E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1226 din 15 aprilie 2009

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 367 din 1 iunie 2009Văzând avizul favorabil emis de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 490 din 12 mai 2009,

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile privind organizarea, structura şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007.

Art. 3. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

ANEXA

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

TITLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este organizată ca structură cu personalitate juridică în cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, potrivit legii.

(2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României, prin procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.

TITLUL II

Organizarea si funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Art. 2. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură cu personalitate juridică, a fost înfiinţată, prin reorganizarea Secţiei de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog, la data de 17 noiembrie 2004, prin Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca structură specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, fiind condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin intermediul procurorului şef al acestei direcţii. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public, conform legii.

Art. 3. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

Art. 4. - (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism are o structură centrală şi o structură teritorială.

(2) La nivel central, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este organizată în servicii, birouri şi compartimente de activitate, conduse de procurori şefi, astfel:

a) Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate:

- Biroul de combatere a traficului de persoane şi migranţi;

- Biroul de combatere a infracţiunilor de fals de monedă, alte valori şi contrafaceri;

- Biroul de combatere a infracţiunilor de violenţă;

b) Serviciul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri:

- Biroul de combatere a traficului intern de droguri, precursori şi culturi;

- Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;

c) Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare:

- Biroul de combatere a criminalităţii economico-financiare şi a spălării banilor;

- Biroul de combatere a infracţiunilor vamale şi a celor contra pieţei de capital;

d)   Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice:

- Biroul de combatere a infracţiunilor informatice;

-  Biroul de combatere a infracţiunilor cu cărţi de credit şi alte mijloace de plată electronică;

-   Biroul de combatere a infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale;

e)  Serviciul de prevenire şi combatere a infracţiunilor de terorism şi a celor contra siguranţei statului:

-  Biroul de investigare a infracţiunilor de terorism şi a finanţării terorismului;

-  Biroul de combatere a infracţiunilor contra siguranţei statului;

f) Serviciul judiciar;

g)  Biroul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională;

h) Biroul de informare şi relaţii publice;

i)   Biroul   de   resurse   umane,   studii   şi   perfecţionare profesională;

j) Biroul de informaţii clasificate;

k) Centrul de aplicaţii operaţionale al procurorilor;

l) Compartimentul specialişti;

m) Departamentul economico-financiar şi administrativ:

- Serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv şi angajamente bugetare:

- Compartiment financiar, salarizare şi contabilitate;

-    Compartiment buget, control financiar-preventiv şi angajamente bugetare;

- Serviciul investiţii, achiziţii publice şi administrativ:

- Compartiment investiţii;

- Compartiment administrativ, întreţinere şi auto;

n) Compartimentul de audit public intern.

Art. 5. - (1) Serviciile şi birourile sunt conduse de procurori şefi.

(2) Departamentul economico-financiar şi administrativ este condus de un manager economic, care are calitatea de funcţionar public.

Art. 6. - La nivel teritorial funcţionează următoarele servicii şi birouri teritoriale:

a) Serviciul teritorial Alba Iulia:

- Biroul teritorial Hunedoara;

- Biroul teritorial Sibiu;

b) Serviciul teritorial Bacău:

- Biroul teritorial Neamţ;

c) Serviciul teritorial Braşov:

- Biroul teritorial Covasna;

d) Serviciul teritorial Bucureşti:

- Biroul teritorial Giurgiu;

- Biroul teritorial Teleorman;

- Biroul teritorial Călăraşi;

- Biroul teritorial Ialomiţa;

e) Serviciul teritorial Cluj:

- Biroul teritorial Maramureş;

- Biroul teritorial Bistriţa-Năsăud;

- Biroul teritorial Sălaj;

f) Serviciul teritorial Constanţa:

- Biroul teritorial Tulcea;

g) Serviciul teritorial Craiova:

- Biroul teritorial Gorj;

- Biroul teritorial Mehedinţi;

- Biroul teritorial Olt;

h) Serviciul teritorial Galaţi:

- Biroul teritorial Brăila;

- Biroul teritorial Vrancea;

i) Serviciul teritorial Iaşi:

- Biroul teritorial Vaslui;

j) Serviciul teritorial Oradea:

- Biroul teritorial Satu Mare;

k) Serviciul teritorial Piteşti:

- Biroul teritorial Vâlcea;

l) Serviciul teritorial Ploieşti:

- Biroul teritorial Dâmboviţa;

- Biroul teritorial Buzău;

m) Serviciul teritorial Suceava:

- Biroul teritorial Botoşani;

n) Serviciul teritorial Târgu Mureş:

- Biroul teritorial Harghita;

o) Serviciul teritorial Timişoara:

- Biroul teritorial Arad;

- Biroul teritorial Caraş-Severin.

TITLUL III

Conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

Art. 7. - (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este condusă de un procuror şef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un procuror şef adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) In activitatea sa, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(3) Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism reprezintă această direcţie în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi cu orice persoane juridice ori fizice, din ţară sau din străinătate.

(4)  In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism emite ordine cu caracter intern.

(5) Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este ordonator secundar de credite.

CAPITOLUL I

Atribuţiile procurorului şef direcţie

Art. 8. - Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea tuturor categoriilor de personal din cadrul direcţiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsurile care se impun;

b) repartizează, după criterii obiective şi potrivit specializării, procurorilor din subordine spre soluţionare dosarele penale, plângerile şi celelalte lucrări înregistrate în cadrul structurii centrale, potrivit legii;

c)  dispune preluarea, în condiţiile legii, pentru efectuarea urmăririi penale, a cauzelor de competenţa serviciilor şi birourilor teritoriale ale Direcţiei;

d) analizează anual activitatea în domeniu a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea luării măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii;

e) analizează legalitatea soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, în cauzele cu învinuiţi sau inculpaţi arestaţi preventiv, şi ia măsuri pentru înlăturarea deficienţelor şi eficientizarea activităţii;

f) organizează în cadrul structurii centrale, prin ordin, servicii, birouri şi compartimente conduse de procurori şefi, în circumscripţia teritorială a parchetelor de pe lângă curţile de apel înfiinţează, prin ordin, servicii teritoriale conduse de procurori şefi şi poate înfiinţa sau desfiinţa birouri teritoriale, în circumscripţia teritorială a parchetelor de pe lângă tribunale;

g) stabileşte numărul specialiştilor, personalului auxiliar de specialitate şi al personalului economic şi administrativ, încadrat în serviciile, birourile şi compartimentele înfiinţate la nivelul structurii centrale ori în serviciile şi birourile teritoriale, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii, în limita numărului total de posturi;

h) numeşte prin ordin, cu avizul miniştrilor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală;

i) recomandă procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie delegarea procurorilor la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

j) încadrează personalul auxiliar de specialitate şi personalul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

k) stabileşte prin ordin structura şi atribuţiile Centrului de aplicaţii operaţionale al procurorilor, organizează, coordonează şi răspunde de activitatea acestuia;

l) acordă salarii de merit şi alte sporuri la salariu pentru procurori, specialişti, personalul auxiliar de specialitate, economic şi administrativ;

m) conduce activitatea compartimentului de specialişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

n) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate de către întreg personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor şi pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuţiilor;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

CAPITOLUL II

Atribuţiile procurorului şef adjunct direcţie

Art. 9. - Procurorul şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte ordinele şi măsurile dispuse de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, coordonând şi controlând activitatea serviciilor, birourilor şi a altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul şef direcţie;

b) înlocuieşte de drept procurorul şef direcţie pe perioada absenţei temporare a acestuia, exercitând atribuţiile ce îi revin în această calitate;

c) exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe baza delegării acestei prerogative de către procurorul şef direcţie;

d) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

TITLUL IV

Organizarea şi atribuţiile adunării generale a procurorilor şi ale Colegiului de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Art. 10. -Adunarea generală a procurorilor este compusă din toţi procurorii în funcţie, inclusiv procurorii delegaţi sau detaşaţi la alte parchete. Aceasta se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.

Art. 11. -Adunarea generală a procurorilor are următoarele atribuţii:

a)  dezbate activitatea anuală desfăşurată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b) dezbate probleme de drept;

c)  analizează proiecte de acte normative, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

d)  formulează puncte de vedere, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

e) alege şi revocă membrii Colegiului de conducere;

f) propune revocarea din funcţia de conducere a procurorilor, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamente.

Art. 12. - (1) Adunarea generală a procurorilor este convocată de procurorul şef direcţie, iar în lipsa acestuia, de procurorul şef adjunct direcţie.

(2)  Adunarea generală a procurorilor este prezidată de procurorul şef direcţie, iar în lipsa acestuia, de procurorul şef adjunct direcţie.

(3) Adunarea generală a procurorilor este legal constituită în prezenţa majorităţii procurorilor.

(4) Hotărârile adunării generale a procurorilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 13. -In cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează Colegiul de conducere, care dezbate problemele generale de conducere ale acestei direcţii şi adoptă hotărâri menite să asigure buna organizare şi funcţionare a acesteia.

Art. 14. - (1) Colegiul de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este constituit din procurorul şef direcţie, adjunctul acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor pe o perioadă de 3 ani.

(2) Adunarea generală pentru alegerea membrilor Colegiului de conducere se convoacă potrivit art. 12 alin. (1).

(3)  Pentru alegerea membrilor Colegiului de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se întocmesc liste cu toţi procurorii numiţi în această direcţie, cu excepţia procurorului şef direcţie, a procurorului şef adjunct direcţie şi a celor care declară, în prealabil, că nu doresc să facă parte din Colegiul de conducere.

(4) Listele întocmite potrivit alin. (3), care constituie buletine de vot, se înmânează procurorilor prezenţi. Membrii Colegiului de conducere se aleg prin vot secret, direct şi personal.

(5) Fiecare procuror va primi câte un buletin de vot.

(6) Votarea se va face prin încercuirea numelui unui număr de 5 candidaţi.

(7) Buletinele de vot se vor împături şi vor fi introduse în urnă, în aşa fel încât să se asigure secretul votării.

(8)  Buletinele de vot în care vor fi încercuite numele unui număr de 6 sau mai mulţi candidaţi vor fi declarate nule.

(9)  Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului de conducere procurorii care obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate.

(10) Procedura de votare se repetă în cazul în care la primul tur de scrutin nu au fost aleşi toţi membrii Colegiului de conducere.

(11) La următorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, un număr de procurori mai mare cu cel puţin unu faţă de numărul locurilor rămase neocupate în Colegiul de conducere. Dispoziţiile alin. (9) se aplică în mod corespunzător la fiecare tur de scrutin.

(12)  Pentru numărarea voturilor şi stabilirea rezultatului votării se va constitui o comisie formată din 3 procurori, aleşi de adunarea generală dintre cei care nu şi-au depus candidaturile.

(13)   Secretariatul tehnic privind desfăşurarea adunării generale pentru alegerea membrilor Colegiului de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va fi asigurat de o comisie formată dintr-un procuror şi un grefier din cadrul Biroului de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională.

(14)  Comisia prevăzută la alin. (13) va fi desemnată de procurorul şef direcţie. Aceasta va întocmi un proces-verbal cu operaţiunile de votare şi rezultatul final al alegerilor, care va cuprinde:

a) numele şi prenumele membrilor comisiei;

b) data şi locul desfăşurării alegerilor;

c) numărul, numele şi prenumele procurorilor prezenţi;

d)  numărul, numele şi prenumele procurorilor absenţi şi cauzele neprezentării;

e) rezultatul votării şi semnăturile membrilor comisiei.

Art. 15. - Colegiul de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) promovează în funcţii de conducere grefierul şef direcţie şi grefierii şefi serviciu;

b) analizează proiectul de buget al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c)  stabileşte măsurile necesare privind îmbunătăţirea stării disciplinare şi de perfecţionare profesională a personalului;

d)  face propuneri privind acordarea salariului de merit, precum şi în legătură cu premierea şi alte drepturi cuvenite personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

e) se pronunţă cu privire la orice alte probleme importante în legătură cu exercitarea atribuţiilor ce revin Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit legii.

Art. 16. - (1) Colegiul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2)  Colegiul de conducere este convocat de procurorul şef direcţie.

(3)  Convocarea Colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Secretariatul Colegiului de conducere este asigurat de procurorul şef al Biroului de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională.

(4)  La şedinţele Colegiului de conducere pot participa şi consilierii procurorului şef direcţie, procurorii şefi serviciu sau alţi procurori care nu sunt membri ai acestuia, fără drept de vot.

(5) Când Colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic, cu vot consultativ.

(6) In funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele Colegiului de conducere pot fi invitate şi alte persoane încadrate în Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care nu au drept de vot.

(7) Şedinţele Colegiului de conducere nu sunt publice.

(8) Colegiul de conducere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.

(9)  Dezbaterile şi hotărârile Colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de Secretariatul Colegiului de conducere şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile Colegiului de conducere se aduc la cunoştinţa celor interesaţi.

(10)   Procesele-verbale încheiate potrivit alin. (9) se păstrează într-o mapă specială de către procurorul şef al Biroului de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională.

TITLUL V

Atribuţiile consilierilor procurorului şef direcţie, procurorilor şefi serviciu, procurorilor şefi birou şi ale consilierului juridic

CAPITOLUL I

Atribuţiile consilierilor procurorului şef direcţie

Art. 17. - Consilierii îl ajută pe procurorul-şef direcţie la îndeplinirea atribuţiilor privind activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In acest scop, aceştia realizează următoarele sarcini:

a)  asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiilor date de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b) efectuează sau participă la realizarea unor studii, evaluări, sinteze şi alte lucrări privind activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, din dispoziţia procurorului şef direcţie;

c)   examinează şi propun soluţii privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

d)  din dispoziţia procurorului şef direcţie, asistă la primirea în audienţă de către acesta a unor persoane şi informează asupra posibilităţilor de rezolvare, colaborând în acest scop cu celelalte compartimente ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

e)   examinează, din dispoziţia procurorului şef direcţie, temeinicia şi legalitatea unor soluţii date de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi formulează propuneri, pe care le prezintă procurorului şef direcţie;

f) examinează unele proiecte de acte normative ori note de studiu şi fac propuneri sau observaţii asupra cuprinsului acestora;

g)   participă, din dispoziţia procurorului şef direcţie, la şedinţele comisiilor Parlamentului, cu prilejul dezbaterii unor proiecte de acte normative, în calitate de reprezentanţi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

h) examinează şi supun aprobării procurorului şef direcţie, din dispoziţia acestuia, analizele semestriale şi anuale privind activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, întocmite de procurorii şefi ai serviciilor şi ai altor compartimente de activitate;

i) îndeplinesc orice alte sarcini şi lucrări repartizate de procurorul şef direcţie.

CAPITOLUL II

Atribuţiile procurorilor şefi serviciu

Art. 18. - Procurorii şefi serviciu au următoarele atribuţii:

a)   organizează, conduc, controlează şi răspund de activitatea întregului personal din cadrul serviciului, precum şi activitatea de ordin tehnic efectuată de specialiştii din domeniu, stabilesc atribuţiile personalului din subordine, precum şi măsurile şi termenele de realizare a activităţilor, luând sau, după caz, propunând conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism măsurile care se impun;

b)  urmăresc şi răspund de repartizarea cauzelor, pe criterii obiective, potrivit legii;

c) examinează temeinicia şi legalitatea măsurilor procesuale luate şi ale soluţiilor dispuse de procurorii din cadrul serviciului din structura centrală sau de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale, conform specializării;

d) verifică legalitatea şi temeinicia rechizitoriilor întocmite de procurorii din cadrul serviciului din structura centrală şi de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale, conform specializării;

e)  coordonează şi îndrumă activitatea procurorilor de la serviciile teritoriale, conform specializării;

f)  analizează legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive luate de procurori şi a propunerilor adresate instanţelor de judecată pentru luarea unor astfel de măsuri împotriva unor învinuiţi sau inculpaţi, în cauze în care ulterior s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată;

g)  efectuează periodic analiza activităţii serviciului şi fac propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;

h) efectuează personal urmărirea penală în dosare complexe de competenţa serviciului, atunci când consideră necesar şi există dispoziţia procurorului şef direcţie;

i) pun la dispoziţie Biroului de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională date pentru elaborarea studiilor referitoare la cauzele care generează criminalitatea organizată, propunând măsuri de perfecţionare a legislaţiei în acest domeniu;

j) exercită orice alte atribuţii dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL III

Atribuţiile procurorilor şefi birou

Art. 19. - Procurorii şefi birou au următoarele atribuţii:

a)   organizează, conduc, controlează şi răspund de activitatea din cadrul biroului, luând sau propunând procurorului şef serviciu măsurile care se impun;

b)   efectuează urmărirea penală în dosare complexe repartizate de procurorul şef serviciu sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c)   examinează legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată;

d) urmăresc şi controlează modul de rezolvare a lucrărilor în termen, precum şi de păstrare a secretului profesional şi confidenţialităţii lucrărilor;

e) ţin evidenţa cauzelor aflate în lucru la procurorii biroului şi informează procurorul şef serviciu;

f)  realizează orice alte activităţi dispuse de procurorul şef serviciu sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL IV

Atribuţiile consilierului juridic

Art. 20. - Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în conformitate cu Constituţia şi cu legile în vigoare, şi are următoarele atribuţii:

a)  redactează acţiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanţie, cereri de intervenţie, cereri reconvenţionale, cereri de suspendare, contestaţii la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note etc;

b)  propune exercitarea, dacă este cazul, a căilor de atac legale şi ia orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor legitime ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c) reprezintă interesele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe judiciare;

d)  asigură asistenţă de specialitate juridică, în vederea întocmirii actelor cu caracter juridic ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi colaborează la întocmirea unor astfel de acte;

e)  avizează, pentru legalitate, actele juridice pe care le încheie Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

f)  îndeplineşte orice alte sarcini şi lucrări repartizate de procurorul şef direcţie.

TITLUL VI

Ierarhia funcţiilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi îndatoririle principale ale personalului acesteia

Art. 21. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează cu următoarele categorii de personal:

a) procurori;

b)  specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic si în alte domenii;

c) personal auxiliar de specialitate şi conex;

d) personal economic şi administrativ.

Art. 22. - Funcţiile procurorilor, în ordine ierarhică, sunt următoarele:

A. structura centrală:

a) procuror şef direcţie;

b) procuror şef adjunct direcţie;

c) consilier (procuror) al procurorului şef direcţie;

d) procuror şef serviciu;

e) procuror şef birou;

f) procuror;

B. structura teritorială:

a) procuror şef serviciu;

b) procuror şef birou;

c) procuror.

Art. 23. - Funcţiile personalului auxiliar de specialitate şi conex, în ordine ierarhică, sunt următoarele:

A. structura centrală:

a) grefier şef direcţie;

b) grefier şef serviciu;

c) grefier;

d) agent procedural;

e) şofer;

B. structura teritorială:

a) grefier şef serviciu;

b) grefier;

c) şofer.

Art. 24. - Funcţiile personalului economic şi administrativ din structura centrală, în ordine ierarhică, sunt următoarele:

a) manager economic;

b) şef serviciu;

c) şef birou;

d) consilier, auditor intern;

e) referent;

f) muncitor calificat.

Art. 25. - (1) Procurorii sunt subordonaţi procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism exercită controlul asupra tuturor procurorilor din subordine, direct sau prin procurori anume desemnaţi.

(3) Procurorii au următoarele îndatoriri:

a) să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii şi independenţa autorităţii judecătoreşti;

b)  să respecte normele codului deontologic, prevederile legale, cele ce rezultă din ordine şi regulamente, din hotărârile adunărilor generale şi ale Colegiului de conducere;

c) să participe la activităţile de formare profesională continuă, conform necesităţilor de specializare;

d) să respecte programul de lucru, să aibă un comportament decent şi civilizat în relaţiile de serviciu;

e)   să dea dovadă de competenţă profesională şi să manifeste calm, răbdare, politeţe şi imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocaţi şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială;

f) să efectueze urmărirea penală în cauzele repartizate, să participe la şedinţele de judecată şi să soluţioneze lucrările în mod temeinic şi operativ;

g)  să asigure securitatea dosarelor penale şi a celorlalte lucrări, precum şi confidenţialitatea acestora, potrivit legii;

h) să aducă de îndată la cunoştinţa procurorului şef direcţie orice ingerinţă în activitatea pe care o desfăşoară din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

i) să îndeplinească, în limitele funcţiei, orice alte atribuţii stabilite, în conformitate cu legea, de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 26. - Specialiştii îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 27. - Personalul auxiliar de specialitate, conex şi personalul economic şi administrativ se subordonează ierarhic procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

TITLUL VII

Structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

CAPITOLUL I

Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate

SECŢIUNEA 1

Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate

Art. 28. - Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate este condus de un procuror şef serviciu şi are în structură 3 birouri, conduse de procurori-şefi.

Art. 29. - (1) Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

a)  infracţiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

c)  infracţiunile privind traficul de ţesuturi, celule şi organe umane, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

d) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea în combaterea criminalităţii organizate atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 1,2, 3,4, 7, 9, 10, 12, 13 şi 19 din Legea nr. 39/2003; art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător;

e)  infracţiunile prevăzute de art. 209, 211 şi 212 din Codul penal, dacă au produs consecinţe deosebit de grave şi au fost săvârşite în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003;

f) infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dacă sunt săvârşite în condiţiile art. 7 si 8 din Legea nr. 39/2003;

g) infracţiunea de concurenţă neloială, dacă este săvârşită în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003;

h) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa serviciului;

i) infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni de competenţa serviciului;

j) alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet.

Art. 30. - Procurorii conduc, supraveghează şi controlează nemijlocit actele de cercetare penală efectuate de ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi activităţile de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti.

Art. 31. - In realizarea sarcinilor ce îi revin, Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate colaborează cu celelalte servicii şi alte compartimente de activitate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu instanţele de judecată şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi cu alte instituţii publice.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Biroului de combatere a traficului de persoane şi migranţi

Art. 32. - Biroul de combatere a traficului de persoane şi migranţi are următoarele atribuţii:

a)    efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, infracţiunile privind traficul de ţesuturi, celule şi organe umane, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 3, 9, 12, 13 şi 19 din Legea nr. 39/2003 (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător), infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa biroului, alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor de fals de monedă, alte valori şi contrafaceri

Art. 33. - Biroul de combatere a infracţiunilor de fals de monedă, alte valori şi contrafaceri are următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 7 şi 10 din Legea nr. 39/2003 (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător), infracţiunea prevăzută de art. 209 din Codul penal, dacă a produs consecinţe deosebit de grave şi a fost săvârşită în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, infracţiunea de concurenţă neloială, dacă este săvârşită în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa biroului, infracţiunea de contrabandă şi cele prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiunile de competenţa biroului, alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date conform legilor speciale în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor de violenţă

Art. 34. - Biroul de combatere a infracţiunilor de violenţă are următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 1, 2 şi 4 din Legea nr. 39/2003, în art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător, infracţiunile prevăzute de art. 211 şi 212 din Codul penal, dacă au produs consecinţe deosebit de grave şi au fost săvârşite în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dacă sunt săvârşite în condiţiile art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa biroului, alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL II

Serviciul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri

SECŢIUNEA 1

Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri

Art. 35. - Serviciul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri este condus de un procuror şef serviciu şi are în structură două birouri, conduse de procurori şefi.

Art. 36. - (1) Serviciul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale, care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

a) infracţiunile de trafic şi consum ilicit de droguri, prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cauze privitoare la precursori ai drogurilor, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi în cazul celorlalte infracţiuni, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, atunci când acestea sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni date în competenţa serviciului;

b) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003;

c)  infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 11 din Legea nr. 39/2003;

d)   alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Biroului de combatere a traficului intern de droguri, precursori şi culturi

Art. 37. - Biroul de combatere a traficului intern de droguri, precursori şi culturi are următoarele atribuţii:

a)    efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare (trafic ilicit intern de droguri), infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 11 din Legea nr. 39/2003, şi orice alte infracţiuni cu care infracţiunile date în competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Biroului de combatere a traficului transfrontalier de droguri

Art. 38. - Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri are următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare (trafic ilicit transfrontalier de droguri), infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 11 din Legea nr. 39/2003, şi orice alte infracţiuni cu care infracţiunile date în competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b) realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL III

Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare

SECŢIUNEA 1

Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare

Art. 39. - Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare este condus de un procuror şef serviciu şi are în structură două birouri, conduse de procurori şefi.

Art. 40. - (1) Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2)   Serviciul constituie un punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării interinstituţionale imediate şi permanente cu autorităţile de control de pe piaţa bancară, de capital şi a asigurărilor, respectiv cu Serviciul de supraveghere al Băncii Naţionale a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3)  Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

a)   infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute de Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni date în competenţa serviciului, respectiv atunci când acestea sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni economico-financiare date prin lege în competenţa serviciului;

b)   infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile provin din săvârşirea unor infracţiuni date în competenţa serviciului;

c) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

d) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când:

• infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 5, 8 (nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri) din Legea nr. 39/2003;

• infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 14 din Legea nr. 39/2003;

• infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003, atunci când aceasta este conexă sau indivizibilă cu infracţiuni economico-financiare date prin lege în competenţa serviciului;

• infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 17 din Legea nr. 39/2003;

e)   alte infracţiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu alte infracţiuni de competenţa serviciului şi care nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

f) infracţiunea gravă este cea prevăzută de art. 165 din Codul penal.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Biroului de combatere a criminalităţii economico-financiare şi a spălării banilor

Art. 41. - Biroul de combatere a criminalităţii economico-financiare şi a spălării banilor are următoarele atribuţii:

a)    efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile provin din săvârşirea unor infracţiuni date în competenţa biroului, infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 5 şi 8 (cu excepţia infracţiunilor de divulgare a secretului economic, concurenţă neloială şi nerespectarea dispoziţiilor privind deşeurile, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri), art. 14 şi 17 din Legea nr. 39/2003 şi orice alte infracţiuni cu care infracţiunile date în competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor vamale şi a celor contrapieţei de capital

Art. 42. - Biroul de combatere a infracţiunilor vamale şi a celor contrapieţei de capital are următoarele atribuţii:

a)  efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni date în competenţa Serviciului de combatere a criminalităţii economico-financiare şi orice alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b) realizează orice alte activităţi dispuse de procurorul şef al serviciului sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL IV

Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice

SECŢIUNEA 1

Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice

Art. 43. - Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice este condus de un procuror şef şi are în structură 3 birouri, conduse de procurori şefi.

Art. 44. - (1) Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Serviciul constituie un punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente.

(3) Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

a) infracţiunile prevăzute în titlul III referitor la criminalitatea informatică din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

c) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

d) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

e) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când:

• infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

• infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător);

f)   infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiunile de competenţa serviciului;

g)   alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Biroului de combatere a criminalităţii informatice

Art. 45. - Biroul de combatere a criminalităţii informatice are următoarele atribuţii:

a)    efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute în titlul III referitor la criminalitatea informatică din Legea nr. 161/2003, în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, ori infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, dacă au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător), alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor cu cărţi de credit şi alte mijloace de plată electronică

Art. 46. - Biroul de combatere a infracţiunilor cu cărţi de credit şi alte mijloace de plată electronică are următoarele atribuţii:

a)  efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile referitoare la mijloacele de plată electronică au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător), alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale

Art. 47. - Biroul de combatere a infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale are următoarele atribuţii:

a)  efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni sau dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 (art.' 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător), alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet;

b)  efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe ori indivizibile cu infracţiunile de competenţa biroului;

c)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea serviciului sau a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL V

Serviciul de prevenire şi combatere a infracţiunilor de terorism şi a celor contra siguranţei statului

SECŢIUNEA 1

Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului de prevenire şi combatere a infracţiunilor de terorism şi a celor contra siguranţei statului

Art. 48. - Serviciul de prevenire şi combatere a infracţiunilor de terorism şi a celor contra siguranţei statului este condus de un procuror şef serviciu şi are în structură două birouri, conduse de procurori şefi.

Art. 49. - Procurorii serviciului efectuează urmărirea penală în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Urmărirea penală se efectuează de procurorii serviciului în cauzele privind:

a)  infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în Codul penal, cu excepţia celor prevăzute de art. 165 din Codul penal;

b)  infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în legile speciale;

c)  infracţiunile prevăzute în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările ulterioare;

d)  infracţiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată;

e) infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în categoriile de infracţiuni de la pct. 6, respectiv infracţiuni referitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive - art. 2791 din Codul penal şi referitoare la regimul materiilor explozive - art. 280 din Codul penal;

f) infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunea gravă este cea prevăzută la art. 2 pct. 8 din Legea nr. 39/2003 - respectiv nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri - art. 3022 din Codul penal şi divulgarea secretului economic - art. 298 din Codul penal;

g)   infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa serviciului;

h) infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunea gravă este cea de la art. 2 pct. 14, reţinută în condiţiile prevăzute la pct. 9;

i) infracţiunile de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiunile de competenţa serviciului;

j) orice alte infracţiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracţiunile de competenţa serviciului şi care nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa exclusivă a altor unităţi specializate de parchet.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Biroului de investigare a infracţiunilor de terorism şi a finanţării terorismului

Art. 50. - Biroul de investigare a infracţiunilor de terorism şi a finanţării terorismului efectuează urmărirea penală în cauzele privind:

a)   infracţiunile prevăzute în Legea nr. 535/2004, cu modificările ulterioare;

b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată;

c) infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunile grave se încadrează în categoriile de infracţiuni de la pct. 6 - infracţiuni referitoare la regimul materiilor nucleare sau a altor materii radioactive - art. 2791 din Codul penal, infracţiuni referitoare la regimul materiilor explozive - art. 280 din Codul penal şi de la pct. 8 - nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri - art. 3022 din Codul penal;

d)   infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile care formează obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa biroului;

e) infracţiunile prevăzute în art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când infracţiunea gravă este cea prevăzută la art. 2 pct. 14, dacă banii, bunurile sau valorile care formează obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa biroului;

f)   infracţiunile de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiunile de competenţa biroului;

g)  orice alte infracţiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracţiunile de competenţa biroului şi care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor unităţi specializate de parchet, conform legilor speciale.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Biroului de combatere a infracţiunilor contra siguranţei statului

Art. 51. - Biroul de combatere a infracţiunilor contra siguranţei statului efectuează urmărirea penală în cauzele privind:

a)  infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, cu excepţia celor prevăzute de art. 165 din Codul penal;

b) art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, când infracţiunea gravă este prevăzută la art. 2 lit. b) pct. 8;

c)  orice alte infracţiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracţiunile de competenţa biroului şi care nu sunt date, conform legilor speciale, în competenţa exclusivă a altor unităţi specializate de parchet.

CAPITOLUL VI

Serviciul judiciar

SECŢIUNEA 1

 Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului judiciar

Art. 52. - Serviciul judiciar este condus de un procuror şef. Procurorii din cadrul serviciului îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)  participă la judecarea cauzelor penale în care instanţele de judecată au fost învestite prin rechizitorii emise de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi la judecarea cererilor ori propunerilor adresate instanţelor de judecată de către această direcţie;

b)     analizează legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţă, în cauzele penale de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c)  exercită, în termenele legale, căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauzele penale de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

d) iau măsuri pentru exercitarea căilor extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive, în cauzele penale de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

e)  examinează jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti în cauzele penale de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi formulează propuneri în cazurile de aplicare neunitară a legii;

f)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 53. -In realizarea sarcinilor ce îi revin, Serviciul judiciar colaborează cu celelalte servicii şi alte compartimente de activitate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu instanţele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi cu alte instituţii publice.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile procurorului şef serviciu

Art. 54. - Procurorul şef al Serviciului judiciar are următoarele atribuţii:

a)   organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea întregului personal din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism măsurile care se impun;

b)   programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, potrivit legii şi ordinelor procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c)  îndrumă şi sprijină pregătirea temeinică a procurorilor pentru şedinţele de judecată, verificând modul în care procurorii cunosc lucrările dosarelor, dispoziţiile legale şi jurisprudenţa aplicabilă în fiecare cauză, dacă fişele de şedinţă sunt complete şi dacă s-au reţinut aspectele care trebuie clarificate în cursul judecăţii;

d) urmăreşte modul în care procurorii participă la cercetarea judecătorească şi la dezbateri şi ia măsuri de valorificare a constatărilor făcute;

e) sesizează şi reţine cazurile de aplicare neunitară a unor dispoziţii legale în practica instanţelor de judecată, informând conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi acţionând potrivit legii;

f) examinează lucrările întocmite de procurorii din subordine;

g)    examinează temeinicia şi legalitatea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, în vederea exercitării căilor extraordinare de atac;

h) ţine evidenţa apelurilor şi a recursurilor penale declarate de procurorii din cadrul serviciului şi asigură comunicarea soluţiilor date în apel sau recurs, cu observaţii critice privind deficienţele constatate în activitatea acestora;

i) participă la judecarea cauzelor penale importante, când consideră necesar sau din dispoziţia conducerii direcţiei;

j) întocmeşte semestrial analiza activităţii judiciare în cauzele penale;

k) exercită acţiuni de control tematic la serviciile teritoriale, din dispoziţia procurorului şef direcţie;

l) rezolvă sesizările, reclamaţiile şi plângerile în legătură cu activitatea judiciară penală, repartizate de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

m) repartizează, pe baza unor criterii obiective, spre soluţionare, dosarele, plângerile şi celelalte lucrări înregistrate în cadrul serviciului şi verifică soluţionarea în termen a acestora;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL VII

Birouri din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

SECŢIUNEA 1

Biroul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională

Art. 55. - Biroul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională are următoarele atribuţii:

a) exercită atribuţiile procurorului prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, în cauzele de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b)  întocmeşte şi supune spre aprobare programele de cooperare dintre Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi instituţiile de profil din străinătate ori organismele internaţionale;

c)   redactează lucrări privind cooperarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu organisme internaţionale;

d)   participă la pregătirea şi derularea programelor de asistenţă tehnică, cu finanţare externă sau mixtă, în beneficiul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

e)  sprijină activitatea de primire de către procurorul şef direcţie a reprezentanţilor organismelor internaţionale, ai ambasadelor altor state sau ai autorităţilor judiciare străine şi realizează lucrările privind purtarea corespondenţei oficiale cu aceştia;

f) întocmeşte, la solicitarea procurorului şef direcţie, informări şi studii, în legătură cu instituţiile naţionale şi internaţionale cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate;

g) asigură participarea personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la conferinţe, seminarii, simpozioane şi întruniri în care se dezbat probleme specifice luptei de combatere a criminalităţii organizate;

h) urmăreşte buna organizare a seminariilor, atelierelor de lucru, a stagiilor de pregătire şi a vizitelor de studiu, desfăşurate în cadrul programelor de cooperare internaţională ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în ţară şi în străinătate;

i) urmăreşte valorificarea observaţiilor, a constatărilor şi a materialelor documentare obţinute de personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu prilejul participării la stagii de pregătire sau vizite de studiu în străinătate;

j) asigură schimbul de date şi de informaţii cu instituţiile similare din alte ţări cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor de criminalitate organizată de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

k) asigură respectarea de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a dispoziţiilor cuprinse în acordurile de asistenţă judiciară în materie penală;

l) urmăreşte respectarea de către procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a procedurilor de lucru cu magistraţii şi ofiţerii de legătură desemnaţi pe lângă ambasadele acreditate în România sau alte autorităţi;

m) realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 56. - Biroul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională este condus de un procuror şef, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului biroului;

b)   repartizează lucrările de competenţa biroului şi dă îndrumări în vederea rezolvării corecte şi la termen a acestora;

c) asigură informarea operativă a procurorului şef direcţie cu privire    la   reflectarea   în   documentele   organizaţiilor   şi organismelor internaţionale a situaţiei criminalităţii organizate din România şi a acţiunilor de combatere a acesteia;

d) participă la elaborarea şi soluţionarea lucrărilor complexe sau de importanţă deosebită date în competenţa biroului;

e)    coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului, luând sau, după caz, propunând procurorului şef direcţie măsurile care se impun;

f) ia măsuri şi, după caz, face propuneri pentru realizarea în bune condiţii şi la termen a atribuţiilor ce revin biroului;

g)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 2-a

Biroul de informare şi relaţii publice

Art. 57. - Biroul de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

a)  mijloceşte şi facilitează relaţiile reprezentanţilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu cei ai mijloacelor de informare în masă, naţionale sau internaţionale;

b)  prezintă procurorului şef direcţie cererile de interviuri ale reprezentanţilor mass-mediei şi stabileşte locul şi condiţiile în care vor fi acordate;

c)  organizează conferinţele de presă ale procurorului şef direcţie;

d)   realizează activităţile de informare asupra evoluţiei urmăririi penale în diferite cauze şi furnizează, cu aprobarea procurorului şef direcţie, datele şi informaţiile noi;

e) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea lor de către procurorul şef direcţie, le difuzează operativ mass-mediei;

f)  monitorizează articolele din presa centrală şi, cu sprijinul serviciilor teritoriale, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activităţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi întocmeşte zilnic o notă în acest sens;

g) îndeplineşte, prin personalul abilitat, oficiul de purtător de cuvântai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

h) identifică în presă semnalele cu privire la fapte ce ar putea constitui obiectul verificărilor efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

i) duce la îndeplinire dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

j) realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 58. - Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un şef birou, care are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea personalului, luând sau, după caz, propunând procurorului şef direcţie măsurile care se impun;

b) ia măsuri şi, după caz, face propuneri pentru realizarea în bune condiţii şi la termen a atribuţiilor ce revin biroului;

c)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Biroul de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională

Art. 59. - Biroul de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiectele statelor de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi le înaintează spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii şi spre aprobare ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

b)   întocmeşte proiectul de ordin privind structura şi organizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c)   propune, motivat, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism redistribuirea, suplimentarea sau reducerea numărului de posturi din cadrul direcţiei, în raport cu volumul de activitate al structurilor acestei direcţii;

d)  asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, operând modificările care se impun;

e)  propune procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism constituirea comisiei de examinare pentru încadrarea şi promovarea personalului şi organizează concursurile sau examenele, conform legii;

f)   întocmeşte lucrările necesare selecţionării, numirii, promovării, delegării, detaşării sau încetării raporturilor de muncă pentru personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit legii;

g)  alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale salariaţilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu excepţia procurorilor, asigurând confidenţialitatea datelor din dosare, precum şi actualizarea permanentă a acestora, prin introducerea actelor şi documentelor necesare;

h) întocmeşte şi prezintă procurorului şef direcţie proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

i) întocmeşte propunerile de numire, de delegare sau de eliberare din funcţie a procurorilor, potrivit legii, pe care le prezintă procurorului şef direcţie;

j) întocmeşte proiectele ordinelor de numire, de promovare şi de încetare a activităţii pentru personalul auxiliar de specialitate şi administrativ, precum şi pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

k) întocmeşte proiectele contractelor de muncă ale personalului administrativ, precum şi proiectele ordinelor de promovare în funcţii de conducere şi de încetare a activităţii acestora;

l) întocmeşte, completează, păstrează şi ţine evidenţa carnetelor de muncă, a concediilor de odihnă, de studii, de creştere şi îngrijire a copiilor, precum şi a gradelor profesionale, pentru personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

m) întocmeşte legitimaţiile de serviciu pentru personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

n) întocmeşte şi depune la organele competente dosarele de pensionare, precum şi documentaţia cerută de lege cu privire la pensionare, conform legii;

o) întocmeşte lucrările necesare privind convocarea şi desfăşurarea şedinţelor Colegiului de conducere şi ale adunării generale a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

p) organizează şi coordonează activitatea de formare profesională continuă a personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit legii;

q) propune procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism organizarea unor cursuri de formare profesională continuă a procurorilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii;

r) analizează, trimestrial, modul în care se realizează activitatea de formare profesională continuă a personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, făcând propuneri corespunzătoare;

s) realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 60. - Biroul de resurse umane, studii şi perfecţionare profesională este condus de un procuror şef birou, care are următoarele atribuţii:

a)  organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea personalului privind îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor;

b) repartizează personalului lucrările de competenţa acestuia şi urmăreşte soluţionarea corectă şi la termen a acestora;

c)  soluţionează unele lucrări cu un grad de complexitate ridicat;

d) colaborează cu procurorii şefi ai serviciilor şi birourilor din structura centrală şi teritorială ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu privire la selecţionarea, încadrarea, evaluarea şi perfecţionarea profesională a personalului, potrivit legii;

e)   ţine legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi cu alte instituţii publice, în vederea realizării sarcinilor privind organizarea concursurilor, selecţionarea, încadrarea, promovarea şi acordarea unor drepturi personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, conform legii;

f)   îndeplineşte, din dispoziţia conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, orice alte atribuţii.

SECŢIUNEA a 4-a

Centrul de aplicaţii operaţionale al procurorilor

Art. 61. - Centrul de aplicaţii operaţionale al procurorilor este condus de un procuror şef, asimilat procurorului şef serviciu, şi are următoarele atribuţii:

a)  elaborează metodologia privind activitatea de urmărire penală în cauze complexe privind criminalitatea organizată şi terorismul;

b)   organizează şi administrează baza de date privind criminalitatea organizată şi terorismul;

c) desfăşoară activităţi specifice de pregătire a procurorilor şi a altor categorii de personal, în cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii, potrivit programelor acestuia;

d)  asigură, la cerere, pe bază de protocol, activităţi de consultanţă şi pregătire profesională pentru alte instituţii cu atribuţii de cercetare penală;

e)  asigură, la cerere, cursuri de pregătire şi specializare pentru procurorii care îşi manifestă intenţia de a-şi desfăşura ulterior activitatea în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi pentru judecătorii care doresc să promoveze la instanţe care judecă dosare de competenţa direcţiei;

f) cooperează cu structuri similare de pregătire a personalului cu atribuţii în combaterea criminalităţii organizate şi terorismului, din ţară şi străinătate;

g)    colectează date şi informaţii necesare pregătirii procurorilor şi creşterii eficienţei activităţii de urmărire penală;

h) organizează operaţiuni specifice, cu caracter didactic, în conformitate cu competenţele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

i) acordă asistenţă structurii centrale şi structurilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

j) realizează orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin dispoziţiile conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, date în conformitate cu legea.

SECŢIUNEA a 5-a

Biroul de informaţii clasificate

Art. 62. - (1) Biroul de informaţii clasificate este organizat şi funcţionează potrivit ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind protecţia de către Ministerul Public a informaţiilor clasificate, precum şi în baza Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi a Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

(2) Biroul de informaţii clasificate asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea şi arhivarea documentelor clasificate ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi îndeplineşte, din dispoziţia procurorului şef direcţie, orice alte sarcini.

Art. 63. - Biroul de informaţii clasificate este condus de un procuror şef.

Art. 64. - Procurorul şef al Biroului de informaţii clasificate are următoarele atribuţii:

a)   coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate şi răspunde de activitatea Biroului;

b)   înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor interne ale procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care conţin informaţii clasificate;

c)  îndeplineşte orice alte sarcini şi lucrări repartizate de procurorul şef direcţie.

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul specialişti

Art. 65. - (1) In cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt numiţi, prin ordin al procurorului şef al direcţiei, cu avizul miniştrilor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionari publici şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii centrale, sub directa conducere a procurorului şef al direcţiei. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.

(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi au următoarele atribuţii:

a)  întocmesc, din dispoziţia scrisă a procurorului de caz, constatarea tehnico-ştiinţifică;

b) soluţionează sesizările serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu privire la aspecte de ordin tehnic sau de specialitate;

c) îndeplinesc orice alte atribuţii specifice compartimentului din dispoziţia procurorului şef al direcţiei.

(4)  Desemnarea specialiştilor în teritoriu se dispune de procurorul şef al direcţiei, la solicitarea şefilor serviciilor/birourilor teritoriale, privind întocmirea raportului de constatare.

(5)   Specialiştii îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 66. - Specialistul însărcinat cu efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, dacă apreciază că materialele puse la dispoziţie ori datele indicate sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării lor.

Art. 67. - (1) Raportul de constatare, întocmit de specialist, se transmite, direct şi neîntârziat, procurorului care l-a solicitat, prin intermediul compartimentului de grefă.

(2) Dacă procurorul apreciază că raportul de constatare nu este complet sau concluziile sale nu sunt precise, dispune refacerea sau completarea acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 66.

Art. 68. - Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale specialiştilor se realizează de către procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL VIII

Departamentul economico-financiar şi administrativ

SECŢIUNEA 1

Conducerea şi structura Departamentului economico-financiar şi administrativ

Art. 69. - Departamentul economico-financiar şi administrativ este condus de un manager economic, subordonat procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 70. - Departamentul economico-financiar şi administrativ are în structură două servicii conduse de şefi serviciu şi 4 compartimente.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile managerului economic

Art. 71. - Managerul economic are calitatea de funcţionar public şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea Departamentului economico-financiar şi administrativ al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b)  asigură întocmirea lucrărilor de planificare financiară, potrivit dispoziţiilor legale şi metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice;

c)    organizează şi conduce activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

d) răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;

e)  angajează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism prin semnătură, alături de ordonatorul secundar de credite, în toate operaţiile patrimoniale;

f)   îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorului secundar de credite, toate atribuţiile acestuia prevăzute de lege;

g)   organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

h) asigură întocmirea şi transmiterea la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a celorlalte situaţii financiar-contabile solicitate;

i) răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;

j) răspunde de organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

k) coordonează activitatea economico-financiară a serviciilor teritoriale şi administrează sediile acestora, luând măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale corespunzătoare;

l) stabileşte măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din administrarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

m) asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

n) întocmeşte fişele de evaluare anuală a personalului din subordine;

o) se preocupă de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Serviciului financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv şi angajamente bugetare şi ale şefului de serviciu

Art. 72. - Serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv şi angajamente bugetare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

b)   efectuează analize economice şi face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării rectificărilor bugetului de venituri şi cheltuieli;

c) asigură, în condiţiile legii, modificările în alocaţiile bugetare aprobate, prin efectuarea virărilor de credite;

d) fundamentează şi întocmeşte lunar cererea de repartizare a creditelor bugetare;

e)   fundamentează şi întocmeşte necesarul de fonduri destinate acţiunilor de protocol, precum şi devizele de cheltuieli pentru fiecare acţiune şi vizează actele de cheltuieli întocmite pentru desfăşurarea acestor acţiuni;

f)  întocmeşte lucrările de planificare financiară, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor legale în vigoare;

g) întocmeşte bilanţul contabil propriu, contul de execuţie şi detalierea cheltuielilor în structura dasificatiei bugetare, precum şi toate situaţiile anexe la situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

h) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori;

i) asigură virarea la termen şi în cuantumul prevăzut de lege a sumelor ce constituie obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi a obligaţiilor faţă de alte persoane juridice sau fizice, întocmeşte şi trimite situaţiile lunare specifice pentru certificarea acestor obligaţii;

j) organizează şi conduce activitatea de contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată;

k) răspunde de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;

l) întocmeşte şi verifică balanţa lunară de verificare;

m) întocmeşte notele contabile şi fişele de conturi, analizează şi urmăreşte soldurile conturilor;

n) urmăreşte realizarea decontărilor cu debitorii şi creditorii;

o) organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia;

p) analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte bunuri, conform propunerilor făcute de cei în drept;

q) răspunde de organizarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare;

r) organizează evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

s) ţine evidenţa concediilor de boală şi maternitate şi asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

t) întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, şi le transmite, în termenul legal, atât unităţii fiscale, cât şi personalului;

u) regularizează, în condiţiile legii, impozitul aferent veniturilor salariale individuale;

v) întocmeşte ordinele de plată privind achitarea facturilor şi a viramentelor;

w) transmite Institutului Naţional de Statistică situaţiile statistice privind indicatorii economici realizaţi;

x) acordă viza de control financiar preventiv propriu;

y) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea schimbului permanent de date şi informaţii asupra activităţii serviciului;

z) întocmeşte situaţiile solicitate de către organele de control financiar şi realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea departamentului ori a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 73. - Serviciul prevăzut la art. 72 este condus de un şef serviciu, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)    coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului, luând sau, după caz, propunând conducerii departamentului măsurile care se impun;

b) ia măsuri şi, după caz, face propuneri pentru realizarea în bune condiţii şi la termen a atribuţiilor ce revin serviciului;

c)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea departamentului ori a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Serviciului investiţii, achiziţii publice şi administrativ şi ale şefului de serviciu

Art. 74. - Serviciul investiţii, achiziţii publice şi administrativ are următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte planul anual de achiziţii, pe baza analizei propunerilor formulate de serviciile şi birourile din cadrul direcţiei;

b)   asigură respectarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

c) asigură transparenţa în aplicarea criteriilor de selecţie şi a celor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

d) întocmeşte dosarele de achiziţie publică pentru fiecare contract atribuit în urma aplicării procedurii de achiziţie publică, urmărind cuprinderea tuturor documentelor şi actelor care au stat la baza atribuirii contractului;

e)  asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verificând eligibilitatea ofertanţilor, înregistrarea acestora şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi economico-financiară;

g)  transmite şi urmăreşte comunicările privind rezultatul etapei de selectare a ofertanţilor, precum şi al aplicării procedurii respective;

h) redactează proiectul contractului de achiziţie publică şi urmăreşte încheierea acestuia cu ofertantul declarat câştigător;

i) face propuneri privind soluţionarea contestaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii;

j) ţine evidenţa autovehiculelor, a materialelor şi pieselor auto, pe fişe distincte pentru fiecare autoturism;

k) face propuneri privind necesarul de carburanţi şi lubrifianţi şi întocmeşte programul de utilizare şi întreţinere a autovehiculelor din dotare;

l) asigură întocmirea foilor de parcurs şi situaţia consumului de carburanţi pentru fiecare autovehicul;

m) organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor, întreţine în condiţii optime de funcţionare şi curăţenie autovehiculele din dotare;

n) urmăreşte efectuarea reviziei tehnice şi plata asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru toate autovehiculele;

o) respectă şi aplică întocmai dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice;

p) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, cu rechizite, obiecte de inventar şi mijloace fixe, întocmind notele de recepţie pe categorii de bunuri şi ţinând evidenţa acestora pe fişe de magazie;

q) realizează evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi face propuneri de casare a acestora;

r) efectuează inventarierea anuală, verificând existenţa în teren a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

s)face lunar instructajul personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor;

t) ia măsuri pentru dotarea sediilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi;

u) întocmeşte planurile de evacuare în caz de incendiu şi asigură afişarea acestora la locuri vizibile;

v) asigură legăturile telefonice ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu celelalte parchete sau cu alte instituţii;

w) menţine în stare de funcţionare şi remediază orice defecţiuni la centrala telefonică sau la aparatele telefonice din dotarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

x) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de managerul economic al departamentului sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 75. - Serviciul prevăzut la art. 74 este condus de un şef serviciu, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)    coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului, luând sau, după caz, propunând conducerii departamentului măsurile care se impun;

b) ia măsuri şi, după caz, face propuneri pentru realizarea în bune condiţii şi la termen a atribuţiilor ce revin serviciului;

c)  realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea departamentului ori a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL IX

Compartimentul de audit public intern

Art. 76. -Auditorul intern este subordonat procurorului şef direcţie şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  elaborează normele metodologice specifice Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe care îl supune aprobării procurorului şef direcţie;

c) efectuează activităţi de audit public intern, pe baza planului anual aprobat, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d)   informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre recomandările neînsuşite de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi despre consecinţele acestora;

e) execută misiuni de audit public intern, necuprinse în plan, la ordinul procurorului şef direcţie;

f) raportează, periodic, procurorului şef direcţie constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;

g)  elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

h) în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat procurorului şef direcţie, pentru a lua măsurile legale care se impun;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege ori dispuse de procurorul şef direcţie.

CAPITOLUL X

Organizarea şi atribuţiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Art. 77. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este format din grefier şef direcţie, grefieri şefi serviciu, grefieri şi agenţi procedurali.

(2) Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic conducerii compartimentelor de activitate din care face parte.

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile grefierului şef direcţie

Art. 78. - Grefierul şef direcţie are următoarele atribuţii:

a)  primeşte, verifică şi prezintă corespondenţa adresată procurorului şef direcţie, procurorului şef adjunct direcţie sau, după caz, consilierilor procurorului şef direcţie;

b)   transmite lucrările, de îndată, conform rezoluţiei procurorului şef direcţie, a procurorului şef adjunct direcţie sau, după caz, a consilierilor procurorului şef direcţie, compartimentului de grefă;

c) ţine evidenţa lucrărilor cu termene de soluţionare, stabilite de procurorul şef direcţie, de procurorul şef adjunct direcţie sau, după caz, de consilierii procurorului şef direcţie, şi îi informează cu privire la respectarea acestor termene;

d) după semnarea lucrărilor de către procurorul şef direcţie, procurorul şef adjunct direcţie sau, după caz, consilierii procurorului şef direcţie, ia măsuri pentru expedierea de îndată a acestora;

e)   asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a ştampilelor, sigiliilor şi imprimatelor existente în cadrul direcţiei;

f) păstrează secretul de serviciu şi respectă confidenţialitatea lucrărilor efectuate;

g)   organizează şi coordonează personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex, propunând procurorului şef direcţie măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

h) ţine evidenţa prezenţei personalului la locul de muncă, completând condica de prezenţă şi luând măsuri pentru întocmirea foii colective de prezenţă, în vederea plăţii drepturilor salariale;

i) ţine evidenţa concediilor de odihnă şi a concediilor medicale ale personalului din cadrul direcţiei;

j) se preocupă de dotarea corespunzătoare cu materiale, precum şi de păstrarea şi achiziţionarea altor bunuri necesare funcţionării optime a direcţiei;

k) asigură culegerea şi înregistrarea la timp a datelor statistice, ţinând la zi evidenţele primare şi desfăşurătoarele statistice tipizate;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de procurorul şef direcţie, de procurorul şef adjunct direcţie sau, după caz, de consilierii procurorului şef direcţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile grefierilor şefi serviciu

Art. 79. - Grefierii şefi serviciu din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)   organizează şi coordonează personalul auxiliar de specialitate şi propun procurorilor şefi serviciu măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia;

b) primesc corespondenţa adresată serviciului, o verifică şi o prezintă procurorului şef serviciu;

c)   conform rezoluţiei procurorului şef, predau lucrările repartizate personalului, pe condica de lucrări, pe bază de semnătură;

d) ţin la zi evidenţa lucrărilor cu termene de soluţionare şi informează procurorii şefi serviciu asupra respectării acestora;

e) verifică corespondenţa pregătită pentru expediere, luând măsuri de efectuare a acestor operaţiuni de îndată;

f) păstrează secretul de serviciu şi respectă confidenţialitatea lucrărilor efectuate;

g)   verifică modul de respectare a dispoziţiilor privind activitatea de primire, înregistrare, expediere şi arhivare a lucrărilor de către personalul auxiliar de specialitate;

h) se preocupă de utilizarea eficientă şi de păstrarea în condiţii optime a registrelor, condicilor, imprimatelor şi a altor materiale existente în cadrul serviciului;

i) verifică necesarul de registre, condici, imprimate, aparatură, mobilier ori de alte materiale pentru serviciu şi propun dotarea corespunzătoare cu astfel de bunuri;

j) repartizează personalului auxiliar de specialitate lucrările pentru tehnoredactare;

k) verifică şi predau la arhiva Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism lucrările cu termen expirat, conform Nomenclatorului arhivistic;

l) îndeplinesc orice alte atribuţii dispuse de procurorul şef direcţie sau şef serviciu.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile grefierilor

Art. 80. - Grefierii din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au următoarele atribuţii:

a) primesc de la grefierul şef direcţie lucrările repartizate prin rezoluţia procurorului şef direcţie, procurorului şef adjunct direcţie sau, după caz, consilierilor procurorului şef direcţie şi le înregistrează în registrul de intrare-ieşire, în registrul de urmărire penală, registrul pentru evidenţa începerii urmăririi penale, în registrul de arestaţi, în registrul de valori şi corpuri delicte, în registrul de plângeri, sesizări, cereri, memorii, reclamaţii, în registrul secret de serviciu, în registrul pentru punerea în executare a sancţiunilor administrative aplicate în temeiul art. 181 din Codul penal, în opisul alfabetic, precum şi în alte evidenţe dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b) răspund de exactitatea datelor înscrise în registre, pe care le completează zilnic, conform rubricaţiei;

c)  scad lucrările soluţionate în registre şi, după caz, iau măsuri de expediere sau de arhivare a acestora, conform Nomenclatorului arhivistic;

d)  tehnoredactează lucrările repartizate de grefierul şef al direcţiei sau serviciului ori de procuror;

e) întreţin în condiţii corespunzătoare calculatorul;

f)    păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor;

g)  exercită orice alte atribuţii dispuse de grefierul şef al direcţiei sau al serviciului ori de procurorul şef al direcţiei sau al serviciului ori, după caz, de procurorul care instrumentează cauza.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile agentului procedural

Art. 81. - Agenţii procedurali din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au următoarele atribuţii:

a)   asigură expediţia corespondenţei către destinatar, conform datelor înscrise pe plic;

b) înregistrează corespondenţa în borderoul-tip, în vederea expedierii, şi iau măsuri de trimitere prin poştă a scrisorilor recomandate şi a celor simple, potrivit legii;

c) îndeplinesc activitatea de curierat, predând lucrările pe condica de corespondenţă la procurorii din cadrul serviciilor şi birourilor şi la alte compartimente de activitate ale Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la alte instituţii, în cazuri de urgenţă;

d)   păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor;

e)  exercită orice alte atribuţii dispuse de procurorul şef al serviciului sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

TITLUL VIII

Structura teritorială a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

CAPITOLUL I

Conducerea, structura şi atribuţiile serviciilor şi birourilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Art. 82. - (1) Serviciile teritoriale sunt conduse de procurori şefi serviciu şi au în structură procurori, grefieri şefi serviciu, grefieri şi şoferi.

(2) Birourile teritoriale sunt conduse de procurori şefi birou şi au în structură procurori, grefieri şi şoferi.

Art. 83. - Structura teritorială a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este constituită din 15 servicii teritoriale, care au sediile în localităţile de reşedinţă ale parchetelor de pe lângă curţile de apel, având aceeaşi circumscripţie teritorială şi birouri teritoriale, constituite prin ordin al procurorului şef direcţie.

Art. 84. - Serviciile şi birourile teritoriale exercită în mod corespunzător atribuţiile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi duc la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 85. - In realizarea sarcinilor ce le revin, serviciile teritoriale colaborează cu celelalte structuri ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu instanţele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi cu alte instituţii publice.

CAPITOLUL II

Atribuţiile procurorului şef serviciu şi ale procurorului şef birou

Art. 86. - Procurorul şef al serviciului teritorial are următoarele atribuţii:

a)  coordonează şi controlează activitatea personalului din serviciu, luând sau, după caz, propunând conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism măsurile care se impun;

b) organizează, coordonează sau exercită controlul asupra activităţii de urmărire penală desfăşurate de procurori, precum şi asupra activităţii de ordin tehnic efectuate de specialişti desemnaţi;

c)  repartizează, potrivit legii, personalul pe compartimente de activitate şi stabileşte atribuţiile ce le revin acestora, precum şi măsurile şi termenele de realizare a lor;

d) organizează şedinţe de analiză a soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată în dosare ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în vederea exercitării căilor de atac; aduce la cunoştinţa personalului actele normative  nou-apărute,   precum  şi  ordinele  şi  dispoziţiile conducerii    Direcţiei   de    Investigare   a    Infracţiunilor   de Criminalitate Organizată şi Terorism;

e) verifică legalitatea şi temeinicia rechizitoriilor întocmite de procurorii din serviciu, inclusiv de cei de la birourile teritoriale subordonate;

f)   efectuează personal urmărirea penală în dosare ale serviciului şi participă la şedinţele de judecată;

g)   examinează legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată;

h) soluţionează plângerile împotriva actelor dispuse de procurorii din cadrul serviciului;

i) urmăreşte şi controlează modul de respectare a programului de lucru şi de rezolvare a lucrărilor în termenele stabilite, precum şi de păstrare a secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor;

j) examinează datele statistice şi răspunde pentru exactitatea acestora; participă la întocmirea analizelor periodice privind activitatea serviciului;

k) ţine evidenţa cauzelor mai importante şi informează operativ conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit ordinelor interne;

l) organizează evidenţa şi actualizarea bazei de date privind faptele date în competenţa direcţiei;

m) întocmeşte fişele de apreciere anuală şi acordă calificativele personalului, potrivit legii, cu excepţia procurorilor;

n) propune conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism încadrarea personalului auxiliar de specialitate şi conex;

o) organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilorşi plângerilor;

p) se preocupă de buna administrare a sediului serviciului şi biroului, luând măsuri pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă şi pentru aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor şi de pază a imobilelor;

q) ţine legătura cu serviciile şi cu organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor de pe raza serviciului, în vederea preluării datelor şi informaţiilor privind săvârşirea unor infracţiuni de criminalitate organizată şi terorism;

r) exercită orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii şi ordinelor procurorului şef direcţie.

Art. 87. - Procurorul şef al biroului teritorial se subordonează procurorului şef al serviciului teritorial şi are următoarele atribuţii:

a)    coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului, luând sau, după caz, propunând procurorului şef al serviciului teritorial măsurile care se impun;

b)  ţine evidenţa lucrărilor şi a cauzelor aflate în curs de urmărire penală;

c)  ţine evidenţa cauzelor importante aflate în curs de soluţionare la procuror;

d)  efectuează personal urmărirea penală în dosare ale biroului;

e)    verifică legalitatea şi temeinicia rechizitoriilor şi soluţionează plângerile şi cererile în legătură cu activitatea de urmărire penală desfăşurată de procurorii din cadrul biroului;

f)    examinează temeinicia şi legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată;

g)  ţine legătura cu serviciile şi cu organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor de pe raza biroului, în vederea preluării datelor şi informaţiilor privind săvârşirea unor infracţiuni de competenţa direcţiei;

h) asigură comunicarea evenimentelor şi a altor date importante la serviciul teritorial, întocmind informări scrise;

i) întocmeşte periodic analize în legătură cu activitatea desfăşurată de biroul teritorial;

j) organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilorşi a plângerilor;

k) se preocupă de dotarea sediului biroului şi de asigurarea unor condiţii corespunzătoare de muncă;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii sau dispuse de procurorul şef al serviciului teritorial ori de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

CAPITOLUL III

Atribuţiile procurorilor

Art. 88. - Procurorii de la serviciile şi birourile teritoriale îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)   efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate, potrivit legii;

b)  conduc şi coordonează activitatea de cercetare penală efectuată de ofiţerii de poliţie judiciară, precum şi activităţile de ordin tehnic efectuate de specialişti;

c)  ţin evidenţa cauzelor în curs de soluţionare, respectând termenele stabilite de procurorul şef serviciu sau birou;

d) participă, potrivit dispoziţiei procurorului şef, la judecarea cauzelor penale;

e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege;

f)    examinează temeinicia şi legalitatea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi fac propuneri pentru promovarea căilor de atac extraordinare în cazurile în care se impun;

g)  sesizează conducerea serviciului cu privire la practicile neunitare din activitatea instanţelor de judecată, precum şi cu privire la dificultăţile în aplicarea unor dispoziţii legale;

h) primesc cetăţenii în audienţă, conform programului stabilit de conducerea serviciului sau a biroului;

i) rezolvă, potrivit legii, sesizările, reclamaţiile şi plângerile repartizate de conducerea serviciului sau a biroului;

j) îndeplinesc orice alte atribuţii dispuse de procurorul şef al serviciului sau biroului.

CAPITOLUL IV

Atribuţiile grefierului şef serviciu

Art. 89. - Grefierul şef al serviciului teritorial îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  primeşte şi verifică corespondenţa serviciului, pe care o prezintă procurorului şef pentru repartizare şi soluţionare;

b)  după repartizarea lucrărilor de către procurorul şef al serviciului, le înregistrează în registrele unităţii, conform rezoluţiei şi Nomenclatorului arhivistic;

c) efectuează înregistrarea lucrărilor în registrul de urmărire penală, în registrul de arestaţi, registrul de valori şi corpuri delicte, registrul de lucrări generale, registrul de plângeri, sesizări, cereri, memorii, registrul secret de serviciu, registrul pentru evidenţa şi punerea în executare a sancţiunilor administrative aplicate potrivit art. 181 din Codul penal, în opisul alfabetic, precum şi în alte evidenţe dispuse de procurorul şef al serviciului sau de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

d)  răspunde de exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate, precum şi de ţinerea la zi a registrelor din cadrul grefei;

e) predă procurorilor lucrările repartizate de procurorul şef al serviciului, pe bază de semnătură în condica pentru evidenţa lucrărilor şi primeşte lucrările de la personalul serviciului, după soluţionare, semnând în condică;

f)   asigură culegerea şi înregistrarea la timp a datelor statistice privind activitatea serviciului, verifică exactitatea acestora şi centralizează periodic datele statistice la nivelul serviciului teritorial;

g) repartizează lucrările pentru tehnoredactare personalului auxiliar de specialitate;

h) scade în registru lucrările soluţionate şi le arhivează, conform Nomenclatorului arhivistic şi dispoziţiilor procurorului şef al serviciului;

i) verifică permanent şi predă lucrările cu termen expirat la arhiva Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, conform Nomenclatorului arhivistic;

j) ţine zilnic evidenţa prezenţei personalului la locul de muncă, completând condica de prezenţă şi luând măsuri pentru întocmirea foii colective de prezenţă, în vederea plăţii drepturilor salariale;

k) ţine evidenţa concediilor de odihnă şi a concediilor medicale ale personalului din cadrul serviciului;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea de grefă, dispuse de procurorul şef al serviciului.

CAPITOLUL V

Atribuţiile personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex

Art. 90. - Personalul auxiliar de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  tehnoredactează lucrările repartizate de grefierul şef serviciu sau de procurorul şef;

b)    din dispoziţia conducerii serviciului sau biroului, înregistrează lucrările în registrele serviciului sau biroului şi ţin evidenţa acestora;

c) exercită, în lipsa grefierului şef serviciu, atribuţiile acestuia, din dispoziţia procurorului şef;

d) se îngrijeşte de păstrarea şi menţinerea în condiţii optime a calculatorului;

e) se preocupă de dotarea corespunzătoare cu materiale a compartimentului de grefă, precum şi de păstrarea şi achiziţionarea altor bunuri necesare funcţionării optime a serviciului;

f) execută orice alte sarcini dispuse de procurorul şef sau de grefierul şef serviciu ori, după caz, de procurorul care instrumentează cauza.

Art. 91. - Şoferii îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)  întreţin în condiţii optime de funcţionare şi curăţenie autoturismele din dotare;

b)  respectă şi aplică întocmai dispoziţiile legale privind regulile de circulaţie pe drumurile publice;

c)  execută dispoziţiile date de grefierul şef serviciu, potrivit legii;

d)   exercită orice alte dispoziţii date de procurorul şef, conform legii.

TITLUL IX

Numirea, promovarea, eliberarea din funcţie şi răspunderea juridică a personalului auxiliar de specialitate, a personalului economic, financiar şi administrativ şi a specialiştilor

CAPITOLUL I

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului auxiliar de specialitate

Art. 92. - (1) Numirea în funcţie a personalului auxiliar de specialitate se face în condiţiile stabilite prin Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti  şi  al   parchetelor de  pe  lângă  acestea,  cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Poate fi numită în funcţia de grefier persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b)  nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

c) cunoaşte limba română;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

e)  are studii superioare de specialitate juridică sau studii medii, cunoştinţe de operare pe calculator ori de dactilografiere;

f) este absolventă a Şcolii Naţionale de Grefieri.

(3) In cazuri excepţionale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea unui concurs la nivel naţional sau poate aviza numirea în funcţia de grefier, fără concurs, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) şi au o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani.

Art. 93. - Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 92 sunt numite în funcţie prin decizie a procurorului şef direcţie.

Art. 94. - (1) Pentru numirea în funcţia de agent procedural, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. a)-d), să fie absolvenţi de studii medii şi să promoveze concursul organizat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Numirea în funcţiile vacante de agent procedural a persoanelor prevăzute la alin. (1), care au promovat concursul, se face prin decizie a procurorului şef direcţie.

Art. 95. - (1) Personalul auxiliar de specialitate este eliberat din funcţia de conducere sau de execuţie în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) pensionare, în condiţiile legii;

c)  constatarea nepregătirii profesionale corespunzătoare sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei de conducere;

d) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute pentru numirea în funcţie;

e) ca sancţiune disciplinară;

f) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni.

(2)  Eliberarea din funcţie se face prin decizie a procurorului şef direcţie.

(3) Deciziile de eliberare din funcţie pentru personalul auxiliar de specialitate care a urmat cursurile Şcolii Naţionale de Grefieri şi nu a împlinit 5 ani de la numirea în funcţie se aduc la cunoştinţa acestuia, în termen de 30 de zile de la emitere, pentru luarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Deciziile de eliberare din funcţie pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) pot fi contestate la instanţa competentă.

CAPITOLUL II

Promovarea personalului auxiliar de specialitate

Art. 96. - (1) Promovarea în funcţii de execuţie se face prin concurs sau examen, în funcţia imediat superioară.

(2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate în funcţii de execuţie, în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se face pe bază de examen, organizat potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3)  Promovarea în funcţii de execuţie, în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a personalului auxiliar de specialitate se face numai prin concurs, organizat potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia în care sunt încadraţi şi să fi obţinut în această perioadă calificativul „foarte bine".

(4) Promovarea în funcţiile de conducere de grefier şef direcţie şi grefier şef serviciu se face de Colegiul de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Selecţia candidaţilor se face pe baza candidaturii depuse, a proiectului de îmbunătăţire a activităţii personalului auxiliar al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a interviului susţinut în faţa membrilor Colegiului de conducere. Candidatul desemnat câştigător este numit în funcţie, prin decizie a procurorului şef direcţie, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

CAPITOLUL III

Răspunderea juridică a personalului auxiliar de specialitate

Art. 97. - Personalul auxiliar de specialitate răspunde civil, disciplinar, administrativ şi penal, după caz, în condiţiile legii.

Art. 98. - (1) Personalul auxiliar de specialitate răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru comportările care dăunează intereselor serviciului sau prestigiului justiţiei.

(2)  Sunt considerate abateri disciplinare ale personalului auxiliar de specialitate:

a) întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor;

b) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a altor acte normative, referitoare la programul de lucru;

c) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale ale membrilor de familie ori ale altor persoane, precum şi orice alte imixtiuni în activitatea procurorilor;

d) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de procurori şi judecători, faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili sau orice altă persoană cu care intră în relaţii;

e)  nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

f)  manifestări care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale;

g)  refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori alte atribuţii stabilite de procurorul şef direcţie;

h) neglijenţa gravă ori neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor;

i) încălcarea incompatibilităţilor sau interdicţiilor prevăzute de lege;

j) omisiunea gravă de a îndeplini atribuţiile ce îi revin potrivit legii;

k) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

(3)  Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului auxiliar de specialitate în raport cu gravitatea abaterilor sunt:

a) avertismentul;

b)  reducerea cu 5-15% a salariului şi/sau a indemnizaţiei de conducere pe o durată de 1-3 luni;

c)    retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiaşi funcţii pe o durată de 1-3 luni;

d) revocarea din funcţia de conducere ocupată;

e) mutarea disciplinară la un alt serviciu teritorial pe o durată de 1-3 luni;

f) excluderea din profesie.

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplică de procurorul şef direcţie.

(5)  In cazul nerespectării prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, procurorul şef direcţie poate dispune ca, pe lângă sancţiunea disciplinară aplicată, persoana sancţionată să urmeze cursuri de deontologie a profesiei, organizate de Şcoala Naţională de Grefieri.

Art. 99. - (1) In cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va dispune efectuarea cercetării prealabile.

(2)  Cercetarea prealabilă este obligatorie în toate cazurile, se efectuează de către un procuror desemnat de procurorul şef direcţie şi se finalizează printr-un act de constatare, care va cuprinde datele prevăzute la art. 87 alin. (4) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) In vederea efectuării cercetării prealabile se vor dispune citarea persoanei în cauză, ascultarea acesteia şi verificarea apărărilor formulate. Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta la cercetări sau de a face declaraţii se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.

(4)  Pe perioada cercetării, procurorul şef direcţie poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din funcţie a persoanei în cauză. Măsura suspendării din funcţie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă.

Art. 100. - (1) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul procurorului şef direcţie, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(2)  Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie şi se comunică persoanei sancţionate în cel mult 5 zile de la data emiterii. Comunicarea se face personal, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată trimisă la domiciliul sau la reşedinţa indicată de persoana în cauză. Decizia produce efecte de la data comunicării.

(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)  precizarea prevederilor legale care au fost încălcate de cel sancţionat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de cel sancţionat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citată sau ascultată;

d)  temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;

e)   termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

f)  instanţa competentă la care decizia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară poate fi contestată.

(4)  Decizia de sancţionare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la instanţa competentă.

CAPITOLUL IV

Numirea, promovarea, eliberarea din funcţie şi răspunderea juridică a personalului economico-financiar şi administrativ

Art. 101. - (1) Managerul economic conduce Departamentul economico-financiar şi administrativ al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Poate fi numită în funcţia de manager economic persoana care îndeplineşte condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are studii superioare economice, o vechime în specialitate de minimum 5 ani şi a promovat concursul organizat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit regulamentului aprobat de procurorul şef al acesteia.

(3) Numirea în funcţia de manager economic a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) se face prin ordin al procurorului şef direcţie.

Art. 102. - Numirea în celelalte funcţii publice de execuţie şi de conducere economico-financiare şi administrative se face prin ordin al procurorului şef direcţie, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile generale pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au promovat concursul organizat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 103. - Dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici, promovarea în funcţie şi evaluarea performanţelor profesionale ale acestora, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, răspunderea juridică, precum şi celelalte prevederi stabilite în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului economic, financiar şi administrativ din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care are calitatea de funcţionar public.

Art. 104. - (1) Personalul care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism nu are calitatea de funcţionar public şi este angajat cu contract individual de muncă.

(2) Selectarea personalului care urmează să desfăşoare activităţi administrative, de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire se face pe bază de concurs sau examen, organizat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit regulamentului aprobat de procurorul şef direcţie.

Art. 105. - (1) Personalului angajat în baza unui contract individual de muncă îi sunt aplicabile dispoziţiile din legislaţia muncii în ceea ce priveşte încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.

(2)  Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este angajată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare.

(3) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă ori ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(4) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica procurorul şef direcţie în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b)  suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c)   retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d)   reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%';

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 106. - (1) Cu excepţia sancţiunii prevăzute la art. 105 alin. (4) lit. a), nicio altă sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către persoana împuternicită de procurorul şef direcţie.

(2) In vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(3)   Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile alin. (2), fără un motiv obiectiv, îi dă dreptul procurorului şef direcţie să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(5)  Sancţiunea disciplinară se dispune de procurorul şef direcţie prin decizie, emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(6) Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)  precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

d)  temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;

e)   termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

f)  instanţa competentă la care decizia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară poate fi contestată.

(7)  Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(8) Comunicarea se face personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată trimisă la domiciliul sau la reşedinţa indicată de acesta.

(9)  Decizia de sancţionare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la instanţa competentă.

CAPITOLUL V

Numirea, eliberarea din funcţie şi răspunderea juridică a specialiştilor

Art. 107. - Numirea şi eliberarea din funcţie a specialiştilor se face de procurorul şef direcţie, prin ordin.

Art. 108. - Dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale ale acestora, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, răspunderea juridică, precum şi celelalte prevederi stabilite în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte acte normative, referitoare la funcţionarii publici, se aplică în mod corespunzător şi specialiştilor.

TITLUL X

Registrele, condicile şi formularele statistice folosite de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

CAPITOLUL I

Registre şi condici

Art. 109. - Pentru evidenţa activităţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se folosesc şi se completează următoarele registre şi condici:

1.  Registrul pentru evidenţa ordinelor cu caracter normativ ale procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (R-1);

2.  Registrul secret de serviciu;

3. Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală (R-2);

4. Registrul de evidenţă a persoanelor arestate, a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor şi a sesizărilor privind autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor (R-3);

5. Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4);

6.   Registrul pentru evidenţa şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare şi a sancţiunilor aplicate potrivit art. 181 şi 91 din Codul penal (R-5);

7.  Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei (R-13);

8.   Registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor (R-15);

9.  Registrul pentru evidenţa sigiliilor şi ştampilelor (R-17);

10.  Registrul de audienţă (R-18);

11. Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (R-19);

12.  Registrul numerelor de inventar (R-20);

13.  Registrul de formulare cu regim special (R-27);

14.  Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice (R-9);

15.  Registrul opis alfabetic pentru evidenţa personalului auxiliar/procurorilor (R-11);

16. Registrul pentru evidenţa legitimaţiilor de serviciu (R-12);

17.  Registrul de evidenţă a parcului auto (R-22);

18.  Registrul de mişcare a autovehiculelor (R-23);

19. Registrul de evidenţă a accidentelor de circulaţie (R-24);

20.  Registrul de casă (R-25);

21.  Registrul pentru evidenţa ordinelor de plată (R-26);

22. Condica activităţii de urmărire penală (C-1);

23.  Condica de evidentă a cauzelor cu autori neidentificati (C-2);

24.   Condica pentru evidenţa folosirii materialelor de criminalistică (C-3);

25. Condica pentru evidenţa lucrărilor procurorilor (C-4);

26.   Condica pentru evidenţa lucrărilor procurorilor - activitatea judiciară (C-5);

27. Condica de prezenţă (C-6);

28. Condica de corespondenţă (C-7);

29.  Condica de evidentă a persoanelor primite în audientă (C-8).

CAPITOLUL II

Formulare statistice

Art. 110. - (1) Evidenţa statistică a activităţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se ţine pe următoarele formulare:

1. Formular P1 (centralizator şi desfăşurător) privind activitatea de urmărire penală efectuată de procuror;

2. Formular P3 (centralizator şi desfăşurător), care cuprinde două părţi:

-  partea I - privind inculpaţii trimişi în judecată pentru infracţiuni prin care s-au produs pagube, pe domenii de activitate;

-  partea a II-a - privind pagubele produse de inculpaţii trimişi în judecată pentru unele infracţiuni, pe domenii de activitate;

3. Formular P4 (centralizator şi desfăşurător) privind activitatea de urmărire penală în cauzele cu minori şi tineri între 18 şi 20 de ani inclusiv;

4. Formular P5 (centralizator şi desfăşurător) privind activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi memoriilor şi de primire a cetăţenilor în audienţă;

5. Formular P7 (centralizator şi desfăşurător) privind activitatea judiciară în cauzele penale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

6. Formular P8: indicatorii principali privind activităţile de urmărire penală (P1); activitatea judiciară penală; soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi memoriilor. Formularul este centralizat şi se întocmeşte potrivit formularului P1, pentru trimestrul I şi, respectiv, trimestrele I-III.

(2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism întocmeşte şi următoarele anexe:

a)  anexa criminologică la formularul P1 (centralizator şi desfăşurător), cu două părţi: partea I, conţinând date privind persoana inculpaţilor trimişi în judecată, şi partea a II-a, privind victimele unor infracţiuni;

b)   anexa de corelare la formularul P3 - prejudicii (centralizator şi desfăşurător);

c) anexa la formularul P8 (centralizator P1).

Art. 111. - Termenele în care se completează formularele statistice şi modul de centralizare, stocare computerizată şi de prelucrare a datelor sunt reglementate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public.

TITLUL XI

Primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor

CAPITOLUL I

Reguli generale privind primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor

Art. 112. - (1) Corespondenţa adresată structurilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se primeşte de grefierul şef sau de alt salariat desemnat de conducătorul acestora.

(2)  La primirea corespondenţei, se verifică dacă menţiunile de pe plicuri corespund cu conţinutul acestora şi dacă există toate anexele enumerate în corespondenţă. Lipsurile ori nepotrivirile dintre menţiunile de pe plicuri şi conţinutul acestora se aduc la cunoştinţa expeditorilor, cărora li se va cere, în scris sau verbal, să completeze corespondenţa ori să dea lămuririle necesare în legătură cu cele constatate.

(3)   Conducătorul structurii poate dispune ca întreaga corespondenţă sau numai o parte din aceasta să îi fie prezentată nedesfăcută.

Art. 113. - (1) Corespondenţa primită direct sau de la alte parchete se sortează de grefierul şef sau de salariatul desemnat de conducătorul structurii, potrivit nomenclatoarelor arhivistice în vigoare, care identifică lucrările anterioare, în cazul în care corespondenţa nou-primită are legătură cu aceste lucrări.

(2)  Intreaga corespondenţă se prezintă spre examinare conducătorului structurii, care repartizează sau ia măsuri de repartizare aleatorie a lucrărilor procurorilor ori altor salariaţi din subordine, potrivit legii, sau dispune trimiterea lor, când este cazul, instituţiilor competente, spre rezolvare.

(3)   Sortarea corespondenţei de către grefierul şef sau salariatul desemnat, prezentarea acesteia spre examinare conducătorului structurii şi repartizarea lucrărilor spre rezolvare se fac, de regulă, în ziua primirii corespondenţei ori cel mai târziu a doua zi.

Art. 114. - (1) După examinarea şi repartizarea corespondenţei, conducătorul structurii restituie lucrările grefei, în vederea înregistrării, predării ori expedierii acestora, potrivit rezoluţiei.

(2) In cazul în care din cuprinsul unor scrisori nu rezultă cu claritate obiectul cererilor, plângerilor ori al sesizărilor, conducătorul structurii va da dispoziţie procurorului sau salariatului căruia i s-a repartizat lucrarea spre soluţionare să ceară petiţionarului să facă precizările necesare în scris, telefonic ori direct, prin chemare la sediul unităţii, după caz.

Art. 115. - Plângerile şi sesizările prin care se reclamă fapte cu caracter penal, precum şi dosarele primite de la alte organe de cercetare penală care au fost sesizate direct se înregistrează în ordine cronologică în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală (R-2). Numărul de înregistrare va fi însoţit de indicativul „P" (penal).

Art. 116. - Primirea, evidenţa, întocmirea şi toate celelalte operaţiuni privind lucrările care conţin informaţii clasificate se efectuează potrivit dispoziţiilor prevăzute în ordinele procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 117. - (1) Cererile, reclamaţiile, sesizările şi memoriile se înregistrează în registrul R-19, dându-se numere de înregistrare fără soţ.

(2) Toate celelalte categorii de corespondenţă se înregistrează în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei (R-13), dându-se cronologic numere cu soţ şi indicativele corespunzătoare din Nomenclatorul arhivistic.

Art. 118. - (1) Lucrările efectuate din oficiu se înregistrează potrivit dispoziţiilor art. 109, în raport cu conţinutul lor.

(2) Dacă pe parcursul soluţionării sau după definitivarea lor unele lucrări nu mai corespund înregistrărilor făcute iniţial, acestea se vor reînregistra potrivit art. 109.

Art. 119. - (1) Inregistrarea lucrărilor se face în sistem partidă, în sensul că toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate, precum şi orice date în legătură cu lucrarea de bază se înscriu în mod obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa care se referă la lucrări anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

(2) Grefierii şefi au obligaţia să urmărească dacă lucrările repartizate de conducătorii structurilor au fost efectuate în termenele stabilite de aceştia şi să îi informeze de îndată cu privire la existenţa unor lucrări nerezolvate.

Art. 120. - (1) După efectuarea operaţiilor de înregistrare a corespondenţei, lucrările se predau celor cărora le-au fost repartizate, sub semnătură, în registrul de evidenţă a acestora.

(2)  Lucrările rezolvate se predau de procurori şi de ceilalţi salariaţi grefierului şef sau înlocuitorului acestuia, sub semnătură, în condica C-4 sau C-5.

(3) Grefierul şef va face personal menţiunile corespunzătoare de scădere a lucrărilor şi de închidere a poziţiilor în registre.

(4) Circulaţia lucrărilor între grefă şi procurorii sau personalul auxiliar cărora li s-au repartizat spre soluţionare va fi evidenţiată în registrele în care sunt înscrise lucrările respective, cu menţionarea datelor de predare-primire.

Art. 121. - (1) Corespondenţa cu autorităţile străine, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare din ţara noastră, cu reprezentanţele străine, cu organizaţiile şi organismele internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în România are loc în condiţiile legii.

(2) Comunicarea actelor procedurale către străini, persoane fizice ori juridice, cu domiciliul sau cu reşedinţa în România ori cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în România, se va face direct, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(3)  Comunicările prevăzute la alin. (2) se vor face după traducerea actelor în limba pe care aceste persoane o înţeleg sau în limba oficială a statului resortisant.

(4)  Corespondenţa într-o limbă străină, primită de la alte persoane şi instituţii decât cele menţionate la alin. (1), se traduce în limba română.

Art. 122. - (1) După efectuarea menţiunilor de scădere şi de închidere a lucrărilor rezolvate, corespondenţa se expediază destinatarilor.

(2) Grefierul şef va urmări ca actele de procedură şi celelalte categorii de corespondenţă expediată să poarte semnătura celor în drept, să fie ştampilate şi să fie însoţite de anexele la care se referă.

Art. 123. - (1) Inregistrarea corespondenţei pentru fiecare an începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

(2) Registrele se numerotează, iar pe copertele acestora se înscriu: denumirea registrului, anul, numărul iniţial şi ultimul număr de înregistrare. La sfârşitul anului sau la închiderea unui volum din registru se certifică de către grefierul şef numărul înregistrărilor şi numărul filelor folosite.

Art. 124. - Nu se admit ştersături în registre şi condici. Eventualele menţiuni eronate se barează printr-o linie trasată cu cerneală şi se rescriu fie în cuprinsul aceleiaşi rubrici, fie în următorul rând liber din registru. Rectificarea va fi certificată, pe marginea filei din registru ori din condică, prin semnătura conducătorului structurii sau a persoanei desemnate să controleze activitatea grefei.

Art. 125. - (1) Dosarele, întocmite separat pentru fiecare lucrare, se păstrează timp de un an la grefa structurii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după care se depun la arhivă.

(2) Aranjarea actelor se face de procurorul care rezolvă lucrarea, iar numerotarea şi cusutul dosarelor, precum şi parafarea acestora se fac de grefierul şef ori de un alt grefier desemnat de procurorul şef.

Art. 126. -Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată trimestrial de conducătorul structurii sau de o altă persoană desemnată de conducătorul structurii, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate şi va lua măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL II

Reguli speciale privind primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor la structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Art. 127. - (1) Corespondenţa adresată Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu excepţia lucrărilor privind informaţiile clasificate, se primeşte de grefierul şef direcţie.

(2) Corespondenţa primită referitoare la lucrări anterioare sau la lucrări solicitate de alte organisme se predă de îndată, după înregistrarea în partida respectivă, la grefa unde se află lucrarea de bază.

Art. 128. - (1) Corespondenţa expediată de persoane fizice adresată procurorului şef direcţie sau adjunctului acestuia cu menţiunea „personal" sau „confidenţial" se primeşte de grefierul şef direcţie, care predă plicurile nedeschise procurorului şef al Biroului de informare şi relaţii publice. Acesta deschide plicurile, examinează conţinutul corespondenţei şi o prezintă celor cărora le este adresată dacă, în raport cu conţinutul, apreciază că trebuie să fie cunoscută de aceştia.

(2) Corespondenţa adresată procurorului şef direcţie cu menţiunea „personal" ori „confidenţial", primită de la instituţii sau organisme oficiale, va fi predată nedesfăcută direct la cabinetul său.

Art. 129. - Se va prezenta procurorului şef direcţie, indiferent de modul în care a fost adresată:

a) corespondenţa privind comportarea personalului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în societate;

b)  scrisorile prin care se sesizează că s-au făcut reveniri repetate la memorii depuse anterior şi nu s-a primit răspuns;

c) corespondenţa privind încălcarea ordinii de drept de către autorităţile statului;

d)  alte lucrări care, prin conţinutul lor deosebit, impun informarea procurorului şef direcţie.

Art. 130. - După examinarea de către procurorul şef direcţie sau de către adjunctul său a corespondenţei, grefierii înregistrează lucrările, pentru a fi transmise compartimentelor de resort sau pentru a fi trimise altor autorităţi publice competente, potrivit legii.

Art. 131. - In secretariatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism grefierii anume desemnaţi vor proceda după cum urmează:

a)  înregistrează, în ordine cronologică, în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei (R-13) corespondenţa care are ca obiect plângeri, denunţuri şi alte sesizări penale, comunicări de evenimente şi alte date privind activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, comunicări de situaţii statistice sau alte situaţii, lucrări periodice, analize, propuneri, lucrări în legătură cu activitatea economico-financiară şi administrativă, corespondenţa oficială primită de la diferite autorităţi publice, precum şi corespondenţa obişnuită, dându-se numere de înregistrare cu soţ;

b) înregistrează în registrul de evidenţă (R-19) propunerile, sesizările, reclamaţiile, cererile, plângerile şi memoriile, altele decât cele penale prevăzute la lit. a), ale persoanelor fizice sau juridice, dându-se numere de înregistrare fără soţ.

Art. 132. - Lucrările care urmează să fie trimise spre rezolvare la două sau mai multe servicii ori la alte structuri ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se multiplică, după caz, integral sau parţial, şi se predau acestora, potrivit rezoluţiei de repartizare.

TITLUL XII

Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat, punerea în executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata cheltuielilor judiciare şi a amenzilor cu caracter administrativ si gestionarea unor bunuri

Art. 133. - (1) Grefierii şefi, sub îndrumarea procurorilor care efectuează urmărirea penală, vor asigura, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia efectuării urmăririi penale şi punerea în executare a ordonanţelor prin care s-au aplicat amenzi cu caracter administrativ, potrivit art. 91 lit. c) din Codul penal.

(2) Evidenţa cheltuielilor judiciare şi a amenzilor administrative se ţine în registrul R-5.

Art. 134. - La stabilirea cheltuielilor judiciare se vor avea în vedere cheltuielile făcute de organul de urmărire penală şi de alte organe pentru:

a)  chemarea, prin serviciile poştale, prin telefon, telex sau fax, a părţilor din proces, a martorilor, experţilor, interpreţilor şi a altor persoane;

b)  plata, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 190 din Codul de procedură penală, a sumelor de bani cuvenite martorilor, experţilor şi interpreţilor;

c) efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor;

d)  ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, inclusiv costul filmelor, copertelor, dischetelor, substanţelor chimice folosite, al ambalajelor, al transportului la locul de depozitare etc;

e)   efectuarea fotografiilor judiciare şi a înregistrărilor audiovideo;

f) deplasarea în interesul rezolvării cauzelor: costul cazării, al diurnei, al transportului;

g) plata onorariilor apărătorilor din oficiu;

h) contravaloarea hârtiei, imprimatelor şi a altor materiale ce compun dosarele penale;

i) contravaloarea altor lucrări efectuate în cursul urmăririi penale, care au necesitat plăţi din fondurile bugetare.

Art. 135. - Calcularea cheltuielilor judiciare se va face, în fiecare cauză soluţionată de procuror, pe baza următoarelor documente justificative:

a)  actele întocmite de persoanele care au efectuat lucrări, dispuse de organul de urmărire penală, în care sunt menţionate, în condiţiile prevăzute de lege, costurile lucrărilor;

b) actele în baza cărora martorii, experţii şi interpreţii justifică, în condiţiile prevăzute de lege, cheltuielile făcute;

c)   actele emise de barourile de avocaţi, în care se menţionează onorariile ce se plătesc apărătorilor din oficiu;

d)    nota întocmită de grefierul şef, sub îndrumarea procurorului care a efectuat urmărirea penală, privind cheltuielile făcute de Ministerul Public în cursul urmăririi penale, pentru corespondenţă, chemări prin telefon, telex sau fax, deplasări, consumuri de materiale etc.

Art. 136. - Cheltuielile judiciare se stabilesc de procuror, prin rechizitoriu sau ordonanţă de încetare a urmăririi penale ori de scoatere de sub urmărirea penală, potrivit art. 263, 245 şi art. 249 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Art. 137. - Punerea în executare a ordonanţei prin care s-au stabilit cheltuieli judiciare ori s-a aplicat amenda prevăzută la art. 91 lit. c) din Codul penal se face de către procuror, potrivit dispoziţiilor art. 2491 alineatul ultim, art. 442 şi 443 din Codul de procedură penală.

Art. 138. - (1) Procurorii şefi serviciu din cadrul structurii centrale şi teritoriale vor controla, direct sau prin procurori desemnaţi, evidenţa şi modul de punere în executare a ordonanţelor prin care s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare.

(2) Departamentul economico-financiar şi administrativ va urmări, cu ocazia controalelor efectuate, modul în care se pun în executare ordonanţele prin care s-a dispus aplicarea de amenzi sau obligarea la cheltuieli judiciare şi va propune măsurile de înlăturare a neregulilor constatate.

Art. 139. - (1) Evidenţa corpurilor delicte, precum şi a celorlalte mijloace de probă ridicate de procuror şi care nu pot fi ataşate la dosar se asigură prin grefierii anume desemnaţi de conducătorii serviciilor din cadrul structurii centrale şi teritoriale. Aceştia semnează de luarea în primire a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă, le înregistrează în Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4) şi răspund de securitatea depozitării, precum şi de buna păstrare şi conservare a lor.

(2) Primirea obiectelor se face pe bază de proces-verbal, în care se vor specifica elementele şi caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea.

(3) In Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4) se vor descrie amănunţit obiectele primite, arătându-se starea calitativă, materialul din care sunt confecţionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrică, seria, culoarea, precum şi orice alte elemente de identificare, pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire. In acelaşi sens se va proceda şi la înregistrarea video a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă. Suportul material al înregistrării video se înregistrează separat în Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4).

Art. 140. - Pentru depozitarea în condiţii de securitate şi bună conservare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă vor fi amenajate încăperi speciale şi se vor procura case de fier şi dulapuri metalice, anume destinate.

Art. 141. - (1) Obiectele de valoare mare se vor ţine în casa de fier sau în dulapuri metalice cu încuietori speciale. Fiecare obiect va avea ataşată o etichetă, pe care se vor nota numărul dosarului şi poziţia din Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4).

(2) Obiectele cu volum mic se ambalează în plicuri, pe care se vor nota datele de identificare.

Art. 142. - (1) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate din acestea şi mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituţie bancară competentă.

(2)  Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se predau spre păstrare instituţiilor de specialitate.

(3) Obiectele prevăzute la alin. (1) şi (2) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de către procuror, după terminarea urmăririi penale.

(4)  Sumele de bani ridicate de procuror, în cursul urmăririi penale, de la deţinători se consemnează la C.E.C. BANK - S.A., pe numele celui de la care s-au ridicat şi la dispoziţia organului judiciar.

(5)  La camera de corpuri delicte se păstrează în evidenţă copii de pe recipisele de consemnare a sumelor de bani depuse la C.E.C. BANK - S.A. şi actele de depunere a valorilor la instituţiile de specialitate, iar recipisele, în original, se depun la dosar.

Art. 143. - (1) Bunurile perisabile se predau de urgenţă, în condiţiile legii, unităţilor comerciale, potrivit profilului activităţii acestora, în vederea valorificării.

(2) Sumele de bani rezultate din valorificare se consemnează la C.E.C. BANK - S.A., după caz, pe numele învinuitului, inculpatului sau părţilor responsabile civilmente şi la dispoziţia organului judiciar care a dispus ridicarea bunurilor.

Art. 144. -Armele de foc, muniţiile şi materialele explozive, radioactive, toxice sau stupefiante, care sunt mijloace materiale de probă, se predau cu proces-verbal organelor de poliţie din localitatea unde îşi au sediul structurile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 145. - (1) In cazurile în care se dispune trimiterea în judecată, corpurile delicte şi celelalte mijloace materiale de probă se predau instanţei de judecată odată cu dosarul cauzei, făcându-se menţiune despre aceasta în rechizitoriu. In adresa de trimitere a dosarului se enumera şi se descriu obiectele respective cu datele din procesul-verbal de primire şi depunere la camera de corpuri delicte a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(2) Predarea la instanţă a dosarului, împreună cu corpurile delicte şi celelalte mijloace materiale de probă ori cu documentele de depunere a corpurilor delicte, la instituţii de specialitate, la C.E.C. BANK - S.A. sau la bănci se face, sub luare de semnătură, în condica C-7, cu menţiunea expresă a primirii atât a dosarului, cât şi a corpurilor delicte, după care se operează scăderea în Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4).

Art. 146. - (1) Dacă se dispune confiscarea specială, potrivit art. 118 din Codul penal, un exemplar al actului procurorului sau un extras, împreună cu obiectele confiscate, se trimite executorului judecătoresc, în vederea valorificării lor în condiţiile legii. Predarea şi primirea obiectelor şi scoaterea din evidenţă se fac în condiţiile prevăzute la art. 142.

(2) In cazul confiscării mijloacelor de plată străine, a titlurilor de valoare internă, a obiectelor de artă ori de muzeu, a metalelor sau pietrelor preţioase ori a obiectelor confecţionate din acestea, precum şi a colecţiilor de valoare, soluţia dispusă se comunică şi instituţiilor de specialitate la care acestea au fost depuse.

(3) Pentru sumele de bani ridicate de la făptuitori sau pentru cele obţinute din valorificarea bunurilor perisabile, măsura confiscării se comunică şi unităţii C.E.C. BANK - S.A. la care acestea au fost depuse.

(4)   Confiscarea muniţiei şi a materialelor explozive, radioactive, toxice sau stupefiante se comunică organelor de poliţie la care acestea au fost depuse, pentru a se proceda la valorificarea sau distrugerea lor, în condiţiile legii.

(5)   Măsura confiscării se comunică în toate cazurile organelor financiare teritoriale, pentru a se urmări virarea la bugetul de stat a sumelor realizate din valorificarea corpurilor delicte.

Art. 147. - Măsura distrugerii unor obiecte confiscate, dispusă prin ordonanţă, se execută după respingerea căilor de atac împotriva soluţiei sau după trecerea unui an de la data ordonanţei, prin mijloace adecvate, de către o comisie desemnată de procurorul şef direcţie, din care fac parte: procurorul care a dispus confiscarea sau, în lipsa acestuia, un alt procuror, grefierul şef şi grefierul care are în primire corpurile delicte. Cu privire la distrugerea corpurilor delicte, se întocmeşte un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, care se ataşează la dosarul cauzei, iar operaţiunea se menţionează în Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte (R-4).

Art. 148. - Departamentul economico-financiar şi administrativ şi Compartimentul de audit public intern, cu ocazia acţiunilor de control financiar, vor verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidenţă şi de gestionare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace materiale de probă.

Art. 149. - Se interzice folosirea, sub orice formă, a obiectelor care constituie mijloace materiale de probă în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum şi dobândirea acestora cu ocazia valorificării lor.

TITLUL XIII

Dispoziţii finale

Art. 150. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dispoziţiile privind Biroul de informaţii clasificate intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului regulament


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1226/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1226 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu