E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 30 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 36 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 37 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 adauga dupa articolul 37 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 7 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 3 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 8 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 25 din actul OUG 96 2001
Articolul 1 din actul OUG 189 2001 modifica articolul 26 din actul OUG 96 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 189 din 20 decembrie 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA DE URGENTA
privind controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si solutionarea contestatiilor privind masurile dispuse prin actele de control"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj cuprinde ansamblul activitatilor care au ca obiect verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii de catre contribuabili a obligatiilor ce le revin conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Sunt supusi controlului contributiilor de asigurari sociale si contributiilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj contribuabilii prevazuti de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Controlul asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se exercita de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si organele sale teritoriale, independent sau in colaborare cu organele Ministerului Finantelor Publice."
    5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Organele de control proprii si teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind o legitimatie de control corespunzatoare. Modelul legitimatiei de control se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    6. Litera a) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;"
    7. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) In scopul stabilirii exacte a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si al determinarii modului de respectare a obligatiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt in drept sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:"
    8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control in conditiile alin. (1) si (2) vor face parte din dosarul contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea contributiilor datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Organele de control au obligatia sa exercite controlul contributiilor datorate, in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor."
    10. Partea introductiva a articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    In baza constatarilor rezultate ca urmare a actiunilor de control efectuate de organele de control prevazute la art. 3 alin. (1) au dreptul:"
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control din aparatul propriu si organelor teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si pentru personalul imputernicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al organelor teritoriale ale acestora. Metodologia privind constituirea fondului si acordarea stimulentelor se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare perioada pentru care se datoreaza contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale."
    14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, potrivit legislatiei in vigoare."
    15. Alineatul (6) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 alin. (1) si (3) si a art. 29."
    16. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si organele sale teritoriale sunt competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute si in urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, daca faptele sunt savarsite in legatura cu incasarile veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    17. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale"
    18. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Masurile dispuse de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si de organele sale teritoriale pot fi contestate de catre contribuabili, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Contestatiile formulate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor, precum si a altor masuri dispuse de organele de control".
    19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de pana la un miliard lei se solutioneaza de catre organele specializate din cadrul directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul contestatorul.
    (2) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de peste un miliard lei, precum si cele formulate impotriva actelor de control intocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, indiferent de suma, se solutioneaza de organele de specialitate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    20. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Decizia se semneaza de conducatorul directiei generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de conducatorul organului specializat din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, dupa caz, ori de catre inlocuitorii acestora."
    21. Alineatul (4) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Decizia poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii."
    22. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate emite instructiuni in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin ordin al ministrului."
    23. Dupa articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    Cheltuielile curente aferente activitatii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, organizata la nivelul directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 189/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 189 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 189/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu