E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 30 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 36 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 37 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 adauga dupa articolul 37 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 7 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 3 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 8 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 25 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 26 din actul OUG 96 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 189 din 20 decembrie 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA DE URGENTA
privind controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si solutionarea contestatiilor privind masurile dispuse prin actele de control"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj cuprinde ansamblul activitatilor care au ca obiect verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii de catre contribuabili a obligatiilor ce le revin conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Sunt supusi controlului contributiilor de asigurari sociale si contributiilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj contribuabilii prevazuti de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se exercita de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si organele sale teritoriale, independent sau in colaborare cu organele Ministerului Finantelor Publice."
    5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Organele de control proprii si teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind o legitimatie de control corespunzatoare. Modelul legitimatiei de control se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    6. Litera a) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;"
    7. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) In scopul stabilirii exacte a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si al determinarii modului de respectare a obligatiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt in drept sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:"
    8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control in conditiile alin. (1) si (2) vor face parte din dosarul contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea contributiilor datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Organele de control au obligatia sa exercite controlul contributiilor datorate, in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor."
    10. Partea introductiva a articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    In baza constatarilor rezultate ca urmare a actiunilor de control efectuate de organele de control prevazute la art. 3 alin. (1) au dreptul:"
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control din aparatul propriu si organelor teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si pentru personalul imputernicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al organelor teritoriale ale acestora. Metodologia privind constituirea fondului si acordarea stimulentelor se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare perioada pentru care se datoreaza contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale."
    14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, potrivit legislatiei in vigoare."
    15. Alineatul (6) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 alin. (1) si (3) si a art. 29."
    16. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si organele sale teritoriale sunt competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute si in urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, daca faptele sunt savarsite in legatura cu incasarile veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    17. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale"
    18. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Masurile dispuse de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale pot fi contestate de catre contribuabili, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Contestatiile formulate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor, precum si a altor masuri dispuse de organele de control".
    19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de pana la un miliard lei se solutioneaza de catre organele specializate din cadrul directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul contestatorul.
    (2) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de peste un miliard lei, precum si cele formulate impotriva actelor de control intocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, indiferent de suma, se solutioneaza de organele de specialitate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    20. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Decizia se semneaza de conducatorul directiei generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de conducatorul organului specializat din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, dupa caz, ori de catre inlocuitorii acestora."
    21. Alineatul (4) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Decizia poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii."
    22. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate emite instructiuni in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin ordin al ministrului."
    23. Dupa articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    Cheltuielile curente aferente activitatii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, organizata la nivelul directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 189/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 189 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 189/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu