E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1059 din 20 noiembrie 2003

privind declararea nominala obligatorie si evidenta medicilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 860 din  3 decembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile:
    - Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    - Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala, Directiei resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene si al Centrului de Statistica Sanitara si Documentare Medicala nr. IB.5555/2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

    ministrul interimar al sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba reorganizarea activitatii de declarare nominala, raportare si evidenta a medicilor din reteaua Ministerului Sanatatii, din retelele ministerelor si altor institutii centrale cu retea sanitara proprie si reactualizarea registrelor institutionale ale medicilor, a registrelor teritoriale ale medicilor si a Registrului national al medicilor, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Activitatea de declarare, raportare, evidenta, precum si datele continute in registrele mai sus mentionate sunt confidentiale, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    (1) Unitatile sanitare publice de stat si private - persoane juridice, unitatile sanitare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si unitatile din celelalte retele mentionate la art. 1 sunt obligate sa raporteze datele privind evidenta medicilor angajati sau datele privind medicii titulari, dupa caz, conform structurilor prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Datele transmise se refera la medicii stagiari, medicii de medicina generala, medicii stomatologi, medicii rezidenti, specialisti sau primari, care sunt in activitate la data la care se face raportarea, si constituie registrul institutional al medicilor al unitatii respective.
    (3) Raportarea se va face semestrial, respectiv la 1 februarie si 1 septembrie, catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru toate unitatile sanitare de pe teritoriul acestora, sau catre directiile nominalizate ale ministerelor si ale celorlalte institutii centrale cu retea sanitara proprie, conform structurilor prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Unitatile sanitare aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, precum si universitatile de medicina si farmacie vor raporta datele privind evidenta medicilor angajati la directiile de sanatate publica pe teritoriul carora functioneaza.
    Art. 3
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile nominalizate ale ministerelor si celorlalte institutii centrale cu retea sanitara proprie reactualizeaza registrele teritoriale ale medicilor si transmit Centrului de Statistica Sanitara si Documentare Medicala datele colectate si validate conform prevederilor anexei nr. 2.
    Art. 4
    Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala colecteaza si valideaza datele primite conform art. 3, constituie si actualizeaza Registrul national al medicilor, in vederea elaborarii rapoartelor necesare Ministerului Sanatatii, conform anexei nr. 3.
    Art. 5
    (1) Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala asigura pentru directiile de sanatate publica, pentru directiile nominalizate ale ministerelor si celorlalte institutii centrale cu retea sanitara proprie listele cu coduri libere disponibile pentru medicii nou-intrati in sistem cu drept de libera practica, conform prevederilor anexei nr. 3.
    (2) Codul de parafa atribuit fiecarui medic activ este confidential, se comunica de catre directiile de sanatate publica si directiile nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie, personal fiecarui medic care indeplineste conditiile legale de libera practica, conform prevederilor anexei nr. 2.
    (3) Codul de parafa nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic si constituie identificarea fiecarui medic pentru documentele cu caracter medico-legal.
    Art. 6
    In vederea obtinerii continuitatii datelor din Registrul national al medicilor, modificarea legislatiei privind nomenclatoarele specialitatilor medicale, ale unitatilor sanitare, ale locurilor de munca, ale functiilor si titlurilor medicale, ale cazurilor de inactivitate se va face numai cu precizarea corespondentelor dintre vechile nomenclatoare si cele nou-aprobate.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie abateri ce se incadreaza in legislatia privind raportarile statistice.
    Art. 8
    Unitatile sanitare, directiile de sanatate publica si Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul interimar al sanatatii,
                              Ionel Blanculescu

    ANEXA 1

                       DECLARAREA NOMINALA SI RAPORTAREA
medicilor din unitatile sanitare publice de stat si private si alte institutii nominalizate

    Art. 1
    Sarcinile unitatilor sanitare in aplicarea prevederilor prezentului ordin sunt urmatoarele:
    a) toate unitatile sanitare publice de stat si private au obligatia de a raporta, pe baza evidentelor constituite la nivelul serviciilor de personal, datele privind medicii angajati;
    b) datele prevazute la lit. a) se refera la medicii nou-angajati in unitati de la data ultimei raportari, medicii care continua sa fie angajati ai unitatii, cu eventualele modificari, precum si la medicii deveniti inactivi din diverse motive (pensionare, transfer, demisie, incapacitate definitiva de munca, deces etc.) si constituie evidentele specifice fiecarei unitati, cu denumirea registru institutional al medicilor;
    c) categoriile de medici raportate sunt urmatoarele: medicii de medicina generala, medicii stomatologi, medicii stagiari, medicii rezidenti, medicii specialisti si medicii primari;
    d) serviciile de resurse umane au obligatia de a asigura corectitudinea raportarilor prin corespondenta datelor transmise cu evidentele specifice (cartile de munca, statele de functiuni, decizii, certificate medicale, ordine ale ministrului pentru confirmarea in specialitate etc.);
    e) unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii actualizeaza si raporteaza directiilor de sanatate publica registrele institutionale ale medicilor specifice Registrului national al medicilor, semestrial, respectiv la 1 februarie si 1 septembrie;
    f) medicii titulari ai unitatilor sanitare, organizate pe baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, sau pe baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, sunt obligati sa actualizeze si sa raporteze, semestrial, directiilor de sanatate publica datele prezentate in structura prevazuta in anexa nr. 1a).
    Art. 2
    Centrele de transfuzie judetene vor actualiza registrele institutionale ale medicilor si vor transmite datele privind medicii angajati la Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti la aceleasi date stabilite pentru intreaga retea sanitara.
    Art. 3
    Unitatile sanitare din subordinea ministerelor si celorlalte institutii centrale cu retea sanitara proprie vor actualiza registrele institutionale ale medicilor si vor transmite datele privind evidenta medicilor la directiile nominalizate ale ministerelor sau institutiilor centrale respective, la aceleasi date stabilite pentru intreaga retea sanitara, pe baza protocoalelor incheiate, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, intre Ministerul Sanatatii si aceste ministere si institutii centrale.
    Art. 4
    Universitatile de medicina si farmacie acreditate au obligatia de a raporta datele privind medicii angajati catre directiile de sanatate publica pe teritoriul carora functioneaza, la aceleasi date ca si unitatile sanitare, pe baza protocoalelor incheiate, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin, cu directiile sanitare respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 1b).
    Art. 5
    Unitatile sanitare si celelalte institutii cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii vor actualiza registrele institutionale ale medicilor si vor raporta datele privind evidenta medicilor angajati la directiile de sanatate publica pe teritoriul carora functioneaza, la datele stabilite pentru intregul sector sanitar.
    Art. 6
    Toate unitatile mentionate la art. 2 - 5 vor transmite informatiile privind evidenta medicilor angajati, conform structurii prezentate in anexa nr. 1a).

    ANEXA 1a)

                             STRUCTURA DATELOR
privind evidenta medicilor din registrele institutionale, teritoriale si national
                                                          _ _ _ _ _ _ _ _
    1. Data la care se introduc datele (ziua/luna/anul): |_|_|_|_|_|_|_|_|
                               _ _ _ _ _ _
    2. Marca (cod de parafa): |_|_|_|_|_|_|
                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    3. Numele anterior casatoriei: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    4. Numele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          _ _ _ _
    5. Initiala tatalui: |_|_|_|_|
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    6. Prenumele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    7. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                           _
    8. Sexul (1/2 = M/F): |_|
                                        _ _ _ _ _ _ _ _
    9. Data nasterii (ziua/luna/anul): |_|_|_|_|_|_|_|_|

    10. Facultatea absolvita:
                                      _ _
    11. Locul absolvirii facultatii: |_|_|
                                     _ _ _ _
    12. Anul absolvirii facultatii: |_|_|_|_|
                                  _ _ _ _
    13. Anul examenului de stat: |_|_|_|_|
                                     _ _
    14. Titlul medical la examen 1: |_|_|
                                             _ _ _
    15. Specialitatea medicala la examen 1: |_|_|_|
                                                           _ _ _ _
    16. Anul ordinului ministrului sanatatii la examen 1: |_|_|_|_|
                                                                  _ _ _ _ _
    17. Numarul ordinului ministrului sanatatii pentru examen 1: |_|_|_|_|_|
                                     _ _
    18. Titlul medical la examen 2: |_|_|
                                             _ _ _
    19. Specialitatea medicala la examen 2: |_|_|_|
                                                           _ _ _ _
    20. Anul ordinului ministrului sanatatii la examen 2: |_|_|_|_|
                                                                  _ _ _ _ _
    21. Numarul ordinului ministrului sanatatii pentru examen 2: |_|_|_|_|_|
                       _ _ _
    22. Competenta 1: |_|_|_|
               _ _ _ _
    23. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    24. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    25. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                       _ _ _
    26. Competenta 2: |_|_|_|
               _ _ _ _
    27. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    28. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    29. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                       _ _ _
    30. Competenta 3: |_|_|_|
               _ _ _ _
    31. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    32. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    33. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                       _ _ _
    34. Competenta 4: |_|_|_|
               _ _ _ _
    35. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    36. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    37. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                              _ _ _ _
    38. Supraspecializare 1: |_|_|_|_|
               _ _ _ _
    39. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    40. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    41. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                              _ _ _ _
    42. Supraspecializare 2: |_|_|_|_|
               _ _ _ _
    43. Anul: |_|_|_|_|
                _ _
    44. Seria: |_|_|
              _ _ _ _ _ _
    45. Nr.: |_|_|_|_|_|_|
                                                                            _ _
    46. Judetul in care persoana ocupa functia de baza: .................. |_|_|
                                                                              _
    47. Felul incadrarii in functia de baza: ............................... |_|
                                                                    _ _ _ _ _ _
    48. Unitatea functiei de baza: ............................... |_|_|_|_|_|_|
                                                                        _ _ _ _
    49. Serviciul/Sectia functiei de baza: ........................... |_|_|_|_|
                                                                            _ _
    50. Functia de baza: ................................................. |_|_|
                                                                          _ _ _
    51. Specialitatea functiei de baza: ................................ |_|_|_|
                                                                              _
    52. Modul de ocupare a functiei de baza: ............................... |_|
                                                                _ _ _ _ _ _ _ _
    53. Data incadrarii in functia de baza (ziua/luna/anul) .. |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                     _
    54. Alte functii (Da. 1/Nu. 2): |_|; daca da, se completeaza urmatoarele rubrici:
                                                                              _
    55. Felul incadrarii in functia a 2-a: ................................. |_|
                                                                    _ _ _ _ _ _
    56. Unitatea functiei a 2-a: ................................. |_|_|_|_|_|_|
                                                                        _ _ _ _
    57. Serviciul/Sectia functiei a 2-a: ............................. |_|_|_|_|
                                                                            _ _
    58. Functia a 2-a: ................................................... |_|_|
                                                                          _ _ _
    59. Specialitatea functiei a 2-a: .................................. |_|_|_|
                                                                              _
    60. Modul de ocupare a functiei a 2-a: ................................. |_|
                                                                              _
    61. Felul incadrarii in functia a 3-a: ................................. |_|
                                                                    _ _ _ _ _ _
    62. Unitatea functiei a 3-a: ................................. |_|_|_|_|_|_|
                                                                        _ _ _ _
    63. Serviciul/Sectia functiei a 3-a: ............................. |_|_|_|_|
                                                                            _ _
    64. Functia a 3-a: ................................................... |_|_|
                                                                          _ _ _
    65. Specialitatea functiei a 3-a: .................................. |_|_|_|
                                                                              _
    66. Modul de ocupare a functiei a 3-a: ................................. |_|
                                                                              _
    67. Felul incadrarii in functia a 4-a: ................................. |_|
                                                                    _ _ _ _ _ _
    68. Unitatea functiei a 4-a: ................................. |_|_|_|_|_|_|
                                                                        _ _ _ _
    69. Serviciul/Sectia functiei a 4-a: ............................. |_|_|_|_|
                                                                            _ _
    70. Functia a 4-a: ................................................... |_|_|
                                                                          _ _ _
    71. Specialitatea functiei a 4-a: .................................. |_|_|_|
                                                                              _
    72. Modul de ocupare a functiei a 4-a: ................................. |_|

    Rubricile 73 - 77 se completeaza numai in cazul in care persoana nu mai lucreaza in nici o unitate sanitara din judet.
                                                                            _ _
    73. Cauza inactivitatii: ............................................. |_|_|
                                                                        _ _ _ _
    74. Anul de cand nu mai activeaza (sau a plecat in alt judet): ... |_|_|_|_|
                                                                            _ _
    75. Luna de cand nu mai activeaza (sau a plecat in alt judet): ....... |_|_|
                                                                            _ _
    76. Ziua de cand nu mai activeaza (sau a plecat in alt judet): ....... |_|_|
                                                                            _ _
    77. Judetul in care a plecat: ........................................ |_|_|

    ANEXA 1b)

                                    PROTOCOL

    Incheiat intre Directia de sanatate publica ..................., denumita in continuare DSP, si Universitatea de Medicina si Farmacie ............., denumita in continuare UMF, privind raportarea datelor medicilor angajati in universitatile de medicina si farmacie acreditate si eliberarea codurilor de parafa pentru medicii din UMF nou-angajati pe perioada .................

    Responsabilitatile partilor:
    1. DSP are obligatia de a informa UMF asupra metodologiei de actualizare semestriala a datelor din registrul institutional al medicilor cu 30 de zile inainte de termenele fixate pentru raportare. Totodata DSP va inainta UMF ultima varianta a registrului institutional al medicilor, respectiv vechile state de functii specifice.
    2. DSP are obligatia de a valida datele din registrul institutional al medicilor actualizat, inaintat de UMF la termenele fixate pentru raportare.
    3. DSP are obligatia de a acorda coduri de parafa personal fiecarui medic nou-angajat al UMF, care are drept de libera practica.
    4. UMF are obligatia de a actualiza si raporta DSP, la termenele stabilite, datele privind medicii angajati conform metodologiei si registrului institutional al medicilor specific.

    Data:

               Director general,                Rector,
               DSP .............                UMF .........

    ANEXA 2

                                  SARCINILE
directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ale directiilor nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie si ale Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti

    Art. 1
    (1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti si directiile nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie constituie veriga intermediara intre unitatile sanitare din teritoriu si nivelul central unde se agrega datele pe intreaga tara. La acest nivel se constituie din suma registrelor institutionale ale medicilor registrul teritorial specific. Acesta contine date despre toti medicii din teritoriul respectiv sau din reteaua respectiva.
    (2) Directiile de sanatate publica si directiile nominalizate ale ministerelor si celorlalte institutii centrale cu retea sanitara proprie realizeaza una dintre functiile principale ale Registrului national al medicilor, respectiv alocarea codurilor de parafa medicilor nou-intrati in sistem, in corelatie cu nomenclatorul unitatilor sanitare ce functioneaza in teritoriu, Registrul unic al cabinetelor medicale etc.
    (3) In vederea colectarii, validarii si transmiterii catre nivelul central a datelor privind evidenta medicilor, unitatile verigii intermediare vor lua masuri de organizare, planificare, alocare de resurse umane si materiale atat la nivelul unitatilor sanitare din teritoriu, cat si la nivelul propriilor compartimente care trebuie sa colaboreze in perioadele stabilite pentru raportare si sa sprijine serviciile de statistica si informatica direct implicate in aceasta actiune.
    Art. 2
    (1) Metodologia de actualizare semestriala a datelor la nivelul directiilor de sanatate publica si a celorlalte structuri mentionate mai sus se va elabora si se va transmite de catre Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala cu 30 de zile inainte de termenele fixate pentru raportare.
    (2) Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala va transmite unitatilor verigii intermediare si ultima varianta a registrului teritorial al medicilor respectiv.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la termenele fixate, in baza registrelor institutionale ale medicilor actualizate, unitatile verigii intermediare au obligatia de a transmite actualizarile registrului teritorial al medicilor catre Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala.
    Art. 4
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie sunt abilitate sa acorde coduri de parafa pentru medicii care au drept de libera practica conform legislatiei in vigoare, din lista de coduri libere transmisa de Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala.
    Art. 5
    Datele din registrul teritorial al medicilor se utilizeaza si pentru fundamentarea deciziilor ce implica politica de personal la nivel teritorial sau de retea specifica, precum si la solicitarea institutiilor publice si private, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.
    Art. 6
    Prevederile art. 2 - 5 constituie sarcinile concrete ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti si directiilor nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie.

    ANEXA 3

                                SARCINILE
Centrului de Statistica Sanitara si Documentare Medicala privind colectarea si validarea datelor de evidenta a medicilor pe tara, constituirea Registrului national al medicilor si elaborarea rapoartelor necesare Ministerului Sanatatii in aplicarea politicii de personal

    Art. 1
    Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala - principala unitate specializata a Ministerului Sanatatii in domeniul sistemului informational sanitar, asigura coordonarea tuturor activitatilor necesare actualizarii Registrului national al medicilor, cat si elaborarea rapoartelor privind personalul sanitar superior necesare fundamentarii politicii de personal la nivel national.
    Art. 2
    Principalele activitati si sarcini ale Centrului de Statistica Sanitara si Documentare Medicala (CSSDM) sunt urmatoarele:
    a) in vederea realizarii sarcinilor mentionate la art. 1, elaboreaza metodologia de actualizare a datelor la nivelul unitatilor sanitare (registrele institutionale ale medicilor) si a verigii intermediare (registrele teritoriale ale medicilor), pe care o inainteaza spre aplicare serviciilor specializate din teritoriu, cu 30 de zile inainte de termenele stabilite. Totodata CSSDM transmite unitatilor verigii intermediare si ultimele variante ale registrelor teritoriale ale medicilor;
    b) in vederea cresterii calitatii datelor raportate, a respectarii prevederilor legale si a termenelor stabilite, cat si pentru a asigura pregatirea continua a personalului implicat in actualizarea Registrului national al medicilor, are obligatia sa indrume, sa controleze si sa sesizeze forurile superioare asupra nerespectarii activitatilor stabilite prin prezentul ordin;
    c) la cererea oficiala a directiilor de sanatate publica si a directiilor nominalizate din ministerele si celelalte institutii centrale cu retea sanitara proprie, pune la dispozitia acestora noi liste de coduri disponibile, pentru a fi atribuite medicilor nou-angajati cu drept de libera practica;
    d) semestrial, dupa finalizarea raportarii si validarii datelor din teritoriu, elaboreaza rapoartele privind evidenta medicilor pe specialitati, pe tipuri de unitati sanitare, pe judete, pe varste si sexe, pe foruri tutelare etc., pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii in vederea fundamentarii politicilor de personal, cat si in vederea elaborarii prognozelor necesarului de medici;
    e) poate oferi la cerere date din Registrul national al medicilor, atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice, asociatiilor profesionale medicale legal constituite, altor institutii din tara si strainatate abilitate de Ministerul Sanatatii, atat contra cost, cat si gratuit, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1059/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1059 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu