E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 96 2001 abrogat de articolul 4 din actul Legea 232 2003
OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 1 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 2 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 3 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 4 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 6 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 9 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 18 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 25 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 26 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 27 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 30 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 37 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2002
Articolul 3 din actul OUG 96 2001 in legatura cu Ordin 141 2002
OUG 96 2001 aprobat de Legea 768 2001
Articolul 3 din actul OUG 96 2001 modificat de Legea 768 2001
Articolul 4 din actul OUG 96 2001 modificat de Legea 768 2001
Articolul 6 din actul OUG 96 2001 modificat de Legea 768 2001
Articolul 17 din actul OUG 96 2001 modificat de Legea 768 2001
Articolul 25 din actul OUG 96 2001 modificat de Legea 768 2001
OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 1 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 2 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 3 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 4 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 6 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 8 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 9 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 10 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 18 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 25 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 26 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 7 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 27 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 30 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 32 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 36 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 37 din actul OUG 96 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 37 din actul OUG 96 2001 articole noi... articolul 1 din actul OUG 189 2001
Articolul 3 din actul OUG 96 2001 in legatura cu Decizia 192 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 96 din 21 iunie 2001

privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 29 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Controlul contributiilor de asigurari sociale cuprinde ansamblul activitatilor care au ca obiect verificarea realitatii declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, a declaratiilor de asigurare, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii de catre contribuabili a obligatiilor ce le revin, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Sunt supusi controlului contributiilor de asigurari sociale contribuabilii prevazuti de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Controlul contributiilor de asigurari sociale se exercita de organele de control proprii ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, si ale caselor teritoriale de pensii, in colaborare cu organele Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Modalitatea de colaborare se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului finantelor publice.
    (3) Organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii prevazute la alin. (1) indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind o legitimatie speciala. Modelul legitimatiei speciale se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile organelor de control

    Art. 4
    In exercitarea atributiilor ce le revin organele de control au dreptul:
    a) sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;
    b) sa solicite contribuabililor informatiile, explicatiile sau justificarile referitoare la declaratiile ori la documentele supuse controlului. In cazul in care se solicita raspunsul in scris contribuabilul este obligat sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii;
    c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control. Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
    d) sa faca constatari a caror reconstituire sau dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cate ori organul de control considera necesar;
    e) sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
    f) sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control, orice document sau orice element material care poate constitui o proba referitoare la determinarea obligatiilor contribuabililor, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii organului de control, perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile;
    g) sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control si cu acordul contribuabilului.
    Art. 5
    In cazul in care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt tinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automata a datelor controlul se poate exercita asupra ansamblului informatiilor, datelor si prelucrarilor informatice care concura direct sau indirect la obtinerea rezultatelor contabile si la elaborarea declaratiilor, precum si asupra documentatiei referitoare la analiza, programarea si executarea prelucrarilor.
    Art. 6
    (1) In scopul stabilirii exacte a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si al determinarii modului de respectare a obligatiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt in drept sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:
    a) persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau in administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia;
    b) organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;
    c) institutii publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, evidentele populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea.
    (2) Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. (1) sunt obligate ca in termenul specificat in solicitare sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie organelor de control actele, evidentele si datele respective.
    (3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control in conditiile alin. (1) si (2) vor face parte din dosarul contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea contributiilor datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 7
    In cazuri temeinic justificate organele de control pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sa faca declaratii sau sa prezinte documente considerate ca fiind necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu are calitatea de contribuabil.
    Art. 8
    Organele de control au obligatia sa exercite controlul contributiilor de asigurari sociale in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor.
    Art. 9
    In baza constatarilor efectuate ca urmare a actiunilor de control CNPAS, respectiv casele teritoriale de pensii au dreptul:
    a) sa stabileasca in sarcina contribuabililor, potrivit legii, diferente de contributii, precum si, dupa caz, sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a contributiilor datorate;
    b) sa dispuna masurile necesare in vederea indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor ce le revin;
    c) sa constate contraventiile si sa aplice amenzile si penalitatile prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 10
    La nivelul CNPAS se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control al contributiilor de asigurari sociale din aparatul propriu si din casele teritoriale de pensii, prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile contribuabililor

    Art. 11
    (1) Inaintea desfasurarii unei actiuni de control la sediul sau domiciliul contribuabilului acesta are dreptul sa fie informat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare, insotit de specificarea drepturilor si obligatiilor sale care rezulta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control.
    (3) In cazul actiunilor de control inopinat, precum si in cazul in care actiunile de control se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
    (4) Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului cu maximum 30 de zile lucratoare, solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control, la 5 zile de la primirea avizului de verificare. O noua solicitare de amanare a controlului respectiv nu se admite.
    Art. 12
    Pe intreaga durata a controlului contribuabilii au dreptul:
    a) sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare;
    b) sa fie primii solicitati pentru a furniza informatii, explicatii si justificari;
    c) sa beneficieze de asistenta de specialitate;
    d) sa fie protejati in ceea ce priveste confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate.
    Art. 13
    Contribuabilii au dreptul sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlati.
    Art. 14
    (1) Contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia inregistrarii la casa teritoriala de pensii.
    (2) Evidentele contabile si documentele justificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod corespunzator care sa permita desfasurarea normala a controlului.
    Art. 15
    Contribuabilii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt obligati sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a controlului, prin respectarea drepturilor organelor de control si prin acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi.

    CAP. 4
    Reguli privind desfasurarea controlului

    Art. 16
    (1) Controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupa caz.
    (2) Controlul se poate desfasura si in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avand in acest caz obligatia de a asigura conditiile si documentele necesare in vederea derularii normale a actiunii de control.
    Art. 17
    Perioada afectata efectuarii controlului prevazut la art. 16 este stabilita de organele de control in functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni.
    Art. 18
    (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare perioada pentru care se datoreaza contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conducatorul organului de control competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca de la data incheierii controlului si pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta de urgenta apar date suplimentare, necunoscute organului de control la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia.
    Art. 19
    Rezultatele controlului se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control, note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz. Procesul-verbal de control constituie instiintare de plata.

    CAP. 5
    Prescriptia dreptului organelor de control de a stabili diferente de contributii

    Art. 20
    Dreptul organelor de control de a stabili diferente de contributii si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati pentru faptele ale caror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control, pentru o perioada pentru care se datoreaza contributii, se prescrie in termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva.
    Art. 21
    Termenul de prescriptie prevazut la art. 20 se intrerupe:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei, dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
    c) la data efectuarii de catre contribuabil a unui act voluntar de recunoastere a contributiei datorate, inclusiv plata integrala sau partiala a acesteia;
    d) la data comunicarii catre contribuabil a unor diferente de contributie stabilite de organele de control ca urmare a actiunilor de control.
    Art. 22
    Termenul de prescriptie prevazut la art. 20 se suspenda:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage cu rea-credinta de la efectuarea controlului;
    c) cat timp contribuabilul, ca urmare a dispozitiilor organelor de control, remediaza deficientele sau indeparteaza cauzele care impiedica desfasurarea controlului.
    Art. 23
    Contributiile si diferentele de contributii declarate sau recunoscute in orice mod de catre contribuabil, dupa implinirea termenului de prescriptie, se considera legal stabilite si datorate.
    Art. 24
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea contributiilor si a diferentelor de contributii este de 10 ani, in caz de evaziune fiscala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, de la data emiterii hotararii judecatoresti.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 25
    (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) neprezentarea contribuabililor sau reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control la data, ora si locul fixate, la solicitarea scrisa a acestuia, cu exceptia situatiilor de forta majora dovedite;
    b) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul, in vederea exercitarii controlului;
    c) nefurnizarea de catre persoanele, organele si institutiile prevazute la art. 6, in termenul stabilit de organele de control, a actelor, evidentelor si datelor solicitate;
    d) netinerea evidentelor contabile si a documentelor justificative la sediul social declarat sau pastrarea acestora in conditii improprii desfasurarii controlului.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei;
    2. cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
    3. cele prevazute la lit. c), cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    4. cele prevazute la lit. d), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (3) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii.
    (5) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare.
    (6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 26
    Organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii sunt competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute si in urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, daca faptele sunt savarsite in legatura cu incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. 7
    Solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii

    Art. 27
    (1) Masurile dispuse de organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii pot fi contestate de catre contribuabili, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Contestatiile formulate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor, precum si a altor masuri dispuse de organele de control.
    (3) Contestatiile formulate in temeiul prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 28
    (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numele sau denumirea contestatorului, sediul sau domiciliul acestuia;
    b) obiectul contestatiei si suma contestata;
    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.
    (2) Contestatia trebuie semnata de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila. Dovedirea calitatii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.
    (3) Contestatorul poate depune in dovedirea contestatiei formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control.
    (4) Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.
    Art. 29
    (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.
    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Art. 30
    (1) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de pana la 500 milioane lei se solutioneaza de organele specializate din cadrul caselor teritoriale de pensii in a caror raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul contestatorul.
    (2) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor intocmite de organele de control ale CNPAS, indiferent de suma, se solutioneaza de organele specializate din cadrul CNPAS.
    (3) Cuantumul sumelor prevazute la alin. (1) si (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    (1) Organele de control care au incheiat actul atacat inainteaza dosarul contestatiei organului de solutionare competent prevazut la art. 29, in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei.
    (2) Dosarul contestatiei contine copii de pe actul atacat si de pe celelalte documente care au stat la baza intocmirii acestuia, contestatia in original si documentele depuse de contestator, precum si referatul motivat cu propunerile de solutionare, semnat de conducatorul organului de control care a incheiat actul atacat.
    Art. 32
    (1) Contestatiile se solutioneaza prin decizie motivata, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) Decizia se semneaza de directorul general al casei teritoriale de pensii sau de directorul general al directiei specializate din cadrul CNPAS, dupa caz, ori de inlocuitorii acestora.
    Art. 33
    Decizia prin care se solutioneaza contestatia cuprinde trei parti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.
    Art. 34
    (1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa in totalitate sau in parte ori respinsa.
    (2) In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
    (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat atunci cand din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei nu se poate determina cu claritate suma in litigiu.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) urmeaza sa se incheie un nou act de control, care va viza strict aceeasi perioada si aceeasi baza de calcul care au facut obiectul contestatiei, act impotriva caruia se poate exercita calea administrativa de atac prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 35
    (1) Organul de solutionare a contestatiei prevazut la art. 29 poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea, in conditiile legii.
    Art. 36
    (1) Decizia se comunica prin posta la sediul sau la domiciliul contestatorului, declarat prin contestatia formulata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si la organul de control al carui act se ataca.
    (2) In situatia in care contestatorul si-a schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest lucru organului de solutionare decizia se comunica organului de control al carui act se ataca.
    (3) Decizia emisa ca urmare a solutionarii contestatiei este definitiva.
    (4) Decizia poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 37
    (1) Controalele in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor continua potrivit dispozitiilor acesteia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
    (2) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta CNPAS va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 38
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 592/1997 privind exercitarea controlului asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu



SmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 96/2001
Legea 232 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Legea 405 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii
Ordin 141 2002
privind emiterea legitimatiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si pentru organele sale teritoriale
Legea 768 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii
OUG 189 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii
Decizia 192 2001
privind emiterea legitimatiilor speciale pentru organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu