E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 completeaza articolul 3 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 8 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 17 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 22 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 27 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 40 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul OUG 96 2000 completeaza articolul 42 din actul Legea 105 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 57 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 59 din actul Legea 46 1996
Articolul 2 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 61 din actul Legea 46 1996
Articolul 5 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 26 1994
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 11 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 12 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 16 din actul Decretul 975 1968
Articolul 4 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 17 din actul Decretul 975 1968
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 19 din actul Decretul 328 1966
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 22 din actul Decretul 328 1966
Articolul 3 din actul OUG 96 2000 modifica articolul 33 din actul Decretul 328 1966
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 96 din 29 iunie 2000

pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea unificarii sistemului de evidenta informatizata a persoanei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sistemul national informatic de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanei, producerea, eliberarea si evidenta cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul."
    2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) se elibereaza in conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, dupa caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea de catre Ministerul de Interne a unor documente necesare persoanei.
    (2) Coordonarea activitatii de evidenta informatizata a persoanei, de producere, eliberare si evidenta a documentelor se asigura de Ministerul de Interne prin Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Cetatenii romani sunt luati in evidenta la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere, comunicate de autoritatile administratiei publice locale. Comunicarea se face la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Actualizarea datelor Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizeaza de formatiunile de evidenta informatizata a persoanei pe baza documentelor prezentate de persoana fizica in cauza sau comunicate, in situatiile prevazute de lege, de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, potrivit atributiilor ce le revin, in legatura cu situatia persoanei fizice.
    (2) Fisele de evidenta a populatiei, precum si fisele de apartament ce constituie exemplarul II al cartilor de imobil, pentru cladirile cu destinatia de locuinta, din mediul urban, intocmite si actualizate pana la data de 1 iulie 2000, vor fi conservate si pastrate de catre formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, urmand sa fie exploatate si utilizate pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii."
    5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunica acesteia, la cerere, date din Registrul permanent de evidenta a populatiei."
    6. La articolul 9 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Se excepteaza de la plata verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, solicitate de institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii publice si justitiei, precum si in cel al realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora.
    (3) Se excepteaza de la plata furnizarile de date din evidenta populatiei catre:
    a) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora;
    b) Ministerul Finantelor, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice."
    7. La articolul 13 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru copiii orfani, abandonati, institutionalizati in unitati de ocrotire si protectie sociala, precum si pentru persoanele in varsta care nu au venituri proprii si sunt internate in unitati sanitare si de protectie sociala cheltuielile pentru eliberarea cartii de identitate vor fi suportate de institutiile in subordinea carora se afla respectivele unitati."
    8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza persoanei fizice care nu poseda toate actele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate."
    9. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In cartea de identitate se pot face mentiuni de catre lucratorii formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, referitoare la stabilirea resedintei, iar in baza comunicarii scrise a organelor abilitate, si cu privire la interdictia de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu."
    10. Litera a) a articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "a) persoana care pierde cetatenia romana ori careia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in strainatate, la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu, o data cu primirea pasaportului;"
    11. Dupa litera b) a articolului 22 se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) persoana care a pierdut sau careia i s-a furat actul de identitate si ulterior l-a gasit, daca i s-a eliberat intre timp carte de identitate. Aceasta este obligata ca in termen de 48 de ore sa predea actul de identitate gasit formatiunii de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu sau de resedinta."
    12. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.
    13. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 39 se face de catre personalul anume desemnat din Ministerul de Interne, care aplica si amenda."
    14. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare necesare pentru producerea documentelor prevazute la art. 1 alin. (3), Ministerul de Interne prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Veniturile realizate de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, din producerea si eliberarea documentelor, precum si din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activitati, se retin ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital.
    (3) Dotarea Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei se realizeaza prin grija Ministerului de Interne, din productia interna si din import.
    (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul si materialele procurate din import sunt scutite de la plata taxelor vamale."
    Art. 2
    Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Organele specializate in tinerea evidentei militare sunt centrale militare judetene, municipale si de sector, unitatile de politie, precum si, dupa caz, formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne."
    2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, sprijina, indruma si verifica activitatea unitatilor de politie si a formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne in ceea ce priveste tinerea evidentei militare a recrutilor si rezervistilor."
    3. Literele g) si j) ale articolului 59 se abroga.
    4. Dupa articolul 59 se introduce articolul 59^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 59^1
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne si formatiunile subordonate au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a recrutilor si rezervistilor:
    a) sa efectueze in documentele de evidenta a recrutilor si rezervistilor, in localitatile unde nu functioneaza centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta;
    b) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta;
    c) sa intocmeasca tabele nominale cuprinzand recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta si sa le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector;
    d) sa efectueze in actele de identitate ale cetatenilor cu obligatii militare, in localitatile unde sunt centre militare judetene, municipale sau de sector, mentiunea de schimbare a domiciliului, iar in cele ale recrutilor, si mentiunea de stabilire ori de schimbare a resedintei, numai dupa ce acestia fac dovada ca au fost luati in evidenta de catre centrele militare respective;
    e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare si ordinele de chemare la mobilizare de la cetatenii cu obligatii militare care se prezinta pentru a anunta ca parasesc tara si sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca parasesc tara pentru o perioada mai mare de 30 de zile, precum si pe cei care au plecat definitiv din tara."
    5. Alineatul 2 al articolului 61 se abroga.
    Art. 3
    Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Autovehiculele se inmatriculeaza la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, cu exceptia celor ce apartin Ministerului Apararii Nationale, care se inmatriculeaza la acest minister, si a tramvaielor si troleibuzelor, care se inmatriculeaza la unitatile de transport care le detin."
    2. Alineatul 2 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne sau de formatiunile subordonate".
    3. Alineatul 1 teza a doua din articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate."
    Art. 4
    Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute la art. 5 si cu opozitiile, daca s-au facut, se trimit de consiliul local, spre rezolvare, Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
    2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si, apreciind temeinicia cererii, precum si a opozitiilor facute, va da o decizie motivata, dupa caz, de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 60 de zile de la primirea dosarului."
    3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Dovada schimbarii numelui se face cu decizia de admitere a schimbarii numelui, data de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbarii numelui."
    4. Alineatul 1 al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de catre Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    Art. 5
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile lit. o): "tine evidenta populatiei, elibereaza acte de identitate si inregistreaza schimbarea domiciliului, precum si a resedintei cetatenilor romani, in conditiile prevazute de lege;" de la art. 15 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) La aceeasi data denumirile "Directia generala de pasapoarte, straini si probleme de migrari", "Directia de pasapoarte" si "Directia de evidenta a populatiei" din continutul actelor normative in vigoare se inlocuiesc cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    (3) De asemenea, denumirile "serviciul de pasapoarte", "serviciul judetean de evidenta a populatiei" si "formatiunea de evidenta a populatiei" se inlocuiesc cu denumirea "formatiunea de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 6
    Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda DobrescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu