E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 69 din  1 noiembrie 1997

privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din  5 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) In vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in perioada 1 noiembrie 1997 - 31 martie 1998 si de majorarea pretului acesteia, se acorda acestora un ajutor banesc lunar.
    (2) Ajutorul banesc prevazut la alin. (1) se acorda familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singura persoana, numai pentru locuinta de domiciliu a acestora.
    (3) Prin familie, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu, precum si persoanele singure.
    Art. 2
    (1) Ajutorul lunar se acorda in functie de venitul net mediu pe membru de familie, astfel:
    a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 275.000 lei:
    - pentru cresterea cantitatilor de
      energie termica in sezonul rece,
      pentru familiile ale caror locuinte
      sunt racordate la termoficare              70.000 lei
    - pentru majorarea pretului, de la
      1 noiembrie 1997, la energia termica
      livrata populatiei, pentru familiile
      ale caror locuinte sunt racordate la
      termoficare                                40.000 lei
    b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 275.001 lei si 550.000 lei:
    - pentru majorarea pretului, de la
      1 noiembrie 1997, la energia termica
      livrata populatiei, pentru familiile
      ale caror locuinte sunt racordate la
      termoficare                                40.000 lei.
    (2) Limitele veniturilor pentru acordarea ajutoarelor banesti prevazute la alin. (1) se indexeaza o data cu veniturile populatiei, iar cuantumul ajutorului banesc se modifica in functie de evolutia pretului energiei termice, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 3
    Titularul ajutorului banesc este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia, ori alt membru de familie, major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    Art. 4
    (1) Acordarea ajutoarelor banesti prevazute la art. 2 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declaratiei date pe propria raspundere in fiecare luna, si se acorda in lunile in care sunt indeplinite conditiile stabilite de lege.
    (2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu.
    (3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociatiile de locatari, pana la data de 25 a fiecarei luni, pe baza veniturilor din luna precedenta celei pentru care se acorda ajutorul banesc.
    Art. 5
    Ajutorul banesc lunar, acordat potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, nu constituie venit impozabil si nu se ia in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii prevazute de normele legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) Primariile verifica veridicitatea documentelor depuse si elibereaza lunar, direct sau prin unitati autorizate, pana la data de 5 a lunii urmatoare, cate un tichet valoric pentru fiecare familie indreptatita.
    (2) Tichetele sunt documente cu valoare, cu regim special, si se utilizeaza la plata energiei termice la administratia asociatiilor de locatari sau la furnizorii autorizati de energie termica, dupa caz.
    (3) Administratiile asociatiilor de locatari utilizeaza, la achitarea facturilor de energie termica, pe langa sumele incasate de la locatari, si tichetele valorice depuse de catre cei indreptatiti.
    Art. 7
    (1) Furnizorii de energie termica vor primi de la primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul beneficiarii de tichete contravaloarea acestora, care se acopera pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru protectia sociala a populatiei.
    (2) In anul 1997, sumele necesare pentru decontarea tichetelor valorice se asigura in cadrul transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei, aprobate prin bugetul de stat pe anul 1997.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa redistribuie transferurile mentionate la alin. (2) intre judete si municipiului Bucuresti, inclusiv pentru tiparirea tichetelor valorice, in functie de necesitati, la propunerea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, dupa consultarea primarilor si a reprezentantilor consiliilor locale.
    Art. 8
    (1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. Modelul-tip al cererii titularului ajutorului banesc, modelul tichetelor valorice, precum si regimul utilizarii acestora se vor reglementa prin norme metodologice aprobate de Guvern pana la data de 10 noiembrie 1997, pe baza propunerilor Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Tiparirea tichetelor se va asigura de catre Ministerul Finantelor, prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 9
    (1) Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals si inselaciune, dupa caz, si se pedepsesc potrivit dispozitiilor Codului penal. Tentativa se pedepseste.
    (2) Incalcarea celorlalte dispozitii prevazute la art. 1-8 din prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1 milion lei la 10 milioane lei.
    (3) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele si serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum si ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile si tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 69/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 2 alin. (2), (3) si (4) constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1 milion lei la 25 milioane lei. Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei se confisca, iar preturile si tarifele practicate gresit se corecteaza.
    (2) Aplicarea sanctiunilor pentru faptele de incalcare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. Constatarea contraventiilor se face in acelasi termen.
    (3) In cazul confiscarii sumelor incasate necuvenit, se aplica dispozitiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994.
    (4) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune varsarea la bugetul de stat a sumelor incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei.
    (5) Impotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor dispuse se poate face plangere in conditiile prevazute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994."
    2. Pozitia "Masa lemnoasa pe picior" din anexa se elimina.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Ministru de stat,
                       ministrul industriei
                       si comertului,
                       Calin Popescu-Tariceanu

                       p. Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Norica Nicolai,
                       secretar de stat

                       p. Ministru delegat pe
                       langa primul-ministru
                       pentru coordonarea
                       Secretariatului General
                       al Guvernului si a
                       Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Radu Stroe

                       Oficiul Concurentei
                       Constantin Prigoreanu,
                       subsecretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 69/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 69 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 69/1997
Legea 128 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997
OUG 7 1998
privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
Hotărârea 747 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru energia termica in lunile sezonului rece, pentru unele categorii ale populatiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu