Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 87 din 14 august 2009

pentru stabilirea duratelor de folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apararii Nationale

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 28 august 2009Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. r) şi s) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte duratele de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale şi constituie baza pentru gestionarea şi, ulterior, declasarea acestor bunuri materiale.

Art. 2. -In sensul prezentului ordin, noţiunea de material cuprinde:

a) materialele de natura obiectelor de inventar;

b) bunurile materiale care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi considerate materiale de natura obiectelor de inventar sau active fixe corporale.

Art. 3. - (1) Durata de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale este considerată durata minimă de utilizare a acestor bunuri materiale şi reprezintă intervalul de timp exprimat în ani de la darea în folosinţă până la data la care acestea pot fi declasate.

(2) Durata de folosinţă poate fi perioada în care sunt îndepliniţi un anumit număr de kilometri efectiv, un anumit număr de ore de funcţionare/de zbor sau un anumit număr de lovituri echivalente.

Art. 4. - (1) Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora: sculele, instrumentele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură şi control, echipamentul de protecţie şi de lucru, uniformele de serviciu şi oraş, echipamentul şi materialul sportiv, îmbrăcămintea specială, materialele necesare reparării, transportului, depozitării şi servitului hranei, accesoriile de pat şi altele asemenea.

(2) Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt active fixe şi sunt luate în evidenţă, gestionate şi inventariate în condiţiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai la bunurile culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie. Fac excepţie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colecţii speciale sau depozitate legal, clasate conform legii, care sunt active fixe.

Art. 5. - Duratele de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Duratele de folosinţă ale materialelor de la art. 2 lit. b) sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 7. - Duratele de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor materiale specifice armelor, serviciilor şi specialităţilor militare, stabilite prin alte acte normative specifice, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, se aplică întocmai dacă nu contravin prezentului ordin.

Art. 8. - Lubrifianţii, lichidele speciale, precum şi alte produse similare aflate în instalaţiile echipamentelor militare sunt utilizate conform instrucţiunilor recomandate de către producătorul acestora.

Art. 9. -In cazul în care producătorul sau furnizorul oferă pentru bunurile materiale furnizate o perioadă de garanţie mai mare decât durata de folosinţă prevăzută în prezentul ordin, durata minimă de folosinţă pentru bunul respectiv se stabileşte în conformitate cu garanţia acordată.

Art. 10. - (1) Direcţia logistică din Statul Major General are responsabilitatea de a actualiza periodic, prin ordin al ministrului apărării naţionale, duratele de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, pe baza propunerilor transmise ierarhic de către structurile militare cu atribuţii în domeniu.

(2) La stabilirea duratelor de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor materiale, în condiţiile alin. (1), se ţine seama în principiu de:

a) parametrii tehnico-tactici şi funcţionali;

b) duratele tehnico-economice şi perioadele de garanţie stabilite de proiectanţi şi producători în cărţile sau documentaţiile tehnice;

c) condiţiile specifice de păstrare şi de folosire;

d) gradul de compatibilitate cu bunuri similare din dotarea altor armate;

e) comportarea în exploatare.

(3) Propunerile de actualizare ale duratelor de folosinţă înaintate de structurile militare cu atribuţii în domeniu trebuie fundamentate în scris pe baza elementelor prevăzute la alin. (2).

Art. 11. - Nu se stabilesc durate de folosinţă pentru:

a) bunurile materiale rezultate din activitatea de cercetare, inginerie tehnologică, invenţii şi inovaţii, reprezentând modele de laborator şi experimentale, prototipuri şi alte lucrări experimental-constructive;

b) matriţele, sculele, dispozitivele şi verificatoarele confecţionate în scopul realizării produselor „unicat", a produselor din seria „zero" sau a formelor pentru turnarea pieselor acestor produse;

c) vesela din sticlă şi porţelan;

d) buteliile pentru gaze petroliere lichefiate sau cele sub presiune;

e) lucrările practice de diplomă realizate în instituţiile militare de învăţământ;

f) cutiile de ambalaj din carton;

g) pipetele din sticlă;

h) carburanţii şi lubrifianţii necesari întreţinerii şi funcţionării tehnicii din înzestrare;

i) materialele consumabile;

j) materialele destinate întreţinerii, conservării/deconservării şi verificării tehnicii, precum şi materialele cu caracter funcţional;

k) materialele în prelucrare sau destinate prelucrării;

l) corzile şi frânghiile de alpinism, în serviciu;

m) tuburile cartuş de la muniţia de infanterie trasă şi muniţia de infanterie rateu;

n) echipamentele de folosinţă personală: măştile contra gazelor, măştile de respirat, căştile audio şi completele de căşti cu microfoane ataşate; acestea sunt declasate la expirarea termenului de garanţie dat de producător sau atunci când sunt predate de utilizatorul care a încetat activitatea/a schimbat locul de muncă, chiar dacă nu a fost depăşită durata de garanţie dată de producător.

Art. 12. - (1) Duratele de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor materiale prevăzute în anexele nr. 1-3, aflate la structurile/militarii participante/participanţi la misiuni în afara teritoriului naţional, se reduc, în funcţie de zona de dislocare, astfel:

a) cu 70% pentru zonele cu climat extrem;

b) cu 50% pentru zonele cu climat temperat.

(2) Clasificarea pe zone climatice se face în conformitate cu „STANAG 2895 MMS - Conditii climatice extreme si Conditii derivate utilizate în definirea criteriilor de proiectare/testare a materialelor utilizate de Forţele NATO".

(3) Duratele de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor materiale, prevăzute în anexele nr. 1-3, aflate la structurile sau compartimentele care execută serviciu de luptă 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, precum şi serviciu interior, se reduc cu 66%.

(4) In cazul în care bunurile materiale se găsesc simultan, o anumită perioadă, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se aplică reducerea cea mai mare.

Art. 13. - Bunurile materiale care fac obiectul prezentului ordin nu sunt active fixe, nu se supun amortizării şi se declasează şi casează potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 14. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - (1) Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) La aceeaşi dată se abrogă „L-5/1, Norme privind duratele de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 153/2006*.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apărării naţionale,

Dan Tătaru,

secretar de stat

* Ordinul nr. M. 153/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

ANEXA Nr. 1

DURATELE DE FOLOSINŢA

a materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice forţelor terestre

1.1.1.

Adaptoare alimentare, amplificatoare de antene, antene TV de cameră, antene TV de exterior, convertoare UIF-FIF, dispozitive de prindere pe stativ a microfoanelor, distribuitoare de semnal TV, prize de radioficare, fişe de radioficare, alimentatoare şi stabilizatoare de tensiune de reţea, stative pentru microfon, sumatoare de semnale TV, suporturi metalice pentru susţinerea liniilor de radioamplificare, telecomenzi, transformatoare de reţea, microfoane

2

1.1.2.

Ajutaje pentru pulverizarea apei

2

1.1.3.

Alarme auto

3

1.1.4.

Alte bancuri, aparate şi dispozitive de încercări, verificări şi controale

4

1.1.5.

Altimetre-barometre pentru vânători de munte

6

1.1.6.

Amestecătoare de linie tip B de 3 ţoli şi C de 2 ţoli

6

1.1.7.

Amplificatoare, autotransformatoare, bobine pentru film, condensatoare optice, cutii metalice transport film, derulatoare, filmostat, manivele pornire aparate proiecţie, obiective, pompe de ungere, pompe pentru lipit film, trepiede

7

1.1.8.

Analizoare de culoare, aparate electrice de uscat fotografii, cabluri flexibile cu declanşatoare, ceasuri pentru laboratoare foto, exponometre, filtre de lumină pentru aparate de fotografiat, ghilotine pentru fotografii, intermediare pentru obiective fotografice, lămpi cu filtre colorate pentru camera obscură, măşti de lumină pentru aparate de mărit foto color, rame gradate pentru aparate de mărit foto, reflectoare, rulouri de presat fotografii, tambururi pentru developat hârtie fotografică color, tancuri pentru developat, tăvi emailate, teleobiective, vizoare universale

10

1.1.9.

Analizoare de gaze

5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.10.

Aparate cu neon pentru încercări

5

1.1.11.

Aparate de gresat manual şi pneumatic

3

1.1.12.

Aparate de încărcat stilodozimetre

8

1.1.13.

Aparate de proiecţie statică: aspectomat, epidiascop, epiproiector, retroproiector

4

1.1.14.

Aparate ecou muzical: ECHO electronic, delay, reverb, aparate efecte pentru chitară, aparate pentru determinat înălţimea sunetelor, diapazoane, maşini pentru tăiat ancii, suporturi/trepiede pentru talere de fanfară/de jazz, tobă, table cu portativ pentru scris note muzicale, talere pentru fanfară/jazz

8

1.1.15.

Aparate electrice de măsură

8

1.1.16.

Aparate GPS

4

1.1.17.

Aparate izolante pentru respirat, cu aer şi oxigen

5

1.1.18.

Aparate pentru curăţat şi verificat bujii

5

1.1.19.

Aparate pentru derulat casete video

2

1.1.20.

Aparate pentru distilat apă

4

1.1.21.

Aparate pentru îndosariat documente

4

1.1.22.

Aparate pentru măsurarea contaminării BETA

7

1.1.23.

Aparate pentru măsurat izolaţia

5

1.1.24.

Aparate pentru măsurat tranzistoare

8

1.1.25.

Aparate pentru reglat faruri

5

1.1.26.

Aparate pentru spălat furtunuri

7

1.1.27.

Aparate pentru sudat folii de polietilenă

7

1.1.28.

Aparate pentru testări psihologice

8

1.1.29.

Aparate pentru zugrăvit manual

2

1.1.30.

Aparate portabile pentru sudură cu flacără

2

1.1.31.

Aparate profesionale de laminat/plastifiat documente

4

1.1.32.

Aparate stroboscopice pentru verificat aprinderea

8

1.1.33.

Aparate sub presiune pentru spălat autovehicule

3

1.1.34.

Aparate, utilaje şi instalaţii fotografice: aparate de fotografiat, aparate de mărit foto, instalaţii automate de developat, minilaboratoare foto şi similare

4

1.1.35.

Aparate/standuri pentru verificat instalaţiile de alimentare ale motoarelor

5

1.1.36.

Aparatură audio: amplificatoare de audio frecvenţă, amplificatoare pentru instrumente, analizoare de frecvenţă, boxe audio, combine muzicale, compact disc playere, compact disc recordere, magnetofoane, mixere de audiofrecvenţă, mixere muzicale cu amplificator, picupuri, casetofoane, radiocasetofoane, tunere audio, amplitunere, radioreceptoare

6

1.1.37.

Aparatură electronică de măsură complexă, cu utilizare staţionară

3

1.1.38.

Aparatură electronică de măsură cu utilizare staţionară

8

1.1.39.

Aparatură electronică de măsură portabilă

3

1.1.40.

Aparatură optică: binocluri, lunete, aparate optice de observare, reglare şi conducere a focului, periscoape, staţii topografice, aparate de ochire pentru tunuri şi aruncătoare, pentru conducerea tragerilor artileriei, altimetre, teodolite

7

1.1.41.

Aparatură pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii

3

1.1.42.

Armament şi tehnică de luptă secţionate

10 sau la ieşirea din înzestrare

1.1.43.

Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru repetiţii

2

1.1.44.

Arzătoare pentru autoclave

8

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.45.

Aspiratoare de praf

3

1.1.46.

Avertizoare acustice

5

1.1.47.

Bacuri de filiere diferite

0,5

1.1.48.

Baionete pumnal -în folosinţă

8

1.1.49.

Baionete pumnal - machetă

3

1.1.50.

Banchete cu schelet metalic

10

1.1.51.

Banchete din lemn

8

1.1.52.

Bancuri de lucru din lemn

5

1.1.53.

Bancuri de lucru metalice

8

1.1.54.

Bancuri de lucru pentru cizmari

10

1.1.55.

Bancuri mobile cu scule

4

1.1.56.

Bancuri pentru reglarea şi verificarea aparaturii artileristice

8

1.1.57.

Bancuri pentru rodarea supapelor de motor

4

1.1.58.

Bancuri pentru verificarea şi reglarea stabilizatoarelor şi sistemelor de conducere a focului de pe maşinile de luptă

8

1.1.59.

Bare fixe pentru gimnastică

5

1.1.60.

Bare paralele metalice pentru gimnastică

5

1.1.61.

Bănci cu schelet metalic

8

1.1.62.

Bănci gimnastică

5

1.1.63.

Bărci din PVC pentru persoane

3

1.1.64.

Benzi pentru alergare

3

1.1.65.

Beţe pentru oină

1

1.1.66.

Beţe pentru schi

1

1.1.67.

Biciclete de competiţie pentru ciclism, triatlon etc.

2

1.1.68.

Biciclete ergonomice pentru sala de fitness

3

1.1.69.

Bidoane pentru lichid spumant

8

1.1.70.

Bile pentru popice, seturi de bile pentru biliard, tacuri, popice, casete cu jocuri electronice, palete, suporturi pentru fileu, fileu, seturi de piese pentru joc de şah, joc de table, rummy şi jocuri logice

2

1.1.71.

Biurete ulei

4

1.1.72.

Bloc starturi

5

1.1.73.

Blocuri şi cutii de comandă pentru mijloace de instrucţie şi antrenament

6

1.1.74.

Bluze de corp

1

1.1.75.

Bobine pentru cablu proiector

8

1.1.76.

Bocanci pentru schi specializaţi, clăpari, bocanci pentru căţărat

1

1.1.77.

Bocanci prezentare

2

1.1.78.

Brâuri cu suspensor

3

1.1.79.

Brenere pentru pompă

3

1.1.80.

Burdufuri raniţă 12,5 litri

5

1.1.81.

Burdufuri raniţă pentru apă a 3 litri/CAMEL BACK

2

1.1.82.

Burlane şi coturi pentru sobe

5

1.1.83.

Busole

2

1.1.84.

Cabluri pornire pentru autovehicule

1

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.85.

Cadrane artileristice

10

1.1.86.

Cal gimnastică

5

1.1.87.

Calculatoare de birou

2

1.1.88.

Calibre diferite

3

1.1.89.

Camere de gaze tip cort

4

1.1.90.

Camerton

1

1.1.91.

Canadiene pentru schi

1

1.1.92.

Cântare de precizie

3

1.1.93.

Cântare sport

2

1.1.94.

Capete chei tubulare

1

1.1.95.

Capete deversoare

10

1.1.96.

Capre pentru gimnastică

5

1.1.97.

Capre pentru suspendat autovehicule

4

1.1.98.

Capsatoare de birou

5

1.1.99.

Carabiniere pentru alpinism

2

1.1.100.

Cârlige de siguranţă pentru alpinism

5

1.1.101.

Carpete diferite

5

1.1.102.

Cască protecţie pentru box

2

1.1.103.

Casete dozimetrice

5

1.1.104.

Casete pentru pictură, cuţite pentru paletă, dălţi de cioplit, scule de modelare, planşete, şevalete, scaun pliant, unelte şi scule acţionate manual, accesorii pentru materiale de scenă

4

1.1.105.

Cazane pentru topit aliaj tipografic, cazane pentru topit clei, cărucioare fundament, cărucioare platformă, cărucioare transpaletă, cărucioare pentru transportat şi depozitat forme, dispozitive de tăiat rânduri cu colţuri, dispozitive pentru perforat plăci, ferastraie manuale pentru tăiat plăci de zinc, ferastraie manuale pentru tăiat rânduri de linotip, forme pentru turnat monobare din plumb, fundament din metal pentru închis forme, magazie pentru linotip, pupitru cu zece casete pentru literă tipografică din plumb, regleţi din aliaj din plumb/fontă/plastic, maşină/dispozitiv de rotunjit colţuri, prese de balotat hârtie şi carton, presă manuală de legătorie, raclete pentru spălat valţuri, rame de numerotat imprimate, rame pentru închis forme, rastere pentru fotoreproducere, şif cas, şif de zinc

11

1.1.106.

Căciulite pentru schi

1

1.1.107.

Căi ferate normale şi înguste

15

1.1.108.

Cărucioara pentru transport materiale şi muniţii

3

1.1.109.

Cărucioare „Liză" pentru transport materiale

6

1.1.110.

Cărucioare pentru furtunuri

8

1.1.111.

Căşti alpinist

3

1.1.112.

Căşti de textolit

4

1.1.113.

Ceaprazuri

3

1.1.114.

Ceasuri

2

1.1.115.

Ceasuri pentru şah

3

1.1.116.

Centuri-brâu pentru electricieni

3

1.1.117.

Centuri complexe ham

1

1.1.118.

Centuri de salvare înot

3

1.1.119.

Centuri de siguranţă

3

1.1.120.

Centuri de siguranţă tip vânători de munte

3

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.121.

Chei de roţi pentru autovehicule

2

1.1.122.

Chei franceze

3

1.1.123.

Chei pentru buşoanele butoaielor metalice

5

1.1.124.

Chiloţi sport

0,5

1.1.125.

Chingi salvare

1

1.1.126.

Chingi transport

3

1.1.127.

Chingi, cabluri de remorcare

2

1.1.128.

Ciocane electrice rotopercutante

2

1.1.129.

Ciocane pentru bătut coasa, buciardat, tinichigerie cu greutăţi cuprinse între 0,5 şi 5 kg

2

1.1.130.

Ciocane pentru lipit încălzite electric sau la foc

2

1.1.131.

Ciocane peste 5 kg/baroase

5

1.1.132.

Ciucuri pentru liră de fanfară, mape pentru repertoriu

3

1.1.133.

Cizme din cauciuc

0,5

1.1.134.

Cleşti

1

1.1.135.

Cleşti de sertizat

3

1.1.136.

Cleşti pentru laborator foto

2

1.1.137.

Clichete

2

1.1.138.

Clupe reglabile

3

1.1.139.

Coborâtoare în rapel

2

1.1.140.

Colimatoare optice

7

1.1.141.

Comparatoare cu cadran

5

1.1.142.

Compasuri de raportat

5

1.1.143.

Compasuri de reducere

5

1.1.144.

Compasuri din lemn

3

1.1.145.

Compasuri din metal

5

1.1.146.

Complete pentru luptă antiteroristă

15

1.1.147.

Complete cu dispozitive pentru corectarea vederii, adaptabile la măştile contra gazelor md. 74 şi md. 85/85F

3

1.1.148.

Complete de corturi, mijloace auxiliare şi de iluminare pentru punctul de decontaminare

5

1.1.149.

Complete de decontaminare

Conform termenelor de garanţie

date de producător şi buletinelor de analiză emise de instituţii/ laboratoare

de specialitate

acreditate

1.1.150.

Complete de luat probe

5

1.1.151.

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în depozitare

10

1.1.152.

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în folosinţă

8

1.1.153.

Complete de maşini manuale pentru montarea suprastructurii de căi ferate

8

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.154.

Complete din material lemnos pentru refacerea podurilor mijlocii la căi ferate

5

1.1.155.

Complete materiale pentru pluton, staţie, tren şi revizii vagoane

10

1.1.156.

Complete meteorologic de campanie

5

1.1.157.

Complete mijlocii de transport panouri pentru căi ferate

10

1.1.158.

Complete minare, deminare, distrugeri, marcare drumuri, unelte şi materiale de geniu, cabluri suspendate şi punţi suspendate

7

1.1.159.

Complete de piese, scule şi accesorii nr. 1 şi 2 pentru semiremorcarea PR-11BM

10

1.1.160.

Complete pentru baraje, estacade şi obstacole puţin vizibile

3

1.1.161.

Complete pentru reparat tehnică şi materiale chimice tip R, complet de reparat materiale de protecţie md. 65, complet pentru controlul şi repararea materialelor de protecţie pentru cal

6

1.1.162.

Complete şabloane pentru trasarea loviturilor chimice, complet şabloane pentru trasarea loviturilor chimice, rigle de calcul a chimistului, abace cu principalele proprietăţi ale substanţelor toxice de luptă

5

1.1.163.

Complete şi accesorii pentru distrugeri

5

1.1.164.

Complete unelte şi materiale de geniu pentru paraşutişti

10

1.1.165.

Complete universale pentru fixarea tehnicii pe platformă vagoane

5

1.1.166.

Complete/costume de protecţie chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară/C.B.R.N., inclusiv componente ale acestora cum sunt mantale, mănuşi, ciorapi, cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în folosinţă

3

1.1.167.

Complete/costume de protecţie C.B.R.N., inclusiv componente ale acestora cum sunt mantale, mănuşi, ciorapi, cordele de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie - în depozitare

Conform termenelor de garanţie date de producător şi buletinelor de analiză emise de

instituţii/ laboratoare

de specialitate

acreditate

1.1.168.

Complete/pachete, truse, kituri de decontaminare individuală a personalului/tehnicii din dotare, pachete de decontaminare pentru cal, complete cu materiale consumabile pentru echipamentele de resortul apărare C.B.R.N. -în depozitare

Conform

termenului de garanţie dat de producător şi buletinelor

de analiză emise de

instituţii/

laboratoare

de specialitate

acreditate

1.1.169.

Complete/truse cu semne de marcare a zonelor contaminate NBC

3

1.1.170.

Compostoare pentru orientare

2

1.1.171.

Compresoare şi pompe de vacuum din compunerea simulatoarelor

8

1.1.172.

Compresometre

10

1.1.173.

Containere individuale

5

1.1.174.

Containere pentru documente topogeodezice

8

1.1.175.

Containere rame dulap cu microcontainere din mase plastice

12

1.1.176.

Convertizoare de frecvenţă de 200 HZ

5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.177.

Corpuri de grenade de instrucţie

5

1.1.178.

Corpuri de iluminat, altele decât cele de construcţii cazare

4

1.1.179.

Corturi izoterme pentru vânători de munte

3

1.1.180.

Corturi pentru grupuri electrogene

3

1.1.181.

Costume artistice pentru muzică uşoară, cor, teatru

3

1.1.182.

Costume camuflaj vară

2

1.1.183.

Costume de camuflaj alb

2

1.1.184.

Costume de încălzire

1

1.1.185.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme pantalon cauciuc - în folosinţă

2

1.1.186.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme pantalon cauciuc - în depozitare

5

1.1.187.

Costume de protecţie C.B.R.N. filtrant-sorbante

La epuizarea

ciclurilor de spălare/ decon­ taminare prevăzute în certificatele de garanţie elaborate de producător

1.1.188.

Costume de protecţie C.B.R.N. cu filtroventilaţie

5

1.1.189.

Costume judo, karate, schi

2

1.1.190.

Costume naţionale

3

1.1.191.

Costume/salopete ignifuge rezistente la efectul caloric al arcului electric

3

1.1.192.

Coşuri menajere din material plastic

1

1.1.193.

Coşuri pentru hârtii

1

1.1.194.

Coti ere

1

1.1.195.

Coturi pentru furtunuri

3

1.1.196.

Creioane pentru gravat

4

1.1.197.

Cricuri

2

1.1.198.

Cronografe

4

1.1.199.

Cronometre, cronometre duble stoper sport

2

1.1.200.

Cuptoare pentru uscat bobine

10

1.1.201.

Curbimetre

5

1.1.202.

Cuşti Faraday

12

1.1.203.

Cutii joncţiune din poligoane

6

1.1.204.

Cutii metalice pentru acte film

3

1.1.205.

Cutii metalice pentru hidranţi clădiri

8

1.1.206.

Cutii pentru ustensile încălţăminte

10

1.1.207.

Cutii plastic pentru acte film

3

1.1.208.

Debitmetre game portabile

10

1.1.209.

Decelerometre

10

1.1.210.

Densimetre pentru acid sulfuric

1

1.1.211.

Densimetre pentru măsurat antigel

2

1.1.212.

Detectoare acustice

9

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.213.

Diafilme, diamagazii, diapozitive

2

1.1.214.

Dinamometre

5

1.1.215.

Discuri atletism

5

1.1.216.

Discuri de apel pentru echipamente telefonice

3

1.1.217.

Discuri microsion pentru picup

1

1.1.218.

Dispozitive antisuflu

20

1.1.219.

Dispozitive cu role pentru tăiat ţevi

3

1.1.220.

Dispozitive de alarmare mecanic pe uşă pentru magazii

5

1.1.221.

Dispozitive de alarmare mecanic pe zid pentru magazii

5

1.1.222.

Dispozitive de comandă grup ţinte

8

1.1.223.

Dispozitive de depresare anvelope

4

1.1.224.

Dispozitive de iluminat şi încălzit: spirtiere, primusuri

4

1.1.225.

Dispozitive de ochire pe timp de noapte

5

1.1.226.

Dispozitive de ridicat ţinte uşoare, mijlocii sau grele

6

1.1.227.

Dispozitive de semnalizare, sesizare, iluminare şi imitare a focului

8

1.1.228.

Dispozitive intermediare pentru comanda obiectivelor

6

1.1.229.

Dispozitive întindere cablu

10

1.1.230.

Dispozitive manuale de căţărare pe frânghie sau blocare

2

1.1.231.

Dispozitive manuale de numerotat coli, lămpi de iluminat pentru rame de copiat, răstave mecanice, şpalte din lemn

5

1.1.232.

Dispozitive pentru curăţat foi de arc

5

1.1.233.

Dispozitive pentru îndreptat şi verificat biele

5

1.1.234.

Dispozitive pentru înlocuirea uleiului la sistemele de transmisii auto

5

1.1.235.

Dispozitive pentru măsurarea efortului şi jocului la volan

5

1.1.236.

Dispozitive pentru montat puşca cu calibru redus pe ţeava tunului, obuzierului, obuzierului-tun

8

1.1.237.

Dispozitive pentru rectificat ferodouri

5

1.1.238.

Dispozitive pentru strunjit şi alezat tamburi de frână

5

1.1.239.

Dispozitive pentru verificat injectoare

5

1.1.240.

Dispozitive şi pupitre comandă program

7

1.1.241.

Dispozitive universale pentru verificare şi reglare aparatură artileristică

15

1.1.242.

Dispozitive/nuci de numerotat imprimate, fundamente de lemn pentru coli

4

1.1.243.

Distrugătoare de documente

3

1.1.244.

Documente care fac parte din colecţiile de bază ale bibliotecilor militare şi care nu se împrumută la domiciliu

15 sau în

funcţie de

durata valorii

informative a

documen­ telor, stabilită de către consiliul ştiinţific

1.1.245.

Documente care fac parte din colecţiile pentru copii

3

1.1.246.

Documente care fac parte din colecţiile uzuale ale bibliotecilor militare şi care se împrumută la domiciliu, cu excepţia documentelor care fac parte din colecţiile pentru copii

5

1.1.247.

Dornuri diferite

1

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.248.

Dulapuri metalice diferite

8

1.1.249.

Dulapuri pentru veselă

8

1.1.250.

Echere cu oglinzi

10

1.1.251.

Echipamente de înregistrare şi reproducere a sunetelor şi imaginilor din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie

5

1.1.252.

Echipamente de protecţie individuală C.B.R.N. şi echipamente de protecţie C.B.R.N. pentru cal - în depozitare

Conform

termenului de

garanţie dat de producător şi buletinelor

de analiză

emise de

instituţii/

laboratoare

de specialitate

acreditate

1.1.253.

Echipamente de telecomunicaţii din compunerea completelor aferente mijloacelor de instrucţie şi antrenament

5

1.1.254.

Echipamente de transmisie din compunerea completelor aferente bazei materiale de instrucţie

5

1.1.255.

Ecrane cinematografice

3

1.1.256.

Ecrane portabile de proiecţie, obiective pentru aparate de protecţie staţionare

2

1.1.257.

Etuve de 50 DMC

10

1.1.258.

Explozoare

6

1.1.259.

Felinare de vânt

1

1.1.260.

Ferăstraie, manuale sau mecanice, pentru tăiat lemn

1

1.1.261.

Ferăstraie, manuale sau mecanice, pentru tăiat metal

1

1.1.262.

Filme cinematografice alb-negru/color, difuzor de radioficare, difuzor cu pâlnie metalică, incintă acustică de 0,25 W

3

1.1.263.

Flori ornamentale din plastic

1

1.1.264.

Foarfece pentru birou

5

1.1.265.

Foarfece pentru croitorie

3

1.1.266.

Foarfece pentru frizerie

6

1.1.267.

Fotoreceptoare

10

1.1.268.

Frecvenţmetre digitale

5

1.1.269.

Frecvenţmetre, comparatoare numerice

5

1.1.270.

Frigidere

5

1.1.271.

Fummetre

5

1.1.272.

Furtunuri de cauciuc pentru acetilenă şi oxigen

0,3

1.1.273.

Furtunuri de nivel

5

1.1.274.

Furtunuri diferite

2

1.1.275.

Generatoare de acetilenă

2

1.1.276.

Generatoare pentru spumă chimică

8

1.1.277.

Generatoare speciale: de tensiune, de frecvenţă, de impulsuri, de semnale programabile, de funcţii cu şi fără modulaţii, inclusiv cele aferente bazei materiale de instrucţie

6

1.1.278.

Genţi corespondenţă

4

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.279.

Genţi de campanie

6

1.1.280.

Genţi pentru chei

4

1.1.281.

Genţi sport

1

1.1.282.

Genţi tipuri diferite

8

1.1.283.

Genunchiere

1

1.1.284.

Ghete pentru fotbal, box, schi fond, căţărat, atletism, încălzire

1

1.1.285.

Ghivece din material plastic pentru flori

0,5

1.1.286.

Girofaruri

2

1.1.287.

Greutăţi pentru haltere şi atletism

5

1.1.288.

Halate albe pentru camuflaj

3

1.1.289.

Halate baie

2

1.1.290.

Haltere

7

1.1.291.

Hamuri de rapel

1

1.1.292.

Hamuri escală

1

1.1.293.

Hamuri pentru schi sau alpinism

1

1.1.294.

Helcometre

10

1.1.295.

Heliotropuri

10

1.1.296.

Hidranţi, alţii decât cei de resortul construcţii-cazare

5

1.1.297.

Higrometre

2

1.1.298.

Husă pentru acoperit tehnica

2

1.1.299.

Huse pentru scule

2

1.1.300.

Huse tapiţerie scaune autoturisme

3

1.1.301.

Indicatoare de tensiune

1

1.1.302.

Inele gimnastică

10

1.1.303.

Instalaţii decorative electrice de exterior pentru pom de iarnă

2

1.1.304.

Instalaţii decorative electrice de interior pentru pom de iarnă

3

1.1.305.

Instalaţii şi materiale de scenă: cortine, utilaje de scenă

10

1.1.306.

Instalaţii, aparate şi mijloace de antrenament specifice pregătirii fizice şi sportului

5

1.1.307.

Instrumentare şi aparatură de măsurare a timpului

5

1.1.308.

Incărcătoare pentru acumulatori cu tensiune nominală <= 9V

3

1.1.309.

Intrerupătoare electrice, altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.310.

Jaloane topografice

5

1.1.311.

Jaluzele orizontale

3

1.1.312.

Jaluzele verticale

3

1.1.313.

Jambiere

1

1.1.314.

Jocuri electronice de tir, jocuri electronice popice de cameră

6

1.1.315.

Jocuri electronice pe televizor, jocuri mecanice şi electromecanice

3

1.1.316.

Jocuri popice de câmp

5

1.1.317.

Labe înot

2

1.1.318.

Laboratoare chimice de campanie

10

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.319.

Laboratoare chimice de campanie în depozitare

15

1.1.320.

Lanterne

0,5

1.1.321.

Lădiţa comandantului

5

1.1.322.

Lămpi bactericide

10

1.1.323.

Lămpi de benzină

2

1.1.324.

Lămpi de control pentru artilerie

4

1.1.325.

Lămpi de petrol

1

1.1.326.

Lămpi electrice pentru birou

2

1.1.327.

Lămpi electrice portative

2

1.1.328.

Lămpi fulger electronic, blitz-uri

6

1.1.329.

Lăzi din lemn şi PFL

3

1.1.330.

Lăzi gimnastică

5

1.1.331.

Lăzi metalice de campanie

8

1.1.332.

Legături pentru schi

2

1.1.333.

Lere

2

1.1.334.

Liniare cu scară grafică

5

1.1.335.

Lire pentru note muzicale, metronoame, pupitre pentru note muzicale, suporţi lire pentru note muzicale

8

1.1.336.

Logică recepţie

10

1.1.337.

Lopeţi mici de infanterie - machetă

3

1.1.338.

Lopeţi mici pliabile

5

1.1.339.

Macarale de întins sârmă/trolii

3

1.1.340.

Machete imitare siluete tehnică şi armament, pentru instrucţie

4

1.1.341.

Machete muniţie

10

1.1.342.

Maiouri sport

0,5

1.1.343.

Mandrine

1

1.1.344.

Manometre pentru lichide

2

1.1.345.

Manometre pentru gaze

1,5

1.1.346.

Manometre verificat presiune anvelope

3

1.1.347.

Maşini de magnetizat

10

1.1.348.

Maşini de marcat terenul

4

1.1.349.

Maşini electrice de calcul

3

1.1.350.

Maşini electrice de găurit fixate pe suport

5

1.1.351.

Maşini electrice de topit ceară

8

1.1.352.

Maşini mecanice de găurit portative

3

1.1.353.

Maşini portabile de polizat, şlefuit, tăiat, găurit etc.

3

1.1.354.

Maşini tuns iarba

1

1.1.355.

Materiale de geniu confecţionate din material textil

3

1.1.356.

Mănuşi de box, pentru schi, şi de protecţie tip noncontact

1

1.1.357.

Mănuşi de protecţie pentru electricieni, sudori şi lăcătuşi, manipulanti şi alte categorii de personal.

0,5

1.1.358.

Mănuşi pentru filat cablu/palmare

0,2

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.359.

Măsuri gradate, termometre pentru lichide

5

1.1.360.

Mături din plastic

0,5

1.1.361.

Menghine de mână

4

1.1.362.

Menghine paralele

2

1.1.363.

Menghine pentru demontat legături elastice

7

1.1.364.

Mese de biliard

5

1.1.365.

Mese de lucru pentru preparat schiuri

2

1.1.366.

Mese de stat major - în depozitare

10

1.1.367.

Mese de stat major - în folosinţă

5

1.1.368.

Mese de tenis

5

1.1.369.

Microbarometre

10

1.1.370.

Micrometre de uz general

5

1.1.371.

Microscoape de laborator

10

1.1.372.

Mijloace de containerizare/paletizare din metal

8

1.1.373.

Mijloace de containerizare/paletizare din lemn

3

1.1.374.

Mijloace de mascare şi mijloace de aprovizionare cu apă confecţionate din cauciuc, materiale textile sau pânză cauciucată

3

1.1.375.

Mingi medicinale

5

1.1.376.

Minicontainere din mase plastice pentru piese electrice şi electronice

5

1.1.377.

Minicontainere metalice pentru piese electrice şi electronice

10

1.1.378.

Minitestere pentru circuite integrate operaţionale

10

1.1.379.

Mire invar şi orizontale

10

1.1.380.

Mire nivelment tehnic

5

1.1.381.

Monitoare portabile

4

1.1.382.

Motoare de curent continuu şi de curent alternativ

8

1.1.383.

Multimetre din lemn sau metal

4

1.1.384.

Nicovale

3

1.1.385.

Numărătoare nucleare de particule

5

1.1.386.

Numărătoare universale cu 7 cifre

10

1.1.387.

Nunchaku-uri

1

1.1.388.

Ochelari pentru schi, ochelari pentru înot

2

1.1.389.

Ochelari pentru sudor

1

1.1.390.

Odorizanţi electrici pentru încăperi

3

1.1.391.

Oglinzi de perete cu ramă

2

1.1.392.

Ohmmetre pentru măsurat presiune relee

7

1.1.393.

Ohmmetre şi megohmmetre

6

1.1.394.

Orgi de lumini

12

1.1.395.

Ornamente pentru pomi de iarnă: globuri, figurine, beteală, jucării

1

1.1.396.

Osciloscoape

6

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.397.

Pachete individuale, truse, kituri de decontaminare a personalului şi pachet de decontaminare pentru cal

Conform termenelor de garanţie

date de

producător şi buletinelor de analiză

emise de

instituţii/ laboratoare

de specialitate

acreditate

1.1.398.

Palete pentru tenis de masă

1

1.1.399.

Panouri de baschet cu suport

5

1.1.400.

Pantaloni pentru alpinism

1

1.1.401.

Pantofi pentru atletism, baschet, tenis, pantofi pentru încălzire

1

1.1.402.

Pasametre

10

1.1.403.

Paturi de lucru mobile

5

1.1.404.

Pedale jazz

2

1.1.405.

Pensete

2

1.1.406.

Perdele din doc

2

1.1.407.

Perdele simple

3

1.1.408.

Perforatoare de birou

5

1.1.409.

Perii diferite

0,5

1.1.410.

Perne perete box

3

1.1.411.

Pieptare protecţie pentru karate

2

1.1.412.

Pile

0,3

1.1.413.

Piolete

3

1.1.414.

Pipete din metal şi din PVC

3

1.1.415.

Pistoale electrice de lipit

1

1.1.416.

Pistoale pentru vopsit

1

1.1.417.

Planimetre

15

1.1.418.

Planşete desenator

8

1.1.419.

Planşete pentru ridicări din vedere

5

1.1.420.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în depozitare

10

1.1.421.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în folosinţă

2

1.1.422.

Plase decorative electrice

2

1.1.423.

Plase/filee tenis de câmp, tenis de masă, volei

2

1.1.424.

Poansoane

2

1.1.425.

Pompe pentru umflat mingi

2

1.1.426.

Portcondici pentru note muzicale

5

1.1.427.

Portiţe şi sonete

10

1.1.428.

Porţi de fotbal, porţi de handbal

2

1.1.429.

Postamente din lemn

8

1.1.430.

Preducele

0,5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.431.

Prelate garnitură judo, protecţie sărituri în înălţime

5

1.1.432.

Prelungitoare capete chei tubulare

3

1.1.433.

Prelungitoare de ţeava pentru generatoare de spumă

6

1.1.434.

Prese din lemn pentru încleiat

2

1.1.435.

Prese manuale cu şurub şi hidraulice

8

1.1.436.

Prese pivoţi fără şurub

2

1.1.437.

Preşuri auto

2

1.1.438.

Prisme pentru trasaj

12

1.1.439.

Prize şuko, altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.440.

Prize multiple cu prelungitor

2

1.1.441.

Prize simple, altele decât cele de resortul construcţii-cazare

1

1.1.442.

Proiectoare

5

1.1.443.

Proiectoare fixe pentru scenă

10

1.1.444.

Publicaţii periodice de informare generală, în cazul bibliotecilor care nu constituie colecţii de bază, în afara celor achiziţionate pe profilul bibliotecilor

3

1.1.445.

Pulovere pentru schi

2

1.1.446.

Pupitre

10

1.1.447.

Rachete de zăpadă

3

1.1.448.

Rachete pentru tenis de câmp

1

1.1.449.

Rame din lemn pentru tablouri

2

1.1.450.

Rame ferăstrău de tăiat metale/bomfaiere

8

1.1.451.

Rampe, bascule din compunerea poligoanelor reduse

8

1.1.452.

Raportoare optice

15

1.1.453.

Rastele metalice pentru schiuri

2

1.1.454.

Răngi de fier

3

1.1.455.

Reflectoare poliedrice

7

1.1.456.

Rigle de calcul

10

1.1.457.

Rigle mecanice de tipuri diferite

8

1.1.458.

Roabe metalice

2

1.1.459.

Rucsacuri/saci de spate

2

1.1.460.

Saci de dormit tip vânători de munte

2

1.1.461.

Saci transport materiale contaminate

3

1.1.462.

Salopete ignifuge aluminizate cu întărituri din ţesături de fibră de sticlă teflonată

4

1.1.463.

Saltele pentru gimnastică

3

1.1.464.

Scaune ergonomice

3

1.1.465.

Scaune pentru vizitatori

5

1.1.466.

Scări de tipuri diferite, altele decât cele din lemn

5

1.1.467.

Scări din lemn

3

1.1.468.

Schiuri din lemn

2

1.1.469.

Schiuri pentru competiţie

1

1.1.470.

Scripeţi pentru alpinism şi escaladă

3

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.471.

Scrumiere din metal cu picior

5

1.1.472.

Scule de mână diferite pentru mecanici

2

1.1.473.

Scule diamantate

1

1.1.474.

Scule instalator: cheie pentru ţevi şi freză cilindrică

2

1.1.475.

Scule pentru lăcătuşi: daltă, dorn, filiere pentru filete, metri articulaţi, tocilă, zgârieci, mască pentru sudură, cheie fixă, tubulară şi inelară

2

1.1.476.

Scule pentru vulcanizare

3

1.1.477.

Scule portabile acţionate electric, hidraulic sau pneumatic

3

1.1.478.

Scule portabile acţionate manual

3

1.1.479.

Scule tapiţer

2

1.1.480.

Sensitometre

10

1.1.481.

Sirene de alarmă

4

1.1.482.

Sisteme de analiză şi afişare grafică a caracteristicilor, cu memorie digitală

8

1.1.483.

Sisteme de interfeţe analog-numerice

8

1.1.484.

Sisteme de măsurat alezaje

5

1.1.485.

Sisteme/dispozitive manuale sau mecanice pentru pătrunderea în clădiri/spaţii închise

5

1.1.486.

Slipuri de înot

1

1.1.487.

Sobe metalice tip campanie

5

1.1.488.

Sonerii pentru alarmă

3

1.1.489.

Sorburi tip A de 4 ţoii şi tip B de 3 ţoii

6

1.1.490.

Spaliere

5

1.1.491.

Stadii topografice

5

1.1.492.

Stâlpi săritură în înălţime

5

1.1.493.

Staţie de amplificare auto

4

1.1.494.

Staţii electrice de lipit

5

1.1.495.

Steguleţe metalice

6

1.1.496.

Stereoscoape

10

1.1.497.

Stetoscoape auto

8

1.1.498.

Stilouri pentru scris pe ecran

2

1.1.499.

Stingătoare de incendiu (extinctor) pentru autovehicule

2

1.1.500.

Suporturi de lucru pentru piese şi ansambluri

8

1.1.501.

Suporturi pentru creioane

5

1.1.502.

Suporturi pentru drapele, panouri

6

1.1.503.

Surse de tensiune şi alimentatoare electrice

4

1.1.504.

Suspensori

1

1.1.505.

Şorţuri de lucru

1

1.1.506.

Şorţuri pentru sudor

1

1.1.507.

Ştachete metalice săritură în înălţime

2

1.1.508.

Ştăngi pentru remorcat autovehicule

4

1.1.509.

Stanţe pentru garnituri

4

1.1.510.

Ştergătoare profesionale pentru curăţat geamuri

0,5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.511.

Ştreang, funie 4-18 m pentru căţărat

2

1.1.512.

Şublere de uz general

3

1.1.513.

Şurubelniţe antimagnetice

1

1.1.514.

Table de scris din lemn

7

1.1.515.

Table de scris din sticlă

2

1.1.516.

Table magnetic tip flip chart

3

1.1.517.

Table pentru conferinţă

2

1.1.518.

Tablouri foto

3

1.1.519.

Tablouri, sculpturi şi alte lucrări de arte plastice neclasate ca bunuri culturale mobile

10

1.1.520.

Tahometre

8

1.1.521.

Ta rozi

0,5

1.1.522.

Tăviţe documente

1

1.1.523.

Tecalemit

4

1.1.524.

Teci baionetă

8

1.1.525.

Tensiometre

8

1.1.526.

Termodensimetre pentru lichid antigel

2

1.1.527.

Termometre de laborator

6

1.1.528.

Testere pentru tranzistoare, testere pentru circuite integrate

6

1.1.529.

Toaletă cu oglindă

10

1.1.530.

Trambuline elastice sau semielastice

3

1.1.531.

Transformatoare electrice pentru sudură alimentate la 220V sau 380V

5

1.1.532.

Tranzistometre

6

1.1.533.

Treninguri

1

1.1.534.

Tricouri sport

1

1.1.535.

Triunghiuri reflectorizante

2

1.1.536.

Trolii, cărucioare, tablouri pentru poligoane din compunerea instalaţiilor sau a mijloacelor de instrucţie şi antrenament

8

1.1.537.

Truse brunaj

5

1.1.538.

Truse compasuri

5

1.1.539.

Truse de buzunar pentru electricieni

2

1.1.540.

Truse de chei dinamometrice

3

1.1.541.

Truse de freze pentru scaunele supapelor

5

1.1.542.

Truse de pile pentru ceasornicărie

5

1.1.543.

Truse de scule antiterorism

8

1.1.544.

Truse de scule pentru acumulatorişti

3

1.1.545.

Truse de scule pentru curelari, marochineri

6

1.1.546.

Truse de scule pentru electronişti

3

1.1.547.

Truse de scule pentru mecanici, lăcătuşi, tinichigii, electricieni (similari)

4

1.1.548.

Truse de scule pentru reparat carburatoare şi injectoare

5

1.1.549.

Truse de scule pentru sudură electrică şi autogenă

2

1.1.550.

Truse de scule specifice pentru activitatea de contraspionaj

5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.1.551.

Truse de şurubelniţe pentru ceasornicărie

5

1.1.552.

Truse pentru desen topografic

5

1.1.553.

Truse medicale pentru autovehicule

2

1.1.554.

Truse optician, armurier cu verificatoare/calibre pentru armament

5

1.1.555.

Truse pentru desen tehnic şi proiectare

1

1.1.556.

Truse pentru reparat schiuri

5

1.1.557.

Truse pentru sudură autogenă

2

1.1.558.

Truse pentru verificarea decontaminării chimice, determinarea clorului activ şi pentru marcarea cu steguleţe a terenului contaminat

3

1.1.559.

Tuburi de absorbţie, altele decât cele specifice apărării împotriva incendiilor

6

1.1.560.

Tuburi decorative electrice pentru exterior

2

1.1.561.

Tuşiere

4

1.1.562.

Ţăruşi metalici pentru ancorare

6

1.1.563.

Umbrele topografice

5

1.1.564.

Undametre

10

1.1.565.

Unelte de eşantionare cu două spoturi

12

1.1.566.

Unelte de geniu pentru lucru

1

1.1.567.

Unelte electrice rotopercutante

2

1.1.568.

Unelte pentru grădinărit

1

1.1.569.

Valţuri pentru cauciuc

8

1.1.570.

Vane antisuflu

1

1.1.571.

Vârfuri rotative

1,5

1.1.572.

Veioze

3

1.1.573.

Ventilatoare pentru aparatură

2

1.1.574.

Versatestere

6

1.1.575.

Veste de avertizare cu benzi reflectorizante

3

1.1.576.

Veste pentru arbitri

3

1.1.577.

Veste pentru schi

1

1.1.578.

Veste reflectorizante pentru conducători auto

3

1.1.579.

Vinciuri manuale

5

1.1.580.

Vobuloscoape

7

1.1.581.

Voltmetre cu furcă pentru staţii de încărcat acumulatori

5

1.1.582.

Voltmetre de curent alternativ, electronice sau digitale

5

1.1.583.

Voltmetre diferite

5

1.1.584.

Wattmetre

10

1.2.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice forţelor aeriene

1.2.1.

Aparate/instalaţii de antrenament sau recuperare motorie

6

1.2.2.

Aparate/instalaţii pentru testarea şi antrenarea piloţilor în utilizarea echipamentelor de zbor

15

1.2.3.

Bănci pentru paraşute

10

1.2.4.

Biciclete şi covoare ergometrice

3

1.2.5.

Cărucioare de butuci rotor portant

8

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.2.6.

Cărucioare pentru cutii de transmisie

8

1.2.7.

Cărucioare pentru fuzelaj

8

1.2.8.

Cărucioare pentru motoare

8

1.2.9.

Cărucioare pentru pornire aeronave

8

1.2.10.

Cărucioare pentru transport butelii gaze

8

1.2.11.

Căşti de zbor, cască radio

8

1.2.12.

Complete de piese, scule şi accesorii/RS.A. nr. 2 şi 3 pentru produsul IRL

25

1.2.13.

Complete RS.A. pentru autoalimentatoare cu carburant

20

1.2.14.

Complete RS.A. pentru autoalimentatoare cu oxidant

20

1.2.15.

Complete RS.A. pentru autocompresoare de aer

20

1.2.16.

Complete RS.A. pentru automacara 8T-210

20

1.2.17.

Complete RS.A. pentru încălzitor de aer

20

1.2.18.

Complete RS.A. pentru maşini de neutralizare 8T-311

17

1.2.19.

Complete RS.A. pentru produsele V-755 şi V-759

17

1.2.20.

Complete RS.A. individuale pentru remorci şi autoşasiuri ZIL-131

20

1.2.21.

Complete scule pentru produsele V-755

20

1.2.22.

Complete VPA-2 pentru probe de carburant

15

1.2.23.

Complete VPA-2 pentru probe de oxidant

15

1.2.24.

Costume compensare înălţime şi suprasarcină

8

1.2.25.

Costume de imersiune pentru piloţi

10

1.2.26.

Cuţite pentru tăiat suspante

3

1.2.27.

Echipamente de sol/laboratoare/pentru stocarea şi prelucrarea datelor furnizate de înregistratorul de bord

20

1.2.28.

Furci tractare aeronave

6

1.2.29.

Huse pentru aeronave

2

1.2.30.

Huse specifice pentru armament

5

1.2.31.

Instalaţii pentru producerea aerului lichid

10

1.2.32.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea celulei, motoarelor şi armamentului aeronavelor, precum şi sistemelor acestora

20

1.2.33.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea sistemelor de radio şi radiolocatie de la bordul aeronavelor

15

1.2.34.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea sistemelor electrice de la bordul aeronavelor

15

1.2.35.

Macarale pentru lucru la aeronave

12

1.2.36.

Mănuşi de compensare

8

1.2.37.

Pantaloni antigravitaţionali

8

1.2.38.

Perne pentru pliat paraşute

10

1.2.39.

Plase de mascare

8

1.2.40.

Rame metalice pentru împachetat paraşute

10

1.2.41.

Statoergometre

10

1.2.42.

Suporturi pentru pale

5

1.2.43.

Tăvi speciale pentru verificarea plierii paraşutelor

10

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.2.44.

Truse cu scule pentru pliat paraşute

5

1.3.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice forţelor navale

1.3.1.

Abace hidrometeorologice

5

1.3.2.

Accesorii de înot pentru scafandri

2

1.3.3.

Acvaplane

2

1.3.4.

Albedometre

10

1.3.5.

Anemografe

7

1.3.6.

Anemometre cu cupă

7

1.3.7.

Anemometre cu inducţie

10

1.3.8.

Anemometre mecanice cu palete

5

1.3.9.

Aparate cu spumogen lichid

5

1.3.10.

Aparate izolante în mediu de gaze

5

1.3.11.

Aparate pentru măsurători hidrologice

5

1.3.12.

Aparate pentru verificarea tensiunii şi controlul circuitelor minelor

12

1.3.13.

Aparatură şi dispozitive pentru verificarea, pregătirea şi lansarea torpilelor

15

1.3.14.

Balanţe aerologice

15

1.3.15.

Balize

5

1.3.16.

Barografe

6

1.3.17.

Barometre

10

1.3.18.

Batormetre

7

1.3.19.

Bărci pneumatice pentru scafandri

3

1.3.20.

Binocluri pentru navigaţie

8

1.3.21.

Burghie pentru gheaţă

10

1.3.22.

Caiace demontabile

2

1.3.23.

Calibre pentru corp bombe reactive

10

1.3.24.

Calibre pentru locaş la aparat de aprindere

10

1.3.25.

Calibre pentru mine marine şi fluviale

10

1.3.26.

Capoate/huse/prelate pentru protecţia minelor

2

1.3.27.

Carcase metalice pentru termometre reversibile

7

1.3.28.

Cavalete pentru mine

20

1.3.29.

Cărucioare pentru depozitare şi transport rachete navale

20

1.3.30.

Ceasuri de bord

4

1.3.31.

Ceasuri subacvatice

3

1.3.32.

Ceilometre

10

1.3.33.

Centuri de salvare

3

1.3.34.

Centuri pentru manevrarea bombelor

10

1.3.35.

Chei împreunare, sugrumare carabiniere, rodanţe, plăci rombice, zale deschise sau închise

2

1.3.36.

Colace de salvare

3

1.3.37.

Colimatoare pentru reglarea binoclurilor

15

1.3.38.

Containere pentru oxidant şi carburant

5

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.3.39.

Costume anticalorice

2

1.3.40.

Costume de scufundare din neopren

3

1.3.41.

Costume şi subveşminte pentru scafandri

2

1.3.42.

Cronometre pentru navigaţie

12

1.3.43.

Curentografe

10

1.3.44.

Curentometre

10

1.3.45.

Decompresimetre

2

1.3.46.

Derivoare şi profundoare

8

1.3.47.

Dinamometre

9

1.3.48.

Discuri pentru determinarea transparenţei apei

5

1.3.49.

Dispozitive pentru depozitarea, manipularea şi transportul bombelor antisubmarine

10

1.3.50.

Dispozitive pentru probe mine

10

1.3.51.

Dispozitive pentru stivuirea minelor

12

1.3.52.

Dispozitive pod capră pentru stivuirea minelor

12

1.3.53.

Distanţiere cu prisme

5

1.3.54.

Echere pentru navigaţie

3

1.3.55.

Felinare pentru navigaţie

10

1.3.56.

Flotoare, drage

8

1.3.57.

Geamanduri pentru zona luminoasă sau neluminoasă

5

1.3.58.

Geamanduri fluviale biconice sau cilindrice

10

1.3.59.

Geamanduri luminoase

10

1.3.60.

Geamanduri maritime biconice sau cilindrice

5

1.3.61.

Gheare compas

5

1.3.62.

Giruete de vânt

5

1.3.63.

Greutăţi pentru hărţi

5

1.3.64.

Higrografe

7

1.3.65.

Higrometre de precizie

12

1.3.66.

Higrometre electrice

10

1.3.67.

Inclinometre pentru nave

10

1.3.68.

Linii/rigle paralele

5

1.3.69.

Lupe pentru citit hărţi

10

1.3.70.

Maregrafe

10

1.3.71.

Măşti faciale

2

1.3.72.

Mire hidrometrice

5

1.3.73.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă

5

1.3.74.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă, de exerciţiu

3

1.3.75.

Paraşute recuperatoare

2

1.3.76.

Perspectometre de valuri

10

1.3.77.

Platouri cinematice de vânt

7

1.3.78.

Plute de salvare tip insulă

7

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.3.79.

Pluviografe

5

1.3.80.

Pluviometre

7

1.3.81.

Profund imetre

2

1.3.82.

Proiectoare subacvatice

5

1.3.83.

Psihrometre

10

1.3.84.

Rame pentru termometre reversibile

7

1.3.85.

Rampe pentru ambarcat rachete navale

10

1.3.86.

Raportoare

7

1.3.87.

Rigle pentru măsurarea grosimii gheţii

10

1.3.88.

Scala culorilor apei

10

1.3.89.

Scule de lucru sub apă

2

1.3.90.

Scule montaj drage

8

1.3.91.

Secundometre

10

1.3.92.

Sonde de mână

5

1.3.93.

Staţiografe

10

1.3.94.

Surse de alimentare blocuri pentru aparatură mine

12

1.3.95.

Şabloane de semne convenţionale

5

1.3.96.

Teodolite

8

1.3.97.

Termobatigrafe

5

1.3.98.

Termografe

6

1.3.99.

Termohidrografe

5

1.3.100.

Termometre

5

1.3.101.

Truse compensare

5

1.3.102.

Truse pentru determinarea salinităţii

10

1.3.103.

Unelte pentru spart gheaţa

10

1.3.104.

Uscătoare cu silicagel

7

1.3.105.

Veste de salvare

4

1.3.106.

Veste de salvare pentru scafandri

5

1.4.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice intendenţei

1.4.1.

Agregate frigorifice

4

1.4.2.

Aragazuri

5

1.4.3.

Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor cum sunt: articole de coifură, lenjerie, îmbrăcăminte, cazarmament aflate asupra structurilor militare - în depozitare

10

1.4.4.

Articole individuale de echipament şi accesorii din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor cum sunt: articole individuale de echipament şi accesorii confecţionate din lână, blană naturală şi piele, aflate asupra structurilor militare - în depozitare

7

1.4.5.

Balanţe semiautomate a 10-100 kg

2

1.4.6.

Bidoane din aluminiu a 10 litri cu capac

5

1.4.7.

Bidoane din aluminiu a 25 litri cu capac

5

1.4.8.

Bidoane din aluminiu cu cană

5

1.4.9.

Bidoane din plastic

2

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.4.10.

Bucătării portative izoterme

8

1.4.11.

Bunuri materiale specifice hrănirii, din categoria obiectelor de inventar şi a materialelor, aflate asupra structurilor militare - în depozitare

15

1.4.12.

Butoaie din stejar, fag sau material plastic pentru borş

4

1.4.13.

Butoaie din tablă zincată a 200 litri pentru ulei

5

1.4.14.

Butuci din lemn pentru tăiat carne

2

1.4.15.

Canistre din material plastic a 20 litri pentru ulei

1

1.4.16.

Cântare electronice 1-5 kg

3

1.4.17.

Capace din oţel inoxidabil pentru preparat ouă ochiuri

5

1.4.18.

Castroane din oţel inoxidabil pentru felul I

5

1.4.19.

Cazane din fontă cu sobă

7

1.4.20.

Căni din aluminiu a 3 litri pentru ceai

3

1.4.21.

Căni din oţel inoxidabil a 0,375 litri pentru ceai

5

1.4.22.

Căni din oţel inoxidabil a 3 litri pentru ceai

5

1.4.23.

Cărucioare pentru transport hrană

5

1.4.24.

Ciocane din oţel inoxidabil pentru şniţele

4

1.4.25.

Ciubăraşe din aluminiu pentru servit hrană

3

1.4.26.

Cleşti argintaţi sau din oţel inoxidabil pentru zahăr sau pentru gheaţă

8

1.4.27.

Congelatoare, conservatoare, vitrine frigorifice

5

1.4.28.

Conteinere izoterme a 10-20 litri pentru transport hrană preparată

3

1.4.29.

Coşuri din PVC pentru rufe

1

1.4.30.

Cratiţe din fontă emailată

3

1.4.31.

Cratiţe din oţel inoxidabil a 5-50 litri cu capac

3

1.4.32.

Cupe argintate pentru îngheţată

10

1.4.33.

Cuptoare cu microunde

5

1.4.34.

Cuţite argintate pentru masă, peşte, desert, fructe

8

1.4.35.

Cuţite din oţel inoxidabil pentru masă

5

1.4.36.

Cuţite din oţel inoxidabil pentru peşte

10

1.4.37.

Cuţite pentru curăţat zarzavaturi

0,5

1.4.38.

Cuţite pentru deschis cutii de conserve

0,5

1.4.39.

Cuţite pentru tăiat carne

1

1.4.40.

Cuţite pentru tăiat cocă

3

1.4.41.

Cuţite pentru tăiat pâine

3

1.4.42.

Cuţite semimecanice pentru tăiat pâine

5

1.4.43.

Dispozitive metalice pentru maşini de curăţat cartofi

2

1.4.44.

Dispozitive pentru deschis cutii de conserve

1

1.4.45.

Dozatoare pentru ceai, lapte fiert, cacao cu lapte, cafea

5

1.4.46.

Dozatoare pentru săpun lichid

1

1.4.47.

Doze argintate pentru mujdei sau zahăr

12

1.4.48.

Dulapuri frigorifice

5

1.4.49.

Expreso de cafea

3

1.4.50.

Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul II

3

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.4.51.

Farfurii din oţel inoxidabil pentru felul III

5

1.4.52.

Ferăstraie pentru tăiat oase

3

1.4.53.

Filtre de cafea

2

1.4.54.

Friteuze electrice

3

1.4.55.

Fructiere din oţel inoxidabil

8

1.4.56.

Furci din fier pentru cartofi

5

1.4.57.

Furci din fier pentru grajd

6

1.4.58.

Furculiţe argintate pentru masă, peşte, desert, fructe

8

1.4.59.

Furculiţe din oţel inoxidabil pentru masă

5

1.4.60.

Furculiţe din oţel inoxidabil pentru peşte

5

1.4.61.

Furculiţe pentru bucătari

3

1.4.62.

Gamele din aluminiu cu capac

3

1.4.63.

Garniţe a 20 kg pentru untură

3

1.4.64.

Găleţi argintate pentru gheaţă

10

1.4.65.

Greutăţi pentru cântar

6

1.4.66.

Grilluri electrice

3

1.4.67.

Higrometre

3

1.4.68.

Ibrice pentru cafea/ceai

3

1.4.69.

Jucării

1

1.4.70.

Lăzi cu ustensile pentru BRA

5

1.4.71.

Lăzi izoterme pentru transportat carne

5

1.4.72.

Lăzi metalice pentru transportat carne

5

1.4.73.

Lăzi metalice pentru transportat pâine

5

1.4.74.

Linguri argintate pentru masă

8

1.4.75.

Linguri argintate pentru sosuri

8

1.4.76.

Linguri din oţel inoxidabil pentru masă

5

1.4.77.

Linguriţe argintate pentru ceai, îngheţată, mazagran

8

1.4.78.

Linguriţe din oţel inoxidabil pentru masă

7

1.4.79.

Lopăţele argintate pentru prăjituri

8

1.4.80.

Lopeţi pentru grajd

3

1.4.81.

Marmite izotermă spate

4

1.4.82.

Masate/pile pentru ascuţit cuţite

3

1.4.83.

Maşini automate de spălat

4

1.4.84.

Maşini electrice pentru măcinat cafea

3

1.4.85.

Maşini electrice pentru tăiat/feliat mezeluri

3

1.4.86.

Maşini electrice pentru tăiat/feliat pâine

3

1.4.87.

Maşini electrice pentru tocat carne

3

1.4.88.

Maşini manuale pentru tocat carne

4

1.4.89.

Măsuri de capacitate de la 1 la 20 litri

3

1.4.90.

Măsuri pentru lichide din material plastic

3

1.4.91.

Măsuri pentru lichide din tablă de inox sau tablă emailată

4

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.4.92.

Mixere de mână

3

1.4.93.

Oale din oţel inoxidabil a 5-50 litri cu capac

5

1.4.94.

Oliviere

3

1.4.95.

Palete metalice pentru stivuit butoaie şi canistre

5

1.4.96.

Pâlnie pentru lichide

2

1.4.97.

Panacoade cu cadru din lemn

5

1.4.98.

Piuliţe din metal cu pisălog

7

1.4.99.

Planşete din lemn pentru întins aluat

3

1.4.100.

Platouri inoxidabile

7

1.4.101.

Poansoane diferite

5

1.4.102.

Polonice a 0,150 litri din oţel inoxidabil

5

1.4.103.

Polonice a 0,350-0,500 litri din aluminiu

3

1.4.104.

Polonice a 0,500 litri din oţel inoxidabil

5

1.4.105.

Polonice a 1,4 litri pentru bucătari

1

1.4.106.

Polonice argintate a 0,150 litri

8

1.4.107.

Pompe din tablă pentru ulei

3

1.4.108.

Poşuri cu şpriţ

1

1.4.109.

Prăjitor electric pentru pâine

2

1.4.110.

Prelate pentru alimente

2

1.4.111.

Priboaie

2

1.4.112.

Rastele pentru panacoade

5

1.4.113.

Reşouri aragaz

5

1.4.114.

Roboţi de bucătărie

2

1.4.115.

Rulete de 10-20 m cu bandă metalică şi bolţ alamă

5

1.4.116.

Salinometre

8

1.4.117.

Satâre

3

1.4.118.

Scafe

3

1.4.119.

Solniţe din oţel inoxidabil

5

1.4.120.

Spumiere

1

1.4.121.

Stelaje metalice cu PAL

3

1.4.122.

Storcătoare de fructe

1

1.4.123.

Strecurători

1

1.4.124.

Sufertaşe

3

1.4.125.

Suluri din lemn pentru întins aluat

2

1.4.126.

Suporturi prosop hârtie

1

1.4.127.

Şorţuri din piele, prelată

1

1.4.128.

Tăvi din oţel inoxidabil pentru servit

5

1.4.129.

Tăvi din tablă neagră pentru copt cozonaci

2

1.4.130.

Tăvi din tablă neagră pentru copt friptura

1

1.4.131.

Teluri din sârmă

1

1.4.132.

Termometre pentru cameră

3

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosinţă

- în ani -

1.4.133.

Tigăi din tablă neagră cu coadă

1

1.4.134.

Topoare pentru lemne

5

1.4.135.

Topoare pentru măcelărie

3

1.4.136.

Truse pentru analiză rapidă lubrifianti şi lichide speciale

5

1.4.137.

Truse pentru vase etalon diferite mărimi

10