E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 7 1998 in legatura cu Legea 427 2002
Articolul 3 din actul OUG 7 1998 in legatura cu Legea 659 2001
OUG 7 1998 in legatura cu Legea 504 2001
OUG 7 1998 abrogat de articolul 9 din actul OUG 36 2001
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 148 2000
Articolul 3 din actul OUG 7 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 150 2000
Articolul 2 din actul OUG 7 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 67 2000
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 67 2000
OUG 7 1998 aprobat de Legea 88 1999
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de Legea 88 1999
Articolul 2 din actul OUG 7 1998 modificat de Legea 88 1999
Articolul 6 din actul OUG 7 1998 modificat de Legea 88 1999
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de Legea 88 1999
Articolul 2 din actul OUG 7 1998 modificat de OUG 25 1998
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de OUG 25 1998
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de Ordonanţa 117 1998
Articolul 1 din actul OUG 7 1998 modificat de articolul 60 din actul OUG 12 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 7 din 30 martie 1998

privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 133 din  2 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Produsele si serviciile care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome si ale caror preturi sau tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevazute in anexa care face parte din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    (1) Preturile si tarifele produselor si serviciilor prevazute la art. 1 se pot ajusta periodic, pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabila a Guvernului, in limitele pretului nominal rezultat din aplicarea, la pretul initial, a modificarii parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu.
    (2) In cazurile in care, pe baza analizei situatiei financiare a producatorilor sau a prestatorilor, a influentelor reale in costuri si a avantajului cuvenit consumatorilor, Oficiul Concurentei avizeaza preturi sau tarife mai mici decat nivelul nominal rezultat din aplicarea la pretul initial a modificarii parametrului de ajustare, diferenta nu se va lua in calcul la ajustarile ulterioare. In avizul Oficiului Concurentei se va mentiona, pe langa pretul sau tariful ajustat, si nivelul parametrului existent la data respectiva, fata de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioara.
    (3) Pentru energia electrica, energia termica si serviciile internationale de telefonie si de posta, ajustarea preturilor si tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului fata de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii in care se solicita ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
    (4) Pentru celelalte produse si servicii prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, preturile si tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preturilor de consum publicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 3
    (1) Cererile de ajustare a preturilor si tarifelor pot fi depuse de catre producatorii si prestatorii de produse si servicii, atunci cand parametrul de ajustare prevazut la art. 2 alin. (3) sau (4) se modifica cu cel putin 5% fata de nivelul existent la data precedentei ajustari, la Oficiul Concurentei, care va formula un aviz motivat de acceptare sau de corectare a modificarii solicitate.
    (2) Cota minima de variatie prevazuta la alineatul precedent poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia ratei inflatiei.
    (3) In cazuri deosebite, cum sunt restructurarea regiilor autonome, modificarea structurala a costurilor si a conditiilor de productie, Oficiul Concurentei poate sa analizeze, la solicitarea producatorilor si a prestatorilor ori din proprie initiativa, nivelul costurilor, al preturilor si al tarifelor la produsele si serviciile prevazute in anexa si sa propuna Guvernului modificarea acestora.
    Art. 4
    (1) In cazul producatorilor sau prestatorilor cuprinsi in programe de dezvoltare si reabilitare a utilitatilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele si serviciile prevazute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decat cele prevazute la art. 2, nivelurile concrete ale preturilor si tarifelor se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza regulilor respective.
    (2) Preturile si tarifele produselor si serviciilor, altele decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, pentru care prin legi speciale se instituie avizul Oficiului Concurentei, se stabilesc si pot fi ajustate conform art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta, pe baza ultimului indice al preturilor de consum publicat de Comisia Nationala pentru Statistica, daca prin legile respective nu se prevede altfel.
    Art. 5
    (1) Nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 2, practicarea altor preturi sau tarife decat cele avizate sau fara avizul Oficiului Concurentei, precum si prezentarea de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a preturilor si tarifelor constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei se confisca, iar preturile si tarifele practicate gresit se corecteaza. Nivelul amenzilor va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de nivelul inflatiei.
    (2) Aplicarea sanctiunilor pentru faptele de incalcare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.
    (3) In cazul confiscarii sumelor incasate necuvenit se aplica dispozitiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata prin Legea nr. 65/1994.
    (4) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune varsarea la bugetul de stat a sumelor incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei. Contraventiilor constatate nu li se aplica dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968.
    (5) Impotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor dispuse se poate face plangere in conditiile prevazute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata prin Legea nr. 65/1994.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele si serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum si ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile si tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobata prin Legea nr. 69/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997;
    - articolul 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 5 noiembrie 1997;
    - articolul 10 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996;
    - orice alta dispozitie contrara.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Seful Oficiului Concurentei,
                              Mihu Miron Biji

                              Ministru de stat,
                              ministrul industriei
                              si comertului,
                              Mircea Ciumara

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

                              Ministrul reformei,
                              presedintele Consiliului
                              pentru Reforma,
                              Ilie Serbanescu

                              Ministrul comunicatiilor,
                              Sorin Pantis

                              Ministru delegat pe langa
                              primul-ministru pentru
                              coordonarea Secretariatului
                              General al Guvernului si a
                              Departamentului pentru
                              Administratie Publica Locala,
                              Remus Opris


    ANEXA 1

                             LISTA
produselor si serviciilor ale caror preturi si tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
____________________________________________________________________________
                          Periodicitatea     Parametrii de ajustare
                            ajustarii
____________________________________________________________________________
 - Energie electrica            lunar        cursul de schimb valutar
 - Energie termica              lunar        cursul de schimb valutar
 - Transport pe calea
   ferata - deservire
   generala (exclusiv
   servicii auxiliare
   si transport
   international)               lunar        indicele preturilor de consum
 - Transport fluvial
   in Delta Dunarii
   si pe rutele Orsova -
   - Moldova Noua,
   Braila - Harsova
   si Galati - Grindu,
   pentru locuitorii zonei      lunar        indicele preturilor de consum
 - Transport urban de
   calatori cu autobuzul,
   troleibuzul, tramvaiul
   si metroul                   lunar        indicele preturilor de consum
 - Servicii postale de baza:
   - interne                    trimestrial  indicele preturilor de consum
   - internationale             lunar        cursul de schimb valutar
 - Servicii telefonice
   de baza:
   - interne                    trimestrial  indicele preturilor de consum
   - internationale             lunar        cursul de schimb valutar
 - Apa bruta                    lunar        indicele preturilor de consum
 - Apa potabila si canalizare   lunar        indicele preturilor de consum
 - Servicii efectuate de
   Ministerul de Interne
   (pasapoarte, carti de
   identitate si permise
   de conducere auto)           lunar        indicele preturilor de consum
 - Medicamente de uz uman din
   productie interna            lunar        indicele preturilor de consum
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 7/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 7 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 7/1998
Legea 427 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Legea 659 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
Legea 504 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
OUG 36 2001
privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
OUG 148 2000
pentru modificarea unor reglementari in domeniul serviciilor publice de transport local de calatori
OUG 150 2000
pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
OUG 67 2000
privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Legea 88 1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
OUG 25 1998
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
Ordonanţa 117 1998
pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
OUG 12 1998
privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu