Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.100 din 07.10.2013

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 640 din 17 octombrie 2013SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile cap. I alin. 1.1 din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 28 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2În sensul prezentului ordin, prin noţiunea de bunuri materiale, altele decât activele fixe corporale, se înţelege următoarele bunuri materiale de natura stocurilor: a)materiale de natura obiectelor de inventar; b)materiale care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi considerate materiale de natura obiectelor de inventar; c)muniţii, mine şi explozivi. 2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora, astfel:a)sculele, instrumentele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură şi control, indiferent de valoarea şi durata normală de funcţionare sau de utilizare; b)sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi de durata lor de funcţionare normală; c)echipamentul de protecţie şi de lucru, echipamentul şi uniformele de serviciu şi de oraş, echipamentul şi materialele sportive, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat; d)prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării lor la producător. 3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Obiectele de inventar trebuie să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă şi reprezintă categoria intermediară de bunuri materiale care sunt inferioare mijloacelor fixe şi superioare materialelor. Obiectele de inventar nu se consumă complet în momentul utilizării lor. 4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Materialele ce nu sunt obiecte de inventar sunt utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate pentru instrucţie, învăţământ sau aprovizionare-transport. Acestea nu sunt materiale consumabile, deoarece nu se consumă efectiv în momentul distribuţiei din depozit/magazie, precum anvelopele, materialele pentru întreţinere şi gospodărie, husele, învelitorile, mecanismele de percuţie, motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale activelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai activului fix; pentru aceste materiale se prevede o durată minimă de folosinţă, interval de timp în care bunul material nu poate fi înlocuit fără efectuarea cercetării administrative.(4) În funcţie de structurile militare care le folosesc, materialele care nu sunt obiecte de inventar sunt grupate în materiale specifice forţelor terestre, materiale specifice forţelor aeriene şi materiale specifice forţelor navale, iar în funcţie de resortul din care fac parte, acestea sunt grupate în materiale de resortul intendenţei, medical, specifice comunicaţiilor şi informaticii etc. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Duratele de folosinţă a materialelor specificate la art. 2 lit. b) şi c) sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. 6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) Bunurile materiale, altele decât activele fixe corporale, care fac obiectul prezentului ordin, nu se supun amortizării şi se declasează şi se casează potrivit reglementărilor în vigoare.(2) În situaţia în care structurile militare au în evidenţele contabile, înregistrate ca active fixe, bunuri materiale care se regăsesc şi în prezentul ordin, respectivele bunuri se gestionează în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activele fixe, utilizându-se formularele contabile prevăzute pentru acestea. 7. Anexele nr. 1 , 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.87/2009) DURATELE DE FOLOSINŢĂ a materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

Cod de clasificare Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar Duratele de folosinţă (în ani, lovituri echivalente)
1 2 3
1.1. Obiectele de inventar specifice forţelor terestre
1.1.1. Adaptoare alimentare, amplificatoare de antene, antene TV de cameră, antene TV de exterior, convertoare UIF-FIF, dispozitive de prindere pe stativ a microfoanelor, distribuitoare de semnal TV, prize de radioficare, fişe de radioficare, alimentatoare şi stabilizatoare de tensiune de reţea, stative pentru microfon, sumatoare de semnale TV, suporturi metalice pentru susţinerea liniilor de radioamplificare, telecomenzi, transformatoare de reţea, microfoane 2
1.1.2. Ajutaje pentru pulverizarea apei 2
1.1.3. Alarme auto 3
1.1.4. Alte bancuri, aparate şi dispozitive de încercări, verificări şi controale 4
1.1.5. Altimetre-barometre pentru vânători de munte 2
1.1.6. Amestecătoare de linie tip B de 3 ţoli şi C de 2 ţoli 6
1.1.7. Amplificatoare, autotransformatoare, bobine pentru film, condensatoare optice, cutii metalice transport film, derulatoare, filmostat, manivele pornire aparate proiecţie, obiective, pompe de ungere, pompe pentru lipit film, trepiede 5
1.1.8. Analizoare de culoare, aparate electrice de uscat fotografii, cabluri flexibile cu declanşatoare, ceasuri pentru laboratoare foto, exponometre, filtre de lumină pentru aparate de fotografiat, ghilotine pentru fotografii, intermediare pentru obiective fotografice, lămpi cu filtre colorate pentru camera obscură, măşti de lumină pentru aparate de mărit foto color, rame gradate pentru aparate de mărit foto, reflectoare, rulouri de presat fotografii, tambururi pentru developat hârtie fotografică color, tancuri pentru developat, tăvi emailate, teleobiective, vizoare universale 10
1.1.9. Analizoare de gaze 5
1.1.10. Aparate cu neon pentru încercări 5
1.1.11. Aparate de gresat manual şi pneumatic 3
1.1.12. Aparate de încărcat stilodozimetre 8
1.1.13. Aparate de proiecţie statică: aspectomat, epidiascop, epiproiector, retroproiector 4
1.1.14. Aparate fotografice 5
1.1.15. Aparate ecou muzical: ECHO electronic, delay, reverb, aparate efecte pentru chitară, aparate pentru determinat înălţimea sunetelor, diapazoane, maşini pentru tăiat ancii, suporturi/trepiede pentru talere de fanfară/jazz, tobă, table cu portativ pentru scris note muzicale, talere pentru fanfară/jazz 8
1.1.16. Aparate electrice şi electronice de măsură şi control 5
1.1.17. Aparate GPS 4
1.1.18. Aparate izolante pentru respirat, cu aer şi oxigen 5
1.1.19. Aparate pentru curăţat şi verificat bujii 5
1.1.20. Aparate pentru derulat casete video 2
1.1.21. Aparate pentru distilat apă 4
1.1.22. Aparate pentru îndosariat documente 4
1.1.23. Aparate pentru măsurarea contaminării BETA 7
1.1.24. Aparate pentru măsurat izolaţia 5
1.1.25. Aparate pentru măsurat tranzistoare 4
1.1.26. Aparate pentru reglat faruri 5
1.1.27. Aparate pentru spălat furtunuri 7
1.1.28. Aparate pentru sudat folii de polietilenă 7
1.1.29. Aparate pentru testări psihologice 8
1.1.30. Aparate pentru zugrăvit manual 2
1 2 3
1.1.31. Aparate portabile pentru sudură cu flacără 2
1.1.32. Aparate profesionale de laminat/plastifiat documente 2
1.1.33. Aparate stroboscopice pentru verificat aprinderea 8
1.1.34. Aparate sub presiune pentru spălat autovehicule 3
1.1.35. Aparate, utilaje şi instalaţii fotografice: aparate de fotografiat, aparate de mărit foto, instalaţii automate de developat, minilaboratoare foto şi similare 4
1.1.36. Aparate/Standuri pentru verificat instalaţiile de alimentare ale motoarelor 5
1.1.37. Aparatură audio: amplificatoare de audio frecvenţă, amplificatoare pentru instrumente, analizoare de frecvenţă, boxe audio, combine muzicale, compact disc/DVD player, compact disc/DVD recorder, mixere de audiofrecvenţă, mixere muzicale cu amplificator, picupuri, casetofoane, radiocasetofoane, tunere audio, amplitunere, radioreceptoare 5
1.1.38. Aparatură electronică de măsură complexă, cu utilizare staţionară 3
1.1.39. Aparatură electronică de măsură cu utilizare staţionară 8
1.1.40. Aparatură electronică de măsură portabilă 3
1.1.41. Aparatură optică: binocluri, lunete, aparate optice de observare, reglare şi conducere a focului, periscoape, staţii topografice, aparate de ochire pentru tunuri şi aruncătoare pentru conducerea tragerilor artileriei, altimetre, teodolite 7
1.1.42. Aparatură pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii 3
1.1.43. Armament şi tehnică de luptă secţionate 10 sau la ieşirea din înzestrare
1.1.44. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru repetiţii 2
1.1.45. Aspiratoare de praf 3
1.1.46. Avertizoare acustice 5
1.1.47. Bacuri de filiere diferite 0,5
1.1.48. Baionete-pumnal - în folosinţă 8
1.1.49. Baionete-pumnal - machetă 3
1.1.50. Banchete, bănci, taburete cu schelet metalic 10
1.1.51. Banchete din lemn 8
1.1.52. Bancuri de lucru din lemn 5
1.1.53. Bancuri de lucru metalice 8
1.1.54. Bancuri de lucru pentru cizmari 5
1.1.55. Bancuri mobile cu scule 4
1.1.56. Bancuri pentru reglarea şi verificarea aparaturii artileristice 8
1.1.57. Bancuri pentru rodarea supapelor de motor 4
1.1.58. Bancuri pentru verificarea şi reglarea stabilizatoarelor şi sistemelor de conducere a focului de pe maşinile de luptă 8
1.1.59. Bare fixe pentru gimnastică 8
1.1.60. Bare paralele metalice pentru gimnastică 8
1.1.61. Bastoane lungi pentru karate 1
1.1.62. Bănci diferite pentru exterior 8
1.1.63. Bănci gimnastică 7
1.1.64. Bărci din PVC pentru persoane 3
1.1.65. Benzi pentru alergare 3
1.1.66. Beţe pentru oină 2
1 2 3
1.1.67. Beţe pentru schi 2
1.1.68. Beţe ştafetă 5
1.1.69. Biciclete de competiţie pentru ciclism, triatlon etc. 2
1.1.70. Biciclete ergonomice pentru sala de fitness 3
1.1.71. Bidoane pentru lichid spumant 8
1.1.72. Bile pentru popice, seturi de bile pentru biliard, tacuri, popice, casete cu jocuri electronice, palete, suporturi pentru fileu, fileu, seturi de piese pentru joc de şah, joc de table, rummy şi jocuri logice 3
1.1.73. Biurete ulei -
1.1.74. Blocstarturi 5
1.1.75. Blocuri şi cutii de comandă pentru mijloace de instrucţie şi antrenament 6
1.1.76. Bluze de corp 1
1.1.77. Bobine pentru cablu proiector 8
1.1.78. Bocanci pentru schi specializaţi, clăpari, bocanci pentru căţărat 1
1.1.79. Bocanci din piele pentru lucru: cu talpă din cauciuc, piele, lemn cu bombeu metalic 3
1.1.80. Bocanci de lucru din materiale textile şi sintetice 2
1.1.81. Bocanci prezentare 2
1.1.82. Brâuri cu suspensor 3
1.1.83. Brenere pentru pompă 3
1.1.84. Burdufuri-raniţă 12,5 litri 5
1.1.85. Burlane şi coturi pentru sobe 4
1.1.86. Busole 2
1.1.87. Cabluri pornire pentru autovehicule 1
1.1.88. Cadrane artileristice 5
1.1.89. Cal gimnastică 7
1.1.90. Calculatoare de birou 2
1.1.91. Calibre diferite 3
1.1.92. Camere de gaze tip cort 4
1.1.93. Camerton 1
1.1.94. Canadiene pentru schi 1
1.1.95. Cântare de precizie 3
1.1.96. Cântare sport 2
1.1.97. Capete chei tubulare 1
1.1.98. Capete deversoare 10
1.1.99. Capişon lână/PNA pentru lucru în sezonul rece 2
1.1.100. Capre pentru gimnastică 7
1.1.101. Capre pentru suspendat autovehicule 3
1.1.102. Capsatoare de birou 2
1.1.103. Cască protecţie 3
1.1.104. Cască protecţie antifon 3
1.1.105. Cască de baie 1
1.1.106. Carabiniere pentru alpinism 2
1.1.107. Cârlige de siguranţă pentru alpinism 2
1.1.108. Carpete diferite 5
1.1.109. Cască protecţie pentru box 2
1.1.110. Casete dozimetrice 5
1.1.111. Casete pentru pictură, cuţite pentru paletă, dălţi de cioplit, scule de modelare, planşete, şevalete, scaun pliant, unelte şi scule acţionate manual, accesorii pentru materiale de scenă 4
1 2 3
1.1.112. Cazane pentru topit aliaj tipografic, cazane pentru topit clei, cărucioare fundament, cărucioare platformă, cărucioare transpaletă, cărucioare pentru transportat şi depozitat forme, dispozitive de tăiat rânduri cu colţuri, dispozitive pentru perforat plăci, ferăstraie manuale pentru tăiat plăci de zinc, ferăstraie manuale pentru tăiat rânduri de linotip, forme pentru turnat monobare din plumb, fundament din metal pentru închis forme, magazie pentru linotip, pupitru cu zece casete pentru literă tipografică din plumb, regleţi din aliaj din plumb/fontă/plastic, maşină/dispozitiv de rotunjit colţuri, prese de balotat hârtie şi carton, presă manuală de legătorie, raclete pentru spălat valţuri, rame de numerotat imprimate, rame pentru închis forme, rastere pentru fotoreproducere, şif cas, şif de zinc 11
1.1.113. Căciuliţe pentru schi 1
1.1.114. Căi ferate normale şi înguste 15
1.1.115. Cărucioare pentru transport materiale şi muniţii 3
1.1.116. Cărucioare „Liză“ pentru transport materiale 4
1.1.117. Cărucioare pentru furtunuri 8
1.1.118. Cască metal 6
1.1.119. Căşti alpinist 3
1.1.120. Căşti de textolit 3
1.1.121. Ceaprazuri 3
1.1.122. Ceasuri 2
1.1.123. Ceasuri pentru şah 3
1.1.124. Centuri-brâu pentru electricieni 3
1.1.125. Centuri complexe ham 1
1.1.126. Centuri de salvare înot 3
1.1.127. Centuri de siguranţă 3
1.1.128. Centuri de siguranţă tip vânători de munte 1
1.1.129. Cercuri acrobatice 7
1.1.130. Chei de roţi pentru autovehicule 2
1.1.131. Chei franceze 3
1.1.132. Chei pentru buşoanele butoaielor metalice 5
1.1.133. Chiloţi sport 0,5
1.1.134. Chingi salvare 1
1.1.135. Chingi transport 3
1.1.136. Chingi, cabluri de remorcare 2
1.1.137. Ciocane atletism 5
1.1.138. Ciocane electrice rotopercutante 2
1.1.139. Ciocane pentru bătut coasa, buciardat, tinichigerie cu greutăţi cuprinse între 0,5 şi 5 kg 2
1.1.140. Ciocane pentru lipit încălzite electric sau la foc 2
1.1.141. Ciocane peste 5 kg/baroase 5
1.1.142. Ciucuri pentru liră de fanfară, mape pentru repertoriu 3
1.1.143. Cizme din cauciuc, PVC, electroizolante 1,5
1.1.144. Cleşti 1
1.1.145. Cleşti de sertizat 3
1.1.146. Cleşti pentru laborator foto 2
1.1.147. Cleşti pentru sigilat plumbi 5
1.1.148. Clichete 2
1.1.149. Clupe reglabile 3
1.1.150. Coborâtoare în rapel 1
1.1.151. Colimatoare optice 7
1.1.152. Comparatoare cu cadran 5
1.1.153. Compasuri de raportat 5
1.1.154. Compasuri de reducere 5
1.1.155. Compasuri din lemn 3
1.1.156. Compasuri din metal 5
1.1.157. Complete pentru luptă antiteroristă 15
1 2 3
1.1.158. Complete cu dispozitive pentru corectarea vederii, adaptabile la măştile contra gazelor md. 74 şi md. 85/85F 3
1.1.159. Complete de corturi, mijloace auxiliare şi de iluminare pentru punctul de decontaminare 5
1.1.160. Complete de decontaminare nr. 1/1M, 2/2M şi 3/3M 5 ani sau la ieşirea din înzestrare (după parcurgerea procedurilor de valorificare la extern)
1.1.161. Complete de decontaminare nr. 1/1M, 2/2M şi 3/3M - în depozitare 15
1.1.162. Complete/pachete de decontaminare individuală/a tehnicii din dotare fără încărcătură de decontaminare 5
1.1.163. Complete de luat probe 5
1.1.164. Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în depozitare 10
1.1.165. Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în folosinţă 6
1.1.166. Complete de maşini manuale pentru montarea suprastructurii de căi ferate 8
1.1.167. Complete din material lemnos pentru refacerea podurilor mijlocii la căi ferate 5
1.1.168. Complete materiale pentru pluton, staţie, tren şi revizii vagoane 10
1.1.169. Complete meteorologice de campanie 5
1.1.170. Complete mijlocii de transport panouri pentru căi ferate 10
1.1.171. Complete minare, deminare, distrugeri, marcare drumuri, unelte şi materiale de geniu, cabluri suspendate şi punţi suspendate 7
1.1.172. Complete de piese, scule şi accesorii nr. 1 şi 2 pentru semiremorcarea PR-11BM 10
1.1.173. Complete pentru baraje, estacade şi obstacole puţin vizibile 3
1.1.174. Complete pentru reparat tehnică şi materiale chimice tip R, complet de reparat materiale de protecţie md. 65, complet pentru controlul şi repararea materialelor de protecţie pentru cal 6
1.1.175. Complete şabloane pentru trasarea loviturilor chimice, rigle de calcul a chimistului, abace cu principalele proprietăţi/truse de instrucţie ale substanţelor toxice de luptă, complete pentru cunoaşterea armelor de nimicire în masă, a mijloacelor incendiare şi protecţia împotriva lor 5
1.1.176. Complete şi accesorii pentru distrugeri 5
1.1.177. Complete unelte şi materiale de geniu pentru paraşutişti 10
1.1.178. Complete universale pentru fixarea tehnicii pe platformă vagoane 5
1.1.179. Complete/Costume de protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară/CBRN, inclusiv componente ale acestora, cum sunt mantale, pelerine, mănuşi, ciorapi, dispozitive/cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în folosinţă 5
1.1.180. Complete/Costume de protecţie chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară/CBRN - inclusiv componente ale acestora, cum sunt mantale, pelerine, mănuşi, ciorapi, dispozitive/cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în depozitare Conform termenelor de garanţie date de producător şi buletinelor de analiză/ rapoartelor de analiză/încercare emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate
1 2 3
1.1.181. Complete/Pachete, truse, kituri de decontaminare individuală a personalului - modele după 1980, ex. PDI 1981, pachete de decontaminare pentru cal - în depozitare Conform garanţiei date de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate
1.1.182. Complete/Truse cu semne de marcare a zonelor contaminate - CBRN 3
1.1.183. Complete pentru reîncărcarea mijloacelor de decontaminare, complete cu materiale consumabile, reactivi pentru tehnica de apărare CBRN şi substanţe care intră în compunerea reţetelor de preparare a soluţiilor şi suspensiilor de decontaminare Conform garanţiei date de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate
1.1.184. Complete piese, scule şi accesorii individuale, de grup şi de reparaţii - în depozitare 15
1.1.185. Compostoare pentru orientare 2
1.1.186. Compresoare şi pompe de vacuum din compunerea simulatoarelor 8
1.1.187. Compresometre 10
1.1.188. Containere individuale 5
1.1.189. Containere pentru documente topogeodezice 8
1.1.190. Containere rame dulap cu microcontainere din mase plastice 12
1.1.191. Convertizoare de frecvenţă de 200 Hz 5
1.1.192. Cordeline din relon 1
1.1.193. Corpuri de grenade de instrucţie 5
1.1.194. Corpuri de iluminat, altele decât cele de construcţii cazare 4
1.1.195. Corturi de pânză şi înlocuitori de pânză pentru autoateliere şi poziţii tehnice pentru rachete - în folosinţă 5
1.1.196. Corturi de pânză şi înlocuitori de pânză pentru autoateliere şi poziţii tehnice pentru rachete - în depozitare 10
1.1.197. Corturi pentru grupuri electrogene 3
1.1.198. Costume artistice pentru muzică uşoară, cor, teatru 3
1.1.199. Costume camuflaj vară 2
1.1.200. Costume de camuflaj alb 2
1.1.201. Costume de încălzire 2
1.1.202. Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme-pantalon de cauciuc - în folosinţă 2
1.1.203. Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme-pantalon de cauciuc - în depozitare 5
1.1.204. Costume de protecţie CBRN filtrant-sorbante - în depozitare 10
1.1.205. Costume de protecţie CBRN filtrant-sorbante - în folosinţă La epuizarea ciclurilor de spălare prevăzute în certificatele de garanţie elaborate de producător
1 2 3
1.1.206. Costume de protecţie CBRN cu filtroventilaţie 5
1.1.207. Costume judo, karate, schi 2
1.1.208. Costume naţionale 3
1.1.209. Costume/Salopete ignifuge rezistente la efectul caloric al arcului electric 3
1.1.210. Cotiere, jambiere, genunchiere şi ghetre - pentru protecţia muncii 1
1.1.211. Coturi pentru furtunuri 3
1.1.212. Creioane pentru gravat 4
1.1.213. Cricuri 2
1.1.214. Cronografe 4
1.1.215. Cronometre, cronometre duble stoper sport 2
1.1.216. Cuptoare pentru uscat bobine 10
1.1.217. Curbimetre 5
1.1.218. Cuşti Faraday 12
1.1.219. Cutii joncţiune din poligoane 6
1.1.220. Cutii metalice pentru acte film 3
1.1.221. Cutii metalice pentru hidranţi clădiri 8
1.1.222. Cutii pentru ustensile încălţăminte 10
1.1.223. Cutii plastic pentru acte film 3
1.1.224. Debitmetre game portabile 10
1.1.225. Decelerometre 10
1.1.226. Densimetre pentru acid sulfuric 1
1.1.227. Densimetre pentru măsurat antigel 2
1.1.228. Detectoare/senzori acustice, detectoare senzori de lumină, de căldură/fum, de mişcare 9
1.1.229. Diafilme, diamagazii, diapozitive 2
1.1.230. Dinamometre 5
1.1.231. Discuri atletism 5
1.1.232. Discuri de apel pentru echipamente telefonice 3
1.1.233. Discuri microsion pentru picup 1
1.1.234. Dispozitive antisuflu 20
1.1.235. Dispozitive cu role pentru tăiat ţevi 3
1.1.236. Dispozitive de alarmare mecanice cu montare pe uşă pentru magazii 5
1.1.237. Dispozitive de alarmare mecanice cu montare pe zid pentru magazii 5
1.1.238. Dispozitive de comandă grup ţinte 8
1.1.239. Dispozitive de depresare anvelope 4
1.1.240. Dispozitive de iluminat pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură artileristică, instalaţii de lansare rachete 3
1.1.241. Dispozitive de iluminat pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură artileristică, instalaţii de lansare rachete - în depozitare 8
1.1.242. Dispozitive manuale pentru urcare cu blocare pe frânghie dreapta 1
1.1.243. Dispozitive manuale pentru urcare cu blocare pe frânghie stânga 1
1.1.244. Dispozitive pentru ancorat 8
1.1.245. Dispozitive pentru coborâre cu autoblocare 1
1.1.246. Dispozitive tip închizător pentru armamentul de artilerie 2.000 lov. E.
1.1.247. Dispozitive tip închizător pentru armamentul de infanterie 3.000 lov. E.
1.1.248. Dispozitive de iluminat şi încălzit: spirtiere, primusuri 4
1.1.249. Dispozitive de ochire pe timp de noapte 5
1.1.250. Dispozitive pentru încărcat muniţia pe benzi 10
1.1.251. Dispozitive de ridicat ţinte uşoare, mijlocii sau grele 6
1.1.252. Dispozitive de semnalizare, sesizare, iluminare şi imitare a focului 8
1 2 3
1.1.253. Dispozitive intermediare pentru comanda obiectivelor 6
1.1.254. Dispozitive întindere cablu 10
1.1.255. Dispozitive manuale de căţărare pe frânghie sau blocare 2
1.1.256. Dispozitive manuale de numerotat coli, lămpi de iluminat pentru rame de copiat, răstave mecanice, şpalte din lemn 5
1.1.257. Dispozitive pentru curăţat foi de arc 5
1.1.258. Dispozitive pentru îndepărtat din plastic 1
1.1.259. Dispozitive pentru îndreptat şi verificat biele 5
1.1.260. Dispozitive pentru înlocuirea uleiului la sistemele de transmisii auto 5
1.1.261. Dispozitive pentru măsurarea efortului şi jocului la volan 5
1.1.262. Dispozitive pentru montat puşca cu calibru redus pe ţeava tunului, obuzierului, obuzierului-tun 8
1.1.263. Dispozitive pentru rectificat ferodouri 5
1.1.264. Dispozitive pentru strunjit şi alezat tamburi de frână 5
1.1.265. Dispozitive pentru verificat injectoare 5
1.1.266. Dispozitive şi pupitre comandă program 7
1.1.267. Dispozitive/Aparate pentru tăiat hârtie 5
1.1.268. Dispozitive universale pentru verificare şi reglare aparatură artileristică 15
1.1.269. Dispozitive/Nuci de numerotat imprimate, fundamente de lemn pentru coli 4
1.1.270. Distrugătoare de documente 3
1.1.271. Documente care fac parte din colecţiile de bază ale bibliotecilor militare şi care nu se împrumută la domiciliu 15 ani sau în funcţie de durata valorii informative a documentelor, stabilită de către consiliul ştiinţific
1.1.272. Documentele care fac parte din colecţiile pentru copii 3
1.1.273. Documente care fac parte din colecţiile uzuale ale bibliotecilor militare şi care se împrumută la domiciliu, cu excepţia documentelor care fac parte din colecţiile pentru copii 5
1.1.274. Dornuri diferite 0
1.1.275. Dulapuri metalice diferite 8
1.1.276. Dulapuri metalice pentru armamentul şi muniţia de infanterie, tocuri şi cutii metalice pentru aparatură artileristică - în folosinţă 10
1.1.277. Dulapuri metalice pentru armamentul şi muniţia de infanterie, tocuri şi cutii metalice pentru aparatură artileristică - în depozitare 15
1.1.278. Dulapuri pentru veselă 8
1.1.279. Echere cu oglinzi 10
1.1.280. Echipamente de înregistrare şi reproducere a sunetelor şi imaginilor din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie 5
1.1.281. Echipamente de protecţie individuală CBRN - pentru cal - inclusiv componente ale acestora, cum sunt măşti contra gazelor cu ochelari de protecţie, pelerine, ciorapi de protecţie Conform termenului de garanţie dat de producător şi buletinelor/ rapoartelor de analiză/încercare de analize emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate
1.1.282. Echipament de protecţie şi lucru din pânză şi doc: costume, salopete, combinezoane, halate 3
1 2 3
1.1.283. Echipamente de telecomunicaţii din compunerea completelor aferente mijloacelor de instrucţie şi antrenament 5
1.1.284. Echipamente de transmisie din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie 5
1.1.285. Ecrane cinematografice 3
1.1.286. Ecrane portabile de proiecţie, obiective pentru aparate de protecţie staţionare 2
1.1.287. Etuve de 50 DMC 10
1.1.288. Explozoare 6
1.1.289. Extensoare 2
1.1.290. Fanioane slalom 1
1.1.291. Felinare de vânt 1
1.1.292. Filme cinematografice alb-negru/color, difuzor de radioficare, difuzor cu pâlnie metalică, incintă acustică de 0,25 W 3
1.1.293. Flori ornamentale din plastic 1
1.1.294. Foarfece pentru birou 2
1.1.295. Foarfece pentru tăiat hârtie 2
1.1.296. Foarfece pentru croitorie 3
1.1.297. Foarfece pentru frizerie 2
1.1.298. Fotoreceptoare 10
1.1.299. Frecvenţmetre digitale 5
1.1.300. Frecvenţmetre, comparatoare numerice 5
1.1.301. Fummetre 5
1.1.302. Furtunuri pentru acetilenă şi oxigen 1
1.1.303. Furtunuri de nivel 2
1.1.304. Furtunuri diferite 2
1.1.305. Generatoare de acetilenă 2
1.1.306. Generatoare pentru spumă chimică 8
1.1.307. Generatoare speciale: de tensiune, de frecvenţă, de impulsuri, de semnale programabile, de funcţii cu şi fără modulaţii şi amplitudine, inclusiv cele aferente bazei materiale de instrucţie 6
1.1.308. Genţi şi mape corespondenţă 3
1.1.309. Genţi de campanie 6
1.1.310. Genţi pentru chei 4
1.1.311. Genţi sport 1
1.1.312. Genţi diferite tipuri 5
1.1.313. Genunchiere şi cotiere sportive 1
1.1.314. Ghete pentru fotbal 2
1.1.315. Ghete pentru box, schi fond, căţărat, atletism, încălzire 1
1.1.316. Ghivece pentru flori 2
1.1.317. Girofaruri 2
1.1.318. Greutăţi pentru haltere şi atletism 10
1.1.319. Halate albe pentru camuflaj 2
1.1.320. Halate baie 2
1.1.321. Haltere 7
1.1.322. Hamuri de rapel 1
1.1.323. Hamuri escală 1
1.1.324. Hamuri pentru schi sau alpinism 1
1.1.325. Helcometre 10
1.1.326. Heliotropuri 10
1.1.327. Hidranţi, alţii decât cei de resortul construcţii-cazare 5
1.1.328. Higrometre 2
1 2 3
1.1.329. Husă pentru acoperit tehnica 2
1.1.330. Huse pentru scaune, fotolii 2
1.1.331. Huse pentru scule 2
1.1.332. Huse tapiţerie scaune autoturisme 3
1.1.333. Indicatoare de tensiune 1
1.1.334. Inele gimnastică 5
1.1.335. Instalaţii decorative electrice de exterior pentru pom de iarnă 2
1.1.336. Instalaţii decorative electrice de interior pentru pom de iarnă 2
1.1.337. Instalaţii şi materiale de scenă: cortine, utilaje de scenă 7
1.1.338. Instalaţii, aparate şi mijloace de antrenament specifice pregătirii fizice şi sportului 5
1.1.339. Instrumentare şi aparatură de măsurare a timpului 5
1.1.340. Instrumente muzicale 10
1.1.341. Încărcătoare pentru acumulatori cu tensiune nominală ≤ 9V 2
1.1.342. Întrerupătoare electrice altele decât cele de resortul construcţii-cazare 1
1.1.343. Jaloane topografice 5
1.1.344. Jaluzele orizontale 3
1.1.345. Jaluzele verticale 3
1.1.346. Jambiere sport 1
1.1.347. Jocuri electronice de tir, jocuri electronice popice de cameră 5
1.1.348. Jocuri electronice pe televizor, jocuri mecanice şi electromecanice 3
1.1.349. Jocuri popice de câmp 5
1.1.350. Labe înot 2
1.1.351. Laboratoare chimice de campanie 10
1.1.352. Laboratoare chimice de campanie în depozitare 15
1.1.353. Lanterne 0,5
1.1.354. Lădiţa comandantului 5
1.1.355. Lămpi bactericide 10
1.1.356. Lămpi de benzină 2
1.1.357. Lămpi de control pentru artilerie 4
1.1.358. Lămpi de petrol 1
1.1.359. Lămpi electrice pentru birou 2
1.1.360. Lămpi electrice portative 2
1.1.361. Lămpi fulger electronic, blitz-uri 6
1.1.362. Lăzi din lemn şi PFL - cu excepţia celor cu destinaţia ambalaje 2
1.1.363. Lăzi gimnastică 5
1.1.364. Lăzi metalice de campanie 8
1.1.365. Legături pentru schi 2
1.1.366. Lere 2
1.1.367. Liniare cu scară grafică 5
1.1.368. Lire pentru note muzicale, metronoame, pupitre pentru note muzicale, suporţi lire pentru note muzicale 8
1.1.369. Logică recepţie 10
1.1.370. Lopeţi mici de infanterie - machetă 3
1.1.371. Lopeţi mici de infanterie, pliabile sau fixe 4
1.1.372. Macarale de întins sârmă/trolii 3
1.1.373. Machete imitare siluete tehnică şi armament, pentru instrucţie 4
1.1.374. Machete muniţie 10
1.1.375. Maiouri sport 0,5
1 2 3
1.1.376. Mandrine şi portmandrine 1
1.1.377. Manometre pentru lichide 2
1.1.378. Manometre pentru gaze 1,5
1.1.379. Manometre verificat presiune anvelope 3
1.1.380. Manuale şcolare 4
1.1.381. Mască pentru sudură de cap şi de mână 2
1.1.382. Maşini de magnetizat 10
1.1.383. Maşini de marcat terenul 4
1.1.384. Maşini electrice de calcul 3
1.1.385. Maşini electrice de găurit fixate pe suport 5
1.1.386. Maşini electrice de topit ceară 8
1.1.387. Maşini mecanice de găurit portative 3
1.1.388. Maşini portabile de polizat, şlefuit, tăiat, găurit etc. 3
1.1.389. Maşini de tuns iarba 3
1.1.390. Materiale didactice pentru cursuri de autoapărare: arme de lemn pentru lupta corp la corp, pistoale şi pumnale din cauciuc, manechine, mănuşi, veste şi căşti de protecţie 3
1.1.391. Materiale de geniu confecţionate din material textil 3
1.1.392. Mănuşi de box, pentru schi, şi de protecţie tip noncontact 1
1.1.393. Mănuşi de protecţie pentru electricieni, sudori şi lăcătuşi, manipulanţi şi alte categorii de personal 0,5
1.1.394. Mănuşi pentru filat cablu/palmare 0,2
1.1.395. Măsuri gradate, termometre pentru lichide 5
1.1.396. Menghine de mână 4
1.1.397. Menghine paralele 2
1.1.398. Menghine pentru demontat legături elastice 7
1.1.399. Mese de biliard 3
1.1.400. Mese de lucru pentru preparat schiuri 2
1.1.401. Mese de stat major - în depozitare 10
1.1.402. Mese de stat major - în folosinţă 3
1.1.403. Mese de tenis 3
1.1.404. Mese pentru reglat armamentul de infanterie - în folosinţă 7
1.1.405. Mese pentru reglat armamentul de infanterie - în depozitare 10
1.1.406. Microbarometre 10
1.1.407. Micrometre de uz general 5
1.1.408. Microscoape de laborator 10
1.1.409. Mijloace de containerizare/paletizare din metal 8
1.1.410. Mijloace de containerizare/paletizare din lemn 3
1.1.411. Mijloace de mascare şi mijloace de aprovizionare cu apă confecţionate din cauciuc, materiale textile sau pânză cauciucată 3
1.1.412. Mingi medicinale 3
1.1.413. Mingi pentru fotbal, tenis de câmp, baschet, handbal, oină, volei, tenis de masă 0,5
1.1.414. Minicontainere din mase plastice pentru piese electrice şi electronice 5
1.1.415. Minicontainere metalice pentru piese electrice şi electronice 10
1.1.416. Minitestere pentru circuite integrate operaţionale 10
1.1.417. Mire invar şi orizontale 10
1.1.418. Mire nivelment tehnic 5
1.1.419. Monitoare portabile 4
1 2 3
1.1.420. Motoare de curent continuu şi de curent alternativ 8
1.1.421. Multimetre din lemn sau metal 4
1.1.422. Nicovale 3
1.1.423. Numărătoare nucleare de particule 5
1.1.424. Numărătoare universale cu 7 cifre 10
1.1.425. Nunchaku-uri 1
1.1.426. Ochelari pentru schi, ochelari pentru înot 2
1.1.427. Ochelari de protecţie pentru sudură, vopsitorie, contra prafului 1
1.1.428. Odorizanţi electrici pentru încăperi 3
1.1.429. Oglinzi de perete cu ramă 2
1.1.430. Ohmmetre pentru măsurat presiune relee 7
1.1.431. Ohmmetre şi megohmmetre 5
1.1.432. Orgi de lumini 12
1.1.433. Osciloscoape 6
1.1.434. Pachete individuale, truse, kituri de decontaminare a personalului - modele după 1980, de exemplu, PDI md. 1981 - în folosinţă Conform garanţiei date de producător şi buletinelor de analize sau 5 ani când nu se cunosc datele de fabricaţie sau nu au putut fi analizate de laboratoarele de specialitate
1.1.435. Palane diferenţiale manuale 10
1.1.436. Palete pentru tenis de masă 1
1.1.437. Paleţi metalici/Box paleţi 10
1.1.438. Panouri de baschet cu suport 5
1.1.439. Pantaloni pentru alpinism 1
1.1.440. Pantofi pentru atletism, baschet, tenis, pantofi pentru încălzire 1
1.1.441. Pasametre 10
1.1.442. Paturi de lucru mobile 5
1.1.443. Pedale jaz 2
1.1.444. Pelerine de protecţie de unică folosinţă/pentru toate armele - în depozitare 2/conform termenului de garanţie dat de producător şi buletinelor de analize emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate
1.1.445. Pensete 2
1.1.446. Perdele din doc 2
1.1.447. Perdele simple 2
1.1.448. Perforatoare de birou 2
1.1.449. Perne perete box 3
1.1.450. Pieptare de protecţie pentru karate 2
1.1.451. Pile 0,3
1.1.452. Piolete 3
1.1.453. Pipete din metal şi din PVC 3
1 2 3
1.1.454. Pistoale electrice de lipit 1
1.1.455. Pistoale pentru vopsit 1
1.1.456. Planimetre 15
1.1.457. Planşete desenator 8
1.1.458. Planşete pentru ridicări din vedere 5
1.1.459. Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în depozitare 10
1.1.460. Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în folosinţă 2
1.1.461. Plase decorative electrice 2
1.1.462. Plase/Filee tenis de câmp, tenis de masă, volei 2
1.1.463. Poansoane diferite 5
1.1.464. Pompe pentru umflat mingi 2
1.1.465. Portcondici pentru note muzicale 5
1.1.466. Portiţe şi sonete 10
1.1.467. Porttopor militar 1
1.1.468. Porţi de fotbal, porţi de handbal 2
1.1.469. Postamente din lemn 8
1.1.470. Preducele 0,5
1.1.471. Prelate garnitură judo, protecţie sărituri în înălţime 5
1.1.472. Prelate pentru autospeciale chimice 2
1.1.473. Prelate pentru autovehiculele parcate în remize sau sub şoproane 4
1.1.474. Prelate pentru autovehiculele parcate pe platouri descoperite 3
1.1.475. Prelungitoare capete chei tubulare 3
1.1.476. Prelungitoare de ţeavă pentru generatoare de spumă 6
1.1.477. Prese din lemn pentru încleiat 2
1.1.478. Prese manuale cu şurub şi hidraulice 8
1.1.479. Prese pivoţi fără şurub 2
1.1.480. Preşuri auto 2
1.1.481. Priboaie 2
1.1.482. Prisme pentru trasaj 12
1.1.483. Prize şuco, altele decât cele de resortul construcţii-cazare 1
1.1.484. Prize simple, altele decât cele de resortul construcţii-cazare 1
1.1.485. Proiectoare 5
1.1.486. Proiectoare fixe pentru scenă 5
1.1.487. Publicaţii periodice de informare generală, culegeri, normative, abonamente etc., în format hârtie sau electronic, care nu se constituie colecţii de bază, în afara celor achiziţionate pe profilul bibliotecilor 3
1.1.488. Pulovere pentru schi 2
1.1.489. Pupitre 10
1.1.490. Rachete de zăpadă 3
1.1.491. Rachete pentru tenis de câmp 1
1.1.492. Rame din lemn pentru tablouri 2
1.1.493. Rame ferăstrău de tăiat lemn, metale/bomfaiere 6
1.1.494. Rampe, bascule din compunerea poligoanelor reduse 8
1.1.495. Raportoare optice 15
1.1.496. Rastele metalice pentru schiuri 2
1.1.497. Răngi de fier 3
1.1.498. Reflectoare poliedrice 7
1.1.499. Rigle de calcul 10
1.1.500. Rigle mecanice de tipuri diferite 8
1 2 3
1.1.501. Roabe metalice 2
1.1.502. Rucsacuri/Saci de spate 2
1.1.503. Rulete 1
1.1.504. Saci de transport materiale contaminate - în folosinţă 5
1.1.505. Saci de transport materiale contaminate - în depozitare Conform termenelor de garanţie date de producător şi buletinelor/ rapoartelor de analiză/încercare emise de instituţii/ laboratoare de specialitate acreditate
1.1.506. Salopete ignifuge aluminizate cu întărituri din ţesături de fibră de sticlă teflonată 4
1.1.507. Saltele pentru gimnastică 3
1.1.508. Scaune ergonomice 3
1.1.509. Scaune pentru vizitatori 3
1.1.510. Scări de tipuri diferite, altele decât cele din lemn 5
1.1.511. Scări din lemn 3
1.1.512. Schiuri din lemn 2
1.1.513. Schiuri pentru competiţie 1
1.1.514. Scripeţi pentru alpinism şi escaladă 2
1.1.515. Scrumiere din metal cu picior 5
1.1.516. Scule aşchietoare pentru maşini-unelte 0,5
1.1.517. Scule de mână diferite necuprinse în truse 3
1.1.518. Scule de mână diferite pentru mecanici 2
1.1.519. Scule diamantate 1
1.1.520. Scule, dispozitive şi verificatoare din completele de reparaţii 5
1.1.521. Scule pentru instalatori: cheie pentru ţevi şi freză cilindrică 2
1.1.522. Scule pentru lăcătuşi: daltă, dorn, burghiu, tarod filiere pentru filete, metri articulaţi, tocilă, ac de trasat, cheie fixă, tubulară şi inelară 2
1.1.523. Scule pentru vulcanizare 3
1.1.524. Scule portabile acţionate electric, hidraulic sau pneumatic 2
1.1.525. Scule portabile acţionate manual 2
1.1.526. Scule pentru tapiţeri 2
1.1.527. Sensitometre 10
1.1.528. Semimască pentru vopsitori 1
1.1.529. Sigiliu tip personal 8
1.1.530. Sigiliu tip depozit 8
1.1.531. Sirene de alarmă 4
1.1.532. Sisteme de analiză şi afişare grafică a caracteristicilor cu memorie digitală 8
1.1.533. Sisteme de interfeţe analog-numerice 8
1.1.534. Sisteme de măsurat alezaje 5
1.1.535. Sisteme/Dispozitive manuale sau mecanice pentru pătrunderea în clădiri/spaţii închise 5
1.1.536. Slipuri de înot 1
1.1.537. Sobe metalice diferite 5
1.1.538. Sorburi tip A de 4 ţoli şi tip B de 3 ţoli 6
1.1.539. Spaliere 5
1.1.540. Stadii topografice 5
1 2 3
1.1.541. Stâlpi săritură în înălţime 5
1.1.542. Staţie de amplificare auto 4
1.1.543. Staţii electrice de lipit 5
1.1.544. Steguleţe metalice 6
1.1.545. Stereoscoape 10
1.1.546. Stetoscoape auto 8
1.1.547. Stilouri pentru scris pe ecran 2
1.1.548. Stingătoare de incendiu (extinctor) pentru autovehicule 2
1.1.549. Suporturi de lucru pentru piese şi ansambluri 8
1.1.550. Suporturi pentru drapele, panouri 6
1.1.551. Surse de tensiune şi alimentatoare electrice 3
1.1.552. Suspensori 1
1.1.553. Şorţuri de lucru 1
1.1.554. Şorţuri pentru sudor din piele 1
1.1.555. Ştachete metalice săritură în înălţime 2
1.1.556. Ştăngi pentru remorcat autovehicule 4
1.1.557. Ştanţe pentru garnituri 4
1.1.558. Ştergătoare profesionale pentru curăţat geamuri 0,5
1.1.559. Şublere de uz general 3
1.1.560. Şurubelniţe antimagnetice 1
1.1.561. Table de scris din lemn 5
1.1.562. Table de scris din sticlă 2
1.1.563. Table magnetice 2
1.1.564. Table pentru conferinţă 2
1.1.565. Tablouri foto 3
1.1.566. Tablouri, sculpturi şi alte lucrări de arte plastice neclasate ca bunuri culturale mobile 10
1.1.567. Tahometre 8
1.1.568. Tarozi 0,5
1.1.569. Tecalemit 3
1.1.570. Teci baionetă 8
1.1.571. Tensiometre 5
1.1.572. Termodensimetre pentru lichid antigel 1
1.1.573. Termometre de laborator 6
1.1.574. Testere pentru tranzistoare, testere pentru circuite integrate 6
1.1.575. Toaletă cu oglindă 10
1.1.576. Trambuline elastice sau semielastice 3
1.1.577. Transformatoare electrice pentru sudură alimentate la 220 V sau 380 V 5
1.1.578. Tranzistometre 6
1.1.579. Treninguri 1
1.1.580. Tricouri sport 1
1.1.581. Triunghiuri reflectorizante 2
1.1.582. Trolii, cărucioare, tablouri pentru poligoane din compunerea instalaţiilor sau a mijloacelor de instrucţie şi antrenament 8
1.1.583. Truse brunaj 5
1.1.584. Truse compasuri 5
1.1.585. Truse de buzunar pentru electricieni 2
1.1.586. Truse de chei dinamometrice 3
1.1.587. Truse de freze pentru scaunele supapelor 5
1.1.588. Truse de pile pentru ceasornicărie 5
1.1.589. Truse de scule antiterorism 8
1 2 3
1.1.590. Truse de scule pentru acumulatorişti 3
1.1.591. Truse de scule pentru curelari, marochineri 6
1.1.592. Truse de scule pentru electronişti 3
1.1.593. Truse de scule pentru mecanici, lăcătuşi, tinichigii, electricieni (similari) 4
1.1.594. Truse de scule pentru reparat carburatoare şi injectoare 5
1.1.595. Truse de scule pentru sudură electrică şi autogenă 2
1.1.596. Truse de scule specifice pentru activitatea de contraspionaj 5
1.1.597. Truse de şurubelniţe pentru ceasornicărie 5
1.1.598. Truse pentru desen topografic 5
1.1.599. Truse medicale pentru autovehicule 2
1.1.600. Truse optician, armurier cu verificatoare/calibre pentru armament 5
1.1.601. Truse pentru desen tehnic şi proiectare 1
1.1.602. Truse pentru reparat schiuri 5
1.1.603. Truse pentru sudură autogenă 2
1.1.604. Truse pentru verificarea decontaminării chimice, determinarea clorului activ 3
1.1.605. Tuburi de absorbţie, altele decât cele specifice apărării împotriva incendiilor 6
1.1.606. Tuburi decorative electrice pentru exterior 2
1.1.607. Ţăruşi metalici pentru ancorare 5
1.1.608. Umbrele topografice 5
1.1.609. Undametre 10
1.1.610. Unelte de eşantionare cu două spoturi 12
1.1.611. Unelte de geniu pentru lucru 1
1.1.612. Unelte electrice rotopercutante 2
1.1.613. Unelte pentru grădinărit 1
1.1.614. Valţuri pentru cauciuc 8
1.1.615. Vane antisuflu 1
1.1.616. Vârfuri rotative 1,5
1.1.617. Veioze 3
1.1.618. Ventilatoare pentru aparatură 2
1.1.619. Versatestere 6
1.1.620. Veste de avertizare cu benzi reflectorizante 3
1.1.621. Veste pentru arbitri 3
1.1.622. Veste pentru schi 1
1.1.623. Veste reflectorizante pentru conducători auto 3
1.1.624. Vinciuri manuale 5
1.1.625. Vobuloscoape 7
1.1.626. Voltmetre cu furcă pentru staţii de încărcat acumulatori 5
1.1.627. Voltmetre de curent alternativ, electronice sau digitale 5
1.1.628. Voltmetre diferite 5
1.1.629. Wattmetre 5
1.2. Obiectele de inventar specifice forţelor aeriene
1.2.1. Amplidine 12
1.2.2. Aparate/Instalaţii de antrenament sau recuperare motorie 6
1.2.3. Aparat de măsurat module de putere FPS - 117 (Power Module Tester) 8
1.2.4. Aparat de măsurat tip RIP 5
1.2.5. Aparate de măsură specifice tehnicii radar: ampermetru, voltmetru, ohmmetru, megohmmetru, miliampermetru, microampermetru, frecvenţmetru, tester etc. 3
1.2.6. Aparatură de protecţie pentru staţii de radiolocaţie (I.P.I.B.A.R., I.N.S.T.M.) 5
1.2.7. Analizor de protocol 8
1.2.8. Analizor spectru 4
1 2 3
1.2.9. Atenuator de medie putere pentru radar FPS - 117 8
1.2.10. Atenuator reglabil 8
1.2.11. Aparat pentru verificarea prizelor de pământ 3
1.2.12. Aparate/Instalaţii pentru testarea şi antrenarea piloţilor în utilizarea echipamentelor de zbor 15
1.2.13. Bănci pentru paraşute 10
1.2.14. Biciclete şi covoare ergometrice 3
1.2.15. Brăţară pentru descărcarea câmpului electrostatic 2
1.2.16. Catarometru 6
1.2.17. Cărucioare de butuci rotor portant 8
1.2.18. Cărucioare pentru cutii de transmisie 8
1.2.19. Cărucioare pentru fuzelaj 8
1.2.20. Cărucioare pentru motoare 8
1.2.21. Cărucioare pentru pornire aeronave 8
1.2.22. Cărucioare pentru transport butelii gaze 8
1.2.23. Căşti de zbor, cască radio 8
1.2.24. Chei dinamometrice (pentru radarele FPS-117, TPS-79R) 3
1.2.25. Complete de piese, scule şi accesorii/P.S.A. nr. 2 şi 3 pentru produsul IRL 25
1.2.26. Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu carburant 20
1.2.27. Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu oxidant 20
1.2.28. Complete P.S.A. pentru autocompresoare de aer 20
1.2.29. Complete P.S.A. pentru automacara 8Ţ-210 20
1.2.30. Complete P.S.A. pentru încălzitor de aer 20
1.2.31. Complete P.S.A. pentru maşini de neutralizare 8T-311 17
1.2.32. Complete P.S.A. pentru produsele V-755 şi V-759 17
1.2.33. Complete P.S.A. individuale pentru remorci şi autoşasiuri ZIL-131 20
1.2.34. Complete scule pentru produsele V-755 20
1.2.35. Complete VPA-2 pentru probe de carburant 15
1.2.36. Complete VPA-2 pentru probe de oxidant 15
1.2.37. Complet ceasuri electronice pentru staţii de radiolocaţie 3
1.2.38. Convertizor de frecvenţă de 400 Hz tip CFST 5
1.2.39. Convertizor de frecvenţă de 400 Hz rotativ 12
1.2.40. Convertizor sudură rotativ 7
1.2.41. Costume compensare înălţime şi suprasarcină 8
1.2.42. Costume de imersiune pentru piloţi 10
1.2.43. Cuţite pentru tăiat suspante 3
1.2.44. Echipamente de sol/laboratoare/pentru stocarea şi prelucrarea datelor furnizate de înregistratorul de bord 20
1.2.45. Electromotoare, motoare electrice pentru staţii de radiolocaţie 4
1.2.46. Furci tractare aeronave 6
1.2.47. Generator de bruiaj gamă decimetrică 6
1.2.48. Generator de bruiaj gamă metrică 6
1.2.49. Generator de semnale 6
1.2.50. Generator de zgomot 6
1.2.51. Generator de impulsuri 5
1.2.52. Huse pentru aeronave 2
1.2.53. Huse specifice pentru armament 5
1.2.54. Instalaţii pentru producerea aerului lichid 10
1.2.55. Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea celulei, motoarelor şi armamentului aeronavelor, precum şi sistemelor acestora 20
1 2 3
1.2.56. Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea sistemelor de radio şi radiolocaţie de la bordul aeronavelor 15
1.2.57. Instalaţii/Dispozitive/Bancuri pentru verificarea sistemelor electrice de la bordul aeronavelor 15
1.2.58. Macarale pentru lucru la aeronave 12
1.2.59. Mănuşi de compensare 8
1.2.60. Multimetru analogic 3
1.2.61. Multimetru digital 3
1.2.62. Osciloscop 6
1.2.63. Pantaloni antigravitaţionali 8
1.2.64. Perne pentru pliat paraşute 10
1.2.65. Planşetă afişare situaţie aeriană 12
1.2.66. Plase de mascare 8
1.2.67. Rame metalice pentru împachetat paraşute 10
1.2.68. Selsin 10
1.2.69. Statoergometre 10
1.2.70. Suporţi pentru pale 5
1.2.71. Tester logic 5
1.2.72. Tăvi speciale pentru verificarea plierii paraşutelor 10
1.2.73. Tranzistormetru 3
1.2.74. Truse cu scule pentru pliat paraşute 5
1.2.75. Undametru 5
1.3. Obiectele de inventar specifice forţelor navale
1.3.1. Abace hidrometeorologice 5
1.3.2. Accesorii de înot pentru scafandri 2
1.3.3. Acvaplane 2
1.3.4. Albedometre 10
1.3.5. Anemografe 7
1.3.6. Anemometre cu cupă 7
1.3.7. Anemometre cu inducţie 10
1.3.8. Anemometre mecanice cu palete 5
1.3.9. Aparate cu spumogen lichid 5
1.3.10. Aparate cu ultrasunete pentru controlul structurilor metalice 5
1.3.11. Aparate izolante în mediu de gaze 5
1.3.12. Aparate pentru măsurători hidrologice 5
1.3.13. Aparate pentru verificarea tensiunii şi controlul circuitelor minelor 12
1.3.14. Aparate portabile pentru măsurarea adâncimilor 5
1.3.15. Aparatură şi dispozitive pentru verificarea, pregătirea şi lansarea torpilelor 15
1.3.16. Balanţe aerologice 15
1.3.17. Balize 5
1.3.18. Barografe 6
1.3.19. Barometre 10
1.3.20. Batometre 7
1.3.21. Bărci pneumatice pentru scafandri 3
1.3.22. Binocluri pentru navigaţie 8
1.3.23. Burghie pentru gheaţă 10
1.3.24. Caiace demontabile 2
1.3.25. Calibre pentru corp bombe reactive 10
1.3.26. Calibre pentru locaş la aparat de aprindere 10
1.3.27. Calibre pentru mine marine şi fluviale 10
1.3.28. Capoate/Huse/Prelate pentru protecţia minelor 2
1 2 3
1.3.29. Carcase metalice pentru termometre reversibile 7
1.3.30. Cavalete pentru mine 20
1.3.31. Cărucioare pentru depozitare şi transport rachete navale 20
1.3.32. Ceasuri de bord 4
1.3.33. Ceasuri subacvatice 3
1.3.34. Ceilometre 10
1.3.35. Centuri de salvare 3
1.3.36. Centuri pentru manevrarea bombelor 10
1.3.37. Chei împreunare, sugrumare carabiniere, rodanţe, plăci rombice, zale deschise sau închise 2
1.3.38. Colaci de salvare 3
1.3.39. Colimatoare pentru reglarea binoclurilor 15
1.3.40. Consolă pentru scufundare (manometru, profundimetru, busolă) 3
1.3.41. Containere pentru oxidant şi carburant 5
1.3.42. Costume anticalorice 2
1.3.43. Costume de scufundare din neopren 3
1.3.44. Costume şi subveşminte pentru scafandri 2
1.3.45. Cronometre pentru navigaţie 12
1.3.46. Curentografe 10
1.3.47. Curentometre 10
1.3.48. Decompresimetre 2
1.3.49. Derivoare şi profundoare 8
1.3.50. Dinamometre 9
1.3.51. Discuri pentru determinarea transparenţei apei 5
1.3.52. Dispozitive pentru depozitarea, manipularea şi transportul bombelor antisubmarine 10
1.3.53. Dispozitive pentru probe mine 10
1.3.54. Dispozitive pentru stivuirea minelor 12
1.3.55. Dispozitive pod capră pentru stivuirea minelor 12
1.3.56. Distanţiere cu prisme 5
1.3.57. Echere pentru navigaţie 3
1.3.58. Felinare pentru navigaţie 10
1.3.59. Flotoare, drage 8
1.3.60. Geamanduri pentru zona luminoasă sau neluminoasă 5
1.3.61. Geamanduri fluviale biconice sau cilindrice 10
1.3.62. Geamanduri luminoase 10
1.3.63. Geamanduri maritime biconice sau cilindrice 5
1.3.64. Gheare compas 5
1.3.65. Giruete de vânt 5
1.3.66. Greutăţi pentru hărţi 5
1.3.67. Higrografe 7
1.3.68. Higrometre de precizie 12
1.3.69. Higrometre electrice 10
1.3.70. Inclinometre pentru nave 10
1.3.71. Linii/Rigle paralele 5
1.3.72. Lupe pentru citit hărţi 10
1.3.73. Maregrafe 10
1.3.74. Măşti faciale 2
1.3.75. Mire hidrometrice 5
1.3.76. Paieturi pentru astuparea găurilor de apă 5
1.3.77. Paieturi pentru astuparea găurilor de apă, de exerciţiu 3
1 2 3
1.3.78. Paraşute recuperatoare 2
1.3.79. Perspectometre de valuri 10
1.3.80. Platouri cinematice de vânt 7
1.3.81. Plute de salvare tip insulă 7
1.3.82. Pluviografe 5
1.3.83. Pluviometre 7
1.3.84. Profundimetre 2
1.3.85. Proiectoare subacvatice 5
1.3.86. Psihrometre 10
1.3.87. Rame pentru termometre reversibile 7
1.3.88. Rampe pentru ambarcat rachete navale 10
1.3.89. Raportoare 7
1.3.90. Rigle pentru măsurarea grosimii gheţii 10
1.3.91. Scala culorilor apei 10
1.3.92. Scule de lucru sub apă 2
1.3.93. Scule montaj drage 8
1.3.94. Secundometre 10
1.3.95. Sonde de mână 5
1.3.96. Staţiografe 10
1.3.97. Surse de alimentare blocuri pentru aparatură mine 12
1.3.98. Şabloane de semne convenţionale 5
1.3.99. Teodolite 8
1.3.100. Termobatigrafe 5
1.3.101. Termografe 6
1.3.102. Termohidrografe 5
1.3.103. Termometre 5
1.3.104. Truse compensare 5
1.3.105. Truse pentru determinarea salinităţii 10
1.3.106. Unelte pentru spart gheaţa 10
1.3.107. Uscătoare cu silicagel 7
1.3.108. Veste de salvare 4
1.3.109. Veste de salvare pentru scafandri 5
1.4. Obiectele de inventar specifice intendenţei
1.4.1. Agregate frigorifice 4
1.4.2. Ambalaje din plastic 2
1.4.3. Ambalaje din tablă 3
1.4.4. Aparat electric de ascuţit cuţite 3
1.4.5. Aragazuri 5
1.4.6. Aspiratoare de bucătărie 3
1.4.7. Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, cum sunt: articole de coifură, lenjerie, îmbrăcăminte, încălţăminte - cizme din cauciuc pentru apă şi noroi - cazarmament, echipament divers - cravată, centură, curea, mănuşi, prosop, sac de dormit, sac transport efecte - materiale pentru pază, instrucţie şi aplicaţii, aflate asupra structurilor militare, în depozitare Articole individuale de echipament - coifură, îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, echipament divers - pentru protecţie şi lucru, aflate asupra structurilor militare, în depozitare 5
1.4.8. Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, cum sunt: articole individuale de echipament, echipament divers şi accesorii confecţionate din lână, blană naturală şi piele, aflate asupra structurilor militare, în depozitare Articole individuale de echipament şi echipament divers pentru protecţie şi lucru, confecţionat din lână, blană naturală şi piele, aflate asupra structurilor militare, în depozitare 4
1 2 3
1.4.9. Arzătoare pentru autoclave 8
1.4.10. Balanţe a 0-200 kg 4
1.4.11. Balanţe a 200-1.000 kg 8
1.4.12. Balanţă romană 4
1.4.13. Balanţe semiautomate a 10-100 kg 2
1.4.14. Balanţă semiautomată a 500 kg 2
1.4.15. Bidoane din aluminiu a 10 litri cu capac 4
1.4.16. Bidoane din aluminiu a 25 litri cu capac 4
1.4.17. Bidoane din aluminiu cu cană 4
1.4.18. Butoaie din plastic 2
1.4.19. Bidoane din plastic 0
1.4.20. Blaturi din polipropilenă 2
1.4.21. Bucătării portative izoterme 8
1.4.22. Bunuri materiale specifice hrănirii, din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, aflate asupra structurilor militare, în depozitare 10
1.4.23. Butoaie din stejar, fag sau material plastic pentru borş 2
1.4.24. Butoaie din tablă zincată a 200 litri pentru ulei 5
1.4.25. Butuci din lemn pentru tăiat carne 2
1.4.26. Butuci pentru tranşat carne, cu blat din polietilenă/polipropilenă, cadru inox 3
1.4.27. Canistre din material plastic a 20 litri pentru ulei 1
1.4.28. Cântare electronice de mică capacitate 1-10 kg 3
1.4.29. Capace din oţel inoxidabil pentru preparat ouă ochiuri 5
1.4.30. Castroane din oţel inoxidabil pentru felul I 5
1.4.31. Cazane din fontă cu sobă 7
1.4.32. Căni din aluminiu a 3 litri pentru ceai 3
1.4.33. Căni din oţel inoxidabil a 0,375 litri pentru ceai 5
1.4.34. Căni din oţel inoxidabil a 3 litri pentru ceai 5
1.4.35. Cărucioare electrice pentru menţinerea farfuriei calde 5
1.4.36. Cărucioare pentru transport hrană 5
1.4.37. Ciocane din oţel inoxidabil pentru şniţele 2
1.4.38. Ciubăraşe din aluminiu pentru servit hrană 3
1.4.39. Cleşti argintaţi sau din oţel inoxidabil pentru zahăr sau pentru gheaţă 8
1.4.40. Cloche inox/Capac inox 5
1.4.41. Congelatoare, conservatoare, vitrine frigorifice orizontale/verticale 5
1.4.42. Containere izoterme a 10-20 litri pentru transport hrană preparată 3
1.4.43. Container izoterm cu role 8
1.4.44. Coşuri din PVC pentru rufe 1
1.4.45. Coşuri inox pentru servit pâinea 5
1.4.46. Cratiţe din fontă emailată 3
1.4.47. Cratiţe din oţel inoxidabil a 5-50 litri cu capac 3
1.4.48. Cupe argintate pentru îngheţată 10
1.4.49. Cuptoare cu microunde 3
1.4.50. Cuptoare de patiserie şi cuptoare/plite electrice 6
1.4.51. Cuţite argintate pentru masă, peşte, desert, fructe 8
1.4.52. Cuţite din oţel inoxidabil pentru masă 4
1.4.53. Cuţite din oţel inoxidabil pentru peşte 8
1.4.54. Cuţite/Curăţătoare pentru curăţat zarzavaturi 0,5
1.4.55. Cuţite pentru deschis cutii de conserve 0,5
1.4.56. Cuţite pentru tăiat carne 1
1.4.57. Cuţite pentru tăiat cocă 3
1 2 3
1.4.58. Cuţite pentru tăiat pâine 2
1.4.59. Cuţite semimecanice pentru tăiat pâine 5
1.4.60. Dispenser pentru ambalat alimente 3
1.4.61. Dispozitive metalice pentru maşini de curăţat cartofi 2
1.4.62. Dispozitive pentru deschis cutii de conserve 1
1.4.63. Distribuitor băuturi răcoritoare 5
1.4.64. Dozatoare pentru ceai, lapte fiert, cacao cu lapte, cafea 5
1.4.65. Dozatoare pentru săpun lichid 1
1.4.66. Doze argintate pentru mujdei sau zahăr 12
1.4.67. Dulapuri frigorifice 5
1.4.68. Expresor de cafea 3
1.4.69. Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul II 3
1.4.70. Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul III 5
1.4.71. Ferăstraie pentru tăiat oase 3
1.4.72. Filtre de cafea 2
1.4.73. Foi cort 3
1.4.74. Frigidere 5
1.4.75. Friteuze electrice/gaz 3
1.4.76. Fructiere din oţel inoxidabil 8
1.4.77. Furci din fier pentru cartofi 5
1.4.78. Furci din fier pentru grajd 6
1.4.79. Furculiţe argintate pentru masă, peşte, desert, fructe 8
1.4.80. Furculiţe din oţel inoxidabil pentru masă 5
1.4.81. Furculiţe din oţel inoxidabil pentru peşte 5
1.4.82. Furculiţe pentru bucătari 3
1.4.83. Gamele din aluminiu cu capac 3
1.4.84. Garniţe a 20 kg pentru untură 3
1.4.85. Găleţi argintate pentru gheaţă 10
1.4.86. Greutăţi pentru cântar 6
1.4.87. Grătar cu rocă vulcanică 5
1.4.88. Grilluri (frytop-uri) electrice/gaz 3
1.4.89. Grill tigaie 3
1.4.90. Higrometre 3
1.4.91. Ibrice pentru cafea/ceai 3
1.4.92. Jucării 1
1.4.93. Lăzi cu ustensile pentru BRA 5
1.4.94. Lăzi izoterme pentru transportat carne 5
1.4.95. Lăzi metalice pentru transportat carne 5
1.4.96. Lăzi metalice pentru transportat pâine 5
1.4.97. Linguri argintate pentru masă 8
1.4.98. Linguri argintate pentru sosuri 8
1.4.99. Linguri din oţel inoxidabil pentru masă 5
1.4.100. Linguriţe argintate pentru ceai, îngheţată, mazagran 8
1.4.101. Linguriţe din oţel inoxidabil pentru masă 7
1.4.102. Lopăţele argintate pentru prăjituri 8
1.4.103. Lopeţi pentru grajd 3
1.4.104. Malaxor aluat/carne 5
1.4.105. Marmite cu recipient cilindric, simple sau sub presiune cu încălzire directă/indirectă/pe vapori 10
1.4.106. Marmite izoterme spate 4
1 2 3
1.4.107. Masate/Pile pentru ascuţit cuţite 3
1.4.108. Maşini automate de călcat cu aburi 3
1.4.109. Maşini automate de spălat 4
1.4.110. Maşini automate de spălat vase 5
1.4.111. Maşini electrice pentru cuburi de gheaţă 5
1.4.112. Maşini electrice pentru curăţat cartofi 3
1.4.113. Maşini electrice pentru măcinat cafea 3
1.4.114. Maşini electrice pentru tăiat, pasat, zdrobit, legume 5
1.4.115. Maşini electrice pentru tăiat/feliat mezeluri 3
1.4.116. Maşini electrice pentru tăiat/feliat pâine 3
1.4.117. Maşini electrice pentru tocat carne 3
1.4.118. Maşini de gătit electrice/gaz cu 4-8 plite/ochiuri 8
1.4.119. Maşini manuale pentru tocat carne 4
1.4.120. Măsuri de capacitate de la 1 la 20 litri 3
1.4.121. Măsuri pentru lichide din material plastic 3
1.4.122. Măsuri pentru lichide din tablă de inox sau tablă emailată 4
1.4.123. Mixere de mână 3
1.4.124. Mixere planetare de banc 6
1.4.125. Oale din oţel inoxidabil a 5-50 litri cu capac 5
1.4.126. Oliviere 3
1.4.127. Palete metalice pentru stivuit butoaie şi canistre 5
1.4.128. Pâlnie pentru lichide 2
1.4.129. Panacoade cu cadru din lemn 5
1.4.130. Pasator alimente 2
1.4.131. Piuliţe din metal cu pisălog 5
1.4.132. Planşete din lemn pentru întins aluat 3
1.4.133. Platforme comerciale sau de verificare de capacitate 10-500 kg 6
1.4.134. Platouri inoxidabile 5
1.4.135. Polonice a 0,150 litri din oţel inoxidabil 5
1.4.136. Polonice a 0,350-0,500 litri din aluminiu 3
1.4.137. Polonice a 0,500 litri din otel inoxidabil 5
1.4.138. Polonice a 1,4 litri pentru bucătari 1
1.4.139. Polonice argintate a 0,150 litri 8
1.4.140. Pompe din tablă pentru ulei 3
1.4.141. Poşuri cu şpriţ 1
1.4.142. Prăjitor electric pentru pâine 2
1.4.143. Prelate pentru alimente 2
1.4.144. Presă/Storcător de usturoi 2
1.4.145. Rastele pentru panacoade 5
1.4.146. Reşouri aragaz/electrice 5
1.4.147. Roboţi de bucătărie 2
1.4.148. Rulete de 10-20 m cu bandă metalică şi bolţ alamă 5
1.4.149. Sac merinde 5
1.4.150. Salinometre 8
1.4.151. Satâre 2
1.4.152. Scafe 2
1.4.153. Sită pentru cernut făina 1
1.4.154. Solniţe din oţel inoxidabil 5
1.4.155. Spumiere 1
1 2 3
1.4.156. Stelaje metalice cu PAL 3
1.4.157. Storcătoare manuale pentru citrice 1
1.4.158. Storcătoare electrice de fructe 3
1.4.159. Strecurători 1
1.4.160. Sufertaşe 3
1.4.161. Suluri din lemn pentru întins aluat 2
1.4.162. Suport inox pentru tacâmuri 5
1.4.163. Suporturi prosop hârtie 1
1.4.164. Şorţuri din piele, prelată 1
1.4.165. Tăvi din inox pentru copt cozonaci 5
1.4.166. Tăvi din inox pentru copt friptura 5
1.4.167. Tăvi din oţel inoxidabil pentru servit 5
1.4.168. Tăvi din tablă emailată pentru autoservire 2
1.4.169. Tăvi din tablă neagră pentru copt cozonaci 2
1.4.170. Tăvi din tablă neagră pentru copt friptura 1
1.4.171. Teluri din sârmă 1
1.4.172. Termometre pentru cameră 2
1.4.173. Termometru pentru frigider 2
1.4.174. Tigăi din teflon, ceramică, inox cu coadă 5
1.4.175. Tigăi din tablă neagră cu coadă 1
1.4.176. Tigăi din ceramică, teflon, inox 3
1.4.177. Tocătoare din lemn 2
1.4.178. Topoare pentru lemne 5
1.4.179. Topoare pentru măcelărie 2
1.4.180. Truse pentru analiză rapidă lubrifianţi şi lichide speciale 5
1.4.181. Truse pentru vase etalon diferite mărimi 10
1.4.182. Uscătoare electrice pentru mâini 2
1.4.183. Uscătoare electrice pentru vase 5
1.4.184. Vase din aluminiu pentru alimente 3
1.4.185. Vase din inox pentru servirea gustării calde 5
1.4.186. Vase din tablă zincată pentru spălat alimente 1
1.4.187. Vitrine calde pentru preparate culinare 6
1.5. Obiectele de inventar de resortul carburanţi-lubrifianţi/CL
1.5.1. Bidoane din tablă cu buşon sau capac de la 2 l la 20 l 5
1.5.2. Butoaie din lemn a 100 l şi 200 l 2
1.5.3. Butoaie din mase plastice de la 60 l la 200 l 1
1.5.4. Butoaie din tablă neagră de la 200 l la 800 l 5
1.5.5. Butoaie din tablă zincată de la 200 l la 800 l 5
1.5.6. Canistre din mase plastice de la 10 l la 20 l 1
1.5.7. Canistre metalice de 20 l 2
1.5.8. Chei din bronz pentru buşoane butoaie 5
1.5.9. Complete pentru alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi 8
1.5.10. Conducte demontabile pentru depozite de carburanţi şi lubrifianţi 10
1.5.11. Cutii din tablă de 2 kg şi 5 kg pentru unsori 3
1.5.12. Debitmetre 5
1.5.13. Distribuitoare de carburanţi de 2-4 guri 8
1.5.14. Furtunuri din cauciuc pentru refulare/absorbţie carburant 2
1.5.15. Furtunuri din cauciuc rezistent la produse petroliere 2
1.5.16. Încărcătoare manuale pentru butoaie 5
1 2 3
1.5.17. Măsuri de capacitate de la 1 l la 20 l 2
1.5.18. Pâlnii din tablă cu cot de la 1 l la 20 l 2
1.5.19. Pâlnii din tablă drepte de la 1 l la 20 l 2
1.5.20. Pistoale pentru alimentare cu carburanţi 8
1.5.21. Pompe manuale pentru transvazat carburanţi 5
1.5.22. Pompe manuale pentru uleiuri 8
1.5.23. Rezervoare a 100 l 5
1.5.24. Rigle gradate din alamă 10
1.5.25. Rulete cu bandă metalică şi bolţ 5
1.5.26. Termodensimetre pentru carburanţi 2
1.5.27. Termodensimetre pentru lubrifianţi 1
1.6. Obiectele de inventar specifice comunicaţiilor şi informaticii
1.6.1. Adaptoare telefonice, telegrafice şi amplificatoare de antenă 5
1.6.2. Agende electronice 3
1.6.3. Antene baston 3
1.6.4. Antene catarg 5
1.6.5. Antene filare 2
1.6.6. Antene flexibile 3
1.6.7. Aparate de transmitere de date 3
1.6.8. Aparate pentru măsurat linii telefonice IP-42 4
1.6.9. Aparate telefonice BC, BL şi automate de campanie 6
1.6.10. Aparate telefonice/telefax/microcentrale 3
1.6.11. Aparate telegrafice 12
1.6.12. Aparatură video şi televizoare: videoproiectoare, videodiscuri, rame LCD, videocamere, videocasetofoane, monitoare TV, videotelevizoare 5
1.6.13. Atenuatoare 4
1.6.14. Autotransformatoare electrice 7
1.6.15. Baterii de acumulatoare cu plumb în gel pentru tehnica de comunicaţii din cadrul RMNC, autostaţiilor radio, radioreleu etc. 3
1.6.16. Blocuri de acţionare de la distanţă a aparaturii 8
1.6.17. Blocuri de alimentare 5
1.6.18. Blocuri diferite pentru tehnica de transmisiuni 4
1.6.19. Blocuri excitatoare 5
1.6.20. Bobine pentru cablu telefonic uşor 3
1.6.21. Cabluri de campanie bifilare 4
1.6.22. Cabluri de campanie multifilare 5
1.6.23. Carduri de memorie 2
1.6.24. Cabluri din fibră optică 6
1.6.25. Cabluri paralele pentru imprimantă 2
1.6.26. Cameră web 1
1.6.27. Cărţi electronice, tablete electronice 5
1.6.28. Cărucioare pentru cablu 6
1.6.29. Cititor de card de memorie 5
1.6.30. Cleşti pentru sertizat 2
1.6.31. Complete de aparate de măsură 8
1.6.32. Complete de piese de schimb pentru tehnica de transmisiuni 8
1.6.33. Complete de reparaţii pentru tehnica de transmisiuni 8
1.6.34. Complete P.S.A. pentru tehnica de comunicaţii 2
1.6.35. Complete pentru instrucţie pentru operatorii radioreleu 8
1.6.36. Complete P.S.A. 2 R-1300 8
1.6.37. Complete staţie de transmisiuni R-105 M 8
1 2 3
1.6.38. Concentratoare telefonice 6
1.6.39. Conductori diferiţi 6
1.6.40. Copiatoare 4
1.6.41. Cordoane pentru casca radio cu bifurcaţie 2
1.6.42. Creioane pentru tensiune 4
1.6.43. Cutii exterioare pentru conectare circuite telefonice 2
1.6.44. Cutii joncţiune pentru centrale telefonice 4
1.6.45. Derulatoare de spate pentru cablu uşor 4
1.6.46. Display-uri de campanie 6
1.6.47. Distorsiometre 6
1.6.48. Echipamente de conectare în reţele de calculator, elemente active şi pasive ale reţelelor de calculatoare 3
1.6.49. Echipamente de multiplicare 3
1.6.50. Echipamente de testare şi verificare a reţelei 3
1.6.51. Echipamente pentru urcat pe stâlpi 4
1.6.52. Element nr. 3 R-154 4
1.6.53. Furci pentru ridicat cablu 4
1.6.54. Generatoare de ton pentru instruire 12
1.6.55. Ghirlande luminiscente 6
1.6.56. Grupuri electrogene pentru tehnica de transmisiuni 6
1.6.57. Huse din pânză/prelate pentru antene 3
1.6.58. Imprimante matriciale, cu jet cerneală, laser 2
1.6.59. Instalaţii de avertizare fonică şi acustică 8
1.6.60. Instalaţii de climatizare 4
1.6.61. Instalaţii telefonice de interior/exterior 8
1.6.62. Interfeţe telefonice reţea fixă-mobilă 6
1.6.63. Interfoane 6
1.6.64. Invertoare tensiune 5
1.6.65. Magnetofoane 6
1.6.66. Media convertor 3
1.6.67. Memorii EPROM 3
1.6.68. Memorii merod 3
1.6.69. Memory stickuri 0
1.6.70. Mijloace şi materiale folosite la construcţii de linii de telecomunicaţii: trusă transmisionist, complet pentru urcat pe stâlp 4
1.6.71. Mijloace şi materiale pentru poştă şi corespondenţă 4
1.6.72. Module din componenţa centrelor Reţelei Militare Naţionale de Comunicaţii/RMNC: comutator, multiplexor 6
1.6.73. Monitoare de control video şi audio 3
1.6.74. Monitor PC 3
1.6.75. Multiplexoare 8
1.6.76. Nepermetre 6
1.6.77. Ondulografe 6
1.6.78. Panouri de conectare 3
1.6.79. Piese de schimb, ansambluri, subansambluri aflate în depozitare destinate mentenanţei tehnicii de comunicaţii şi informatică 5
1.6.80. Piese de schimb, ansambluri, subansambluri aflate în depozitare destinate mentenanţei tehnicii de comunicaţii şi informatică scoase din înzestrare Se declasează şi casează odată cu scoaterea din înzestrare a tehnicii pe care o deservesc.
1 2 3
1.6.81. Pinioane mari pentru derulator 4
1.6.82. Pinioane mici pentru derulator 4
1.6.83. Preamplificatoare de putere 3
1.6.84. Punţi redresoare 3
1.6.85. Punţi Wheatstone 6
1.6.86. Punţi Wheatstone de precizie 4
1.6.87. Rack-uri pentru echipamente pentru automatizarea conducerii trupelor 3
1.6.88. Rack-uri echipamente comunicaţii 8
1.6.89. Radiotelefoane fixe 5
1.6.90. Radiotelefoane mobile 4
1.6.91. Rame foto digitale 10
1.6.92. Redresoare pentru încărcat acumulatoare 4
1.6.93. Routere, switch-uri, HUB-uri, dispozitive TINY BRIDGE 3
1.6.94. Scanere 3
1.6.95. Schimbătoare automate tip AS-303 6
1.6.96. Seturi piese de schimb pentru echipamente de curenţi purtători tip F-316 6
1.6.97. Seturi piese schimb pentru telefon de campanie F-1603 6
1.6.98. Seturi piese schimb pentru centrală telefonică de campanie F-1613 6
1.6.99. Sisteme de acces 4
1.6.100. Sisteme de supraveghere şi alarmare 4
1.6.101. Sisteme supervizare de nivel scăzut de control, de nivel înalt de control 5
1.6.102. Splitere 2
1.6.103. Stabilizatoare tensiune 4
1.6.104. Staţie de lucru calculator compatibil IBM-PC 3
1.6.105. Subansambluri pentru tehnica de comunicaţii din compunerea centrelor de comunicaţii RMNC: module interfeţe, module convertor, module crosare, terminale control tip AS-107, cutii criteria, rack-uri şi accesorii pentru rack-uri, presurizoare, plăci extensie, plăci conferinţă, quad-uri etc. 5
1.6.106. Surse de curent constant 3
1.6.107. Surse de tensiune neîntreruptibile 2
1.6.108. Tablouri de distribuţie pentru încărcarea acumulatoarelor 4
1.6.109. Tamburi metalici pentru cablu 4
1.6.110. Telefoane mobile, I-phone, I-pad 2
1.6.111. Terminale tip VT-510 3
1.6.112. Token-uri 3
1.6.113. Transmiţătoare electronice în cod morse, generatoare de ton 8
1.6.114. Vibratoare antenă 2
1.6.115. Vibratoare pentru staţie radioreleu R-405 4
1.7. Obiectele de inventar specifice, de resortul medical
1.7.1. Aparate aerosoli individuale 3
1.7.2. Aparate cu ultraviolete, individuale 5
1.7.3. Aparate de electroterapie 8
1.7.4. Aparate magnetodiaflux 8
1.7.5. Aparate medicale cu infraroşii, individuale 8
1.7.6. Aparate pentru administrarea continuă O2 de la butelii 8
1.7.7. Aparate pentru determinarea timpului de coagulare 8
1.7.8. Aparate pentru tras discuri 8
1.7.9. Aparate pentru turnat viplă 8
1.7.10. Aparate stomatologice pentru detartraj - individual 2
1 2 3
1.7.11. Aparat unit dentar 8
1.7.12. Aparatură de testare a dispozitivelor medicale 10
1.7.13. Aspiratoare manuale pentru secreţii 2
1.7.14. Atele 3
1.7.15. Autoclav pentru sterilizare 8
1.7.16. Baloane de ventilaţie manuală 2
1.7.17. Becuri Bunsen 3
1.7.18. Becuri Teclu 3
1.7.19. Biciclete ergonomice 5
1.7.20. Bioptron 10
1.7.21. Blendere 10
1.7.22. Brancarde mobile 5
1.7.23. Butelii O2 şi azot medicale 5
1.7.24. Câmpuri de operaţie 0,5
1.7.25. Canapele de consultaţie 8
1.7.26. Cântare pentru adulţi 8
1.7.27. Cârje 5
1.7.28. Casete pentru filme radiologice 5
1.7.29. Casolete 5
1.7.30. Chingi pentru scos răniţii din tehnica de luptă sau tranşee 1
1.7.31. Coliere cervicale 3
1.7.32. Container pentru păstrarea probelor de laborator 10
1.7.33. Compresor de uz stomatologic 5
1.7.34. Cuptor calcinare 5
1.7.35. Cutii pentru instrumentar medical 5
1.7.36. Cutii Petri pentru laborator 5
1.7.37. Deschizătoare gură 5
1.7.38. Diapazoane 10
1.7.39. Dinamometru pentru măsurarea forţei segmentare 10
1.7.40. Dispozitiv de sigilare pentru pungi de sânge 5
1.7.41. Dispozitiv imobilizare coloană 10
1.7.42. Dispozitive de încălzire pacient 5
1.7.43. Dispozitive de încălzire sânge şi alte fluide medicale 5
1.7.44. Dispozitive pentru persoane în vârstă 10
1.7.45. Dispozitive pentru persoane cu deficienţe 10
1.7.46. Dulapuri pentru instrumentar 8
1.7.47. Dulapuri pentru medicamente 8
1.7.48. Electromagnet pentru extras corpi străini intraoculari 10
1.7.49. Etuvă electrică portabilă 10
1.7.50. Etuvă electrică universală, capacitate mică 8
1.7.51. Fotoliu electrohidraulic stomatologic 8
1.7.52. Garou 1
1.7.53. Gipsotom manual 5
1.7.54. Glucometre 3
1.7.55. Halate operaţie 1
1.7.56. Instalaţii de distilat apa, capacitate mică 8
1.7.57. Instrumente chirurgicale pentru toate specialităţile medicale 3
1.7.58. Instrumente pentru chirurgie veterinară 5
1.7.59. Instrumente pentru perfuzie 5
1 2 3
1.7.60. Instrumente şi dispozitive pentru toate specialităţile medicale 3
1.7.61. Instrumente şi dispozitive pentru uz veterinar 5
1.7.62. Irigatoare 3
1.7.63. Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru personalul medical 1
1.7.64. Întorcătoare pleoape 3
1.7.65. Laringoscoape portabile 5
1.7.66. Lămpi de consultaţie 5
1.7.67. Lămpi fotopolimerizare 5
1.7.68. Lămpi portabile pentru saloane 5
1.7.69. Lămpi ultraviolete bactericide 5
1.7.70. Lămpi Wood 5
1.7.71. Lăzi pentru medicamente şi dispozitive medicale 8
1.7.72. Lupe frontale 5
1.7.73. Lupe laborator 5
1.7.74. Mănuşi protecţie anti raze X 8
1.7.75. Măsuţe pentru instrumentar 8
1.7.76. Măsuţe vibratoare pentru tehnica dentară 10
1.7.77. Măşti pentru O2 şi gaze medicale 3
1.7.78. Mese pentru tehnică dentară 10
1.7.79. Mese pliante pentru pansamente 10
1.7.80. Micromotor de uz stomatologic 5
1.7.81. Micromotor pentru tehnică dentară 5
1.7.82. Micropipete automate 5
1.7.83. Mobilier pentru dotarea spitalelor 8
1.7.84. Negatoscoape 8
1.7.85. Oftalmoscoape 8
1.7.86. Oscilometre Pachon 8
1.7.87. Otoscoape 8
1.7.88. Oxigenatoare 5
1.7.89. Paravan de consultaţii 6
1.7.90. Paravan protecţie anti raze X 8
1.7.91. Piese de schimb pentru diferite dispozitive medicale 3
1.7.92. Piese şi accesorii pentru proteze auditive 5
1.7.93. Piese şi accesorii pentru scaune cu roţi 3
1.7.94. Pipa Guedell 5
1.7.95. Pipete automate 5
1.7.96. Polizor de mică putere pentru laboratorul dentar 8
1.7.97. Port-ace diferite 3
1.7.98. Pupinel electric 8
1.7.99. Prese hidraulice pentru tehnica dentară 8
1.7.100. Protecţie pentru saltea tip Relaxa impermeabilă, din frotir sau poliester peliculizat 5
1.7.101. Proteze auditive 5
1.7.102. Pulsoximetre portabile 5
1.7.103. Pungi din cauciuc pentru gheaţă 1
1.7.104. Scaune cu roţi 5
1.7.105. Scăriţe pentru mesele de radiologie 8
1.7.106. Seringi care nu sunt de unică folosinţă 3
1.7.107. Set pentru criotermie 3
1.7.108. Set traheostomie percutanată 5
1 2 3
1.7.109. Soclatoare 5
1.7.110. Speculi diferiţi 5
1.7.111. Spirometre 5
1.7.112. Spirtiere 3
1.7.113. Stative de laborator 5
1.7.114. Sterilizator cu aer cald 8
1.7.115. Sterilizator rapid pentru seringi 5
1.7.116. Stetoscoape 3
1.7.117. Sticlărie de laborator 1
1.7.118. Suporturi mobile pentru perfuzii 8
1.7.119. Şorţuri protecţie anti raze X 8
1.7.120. Taliometre 8
1.7.121. Tărgi sanitare de diferite tipuri 5
1.7.122. Tăviţe renale 3
1.7.123. Tensiometre 3
1.7.124. Termometre maximale 3
1.7.125. Termometre sondă pentru produse alimentare 3
1.7.126. Trusă de urgenţă 5
1.7.127. Trusă pentru inspecţia cărnii 5
1.7.128. Truse biopsie 5
1.7.129. Truse de resuscitare 5
1.7.130. Truse medicale individuale 5
1.7.131. Uscător de filme radiologice 6
1.8. Obiectele de inventar specifice poliţiei militare
1.8.1. Alcoolmetru 5
1.8.2. Aparat de măsurat alcoolemia în aerul respirat 5
1.8.3. Brâuri centură albă 4
1.8.4. Căşti kevlar 5
1.8.5. Căşti motociclist 5
1.8.6. Cătuşe 4
1.8.7. Cizme piele motociclist 4
1.8.8. Costume îmblănite de iarnă din piele pentru motociclişti 4
1.8.9. Hamuri albe 4
1.8.10. Lanterne de semnalizare a circulaţiei 1
1.8.11. Marcatori laser în spectru vizibil 5
1.8.12. Mănuşi din piele neîmblănite tip muschetar 4
1.8.13. Ochelari de vedere pe timp de noapte 8
1.8.14. Ochelari motociclist 2
1.8.15. Proiectoare iluminare tip Borlight 4
1.8.16. Scuturi 5
1.8.17. Tomfe 4
1.9. Obiectele de inventar specifice construcţiilor şi cazării
1.9.1. Aeroterme 3
1.9.2. Ampermetre portabile 10
1.9.3. Aparate de aer condiţionat 5
1.9.4. Aparate de clorinat, de purificat, de răcit, de încălzit apa 3
1.9.5. Aparate de contracurent 10
1.9.6. Aparate de dedurizare a apei 9
1.9.7. Aparate de înregistrat turaţiile 15
1 2 3
1.9.8. Aparate de zugrăvit manual 3
1.9.9. Aparate electrice de zugrăvit 3
1.9.10. Aparate şi dispozitive pentru vehicularea apei 7
1.9.11. Aplică 5
1.9.12. Armături speciale ale instalaţiei automate de stins incendiu cu apă tip DRENCER şi SPRINKLER D.N. 150 P.N.10 10
1.9.13. Articole din plastic şi lemn din dotarea locurilor de joacă pentru copii 6
1.9.14. Articole din metal din dotarea locurilor de joacă pentru copii 10
1.9.15. Aspersor 1
1.9.16. Automate de protecţie 5
1.9.17. Banchete cu schelet metalic 10
1.9.18. Bascule romane pod pentru vehicule 20
1.9.19. Baterii căzănele din oţel inox 10
1.9.20. Benzi transportoare 8
1.9.21. Betoniere cu amestec forţat până la 150 l 3
1.9.22. Betoniere electrice de la 100 l la 750 l 3
1.9.23. Betoniere termice 250 l 3
1.9.24. Birouri cu schelet metalic 8
1.9.25. Birouri din lemn cu 1 corp 6
1.9.26. Birouri din lemn cu 2 corpuri 6
1.9.27. Bocanci protecţie 1
1.9.28. Boilere electrice 3
1.9.29. Boilere pentru centralele/punctele termice cu o capacitate mai mare de 500 l 8
1.9.30. Bufete de diferite modele 10
1.9.31. Butoaie metalice 5
1.9.32. Butoane de semnalizare pază contra incendiilor normal şi de construcţie antiexplozivă 5
1.9.33. Calandre cu pâslă pentru călcat rufe 10
1.9.34. Calorifere electrice 3
1.9.35. Camuflaje geam 3
1.9.36. Capete deversoare 8
1.9.37. Canapele cu schelet metalic tapisate 6
1.9.38. Canapele din lemn tapisate 5
1.9.39. Capete SPRINKLER şi DRENCER 10
1.9.40. Carpete pluşate 5
1.9.41. Capsator pentru tapiserie 3
1.9.42. Case de fier 10
1.9.43. Casetiere PAL 5
1.9.44. Cazan topit bitum 3
1.9.45. Cazmale cu coadă 2
1.9.46. Căşti de textolit 3
1.9.47. Centuri-brâu pentru pompieri 3
1.9.48. Chei pentru hidranţi subterani 8
1.9.49. Chei pentru hidranţi şi racorduri 3
1.9.50. Chingi salvare specifice apărării împotriva incendiilor 3
1.9.51. Cleşti cu autoblocare 4
1.9.52. Cleşti cu vârf ascuţit 4
1.9.53. Cleşti de fălţuit 4
1.9.54. Cleşti papagal pentru instalatori 4
1.9.55. Cleşti pentru lărgit ţevi de plumb 4
1.9.56. Cleşti pentru plumbuit 4
1 2 3
1.9.57. Cleşti pentru tăiat ţevi la instalaţii 4
1.9.58. Cleşti pentru tub bergam 4
1.9.59. Cleşti pentru ţevi - suedez 4
1.9.60. Cleşti diferiţi 4
1.9.61. Clupe reglabile pentru burghiu şi filet 5
1.9.62. Coarbe 3
1.9.63. Colectoare tip B-C 8
1.9.64. Colţare tip mobilier 3
1.9.65. Comode 7
1.9.66. Compresoare electrice 6
1.9.67. Convector electric 3
1.9.68. Convertizoare de sudură 6
1.9.69. Cordiţe pentru ancorat scări 3
1.9.70. Cordiţe pentru legat furtunuri 3
1.9.71. Cordiţe pentru salvare 5
1.9.72. Cordiţe pentru susţinere sorb 3
1.9.73. Corzi pentru salvare 5
1.9.74. Costume aluminizat pentru protecţie specific apărării împotriva incendiilor 5
1.9.75. Costume de protecţie din azbest 4
1.9.76. Costume impermeabil contra incendiilor 2
1.9.77. Coturi de tablă pentru sobe campanie 2
1.9.78. Covoare din deşeuri de lână sau iută 5
1.9.79. Covoare din lână 5
1.9.80. Covoare pluşate 6
1.9.81. Cuiere diferite 6
1.9.82. Dălţi pentru îngropat balamale 3
1.9.83. Dălţi pentru lăcătuşărie 0
1.9.84. Diamante pentru tăiat geamuri 1
1.9.85. Dispozitive hidraulice pentru îndoit ţevi 4
1.9.86. Dispozitive pentru cositorire şi decositorire 2
1.9.87. Dispozitive pentru îndoit profile metalice 4
1.9.88. Dispozitive, racorduri şi scule pentru furtunuri şi hidranţi 5
1.9.89. Distribuitoare B-C 6
1.9.90. Draibăre cu cioc 2
1.9.91. Dreptar 3
1.9.92. Draperii 3
1.9.93. Dulapuri metalice pentru arhivă tip greu 10
1.9.94. Dulapuri metalice pentru arhivă tip uşor 10
1.9.95. Dulapuri metalice pentru săli de clasă 10
1.9.96. Dulapuri metalice pentru scule şi materiale 10
1.9.97. Dulapuri metalice pentru veselă 10
1.9.98. Dulapuri metalice pentru vestiar 10
1.9.99. Echere 3
1.9.100. Echipament impermeabil de protecţie împotriva intemperiilor din pânză cauciucată 2
1.9.101. Echipamente pentru prepararea amestecurilor incendiare 5
1.9.102. Ejectoare pentru ape mici 8
1.9.103. Electropompe 8
1.9.104. Electropompe submersibile pentru evacuarea apei 3
1.9.105. Elemente de schelă metalică 5
1 2 3
1.9.106. Ferăstraie circulare pentru tâmplărie 6
1.9.107. Feşi pentru furtunuri 1
1.9.108. Filiere pentru gazghivente 5
1.9.109. Filiere pentru ghivente 5
1.9.110. Filiere pentru ghivente milimetrice 5
1.9.111. Filtre mască pentru fum şi pentru oxid de carbon 3
1.9.112. Foale 5
1.9.113. Foarfece de curăţat pomi 3
1.9.114. Foarfece de mână pentru tăiat tabla 3
1.9.115. Foarfece de tapiţer 4
1.9.116. Foarfece pentru tuns iarba 3
1.9.117. Foarfece mecanic pentru tăiat tabla 8
1.9.118. Foarfece pentru tăiat oţel beton 3
1.9.119. Forje 10
1.9.120. Fotolii tapiţate cu schelet metalic 8
1.9.121. Fotolii tapiţate de lemn 6
1.9.122. Fotolii, altele decât cele din lemn sau din schelet metalic tapiţate 12
1.9.123. Freze cilindrice 4
1.9.124. Furtunuri cauciucate/necauciucate tip B de 3 ţoli şi tip C de 2 ţoli 2
1.9.125. Furtunuri pentru grădină 2
1.9.126. Galerii din PVC 6
1.9.127. Galerii lemn 10
1.9.128. Grătare din lemn 3
1.9.129. Grupuri electrogene pentru geniu şi construcţii 6
1.9.130. Hidrofor 3
1.9.131. Indicatore de tensiune 1
1.9.132. Injectoare electrice 10
1.9.133. Ladă metal pentru lemne 10
1.9.134. Laufăre PVC 2
1.9.135. Laufăre textile 2
1.9.136. Linguri pentru plantat răsaduri 4
1.9.137. Lustre electrice 5
1.9.138. Macarale de întins sârmă 5
1.9.139. Maşini de scris cu car mare/mic 8
1.9.140. Maşini de scris cu car mare/mic, în depozitare 20 sau la ieşirea din înzestrare
1.9.141. Menghine de fierărie 6
1.9.142. Menghine pentru ţevi 6
1.9.143. Mese birou din lemn 8
1.9.144. Mese cu blat din inox 12
1.9.145. Mese cu schelet din metal 12
1.9.146. Mese din PVC 2
1.9.147. Mese metal rotunde 10
1.9.148. Mese metalice inox pentru bucătărie 10
1.9.149. Mobilier din lemn, altul decât cel specificat în prezentul ordin 10
1.9.150. Mobilier din pal - birouri, dulapuri, etajere etc. 6
1.9.151. Mobilier din PVC 3
1.9.152. Mochete 5
1.9.153. Motopompe de stins incendiu 6
1.9.154. Noptiere din metal 10
1 2 3
1.9.155. Paturi metalice 10
1.9.156. Paturi metalice cu somieră 10
1.9.157. Paturi metalice pentru elevi/studenţi 10
1.9.158. Paturi pliante din lemn 3
1.9.159. Paturi pliante metalice 5
1.9.160. Perdele pentru baie 1
1.9.161. Plite electrice 5
1.9.162. Pompe cu pistol duplex 10
1.9.163. Pompe manuale 4
1.9.164. Preşuri iută 3
1.9.165. Preşuri poliatex 3
1.9.166. Pubele gunoi 3
1.9.167. Punţi de trecere peste furtun 6
1.9.168. Racorduri specifice apărării împotriva incendiilor 5
1.9.169. Radiatoare electrice 3
1.9.170. Rafturi din lemn sau metal 8
1.9.171. Reductoare de presiune 3
1.9.172. Rezervoare de apă îngropate 10
1.9.173. Scaune cu schelet metalic 8
1.9.174. Scaune de diferite modele 8
1.9.175. Scaune din PVC 2
1.9.176. Scaune fotoliu 10
1.9.177. Scaune pentru frizerie 10
1.9.178. Scule pentru uz gospodăresc: cazma cu coadă, furcă de fier cu coadă, greblă cu coadă, lopată metalică şi de lemn cu coadă pentru zăpadă, sapă cu coadă, coasă cu coporâie, nicovală, lanţuri, seceră, stropitoare, ţesală 1
1.9.179. Scule pentru zidari-zugravi: canciocuri, ciocane, dălţi, fire cu plumb, mistrii, nivele cu bulă de aer, şpacluri şi altele 1
1.9.180. Scule tâmplărie: barde, coarbe, cuţitoaie drepte, cuţite pentru rindea, cuţite pentru chit, dălţi, gealaie, joagăre, raşpile, rindele, tesle 1,5
1.9.181. Stingătoare de incendiu de toate tipurile 3
1.9.182. Spălătoare din inox 12
1.9.183. Ştergătoare cauciucate pentru picioare 2
1.9.184. Ştergătoare din metal pentru picioare 5
1.9.185. Tejghea tâmplar 6
1.9.186. Tomberoane din plastic 1,5
1.9.187. Tomberoane metalice 3
1.9.188. Topoare, toporaşe şi târnăcoape 3
1.9.189. Trepiede 8
1.9.190. Tuburi de absorbţie specifice apărării împotriva incendiilor 6
1.9.191. Tuburi tip D de 1 ţol pentru lichid spumant 8
1.9.192. Ţevi generatoare spumă 3
1.9.193. Ţevi refulare 3
1.9.194. Unelte de geniu specifice apărării împotriva incendiilor: cange, lopată, cazma, găleată metalică, rangă, târnăcop, topor 6
1.9.195. Ventilatoare cu baleiaj 4
1.9.196. Ventilatoare de birou 4
1.9.197. Ventilatoare de perete 4
1.9.198. Vitrine pentru cărţi şi ziare 10
1 2 3
1.10. Obiectele de inventar de resortul auto
1.10.1. Analizor gaze 8
1.10.2. Aparat pentru verificat şi curăţat bujii 8
1.10.3. Aparat pentru verificat instalaţie electrică la autovehicule 8
1.10.4. Aparat pentru verificarea instalaţiei de frânare 8
1.10.5. Complet testare pentru verificare motor cu ardere internă 8
1.10.6. Dispozitiv universal pentru verificarea geometrică roţi 8
1.10.7 Dispozitiv pentru verificare injectoare la motoare cu aprindere prin compresie 8
1.11 Alte materiale de natura obiectelor de inventar specifice, necuprinse anterior 5

NOTE: 1. Materialele de natura obiectelor de inventar folosite de mai multe categorii de forţe ale armatei se regăsesc la categoria unde au ponderea cea mai mare. 2. Materialele de natura obiectelor de inventar din sticlă şi porţelan se vor scădea din evidenţa contabilă potrivit procentelor de scăzăminte stabilite prin instrucţiunile în vigoare. 3. Buteliile pentru gaze lichefiate circulă în regim de restituire. 4. Pentru stabilirea duratelor de folosinţă a articolelor din dotarea paturilor din spitalele militare - inclusiv pijamale, prosoape, halate pentru bolnavi, papuci - achiziţionate din alte fonduri decât cele repartizate la capitolul/subcapitolul bugetar „APĂRARE NAŢIONALĂ“, se va utiliza legislaţia în vigoare de la nivel naţional. 5. Nu se stabilesc durate de folosinţă pentru cărţile tehnice ale echipamentelor, cartea mitralierei, cartea busolei, cartea imprimantei etc., dar acestea se păstrează la subunitatea/gestiunea care are în evidenţă tehnica respectivă, până la scoaterea acesteia din funcţiune. 6. Îndeplinirea duratei de folosinţă a bunurilor materiale, fără a face referiri la starea lor reală, nu constituie criteriu pentru declasarea şi casarea acestora. 7. Pentru bunurile materiale grupate pe complete - de exemplu, trusele de chei, de freze etc. - care sunt folosite în cadrul structurilor de execuţie a mentenanţei, duratele de folosinţă se reduc la jumătate faţă de duratele menţionate în prezenta anexă. 8. Structurile care deţin butelii pentru gaze petroliere lichefiate sau gaze sub presiune, pentru care operatorii economici au eliberat documente prin care se confirmă imposibilitatea comercializării respectivelor bunuri materiale, datorită uzurii excesive, nesiguranţei în exploatare, deformării etc., vor întocmi documentele de declasare şi casare a acestora. Deşeurile rezultate se vor valorifica în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale aflate în vigoare. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.87/2009) DURATELE DE FOLOSINŢĂ a materialelor, altele decât cele de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

Cod de clasificare Denumirea materialelor Duratele de folosinţă (în ani, lovituri/m2, lovituri echivalente)
1 2 3
2.1. Materiale specifice forţelor terestre
2.1.1. Accesorii din cauciuc şi materiale sintetice: cutii, bidonaşe, siguranţe, mânere, garnituri, furtunuri - în folosinţă 0,5
2.1.2. Accesorii din cauciuc şi materiale sintetice: cutii, bidonaşe, siguranţe, mânere, garnituri, furtunuri - în depozitare 2
2.1.3. Accesorii din lemn: jaloane, ştergătoare, destupătoare, mese pentru curăţat armament - în folosinţă 5
2.1.4. Accesorii din lemn: jaloane, ştergătoare, destupătoare, mese pentru curăţat armament - în depozitare 8
2.1.5. Accesorii din metal pentru armamentul de infanterie - în depozitare 15
2.1.6. Accesorii din metal pentru armamentul de infanterie - în folosinţă 5
2.1.7. Accesorii din piele: genţi, portîncărcătoare, curele de purtat, tocuri pentru armament şi aparatură artileristică, mănuşi, genunchiere - în folosinţă 3
2.1.8. Accesorii din piele: genţi, portîncărcătoare, curele de purtat, tocuri pentru armament şi aparatură artileristică, mănuşi, genunchiere - în depozitare 8
2.1.9. Accesorii pentru tehnica de automatizare a conducerii trupelor 1
1 2 3
2.1.10. Acumulatori uscaţi tip R6, R14, R20 2
2.1.11. Albume foto 3
2.1.12. Ambalaje de toate tipurile din material lemnos pentru materiale, muniţii, elemente de muniţii, armament şi rachete terestre 5
2.1.13. Ambalaje de toate tipurile din material lemnos pentru materiale, muniţii, elemente de muniţii, armament şi rachete terestre, folosite în condiţii de campanie 3
2.1.14. Ambalaje din înlocuitori de cherestea 5
2.1.15. Ambalaje din înlocuitori de cherestea, folosite în condiţii de campanie 1
2.1.16. Ambalaje metalice pentru materiale, muniţii, elemente de muniţii, armament, pulberi şi substanţe explozive 10
2.1.17. Ambalaje metalice pentru materiale, muniţii, elemente de muniţii, armament, pulberi şi substanţe explozive, folosite în condiţii de campanie 5
2.1.18. Ancore de toate tipurile - în depozitare 18
2.1.19. Ancore de toate tipurile - în folosinţă 10
2.1.20. Ancore pentru geamanduri 5
2.1.21. Ancore pentru fixarea tehnicii pe vagoane 5
2.1.22. Anvelope pentru autobuze şi microbuze 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.23. Anvelope pentru autocamioane cu sarcina utilă de peste 1,5 tone, autospeciale realizate pe şasiul acestora, inclusiv autospeciale realizate pe şasiuri de autobuz, remorci şi semiremorci: grupuri electrogene pentru sudură, grupuri electrogene pentru iluminat şi forţă, motopompe etc. 2 ani sau 20.000 km efectiv parcurşi
2.1.24. Anvelope pentru autoturisme de oraş, autofurgonete şi autospeciale realizate pe şasiul acestora, cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3, exclusiv cu carcasă diagonală 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.25. Anvelope pentru autoturisme de oraş, autofurgonete şi autospeciale realizate pe şasiul acestora, cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3, exclusiv cu carcasă radială 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.26. Anvelope pentru autoturisme de oraş, autofurgonete şi autospeciale realizate pe şasiul acestora, cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3, cu carcasă diagonală 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.27. Anvelope pentru autoturisme de oraş, autofurgonete şi autospeciale realizate pe şasiul acestora, cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3, cu carcasă radială 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.28. Anvelope pentru autoturisme de teren cu două punţi motoare şi autospeciale realizate pe şasiul acestora 3 ani sau 20.000 km efectiv parcurşi
2.1.29. Anvelope pentru autovehiculele de luptă, autotractoare şi platforme transport de mare capacitate - trailer de peste 40 tone 2 ani sau 15.000 km efectiv parcurşi
2.1.30. Anvelope pentru autocamionete, autodube, autofurgonete cu capacitatea nominală de transport până la 1,5 tone inclusiv şi autospeciale realizate pe şasiul acestora: autostaţii radio, autosanitare etc. 2 ani sau 30.000 km efectiv parcurşi
2.1.31. Anvelope pentru motociclete 3 ani sau 20.000 km efectiv parcurşi
2.1.32. Anvelope pentru roţile din faţă pentru încărcător frontal 3 ani sau 2.000 ore de funcţionare
2.1.33. Anvelope pentru roţile din spate pentru încărcător frontal 3 ani sau 2.000 ore de funcţionare
2.1.34. Anvelope pentru roţile din faţă pentru motostivuitor cu capacitatea de ridicare până la 1,6 tone 5 ani sau 2.000 ore de funcţionare
1 2 3
2.1.35. Anvelope pentru roţile din spate pentru motostivuitor cu capacitatea de ridicare până la 1,6 tone 5 ani sau 2.000 ore de funcţionare
2.1.36. Anvelope pentru roţile din faţă ale tractoarelor rutiere 2 ani sau 1.000 ore funcţionare
2.1.37. Anvelope pentru roţile din spate ale tractoarelor rutiere 2 ani sau 2.000 ore funcţionare
2.1.38. Aparate şi instrumente specifice: busole, lupe de artilerie, măsurători de unghiuri, coordonate şi distanţe pentru calculul corecţiilor, reglarea şi conducerea tragerilor artileriei, curbimetre, raportoare, rigle, secundometre, linia comandantului - în depozitare 10
2.1.39. Aparate şi instrumente specifice: busole, lupe de artilerie, măsurători de unghiuri, coordonate şi distanţe pentru calculul corecţiilor, reglarea şi conducerea tragerilor artileriei, curbimetre, raportoare, rigle, secundometre, linia comandantului - în folosinţă 3
2.1.40. Aparatură, dispozitive, ustensile din sticlă pentru analize fizico-chimice şi verificări de laborator ale pulberilor, explozivilor şi mijloacelor pirotehnice 0,5
2.1.41. Apărători schi pentru tibie 1
2.1.42. Arătătoare/Indicatoare 2
2.1.43. Articole diverse pentru organizare-birou 0,5
2.1.44. Ascuţitori răzuitoare pentru ţicling 2
2.1.45. Axe perie 2
2.1.46. Bandaje elastice 1
2.1.47. Bastoane de cauciuc 4
2.1.48. Bastoane pentru îndrumarea circulaţiei 3
2.1.49. Bastoane tambur/buzdugane 6
2.1.50. Baterii de acumulatoare - elemenţi acumulator - Zn-Ag 2
2.1.51. Baterii de acumulatoare pentru autovehicule 2
2.1.52. Baterii pentru minele de marină magnetoacustice şi mecanice de contact cu antene, în depozitare 5
2.1.53. Baterii pentru minele de marină magnetoacustice/M.M.A. şi pentru minele marine mecanice de contact cu antene/M.M.M.C.A., în folosinţă 2
2.1.54. Baterii uscate de diferite tipuri cu puterea mai mare de 100 W 0,5
2.1.55. Becuri pentru dispozitive de iluminat, aparatură electrică de dirijare, verificări, iluminare ecrane, panouri, pupitre de la 0,5 V la 36 V 0,1
2.1.56. Benzi antiderapante pentru schiuri/„piele de focă“ 1
2.1.57. Benzi textile pentru închiderea perimetrului de lucru 1
2.1.58. Blocatoare 1
2.1.59. Braţ amestec materiale pentru zugrăvit 1
2.1.60. Bucle ancorare echipate 1
2.1.61. Burghie şi cuţite de strung 0,1
2.1.62. Buşteni stejar pentru piloţi 2
2.1.63. Butoaie pentru combustibili 3
2.1.64. Cablu sudură 2
2.1.65. Cabluri de tracţiune pentru poligoane - în depozitare 5
2.1.66. Cabluri de tracţiune pentru poligoane - în folosinţă 2
2.1.67. Cabluri electrice de forţă şi telecomandă, în manta - în folosinţă 5
2.1.68. Cabluri electrice pentru poligoane - în depozitare 5
2.1.69. Cabluri electrice pentru poligoane - în folosinţă 3
2.1.70. Camere de aer pentru autovehicule 50% din norma anvelopei echivalente
1 2 3
2.1.71. Capace de protecţie ocular obiectiv 6
2.1.72. Capsă electrică de exerciţiu 5
2.1.73. Cartuşe/Cutii filtrante 2
2.1.74. Casete audio, casete video, casete pentru curăţat capete video, role pentru benzi magnetice, role cu bandă magnetică, audio sau video 2
2.1.75. Castroane din plastic, pene de spaţionat 1
2.1.76. Căluşe metalice 10
2.1.77. Containere pentru rachete 10
2.1.78. Convertizoare electronooptice, intensificatori de imagini şi alte tipuri de convertizoare pentru tehnică de rachete - în depozitare 5
2.1.79. Coşuri pentru hârtii 0,5
2.1.80. Corzi şi sfori specifice vânătorilor de munte 1
2.1.81. Cozi unelte 0,5
2.1.82. Cuple electrice pentru poligoane 4
2.1.83. Curele trapezoidale 1
2.1.84. Cutii pentru ceară 5
2.1.85. Cutii pentru instrumente muzicale 10
2.1.86. Cutii pentru scule 5
2.1.87. Cuţit pentru aparat îndepărtat plastic 1
2.1.88. Dale D-145 M prefabricate 5
2.1.89. Drapele pentru exterior 0,5
2.1.90. Drapele, altele decât cele pentru exterior 2
2.1.91. Electrolit soluţie pentru bateriile de acumulatori ale minelor de geniu - în depozitare 2
2.1.92. Elice toate tipurile - în depozitare 20
2.1.93. Elice toate tipurile - în folosinţă 10
2.1.94. Etajere din lemn 5
2.1.95. Etajere metalice 10
2.1.96. Făraşe pentru gunoi 1
2.1.97. Filtre/Elemente filtrante ale sistemelor de protecţie colectivă COLPRO - în depozitare 2 în ambalajul original
2.1.98. Filtre/Elemente filtrante ale sistemelor de protecţie colectivă COLPRO - în folosinţă 5 sau la epuizarea capacităţii de filtrare
2.1.99. Frânghii de alpinism - în depozitare 2
2.1.100. Frânghie scripete 1,5
2.1.101. Găleţi din tablă emailată sau zincată 1
2.1.102. Geantă pentru comandant, din piele sau pânză 3
2.1.103. Glezniere 1
2.1.104. Grătar trafalet 0,5
2.1.105. Grenade de exerciţiu 5
2.1.106. Huse din pânză pentru mobilier tapisat 4
2.1.107. Huse din policlorură de vinilin şi doc/prelată acoperire 2
2.1.108. Huse pentru schiuri 1
2.1.109. Huse şi prelate pentru muniţii şi utilaje specifice 2
2.1.110. Izopren 2
2.1.111. Învelitori, huse, genţi din pânză şi înlocuitori de pânză pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură de ochire şi instalaţii de lansare - în folosinţă 1
2.1.112. Învelitori, huse, genţi din pânză şi înlocuitori de pânză pentru armamentul de infanterie, artilerie, aparatură de ochire şi instalaţii de lansare - în depozitare 3
1 2 3
2.1.113. Jaloane susţinere plasă 1
2.1.114. Lacăte 0,5
2.1.115. Lanterne şi cabluri electrice pentru rachete - în depozitare 6
2.1.116. Lanterne şi cabluri electrice pentru rachete - în folosinţă 3
2.1.117. Lămpioare pentru orientare 2
2.1.118. Lemn esenţă moale folosit la realizarea elementelor bazei materiale de instrucţie 2
2.1.119. Lemn esenţă tare folosit la realizarea elementelor bazei materiale de instrucţie 4
2.1.120. Lemn esenţă tare pentru obstacole maşini de luptă 2
2.1.121. Limitatoare 2
2.1.122. Linii pentru semne convenţionale 3
2.1.123. Manşoane cu subtălpar 2
2.1.124. Materiale, piese, scule şi accesorii din loturile individuale ale aparatelor de proiecţie şi autospecialelor de cultură 5
2.1.125. Materiale, scule, instrumente şi dispozitive singulare din completele de geniu 0,5
2.1.126. Mecanism de percuţie 5
2.1.127. Mecanism de percuţie M-520 5
2.1.128. Microrachete cu machetă de paraşutişti 2
2.1.129. Mine de exerciţiu 5
2.1.130. Mine de semnalizare acustică şi luminoasă 6
2.1.131. Mine, explozivi şi încărcături de instrucţie şi învăţământ 5
2.1.132. Ornamente pentru pomi de iarnă: globuri, figurine, beteală, jucării 0,5
2.1.133. Paleţi din metal pentru echipamente de apărare C.B.R.N. 5
2.1.134. Panglici 3
2.1.135. Panouri pentru ecran mobil 6
2.1.136. Paravânt 2
2.1.137. Pânză circular placată/neplacată 1
2.1.138. Pânze pentru fierăstraie mecanice şi manuale 0,1
2.1.139. Pânză pendular 0,5
2.1.140. Pânze bomfaier 0,5
2.1.141. Pene pliabile 5
2.1.142. Pene pliabile pentru fixarea tehnicii pe vagoane 5
2.1.143. Percutoare universale, antitren de instrucţie 3
2.1.144. Perii de sârmă 0,5
2.1.145. Perii de uz general 0,3
2.1.146. Piatră polidisc tăiere 0,1
2.1.147. Piese de schimb pentru aparatură cartofotogrammetrică 2
2.1.148. Piese de schimb pentru aparatură topogeodezică 2
2.1.149. Piese de schimb pentru maşini de scris - în depozitare 20 sau la scoaterea din înzestrare a tehnicii pentru care sunt destinate
2.1.150. Piese de schimb pentru maşinile şi utilajele poligrafice 2
2.1.151. Piese de schimb pentru motoare navale - în depozitare 18
2.1.152. Piese de schimb pentru tehnica de automatizare a conducerii trupelor 2
2.1.153. Piese de schimb pentru tehnica de blindate automobile şi tractoare - în depozitare 18
1 2 3
2.1.154. Piese de schimb pentru tehnica şi aparatura scoase din înzestrare Se declasează şi casează odată cu scoaterea din înzestrare a tehnicii pentru care sunt destinate sau pe care o echipează.
2.1.155. Piese şi accesorii pentru armamentul individual: încărcătoare, bidonaşe ulei, vergele, penare cu accesorii etc. 5
2.1.156. Piese, scule şi accesorii din loturile individuale, de grup şi reparaţii, benzi pentru cartuşe, cutii portbenzi - în depozitare 20
2.1.157. Piese, scule şi accesorii din loturile individuale, de grup şi reparaţii, pentru armament, aparatură şi tehnică artileristică - în folosinţă 5
2.1.158. Piesele de schimb pentru tehnica şi aparatura de resortul apărare C.B.R.N. 15 ani în depozitare/ termenele de garanţie date de producător sau ale buletinelor de analiză emise de instituţiile acreditate
2.1.159. Piesele de schimb pentru tehnica şi aparatura de resortul geniu 15 ani în depozitare/ termenele de garanţie date de producător sau ale buletinelor de analiză emise de instituţiile acreditate
2.1.160. Pietre de polizor 0,5
2.1.161. Pistol silicon 1,5
2.1.162. Pitoane - în folosinţă 0,5
2.1.163. Pivoţi pentru poligonul redus de tancuri 6
2.1.164. Planşe, panoplii, machete 3
2.1.165. Planşete complete, şabloane, rigle, abace pentru trasarea/analiza situaţiei de radiaţie şi chimice 5
2.1.166. Planşete pentru autospeciale 2
2.1.167. Planşete topografice de artilerie - în depozitare 15
2.1.168. Planşete topografice de artilerie - în folosinţă 10
2.1.169. Plăci cu componente pentru tehnica de automatizare a conducerii trupelor 1,5
2.1.170. Plăci pentru îndreptat şi tuşat 8
2.1.171. Plăci schi alpin pentru legături 1
2.1.172. Plăcuţe indicatoare 10
2.1.173. Poliţe pentru rafturi 5
2.1.174. Portlopată mică pânză 0,5
2.1.175. Portlopată mică piele 1
2.1.176. Preşuri din cauciuc 1
2.1.177. Prize de împământare pentru autospeciale 8
2.1.178. Prize multiple cu prelungitor 1
2.1.179. Proteze dentare - pentru karate, box 1
2.1.180. Punţi rezistenţă-bobină-condensator/RLC 6
2.1.181. Răzuitoare din plastic 0,5
1 2 3
2.1.182. Răzuitoare metalice 2
2.1.183. Rezervoare de combustibil special pentru rachete 10
2.1.184. Saci transport materiale/complete de protecţie 3
2.1.185. Sacoşe tip sport 0,5
2.1.186. Sape/Elemente de fixare pentru echipamente telefonice 4
2.1.187. Sesizori - în depozitare 5
2.1.188. Set accesorii tablă 0,5
2.1.189. Sfoară trasaj 0,1
2.1.190. Siluete-ţintă din fibră de sticlă - în depozitare 8
2.1.191. Siluete-ţintă din fibră de sticlă - în folosinţă 400 lov./m2
2.1.192. Siluete-ţintă din pânză sac - în depozitare 1
2.1.193. Siluete-ţintă din pânză sac - în folosinţă 5 lov./m2
2.1.194. Siluete-ţintă din PFL - în depozitare 3
2.1.195. Siluete-ţintă din PFL - în folosinţă 100 lov./m2
2.1.196. Siluete-ţintă din poliester armat - în depozitare 2
2.1.197. Siluete-ţintă din poliester armat - în folosinţă 200 lov./m2
2.1.198. Sonerii pentru alarmă 1
2.1.199. Sonde avalanşă 1
2.1.200. Steguleţe, jaloane şi fanioane 0,5
2.1.201. Stema României 5
2.1.202. Suporturi pentru creioane 2
2.1.203. Şabloane pentru scris 2
2.1.204. Ştampile 3
2.1.205. Ştampile datieră 4
2.1.206. Talangă alarmare 10
2.1.207. Tăviţe documente 0,5
2.1.208. Termometre zăpadă 2
2.1.209. Tipare de măsurat calea 5
2.1.210. Tocuri din piele 3
2.1.211. Tuburi de ghidare pentru aruncătoarele de proiectile reactive 200 lov. E.
2.1.212. Tuburi de ghidare pentru aruncătoarele de proiectile reactive - în depozitare 25
2.1.213. Tuşiere 1
2.1.214. Ţevi pentru puşti mitraliere, mitraliere inclusiv calibrul 14,5 mm - în depozitare 30 sau la scoaterea din înzestrare a armamentului pentru care sunt destinate
2.1.215. Ţevi pentru aruncătoare de grenade antitanc sau de grenade incendiare 1.000 lov. E.
2.1.216. Ţevi pentru aruncătoarele de grenade automate sau adaptate la pistol mitralieră 500 lov. E.
2.1.217. Ţevi pentru aruncătorul de grenade antitanc AG-9, tunuri antitanc calibre 57 mm, 75 mm, 85 mm, 100 mm, de pe tanc şi tractat, tunul calibrul 130 mm, obuzierele calibrele 98 mm şi 100 mm - în depozitare 35
2.1.218. Ţevi pentru aruncătorul de grenade antitanc AG-9, tunuri antitanc calibre 57 mm, 75 mm, 85 mm, 100 mm, de pe tanc şi tractat, tunul calibrul 130 mm, obuzierele calibrele 98 mm şi 100 mm şi tunul obuzier cal. 152 mm 1.500 lov. E.
2.1.219. Ţevi pentru mitralieră calibrul 12,7 mm şi 14,5 mm de pe maşinile de luptă 1.500 lov. E.
2.1.220. Ţevi pentru mitralieră calibrul 14,5 mm - în folosinţă 2.000 lov. E.
2.1.221. Ţevi pentru mitraliere 4.000 lov. E.
1 2 3
2.1.222. Ţevi pentru pistoale, pistoale mitralieră, puşti şi carabine - în depozitare 30 sau la scoaterea din înzestrare a armamentului pentru care sunt destinate
2.1.223. Ţevi pentru pistoale, pistoale mitralieră, puşti şi carabine 5
2.1.224. Ţevi pentru puşti carabine, puşti mitraliere, puşti automate, pistoale 2.000 lov. E.
2.1.225. Ţevi pentru puşti mitraliere, mitraliere mai puţin calibrul 14,5 mm - în depozitare 8.000 lov. E.
2.1.226. Ţevi pentru tun calibru 35 mm - în depozitare 35
2.1.227. Ţevi pentru tun calibru 35 mm - în folosinţă 2.000 lov. E.
2.1.228. Ţevi pentru tun calibrul 125 mm de pe tancuri - în depozitare 20
2.1.229. Ţevi pentru tun calibrul 125 mm de pe tancuri - în folosinţă 400 lov. E.
2.1.230. Ţevi pentru tun şi autotun calibrul 76 mm, tun calibrul 76 mm - munte, obuziere calibrul 122 mm tractate şi autopropulsate, obuziere, calibrele 150 mm şi 152 mm 2.500 lov. E.
2.1.231. Ţevi pentru tun şi autotun calibrul 76 mm, tun calibrul 76 mm/munte, obuziere calibrul 122 mm tractate şi calibrele 150 mm şi 152 mm autopropulsate - în depozitare 35
2.1.232. Ţevi pentru tunuri şi obuziere 1.000 lov. E.
2.1.233. Ţevi şi închizătoare pentru aruncătoare de bombe 1.500 lov. E.
2.1.234. Unghiuri ascuţite cant exterior 1
2.1.235. Unghiuri ascuţite laterale 1
2.1.236. Unghiuri ascuţite reglabile 1
2.1.237. Unghiuri talpă 0,5 grade 1
2.1.238. Umeraşe din metal pentru haine 4
2.1.239. Umeraşe din plastic pentru haine 1
2.1.240. Vârfuri de schi 3
2.1.241. Zale pentru lovituri 10
2.2. Materiale specifice forţelor aeriene
2.2.1. Acumulatori cu gel pentru radarul FPS - 117 5
2.2.2. Baterii de acumulatoare Cadmiu-Nichel/Cd-Ni capsulate 6
2.2.3. Baterii de acumulatoare cu plumb 1
2.2.4. Cabluri electrice de forţă pentru tehnica radar 5
2.2.5. Cabluri de interconectare a echipamentelor - blocurilor - din compunerea tehnicii radar 2
2.2.6. Cabluri de semnal pentru tehnica radar 2
2.2.7. Complete piese de schimb şi întreţinere pentru barocamere sau termobarocamere 5
2.2.8. Elemente filtrante sau termice din instalaţiile de climatizare ale barocamerelor sau termobarocamerelor 3
2.2.9. Elemenţi acumulator Cd-Ni 2
2.2.10. Motoare pentru aeronave 15
2.2.11. Pale pentru elice la avioane IAK-52 6
2.2.12. Pale rotor elice anticuplu pentru elicoptere MI-8 şi MI-17 7
2.2.13. Pale rotor elice portantă pentru elicopter MI-17 6
2.2.14. Pale rotor elice portantă pentru elicopter MI-8 7
2.2.15. Piese, componente şi accesorii din loturile de piese de schimb pentru tehnica radar 3
2.2.16. Piese, componente, subansambluri şi accesorii din instalaţia de climatizare la tehnica radar 2
2.2.17. Piese, componente, subansambluri şi accesorii din instalaţia UPS la tehnica radar 2
2.2.18. Piese şi accesorii din compunerea sistemelor de antenă la tehnica radar - fideri, ancore, ţăruşi etc. 2
2.2.19. Piese şi materiale pentru aparatură de testare medicală sau psihologică a personalului aeronavigant 3
2.2.20. Subansambluri pentru tehnica radar 2
1 2 3
2.2.21. Ţevi pentru mitralieră A 12,7 4.000 lov. E.
2.2.22. Ţevi pentru tun din gondola GP 9 8.000 lov. E.
2.2.23. Ţevi pentru tun GS 23 4.000 lov. E.
2.2.24. Ţevi pentru tun GS 30.1 2.000 lov. E.
2.2.25. Ţevi pentru tun M 621 8.000 lov. E.
2.2.26. Ţevi pentru tun NR 23 7.500 lov. E.
2.3. Materiale specifice forţelor navale
2.3.1. Agregate auxiliare de bord 12
2.3.2. Baterii de acumulatori cu Pb pentru instalaţiile de forţă 2
2.3.3. Baterii de acumulatori cu Pb pentru instalaţiile de iluminat de avarie 3
2.3.4. Baterii de bord 52-S 5
2.3.5. Carburanţi Tg-02 - în depozitare 20
2.3.6. Chei pentru demontat bombe 5
2.3.7. Electropompe şi motopompe 6
2.3.8. Motoare navale 11
2.3.9. Parâme Ø 10-65 mm 2
2.3.10. Siflee 2
2.3.11. Siguranţe automate electrice 1
2.3.12. Subansambluri şi accesorii pentru arme sub apă 6
2.3.13. Tuburi de ghidare pentru aruncătoarele de proiectile reactive calibrul 122 mm 200 lov. E.
2.3.14. Ţevi pentru mitraliere calibrul 12,7 mm şi 14,5 mm 2.500 lov. E.
2.3.15. Ţevi pentru mitraliere calibrul 7,62 mm 8.000 lov. E.
2.3.16. Ţevi pentru tunuri calibrele 30 mm şi 37 mm 2.000 lov. E.
2.3.17. Ţevi pentru tunuri calibrul 100 mm 1.200 lov. E.
2.3.18. Ţevi pentru tunuri calibrul 130 mm 900 lov. E.
2.3.19. Ţevi pentru tunuri calibrul 57 mm 1.500 lov. E.
2.3.20. Ţevi pentru tunuri calibrul 76 mm 2.000 lov. E.
2.3.21. Ţevi pentru tunuri calibrul 85 mm 1.900 lov. E.
2.4. Materiale specifice intendenţei
2.4.1. Cârlige pentru agăţat carne 3
2.4.2. Coşuri din material plastic pentru servit pâine 1
2.4.3. Coşuri pentru transportat pâine 1
2.4.4. Cutii/Recipiente din material plastic cu capac, pentru păstrat alimente 1
2.4.5. Discuri abrazive pentru maşini de curăţat cartofi 1
2.4.6. Făraşe pentru curăţat masa 1
2.4.7. Feţe de masă din pânză „Damasc“ pentru mese a 4-12 persoane 0,5
2.4.8. Feţe de masă din pânză colorată pentru mese a 4 persoane 0,5
2.4.9. Funduri din lemn pentru bucătărie 0,5
2.4.10. Găleţi din tablă zincată, emailată sau din material plastic 1,5
2.4.11. Lăzi/Navete din material plastic pentru pâine 2
2.4.12. Lopeţi din lemn pentru brutărie 1
2.4.13. Naproane 1
2.4.14. Pânze din sită metalică sau material plastic pentru geamuri 1
2.4.15. Pânze pentru panacoade 240 x 35 cm 1
2.4.16. Perii pentru curăţat făina, pentru curăţat masa, pentru curăţat vesela 0,5
2.4.17. Perii pentru uns pâinea 1
2.4.18. Răzătoare pentru alimente 1
2.4.19. Saci din cânepă sau iută 0,5
2.4.20. Saci din pânză cauciucată pentru transportat alimente 2
1 2 3
2.4.21. Site pentru cernut făină/mălai 0,5
2.4.22. Şervete pentru şters pe mâini 0,5
2.4.23. Şervete de masă 0,45 x 0,45 m 0,5
2.4.24. Şervete pentru şters vesela şi tacâmuri 0,5
2.4.25. Tăvi din material plastic pentru autoservire 0,5
2.4.26. Tăvi din aluminiu pentru autoservire 5
2.4.27. Tirbuşoane 1
2.4.28. Vătraie 3
2.5. Materiale de resortul medical
2.5.1. Accesorii de transfuzie sanguină 3
2.5.2. Ace medicale 1
2.5.3. Articole de uz general pentru laboratoare 5
2.5.4. Banderolă cruce roşie 1
2.5.5. Calibratoare şi sisteme de testare pentru laboratoare 3
2.5.6. Kit reparaţie atele vacuumatice 1
2.5.7. Materiale şi dispozitive diverse pentru toate specialităţile medicale, care nu sunt de unică utilizare 3
2.5.8. Trusă cu materiale pentru testarea reactivilor 3
2.5.9. Alte materiale de resort medical, necuprinse anterior 3
2.6. Suporţi materiali ai informaţiilor geografice
2.6.1. Formulare specifice activităţii de asigurare geografică 1
2.6.2. Fotodocumente, documentaţii geografice şi documentaţii de analiză a terenului 5
2.6.3. Suporţi materiali ai datelor geografice 5
2.6.4. Suporţi materiali ai informaţiilor geografice analogice la diferite scări 5
2.6.5. Suporţi materiali ai informaţiilor geografice digitale 5
2.7. Materiale specifice comunicaţiilor şi informaticii
2.7.1. Baterii de acumulatoare cu plumb pentru sursele neîntreruptibile 1 an sau conform garanţiei date de producător
2.7.2. Baterii de acumulatoare pentru radiotelefoane, telefoane mobile 2 ani sau conform garanţiei date de producător
2.7.3. Cabluri de interconectare a echipamentelor din compunerea centrelor RMNC - CD/MT, UTP, STP, FTP, RF, coaxiale - şi elementele aferente: cleme de prindere, mufe, conectori trese de împământare 2
2.7.4. Cabluri de interconectare aparatură RTP/RMNC 3
2.7.5. Cabluri USB, paralel pentru imprimante, cablu de date/semnal video 2
2.7.6. Carcasă 2
2.7.7. Carduri de acces tip HID 3
2.7.8. Complete reparaţii echipamente IT 2
2.7.9. Componente şi subansambluri pentru aparatura de comunicaţii 5
2.7.10. Loturi piese de schimb pentru comunicaţii 2
2.7.11. Memorii EPROM pentru MEROD 2
2.7.12. Memorie RAM-PC 3
2.7.13. Merod 4
2.7.14. Mouse-uri 1
2.7.15. Piese şi accesorii din compunerea completelor de antenă - ancore, ţăruşi, fideri, baze catarg, secţiuni catarg, stâlpi etc. 2
2.7.16. Placă tuner TV 2
2.7.17. Switch imprimantă 1
1 2 3
2.7.18. Sursă 1
2.7.19. Tastaturi PC 1
2.7.20. Unităţi CD-ROM 1
2.7.21. Unităţi CD-WRITER/RW 1
2.7.22. Unităţi DVD, DVD/RW 1
2.7.23. Unităţi FLOPPY 1
2.8. Alte materiale specifice
2.8.1. Antifoane interne cu/fără bandă pe cap 3
2.8.2. Furtunuri din cauciuc pentru refulare/absorbţie carburant 1
2.8.3. Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil cu absorbitor de energie 1
2.8.4. Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid 1
2.9. Materiale specifice construcţiilor şi cazării
2.9.1. Articole destinate întreţinerii şi curăţeniei instalaţiilor, obiectelor sanitare, spaţiilor interioare şi exterioare 0,5
2.9.2. Bidinele, pensule şi perii diferite, rulouri pentru zugravi 0,5
2.9.3. Cârlige pentru sobă 5
2.9.4. Cutii metalice pentru chei 8
2.9.5. Cutter pentru hârtie/rigips 1
2.9.6. Decapsator 1
2.9.7. Discuri abrazive, gresie pentru coasă şi similare 0,5
2.9.8. Gresie pentru coasă 1
2.9.9. Inscripţii diverse 2
2.9.10. Lăzi ambalaj din lemn - atipice 2
2.9.11. Pulverizator pentru dezinsecţia plantelor 0,5
2.9.12. Rame diferite din lemn cu sau fără geam din sticlă 5
2.9.13. Rame metal 10
2.10. Alte materiale specifice, necuprinse anterior 5

NOTE: 1. Materialele folosite de mai multe categorii de forţe ale armatei se regăsesc la categoria unde au ponderea cea mai mare. 2. Pentru materialele care au durate de utilizare diferite în depozitare şi funcţionare, durata de folosinţă se calculează procentual din duratele de catalog, astfel încât suma procentelor să fie 100. 3. Numărul de lovituri trase se calculează în lovituri echivalente/lov. E., astfel: 1 lovitură cu încărcătură completă = 1 lov. E.;

1 lovitură cu încărcătură redusă = 0,5 lov. E.;

1 lovitură cu încărcătură pentru probe de suprapresiune = 2 lov. E.4. Normele de rulaj ale anvelopelor reprezintă parcursul minim pe care acestea trebuie să îl realizeze de la darea în exploatare până la declasare şi casare. Normele de timp reprezintă durata minimă de folosire a anvelopelor, dacă în această perioadă nu s-au îndeplinit normele de rulaj. 5. La rulajul efectiv al anvelopelor de pe automobilele care lucrează în condiţii speciale se acordă un spor de kilometri, în procente, astfel:

10% pentru anvelopele automobilelor care rulează în dispozitivele speciale antiaeriene sau radio-tehnice, în zone de frontieră, pe drumuri de munte nemodernizate;

15% pentru anvelopele ce echipează automobilele care au instalaţii speciale montate permanent pe şasiu - autostaţii etc. -, care reprezintă sarcina utilă a acestora;

30% pentru anvelopele automobilelor care rulează pe pistele betonate ale aerodromurilor.6. Rulajul anvelopelor se stabileşte cu relaţia: n (Pef +K) Ra = , nt în care:

Ra - rulajul realizat de fiecare anvelopă din dotarea autovehiculelor în kilometri efectivi sau ore de funcţionare la tractoarele rutiere;

n - numărul de anvelope montate pe autovehicul;

nt - numărul total al anvelopelor care echipează autovehiculul, inclusiv cele de rezervă;

Pef - parcursul autovehiculului în kilometri efectivi sau ore de funcţionare la tractoarele rutiere;

K - sporul de kilometri ce se acordă în plus faţă de rulajul efectiv al anvelopelor montate pe automobile care lucrează în condiţii speciale.7. Soluţiile de decontaminare din conţinutul pachetelor de decontaminare individuală/PDI, modelele anterioare celor model 1981, nu mai sunt eficiente în neutralizarea agenţilor chimici folosiţi în prezent; din acest motiv acestea se vor propune la declasare, fără a se mai solicita analize, în paralel cu dotarea la nivelul structurii militare cu PDI model 1981. 8. Îndeplinirea duratei de folosinţă a bunurilor materiale, fără a face referiri la starea lor reală, nu constituie criteriu pentru declasarea şi casarea acestora. 9. Pentru bunurile materiale care sunt folosite în cadrul structurilor de execuţie a mentenanţei, duratele de folosinţă se reduc la jumătate faţă de duratele menţionate în prezenta anexă. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. M.87/2009) DURATELE DE FOLOSINŢĂ pentru muniţiile, minele şi explozivii din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

Cod de clasificare Denumirea muniţiilor, minelor sau explozivilor Durate de folosinţă (în ani, ore de zbor)
1 2 3
3.1. Muniţii, mine şi explozivi specifici forţelor terestre
3.1.1. Cartuşe de infanterie de toate tipurile, până la calibrul 14,5 mm inclusiv 25
3.1.2. Cartuşe de iluminare şi semnalizare în ambalaje etanşe originale 10
3.1.3. Cartuşe de iluminare şi semnalizare în ambalaje neetanşe 3
3.1.4. Grenade de mână ofensive, defensive şi antitanc, fără focos 25
3.1.5. Lovituri de toate tipurile pentru aruncătoare, tunuri, obuziere şi tunuri-obuziere cu focos înşurubat 15
3.1.6. Lovituri de toate tipurile pentru aruncătoare, tunuri, obuziere şi tunuri-obuziere fără focos înşurubat 20
3.1.7. Lovituri fără focos înşurubat cu încărcătură specială - incendiară, fumigenă, de iluminat, pentru difuzat materiale tipărite etc. - pentru aruncătoare, tunuri, obuziere şi tunuri-obuziere 10
3.1.8. Rachete antitanc dirijate 5
3.1.9. Rachete tactice 10
3.1.10. Rachete operativ-tactice 7
3.1.11. Muniţii de toate tipurile pentru trageri de instrucţie 5
3.1.12. Muniţii de manevră, marcarea focului, trageri festive, sondarea atmosferei şi hidraulice 4
3.1.13. Muniţii, rachete şi elementele acestora, lestate şi secţionate, destinate învăţământului 5
3.1.14. Focoase clasice de toate tipurile în ambalaje etanşe originale 20
3.1.15. Focoase clasice de toate tipurile în ambalaje neetanşe 3
3.1.16. Focoase fuzante pirotehnice, electronice şi de proximitate de toate tipurile în ambalaje etanşe originale 10
3.1.17. Focoase fuzante pirotehnice, electronice şi de proximitate de toate tipurile în ambalaje neetanşe 3
3.1.18. Grenade şi componente de luptă, de toate tipurile pentru loviturile antitanc, reactive şi rachete terestre 10
3.1.19. Grenade, proiectile, bombe, componente de luptă cu încărcătură specială: incendiară, fumigenă, de iluminare, pentru difuzat materiale tipărite etc. 5
1 2 3
3.1.20. Încărcături de azvârlire de toate tipurile, în ambalaje neetanşe 1
3.1.21. Încărcături de azvârlire de toate tipurile, ambalate în recipiente etanşe, tocuri sau pachete originale de către producător/fabricant 20
3.1.22. Proiectile şi bombe explozive, fără focos 10
3.1.23. Proiectile şi bombe, de toate tipurile, cu focos înşurubat 5
3.1.24. Dispozitive de aprindere în ambalaje etanşe originale 15
3.1.25. Dispozitive de aprindere în ambalaje neetanşe 3
3.1.26. Tuburi cartuş din alamă pentru lovituri de artilerie trase sau rezultate din dezmembrări 2
3.1.27. Tuburi cartuş din oţel, pentru lovituri de artilerie trase sau rezultate din dezmembrări 1
3.1.28. Corpi goi/delaboraţi de grenade, proiectile şi bombe de toate tipurile 5
3.1.29. Încărcături de probă de toate tipurile 1
3.1.30. Elemente de muniţii de toate tipurile rezultate din dezmembrări, în scopul prelevării pulberilor, explozivilor, compoziţiilor pirotehnice şi executării verificărilor prin trageri în poligon Element pirotehnic pentru încălzirea suspensiei de decontaminare chimică 1
3.1.31. Alte tipuri de elemente rezultate din dezmembrarea muniţiei: trasoare, capse, detonatori, aprinzători etc. 1
3.1.32. Amatoli şi amonali în vrac 3
3.1.33. Aprinzătoare şi capse detonante pirotehnice şi electrice ambalate etanş în cutii metalice originale de către producător 10
3.1.34. Aprinzătoare şi capse detonante pirotehnice şi electrice ambalate neetanş 5
3.1.35. Explozivi plastici 5
3.1.36. Fitiluri de amorsare şi fitil detonant ambalate în recipiente etanşe 10
3.1.37. Fitiluri de amorsare şi fitil detonant ambalate neetanş 5
3.1.38. Hexogen, octogen în vrac 15
3.1.39. Pulberi cu fum şi fără fum ambalate neetanş 3
3.1.40. Pulberi cu fum şi fără fum, ambalate în recipiente etanşe 15
3.1.41. Trotil în vrac 20
3.1.42. Trotil şi pentrită în vrac 10
3.1.43. Alte tipuri de substanţe explozive în ambalaje etanşe originale 10
3.1.44. Calupuri şi detonatori din TNT şi HEXOTOL 20
3.1.45. Capse detonante speciale care intră în completul minelor sau încărcăturilor, ambalate etanş în cutii metalice 10
3.1.46. Capse detonante speciale care intră în completul minelor sau încărcăturilor, ambalate neetanş 5
3.1.47. Corpuri de mine surpriză, antipersonal, antitanc, de râu şi de litoral încărcate cu exploziv 20
3.1.48. Corpuri goale din lemn şi masă plastică pentru mină 10
3.1.49. Corpuri goale din metal pentru mină 20
3.1.50. Elemente rezultate în urma dezmembrării, prelevărilor de probe, de explozivi sau pulberi din muniţiile de geniu 1
3.1.51. Încărcături alungite reactive 10
3.1.52. Încărcături cumulative şi alungite 20
3.1.53. Încărcături de probă 1
3.1.54. Mecanisme de percuţie/percutoare cu corp din masă plastică 10
3.1.55. Mecanisme de percuţie/percutoare cu corp metalic ambalate etanş 15
3.1.56. Mecanisme de percuţie/percutoare cu corp metalic ambalate neetanş 10
3.1.57. Mine cu acţiune întârziată 10
3.1.58. Mine de semnalizare acustice şi luminoase 6
3.1.59. Muniţii şi elemente de muniţii de geniu, de exerciţiu şi de instrucţie, lestate şi secţionate 5
3.1.60. Muniţii şi elemente de muniţii de infanterie/artilerie, de exerciţiu şi de instrucţie lestate şi secţionate 3
1 2 3
3.1.61. Muniţii şi elemente de muniţii specifice forţelor navale, de exerciţiu şi de instrucţie lestate şi secţionate 3
3.1.62. Percutoare cu ceas întârzietor 10
3.1.63. Cartuşe PP-9A, pentru aparatul de plantare automată a semnelor de marcare 4
3.1.64. Elemente pirotehnice pentru încălzirea suspensiei de decontaminare chimică 5
3.1.65. Grenade cu amestec incendiar cu autoaprindere pentru aruncătorul de grenade incendiare 5
3.1.66. Încărcături de azvârlire pentru lovitura aruncătorului de grenade incendiare ambalată neetanş 1
3.1.67. Încărcături de azvârlire pentru lovitura aruncătorului de grenade incendiare ambalată etanş de către producător 20
3.1.68. Focoase pentru lovitura aruncătorului de grenade incendiare - în ambalaje etanşe originale de producător 15
3.1.69. Focoase pentru lovitura aruncătorului de grenade incendiare - în ambalaje neetanşe 3
3.1.70. Grenade incendiare de tip G.I.-500 5
3.1.71. Lumânări fumigene de tip L.F.-12 5
3.1.72. Lumânări fumigene de 2 kg 5
3.1.73. Grenade fumigene 5
3.1.74. Casetă de fumizare acroşabilă la elicopter 5
3.1.75. Module fumigene M.F. 20 5
3.1.76. Lumânări fumigene pentru marină 5
3.1.77. Grenade fumigene calibrul 81 mm pentru instalaţia de lansare de pe tanc 5
3.1.78. Lovituri pentru simularea atacului chimic 2
3.1.79. Grenade chimice de instrucţie, cu substanţă toxică trecătoare model 1971 4
3.1.80. Fugase chimice de instrucţie cu explozie aeriană 2
3.1.81. Lovituri inerte pentru aruncătorul de grenade incendiare 5
3.1.82. Încărcături de azvârlire pentru lovitura inertă a aruncătorului de grenade incendiare ambalată neetanş 1
3.1.83. Încărcături de azvârlire pentru lovitura inertă a aruncătorului de grenade incendiare ambalată etanş de către producător 20
3.1.84. Teci cu încărcătură de azvârlire pentru fugasa incendiară de instrucţie model 1972 15
3.1.85. Grenade fumigene cu fum alb 5
3.1.86. Grenade fumigene cu fum albastru 5
3.1.87. Grenade fumigene cu fum galben 5
3.1.88. Grenade fumigene cu fum roşu 5
3.2. Muniţii, mine şi explozivi specifici forţelor aeriene
3.2.1. Rachete de aviaţie R-27 R1 dirijate în fascicul de radiolocaţie în stare de conservare 10
3.2.2. Rachete de aviaţie R-27 R1 dirijate în fascicul de radiolocaţie 3
3.2.3. Rachete de aviaţie R-27 R1 dirijate în fascicul de radiolocaţie pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, în condiţii de campanie 2
3.2.4. Rachete de aviaţie X-5, X-8 dirijate prin fir în stare de conservare, pentru antrenament 10
3.2.5. Rachete de aviaţie X-5, X-8 dirijate prin fir pregătite pentru întrebuinţare, cu acroşare periodică 300 ore de zbor
3.2.6. Rachete de aviaţie X-5, X-8 dirijate prin fir în stare de conservare 10
3.2.7. Rachete de aviaţie A-90 dirijate în fascicul de radiolocaţie în stare de conservare 15
3.2.8. Rachete de aviaţie A-90 dirijate în fascicul de radiolocaţie pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 1
3.2.9. Rachete de aviaţie RS 2-US dirijate în fascicul de radiolocaţie în stare de conservare 25
3.2.10. Rachete de aviaţie RS 2-US dirijate în fascicul de radiolocaţie pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 1
1 2 3
3.2.11. Rachete de aviaţie R-73 E depozitate în stare de conservare în depozite încălzite 8
3.2.12. Rachete de aviaţie R-73 E păstrate pentru întrebuinţare, cu acroşare periodică, depozitate în depozite încălzite 3
3.2.13. Rachete de aviaţie R-73 E depozitate în stare de conservare în depozite neîncălzite 5
3.2.14. Rachete de aviaţie R-73 E pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, păstrate în depozite neîncălzite 1
3.2.15. Rachete de aviaţie R-73 E păstrate în stare de conservare, în condiţii de campanie 3
3.2.16. Rachete de aviaţie R-73 E pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 1
3.2.17. Rachete de aviaţie PYTHON-3 10
3.2.18. Rachete de aviaţie MAGIC-2 10
3.2.19. Rachete de aviaţie R-13 M 10
3.2.20. Rachete de aviaţie R-13 M în stare de conservare 15
3.2.21. Rachete de aviaţie R-13 M pregătite pentru întrebuinţare, cu acroşare periodică 10
3.2.22. Rachete de aviaţie R-13 M pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 2
3.2.23. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M în stare conservată, păstrate în depozite încălzite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 15
3.2.24. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, depozitate în depozite încălzite 10
3.2.25. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M în stare conservată, păstrate în depozite neîncălzite 12
3.2.26. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, păstrate în depozite neîncălzite 7
3.2.27. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M în stare conservată, păstrate în condiţii de campanie 10
3.2.28. Rachete de aviaţie R-60 MK şi R-60 M pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 4
3.2.29. Rachete de aviaţie A-91 în stare de conservare 9
3.2.30. Rachete de aviaţie A-91 pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, în condiţii de campanie 1
3.2.31. Rachete de aviaţie K-13 A în stare conservată 25
3.2.32. Rachete de aviaţie K-13 A pregătite pentru întrebuinţare cu acroşare periodică, în condiţii de campanie 15
3.2.33. Rachete de aviaţie K-13 A pregătite pentru întrebuinţare în condiţii de campanie 1
3.2.34. Rachete sol-aer cu bătaie medie 15
3.2.35. Rachete sol-aer cu bătaie medie Volhov în depozitare, nealimentate 22,5
3.2.36. Rachete sol-aer cu bătaie medie Volhov în depozitare, alimentate cu „C“ 10 ani de la data alimentării
3.2.37. Rachete sol-aer cu bătaie medie Volhov în depozitare, alimentate cu „O2 5 ani de la data alimentării
3.2.38. Rachete sol-aer cu bătaie medie HAWK 30
3.2.39. Motoare de rachetă pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 20
3.2.40. Dispozitive de siguranţă pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 20
3.2.41. Dispozitive de siguranţă REN pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK lot până la 006-15 10
3.2.42. Dispozitive de siguranţă REN pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK lot 007-001 şi peste 15
3.2.43. Dispozitive de siguranţă MBB pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 30
3.2.44. Încărcături de luptă pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 30
3.2.45. Încărcături de luptă IOP, SEP pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 25
3.2.46. Încărcături de luptă MBB pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 40
3.2.47. Baterii de bord pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 13
3.2.48. Baterii de bord WHI 5xx pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 10
3.2.49. Baterii de bord YAR, WHI 8xx, pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 11.5
3.2.50. Baterii de bord EPI pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 13
1 2 3
3.2.51. Cartuşe pirotehnice AccSquib tip MBB fabricate între 1985 şi 1990 pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 25
3.2.52. Cartuşe pirotehnice AccSquib altele decât tip MBB fabricate între anii 1985 şi 1990 pentru rachete de apărare antiaeriană cu bătaie medie HAWK 20
3.2.53. Cartuşe pirotehnice pentru scaune de catapultare Conform buletinelor de exploatare emise de producător
3.2.54. Rachete sol-aer cu bătaie mică 15
3.2.55. Rachete sol-aer cu bătaie apropiată 15
3.2.56. Proiectile reactive nedirijate S-8-KO şi S-24-B 15
3.2.57. Proiectile reactive nedirijate S-24 17
3.2.58. Proiectile reactive nedirijate S-5-M şi S-5 K 20
3.2.59. Bombe de aviaţie şi casete largabile cu bombe 20
3.2.60. Bombe de aviaţie clasice 20
3.2.61. Bombe de aviaţie dirijate - LGB, OPHER 10
3.2.62. Lovituri calibru 37 mm în zinc ermetic 35
3.2.63. Lovituri calibru 37 mm în zinc dezermetizat, în depozit pe benzi sau pe aeronave 5
3.2.64. Lovituri calibru 30 mm pentru tun GS-301, în zinc ermetic 15
3.2.65. Lovituri calibru 30 mm pentru tun GS-301, în zinc dezermetizat sau în depozit pe benzi 5
3.2.66. Lovituri calibru 30 mm pentru tun GS-301 pe aeronave 3
3.2.67. Lovituri calibru 30 mm pentru tun NR-30, în zinc ermetic 29
3.2.68. Lovituri calibru 30 mm pentru tun NR-30, în zinc dezermetizat, în depozit pe benzi sau pe aeronave 4
3.2.69. Lovituri calibru 23 mm pentru tunurile NR-NS-23, în zinc ermetic 33
3.2.70. Lovituri calibru 23 mm pentru tunurile NR-NS-23, în zinc dezermetizat, în depozit sau pe aeronave 5
3.2.71. Lovituri BZA calibru 23 mm pentru tunurile GS-23 şi AM-23-A2, în zinc ermetic 31
3.2.72. Lovituri BZA calibru 23 mm pentru tunurile GS-23 şi AM-23-A2, în zinc dezermetizat sau pe benzi în depozit 7
3.2.73. Lovituri BZA calibru 23 mm pentru tunurile GS-23 şi AM-23-A2, pe aeronave 5
3.2.74. Lovituri OFZ calibru 23 mm pentru tun GS-23, în zinc ermetic 15
3.2.75. Lovituri OFZ calibru 23 mm pentru tun AM-23-A2, în zinc ermetic 20
3.2.76. Lovituri OFZ calibru 23 mm pentru tun GS-23 sau AM-23-A2, în zinc dezermetizat, în depozit sau pe aeronave 5
3.2.77. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil exploziv HEI pentru tunul M-621 GIAT, în ladă ermetizată 10
3.2.78. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil frangibil FAP pentru tunul M-621 GIAT, în ladă ermetizată 10
3.2.79. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil inert trasor TPT de antrenament pentru tunul M-621 GIAT, în ladă ermetizată 10
3.2.80. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil exploziv HEI pentru tunul M-621 GIAT, în ladă dezermetizată 6
3.2.81. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil frangibil FAP pentru tunul M-621 GIAT, în ladă dezermetizată 6
3.2.82. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil inert trasor TPT de antrenament pentru tunul M-621 GIAT, în ladă dezermetizată 6
3.2.83. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil exploziv HEI pentru tunul M-621 GIAT de pe aeronave 2
3.2.84. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil frangibil FAP pentru tunul M-621 GIAT de pe aeronave 2
3.2.85. Lovituri calibru 20 mm cu proiectil inert trasor TPT de antrenament pentru tunul M-621 GIAT de pe aeronave 2
1 2 3
3.3. Muniţii, mine şi explozivi specifici forţelor navale
3.3.1. Rachete navale de luptă - în depozitare 15
3.3.2. Rachete navale de luptă păstrate la bordul navei 5
3.3.3. Rachete navă-aer - în depozitare 15
3.3.4. Rachete navă-aer păstrate la bordul navei 5
3.3.5. Cartuşe de infanterie de toate tipurile până la 14,5 mm inclusiv, în ambalaje etanşe, păstrate la bordul navei 15
3.3.6. Cartuşe de infanterie de toate tipurile până la 14,5 mm inclusiv, pe benzi, păstrate la bordul navei 5
3.3.7. Lovituri de artilerie în cutii metalice etanşe, păstrate la bordul navei 15
3.3.8. Lovituri de artilerie şi grenade de mână, în ambalaje de lemn, păstrate la bordul navei 10
3.3.9. Lovituri de artilerie, pe benzi sau faguri, păstrate la bordul navei 5
3.3.10. Bombe antisubmarine clasice, în depozitare 15
3.3.11. Bombe antisubmarine clasice, păstrate la bordul navei 10
3.3.12. Bombe antisubmarine reactive, în depozitare 12
3.3.13. Bombe antisubmarine reactive, păstrate la bordul navei 5
3.3.14. Cartuşe pentru lansarea torpilelor, în ambalaje etanşe 15
3.3.15. Cartuşe pentru lansarea torpilelor, păstrate la bordul navei 5
3.3.16. Elemente auxiliare ale muniţiilor de arme sub apă 15
3.3.17. Grenade antisubmarine împotriva scafandrilor 15
3.3.18. Mine antidesant şi portabile pentru scafandri 20
3.3.19. Mine marine şi fluviale 20
3.3.20. Torpile mecanice şi electrice 15

NOTE: 1. Muniţiile folosite de mai multe categorii de forţe ale armatei se regăsesc la categoria unde au ponderea cea mai mare. 2. Stabilirea duratei de folosinţă/duratei de utilizare a unei muniţii este o activitate complexă, care se derulează în mod continuu de la introducerea în înzestrare a unui tip de muniţie şi până la luarea hotărârii de declasare şi casare. Această activitate are la bază informaţiile obţinute pe baza programelor de urmărire în exploatare şi a celor de verificări periodice prin analize de laborator şi prin trageri. 3. Muniţiile, explozivii, rachetele şi elementele de muniţii care au o stare tehnică necorespunzătoare, constatată prin analize de laborator, trageri sau testări de orice tip, consemnate în dispoziţii ale şefului Statului Major General şi care au devenit periculoase în depozitare şi exploatare înainte de expirarea duratei de utilizare, se propun pentru declasare şi casare. 4. Muniţiile, explozivii şi rachetele care sunt scoase din înzestrarea armatei, conform hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, înainte de expirarea duratei de viaţă în serviciu, se propun pentru declasare în vederea valorificării la intern, la ordinul şefilor categoriilor de forţe ale armatei şi ai comandamentelor de sprijin, sau casării. 5. Pentru calculul duratei de folosinţă echivalentă îndeplinită de o muniţie sau element de muniţie care au fost exploatate în condiţii deosebite, se aplică următoarea relaţie de calcul: d = Nd + n x c, în care: Nd - numărul de ani de la data fabricaţiei, în condiţii normale de depozitare în ambalaje originale; n - numărul de ani de păstrare în condiţii deosebite sau numărul de ani de păstrare în condiţii de tabără/campanie; c - coeficient de echivalenţă, astfel: c = 2,5 - pentru păstrare în dispozitiv de luptă; c = 2 - pentru păstrare în maşinile de luptă; c = 1,5 - pentru păstrare în condiţii de tabără/campanie sau care au fost scoase din ambalaje originale etanşe sau etanşate prin bitumare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 100/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 100 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu