Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 384/10 din 16 decembrie 2002

privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE - Nr. 384 din 16 decembrie 2002


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 10 din 9 ianuarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din 17 ianuarie 2003

    In temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2002, si ale pct. 80.04 lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002,

    ministrul administratiei publice si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelele formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, potrivit listei formularelor tipizate care constituie anexa si modelele ITL 001 - 055 care fac parte integranta din prezentul ordin, cu exceptia modelelor ITL 002, ITL 012 si ITL 023.
    (2) Domeniul de activitate referitor la impozitele si taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale se codifica cu grupa de litere ITL si cifre 001 - 055, care reprezinta elementele de identificare a fiecarui formular tipizat.
    Art. 2
    Modificarea sau completarea formularelor pentru impozitele si taxele locale, elaborarea de instructiuni de completare si de utilizare a acestora, precum si introducerea unor noi formulare tipizate pentru impozite si taxe ale bugetelor locale se fac prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice.
    Art. 3
    (1) Formularele tipizate prevazute in anexa, precum si tipizatele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002 se tiparesc prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea modelelor si caracteristicilor aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Procedura de tiparire a tipizatelor este cea prevazuta la pct. 80.01 - 80.18 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002.
    Art. 4
    (1) Tiparirea formularelor tipizate cu regim special, prevazute in anexa nr. III la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, se incredinteaza in mod direct, potrivit legii, Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. Preturile acestor formulare si tarifele serviciilor aferente se negociaza.
    (2) Necesarul de formulare tipizate cu regim special va fi centralizat la nivelul consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si va fi transmis Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in vederea contractarii, cu avizul Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 5
    (1) Ordonatorul principal de credite bugetare al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv ordonatorii de credite bugetare ai sectoarelor municipiului Bucuresti, are obligatia de a asigura calcularea necesarului din fiecare formular, precum si contractarea si finantarea integrala a cheltuielilor pentru tiparire si aprovizionare.
    (2) Tipizatele aflate in stoc la data publicarii prezentului ordin vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii corespunzatoare.
    Art. 6
    (1) Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor.
    (2) Prefectii controleaza desfasurarea activitatii de calcul a necesarului de formulare tipizate, precum si activitatea de contractare si aprovizionare cu acestea.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul administratiei publice,
                              Octav Cozmanca

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                        Lista formularelor tipizate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                        Denumirea                        |      Anexa    |
|crt.|                                                         |Model ITL - ...|
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  1 |Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe  |Model ITL - 001|
|    |cladiri in cazul persoanelor fizice                      |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  2 |Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe  |Model ITL - 003|
|    |cladiri in cazul persoanelor juridice                    |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  3 |Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe  |Model ITL - 004|
|    |teren in cazul persoanelor fizice                        |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  4 |Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe  |Model ITL - 005|
|    |teren in cazul persoanelor juridice                      |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  5 |Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei pe teren  |Model ITL - 005|
|    |                                                         |       bis     |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  6 |Declaratia de impunere si procesul-verbal pentru         |Model ITL - 006|
|    |stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute|               |
|    |de persoanele fizice                                     |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  7 |Declaratia de impunere si procesul-verbal pentru         |Model ITL - 007|
|    |stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute|               |
|    |de persoanele juridice                                   |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  8 |Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de|Model ITL - 008|
|    |transport                                                |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  9 |Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate |Model ITL - 009|
|    |in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor  |               |
|    |fizice si al persoanelor juridice                        |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 10 |Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament |Model ITL - 010|
|    |la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice,   |               |
|    |energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu   |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 11 |Declaratia de impunere privind stabilirea taxei, in suma |Model ITL - 011|
|    |fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si         |               |
|    |publicitate, precum si pentru firma instalata la locul   |               |
|    |exercitarii activitatii                                  |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 12 |Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand   |Model ITL - 014|
|    |taxa hoteliera                                           |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 13 |Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale   |Model ITL - 015|
|    |pentru detinerea de catre persoanele fizice, in          |               |
|    |proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje       |               |
|    |destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit    |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 14 |Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale   |Model ITL - 016|
|    |pentru vehiculele lente                                  |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 15 |Legitimatie                                              |Model ITL - 017|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 16 |Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul  |Model ITL - 018|
|    |pe cladiri datorat de persoanele fizice                  |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 17 |Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul  |Model ITL - 019|
|    |pe teren datorat de persoanele fizice                    |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 18 |Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul  |Model ITL - 020|
|    |pe cladiri datorat de persoanele juridice                |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 19 |Procesul-verbal - instiintare de plata pentru            |Model ITL - 021|
|    |impozitul/taxa pe teren datorat de persoanele juridice   |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 20 |Proces-verbal de constatare a contraventiilor            |Model ITL - 022|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 21 |Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului pe  |Model ITL - 024|
|    |cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra        |               |
|    |mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice     |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 22 |Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului pe  |Model ITL - 025|
|    |cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a   |               |
|    |taxei asupra mijloacelor de transport in cazul           |               |
|    |persoanelor juridice                                     |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 23 |Registrul de rol nominal unic                            |Model ITL - 026|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 24 |Registrul de rol alte venituri                           |Model ITL - 027|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 25 |Extras de rol                                            |Model ITL - 028|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 26 |Cererea pentru eliberarea certificatului privind         |Model ITL - 029|
|    |impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice  |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 27 |Cererea pentru eliberarea certificatului privind         |Model ITL - 030|
|    |impozitele si taxele locale in cazul peroanelor juridice |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 28 |Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale  |Model ITL - 031|
|    |in cazul persoanelor fizice                              |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 29 |Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale  |Model ITL - 032|
|    |in cazul persoanelor juridice                            |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 30 |Borderoul desfasurator al incasarilor                    |Model ITL - 033|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 31 |Borderoul de debite-scaderi                              |Model ITL - 034|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 32 |Nota de plata                                            |Model ITL - 035|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 33 |Procesul-verbal de verificare gestionara                 |Model ITL - 036|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 34 |Instiintare de plata                                     |Model ITL - 037|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 35 |Adresa de infiintare a popririi                          |Model ITL - 038|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 36 |Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru  |Model ITL - 039|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 37 |Procesul-verbal de sechestru si anexa la acesta          |Model ITL - 040|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 38 |Publicatia de vanzare pentru bunuri mobile               |Model ITL - 041|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 39 |Publicatia de vanzare pentru bunuri imobile              |Model ITL - 042|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 40 |Procesul-verbal de constatare a insolvabilitatii         |Model ITL - 043|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 41 |Somatie                                                  |Model ITL - 044|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 42 |Somatia pentru executarea silita a bunurilor imobile     |Model ITL - 045|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 43 |Adeverinta de primire a somatiei                         |Model ITL - 046|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 44 |Procesul-verbal privind comunicarea somatiei             |Model ITL - 047|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 45 |Titlul executoriu                                        |Model ITL - 048|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 46 |Dispozitia de urmarire                                   |Model ITL - 049|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 47 |Procesul-verbal de predare-primire                       |Model ITL - 050|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 48 |Procesul-verbal de licitatie pentru bunuri mobile        |Model ITL - 051|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 49 |Procesul-verbal de licitatie pentru bunuri imobile       |Model ITL - 052|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 50 |Procesul-verbal de identificare pentru bunuri imobile    |Model ITL - 053|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 51 |Procesul-verbal privind cheltuielile de executare        |Model ITL - 054|
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 52 |Documentul de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile     |Model ITL - 055|
|    |sechestrate                                              |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|

    Model ITL - 001

 _______________________________
|Contribuabilul are inregistrata|
|cladirea in REGISTRUL AGRICOL  |
|20.../20...., TIPUL ..........,|
|VOL. ....., POZITIA NR. ......,|
|si figureaza la NR. DE ROL     |
|NOMINAL UNIC ................*)|
|_______________________________|

                              DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    Subsemnatul .................................................., identificat prin actul de identitate ............, seria .............., nr. .............. si codul numeric personal ................................, domiciliat in ROMANIA/..................., judetul ......................, codul postal ..... municipiul/orasul/comuna ............................, satul/sectorul ........................., str. ............................ nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, declar ca incepand cu data de ...../.......... 20.... prin actul nr. ........... din ...../....... 20...., emis de ........................ la data de ................... am dobandit o cladire situata in comuna/orasul/municipiul .................................., satul/sectorul ................................, str. ........................ nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ........, ap. ......, avand urmatoarele caracteristici:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire
    FI - fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire
 ___________________________________________________________________________
|            |        Cladiri       |Constructii anexe  |Locuinte|Spatii    |
|            |                      |situate in afara   |situate |cu alta   |
|            |                      |corpului principal |la      |destinatie|
|Specificatii|                      |al cladirii        |subsol, |situate in|
|            |______________________|___________________|demisol |subsolul  |
|            |Cu pereti|Cu pereti   |Cu pereti|Cu pereti|sau la  |sau       |
|            |sau cadre|din lemn,   |din      |din lemn,|mansarda|demisolul |
|            |din beton|caramida    |caramida |caramida |        |cladirilor|
|            |armat,   |nearsa,     |arsa,    |nearsa,  |        |          |
|            |din      |valatuci,   |piatra,  |valatuci,|        |          |
|            |caramida |paianta     |beton sau|paianta  |        |          |
|            |arsa,    |sau alte    |din alte |etc.     |        |          |
|            |piatra   |materiale   |materiale|         |        |          |
|            |naturala |asemanatoare|         |         |        |          |
|            |sau din  |            |         |         |        |          |
|            |alte     |            |         |         |        |          |
|            |materiale|            |         |         |        |          |
|____________|_________|____________|_________|_________|________|__________|
|Conditiile  |  I | FI |  I   | FI  |  I | FI |  I | FI | I | FI |  I  | FI |
|de dotare cu|    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|instalatii  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|de apa,     |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|canalizare, |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|electrice,  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|incalzire   |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|trebuie sa  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|fie         |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|indeplinite |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|cumulativ.  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|____________|____|____|______|_____|____|____|____|____|___|____|_____|____|
|      0     |  1 |  2 |   3  |  4  |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 | 10 |  11 | 12 |
|____________|____|____|______|_____|____|____|____|____|___|____|_____|____|
|Suprafata   |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|utila (mp)  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|____________|____|____|______|_____|____|____|____|____|___|____|_____|____|
|Suprafata   |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|construita  |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|desfasurata |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|(mp)        |    |    |      |     |    |    |    |    |   |    |     |    |
|____________|____|____|______|_____|____|____|____|____|___|____|_____|____|

    - continuare -
 __________________________________________________________________________
|*) In aceasta caseta completeaza functionarul public din compartimentul de|
|   specialitate al autoritatilor administratiei publice locale            |
|__________________________________________________________________________|
|   Rangul localitatii/zona in care se afla situata cladirea               |
|   INTRAVILAN: A, B, C, D                                                 |
|   EXTRAVILAN: I, a II-a, a III-a, a IV-a                                 |
|                                                                          |
|   Rangul:                                                                |
|   -----------------------------------------                              |
|   Zona:                                                                  |
|__________________________________________________________________________|
|   Ordinea numerica a cladirii cu destinatia de locuinta in functie de    |
|   data dobandirii                                                        |
|                                                                          |
|   ..........................................                             |
|__________________________________________________________________________|

    Cladirea are ... etaje, ..... apartamente, este construita in anul ...... si constructiile anexe sunt construite in anul ......., iar suprafata construita la sol a cladirilor este de ............ mp.
    Declar ca detin/nu detin alte cladiri cu destinatia de locuinta in afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaratia speciala de impunere Model ITL - 002.

    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire in cota de ........., in calitate de ......................... conform documentelor anexate ...............................................
    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    NOTA:
    Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv balcoanelor, logiilor si a celor situate la subsol.
    In cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20.

Data ..........   Prenumele si numele ...........   Semnatura autografa ........

    Model ITL - 003

 _______________________________________     __________________________________
|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |
|Codul unic de inregistrare ........... |   |L.S.  Semnatura ................. |
|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... |   |                                  |
|deschis la Banca ..................... |   |                                  |
|_______________________________________|   |__________________________________|

    Nr. ............./....................... 20....

                           DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Adresa |Valoarea de   |Data de |Data      |Data      |     Impozit*)   |
|crt.|cladirii|inventar      |la care |dobandirii|ultimei   |__________________|
|    |        |(inregistrata |este    |cladirii  |reevaluari|Cota|     Suma    |
|    |        |in            |valabila|          |a         |  % |     lei     |
|    |        |contabilitate)|valoarea|          |cladirii*)|    |             |
|    |        |              |de      |          |          |    |             |
|    |        |              |inventar|          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  0 |    1   |       2      |    3   |     4    |     5    |  6 |7 = col. 2 x |
|    |        |              |        |          |          |    |    col. 6   |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  1 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  2 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  3 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  4 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  5 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  6 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  7 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  8 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|  9 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 10 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 11 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 12 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 13 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 14 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
| 15 |        |              |        |          |          |    |             |
|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
|     Total   |              |        |          |          |    |             |
|_____________|______________|________|__________|__________|____|_____________|
    *) Se trece data ultimei reevaluari a cladirii efectuata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor/Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale.
    *) Formularul se utilizeaza si pentru cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri, precizand insa, "scutita in temeiul ...."

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    Model ITL - 004

 __________________________________________    ________________________________
|Inregistrata sub nr. .... din ../.../20...|  |Contribuabilul si terenurile    |
|la compartimentul de specialitate al      |  |acestuia sunt inregistrate in   |
|autoritatilor administratiei publice      |  |Registrul Agricol 20.../20...   |
|locale din raza administrativ-teritoriala |  |Tipul ........, Vol. ........., |
|unde se afla situate terenurile           |  |Pozitia nr. .............       |
|__________________________________________|  |________________________________|
|Functionarul        | .................   |  |Functionarul    | ............. |
|public              | s.s.                |  |public          | s.s.          |
|____________________|_____________________|  |________________|_______________|
|Rol nr. ................ |
|_________________________|
      _____________________________________________________________________
     | Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin |
     |confruntarea cu cele existente in registrul agricol sau in orice alte|
     |          evidente specifice cadastrului imobiliar - edilitar        |
     |_____________________________________________________________________|

                            DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    L - Liber
    O - Ocupat
 ______________________________________________________________________________
|N |Parcela/|Intravilan|   Suprafata terenului, pe categorii de folosinta,     |
|r.|adresa  |I/        |                    in mp                              |
|  |unde    |Extravilan|_______________________________________________________|
|c |este    |E         | Terenuri cu | Arabil | Pasuni | Fanete | Vii | Livezi |
|r |situat  |          | constructii |        |        |        |     |        |
|t.|terenul |          |_____________|________|________|________|_____|________|
|  |        |          |   L   |  O  |  L | O |  L | O | L  | O | L| O|  L | O |
|__|________|__________|_______|_____|____|___|____|___|____|___|__|__|____|___|
|1.|        |          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|  |........|          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|__|________|__________|_______|_____|____|___|____|___|____|___|__|__|____|___|
|2.|        |          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|  |........|          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|__|________|__________|_______|_____|____|___|____|___|____|___|__|__|____|___|
|3.|        |          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|  |........|          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|  |________|          |       |     |    |   |    |   |    |   |  |  |    |   |
|__|________|__________|_______|_____|____|___|____|___|____|___|__|__|____|___|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|N |Parcela/|Intravilan| Suprafata terenului, pe categorii     |Rang      |ZONA|
|r.|adresa  |I/        | de folosinta, in mp                   |localitate|    |
|  |unde    |Extravilan|_______________________________________|          |    |
|c |este    |E         |Paduri   |Terenuri|Drumuri|Terenuri    |          |    |
|r |situat  |          |si alte  |cu ape  |si cai |neproductive|          |    |
|t.|terenul |          |terenuri |        |ferate |            |          |    |
|  |        |          |cu       |        |       |            |          |    |
|  |        |          |vegetatie|        |       |            |          |    |
|  |        |          |_________|________|_______|____________|          |    |
|  |        |          |  L |  O |  L | O | L | O |   L  |  O  |          |    |
|__|________|__________|____|____|____|___|___|___|______|_____|__________|____|
|1.|        |          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|  |........|          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|__|________|__________|____|____|____|___|___|___|______|_____|__________|____|
|2.|        |          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|  |........|          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|__|________|__________|____|____|____|___|___|___|______|_____|__________|____|
|3.|        |          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|  |........|          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|  |________|          |    |    |    |   |   |   |      |     |          |    |
|__|________|__________|____|____|____|___|___|___|______|_____|__________|____|

    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire in cota de ........, in calitate de ......................., conform documentelor anexate .............................................
    Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale cele declarate fiind corecte si complete.

Data ..........   Numele si prenumele ...........   Semnatura autografa ........

    Model ITL - 005

 _______________________________________     __________________________________
|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |
|Codul unic de inregistrare ........... |   |L.S.  Semnatura ................. |
|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... |   |                                  |
|deschis la Banca ..................... |   |                                  |
|_______________________________________|   |__________________________________|

    Nr. ............./....................... 20....

                             DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxelor locale, republicata

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Parcela/    |Intravilan I/|               Categorii de folosinta         |
|crt.|adresa unde |Extravilan E |______________________________________________|
|    |este situat |             |Terenuri cu| Arabil|Pasuni|Fanete| Vii |Livezi|
|    |terenul     |             |constructii|       |      |      |     |      |
|    |____________|             |           |       |      |      |     |      |
|    |Specificatie|             |           |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  A |      B     |       C     |      1    |    2  |   3  |   4  |   5 |   6  |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  1 |Suprafata   |             |           |       |      |      |     |      |
|    |terenului   |             |___________|       |      |      |     |      |
|    |(mp)        |             |*)         |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  2 |Impozit     |             |___________|       |      |      |     |      |
|    |(lei/mp)    |             |*)         |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  3 |Impozit     |             |           |       |      |      |     |      |
|    |datorat     |             |           |       |      |      |     |      |
|    |rand 1 x    |             |           |       |      |      |     |      |
|    |rand 2      |             |___________|       |      |      |     |      |
|    |(lei/an)    |             |*)         |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  4 |Total       |                         |
|    |impozit     |                         |
|    |datorat     |                         |
|    |Rand 3      |                         |
|    |(col. 1 +   |                         |
|    |col. 2 + ...|                         |
|    |+ col. 10)  |                         |
|    |- lei/an -  |                         |
|____|____________|_________________________|

    - continuare -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Parcela/    |           Categorii de folosinta        |Rangul     |Zona|
|crt.|adresa unde |_________________________________________|localitatii|    |
|    |este situat |Paduri si  |Terenuri|Drumuri|Terenuri    |           |    |
|    |terenul     |alte       |cu ape  |si cai |neproductive|           |    |
|    |____________|terenuri cu|        |ferate |            |           |    |
|    |Specificatie|vegetatie  |        |       |            |           |    |
|    |            |forestiera |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  A |      B     |     7     |    8   |    9  |      10    |     11    | 12 |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  1 |Suprafata   |           |        |       |            |           |    |
|    |terenului   |           |        |       |            |           |    |
|    |(mp)        |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  2 |Impozit     |           |        |       |            |           |    |
|    |(lei/mp)    |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  3 |Impozit     |           |        |       |            |           |    |
|    |datorat     |           |        |       |            |           |    |
|    |rand 1 x    |           |        |       |            |           |    |
|    |rand 2      |           |        |       |            |           |    |
|    |(lei/an)    |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  4 |Total       |
|    |impozit     |
|    |datorat     |
|    |Rand 3      |
|    |(col. 1 +   |
|    |col. 2 + ...|
|    |+ col. 10)  |
|    |- lei/an -  |
|____|____________|
    *) Se inscrie suprafata construita la sol a cladirii.

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenurilor (caz in care se anexeaza documentele care atesta calitatea de contribuabil), precum si anual, pana la data de 31 ianuarie.

    Model ITL - 005 bis

 _______________________________________     __________________________________
|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |
|Codul unic de inregistrare ........... |   |L.S.  Semnatura ................. |
|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... |   |                                  |
|deschis la Banca ..................... |   |                                  |
|_______________________________________|   |__________________________________|

    Nr. ............./....................... 20....

                             DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxelor locale, republicata

    CAP. I
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Parcela/    |Intravilan I/|               Categorii de folosinta         |
|crt.|adresa unde |Extravilan E |______________________________________________|
|    |este situat |             |Terenuri cu| Arabil|Pasuni|Fanete| Vii |Livezi|
|    |terenul     |             |constructii|       |      |      |     |      |
|    |____________|             |           |       |      |      |     |      |
|    |Specificatie|             |           |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  A |      B     |       C     |      1    |    2  |   3  |   4  |   5 |   6  |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  1 |Suprafata   |             |           |       |      |      |     |      |
|    |terenului   |             |           |       |      |      |     |      |
|    |(mp)        |             |           |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  2 |Taxa        |             |           |       |      |      |     |      |
|    |(lei/mp)    |             |           |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  3 |Taxa        |             |           |       |      |      |     |      |
|    |datorata    |             |           |       |      |      |     |      |
|    |rand 1 x    |             |           |       |      |      |     |      |
|    |rand 2      |             |           |       |      |      |     |      |
|    |(lei/an)    |             |           |       |      |      |     |      |
|____|____________|_____________|___________|_______|______|______|_____|______|
|  4 |Total taxa  |                         |
|    |datorata    |                         |
|    |Rand 3      |                         |
|    |(col. 1 +   |                         |
|    |col. 2 + ...|                         |
|    |+ col. 10)  |                         |
|    |- lei/an -  |                         |
|____|____________|_________________________|

    - continuare -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Parcela/    |           Categorii de folosinta        |Rangul     |Zona|
|crt.|adresa unde |_________________________________________|localitatii|    |
|    |este situat |Paduri si  |Terenuri|Drumuri|Terenuri    |           |    |
|    |terenul     |alte       |cu ape  |si cai |neproductive|           |    |
|    |____________|terenuri cu|        |ferate |            |           |    |
|    |Specificatie|vegetatie  |        |       |            |           |    |
|    |            |forestiera |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  A |      B     |     7     |    8   |    9  |      10    |     11    | 12 |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  1 |Suprafata   |           |        |       |            |           |    |
|    |terenului   |           |        |       |            |           |    |
|    |(mp)        |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  2 |Taxa        |           |        |       |            |           |    |
|    |(lei/mp)    |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  3 |Taxa        |           |        |       |            |           |    |
|    |datorata    |           |        |       |            |           |    |
|    |rand 1 x    |           |        |       |            |           |    |
|    |rand 2      |           |        |       |            |           |    |
|    |(lei/an)    |           |        |       |            |           |    |
|____|____________|___________|________|_______|____________|___________|____|
|  4 |Total taxa  |
|    |datorata    |
|    |Rand 3      |
|    |(col. 1 +   |
|    |col. 2 + ...|
|    |+ col. 10)  |
|    |- lei/an -  |
|____|____________|

    CAP. II
 __________________________________________________________________________
|         \ Specificatie|    Drumuri     |    Cai ferate  |   Cai ferate   |
|Terenuri  \            |                |    normale     |   inguste      |
|ocupate de \           |________________|________________|________________|
|drumuri si  \          |km|lei/km|lei/an|km|lei/km|lei/an|km|lei/km|lei/an|
|cai ferate   \         |  |      |      |  |      |      |  |      |      |
|______________\________|__|______|______|__|______|______|__|______|______|
|            0          | 1|   2  |   3  | 4|   5  |   6  | 7|   8  |   9  |
|_______________________|__|______|______|__|______|______|__|______|______|
|_______________________|__|______|______|__|______|______|__|______|______|
|Total taxa (col. 3 +   |  |      |
|col. 6 + ... + col. 9) |  |      |
|_______________________|__|______|

    CAP. III
 ___________________________________________________________________________
| TOTAL general taxa = Cap. I + Cap. II                                     |
|___________________________________________________________________________|

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenurilor (caz in care se anexeaza documentele care atesta calitatea de contribuabil), precum si anual, pana la data de 31 ianuarie.

                                  - fata -

    Model ITL - 006

 ____________________________________   _______________________________________
|                                    | |Inregistrata sub nr. .... din          |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC: | |..../......... 20... la compartimentul |
|____________________________________| |de specialitate al autoritatilor       |
|FUNCTIONARUL|                       | |administratiei publice locale din raza |
|   PUBLIC   | ..................... | |administrativ-teritoriala unde se afla |
|            | (prenumele si numele) | |domiciliul contribuabilului            |
|____________|_______________________| |_______________________________________|

                            DECLARATIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, republicata

    Subsemnatul .................................................., identificat prin actul de identitate ..........., seria ......., nr. ............. si codul numeric personal ...................., domiciliat in ROMANIA/......................, judetul ................., codul postal ....... - comuna/orasul/municipiul ............................., satul/sectorul ..........................., str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., declar ca incepand cu data de ..../....... 20.... am dobandit mijlocul de transport prin actul nr. ....... din ..../....... 20.... (copie anexata) avand urmatoarele caracteristici:
 ______________________________________________________________________________
|Tipul:                            |Capacitatea cilindrica:                cm^3|
|__________________________________|___________________________________________|
|Masa maxima autorizata:      tone |Capacitatea in cazul                       |
|                                  |remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:   tone|
|__________________________________|___________________________________________|
|Numarul de identificare:          |Seria motorului:                           |
|__________________________________|___________________________________________|
|Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau |    |                            |
|un echivalent recunoscut:                   |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"   |
|____________________________________________|____|____________________________|
|Axa/axe motoare cu alt sistem|    |                                           |
|de suspensie: |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"                  |
|_____________________________|____|___________________________________________|

    Pot fi contactat telefonic: acasa .........../serviciu ................. sau mobil ................... .
    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

           .................                   .....................
           (data declararii)                   (semnatura autografa)

-------------------------------- aici se taie ----------------------------------

    ROMANIA
    Judetul ........................       Nr. ....... din ..../......... 20...
    PRIMARIA .......................       Nr. de rol nominal unic: ...........
    ................................

                                PROCESUL-VERBAL
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice

    Avand in vedere prevederile cap. IV din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata si declaratia de impunere efectuata de catre d-... ........................... identificat prin actul de identitate ............ seria ....., nr. ................. si codul numeric personal ..................., posesor al mijlocului de transport cu urmatoarele caracteristici:
 ______________________________________________________________________________
|Tipul:                            |Capacitatea cilindrica:                cm^3|
|__________________________________|___________________________________________|
|Masa maxima autorizata:      tone |Capacitatea in cazul                       |
|                                  |remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:   tone|
|__________________________________|___________________________________________|
|Numarul de identificare:          |Seria motorului:                           |
|__________________________________|___________________________________________|
|Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau |    |                            |
|un echivalent recunoscut:                   |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"   |
|____________________________________________|____|____________________________|
|Axa/axe motoare cu alt sistem|    |                                           |
|de suspensie:                |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"                  |
|_____________________________|____|___________________________________________|

se stabileste taxa anuala in suma de ................. lei, iar taxa corespunzatoare pe anul in curs, pentru perioada 1/....../20.... - 31/12/20..., in suma de ................ lei, care se repartizeaza in sume egale la termenele de plata, astfel: 15 martie: .................. lei, 15 iunie: ............ lei, 15 septembrie: ................... lei si 15 noiembrie: ................... lei.

 _____________________________________   ______________________________________
|             |                       | |       Am primit un exemplar,         |
|FUNCTIONARUL | _____________________ | | ____________________________________ |
|   PUBLIC    | (prenumele si numele) | |(semnatura autografa a declarantului) |
|         LS. |s.s.                   | |                                      |
|_____________|_______________________| |______________________________________|

    NOTA:
    Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are carte de identitate a vehiculului, chiar daca acestea circula in combinatie.

    - Aceasta parte se detaseaza si se inmaneaza contribuabilului sub semnatura sa -

                                   - verso -

    Model ITL - 006

    ROMANIA
    Judetul ........................       Nr. ....... din ..../......... 20...
    PRIMARIA .......................       Nr. de rol nominal unic: ...........
    ................................

                                  PROCESUL-VERBAL
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice

    Avand in vedere prevederile cap. IV din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata si declaratia de impunere efectuata de catre d-... .............................. identificat prin actul de identitate ............ seria ....., nr. ................. si codul numeric personal ..................., posesor al mijlocului de transport cu urmatoarele caracteristici:
 ______________________________________________________________________________
|Tipul:                            |Capacitatea cilindrica:                cm^3|
|__________________________________|___________________________________________|
|Masa maxima autorizata:      tone |Capacitatea in cazul                       |
|                                  |remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:   tone|
|__________________________________|___________________________________________|
|Numarul de identificare:          |Seria motorului:                           |
|__________________________________|___________________________________________|
|Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau |    |                            |
|un echivalent recunoscut:                   |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"   |
|____________________________________________|____|____________________________|
|Axa/axe motoare cu alt sistem|    |                                           |
|de suspensie: |<-- | se inscrie "DA" sau "NU"                  |
|_____________________________|____|___________________________________________|

se stabileste taxa anuala in suma de ................. lei, iar taxa corespunzatoare pe anul in curs, pentru perioada 1/....../20.... - 31/12/20..., in suma de ................ lei, care se repartizeaza in sume egale la termenele de plata, astfel: 15 martie: .................. lei, 15 iunie: ............ lei, 15 septembrie: ................... lei si 15 noiembrie: ................... lei.

 _____________________________________   ______________________________________
|             |                       | |       Am primit un exemplar,         |
|FUNCTIONARUL | _____________________ | | ____________________________________ |
|   PUBLIC    | (prenumele si numele) | |(semnatura autografa a declarantului) |
|         LS. |s.s.                   | |                                      |
|_____________|_______________________| |______________________________________|

-------------------------------- aici se taie ----------------------------------

 ______________________________________________________________________________
|    Procesul-verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport   |
|constituie titlu de creanta si tine loc de instiintare de plata pe toata      |
|durata detinerii mijlocului de transport, chiar daca nivelul taxei se         |
|indexeaza/majoreaza in conditiile art. 67/art. 72 din Ordonanta Guvernului    |
|nr. 36/2002, republicata. De asemenea, in cazul in care debitorul nu isi      |
|plateste de bunavoie taxa asupra mijloacelor de transport datorata, prezentul |
|proces-verbal are elementele constitutive ale titlului executoriu, atat pentru|
|debitul datorat, cat si pentru accesoriile acestuia, fara comunicarea vreunei |
|somatii.                                                                      |
|    Taxa anuala asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in   |
|patru rate egale, pana la data de 15, inclusiv, a lunilor martie, iunie,      |
|septembrie si noiembrie.                                                      |
|    Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se|
|repartizeaza, in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul   |
|anului.                                                                       |
|    Pentru neachitarea la termenul de plata a taxei asupra mijloacelor de     |
|transport debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in         |
|conditiile legii.                                                             |
|    Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de     |
|intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii in timpul  |
|anului, taxa se da la scadere cu data de intai a lunii in care a aparut       |
|aceasta situatie.                                                             |
|    Pentru mijloacele de transport declaratiile de impunere se depun in termen|
|de 30 de zile de la data dobandirii acestora la compartimentul de specialitate|
|al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza                  |
|administrativ-teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sub sanctiunile   |
|prevazute la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata.       |
|    Proprietarii mijloacelor de transport au obligatia sa declare             |
|compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice      |
|locale schimbarea domiciliului in termenul si sub sanctiunile prevazute la    |
|alineatul precedent.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                  - fata -

    Model ITL - 007

 _______________________________________     __________________________________
|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |
|Codul unic de inregistrare ........... |   |L.S.  Semnatura ................. |
|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... |   |                                  |
|deschis la Banca ..................... |   |                                  |
|_______________________________________|   |__________________________________|

                             DECLARATIA DE IMPUNERE*)
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    *) Declaratia se completeaza si nominal, cu elementele prevazute pe verso.

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |           Specificare            |  Numar mijloace  |  Taxa stabilita  |
|crt. |                                  |   de transport   |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   AI| Mijloacele de transport cu tractiune mecanica                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|   1 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   2 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   3 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   4 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL AI                         |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|
|  AII| Autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de  |
|     | peste 12 tone                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|   1 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   2 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   3 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   4 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL AII                        |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|
| AIII| Combinatii de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima    |
|     | autorizata de peste 12 tone                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|   1 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   2 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   3 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   4 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL AIII                       |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|
|   B | Pentru remorci, semiremorci si rulote                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
|   1 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   2 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   3 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   4 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL B                          |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|
|   C | Pentru mijloace de transport pe apa                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|   1 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   2 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   3 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|   4 |                                  |                  |                  |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL C                          |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|
|       TOTAL (AI + AII + AIII + B + C)  |         X        |                  |
|________________________________________|__________________|__________________|

    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    Data ................ 20...

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    In cazul in care contribuabilul detine mai multe mijloace de transport decat cele care pot fi inscrise in prezenta declaratie, la aceasta se anexeaza o alonja cu aceleasi elemente.

                                   - verso -

                                   SITUATIA
        nominala privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Specificare|Data      |Serie |Capacitate |Taxa       |Taxa    |OBSERVATII|
|crt.|  (tipul)  |dobandirii|motor/|cilindrica/|datorata in|datorata|          |
|    |           |          |sasiu |tonaj      |functie de |- lei - |          |
|    |           |          |      |           |capacitate/|        |          |
|    |           |          |      |           |tonaj      |        |          |
|    |           |          |      |           |  - lei -  |        |          |
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|

    NOTA:
    Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are carte de identitate a vehiculului, chiar daca acestea circula in combinatie.

    Model ITL - 008

 ____________________________________
| Contribuabilul ................... |
| .................................. |      ___________________________________
| Sediul ........................... |<----|Se completeaza numai in situatia   |
| .................................. |     |persoanelor juridice, caz in care  |
| Codul unic de                      |     |semnatarul declaratiei este        |
| inregistrare ..................... |     |reprezentantul acesteia.           |
|____________________________________|     |___________________________________|

                                DECLARATIA
    pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

    Subsemnatul(a) ............................................., domiciliat(a) in ........................, str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ..., legitimat prin B.I./C.I. seria ......, nr. .................. C.N.P. ....................., solicit scoaterea din evidenta dvs. a urmatorului mijloc de transport marca ..............., cu seria motor ...................., seria sasiu*) ...................., capacitatea cilindrica .............. cm^3, capacitate*) ........... tone, dobandit la data de ......................., ca efect al: instrainarii/furtului/scoaterii din functiune/schimbarii domiciliului/scoaterii definitive din tara, incepand cu data de .............., dovedind aceasta prin: actul nr. ......./..................../certificatul de radiere nr. ......../..............., anexat la prezenta.

    Noul proprietar: ................................. Judetul/Sectorul .......................... Localitatea ................................. str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....

                                                Semnatura declarantului,
    Data ............. 20...                    ........................

------------
    *) serie sasiu pentru remorci
    *) capacitate tone (pentru) remorci

-------------------------------- aici se taie ----------------------------------

    Judetul ......................
    PRIMARIA .....................            Nr. ...../............ 20....

              Catre:
                  PRIMARIA ..................................
                           - Compartimentul de specialitate -

    Va facem cunoscut ca potrivit actului nr. ....../........... contribuabilul ..............................................., din judetul ................., localitatea ........................... str. .......................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ..., a dobandit mijlocul de transport marca ............, cu seria motor ...................., seria sasiu*) ............................, capacitate cilindrica .......... cm^3, capacitate*) ......... tone. Va rugam sa luati masurile necesare pentru inscrierea in evidenta dvs. conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata.

                SEF COMPARTIMENT,                      INSPECTOR,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

-------------------------------- aici se taie ----------------------------------

    PRIMARIA ...........................

              Catre: ..........................................................

    Ca urmare a declaratiei dvs. nr. .........../............... 20... prin care solicitati scoaterea din evidenta a mijlocului de transport marca ............., cu seria motor .................., seria sasiu*) ..................., capacitate cilindrica ............ cm^3, capacitate*) ......... tone, dobandit la ........./............. si a actelor anexate, va aducem la cunostinta faptul ca aceasta a fost operata. Nr. matricol .............., nr. rol ................., au rezultat scaderi de debit astfel: .......................

               SEF COMPARTIMENT,                         INSPECTOR,
  L.S.  .................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

    Data .......... 20....                Am primit un exemplar ................

    Model ITL - 009

 ______________________________________      ______________________________
| B |Inregistrata sub nr. ............ |    |                              |
|___|din ../............./20..         |    |Se depune in termen de        |
    |la structura specializata in      |    |15 zile de la data expirarii  |
    |domeniul amenajarii teritoriului  |    |termenului de executare       |
    |si al urbanismului a autoritatilor| /|_|stabilit prin autorizatia de  |
    |administratiei publice locale din |/    construire, avand drept scop  |
    |raza administrativ-teritoriala    |\  _ regularizarea taxei pentru    |
    |unde s-au executat lucrarile      | \| |eliberarea acesteia in functie|
    |__________________________________|    |de valoarea reala a lucrarilor|
    |FUNCTIONARUL| ................... |    |executate                     |
    |PUBLIC      | s.s.                |    |                              |
    |____________|_____________________|    |______________________________|
     __________________________________________________________________________
    |  Documentul prin care s-a incasat la bugetul local taxa pentru       | C |
    |eliberarea autorizatiei de construire                                 |___|
    |______________________________________________________________________|
    | Felul:                                                               |
    | .................................................................... |
    | Nr.                     din                                 20       |
    |______________________________________________________________________|

                                   DECLARATIA
privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 ______________________________________________________________________________
| A |  Subsemnatul .................................. identificat prin actul de|
|___|identitate ..................., seria ...., nr. ................. si codul|
    |                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               |
    |numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, in calitate de beneficiar   |
    |al/reprezentant al beneficiarului*) autorizatiei de construire nr. .......|
    |din .../...... 20.., emisa de catre primarul comunei/orasului/municipiului|
    |............................./sectorului ...... al municipiului Bucuresti/|
    |primarul general al municipiului Bucuresti/presedintele Consiliului       |
    |Judetean ................, avand stabilita obligatia de a executa integral|
    |lucrarile autorizate, inclusiv instalatiile aferente acestora pana la data|
    |de .../...... 20.., declar ca valoarea reala a lucrarilor este de:        |
    | _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _                                               |
    ||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_| lei.                                         |
    |__________________________________________________________________________|
    |*) Denumirea persoanei juridice:                                          |
    |__________________________________________________________________________|
    |  Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea             |
    |necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele   |
    |declarate fiind corecte si complete.                                      |
    |                                                                          |
    |                                         L.S. .......................     |
    |  ........../........../20..                   (Semnatura autografa)      |
    |__________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| D |                              FISA DE CALCUL                              |
|___| privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire |
    |__________________________________________________________________________|
    | 1.|Valoarea lucrarilor declarata de solicitant la emiterea               |
    |   |autorizatiei de construire, inscrisa in aceasta                       |
    |   |                                           _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei -        |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 2.|Taxa incasata la eliberarea autorizatiei de construire                |
    |   |                                           _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei -        |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 3.|Valoarea reala a lucrarilor declarata de solicitant, la terminarea    |
    |   |acestora                                   _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei -        |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 4.|Suprafata construita desfasurata a cladirii                 _   _ _ _ |
    |   |                           - mp -                      *) |_| |_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 5.|Valoarea impozabila a cladirii, potrivit anexei nr. 1 din Ordonanta   |
    |   |                                                  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei/mp -        *) |_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 6.|Valoarea impozabila a cladirii, (rd. 4 x rd. 5)                       |
    |   |acestora                                   _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei -    *) |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    | 7.|Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 =                             |
    |   |                      ___                                             |
    |   |                     | + |                 _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                     |___| - lei -    *) |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |   |                     | _ |                                            |
    |   |                     |___|                                            |
    |___|______________________________________________________________________|
    | 8.|Taxa datorata de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii   |
    |   |valorii impozabile/reale a cladirii*)                                 |
    |   |                                           _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |                           - lei -        |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    |   |                ___                                                   |
    | 9.|DIFERENTA DE   | 1 | incasat de la solicitantul-contribuabil          |
    |   |(rd. 8 - rd. 2)|___|                                                  |
    |   |               | 2 | restituit solicitantului-contribuabil,           |
    |   |               |___|                       _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ |
    |   |CA EFECT AL REGULARIZARII  - lei -        |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||
    |___|______________________________________________________________________|
    |                     |                |                                   |
    |                    ---               | ................................. |
    |                  ( L.S.) FUNCTIONARUL|  (functia - prenumele si numele)  |
    |                    ---   PUBLIC      |                                   |
    | .../..../20..       |                |  S.S.                             |
    |_____________________|________________|___________________________________|
    *) a. In cazul in care valoarea din rd. 7 este pozitiva, taxa datorata se determina in functie de valoarea inscrisa la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1%;
    b. In cazul in care valoarea din rd. 7 este negativa, taxa datorata se determina in functie de valoarea inscrisa la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%;
    c. Pentru cladirile cu destinatia de locuinta si anexele gospodaresti, taxa se reduce cu 50%;
    d. In cazul in care prin autorizatia de construire s-a autorizat executarea de lucrari la o cladire existenta, iar in urma acestora, suprafata construita nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai in functie de valoarea inscrisa la rd. 3.
    *) Nu se completeaza in cazul contribuabililor - persoane juridice.

    NOTA:
    1. Se intocmeste in doua exemplare, din care unul, dupa inscrierea datelor in casetele "B", "C" si "D", se restituie contribuabilului.
    2. Obligatia de a completa datele din caseta "A" revine contribuabilului.

    Model ITL - 010

 _________________________
|      Stema unitatii     |               ROMANIA
|administrativ-teritoriale|        ......................
|_________________________|        ......................

                                AUTORIZATIA
privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

    Nr. ... din .......... 20...

    Se autorizeaza ................../..................*), cu domiciliul/sediul in .................... str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................. sa efectueze lucrari de racorduri/bransament la*):
     _
    |_| retelele publice de apa;
     _
    |_| retelele publice de canalizare;
     _
    |_| retelele publice de gaze;
     _
    |_| retelele publice de transport a energiei termice;
     _
    |_| retelele publice de transport a energiei electrice;
     _
    |_| retelele de telefonie;
     _
    |_| retelele de televiziune prin cablu;

    pentru beneficiarul ................../.............*), cu domiciliul/sediul in .................... str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................. .
    Lucrarile de racorduri/bransament se executa la urmatoarea adresa: .............................................................................. .
    Taxa pentru eliberarea prezentei autorizatii, instituita prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, in suma de .......................... lei, a fost achitata cu ordinul de plata/chitanta nr. ...../......... 20...
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de ............... 20... .

                                    PRIMAR,
                     L.S. ................................
                          (prenumele, numele si semnatura)

------------
    *) 1. In cazul persoanelor fizice se mentioneaza: Numele, initiala tatalui, prenumele/codul numeric personal.
       2. In cazul persoanelor juridice se mentioneaza: Denumirea/codul unic de inregistrare.
    *) Se bifeaza tipul de retea pentru care se solicita autorizarea.

    NOTA:
    1. In cazul in care la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale, la aceeasi data, furnizorul de servicii se adreseaza cu cerere pentru eliberarea prezentei autorizatii, intocmita in conditiile pct. 29.16. lit. e) alin. 4 din normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, in care sunt cuprinsi mai multi beneficiari de servicii, se recomanda eliberarea unei singure autorizatii, la care se anexeaza un tabel in care sunt prevazute elementele obligatorii, iar taxa pentru eliberarea acestei autorizatii se determina prin inmultirea numarului beneficiarilor de servicii cu taxa stabilita de catre consiliul local.
    2. Evidenta acestor autorizatii se conduce de catre structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului intr-un REGISTRU SPECIAL, altul decat cel pentru inregistrarea autorizatiilor de construire/desfiintare, numarul autorizatiei fiind cel care rezulta din acesta incepand cu numarul 1 pentru fiecare an fiscal.

    Model ITL - 011

 ____________________________________________
|Inregistrata sub nr. ... din ..../.... 20.. |
|la compartimentul de specialitate al        |
|autoritatilor administratiei publice locale |
|din raza administrativ-teritoriala unde se  |
|afla amplasat mijlocul de reclama si        |
|publicitate/firma.                          |
|____________________________________________|

                          DECLARATIA DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei, in suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pentru firma instalata la locul executarii activitatii, datorata in temeiul art. 31 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI

    CODUL UNIC DE INREGISTRARE ................................................
    DENUMIREA .................................................................
    JUDETUL/SECTORUL ..........................................................
    LOCALITATEA ..................................... CODUL POSTAL ............
    STRADA ................................................... NR. ............
    BL. ......... SC. ......... ET. ......... AP. .........

 ______________________________________________________________________________
|                 BANCA                  |                CONT                 |
|________________________________________|_____________________________________|
|                                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|

    1. TAXA, IN SUMA FIXA, PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locul     |Suprafata|Durata    |Taxa fixa|Total    |Suma    |Nr. si data |
|crt.|amplasarii|afisului/|amplasarii|datorata |taxa     |achitata|documentului|
|    |          |panoului/| - luni - |lei/an/mp|datorata |- lei - |de plata    |
|    |          |alte     |          |         |(col. 2 x|        |            |
|    |          |mijloace |          |         | col. 3 x|        |            |
|    |          | - mp -  |          |         | col. 4) |        |            |
|    |          |         |          |         | - lei - |        |            |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|
|  0 |     1    |    2    |     3    |    4    |    5    |    6   |      7     |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|

    2. TAXA PENTRU FIRMA INSTALATA LA LOCUL EXERCITARII ACTIVITATII
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locul     |Suprafata|Durata    |Taxa     |Total    |Suma    |Nr. si data |
|crt.|amplasarii|firmei   |amplasarii|datorata |taxa     |achitata|documentului|
|    |          | - mp -  | - luni - |lei/an/mp|datorata |- lei - |de plata    |
|    |          |         |          |         |(col. 2 x|        |            |
|    |          |         |          |         | col. 3 x|        |            |
|    |          |         |          |         | col. 4) |        |            |
|    |          |         |          |         | - lei - |        |            |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|
|  0 |     1    |    2    |     3    |    4    |    5    |    6   |      7     |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|    |          |         |          |         |         |        |            |
|____|__________|_________|__________|_________|_________|________|____________|

    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    Data completarii: ............... 20...

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    Model ITL - 014

 ________________                             _________________________________
|Contribuabilul  |                           |Inregistrata sub nr. ....../.....|
|............... |   ______________________  |din .../.. 20.. la compartimentul|
|............... |  |Se completeaza numai  | |de specialitate al autoritatilor |
|Sediul ........ |  |in situatia           | |administratiei publice locale din|
|............... |  |persoanelor juridice, | |raza administrativ-teritoriala   |
|............... |  |caz in care semnatarul| |unde se afla situate terenurile  |
|Codul unic de   |  |declaratiei este      | |_________________________________|
|inregistrare    |  |reprezentantul        | |Functionarul   |     ........... |
|............... |<-|acesteia.             | |public         | s.s.            |
|________________|  |______________________| |_______________|_________________|

                             DECLARATIE-DECONT
privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    Subsemnatul .........................., identificat prin actul de identitate ........., seria ....., nr. ......... si codul numeric personal ..............., domiciliat in ROMANIA/....................., judetul ..................., codul postal ..........., comuna/orasul/municipiul ..................., satul/sectorul ........................, str .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., declar ca taxa hoteliera incasata in luna ............. 20..., de catre unitatea hoteliera ................................., situata la adresa ...................................., a fost in suma de ................... lei si s-a varsat la bugetul local cu ordinul de plata nr. ...... din data de .......... 20... in contul nr. ......................-

    Taxa hoteliera s-a determinat pe baza cotei de ........% stabilita prin Hotararea Consiliului ........................ nr. ........../20... la tarifele de cazare practicate si numarul zilelor de cazare, sau la tariful practicat pentru o noapte de cazare.

    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    .............................
    (data intocmirii declaratiei)

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    In situatia in care la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucuresti, un contribuabil detine mai multe unitati hoteliere, prezenta declaratie-decont se depune pentru fiecare unitate hoteliera in parte.

    Model ITL - 015

 ___________________________________________
|Inregistrata sub nr. ... din .../.... 20...|
|la compartimentul de specialitate al       |
|autoritatilor administratiei publice locale|
|din raza administrativ-teritoriala unde se |
|afla domiciliul contribuabilului           |
|___________________________________________|

                             DECLARATIA DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei locale pentru detinerea de catre persoanele fizice, in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

    Subsemnatul ...................................., identificat prin actul de identitate ............ seria ...., nr. ..............., codul numeric personal .........................., cu domiciliul in ............................ str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., et. ..., declar ca detin in proprietate/folosinta incepand cu data de ..................., conform actului ................. nr. ...../......., un utilaj ......................., situat la adresa .......................................
    Utilajul este utilizat in scopul .......................................................................
    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    Data: ............. 20...
                                              ...........................
                                                 (semnatura autografa)

    NOTA:
    1. Taxa se achita la data depunerii declaratiei de impunere corespunzator numarului de zile cuprins intre aceasta data si pana la data la care respectivul utilaj serveste obtinerii de venit;
    2. In cazul in care taxa zilnica, stabilita prin hotarare de catre consiliul local, se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna, aceasta se achita lunar, pana cel tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare.
    3. Contribuabilul are obligatia sa depuna prezenta declaratie de impunere chiar daca pentru utilajul respectiv nu are actul prin care poate face dovada detinerii in proprietate/folosinta.

                                  - fata -

    Model ITL - 016

 _______________________________________     __________________________________
|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |
|Codul unic de inregistrare ........... |   |L.S.  Semnatura ................. |
|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... |   |                                  |
|deschis la Banca ..................... |   |                                  |
|_______________________________________|   |__________________________________|

    Nr. ............./....................... 20....

                             DECLARATIA DE IMPUNERE*)
privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, in cazul contribuabililor persoane fizice si persoane juridice

    Subsemnatul(a) ........................ in calitate de .................... la S.C. ................................., legitimat prin  B.I./C.I. seria ..., nr. ..........., C.N.P. ........................ declar ca societatea detine in proprietate un numar de ....... vehicule lente detaliate pe verso-ul prezentei.
    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

                    DIRECTOR,                SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
  L.S.  ..................................  ..................................
         (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    In cazul persoanelor fizice declaratia de impunere se completeaza in mod corespunzator cu elementele de identificare specifice acestora.

                                   - verso -

                                   SITUATIA
                         cuprinzand vehiculele lente

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Specificare        |Nr.|Data      |Taxa      |Total     |OBSERVATII|
|crt.|        (tipul)          |   |dobandirii|datorata/ |taxa      |          |
|    |                         |   |          |vehicul   |datorata*)|          |
|    |                         |   |          |- lei/an -|(col. 2 x |          |
|    |                         |   |          |          | col. 4)  |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  0 |           1             | 2 |     3    |     4    |     5    |     6    |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  1.|Autocositoare            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  2.|Autoexcavator (excavator |   |          |          |          |          |
|    |pe autosasiu)            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  3.|Autogreder               |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  4.|Autoscreper              |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  5.|Autostivuitor            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  6.|Buldozer pe pneuri       |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  7.|Combina agricola pentru  |   |          |          |          |          |
|    |recoltat cereale sau     |   |          |          |          |          |
|    |furaje                   |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  8.|Compactor autopropulsat  |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|  9.|Electrocar cu            |   |          |          |          |          |
|    |echipamente: sudura, grup|   |          |          |          |          |
|    |electrogen, pompa etc.   |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 10.|Excavator cu racleti     |   |          |          |          |          |
|    |pentru sapat santuri     |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 11.|Excavator cu rotor pentru|   |          |          |          |          |
|    |sapat santuri            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 12.|Excavator pe pneuri      |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 13.|Freza autopropulsata     |   |          |          |          |          |
|    |pentru canale            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 14.|Freza autopropulsata     |   |          |          |          |          |
|    |pentru pamant stabilizat |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 15.|Freza rutiera            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 16.|Incarcator cu o cupa pe  |   |          |          |          |          |
|    |pneuri                   |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 17.|Instalatie autopropulsata|   |          |          |          |          |
|    |de sortare-concasare     |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 18.|Macara cu greifer        |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 19.|Macara mobila pe pneuri  |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 20.|Macara turn              |   |          |          |          |          |
|    |autopropulsata           |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 21.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |multifunctionala pentru  |   |          |          |          |          |
|    |lucrari de terasamente   |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 22.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |pentru constructia si    |   |          |          |          |          |
|    |intretinerea drumurilor  |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 23.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |pentru decopertarea      |   |          |          |          |          |
|    |imbracamintei asfaltice  |   |          |          |          |          |
|    |la drumuri               |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 24.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |pentru finisarea         |   |          |          |          |          |
|    |drumurilor               |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 25.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |pentru forat             |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 26.|Masina autopropulsata    |   |          |          |          |          |
|    |pentru turnat asfalt     |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 27.|Plug de zapada           |   |          |          |          |          |
|    |autopropulsat            |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 28.|Sasiu autopropulsat cu   |   |          |          |          |          |
|    |ferastrau pentru taiat   |   |          |          |          |          |
|    |lemn                     |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 29.|Tractor pe pneuri        |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 30.|Troliu autopropulsat     |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 31.|Utilaj multifunctional   |   |          |          |          |          |
|    |pentru intretinerea      |   |          |          |          |          |
|    |drumurilor               |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 32.|Vehicul de pompieri      |   |          |          |          |          |
|    |pentru derularea         |   |          |          |          |          |
|    |furtunurilor de apa      |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 33.|Vehicul pentru macinat si|   |          |          |          |          |
|    |compactat deseuri        |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 34.|Vehicul pentru marcarea  |   |          |          |          |          |
|    |drumurilor               |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
| 35.|Vehicul pentru taiat si  |   |          |          |          |          |
|    |compactat deseuri        |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
|    |TOTAL                    |   |          |          |          |          |
|____|_________________________|___|__________|__________|__________|__________|
    *) In cazul in care taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mica de un an se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 48.06. lit. d) subpct. d.1. din normele metodologice.

    Model ITL - 017

                               LEGITIMATIE
pentru functionarul public din compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

       ________________________________________________________________________
Fata  |    __________         _________________________     _______________    |
      |   |          |       |         ROMANIA         |   |    Stema      |   |
      |   |  Stema   |       |_________________________|   |   unitatii    |   |
      |   | ROMANIEI |                                     | administrativ |   |
      |   | - color -|       Judetul .................*)   | -teritoriale  |   |
      |   |          |                 PRIMARIA            |   - color -   |   |
      |   |__________|        .......................*)   |_______________|   |
      |                                                                        |
      |                                                          30 mm         |
      |              LEGITIMATIA NR. ......./20...          _______________    |
      |                                                    |               |   |
70 mm |      D... ................................         |               |   |
      |   in calitate de .........................   35 mm |     Loc       |   |
      |   este imputernicit sa stabileasca, sa             |    pentru     |   |
      |   constate, sa controleze, sa urmareasca           |   fotografie  |   |
      |   si sa incaseze impozitele si taxele              |               |   |
      |   locale.                                          |_______________|   |
      |   PRIMARUL ............................*)  Poseda actul de identitate |
      |       L.S. ..........................       seria ..... nr. .......... |
      |              (prenumele si numele)                                     |
      |            ..........................                                  |
      |                  (semnatura)                                           |
      |________________________________________________________________________|

                                        100 mm
       ________________________________________________________________________
Verso |Titularul prezentei legitimatii se bucura de protectia legii si este    |
      |investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu |
      |indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele     |
      |competentelor stabilite prin lege.                                      |
      |Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice |
      |au obligatia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea      |
      |acestuia, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare   |
      |silita.                                                                 |
      |Identificarea functionarului public se face prin prezenta legitimatie   |
      |insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de      |
      |conducatorul compartimentului de specialitate.                          |
      |________________________________________________________________________|
      |Prezenta legitimatie s-a emis in baza DISPOZITIEI PRIMARULUI            |
      |...........................*) nr. ..... din .... ........... 20... si  |
      |este valabila pana la revocarea acesteia.                               |
      |________________________________________________________________________|

    *) Se mentioneaza denumirea judetului;
    *) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale;

    NOTA:
    1. "ROMANIA" va fi inscrisa pe un fundal care reprezinta Drapelul Romaniei, in urmatoarea ordine a culorilor: albastru - galben - rosu;
    2. In cazul judetelor adnotarile *) si *) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "CONSILIUL JUDETEAN ................*), iar semnatarul legitimatiei este PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ....................*);
    3. In cazul municipiului Bucuresti, adnotarile *) si *) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI", iar semnatarul legitimatiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI;
    4. In cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, "Judetul ..........*)" din antet se inlocuieste prin "MUNICIPIUL BUCURESTI", iar adnotarii *) ii corespunde mentiunea SECTORULUI ...........;
    5. La incetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administratiei publice locale, titularul are obligatia sa depuna legitimatia. In caz de pierdere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III -a;
    6. Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special condus de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucuresti acest registru se conduce de catre secretarul general al municipiului Bucuresti si respectiv de catre secretarii sectoarelor acestuia;
    7. Acest formular se executa la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale.

    Model ITL - 018

    Judetul .........................
    Municipiul ......................
    Orasul (sectorul) ...............
    Comuna ..........................

                      PROCESUL-VERBAL - INSTIINTARE DE PLATA
pentru impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 _______________________________________________________________________
|Numele si prenumele proprietarului ................................... |
|Domiciliul ............................., C.N.P. ..................... |
|Adresa la care se afla cladirea ...................................... |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC .............................................. |
|_______________________________________________________________________|

    Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare si a declaratiei contribuabilului se stabilesc obligatiile de plata pentru cladirea dobandita conform actului nr. ...... din data ............ 20..., dupa cum urmeaza:

    Valoarea impozabila a cladirilor

    Semnificatia coloanei CT din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CT - Coeficientul de transformare
 ______________________________________________________________________________
|   Felul   |          Suprafata          |Coeficientul| Valoarea |  Valoarea  |
|cladirilor |_____________________________|de corectie |impozabila|impozabila a|
|si a altor | Suprafata | CT  | Suprafata | conform    | (lei/mp) | cladirilor |
|constructii|   utila   |     |construita | notei din  |          |            |
|impozabile |           |     |desfasurata| Anexa nr. 1|          |            |
|___________|___________|_____|___________|____________|__________|____________|
|           |           |     |           |            |          |            |
|___________|___________|_____|___________|____________|__________|____________|
|           |           |     |           |            |          |            |
|___________|___________|_____|___________|____________|__________|____________|
|           |           |     |           |            |          |            |
|___________|___________|_____|___________|____________|__________|____________|
| Total                                                           |            |
|_________________________________________________________________|____________|

    Calculul impozitului pe cladiri

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    MA - majorarea anuala a impozitului pe cladiri: ......%, conform HOTARARII C.L./C.G.M.B. nr. ....../20....
    R - cota de reducere in functie de anul realizarii cladirii respective .....
    M - cota de majorare in functie de ordinea numerica a proprietatilor, respectiv, .......
    S - cota de scutire/reducere ........ de la plata impozitului in baza ......
 ______________________________________________________________________________
|Valoarea  |Cota de|Impozitul |Impozitul  |Reducerea/ |Impozitul |Termene de   |
|impozabila|impozit|pe cladiri|pe cladiri |scutirea de|pe cladiri|plata        |
|          |       |anual     |anual la   |la plata   |datorat   |             |
|          |       |          |care s-a   |impozitului|  - lei - |             |
|          |       |          |aplicat:   |pe cladiri |          |             |
|          |       |          |___________|  - lei -  |          |             |
|          |       |          |MA| R| M| S|           |          |             |
|__________|_______|__________|__|__|__|__|___________|__________|             |
|__________|_______|__________|__|__|__|__|___________|Total|    |             |
|__________|_______|__________|__|__|__|__|___________|     |    |             |
|__________|_______|__________|__|__|__|__|___________|_____|____|_____________|
1. Pentru plata cu anticipatie a          |           |          |15 martie    |
impozitului pe cladiri datorat pentru     |___________|__________|_____________|
intregul an, pana la data de 15 martie,   |           |          |15 iunie     |
inclusiv, a anului fiscal se acorda o     |___________|__________|_____________|
bonificatie de ......%, stabilita prin    |           |          |15 septembrie|
Hotararea Consiliului Local nr. ..../20...|___________|__________|_____________|
2. Pentru neplata in termen a impozitului |           |          |15 noiembrie |
pe cladiri se datoreaza dobanzi, conform  |___________|__________|_____________|
actelor normative in vigoare.

    Prezentul proces-verbal - instiintare de plata constituie titlu de creanta si tine loc de instiintare de plata pe toata durata detinerii cladirii, chiar daca nivelul impozitului se indexeaza/majoreaza in conditiile art. 67/art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata. De asemenea, in cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie impozitul pe cladiri datorat, prezentul proces-verbal - instiintare de plata are elementele constitutive ale titlului executoriu, atat pentru debitul datorat, cat si pentru accesoriile acestuia, fara comunicarea vreunei somatii.
    Orice persoana nemultumita de modul in care i-a fost stabilit impozitul pe cladiri are dreptul de a formula obiectiuni in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei si contestatii in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       Am primit un exemplar:
     Compartiment de specialitate,                   Semnatura contribuabilului,
L.S. .............................  Data ..... 20..  ...........................
        (prenumele, numele si
              semnatura)

    Model ITL - 019

    Judetul ..........................
    Municipiul .......................
    Orasul (sectorul) ................
    Comuna ...........................
    Nr. ........ din .../....... 20...

                   PROCESUL-VERBAL - INSTIINTARE DE PLATA
pentru impozitul pe teren datorat de persoanele fizice, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 ______________________________________________________________________________
|Numele si prenumele proprietarului .......................................    |
|Domiciliul ............................., C.N.P. .........................    |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..................................................    |
|______________________________________________________________________________|

    Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare si a procedurii de stabilire din oficiu a impozitului pe teren, potrivit legii, se stabilesc obligatiile de plata pentru terenul detinut in proprietate, conform actului nr. ..... din data ............. 20..., dupa cum urmeaza:

    Determinarea suprafetei de teren supusa impozitarii:
 ______________________________________________________________________________
| Adresa la care se  |Zona intravilan/| Total     |Suprafata |Suprafata pentru |
| afla terenul       |extravilan      | suprafata |construita|care se datoreaza|
|                    |                | de teren  |la sol a  |impozit pe teren |
|                    |                |           |cladirilor|                 |
|                    |                |  - mp -   |  - mp -  |     - mp -      |
|____________________|________________|___________|__________|_________________|
|____________________|________________|___________|__________|_________________|
|____________________|________________|___________|__________|_________________|
|____________________|________________|___________|__________|_________________|
|____________________|________________|___________|__________|_________________|

    Calculul impozitului pe teren:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CF - Categoria de folosinta a terenului
    OG - conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, nivel actualizat
    HC - majorat conform H.C. ..../......
 ______________________________________________________________________________
|CF|Impozitul|Coeficient  |Suprafata|Impozitul|Reducerea/ |Impozitul| Termene  |
|  |pe teren |de corectie |pentru   |pe teren |scutirea   |pe teren | de plata |
|  |(lei/mp) |conform     |care se  |         |de la plata|datorat  |          |
|  |_________|notei din   |datoreaza|         |impozitului|         |          |
|  | OG | HC |Anexa nr. 4 |impozit  |         |pe teren   |         |          |
|  |    |    |(rangul     |pe teren |         |           |         |          |
|  |    |    |localitatii)| - mp -  | - lei - |  - lei -  | - lei - |          |
|__|____|____|____________|_________|_________|___________|_________|          |
|__|____|____|____________|_________|_________|___________|Total|   |          |
|__|____|____|____________|_________|_________|___________|     |   |          |
|__|____|____|____________|_________|_________|___________|     |   |          |
|__|____|____|____________|_________|_________|___________|_____|___|__________|
1. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren     |         |15 martie |
datorat pentru intregul an, pana la data de 15 martie a   |_________|__________|
anului fiscal se acorda o bonificatie de .........%,      |         |15 iunie  |
stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. .../20..., |_________|__________|
2. Pentru neplata in termen a impozitului se platesc      |         |15        |
majorari si penalitati conform actelor normative in       |         |septembrie|
vigoare.                                                  |_________|__________|
                                                          |         |15        |
                                                          |         |noiembrie |
                                                          |_________|__________|

    Prezentul proces-verbal - instiintare de plata constituie titlu de creanta si tine loc de instiintare de plata pe toata durata detinerii terenului, chiar daca nivelul impozitului se indexeaza/majoreaza in conditiile art. 67/art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata. De asemenea, in cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie impozitul pe teren datorat, prezentul proces-verbal - instiintare de plata are elementele constitutive ale titlului executoriu, atat pentru debitul datorat, cat si pentru accesoriile acestuia, fara comunicarea vreunei somatii.
    Orice persoana nemultumita de modul in care i-a fost stabilit impozitul are dreptul de a formula obiectiuni in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei si contestatii in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       Am primit un exemplar:
     Compartiment de specialitate,                   Semnatura contribuabilului,
L.S. .............................  Data ..... 20..  ...........................
        (prenumele, numele si
              semnatura)

    Model ITL - 020

    Judetul ..........................
    Municipiul .......................
    Orasul (sectorul) ................
    Comuna ...........................
    Nr. ........ din .../....... 20...

                     PROCESUL-VERBAL - INSTIINTARE DE PLATA
pentru impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, pentru anul fiscal 20...., de catre:
 ______________________________________________________________________________
|DENUMIREA ................................................................    |
|Adresa sediului ........................., C.U.I. ........................    |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..................................................    |
|______________________________________________________________________________|

    Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare si a procedurii de stabilire din oficiu a impozitului pe cladiri, potrivit legii, se stabilesc obligatiile de plata pentru cladirea detinuta in proprietate, conform actului nr. ...... din data .......................20...., dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
| Felul cladirilor       | Valoarea de | Cota de        | Impozitul pe cladiri |
| si a altor             | inventar    | impozitare     |       datorat        |
| constructii impozabile |   - lei -   |     - % -      |       - lei -        |
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
|________________________|_____________|________________|______________________|
                                       | Total          |                      |
                                       |________________|______________________|
                                       | 15 martie      |                      |
                                       |________________|______________________|
                                       | 15 iunie       |                      |
                                       |________________|______________________|
                                       | 15 septembrie  |                      |
                                       |________________|______________________|
                                       | 15 noiembrie   |                      |
                                       |________________|______________________|

    Contribuabilul nemultumit de modul in care i-a fost stabilit impozitul are dreptul de a formula obiectiuni in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei si contestatii in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       Am primit un exemplar:
     Compartiment de specialitate,                   Semnatura contribuabilului,
L.S. .............................  Data ..... 20..  ...........................
        (prenumele, numele si
              semnatura)

    NOTA:
    1. Prezentul proces-verbal - instiintare de plata serveste numai pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe cladiri, in conditiile legii.
    2. In cazul in care debitorul nu-si plateste de bunavoie impozitul datorat, prezentul proces-verbal - instiintare de plata are elementele constitutive ale titlului executoriu, atat pentru debitul datorat, cat si pentru accesoriile acestuia, fara comunicarea vreunei somatii.

    Model ITL - 021

    Judetul ..........................
    Municipiul .......................
    Orasul (sectorul) ................
    Comuna ...........................
    Nr. ........ din .../....... 20...

                     PROCESUL-VERBAL - INSTIINTARE DE PLATA
pentru impozitul pe teren datorat de persoanele juridice, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, pentru anul fiscal 20...., de catre:
 ______________________________________________________________________________
|DENUMIREA ................................................................    |
|Adresa sediului ........................., C.U.I. ........................    |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..................................................    |
|______________________________________________________________________________|

    Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare si a procedurii de stabilire din oficiu a impozitului pe teren, potrivit legii, se stabilesc obligatiile de plata pentru terenul detinut in proprietate, conform actului nr. ...... din data ................. 20...., dupa cum urmeaza:

    Rangul localitatii ............

    Determinarea suprafetei de teren supusa impozitului pe teren:

 ______________________________________________________________________________
|             \  Parcela|    1   |    2   |    3   |    4   |     5    | TOTAL |
|              \        |        |        |        |        |          |- lei -|
|Indicatorul    \       |        |        |        |        |          |       |
|________________\______|________|________|________|________|__________|       |
|Adresa la care se afla |        |        |        |        |          |       |
|terenul                |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Zona                   |        |        |        |        |          |       |
|intravilan/extravilan  |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Total suprafata de     |        |        |        |        |          |       |
|teren - mp -           |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Suprafata de teren     |        |        |        |        |          |       |
|ocupata la sol de      |        |        |        |        |          |       |
|constructii - mp -     |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Suprafata de teren     |        |        |        |        |          |       |
|neocupat de constructii|        |        |        |        |          |       |
|care se impoziteaza    |        |        |        |        |          |       |
|- mp -                 |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Categoria de folosinta |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Cuantumul impozitului  |        |        |        |        |          |       |
|- lei/mp -             |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|_______|
|Impozit datorat pe     |        |        |        |        |          |       |
|anul ...... - lei -    |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|_______|
|                                                           |15 martie |       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15 iunie  |       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15        |       |
|                                                           |septembrie|       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15        |       |
|                                                           |noiembrie |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|

    Determinarea suprafetei de teren supusa taxei pe teren (terenuri proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrare sau in folosinta - utilizate in alte scopuri decat cele pentru agricultura sau silvicultura):
 ______________________________________________________________________________
|             \  Parcela|    1   |    2   |    3   |    4   |     5    | TOTAL |
|              \        |        |        |        |        |          |- lei -|
|Indicatorul    \       |        |        |        |        |          |       |
|________________\______|________|________|________|________|__________|       |
|Adresa la care se afla |        |        |        |        |          |       |
|terenul                |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Zona                   |        |        |        |        |          |       |
|intravilan/extravilan  |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Total suprafata de     |        |        |        |        |          |       |
|teren                  |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Categoria de folosinta |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|       |
|Cuantumul taxei        |        |        |        |        |          |       |
|- lei/mp -             |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|_______|
|Taxa datorata pe       |        |        |        |        |          |       |
|anul ...... - lei -    |        |        |        |        |          |       |
|_______________________|________|________|________|________|__________|_______|
|                                                           |15 martie |       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15 iunie  |       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15        |       |
|                                                           |septembrie|       |
|                                                           |__________|_______|
|                                                           |15        |       |
|                                                           |noiembrie |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|

    Orice persoana nemultumita de modul in care i-a fost stabilit impozitul are dreptul de a formula obiectiuni in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei si contestatii in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, precum si a altor sume si masuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       Am primit un exemplar:
     Compartiment de specialitate,                   Semnatura contribuabilului,
L.S. .............................  Data ..... 20..  ...........................
        (prenumele, numele si
              semnatura)

    NOTA:
    1. Prezentul proces-verbal - instiintare de plata serveste numai pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe cladiri, in conditiile legii.
    2. In cazul in care debitorul nu-si plateste de buna voie impozitul datorat, prezentul proces-verbal - instiintare de plata are elementele constitutive ale titlului executoriu, atat pentru debitul datorat, cat si pentru accesoriile acestuia, fara comunicarea vreunei somatii.

                                  - fata -

    Model ITL - 022

    ROMANIA
    Judetul ................................
    PRIMARIA ...............................
    CODUL DE INREGISTRARE FISCALA A UNITATII
    ADMINISTRATIV-TERITORIALE: .............

          PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI NR. ..........
          incheiat astazi ......... luna ..... anul .... ora .......
          in localitatea .............. judetul/sectorul ...........

    Agentul constatator .........................................., in calitate de ............................. din ............................. am constatat ca numitul*): ................................................., nascut la data de: ziua ........., luna ......., anul ........, in localitatea .............., judetul .........., fiul lui ...................... si al ...................., domiciliat in .....................*), str. ..................... nr. ........, judetul ..............., ocupatia ..................................., locul de munca (unitatea) ............................ din localitatea ................, judetul ................, identificat cu*) actul de identitate ..............., seria ......., nr. ........................, emis de ........................., la data de ....................., C.N.P. (C.F./C.U.I.) ......................., a savarsit in ziua de .........., luna ........., anul ......, ora ..........., locul ....................,
urmatoarea contraventie: ......................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................. fapta prevazuta la art. ......... alin. .... din ........................... se sanctioneaza cu amenda de la ............... lei la ............................................. lei.
    Alte mentiuni (inclusiv obiectiunile contravenientului) ...................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...... proband aceasta cu .....................................................
                                      (continuare pe verso)

------------
    *) Pentru persoana juridica se completeaza in mod corespunzator cu denumirea, sediul, codul fiscal (C.F.) sau codul unic de inregistrare (C.U.I.) ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei fizice care o reprezinta.

............................. - aici se taie*1) - ..............................

    *1) Se detaseaza de prezentul proces-verbal si se anexeaza exemplarului ramas la compartimentul de specialitate.

                PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII

    Astazi ............ 20.... agentul procedural ......................... din cadrul ........................................ avand de inmanat procesul-verbal de constatare a contraventiei cu instiintarea de plata nr. ..................., m-am deplasat la domiciliul numitului ..................................... din str. .................. nr. ....., ap. ....., localitatea (sectorul) ........., gasind pe contravenient sau pe ................................, ruda cu acesta, persoana care locuieste la aceasta adresa, administrator, portar, imputernicitul contravenientului, care, primind actul, a semnat in fata noastra.

                                 Semnatura primitorului si actul de identitate,
                                 ..............................................
                                 ..............................................

    NOTA:
    In textul proceselor-verbale se anuleaza cuvintele/rubricile care nu sunt necesare.

                                   - verso -

    In conformitate cu prevederile art. .... alin. .... din ................... se stabileste amenda in suma de ............. (.............................) lei, care se achita in termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la ............................... in contul nr. ..................................................... deschis la Trezoreria ......................................................
    In caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silita, conform prevederilor legale.
    Contravenientul se (nu se) angajeaza sa achite jumatate din minimul amenzii, adica .......................... lei in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal, si sa prezinte in acelasi termen chitanta agentului constatator sau compartimentului de specialitate din care face parte acesta.
    O data cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
bunuri, mentionate in anexa care face parte integranta din procesul-verbal.
    Fiind de fata, contravenientului i s-a inmanat un exemplar din prezentul proces-verbal pe care-l primeste (refuza sa-l primeasca) in fata noastra.
    Subsemnatul ......................................., in calitate de martor, domiciliat in .............................., str. ................. nr. ....., posesor al B.I./C.I. seria ......, nr. ........................, eliberat/emisa de ...................................., C.N.P. .............................., declar ca prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient pentru urmatoarele motive:
................................................................................
................................................................................
    Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii la Judecatoria ..............................................................

         AGENTUL CONSTATATOR,       CONTRAVENIENTUL,        MARTORUL,
      ........................    ....................   ................

............................... - aici se taie - ...............................

    Refuzand primirea (negasind nici o persoana), s-a afisat pe usa principala a locuintei contravenientului.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

                         AGENTUL CONSTATATOR,
                      .........................

    NOTA:
    In caz de afisare, actul se va lipi numai la colturi si, dupa caz, cu instiintarea de plata in fata.

    Model ITL - 024

               MATRICOLA PENTRU EVIDENTA CENTRALIZATA
a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    IC - Impozitul pe cladiri - lei -
    IT - Impozitul pe teren - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Nr. de |                   |      | DENUMIREA VENITULUI  |OBSERVATII |
|matricol|rol    |   Date privind    | Anul |______________________|           |
|        |nominal|   contribuabilul  |      | IC| IT| Taxa asupra  |           |
|        |unic   |                   |      |   |   | mijloacelor  |           |
|        |       |                   |      |   |   | de transport |           |
|        |       |                   |      |   |   |   - lei -    |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|
|        |       |                   |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Numele ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Prenumele ........ |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |C.N.P. ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Domiciliul ....... |20... |   |   |              |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|
|        |       |                   |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Numele ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Prenumele ........ |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |C.N.P. ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Domiciliul ....... |20... |   |   |              |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|
|        |       |                   |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Numele ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Prenumele ........ |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |C.N.P. ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Domiciliul ....... |20... |   |   |              |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|
|        |       |                   |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Numele ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Prenumele ........ |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |C.N.P. ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Domiciliului ..... |20... |   |   |              |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|
|        |       |                   |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Numele ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Prenumele ........ |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |C.N.P. ........... |20... |   |   |              |           |
|        |_______|                   |______|___|___|______________|___________|
|        |       |Domiciliul ....... |20... |   |   |              |           |
|________|_______|___________________|______|___|___|______________|___________|

    In prezenta matricola se inscriu debitele stabilite la data de 1 ianuarie a fiecarui an fiscal, pe baza careia se emite primul borderou de debite pentru aceste categorii de venituri.
    In cursul anului orice modificari referitoare la contribuabili, precum si la debitele acestora se fac pe baza de borderouri de debite-scaderi.
    Borderourile de debite-scaderi servesc la inregistrarea in REGISTRUL PENTRU EVIDENTA VENITURILOR, in REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC, precum si in EXTRASUL DE ROL.

    NOTA:
    Acest formular se cuprinde sub forma de registre a 50/100/200 file, fata-verso.
                                                             Fila nr. .......

    Model ITL - 025

                   MATRICOLA PENTRU EVIDENTA CENTRALIZATA
a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    IC - Impozitul pe cladiri - lei -
    IT - Impozitul pe teren - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Nr. de |                   |      |       DENUMIREA VENITULUI        |
|matricol|rol    |   Date privind    | Anul |__________________________________|
|        |nominal|   contribuabilul  |      | IC| IT|   Taxa pe   |Taxa asupra |
|        |unic   |                   |      |   |   |   teren     |mijloacelor |
|        |       |                   |      |   |   |   - lei -   |de transport|
|        |       |                   |      |   |   |             |  - lei -   |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|
|        |       |                   |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Denumirea ........ |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |.................. |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |C.U.I. ........... |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Sediul ........... |20... |   |   |             |            |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|
|        |       |                   |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Denumirea ........ |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |.................. |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |C.U.I. ........... |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Sediul ........... |20... |   |   |             |            |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|
|        |       |                   |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Denumirea ........ |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |.................. |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |C.U.I. ........... |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Sediului ......... |20... |   |   |             |            |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|
|        |       |                   |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Denumirea ........ |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |.................. |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |C.U.I. ........... |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Sediul ........... |20... |   |   |             |            |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|
|        |       |                   |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Denumirea ........ |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |.................. |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |C.U.I. ........... |20... |   |   |             |            |
|        |_______|                   |______|___|___|_____________|____________|
|        |       |Sediul ........... |20... |   |   |             |            |
|________|_______|___________________|______|___|___|_____________|____________|

    In prezenta matricola se inscriu debitele stabilite la data de 1 ianuarie a fiecarui an fiscal, pe baza careia se emite primul borderou de debite pentru aceste categorii de venituri.
    In cursul anului orice modificari referitoare la contribuabili, precum si la debitele acestora se fac pe baza de borderouri de debite-scaderi.
    Borderourile de debite-scaderi servesc la inregistrarea in REGISTRUL PENTRU EVIDENTA VENITURILOR, in REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC, precum si in EXTRASUL DE ROL.

    NOTA:
    Acest formular se cuprinde sub forma de registre a 50/100/200 file, fata-verso.
                                                            Fila nr. .......

                                  - fata -

    Model ITL - 026

                          REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Volum
    P - Pozitia nr.
    I - Intravilan - mp -
    E - Extravilan - mp -
    N - Documentul/nr./data
    PI - Penalitati de intarziere
 ______________________________________________________________________________
|ELEMENTE DE     | CONTRIBUABILUL                            | CORESPONDENTA CU|
|IDENTIFICARE A  |                                           | ALTE EVIDENTE   |
|CONTRIBUABILULUI|___________________________________________|_________________|
|                |Adresa pentru cei care au domiciliul/      |REGISTRUL AGRICOL|
|                |sediul/punctul de lucru in unitatea        |                 |
|                |administrativ-teritoriala                  |                 |
|                |___________________________________________|_________________|
|                |Localitatea .........., str. ............. |Curent | Anterior|
|                |nr. .., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., |_______|_________|
|                |codul postal ............................, | V | P |  V | P  |
|                |tel. nr. .............., fax nr. ......... |   |   |    |    |
|________________|___________________________________________|___|___|____|____|
|  NUMAR DE ROL  |Adresa pentru cei care au domiciliul/sediul|   |   |    |    |
|  NOMINAL UNIC  |in alta unitate administrativ-teritoriala  |   |   |    |    |
|                |___________________________________________|___|___|____|____|
|                |Localitatea .........., str. ............. |  NR. DE ROL     |
|................|nr. .., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., |  NOMINAL UNIC   |
|                |codul postal ............................, |  ANTERIOR:      |
|                |tel. nr. .............., fax nr. ......... |                 |
|                |___________________________________________|_________________|
|                |In cazul persoanelor fizice: membrii de    |  NUMAR MATRICOL |
|________________|familie care raspund solidar in ceea ce    |_________________|
| CODUL NUMERIC  |priveste plata creantelor bugetare:        |Curent | Anterior|
| PERSONAL       |...........................................|_______|_________|
|                |...........................................|       |         |
|                |Locul de munca al contribuabilului ........|       |         |
|                |___________________________________________|       |         |
|________________|In cazul persoanelor juridice:             |_______|_________|
| CODUL UNIC DE  |reprezentantul legal ......................| ALTE EVIDENTE:  |
| INREGISTRARE   |Alte persoane de contact: .................|.................|
|                |                                           |.................|
|                |___________________________________________|.................|
|________________|Situatia|    CLADIRI - TOTAL    | TEREN -  |.................|
| ALTE ELEMENTE: |   la   |                       | TOTAL    |.................|
|............... | 01.01. |_______________________|__________|.................|
|................|        |Suprafata  |Valoarea   | I  |  E  |.................|
|................|        |construita |impozabila/|    |     |.................|
|................|        |desfasurata|de inventar|    |     |.................|
|............... |        |  - mp -   |- mii lei -|    |     |.................|
|................|________|___________|___________|____|_____|.................|
|............... | 20.... |           |           |    |     |.................|
|................|________|___________|___________|____|_____|.................|
|............... | 20.... |           |           |    |     |.................|
|................|________|___________|___________|____|_____|.................|
|............... | 20.... |           |           |    |     |.................|
|................|________|___________|___________|____|_____|.................|
|............... | 20.... |           |           |    |     |.................|
|................|________|___________|___________|____|_____|.................|
|............... | 20.... |           |           |    |     |.................|
|________________|________|___________|___________|____|_____|_________________|
|ANUL  |   |      IMPOZITUL PE CLADIRI     |   |       IMPOZITUL PE TEREN      |
|20....| N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |  TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE   |   |                               |
|      |   |         TRANSPORT             |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |                               |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|______|___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|ANUL  |   |      IMPOZITUL PE CLADIRI     |   |       IMPOZITUL PE TEREN      |
|20....| N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |  TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE   |   |                               |
|      |   |         TRANSPORT             |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |                               |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|______|___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
                                                                    Format A3

                                   - verso -
 ______________________________________________________________________________
|ANUL  |   |      IMPOZITUL PE CLADIRI     |   |       IMPOZITUL PE TEREN      |
|20....| N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |  TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE   |   |                               |
|      |   |         TRANSPORT             |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |                               |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|______|___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|ANUL  |   |      IMPOZITUL PE CLADIRI     |   |       IMPOZITUL PE TEREN      |
|20....| N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |  TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE   |   |                               |
|      |   |         TRANSPORT             |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |   |                               |   |                               |
|      | N |_______________________________| N |_______________________________|
|      |   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|   |DEBIT|CREDIT| PI| SOLD |DOBANZI|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|      |___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
|______|___|_____|______|___|______|_______|___|_____|______|___|______|_______|
                                                                     Format A3
    NOTA:
    Se leaga in registre a 50/100/200/400/600 file.

    Model ITL - 027

                     REGISTRUL DE ROL ALTE VENITURI

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - DOCUMENTUL NR./DATA
 ______________________________________________________________________________
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                             |C.N.P./C.U.I.|
|NOMINAL| A CONTRIBUABILULUI       | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ |
|UNIC   |                          |                             |             |
|_______|__________________________|_____________________________|_____________|
|   |  ALTE TAXE LOCALE   |   |   AMENZI CIRCULATIE  |   |    AMENZI DIVERSE   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   | Debit | Credit| Sold |   | Debit |Credit |Sold |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|   |IMPUTATII/DESPAGUBIRI|   |                      |   |                     |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                             |C.N.P./C.U.I.|
|NOMINAL| A CONTRIBUABILULUI       | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ |
|UNIC   |                          |                             |             |
|_______|__________________________|_____________________________|_____________|
|   |IMPUTATII/DESPAGUBIRI|   |   AMENZI CIRCULATIE  |   |    AMENZI DIVERSE   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   | Debit | Credit| Sold |   | Debit |Credit |Sold |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|   |IMPUTATII/DESPAGUBIRI|   |                      |   |                     |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                             |C.N.P./C.U.I.|
|NOMINAL| A CONTRIBUABILULUI       | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ |
|UNIC   |                          |                             |             |
|_______|__________________________|_____________________________|_____________|
|   |IMPUTATII/DESPAGUBIRI|   |   AMENZI CIRCULATIE  |   |    AMENZI DIVERSE   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   | Debit | Credit| Sold |   | Debit |Credit |Sold |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|   |IMPUTATII/DESPAGUBIRI|   |                      |   |                     |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|

    Legenda: D = debit; C = credit; DOB. = dobanda;

    Model ITL - 028

                              EXTRAS DE ROL

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - DOCUMENTUL NR./DATA
 ______________________________________________________________________________
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                                   |R. AGR.|
| _ _ _ |   A CONTRIBUABILULUI     | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _| _ _ _ |
|_______|__________________________|___________________________________|_______|
|   | IMPOZITUL PE CLADIRI|   |  IMPOZITUL PE TEREN  |   |   T. M. TRANSPORT   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                                   |R. AGR.|
| _ _ _ |   A CONTRIBUABILULUI     | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _| _ _ _ |
|_______|__________________________|___________________________________|_______|
|   | IMPOZITUL PE CLADIRI|   |  IMPOZITUL PE TEREN  |   |   T. M. TRANSPORT   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|NR. ROL| ELEMENTE DE IDENTIFICARE |                                   |R. AGR.|
| _ _ _ |   A CONTRIBUABILULUI     | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _| _ _ _ |
|_______|__________________________|___________________________________|_______|
|   | IMPOZITUL PE CLADIRI|   |  IMPOZITUL PE TEREN  |   |   T. M. TRANSPORT   |
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
| N |_____________________| N |______________________| N |_____________________|
|   |  D/C | SOLD | DOB.  |   |  D/C  | SOLD  | DOB. |   |  D/C  | SOLD  |DOB. |
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|
|___|______|______|_______|___|_______|_______|______|___|_______|_______|_____|

    Legenda: D - debit; C = credit; DOB. = dobanda;

    Model ITL - 029

 ____________________________________________
|Inregistrata sub nr. ...../........ 20..... |
|la compartimentul de specialitate al        |
|autoritatilor administratiei publice locale.|
|____________________________________________|
|Contribuabilul figureaza inscris la         |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC: .................. |
|____________________________________________|

    CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

    Subsemnatul(a) ............................................................ identificat(a) prin actul de identitate ........., seria ......, nr. .......... si codul numeric personal ..................................., domiciliat(a) in ROMANIA/....................., judetul ............................., codul postal ................., municipiul/orasul/comuna ..........................., satul/sectorul ...................., strada ...................... nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ....., ap. ....., in calitate de*1) ................................., solicit eliberarea certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale, pentru:
     _
    |_| imobilul*2) .................................. situat la adresa: localitatea ......................, str. ............. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......;
     _
    |_| mijlocul de transport*3) .............................................;
     _
    |_| oricare din creantele bugetare de plata cu care figurez in Registrul de rol nominal unic,

fiindu-mi necesar in vederea:
     _
    |_| instrainarii bunului*4) ...............................................
    ..........................................................................;
     _
    |_| confirmarii exactitatii sau realitatii faptului*5) ....................
    ..........................................................................;
     _
    |_| atestarii calitatii de .......................................... in scopul valorificarii urmatoarelor drepturi*6) ............................... .

    Prezenta cerere mi-o intemeiez pe dispozitiile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.

    ............ 20....
                                                     .......................
                                                      (semnatura autografa)

    DOMNULUI PRIMAR AL ....................................................

------------
    *1) Se mentioneaza calitatea, respectiv de: 1. "titular" - in cazul in care solicitantul este proprietarul bunului sau un membru al familiei, potrivit art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002; 2. "mandatar" - in cazul in care solicitantul are procura autentificata in acest sens din partea proprietarului bunului, pe care o anexeaza la prezenta cerere.
    *2) Se mentioneaza: cladire sau teren, dupa caz.
    *3) Se mentioneaza tipul mijlocului de transport, precum si in cazul celor care au carte de identitate a vehiculului, seria si numarul acesteia.
    *4) Se mentioneaza elementele de identificare prevazute la situatiile *2) sau *3).
    *5) Se mentioneaza faptul pentru care se solicita confirmarea exactitatii sau realitatii.
    *6) Se mentioneaza care este calitatea pentru care se solicita atestarea, precum si care sunt drepturile care urmeaza sa se valorifice de catre solicitant pe baza certificatului.

    Model ITL - 030

 ____________________________________________
|Inregistrata sub nr. ...../........ 20..... |
|la compartimentul de specialitate al        |
|autoritatilor administratiei publice locale.|
|____________________________________________|
|Contribuabilul figureaza inscris la         |
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC: .................. |
|____________________________________________|

    CEREREA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

    Subsemnatul(a) ............................................................ identificat(a) prin actul de identitate ........, seria ........, nr. ......... si codul numeric personal ......................., domiciliat(a) in ROMANIA/......................., judetul ........................, codul postal ........, municipiul/orasul/comuna ................., satul/sectorul ................, strada ................., nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ...., in calitate de*1) .............................., privind persoana juridica: .............................., avand codul unic de inregistrare ..................., cu sediul in judetul ......................., localitatea ...................., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., solicit eliberarea certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale, pentru:
     _
    |_| imobilul*2) .................................. situat la adresa: localitatea ......................, str. ............. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......;
     _
    |_| mijlocul de transport*3) .............................................;
     _
    |_| oricare din creantele bugetare de plata cu care figurez in Registrul de rol nominal unic,

fiindu-mi necesar in vederea:
     _
    |_| instrainarii bunului*4) ...............................................
    ..........................................................................;
     _
    |_| confirmarii exactitatii sau realitatii faptului*5) ....................
    ..........................................................................;
     _
    |_| atestarii calitatii de ................................................ in scopul valorificarii urmatoarelor drepturi*6) ............................ .

    Prezenta cerere mi-o intemeiez pe dispozitiile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.

    Nr. ....... din ........... 20....
                                        L.S. ............................
                                                 (semnatura autografa)

    DOMNULUI PRIMAR AL ..................................................

------------
    *1) Se mentioneaza calitatea, respectiv de: 1. "titular" - in cazul in care solicitantul este reprezentantul persoanei juridice; 2. "mandatar" - in cazul in care solicitantul are procura autentificata in acest sens din partea reprezentantului persoanei juridice, pe care o anexeaza la prezenta cerere.
    *2) Se mentioneaza: cladire sau teren, dupa caz.
    *3) Se mentioneaza tipul mijlocului de transport, precum si in cazul celor care au carte de identitate a vehiculului, seria si numarul acesteia.
    *4) Se mentioneaza elementele de identificare prevazute la situatiile *2) sau *3).
    *5) Se mentioneaza faptul pentru care se solicita confirmarea exactitatii sau realitatii.
    *6) Se mentioneaza care este calitatea pentru care se solicita atestarea, precum si care sunt drepturile care urmeaza sa se valorifice de catre solicitant pe baza certificatului.

    Model ITL - 031

                                           ROMANIA
 _________________________
|                         |         .......................
|      Stema unitatii     |         .......................
|administrativ-teritoriale|         .....................*)
|                         |
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                            CERTIFICATUL FISCAL
        PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

    Ca urmare a cererii nr. ............ din data de ................... 20.., si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr. de rol nominal unic ................... avand ca titular pe d... ................................., identificat(a) prin actul de identitate ....... seria ...., nr. ........... si codul numeric personal ..........................., domiciliat la adresa: judetul ....................., codul postal ..............., localitatea ......................., str. ........................ nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., se confirma*1)/atesta*2) ...........................
...............................................................................

    De asemenea, la data prezentului certificat fiscal, figureaza cu urmatoarele creante bugetare de plata catre bugetul local:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea creantei | Curent | Ramasita | Dobanzi | Penalitati|   Codul  |
|crt.|      bugetare      |        |          |         | intarziere| venitului|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|  0 |          1         |    2   |     3    |    4    |      5    |     6    |
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|

    Prezentul certificat s-a eliberat in vederea*3) ...........................
...............................................................................
spre a-i servi la ............................................................. si pentru care s-a incasat taxa extrajudiciara de timbru in suma de ................. lei prin chitanta pentru creante ale bugetelor locale seria .......... nr. ................ din data de ..../.......... 20.. emisa de ..............................................*4).

                    ...................................
                                (functia)

    L.S.            ...................................
                    (prenumele si numele primarului ori
                         imputernicitului acestuia)

                    ...................................
                                 (semnatura)

------------
    *) Se inscrie antetul autoritatii executive a administratiei publice locale.
    *1) Se mentioneaza pentru situatiile *4) sau *5) din cerere.
    *2) Se mentioneaza pentru situatia *6) din cerere.
    *3) Se mentioneaza oricare din situatiile *4) - *6) din cerere.
    *4) Se mentioneaza elementele *1) si *2) din chitanta Model ITL - 1 - Regim special.

    NOTA:
    Prezentul certificat fiscal este valabil:
    a) 3 zile lucratoare, inclusiv ziua eliberarii, in cazul in care se depune la o entitate care are sediul in aceeasi unitate administrativ-teritoriala cu domiciliul sau resedinta titularului certificatului fiscal;
    b) 10 zile lucratoare, inclusiv ziua eliberarii, in cazul in care se depune la o entitate care are sediul in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea in care isi are domiciliul sau resedinta titularul certificatului fiscal.

    Model ITL - 032

                                           ROMANIA
 _________________________
|                         |         .......................
|      Stema unitatii     |         .......................
|administrativ-teritoriale|         .....................*)
|                         |
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                              CERTIFICATUL FISCAL
       PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

    Ca urmare a cererii nr. ............ din data de .................... 20... si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr. de rol nominal unic ..........., unde este inregistrata persoana juridica ......................., avand codul unic de inregistrare ....................., cu sediul in judetul ........................, localitatea ..........................., str. ......................... nr.  ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., reprezentata de catre d.... .................................., identificat(a) prin actul de identitate ......., seria ....., nr. ............... si codul numeric personal ................................... se confirma*1)/atesta*2) .............................................................................

    De asemenea, la data prezentului certificat fiscal, figureaza cu urmatoarele creante bugetare de plata catre bugetul local:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea creantei | Curent | Ramasita | Dobanzi | Penalitati|   Codul  |
|crt.|      bugetare      |        |          |         | intarziere| venitului|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|  0 |          1         |    2   |     3    |    4    |      5    |     6    |
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|
|____|____________________|________|__________|_________|___________|__________|

    Prezentul certificat s-a eliberat in vederea*3) ...........................
...............................................................................
spre a-i servi la .......................................................... si pentru care s-a incasat taxa extrajudiciara de timbru in suma de .............. lei prin chitanta pentru creante ale bugetelor locale seria .......... nr. ..................... din data de ...../................ 20... emisa de ...............................................*4).

                    ...................................
                                (functia)

    L.S.            ...................................
                    (prenumele si numele primarului ori
                         imputernicitului acestuia)

                    ...................................
                                 (semnatura)

------------
    *) Se inscrie antetul autoritatii executive a administratiei publice locale.
    *1) Se mentioneaza pentru situatiile *4) sau *5) din cerere.
    *2) Se mentioneaza pentru situatia *6) din cerere.
    *3) Se mentioneaza oricare din situatiile *4) - *6) din cerere.
    *4) Se mentioneaza elementele *1) si *2) din chitanta Model ITL - 1 - Regim special.

    NOTA:
    Prezentul certificat fiscal este valabil:
    a) 3 zile lucratoare, inclusiv ziua eliberarii, in cazul in care se depune la o entitate care are sediul in aceeasi unitate administrativ-teritoriala cu sediul titularului certificatului fiscal;
    b) 10 zile lucratoare, inclusiv ziua eliberarii, in cazul in care se depune la o entitate care are sediul in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea in care isi are sediul titularul certificatului fiscal.

    Model ITL - 033
    - partea I -

    Judetul .........................
    PRIMARIA ........................

    GESTIUNEA NR. ..........

                  BORDEROUL DESFASURATOR AL INCASARILOR
                    din data de ............... 20...

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Bonificatie
    R - Ramasita
    D - Dobanzi
    PI - Penalitati de intarziere
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | CONTRIBUABILUL |NR. DE | CHITANTA EMISA   |    IMPOZITUL PE CLADIRI     |
|crt.|P.F. - Numele si|ROL    |__________________|_____________________________|
|    |       prenumele|NOMINAL|Seria|Numarul|Data|Curent| B | R | D | PI|TOTAL |
|    |P.J. - Denumirea|UNIC   |     |       |    |      |   |   |   |   |      |
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
| 0  |        1       |   2   |  3  |   4   |  5 |   6  | 7 | 8 | 9 | 10|  11  |
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|
|____|________________|_______|_____|_______|____|______|___|___|___|___|______|

    NOTA:
    Se tipareste pe foi volante, fata-verso.

  INTOCMIT: ................................    VERIFICAT: ....................
                 (prenumele, numele si                     (functia, prenumele,
            semnatura organului de incasare)               numele si semnatura)

    - partea a II-a -
 ______________________________________________________________________________
|     IMPOZITUL PE TEREN      | TAXA ASUPRA MIJLOACELOR |                      |
|                             |      DE TRANSPORT       |                      |
|_____________________________|_________________________|______________________|
|Curent| B | R | D | PI|TOTAL |Curent| R | D | PI|TOTAL |     |     |     |    |
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|  12  | 13| 14| 15| 16|  17  |  18  | 19| 20| 21|  22  | 23  |  24 |  25 | 26 |
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|
|______|___|___|___|___|______|______|___|___|___|______|_____|_____|_____|____|

    - partea a III-a -
 ______________________________________________________________________________
|                                                              |          |    |
|______________________________________________________________|  TOTAL   |Nr. |
|     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    | INCASARI |crt.|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
| 27  | 28 | 29 | 30 | 31  | 32 | 33 | 34 | 35  | 36 | 37 | 38 |    39    | 40 |
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|
|_____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|____|____|____|__________|____|

    Model ITL - 034

    Judetul .........................
    PRIMARIA ........................

                 BORDEROUL DE DEBITE-SCADERI NR. ..........

                           ____________________________________________________
                          |Cazuri noi   |EDV|Lista        |EDS|Intocmit,       |
                          |(creare)     |   |suprasolvirii|   |.../....... 20..|
                          |             |   |             |   |s.s.            |
                          |_____________|___|_____________|___|________________|
                          |Adaugari     |EDA|Lista de     |EDM|Contabil,       |
                          |(actualizare)|   |ramasita     |   |.../....... 20..|
                          |             |   |             |   |s.s.            |
                          |_____________|___|_____________|___|________________|
                          |Scaderi      |EDB|Diferente    |EDH|Operat,         |
                          |             |   |             |   |.../....... 20..|
                          |             |   |             |   |s.s.            |
 _________________________|_____________|___|_____________|___|________________|
|Nr. |Nr. de | CONTRIBUABILUL |    ADRESA      |DENUMIREA VENITURILOR/SUMA     |
|crt.|rol    |P.F. - Numele si|CONTRIBUABILULUI|                       - lei - |
|    |nominal|       prenumele|________________|_______________________________|
|    |unic   |P.J. - Denumirea|  Strada  | Nr. |  Cod  |  Cod  |  Cod  |  Cod  |
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|  0 |   1   |        2       |     3    |  4  |   5   |   6   |   7   |   8   |
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|
|____|_______|________________|__________|_____|_______|_______|_______|_______|

    NOTA:
    Se intocmeste distinct, atat pentru debite, cat si pentru scaderi si se opereaza in Registrul pentru evidenta veniturilor, Registrul de rol nominal unic, Registrul de rol alte venituri, Extrasul de rol. Se numeroteaza la nivelul fiecarui an fiscal, incepand cu nr. 1 pentru fiecare tip de borderou.

    Model ITL - 035

                             NOTA DE PLATA

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Pentru creante bugetare             |NR. DE ROL NOMINAL UNIC:                 |
|____________________________________|_________________________________________|
|Contribuabilul .............................................................. |
|Domiciliul/Sediul ........................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|   Natura    |   Numarul    | Ramasita| Curent| Dobanzi|  Penalitati  | Total |
|  debitului  |   contului   |         |       |        | de intarziere|       |
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|Total general|   x  x  x    |         |       |        |              |       |
|_____________|______________|_________|_______|________|______________|_______|
|                            |Prenumele si numele ......................       |
|Nr. ... din .../...... 20.. |Semnatura ................................       |
|____________________________|_________________________________________________|

                                  - fata -

    Model ITL - 036

    ROMANIA
    Judetul .........................
    PRIMARIA ........................       __________________________________
    Nr. ...... din ..../........ 20..      |PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE     |
                                           |GESTIONARA PRECEDENT              |
                                           |Nr. ..... din ..../......... 20.. |
                                           |__________________________________|

                              PROCESUL-VERBAL
                         DE VERIFICARE GESTIONARA
                Incheiat astazi ..................... 20...

    Subsemnatul(a) ....................................... indeplinind functia de ................................ am efectuat verificarea operatiunilor de casa si a gestiunii chitantierelor pentru creante ale bugetelor locale - Model ITL - 1 - Regim special, pe perioada de la ..../................. 20... la .../.............. 20... efectuate de catre d... .............................. avand functia de ................................. - GESTIUNEA NR. ........

    Cu ocazia verificarii gestionare s-au constatat urmatoarele:

    CAP. I
    GESTIUNEA NUMERARULUI

 ______________________________________________________________________________
|     |                                   |       | INCASARI PRIN CHITANTIERE, |
|     |                                   |       |          PE VOLUME         |
|Numar|           SPECIFICATIE            | SUMA  |____________________________|
|rand |                                   |- lei -|De la   |La nr. ... | SUMA  |
|     |                                   |       |nr. ... |           |- lei -|
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  0  |                1                  |   2   |    A   |     B     |   C   |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  1  |Soldul la verificarea precedenta   |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  2  |Incasari prin chitantier*)         |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  3  |Incasari CEC in numerar            |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  4  |TOTAL INCASARI                     |       |        |           |       |
|     |(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)            |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  5  |Depuneri la Trezorerie             |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  6  |Depuneri la Banca Comerciala       |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  7  |Depuneri la alte entitati          |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  8  |Plati din numerarul incasat        |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
|  9  |TOTAL DEPUNERI/PLATI               |       |        |           |       |
|     |(rd. 5 + ... + rd. 8)              |       |        |           |       |
|_____|___________________________________|_______|________|___________|_______|
| 10  |SOLD SCRIPTIC (rd. 4 - rd. 9)      |       |TOTAL               |       |
|     |                                   |       |(rd. 1 + .. + rd. 9)|       |
|_____|___________________________________|_______|____________________|_______|
| 11  |SOLD FAPTIC - Numerar la data      |       |TOTAL INCASARI*)    |       |
|     |verificarii                        |       |                    |       |
|_____|___________________________________|_______|____________________|_______|
| 12  |DIFERENTA (rd. 11 - rd. 10)    +/- |       |DIFERENTA           |       |
|     |                                   |       |(rd. 11 - rd. 10)   |       |
|_____|___________________________________|_______|____________________|_______|

    1. Situatia incasarilor, precum si a depunerilor/platilor pe fiecare zi si luna din perioada supusa verificarii este cuprinsa in anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionara. Pentru fiecare luna, indiferent de numarul de zile din aceasta, anexa nr. 1 se intocmeste separat, fiecareia atribuindu-i-se numere de ordine subsecventiale; ex.: anexa nr. 1/1, anexa nr. 1/2, anexa nr. 1/3, ...., anexa nr. 1/... .
    2. Diferenta de ...................... de lei este explicata de gestionar prin declaratia care reprezinta anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionara.
    3. In legatura cu aceasta diferenta facem urmatoarele mentiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                                   - verso -

    CAP. II
    GESTIUNEA CHITANTIERELOR

 ______________________________________________________________________________
|Numar|                  SPECIFICATIE                  |NUMARUL CHITANTIERELOR |
|rand |                                                |                       |
|_____|________________________________________________|_______________________|
|     |                       1                        |     A    |      B     |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  1  |SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de    |          |            |
|     |verificare gestionara precedent)                |Utilizate |Neutilizate |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  2  |Chitantiere primite in perioada supusa          |          |            |
|     |verificarii                                     |          |            |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  3  |Chitantiere predate in perioada supusa          |          |            |
|     |verificarii                                     |          |            |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  4  |SOLDUL SCRIPTIC (rd. 1 + rd. 2 - rd. 3)         |          |            |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  5  |SOLDUL FAPTIC (Report in Procesul-verbal de     |          |            |
|     |verificare gestionara urmator)                  |          |            |
|_____|________________________________________________|__________|____________|
|  6  |DIFERENTA (rd. 5 - rd. 4)                  +/-  |          |            |
|_____|________________________________________________|__________|____________|

    1. Diferenta de ..... buc. chitantiere este explicata de gestionar prin declaratia care reprezinta anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal de verificare gestionara.
    2. In legatura cu aceasta diferenta facem urmatoarele mentiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    CAP. III
    ALTE CONSTATARI

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul proces-verbal de verificare gestionara s-a incheiat in doua exemplare, cate unul la fiecare parte.

     ....................................      .............................
       (semnatura organului de control)          (semnatura gestionarului)

    Am luat cunostinta de prezentul proces-verbal de verificare gestionara,

                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE:

                            .........................
                                    (functia)

                     .........................................
                          (prenumele, numele si semnatura)

    NOTA:
    In cazul in care exista diferente inregistrate la gestiunea numerarului/chitantierelor, prezentul proces-verbal de verificare gestionara va fi adus la cunostinta ordonatorului principal de credite pentru luarea masurilor prevazute de lege.

       ANEXA NR. 1/..... LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE GESTIONARA
      de la ..../................ 20... la ..../................ 20...

    D... ................................../GESTIUNEA NR. .........

 ______________________________________________________________________________
|Ziua|                  INCASARI                       |  DEPUNERI   |Plati din|
|    |_________________________________________________|_____________|numerarul|
|    |  Chitantier |          CEC numerar              |Numar   |Suma|incasat  |
|    |_____________|___________________________________|document|    |         |
|    |de la nr. ...|la nr. ...|Suma|Seria|Numarul|Suma |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 0  |      1      |     2    | A  |  3  |   4   |  B  |    5   | C  |     D   |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  1 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  2 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  3 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  4 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  5 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  6 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  7 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  8 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|  9 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 10 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 11 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 12 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 13 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 14 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 15 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 16 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 17 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 18 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 19 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 20 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 21 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 22 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 23 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 24 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 25 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 26 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 27 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 28 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 29 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 30 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
| 31 |             |          |    |     |       |     |        |    |         |
|____|_____________|__________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|
|      TOTAL                  |    |  x  |   x   |     |    x   |    |         |
|_____________________________|____|_____|_______|_____|________|____|_________|

    NOTA:
    TOTAL col. A = Cap. I, rd. 2; TOTAL col. B = Cap. I, rd. 3; TOTAL col. C = Cap. I, rd. 5 + rd. 6 + rd. 7; TOTAL col. D = Cap. I, rd. 8

    Model ITL - 037

                                                 ROMANIA
 _________________________
|                         |           Judetul ..................
|      Stema unitatii     |                      PRIMARIA
|administrativ-teritoriale|           ................................*)
|                         |
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                            INSTIINTARE DE PLATA

    Catre, .................................................................... C.F./C.U.I./C.N.P./ ..................... NR. DE ROL NOMINAL UNIC: ............
    Str. ...................... nr. ....., bloc ........, sc. ......, et. ...., ap. ....., localitatea .................., judetul/sectorul ...................

    Va notificam ca figurati in evidentele fiscale ale unitatii noastre cu obligatii bugetare de plata restante, reprezentand:
 ______________________________________________________________________________
|                  |               |                 Suma - lei -              |
|                  |               |___________________________________________|
|Denumirea creantei|Codul venitului| Debit | Dobanzi |Penalizari de intarziere |
|    bugetare      |               |       |_________|_________________________|
|                  |               |       |     Calculate pana la data de     |
|                  |               |       |   ....................... 20...   |
|__________________|_______________|_______|___________________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|__________________|_______________|_______|_________|_________________________|
|      TOTAL                       |       |         |                         |
|__________________________________|_______|_________|_________________________|

    Va invitam ca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele mentionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada platii acestora.
    Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de dobanzi si penalitati de intarziere.
    In situatia in care aveti nelamuriri in legatura cu aceasta instiintare de plata, va facem cunoscut ca va puteti adresa d... ........................ la sediul nostru situat in str. ............................ nr. ....., sau la telefon nr. ..................., intre orele: ....... si ......... .
    Anticipand intelegerea dumneavoastra, va multumim pentru cooperare.

                         ............................
                                  (functia)

                L.S.     ............................
                            (prenumele si numele)

                         ............................
                                 (semnatura)

------------
    *) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale/nr. sectorului municipiului Bucuresti.

-------------------------------- aici se taie ----------------------------------


                                DOVADA*)
indeplinirii procedurii de inmanare a instiintarii de plata nr. .... din ................. 20...

    *) Se anexeaza la dosarul de executare al contribuabilului.

    CONTRIBUABILUL ............................................................ NR. DE ROL NOMINAL UNIC: ...............................
    Aceasta instiintare de plata a fost:
    1. inmanata d... .......................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ......, nr. ................. . Semnatura de primire ............................/data .................. 20 .....;
    2. inaintata prin posta, recomandata nr. ....../.................... 20.. .

    MODEL ITL - 038

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................     ADRESA DE INFIINTARE
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA                     A POPRIRII
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

    Catre, .................................................
    .....................................................*1)

    In baza .................................................................., se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastra cu orice titlu, ale debitorului urmarit*2) ....................................... conform titlului executoriu nr. ............ din data de ...................... emis de .................................................. anexat.
    Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la Trezoreria ..........................................., dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea obligatiei bugetare*3)|  Suma   | Nr. contului in care urmeaza a se |
|                                | - lei - |         vira suma retinuta        |
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|________________________________|_________|___________________________________|
|     TOTAL                      |         |                                   |
|________________________________|_________|___________________________________|

    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.
    Procedura de infiintare a popririi este reglementata prin ...........................................................................

        CONDUCATORUL ORGANULUI DE EXECUTARE,               INTOCMIT:
 L.S.    ..................................             ...............
          (prenumele, numele si semnatura)                 (functia)

                                               ................................
                                               (prenumele, numele si semnatura)

------------
    *1) Denumirea si sediul/numele, prenumele si domiciliul tertului poprit.
    *2) Denumirea si sediul/numele, prenumele si domiciliul, precum si alte date de identificare a debitorului.
    *3) Se evidentiaza, separate, debitul, dobanzile si penalitatile de intarziere.

                                  - fata -

    MODEL ITL - 039

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                              PROCESUL-VERBAL
                  DE NUMIRE A ADMINISTRATORULUI-SECHESTRU

                 ziua ........... luna ............... 20...

    In baza ...................................................................
............................................................................... avand in vedere ca*1) ......................................................... domiciliat/cu sediul in localitatea ................................ str. ...................... nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., are de plata urmatoarele obligatii bugetare, conform titlului executoriu nr. ....../............ 20... emis de .........................................:
 ______________________________________________________________________________
|                    |                  |              Suma - lei -            |
|                    |Actul normativ in |______________________________________|
|Denumirea obligatiei|baza caruia a fost|Debit|Dobanzi|Penalitati de intarziere|
|      bugetare      |     stabilita    |     |_______|________________________|
|                    |obligatia bugetara|     |     calculat pana la data de   |
|                    |                  |     | ....................... 20...  |
|____________________|__________________|_____|________________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
|        TOTAL       |                  |     |       |                        |
|____________________|__________________|_____|_______|________________________|
    *1) Prenumele si numele sau denumirea debitorului

                                   - verso -

    Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate, desi debitorului i s-au inmanat somatiile nr. ..... din ..../............... 20.. si nr. .... din ...../............ 20... pentru lichidarea debitului s-a inceput procedura de executare silita imobiliara si s-a incheiat procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ..... din ...../............... 20... .
    Pentru administrarea imobilului urmarit se numeste administrator-sechestru*1) .................................................... din localitatea ................................, str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., C.N.P./C.U.I. ...................... asupra urmatoarelor bunuri imobile:
    a) cladire a carei suprafata construita desfasurata este de ......... mp, compusa din ...................... construita din ............... situata in localitatea ........................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., evaluate la suma de .................... lei.
    b) teren in suprafata de ........ mp, categoria de folosinta ............., situat in localitatea ........................., str. ........................ nr. ........, evaluat la suma de ............................... lei.
    In cazul in care administrator de sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului-sechestru tinand seama de activitatea depusa.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului-sechestru.

    Organ de executare ...................   Semnatura debitorului ............
    Prenume si numele ....................
    Semnatura ............................
    Legitimatia nr. ...../20...

    Am primit in pastrare in calitate de administrator-sechestru bunurile imobile aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am.
    Obligatiile administratorului-sechestru sunt cele prevazute in ...............................................................................

                  Semnatura administratorului-sechestru,
                      ..............................

------------
    *1) Prenumele si numele/denumirea administratorului-sechestru.

                                  - fata -

    MODEL ITL - 040

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                        PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU SI
                                ANEXA LA ACESTA

    Incheiat astazi ............, luna .................., 20..., ora ........, in localitatea ...................., str. .................... nr. .........

    In temeiul ..............................................................., subsemnatul ..........................., avand functia de ...................., cu legitimatia nr. ..... 20... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului .........................., din localitatea ......................, str. ....................... nr. ......, nr. rol .........., C.F./C.U.I. ............................, caruia desi i s-a comunicat somatia nr. ......... din ............... 20..., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ...../............... 20... emis de .................., constand in:
 ______________________________________________________________________________
|                     |Actul normativ in  |            Suma - lei -            |
|Denumirea obligatiei |baza caruia a fost |____________________________________|
|     bugetare        |    stabilita      | Debit | Dobanzi*1) | Penalitati de |
|                     |obligatia bugetara |       |            | intarziere*2) |
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|_____________________|___________________|_______|____________|_______________|
|        TOTAL                            |       |            |               |
|_________________________________________|_______|____________|_______________|

    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
------------
    *1) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula dobanzi conform dispozitiilor legale, in continuare aplicandu-se cota de .........% pe zi de intarziere.
    *2) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale, in continuare aplicandu-se cota de .........% pe luna sau fractiune de luna.

                                   - verso -

    Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    1. ..............................., domiciliat in ........................, legitimat cu C.I. seria ....., nr. ........, in calitate de ..................;
    2. ..............................., domiciliat in ........................, legitimat cu C.I. seria ....., nr. ........, in calitate de ..................;

    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*1): ............................................................................... bunurile fiind lasate in custodia ......................., din localitatea ......................., str. ....................... nr. ......, care va depozita bunurile in localitatea ......................, str. ................ nr. ......... .
    In legatura cu bunurile mobile sechestrate, dl. (d-na) ........................ mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .............................................
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii: .....................................................................
...............................................................................
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita. In cazul in care obligatia bugetara nu se achita in termen de 30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de sechestru in ......... exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a inmanat debitorului ................................................................*2)
............................................................................*3)

     ..................................       ................................
     (semnatura organului de executare)       (semnatura debitorului/persoanei
                                                 majore cu care locuieste)

                                              1. .............................
                                                    (semnatura martorului)
                                              2. .............................
                                                    (semnatura martorului)

------------
    *1) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile supuse acestor masuri.
    *2) Un exemplar custodelui si cate unul creditorilor care au dobandit un drept de gaj.
    *3) Se va mentiona daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

                                  - fata -

    Anexa
    la Procesul-verbal
    de sechestru din ............ 20...

    Dosar de executare
    Nr. ...../............... 20...

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea bunurilor mobile, descriere, | Cantitatea  | Valoarea estimativa   |
| stare de uzura, semne particulare      |             |        - lei -        |
| de identificare                        |             |                       |
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|________________________________________|_____________|_______________________|
|  TOTAL:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

     ..................................       ................................
     (semnatura organului de executare)       (semnatura debitorului/persoanei
                                                 majore cu care locuieste)

                                              1. .............................
                                                    (semnatura martorului)

                                              2. .............................
                                                    (semnatura martorului)

    MODEL ITL - 041

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                    PUBLICATIA DE VANZARE PENTRU BUNURI MOBILE
                        Ziua ...... luna ........... 20..

    In temeiul ..............................................................., se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de ........... luna ........... 20... ora ......, in localitatea ........................, str. ..................... nr. ........., se vor vinde prin ................... urmatoarele bunuri mobile:

           Denumirea bunului mobil:                 Pretul de la care se
                                                    porneste licitatia
                                                         - lei -
     1. .................................   ..................................
     2. .................................   ..................................
     3. .................................   ..................................
     4. .................................   ..................................
     5. .................................   ..................................
     6. .................................   ..................................
     7. .................................   ..................................
     8. .................................   ..................................
     9. .................................   ..................................
    10. .................................   ..................................

                        .................................
                                   (functia)

               L.S. .............................................
                     (prenumele si numele organului de incasare)

                    .............................................
                                   (semnatura)

    MODEL ITL - 042

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                  PUBLICATIA DE VANZARE PENTRU BUNURI IMOBILE
                        Ziua ...... luna ........... 20..

    In temeiul ..............................................................., se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de .......... luna ............ 20... ora ......., in localitatea ..................., str. ......................... nr. ......, se vor vinde prin*1) ....................... urmatoarele bunuri imobile proprietate a debitorului*2) ..................... cu domiciliul/sediul in localitatea ..........................., str. ..................... nr. ..., bl. ........, sc. ........, et. ......., ap. ......, nr. rol ................., C.N.P./C.U.I. ...........................:
    a) cladire avand suprafata construita desfasurata de .......... mp, compusa din ................. si construita din ......................................, situata in localitatea ........................, str. ......................... nr. ......, evaluata la suma de ................... lei.
    b) teren*3) ..................... in suprafata de ......... mp, situat in localitatea ................................., str.  .......................... nr. ......., evaluat la suma de ................... lei.
    Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele*4):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire/teren) au comunicat titluri executorii urmatorii creditori*5):
................................................................................
................................................................................

                        .................................
                                   (functia)

               L.S. .............................................
                     (prenumele si numele organului de incasare)

                    .............................................
                                   (semnatura)

------------
    *1) Se va mentiona forma vanzarii.
    *2) Se vor mentiona: numele si prenumele sau denumirea, dupa caz, dupa cum debitorul este persoana fizica sau juridica.
    *3) Se va mentiona felul terenului.
    *4) Se vor arata drepturile reale existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora.
    *5) Se vor mentiona: numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.

                                  - fata -

    MODEL ITL - 043

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|
 _______________________________________
|          | Data | Functia | Semnatura |
|__________|______|_________|___________|
|Aprobat   |      |         |           |
|__________|______|_________|___________|
|Avizat    |      |         |           |
|__________|______|_________|___________|
|Verificat |      |         |           |
|__________|______|_________|___________|

                PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITATII
                    Incheiat astazi ...... luna ...... 20..

    In baza .................................................................., avand in vedere ca debitorul ......................, cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut in localitatea ....................................................... str. ....................................... nr. ..........., blocul ........., scara ..........., etajul ......., apartamentul ..............., C.F./C.U.I./C.N.P./ ............................, nr. rol nominal unic .............., a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii bugetare, conform titlurilor executorii .................................., emise de ......................:
 ___________________________________________________________________________
|Denumirea obligatiei|  Termen de plata   |        Suma datorata - lei -    |
|      bugetare      |____________________|_________________________________|
|                    | Ziua | Luna | Anul | Debit | Dobanzi | Penalitati de |
|                    |      |      |      |       |         | intarziere    |
|                    |      |      |      |       |_________|_______________|
|                    |      |      |      |       |Calculate pana la data de|
|                    |      |      |      |       | ............. 20...     |
|____________________|______|______|______|_______|_________________________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|

    Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele masuri:
    a) s-a comunicat instiintarea de plata nr. ....... din ....../....... 20...;
    b) s-a comunicat somatia nr. ....... din ........./................ 20...;
    c) s-a infiintat poprirea nr. ....... din ........./................ 20...;
    d) s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile .......................
    ..........................................................................;
    e) s-au indisponibilizat urmatoarele bunuri mobile ........................
    ..........................................................................;
    In urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, debitorul figureaza cu urmatoarele obligatii bugetare:
 ___________________________________________________________________________
|Denumirea obligatiei|  Termen de plata   |        Suma datorata - lei -    |
|      bugetare      |____________________|_________________________________|
|                    | Ziua | Luna | Anul | Debit | Dobanzi | Penalitati de |
|                    |      |      |      |       |         | intarziere    |
|                    |      |      |      |       |_________|_______________|
|                    |      |      |      |       |Calculate pana la data de|
|                    |      |      |      |       | ............. 20...     |
|____________________|______|______|______|_______|_________________________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|
|____________________|______|______|______|_______|_________|_______________|

                                   - verso -

    Pentru determinarea bunurilor si veniturilor debitorului, s-au luat urmatoarele masuri:
    a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului si s-a constatat ca ...........................................................
...............................................................................
    b) s-au solicitat relatii de la serviciul de evidenta a persoanei/de la oficiul registrului comertului/de la instantele de pe langa tribunalul judetean, dupa caz, si s-a constatat ca .................................................
...............................................................................
    c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice, unde debitorul si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca ...............................................................................
...............................................................................
    d) s-au cerut relatii la organele de executare in raza carora s-a nascut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum si de la cele in a caror raza administrativ-teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca ..................................
...............................................................................
...............................................................................
    e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si s-a constatat ca ..................................................................
...............................................................................
    f) s-au verificat documentele de infiintare si de evidenta (statut, contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca ..............................................
...............................................................................
    g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are conturi deschise si s-a constatat ca ..........................................
...............................................................................
    h) s-au mai facut urmatoarele cercetari ...................................
...............................................................................
    In urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in dispozitiile ....................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................,
si este insolvabil, intrucat*): ...............................................
...............................................................................
...............................................................................

                        .................................
                                   (functia)

               L.S. .............................................
                     (prenumele si numele organului de incasare)

                    .............................................
                                   (semnatura)

    Se anexeaza urmatoarele documente justificative: ..........................
...............................................................................
...............................................................................

------------
    *) Se mentioneaza dupa caz:
    1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile;
    2. dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman debite neachitate;
    3. debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere;
    4. debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile;
    5. potrivit legii, debitorul persoana juridica, isi inceteaza existenta si au ramas neachitate obligatii bugetare.

    MODEL ITL - 044

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20...
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                                 SOMATIE

    Catre, .................................................................... C.F./C.U.I./C.N.P./ ..................... NR. DE ROL NOMINAL UNIC: ............
    Str. ............................. nr. ........, bl. ......., sc. ...., et. ......., ap........, sectorul ......... localitatea ......................, judetul ..................

    Va instiintam ca figurati in evidentele fiscale ale noastre cu urmatoarele sume de plata restante, pentru care s-a pornit executarea silita in temeiul titlului executoriu .......................................................... a carui copie v-o transmitem alaturat:
 _________________________________________________________________
| Depunerea obligatiei bugetare |           Suma - lei -          |
|                               |_________________________________|
|                               | Debit | Dobanzi | Penalitati de |
|                               |       |         | intarziere    |
|                               |       |_________|_______________|
|                               |       |Calculate pana la data de|
|                               |       | .............. 20...    |
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|_______________________________|_______|_________________________|
|   TOTAL                       |       |                         |
|_______________________________|_______|_________________________|

    Dobanzile si penalitatile de intarziere se vor calcula pana la data platii, inclusiv.

    Daca in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat, in baza prevederilor ................................................................ se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor aratate mai sus, incepand cu transmiterea acestei somatii, vor fi suportate de catre dumneavoastra.
    Ramanem in continuare la dispozitia dumneavoastra si va multumim anticipat pentru plata.

                                                          INTOCMIT:

   ...................................       ..................................
         (functia conducatorului               (functia, prenumele si numele)
    compartimentului de specialitate)

L.S. ..................................       .................................
      (prenumele, numele si semnatura)                   (semnatura)

    MODEL ITL - 045

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                                    SOMATIE
                  PENTRU EXECUTARE SILITA A BUNURILOR IMOBILE

              Catre*1) ...........................................

    In temeiul ...................................................., va anuntam ca, deoarece nu ati achitat sumele de plata inscrise in titlul executoriu nr. ....... din ..../..... 20.., emis de ........................., in termen de 5 zile de la inmanarea prezentei somatii se va proceda la executarea silita a urmatoarelor bunuri imobile prevazute in procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. .......... din ..../..... 20..:
    a) cladire avand suprafata construita desfasurata de ................. mp, compusa din ....................... si construita din ........................, situata in localitatea .........................., str. ....................... nr. ....., detinuta in baza*2) ...................................., evaluata la suma de ................................. lei.
    b) teren*3) ................................ in suprafata de .......... mp, situat in localitatea .........................., str. ........................ nr. ....., detinut in baza*2) evaluat la suma de .............................. lei.
    Precizam ca s-a luat masura inscrierii prezentei somatii in evidentele de publicitate imobiliara.
    Mentionam ca pana la inceperea executarii silite puteti achita sumele datorate.

                                                           INTOCMIT:

     ...................................        ..............................
           (functia conducatorului              (functia, prenumele si numele)
      compartimentului de specialitate)

L.S. ...................................        ..............................
      (prenumele, numele si semnatura)                    (semnatura)

------------
    *1) Se va comunica debitorului si organului competent in a carui raza administrativ-teritoriala se afla imobilul pentru inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara.
    *2) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.
    *3) Se va mentiona felul terenului.

    MODEL ITL - 046

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

        ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI NR. ..........

    Am primit somatia, precum si copia de pe titlul executoriu, astazi ......., luna ............. anul ............. ora ............ .
    Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si semneaza adeverinta ...........................................................
...............................................................................
din localitatea ................................., str. ....................... nr. ..., B.I./C.I./pasaport/legitimatie, seria ........ nr. ............., codul numeric personal.................................. .
    Prezenta a fost intocmita in temeiul prevederilor ......................... ...............................................................................

       Reprezentantul organului de executare:
       Prenumele si numele ..................
L.S.   Legitimatia nr. ......../20....          L.S.*1) ........................
                                                        (semnatura primitorului)
       Semnatura ............................

------------
    *1) In cazul persoanelor juridice se aplica stampila.

    MODEL ITL - 047

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                                 PROCESUL-VERBAL
                           PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI
                       Incheiat astazi ..... luna .... 20...

    In baza ................................................................... subsemnatul ........................ avand functia ......................... cu legitimatia nr. ......./20... m-am deplasat la debitorul ...................... din localitatea*1) ............................ in vederea comunicarii somatiei nr. ....../....... 20... emisa de .......................... insotita de titlul executoriu nr. ....../.................. 20... emis de ........................
    Somatia a fost inmanata/afisata*2) ........................................
...............................................................................

                      Semnatura reprezentantului organului de
                                   executare,
                     ........................................

------------
    *1) Se va mentiona domiciliul sau sediul, iar daca isi are sediul in hotel se va mentiona numarul etajului, numarul apartamentului, numarul camerei.
    *2) Se vor mentiona numele, prenumele si calitatea persoanei careia i-a fost inmanata somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.

    MODEL ITL - 048

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

        TITLUL EXECUTORIU NR. ..... din ...../........ 20...

    Numele si prenumele/Denumirea debitorului .................................
    Domiciliul/Sediul debitorului .............................................
    ...........................................................................
    Alte date de identificare a debitorului*1) ................................
    ...........................................................................

    Sume datorate:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea obligatiei | Termenul legal |            Suma - lei -               |
|    bugetare*2)      | de plata       |_______________________________________|
|                     |                |      Debit      |     Majorari de     |
|                     |                |                 |     intarziere      |
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|_____________________|________________|_________________|_____________________|
|  TOTAL:             |                |                 |                     |
|_____________________|________________|_________________|_____________________|

    Prezentul inscris constituie titlu executoriu in baza: ....................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                ............................................
                               (functia)

           L.S. ............................................
                (prenumele si numele organului de executare)

                ............................................
                              (semnatura)

------------
    *1) Se va completa cu numarul de rol nominal unic, codul numeric personal, actul de identitate seria, numarul, codul unic de inregistrare, dupa caz.
    *2) In cazul in care, la acelasi fel de creanta bugetara, se inregistreaza restante la mai multe termene de plata, se vor mentiona toate termenele, indicandu-se la fiecare suma datorata si accesoriile acesteia, calculate pana la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, mentionandu-se despre acesta in titlul executoriu.

    MODEL ITL - 049

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|

                             DISPOZITIA DE URMARIRE

    In urma controlului efectuat in baza reglementarilor legale la ................................ cu sediul/domiciliul ......................... C.F./C.U.I. .............., B.I./C.I. seria ...... nr. ........, s-au constatat urmatoarele obligatii bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii, dobanzi, penalitati de intarziere, constand in diferente dintre obligatiile determinate de platitor si cele legal datorate sau in obligatii bugetare datorate pentru obtinerea de venituri din activitati neautorizate ce au fost stabilite prin procesul-verbal inregistrat sub nr. ........ din ......... 20....

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea     | Explicatii  |Nr. cont|Stabilit   |Achitat|Diferente |
|crt.|obligatiei bugetare| privind suma|venit   |in urma    |- lei -|de incasat|
|    |                   |             |bugetar |controlului|       | - lei -  |
|    |                   |             |        |  - lei -  |       |          |
|____|___________________|_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Debit        |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Dobanzi      |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Penalitati de|        |           |       |          |
|    |                   |intarziere   |        |           |       |          |
|____|___________________|_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Debit        |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Dobanzi      |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Penalitati de|        |           |       |          |
|    |                   |intarziere   |        |           |       |          |
|____|___________________|_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Debit        |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Dobanzi      |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Penalitati de|        |           |       |          |
|    |                   |intarziere   |        |           |       |          |
|____|___________________|_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Debit        |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Dobanzi      |        |           |       |          |
|    |                   |_____________|________|___________|_______|__________|
|    |                   |Penalitati de|        |           |       |          |
|    |                   |intarziere   |        |           |       |          |
|____|___________________|_____________|________|___________|_______|__________|

    Dobanzile au fost calculate pana la data de ................... 20....
    In conformitate cu ........................................................ prezenta dispozitie constituie titlu executoriu.

                  CONDUCATORUL ORGANULUI DE CONTROL,

            L.S. .....................................
                   (prenumele, numele si semnatura)

    MODEL ITL - 050

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                   PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)

    Incheiat astazi .... luna ...... 20..... ora .... in localitatea ......................, str. ................. nr. ....

    In temeiul ................................................................
..............................................................................,
subsemnatul ..........................., avand functia de ...................., cu legitimatia nr. ............./20....... am predat urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de ........./......... 20..., inregistrat sub nr. .......... din ......../....... 20....., care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie

 ______________________________________________________________________________
|  Denumirea bunurilor mobile,        |      |            | Pretul  | Valoarea |
|  descrierea, starea de uzura, semne | U.M. | Cantitatea | unitar  |  -lei-   |
|  particulare de identificare        |      |            | - lei - |          |
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|
|_____________________________________|______|____________|_________|__________|

    Subsemnatul ...................................................., legitimat cu ........................, in calitate de reprezentant al .................., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.
    Bunurile mobile preluare vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute in rate.
    Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de 2 (doua) zile lucratoare in contul nr. .............................., deschis la Trezoreria ..........................., dupa retinerea comisionului de ......% .

      ..............................
                (functia)

L.S.  ..............................     .....................................
      (prenumele si numele organului     (prenumele si numele reprezentantului
             de executare)                        unitatii de vanzare)

      ..............................     .....................................
              (semnatura)                               (semnatura)

------------
    *) Se incheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie.

    MODEL ITL - 051

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                         PROCESUL-VERBAL DE LICITATIE
                             PENTRU BUNURI MOBILE

    Incheiat astazi ................... luna ......... 20....., ora ......., in localitatea .............., str. ................. nr. ...........
    In temeiul ................................................................
......................................................................., pentru
realizarea creantelor bugetare fata de debitorul ..............................
                                                  (numele, prenumele/denumirea)
din localitatea ....................., str. ..................... nr. ......... C.F./C.U.I./C.N.P. ....................., nr. rol ................., in suma de .......................... lei, specificate in titlul executoriu nr. ........./................... 20...., emis de ................................, s-au sechestrat bunurile mobile inscrise in procesul-verbal de sechestru incheiat la data de .......... 20...., inregistrat sub nr. ............... din ....................... 20..., intocmit de ....................................
    Valorificarea bunurilor mobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de ...................... 20...., in ziarele: ..............................., a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul ...............................*1) la ...................*2), precum si ...................................*3).
    In baza .................................................................., s-a procedat la valorificarea bunurilor mobile sechestrate si s-au constatat urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Bunurile mobile care s-au  | Pretul de evaluare | Pretul de adjudecare |
|crt.|  pus in vanzare             |       - lei -      |        - lei -       |
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
|____|_____________________________|____________________|______________________|
                                    TOTAL ...............
                       Adjudecatari ........................................*4)
                                    ...........................................
                                    ...........................................
                                    ...........................................

    Cu privire la vanzarea la licitatie, s-au formulat urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................

                                   Semnatura debitorului (sau a inlocuitorului)
                                   ............................................

       Comisia de licitatie:                           Adjudecatar:
                                         (sau reprezentantul sau imputernicitul)
L.S. ................................    .......................................
     (prenumele, numele si semnatura)       (prenumele, numele si semnatura)

------------
    *1) Organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local pe raza caruia se afla bunurile mobile sechestrate.
    *2) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *3) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *4) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.

    MODEL ITL - 052

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                               PROCES-VERBAL
                      DE LICITATIE PENTRU BUNURI IMOBILE

    Incheiat astazi ...... luna ............. 20... ora .... in localitatea ...................., str. ................ nr. ......

    In temeiul ................................................................
.............................................................................., pentru realizarea creantelor bugetare fata de debitorul*1) .................... din localitatea ....................., str. .................. nr. ....., nr. de rol nominal unic/cod unic de inregistrare ..........................., in suma de ................... lei, specificate in titlul executoriu nr. .............. din ...../............ 20..., s-au identificat bunurile imobile inscrise in procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ..... din ...../....... 20.., intocmit de .............................. .
    Valorificarea bunurilor imobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de ...../....../20... in ziarele: ................................................... si a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul ..........................................*2), la ..............................*3), precum si ................................*4)
    In baza ....................................................................
................................................................................ s-a procedat la valorificarea bunurilor imobile urmarite silit prin vanzare la licitatie publica, dupa cum urmeaza:
    Reprezentantul organului de executare a dat citire publicatiei de vanzare care cuprinde:
    a) datele de identificare a imobilului ....................................;
    b) descrierea sumara ......................................................;
    c) drepturile reale si celelalte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara care greveaza imobilul ...............................................................................;
    d) conditiile vanzarii ....................................................;
    e) pretul de evaluare a imobilului - lei - ................................;
    f) data: ..../....... 20..., ora ...., locul vanzarii .....................;
    g) domiciliul sau denumirea si sediul debitorului ...............................................................................;
    h) creditori urmaritori .................................................. .
    S-a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumelor reprezentand 10% din valoarea imobilului de catre ................................................................................
    Licitatia a inceput de la pretul de - lei - ............................*5)
    Adjudecarea s-a facut in favoarea*6) ................................................................................ la pretul de - lei - ................. si T.V.A. in valoare de ............ lei.
    Plata se va face integral ....................... sau in .......... rate lunare, cu un avans de*7) - lei - .....................si cu plata unei dobanzi de ..................... .
    Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata in intregime a pretului.
    Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: ................................................................................
    Drept care s-a incheiat procesul-verbal in ....... exemplare.

          Comisia de licitatie:                       Adjudecatar:
                                         (sau reprezentantul sau imputernicitul)
L.S.  ................................   .......................................
      (prenumele, numele si semnatura)       (prenumele, numele si semnatura)

------------
    *1) Numele, prenumele sau denumirea.
    *2) Organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza careia se afla bunurile imobile identificate.
    *3) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *4) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *5) Cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior celui la care s-a facut evaluarea, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de evaluare.
    *6) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.
    *7) Minim 50% din pretul de adjudecare a imobilului.

                                  - fata -

    MODEL ITL - 053

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                                PROCES-VERBAL
                        DE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE

    Incheiat astazi ...... luna ............. 20... ora .... in localitatea ...................., str. ................ nr. ......

    In temeiul ................................................................ subsemnatul ............................. avand functia de .................... cu legitimatia nr. ....../20... am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului............................. din localitatea ................... str. ....................... nr. ....., C.F./C.U.I/C.N.P. ....................., NR. DE ROL NOMINAL UNIC ...................., caruia desi i s-a comunicat somatia nr. ...... din ..../....... 20... nu a efectuat plata sumelor datorate, conform titlului executoriu nr. ..... din ......... 20... emis de ....................., constand in:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea obligatiei|Actul normativ  |              Suma - lei -              |
|     bugetare       |in baza caruia  |________________________________________|
|                    |a fost stabilita|   Debit    |  Dobanzi*1) |Penalitati de|
|                    |obligatia de    |            |             |intarziere*1)|
|                    |plata           |            |_____________|_____________|
|                    |                |            | Calculate pana la data de |
|                    |                |            | .................. 20.... |
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
|____________________|________________|____________|___________________________|
| TOTAL              |                |            |                           |
|____________________|________________|____________|___________________________|
    *1) Pentru plata sumelor datorate, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere, conform dispozitiilor legale, in continuare folosindu-se cotele de ....% pe zi de intarziere, respectiv de ....% pe luna sau fractiune de luna.

    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la identificarea urmatoarelor bunuri imobile:

                                   - verso -

    a) cladire avand suprafata construita desfasurata de .......... mp, compusa din ....................... si construita din ................................, situata in localitatea ............................., str. .................... nr. ......, detinuta in baza*1) ....................................., evaluata la suma de ........................ lei.
    b) teren*2) ......................... in suprafata de ................. mp, situat in localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......, detinut in baza*1) evaluat la suma de ......................... lei.

    Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat in prezenta urmatoarelor persoane:
    1. ................................ domiciliat in .......................... legitimat cu ...................... in calitate de ............................;
    2. ................................ domiciliat in .......................... legitimat cu ...................... in calitate de ............................;
    3. ................................ domiciliat in .......................... legitimat cu ...................... in calitate de ........................... .

    In legatura cu bunurile identificate, debitorul ............................ mentioneaza ca nu/au fost gajate sau ipotecate anterior ................................................................................
    Sarcini care greveaza imobilul .............................................
    Persoanele de fata la identificarea bunurilor formuleaza urmatoarele obiectiuni .....................................................................
................................................................................
................................................................................
    In legatura cu bunurile identificate s-au savarsit infractiunile ................................................................................
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor imobile in ...... exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a inmanat debitorului ............................................................
...........................................................................*3).

        ..................
            (functia)

L.S. .......................
      (prenumele si numele
      organului de executare)

     .......................              ......................................
           (semnatura)                    (semnatura debitorului sau a persoanei
                                                 majore cu care locuieste)

                                          1. ...................................
                                                   (semnatura martorului)

                                          2.....................................
                                                   (semnatura martorului)

                                          3. ..................................
                                                   (semnatura martorului)

-----------
    *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.
    *2) Se va mentiona felul terenului.
    *3) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de identificare.

    MODEL ITL - 054

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                     PROCES-VERBAL NR. .... din .../....... 20..
                        PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE

    In temeiul ................................................................, pentru realizarea creantelor bugetare in sarcina debitorului ................... din localitatea ............................, str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sector, ..., nr. rol ......................, C.N.P./C.U.I. ..................., in baza titlului executoriu nr. ......... din ...../............ 20.., emis de ........................................... s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:
 ________________________________________________________
| Felul cheltuielilor| Denumirea documentului|    Suma   |
| de executare       | justificativ, nr. si  |  - lei -  |
|                    |         data          |           |
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
|____________________|_______________________|___________|
| TOTAL              |                       |           |
|____________________|_______________________|___________|

    In temeiul ................................................................, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

       .......................
             (functia)

L.S.   .......................
        (prenumele si numele
       organului de executare)                        INTOCMIT:

       .......................               ..............................
              (semnatura)                    (functia, prenumele si numele)

                                             ..............................
                                                      (semnatura)

    MODEL ITL - 055

                                    ROMANIA
 _________________________
|                         | Judetul ..................
|      Stema unitatii     |         PRIMARIA
|administrativ-teritoriale| ................................
|                         | Dosarul de executare nr. ..... din ..../..... 20..
|_________________________|_________
|Codul de inregistrare fiscala al   |
|unitatii administrativ-teritoriale:|
|.................................. |
|___________________________________|        Nr. ..... din .../......... 20...

                            DOCUMENT DE VANZARE CUMPARARE
                          pentru bunuri mobile sechestrate
                          Ziua ..... luna ........... 20..

    In temeiul .................................................................

    Debitor ...........................   Cumparator ...........................
    ...................................   ......................................
        (nume, prenume/denumire,                  (nume, prenume/denumire,
           forma juridica)                           forma juridica)
    C.N.P./C.F./C.U.I. ................   C.N.P./C.F./C.U.I. ...................
    Str. ..................... nr. ....   Str. ........................ nr. ....
    Localitatea .......................   Localitatea ..........................
    Judetul ...........................   Judetul ..............................
    Contul ............................   Contul ...............................
    Banca .............................   Banca ................................
    Cota T.V.A. ..........%

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea bunului | U.M. | Cantitatea | Pret unitar | Valoarea| Valoarea|
|crt.|                   |      |            |(fara T.V.A.)|         |  T.V.A. |
|    |                   |      |            |   - lei -   | - lei - | - lei - |
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|  0 |         1         |   2  |      3     |      4      |    5    |    6    |
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
|____|___________________|______|____________|_____________|_________|_________|
                                             | TOTAL       |         |         |
                                             |_____________|_________|_________|
                                                           |  Total de plata   |
                                                           | (col. 5 + col. 6) |
                                                           |                   |
                                                           |___________________|

       .......................
             (functia)

L.S.   .......................
        (prenumele si numele
       organului de executare)

       .......................               ..........................
             (semnatura)                     (semnatura cumparatorului)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu