E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1085 din 26.10.2012

privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 12 noiembrie 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. VVP. 626/2012,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin: Articolul 1Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I B unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A sunt entităţi interspitaliceşti fără personalitate juridică, constituite din spitalele clinice judeţene de urgenţă sau spitalele clinice cu toate specialităţile chirurgicale şi medicale din structura acestora, împreună cu infrastructura pentru investigaţii clinice şi paraclinice şi orice altă structură de specialitate unică, cu caracter de urgenţă majoră, aflată în afara structurii spitalului judeţean sau a spitalului clinic respectiv, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se constituie unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, prevăzute în anexa nr. 3.(3) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A îndeplinesc, cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A până la construirea unor spitale noi sau până la atingerea nivelului de dezvoltare pentru actualele unităţi spitaliceşti care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică. Articolul 4(1) Coordonarea operativă a activităţii unităţilor funcţionale regionale de urgenţă se realizează de către managerul şi directorul medical ai spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic, iar conducerea colectivă se realizează de un consiliu de conducere format din membrii conducerii operative şi din managerii spitalelor din care provin structurile din alcătuirea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.(2) Responsabilităţile şi atribuţiile coordonării operative şi a conducerii colective se stabilesc pe baza unui protocol încheiat între unităţile spitaliceşti care participă la constituirea unităţii funcţionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 4.(3) Nesemnarea protocolului prevăzut la alin. (2) şi nerespectarea prevederilor acestuia constituie contravenţie, faţă de care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, pentru managerii şi pentru unităţile spitaliceşti în culpă. Articolul 5(1) Unităţile prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care îndeplinesc doar parţial criteriile minime obligatorii şi sunt clasificate provizoriu, au obligaţia atât a prezentării unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate, cât şi de a încheia un protocol de colaborare cu alte spitale sau unităţi regionale pentru acoperirea deficienţelor în îndeplinirea criteriilor de clasificare.(2) Planul de conformare se înaintează Ministerului Sănătăţii în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, de către managerul spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic şi se aprobă de ministrul sănătăţii.(3) Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare pentru unităţile prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5.(4) În situaţia în care duratele prevăzute la alin. (3) nu sunt respectate, unitatea este declasificată şi suportă consecinţele economico-financiare generate de această modificare a clasificării. Articolul 6(1) Spitalele clinice regionale de urgenţă şi unităţile funcţionale regionale de urgenţă sunt priorităţi naţionale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 pentru clasificarea în categoria I A sau I B.(2) Unităţile sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 6 sunt spitalele de urgenţă care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru primirea, investigarea şi tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiunii respective, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 şi 4 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006, sub coordonarea metodologică a spitalelor regionale de urgenţă sau a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă.(3) Spitalele prevăzute la alin. (2) sunt priorităţi pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute pentru clasificarea în categoria II A sau II B.(4) Spitalele de urgenţă prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 6 constituie componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă.(5) Relaţiile ierarhice de îndrumare metodologică între unităţile sanitare cu paturi din cadrul reţelei regionale de spitale de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 7(1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) În baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat. Articolul 8În termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti transmit spre aprobare, către Ministerul Sănătăţii, clasificarea spitalelor de urgenţă din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, altele decât cele prevăzute la art. 7, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006. Articolul 9(1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 8 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care transmit spre aprobare rezultatele evaluării către Ministerul Sănătăţii.(2) În baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat. Articolul 10Direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, spitalele de urgenţă şi structurile din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 11 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, interimar, Raed Arafat, subsecretar de stat
ANEXA Nr. 1SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂ cu nivel de competenţă I A Centrul Regional de Urgenţă Mureş 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - clasificare provizorie Centrul Regional de Urgenţă Constanţa 2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - clasificare provizorie ANEXA Nr. 2SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂ cu nivel de competenţă IB Bucureşti 1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti 2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Bucureşti 3. Spitalul Clinic de Urgenţă - Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti 4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie“ Bucureşti 5. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. M. Balş“ Bucureşti 6. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ Bucureşti 7. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu“ Bucureşti 8. Spitalul Clinic „Filantropia“ Bucureşti 9. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. P. Sârbu“ Bucureşti 10. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti Cluj 1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 2. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu“ Cluj-Napoca Timiş 1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu“ Timişoara 2. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Iaşi 1. Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“ Iaşi 2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi 3. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu“ Iaşi 4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă“ Iaşi ANEXA Nr. 3UNITĂŢILE FUNCŢIONALE REGIONALE DE URGENŢĂ cu nivel de competenţă I A, situate în centrele regionale de urgenţă Centrul Regional de Urgenţă Bucureşti Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - clasificare provizorie 1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „G. Alexandrescu“ Bucureşti 3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în profilurile obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu“ Bucureşti 4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie toracică şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „M. Nasta“ Bucureşti 5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie orală şi maxilo-facială şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. D. Teodorescu“ Bucureşti 6. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ORL şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă“ Bucureşti Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - clasificare provizorie 1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie“ Bucureşti 3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea“ Bucureşti Centrul Regional de Urgenţă Cluj Unitatea funcţională regională de urgenţă Cluj-Napoca 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu“ Cluj-Napoca 4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello“ Cluj-Napoca 5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca Centrul Regional de Urgenţă Craiova Unitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - clasificare provizorie 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie din cadrul Centrului de Cardiologie Craiova Centrul Regional de Urgenţă Iaşi Unitatea funcţională regională de urgenţă Iaşi 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi 3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“ Iaşi 4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu“ Iaşi 5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă“ Iaşi Centrul Regional de Urgenţă Timişoara Unitatea funcţională regională de urgenţă Timişoara 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara 2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu“ Timişoara 3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara 4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală şi maxilo-facială din Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara ANEXA Nr. 4MODEL-CADRU DE PROTOCOL DE COLABORARE pentru stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii operative şi a conducerii colective a Unităţii funcţionale regionale de urgenţă ........ ................ ................ ................ ........ Încheiat astăzi, ........ ................ .......... În vederea: îndeplinirii criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică,

îndeplinirii prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, denumit în continuare ordin, referitoare la constituirea şi funcţionarea Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situate în Centrul Regional de urgenţă ........ ................ ................ ........ ........., între: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în: ........ ................ ................ ..........., reprezentată prin manager: ........ ................ ................ .............. şi director medical: ........ ................ ................ ................ ..........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul în: ........ ................ ................ ........., reprezentată prin manager: ........ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., cu sediul în:........ ................ ................ ............, reprezentată prin manager: ........ ........ ............... . (Vor fi completate de toate spitalele/institutele prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.) Se încheie prezentul protocol de colaborare, prin care unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa îndeplinirea criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 şi a prevederilor din ordin referitoare la constituirea şi funcţionarea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situate în centrele regionale de urgenţă, astfel: Articolul 1Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A situată în ........ ................ ................ ........, formată din: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ........, cu sediul în: ........ ................ ................ ........, reprezentată prin manager: ........ ................ ........ ............; 2. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul ........ ................ ................ ................ ........., cu sediul în: ........ ................ ................ ........., reprezentată prin manager: ........ ................ ........ ............. ; 3. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul ........ ................ ................ ................ ........., cu sediul în: ........ ................ ................ ........., reprezentată prin manager: ........ ................ ........ ............. . (Vor fi completate toate spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A prevăzute în ordin.) Articolul 2Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare consiliul de conducere în vederea conducerii colective a Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situata în ........ ................ ................ ........, format din: 1. manager: ........ ................ ........ ............ şi director medical: ........ ................ ............ al ........ ................ ........ ............., cu sediul în: ........ ................ ................ ................ ........; 2. manager: ........ ................ ........ ........... al ........ ................ ........ ..........., cu sediul în: ........ ................ ................ ..............; 3. manager: ........ ................ ........ .......... al ........ ................ ........ ........, cu sediul în: ........ ................ ................ ........... . (Vor fi completate pentru spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A prevăzute în ordin.) Articolul 3Coordonarea operativă este asigurată de manager: ........ ................ ................ ......... şi director medical: ........ ................ ........ ............. al ........ ................ ................ ................, cu sediul în: ........ ................ ................ ................ ........ . Articolul 4Atribuţiile consiliului de conducere sunt reprezentate de stabilirea regulilor de colaborare şi cooperare pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc., pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi, doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Articolul 5Atribuţiile coordonării operative sunt reprezentate de implementarea măsurilor necesare pentru aplicarea şi monitorizarea regulilor stabilite de consiliul de conducere privind colaborarea şi cooperarea pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc., pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Articolul 6Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în ........ exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi încă un exemplar care va fi transmis Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii. Manager, ........ ........ .......... Director medical, ........ ........ .............. Manager, ........ ........ .......... Manager, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 5DURATELE DE CONFORMARE pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare Articolul 1Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică referitoare la structură, personal şi activitate pentru unităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 3 sunt următoarele:

1. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - până la 31 decembrie 2012
2. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - 12 luni
3. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - 6 luni
4. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - 3 luni
5. Unitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - 18 luni

Articolul 2Durata de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 referitoare la dotări pentru unităţile din anexele nr. 1, 2 şi 3 este până la 30 septembrie 2013. ANEXA Nr. 6SPITALE DE URGENŢĂ care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru primirea, investigarea şi tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiunii Arad Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad Argeş 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti 2. Spitalul de Pediatrie Piteşti Bacău Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Braşov 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 2. Spitalul Clinic de Copii Braşov Bihor Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea Bucureşti 1. Institutul Clinic Fundeni 2. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias 3. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan“ 4. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Galaţi 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Galaţi 2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan“ Galaţi Hunedoara Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva Maramureş Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. C. Opriş“ Baia Mare Prahova 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 2. Spitalul de Pediatrie Ploieşti Sibiu 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 2. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Suceava Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1085/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1085 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1085/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu