Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din 19 martie 2002

privind emiterea legitimatiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si pentru organele sale teritoriale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 19 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, aprobata si modificata prin Legea nr. 768/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    - prevederile art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se exercita, conform legii, de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale.
    Art. 2
    Directorii generali ai directiilor generale de munca si solidaritate sociala teritoriale sunt delegati sa propuna lista personalului din cadrul compartimentului de control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj, in vederea imputernicirii cu atributii de control asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 3
    Lista personalului prevazuta la art. 2 si lista directorilor generali ai directiilor generale de munca si solidaritate sociala teritoriale, investiti cu atributii de control, precum si lista personalului de control din cadrul Directiei generale control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 4
    Personalul imputernicit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale sa exercite controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj indeplineste, conform legii, o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind o legitimatie de control corespunzatoare. Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Orice fapta savarsita impotriva organului de control se sanctioneaza potrivit legii penale.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile se emit de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Directia generala resurse umane, pentru personalul imputernicit sa controleze incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judetului) si numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, data eliberarii si semnatura de primire.
    Art. 6
    La incetarea calitatii de organ de control a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii si consemnarii anularii in registrul special.
    Art. 7
    Directia generala resurse umane, Directia generala economica, investitii si finantare si Directia generala control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, impreuna cu directiile generale de munca si solidaritate sociala teritoriale, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                             Marian Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                              - model -
 ______________________________________________________________________________
|                            GUVERNUL ROMANIEI                                 |
|              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Directia Generala Control Contributii pentru Asigurari Sociale si Fond pentru|
| Plata Ajutorului de Somaj/Directia Generala de Munca si Solidaritate         |
| Sociala ................................                                     |
|                                                                              |
|                          LEGITIMATIE DE CONTROL                              |
|                    seria ........ nr. .................                      |
|                                                   _________                  |
| Numele ..........................                |         |                 |
| Prenumele .......................                |   foto  |                 |
| Functia .........................                |_________|                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Data eliberarii:                               SECRETAR GENERAL,             |
|                                                       L.S.                   |
| Legitimatia nu este transmisibila.                                           |
|______________________________________________________________________________|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ______________________________________________________________________________
| Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si juridice pentru     |
| efectuarea controlului asupra incasarii veniturilor si efectuarii            |
| cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul        |
| asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 19/2000 cu         |
| modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 si ale O.U.G. |
| nr. 96/2001 aprobata prin Legea nr. 768/2001, cu modificarile si completarile|
| ulterioare.                                                                  |
| Conform O.G. nr. 2/2001, ofiterii si subofiterii de politie vor acorda       |
| sprijin in caz de nevoie.                                                    |
| De asemenea, titularul acestei legitimatii are urmatoarele drepturi:         |
| - sa examineze orice inscrisuri si sa solicite informatiile necesare, verbal |
| sau in scris, in legatura cu obiectivele controlate;                         |
| - sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor      |
| legale.                                                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                 VIZE                                         |
|______________________________________________________________________________|
|     sem. ......../anul ........    |         sem. ......../anul ........     |
|____________________________________|_________________________________________|
|     sem. ......../anul ........    |         sem. ......../anul ........     |
|____________________________________|_________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu