E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 completeaza articolul 3 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 8 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 17 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 22 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 27 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 40 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 completeaza articolul 42 din actul Legea 105 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 57 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 59 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 61 din actul Legea 46 1996
Articolul 5 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 26 1994
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 11 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 12 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 16 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 17 din actul Decretul 975 1968
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 19 din actul Decretul 328 1966
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 22 din actul Decretul 328 1966
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 33 din actul Decretul 328 1966
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 96 din 29 iunie 2000

pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea unificarii sistemului de evidenta informatizata a persoanei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sistemul national informatic de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanei, producerea, eliberarea si evidenta cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul."
    2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) se elibereaza in conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, dupa caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea de catre Ministerul de Interne a unor documente necesare persoanei.
    (2) Coordonarea activitatii de evidenta informatizata a persoanei, de producere, eliberare si evidenta a documentelor se asigura de Ministerul de Interne prin Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Cetatenii romani sunt luati in evidenta la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere, comunicate de autoritatile administratiei publice locale. Comunicarea se face la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Actualizarea datelor Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizeaza de formatiunile de evidenta informatizata a persoanei pe baza documentelor prezentate de persoana fizica in cauza sau comunicate, in situatiile prevazute de lege, de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, potrivit atributiilor ce le revin, in legatura cu situatia persoanei fizice.
    (2) Fisele de evidenta a populatiei, precum si fisele de apartament ce constituie exemplarul II al cartilor de imobil, pentru cladirile cu destinatia de locuinta, din mediul urban, intocmite si actualizate pana la data de 1 iulie 2000, vor fi conservate si pastrate de catre formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, urmand sa fie exploatate si utilizate pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii."
    5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunica acesteia, la cerere, date din Registrul permanent de evidenta a populatiei."
    6. La articolul 9 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Se excepteaza de la plata verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, solicitate de institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii publice si justitiei, precum si in cel al realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora.
    (3) Se excepteaza de la plata furnizarile de date din evidenta populatiei catre:
    a) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora;
    b) Ministerul Finantelor, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice."
    7. La articolul 13 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru copiii orfani, abandonati, institutionalizati in unitati de ocrotire si protectie sociala, precum si pentru persoanele in varsta care nu au venituri proprii si sunt internate in unitati sanitare si de protectie sociala cheltuielile pentru eliberarea cartii de identitate vor fi suportate de institutiile in subordinea carora se afla respectivele unitati."
    8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza persoanei fizice care nu poseda toate actele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate."
    9. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In cartea de identitate se pot face mentiuni de catre lucratorii formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, referitoare la stabilirea resedintei, iar in baza comunicarii scrise a organelor abilitate, si cu privire la interdictia de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu."
    10. Litera a) a articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "a) persoana care pierde cetatenia romana ori careia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in strainatate, la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu, o data cu primirea pasaportului;"
    11. Dupa litera b) a articolului 22 se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) persoana care a pierdut sau careia i s-a furat actul de identitate si ulterior l-a gasit, daca i s-a eliberat intre timp carte de identitate. Aceasta este obligata ca in termen de 48 de ore sa predea actul de identitate gasit formatiunii de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu sau de resedinta."
    12. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.
    13. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 39 se face de catre personalul anume desemnat din Ministerul de Interne, care aplica si amenda."
    14. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare necesare pentru producerea documentelor prevazute la art. 1 alin. (3), Ministerul de Interne prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Veniturile realizate de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, din producerea si eliberarea documentelor, precum si din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activitati, se retin ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital.
    (3) Dotarea Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei se realizeaza prin grija Ministerului de Interne, din productia interna si din import.
    (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul si materialele procurate din import sunt scutite de la plata taxelor vamale."
    Art. 2
    Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Organele specializate in tinerea evidentei militare sunt centrale militare judetene, municipale si de sector, unitatile de politie, precum si, dupa caz, formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne."
    2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, sprijina, indruma si verifica activitatea unitatilor de politie si a formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne in ceea ce priveste tinerea evidentei militare a recrutilor si rezervistilor."
    3. Literele g) si j) ale articolului 59 se abroga.
    4. Dupa articolul 59 se introduce articolul 59^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 59^1
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne si formatiunile subordonate au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a recrutilor si rezervistilor:
    a) sa efectueze in documentele de evidenta a recrutilor si rezervistilor, in localitatile unde nu functioneaza centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta;
    b) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta;
    c) sa intocmeasca tabele nominale cuprinzand recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta si sa le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector;
    d) sa efectueze in actele de identitate ale cetatenilor cu obligatii militare, in localitatile unde sunt centre militare judetene, municipale sau de sector, mentiunea de schimbare a domiciliului, iar in cele ale recrutilor, si mentiunea de stabilire ori de schimbare a resedintei, numai dupa ce acestia fac dovada ca au fost luati in evidenta de catre centrele militare respective;
    e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare si ordinele de chemare la mobilizare de la cetatenii cu obligatii militare care se prezinta pentru a anunta ca parasesc tara si sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca parasesc tara pentru o perioada mai mare de 30 de zile, precum si pe cei care au plecat definitiv din tara."
    5. Alineatul 2 al articolului 61 se abroga.
    Art. 3
    Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Autovehiculele se inmatriculeaza la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, cu exceptia celor ce apartin Ministerului Apararii Nationale, care se inmatriculeaza la acest minister, si a tramvaielor si troleibuzelor, care se inmatriculeaza la unitatile de transport care le detin."
    2. Alineatul 2 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne sau de formatiunile subordonate".
    3. Alineatul 1 teza a doua din articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate."
    Art. 4
    Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute la art. 5 si cu opozitiile, daca s-au facut, se trimit de consiliul local, spre rezolvare, Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
    2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si, apreciind temeinicia cererii, precum si a opozitiilor facute, va da o decizie motivata, dupa caz, de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 60 de zile de la primirea dosarului."
    3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Dovada schimbarii numelui se face cu decizia de admitere a schimbarii numelui, data de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbarii numelui."
    4. Alineatul 1 al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de catre Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    Art. 5
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile lit. o): "tine evidenta populatiei, elibereaza acte de identitate si inregistreaza schimbarea domiciliului, precum si a resedintei cetatenilor romani, in conditiile prevazute de lege;" de la art. 15 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) La aceeasi data denumirile "Directia generala de pasapoarte, straini si probleme de migrari", "Directia de pasapoarte" si "Directia de evidenta a populatiei" din continutul actelor normative in vigoare se inlocuiesc cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    (3) De asemenea, denumirile "serviciul de pasapoarte", "serviciul judetean de evidenta a populatiei" si "formatiunea de evidenta a populatiei" se inlocuiesc cu denumirea "formatiunea de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 6
    Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu



SmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu