substantei uscate, dar
                                                     maximum 50%;
    c) cenusa conductometrica                        maximum 0,4% din masa
                                                     substantei uscate,
                                                     determinata in conformitate
                                                     cu lit. b) din anexa;
    d) continutul rezidual de dioxid                 maximum 15 mg/kg din
       de sulf                                       substanta uscata.
    6. Sirop de zahar invertit - solutia apoasa, posibil cristalizata, de zaharoza partial invertita prin hidroliza, in care proportia de zahar invertit - raportul de fructoza/dextroza: 1,0 +/- 0,1- este mai mare de 50% din masa substantei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 5 lit. a), b) si d).
    7. Sirop de glucoza - solutia apoasa purificata si concentrata a zaharidelor obtinute din amidon, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata                              minimum 70% din masa;
    b) echivalentul de dextroza                      minimum 20% din masa
                                                     substantei uscate si
                                                     exprimat ca glucoza-D;
    c) cenusa sulfatata                              maximum 1% din masa
                                                     substantei uscate;
    d) continutul total de dioxid de sulf din substanta uscata este in general de maximum 15 mg/kg, pentru utilizarea exclusiva in produsele de cofetarie pe baza de zahar este de 20 - 400 mg/kg, iar pentru utilizare in alte produse alimentare care au in compozitie sirop de glucoza este de 20 - 400 mg/kg.
    8. Sirop de glucoza concentrat - siropul de glucoza partial concentrat, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata                              minimum 93% din masa;
    b) echivalentul de dextroza                      minimum 20% din masa
                                                     substantei uscate si
                                                     exprimat ca glucoza-D;
    c) cenusa sulfatata                              maximum 1% din masa
                                                     substantei uscate;
    d) continutul total de dioxid de sulf este in general de maximum 20 mg/kg, pentru utilizarea exclusiva in produsele de cofetarie pe baza de zahar este de maximum 150 mg/kg, iar pentru utilizare in alte produse alimentare care au in compozitie sirop de glucoza este de 20 - 150 mg/kg.
    9. Dextroza monohidratata - glucoza-D purificata si cristalizata, continand o molecula de apa de cristalizare, avand urmatoarele caracteristici:
    a) dextroza-glucoza-D                            minimum 99,5% din masa
                                                     substantei uscate;
    b) substanta uscata                              minimum 90,0% din masa;
    c) cenusa sulfatata                              maximum 0,25% din masa
                                                     substantei uscate;
    d) continutul total de dioxid de sulf            maximum 15 mg/kg.
    10. Dextroza anhidra - glucoza-D purificata si cristalizata, care nu contine apa de cristalizare cu un continut de substanta uscata de minimum 98% din masa, celelalte caracteristici fiind stabilite la pct. 9 lit. a), c) si d).
    Art. 4
    (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplica numai produselor definite in acesta si trebuie utilizate in comert pentru desemnarea acestora.
    (2) Descrierea mentionata la art. 3 pct. 2 poate fi utilizata, de asemenea, la descrierea produsului definit la art. 3 pct. 3.
    (3) Descrierea "alb" este folosita pentru:
    a) solutia de zahar in care culoarea nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda specificata la lit. c) din anexa;
    b) solutia de zahar invertit si siropul de zahar invertit pentru care continutul de cenusa conductometrica nu depaseste 0,1% si culoarea in solutie nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa.
    (4) Prevederile alin. (1) nu afecteaza procedurile prin care aceste denumiri se utilizeaza suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la art. 3.
    (5) In ceea ce priveste utilizarea cuvantului "zahar" fara o alta limitare calificativa, prevederile alin. (1) se aplica numai comertului direct cu zaharuri destinate consumului uman ca atare si nu produselor in care sunt utilizate astfel de zaharuri.
    Art. 5
    Produsele mentionate la art. 3 pct. 7 si 8, care contin o cantitate de dioxid de sulf ce depaseste 20 mg/kg, nu pot fi oferite spre vanzarea cu amanuntul.
    Art. 6
    In conformitate cu prevederile aplicabile alimentelor amintite si utilizarii agentilor de colorare pentru acestea, produsele definite la art. 3 nu sunt supuse proceselor de rafinare si contin coloranti in masura in care sunt destinati utilizarii in alte alimente.

    CAP. 3
    Etichetare si marcare

    Art. 7
    (1) Actele normative in vigoare privind etichetarea alimentelor se aplica produselor definite, care sunt destinate in forma neschimbata consumatorului final, cu urmatoarele mentiuni specifice:
    a) descrierea prin care sunt definite produsele la art. 3, cu exceptia celor de la pct. 9 si 10, respectiv dextroza monohidratata si dextroza anhidra, in cazul carora la vanzarea cu amanuntul cuvintele "monohidratata" si "anhidra" au caracter optional. Exprimarea restrictiva "include agenti de colorare" este obligatorie la descrierea produselor ce contin agenti de colorare in conformitate cu art. 6, iar termenul "alb" este interzis in acest caz;
    b) masa neta, cu exceptia produselor care cantaresc mai putin de 50 g; aceasta exceptie nu se aplica produselor care cantaresc mai putin de 50 g fiecare, aflate in ambalaje ce contin doua sau mai multe produse de acest fel a caror masa neta, inclusiv cea a ambalajului, este mai mare de 50 g. In acest caz se indica masa neta totala a produselor continuta in ambalajul exterior; pentru produsele definite la art. 3 pct. 1 - 3, 9 si 10, indicarea masei nete poate fi inlocuita cu cea a masei nete minime, daca produsele sunt oferite spre vanzare la bucata sau in pachetele;
    c) denumirea sau denumirea comerciala si adresa ori sediul inregistrat al fabricantului sau al vanzatorului;
    d) indicarea continutului real de substanta uscata si de zahar invertit in cazul solutiilor de zahar, al solutiei de zahar invertit sau al siropului de zahar invertit;
    e) termenul restrictiv "cristalizat" pentru siropul de zahar invertit ce incorporeaza cristale in solutie;
    f) descrierea siropului de glucoza sau a siropului de glucoza concentrat, al carui continut de dioxid de sulf depaseste 20 mg/kg, este urmata de o trimitere la alimentul pentru fabricarea caruia este destinat, continutul maxim de dioxid de sulf al produsului este indicat pe documentele insotitoare.
    (2) Specificatiile mentionate in alin. (1) trebuie sa fie evidente, lizibile si de nesters.
    (3) Prevederile alin. (1) nu impiedica produsele definite la art. 3 sa poarte in plus fata de descrierea obligatorie alte descrieri, cu mentiunea ca acestea din urma sa nu induca in eroare consumatorii.
    (4) In cazul in care produsele definite la art. 3 sunt puse in ambalaje sau recipiente cu o masa neta egala cu sau care depaseste 10 kg si nu sunt oferite spre vanzarea cu amanuntul, descrierile mentionate la alin. (1) lit. b), d), e) si f) apar numai pe documentele insotitoare.
    (5) Se interzice comercializarea produselor definite la art. 3 daca marcajele stabilite la alin. (1) lit. a), d), e) si f) nu sunt in limba romana pe una dintre partile ambalajului sau ale recipientului ori, conform alin. (4), pe documentele insotitoare.
    Art. 8
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) produselor definite la art. 3, cand acestea sunt sub forma de zaharuri pudra, zaharuri candel, zaharuri in forma rafinata;
    b) produselor destinate exportului in tarile din afara Comunitatii Europene.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 73/437/1973.

    ANEXA 1
    la norme

                                    METODA
de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa si a culorii in solutia de zahar (alb) si a zaharului extraalb definite la art. 3 pct. 2 si 3

    Un "punct" corespunde cu:
    a) in cazul tipului de culoare, cu 0,5 unitati calculate prin metoda Institutului Brunswick pentru Tehnologia Agricola si a Industriei Zaharului;
    b) in cazul continutului de cenusa, pana la 0,0018% calculat prin metoda Comisiei Internationale pentru Metode Uniforme de Analiza a Zaharului (ICUMSA);
    c) in cazul culorii in solutie, pana la 7,5 unitati calculate prin metoda ICUMSA.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 124/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 124 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu