Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 141 din 19 martie 2002

privind emiterea legitimatiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si pentru organele sale teritoriale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 19 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, aprobata si modificata prin Legea nr. 768/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    - prevederile art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se exercita, conform legii, de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale.
    Art. 2
    Directorii generali ai directiilor generale de munca si solidaritate sociala teritoriale sunt delegati sa propuna lista personalului din cadrul compartimentului de control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj, in vederea imputernicirii cu atributii de control asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 3
    Lista personalului prevazuta la art. 2 si lista directorilor generali ai directiilor generale de munca si solidaritate sociala teritoriale, investiti cu atributii de control, precum si lista personalului de control din cadrul Directiei generale control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 4
    Personalul imputernicit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale sa exercite controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj indeplineste, conform legii, o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind o legitimatie de control corespunzatoare. Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Orice fapta savarsita impotriva organului de control se sanctioneaza potrivit legii penale.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile se emit de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Directia generala resurse umane, pentru personalul imputernicit sa controleze incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judetului) si numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, data eliberarii si semnatura de primire.
    Art. 6
    La incetarea calitatii de organ de control a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii si consemnarii anularii in registrul special.
    Art. 7
    Directia generala resurse umane, Directia generala economica, investitii si finantare si Directia generala control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, impreuna cu directiile generale de munca si solidaritate sociala teritoriale, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                             Marian Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                              - model -
 ______________________________________________________________________________
|                            GUVERNUL ROMANIEI                                 |
|              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Directia Generala Control Contributii pentru Asigurari Sociale si Fond pentru|
| Plata Ajutorului de Somaj/Directia Generala de Munca si Solidaritate         |
| Sociala ................................                                     |
|                                                                              |
|                          LEGITIMATIE DE CONTROL                              |
|                    seria ........ nr. .................                      |
|                                                   _________                  |
| Numele ..........................                |         |                 |
| Prenumele .......................                |   foto  |                 |
| Functia .........................                |_________|                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Data eliberarii:                               SECRETAR GENERAL,             |
|                                                       L.S.                   |
| Legitimatia nu este transmisibila.                                           |
|______________________________________________________________________________|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ______________________________________________________________________________
| Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si juridice pentru     |
| efectuarea controlului asupra incasarii veniturilor si efectuarii            |
| cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul        |
| asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 19/2000 cu         |
| modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 si ale O.U.G. |
| nr. 96/2001 aprobata prin Legea nr. 768/2001, cu modificarile si completarile|
| ulterioare.                                                                  |
| Conform O.G. nr. 2/2001, ofiterii si subofiterii de politie vor acorda       |
| sprijin in caz de nevoie.                                                    |
| De asemenea, titularul acestei legitimatii are urmatoarele drepturi:         |
| - sa examineze orice inscrisuri si sa solicite informatiile necesare, verbal |
| sau in scris, in legatura cu obiectivele controlate;                         |
| - sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor      |
| legale.                                                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                 VIZE                                         |
|______________________________________________________________________________|
|     sem. ......../anul ........    |         sem. ......../anul ........     |
|____________________________________|_________________________________________|
|     sem. ......../anul ........    |         sem. ......../anul ........     |
|____________________________________|_________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu